Portal:Slekter

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
  rediger Slektsportalen

Slekter...

arkiv  rediger Utvalgt norsk slekt

Slekten Wergeland (I) er en norsk bondeslekt fra Sogn. Ole Jensen Verkland (1686–1772) var far til Lasse Olsen Beraas (1725–1761) som var far til skoleholder, klokker, krambodhandler og skipstømmermann Halvor Lassesen (1755–1785). Han fikk sønnen prost og sogneprest til Eidsvoll, hoffpredikant og Eidsvollsmann Nikolai (Nils) Wergeland (1780–1848) som antok navnet til sin farbror, kaptein Nils Wergeland, som slektsnavn. Han ble far til den berømte dikteren Henrik Arnold Wergeland (1808–1845), til forfatterinnnen Camilla Collett f. Wergeland (1813–1895) og til cand.jur., proprietær Harald Titus Alexis Wergeland (1811–1893).

Slekten Wergeland (II) – generalløytnant, kommandant på Akershus festning, statsråd Harald Nicolay Storm Wergeland (1814–1893) var sønn av skipsfører Gert Christian Storm (ca. 1780–1835) og Ingeborg Birgitte Wergeland (ca. 1783–1852) og antok navnet til sin morbror og adoptivfar, prost Nikolai Wergeland, (se ovenfor) som slektsnavn.

Les mer...

arkiv  rediger Utvalgt utenlandsk slekt

Den adelige nederlandske ætten de Besche kan følges tilbake til det 14. århundre. Slekten kom til Sverige ca. 1600 og her ble flere grener adlet og tatt opp i det svenske Ridderhuset (slektene nr. 763, nr. 944, nr. 1253 og nr. 1300). To grener lever fremdeles i Sverige (1912). Til den adelige ætten nr. 763 hører Peter de Besche som innvandret til Norge 1650 og som på Kongsberg skal ha anlagt et slags kanonstøperi.

Les mer...

  rediger Visste du at…

Folketellingen 1910 viser at Norge 1. desember 1910 hadde en hjemmehørende befolkning på 2 391 782 personer.

  rediger Adelsslekter
  rediger Norske slekter
  rediger Underprosjekter

...

  rediger Ting du kan gjøre

Du kan skrive en artikkel om en slekt som er er en rød lenke i listene ovenfor.