Bonde (slekt)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Slekten Bonde er en militærslekt med ukjent opprinnelse, hvis stamfar kapteinløytnant Lorentz Bonde (ca. 1626–1715) slo seg ned i Ås på Follo i Akershus i siste halvdel av 1600-tallet. I en artikkel om Cassandra Bonde ga C. Klitgaard uttrykk for at det kan dreie seg om en dansk selveier bondeætt. [1]

Slektsoversikt

 • 1. Lorentz Bonde (ca. 1626–1715). Dragonrytter i tjeneste fra ca. 1647, deltok i Krabbekrigen og Gyldenløvefeiden. Mistet et øye på Fyn i 1659. Kpt. des armes 1675, kornett 1676, kapteinløytnant 1678, premierløytnant 1685, kapteinløytnant 1688. Han søkte om avskjed i 1708 og var da 82 år gammel og hadde tjent som soldat i 61 år. Fikk avskjed i 1710 med 5 riksdaler i pensjon, det sies da at han er 90 år og hadde tjent i 70. Lorentz Bonde var bosatt på Syverud i Ås fra ca. 1671 til 1684 da han ble bruker av Horgen som han selv drev til ut på 1690-tallet. Han var den siste bruker av hele gården før den ble delt. Da Lorentz satt med Syverud brukte han også Kinn øvre, og det spekuleres i om han kan ha fått disse gårdene som kompensasjon for manglende utbetaling av offiserslønn. Etter å ha samlet alle gårdpartene i Treider flyttet Bonde fra Horgen og bosatte seg så på Vestre Treider. Gården ble igjen delt i 1714 da han solgte den i to deler til sin svigersønn og dennes bror. Lorentz Bonde døde på Vestre Treider den 20. november 1715. Gift med Gunhild Colbjørnsdatter (ca. 1644–1724 -), hun søkte i desember 1724 om pensjon og ble da sagt å være 80 år.[2],[3],[4],[5]
 • 2a. Sibylla Lorentzdatter Bonde (ca. 1681–1759). Gift med Ener Pedersen Treider og Holt st. (ca. 1693–1774).[6],[7]
 • 3a. Peder Enersen Holt (ca. 1724–1803).[8] Gift med Inger Nielsdatter (ca. 1728–1808).[9],[10],[11]
 • 4a. Lars Pedersen (1749). Gift 1 1774 med Johanne Eriksdatter. Gift 2 1805 med Olia Nicolaisdatter.
 • 4b. Gunhild Pedersdatter (1751–1815).[12],[13] Gift med sersjant Niels Marcussen Nes (1746–1820).[14],[15]
 • 5a. Michael Nielsen (1782–1786).[16],[17]
 • 4c. Niels Pedersen (1753–1756).[18],[19]
 • 4d. Jahn Pedersen Løken (1755–1843).[20],[21] Gift 1 med Bente Cathrine Kraft (Røer).[22] Gift 2 med Karen Arnesdatter.[23],[24]
 • 4e. Marthe Pedersdatter Anbekk (1758–1830).[25],[26] Gift med Lars Larsen Bylterud (1752–1824).[27],[28],[29],[30],[31]
 • 5a. Anne Larsdatter (f. 1791). Gift 1818 med Torkild Iversen.[32],[33]
 • 5b. Peder Larsen Muggestad (1793–1880).[34],[35] Gift med Elen Olsdatter Mørk (f. 1806).[36],[37]
 • 5c. Niels Larsen (1796–1824).[38],[39]
 • 5d. Christian Larsen (1799–1824).[40],[41]
 • 4f. Lorentz Pedersen (1760–1761).[42],[43]
 • 4g. Lorentz Pedersen (1762–1762).[44],[45]
 • 4h. Ener Pedersen (1763–1823).[46],[47] Gift1787 med Anne Andersdatter Søndre Bjerke (1761–1819).[48]
 • 5a. Andreas Enersen (f. 1792).[49] Gift med Helvig Willumsdatter Krosser.[50]
 • 5b. Peder Enersen (f. 1798).[51] Gift 1 med Helene Marie Olsdatter Sutterhol.[52] Gift 2 med Anne Pedersdatter.[53]
 • 4i. Sibylla Pedersdatter (1766–1816).[54],[55] Gift med Jon Olsen Eng (1761–1825).[56],[57]
 • 5a. Ole Jonsen (1785–1788).[58],[59]
 • 5b. Malene Jonsdatter (1787–1787).[60],[61]
 • 5c. Anne Kirstine Jonsdatter (1788–1788).[62],[63]
 • 5d. Ole Jonsen Eng (f. 1790).[64] Gift 1 1812 med Lovise Olsdatter Frogner. [65] Gift 2 1834 Marthe Andersdatter.[66]
 • 6a. Johannes Olsen (f.1826).[67]
 • 6b. Peter Olsen (f. 1826).[68]
 • 6c. Anton Olsen (f. 1838).[69]
 • 5e. Inger Jonsdatter (1792–1865).[70],[71] Gift med Christian Jonsen Krakestad.[72]
 • 6a. Johannes Christiansen (f. 1826).[73]
 • 6b. Karen Birgitte Christiansdatter (f. 1829).[74]
 • 6c. Jahn Christiansen (f. 1834).[75]
 • 5f. Anne Kirstine Jonsdatter (1795–1800).[76],[77]
 • 5g. Ellen Jonsdatter (1797–1800).[78],[79]
 • 4j. Malene Pedersdatter 1769–1776].[80],[81]
 • 4k. Niels Pedersen Løvestad (1772–1837).[82],[83] Gift med Johanne Jensdatter Løvestad.[84] Niels var eier av Løvestad og Hanekrop i Kråkstad.
 • 5a. Inger Oline Nielsdatter (1805).[85]
 • 5b. Peder Nielsen (f. 1807).[86]
 • 5c. Jens Nielsen (1810–1811).[87],[88]
 • 5d. Johanne Maria Nielsdatter (1812–1815).[89],[90]
 • 3b. Ingeborg Enersdatter (ca. 1721–1799). Gift 1 Anders Hågensen Danskerud (d. 1768). Gift 2 med Hans Carlsen Skjønhaug.[91],[92],[93],[94],[95]
 • 4a. Hågen Andersen Audenbøl (1740–e. 1818).[96] Gift 1 Kari Jørgensdatter Audenbøl (ca. 1722–1799). Gift 2 med Abigael Olsdatter (ca. 1782–1814), (separert 1805).[97],[98],[99],[100],[101]
 • 4b. German Andersen (1743–1788).[102],[103] Gift med Kari Aslaksdatter Ambjørnrud (1751–1803).[104],[105],[106]
 • 5a. Anders Germansen (f. 1772).[107]
 • 5b. Sophie Germansdatter (1774–1808).[108],[109]
 • 5c. Anne Germansdatter (1781–1781).[110],[111]
 • 5d. Anne Germansdatter (f. 1782).[112]
 • 5e. Ingeborg Germansdatter (1784–1806).[113],[114]
 • 5f. Kari Germansdatter (f. 1787).[115]
 • 4c. Johannes Andersen (f. 1746).[116]
 • 4d. Halvor Andersen (1748–1816).[117],[118] Bygslet Krosser i Kroer til han 1801 kjøpte Ermesjø i Frogn. Gift med Mari Christophersdatter Bjørnebekk (1763).[119],[120],[121],[122]
 • 5a. Helene Halvorsdatter Skoftestad, Agnor og Møkkerud ( ca. 1790–1871).[123] Gift med Paul Hellesen Skoftestad og Agnor (1784–1856).[124],[125],[126],[127],[128]
 • 6a. Gunhild Maria Paulsdatter (1810–1834).[129],[130] Gift med Niels Amundsen.[131]
 • 7a. Carl Anthon Nielsen (f. 1829).[132]
 • 7b. Maren Mathea Nielsdatter (f. 1831).[133] Gift med Anton Torkildsen Solberg. [134],[135],[136]
 • 7c. Hans Peter Nielsen Karlstad (1833–1898).[137],[138] Gift med Dorthea Cecilia Iversdatter Granerud (1841–1931).[139],[140],[141]
 • 8a. Hanna Syverine Hansdatter (f. 1857).[142]
 • 8b. Iver Gustav Hansen (1859–1884).[143],[144]
 • 8c. Paul Hagbart Hansen (f. 1862).[145]
 • 8d. Petro Sofie Hansdatter (f. 1864).[146]
 • 8e. Helene Mathilde Hansdatter (f. 1867).[147]
 • 8f. Niels Herman Hansen (1870–1888).[148],[149]
 • 8g. Kaja Petrine Hansdatter (f. 1873).[150]
 • 8h. Henrik Nicolai (f. 1875).[151]
 • 8i. Maren Dorthea Hansdatter (f. 1878).[152]
 • 8j. Hans Christian Hansen (f. 1881).[153]
 • 8k. Gudrun Ingeborg Hansdatter (f. 1885).[154]
 • 6b. Andreas Paulsen (1813–1814).[155],[156]
 • 6c. Anne Henrikka Paulsdatter (1815–1889).[157],[158] Gift med Bonde Rasmussen (f. 1811).[159]
 • 7a. Maren Helene Bondesdatter (f. 1835).[160]
 • 7b. Gunhild Marie Bondesdatter (f. 1838).[161]
 • 7c. Peder Richard Bondesen (f. 1841).[162]
 • 7d. Ingeborg Bondesdatter (f. 1844).[163] Gift med snekker Nils Martin Olsen.[164],[165]
 • 8a. Helene Petrine (f. 1864).[166]
 • 7e. Grethe Lovise Bondesdatter (f. 1847).[167]
 • 7f. Wilhelmine Andrine Bondesdatter (f. 1850).[168]
 • 7g. Bernt Henrik Bondesen (f. 1853).[169]
 • 7h. Maren Helene Bondesdatter (f. 1855).[170]
 • 7i. Petra Bondesdatter (f. 1858).[171]
 • 6d. Halvor Paulsen Digerud (1818–1899).[172],[173] Gift med Andrea Olsdatter (1801–1884).[174],[175],[176],[177] Halvor Paulsen fikk 1887 som enkemann en sønn Henrik med sin husholderske Anne Helene Engebretsdatter (1848–1927), hvem Halvor Paulsen 1889 ga forpaktingsrett ut deres levetid på plassen Sønderstøen av Digerud. Hun ble senere gift med Laurits Kristiansen.[178],[179],[180],[181]
 • 7a. Pauline Amalie Sporenes (850–1938).[190] Gift med Hans Anton Johannesen Sporenes (1946–1934). [191],[192]
 • 7b. Anne Helene Johansdatter (f. 1853).
 • 7c. Paulus Johansen (f. 1855).[193] Gift med Emile «Milla» Eng.[194],[195]
 • 7d. Gunda Emilie Johansdatter (d. 1861).[196]
 • 7e. Andreas Johansen (f. 1860).[197]
 • 7f. Gunda Maria Johansdatter (f. 1863).[198]
 • 7g. Karen Johanne Johansdatter (f. 1866).[199]
 • 7h. Hans Henrik Johansen (f. 1870).[200]
 • 6f. Carl Martin Paulsen (1823–1823).[201],[202]
 • 6g. Carl Martin Paulsen Granerud (1824–1908).[203],[204] Gift med Petronelle Nielsdatter Granerudstøen (d. 1869).[205],[206],[207]
 • 6h. Svend Paulsen f (1828–1873).[208],[209]
 • 6i. Peter Paulsen (f. 1830).[210] Peter Paulsen var i følge et skifte 1871 bosatt i Kristiania.[211]
 • 6j. Gudmund Paulsen Møkkerud (1833–1904).[212],[213] Gift 1 med Martine Johnsen (1838–1877).[214],[215] Gift 2 med Josefine Lovise Johansdatter Kopperud (f. 1856).[216]
 • 7a. Helene Paulsdatter (f. 1871).[217]
 • 7b. Paul Ivano Paulsen (f. 1874).[218]
 • 7c. Johan Peter Paulsen (f. 1876).[219]
 • 7d. Jul Edvard Paulsen (f. 1881).[220]
 • 7e. Harald Jørgen Paulsen (f. 1883).[221]
 • 7f. Konrad Henry Paulsen (f. 1885).[222]
 • 7g. Georg Joakim Paulsen (f. 1887).[223]
 • 7h. Helga Elise Paulsen (f. 1890).[224]
 • 7i. Amanda Charlotte Paulsen (f. 1895).[225]
 • 7j. Karl Gunerius Paulsen (f. 1897).[226]
 • 7k. Halfdan Emil Paulsen (f. 1900).[227]
 • 5b. Ingeborg Halvorsdatter (f. 1792).[228]
 • 5c. Kirstine (1796–).[229]
 • 5d. Anne Kirstine Halvorsdatter (1797–1798).[230],[231]
 • 4e. David Andersen (1751–1800).[232] Gift med Helene Andersdatter (f. ca. 1757).[233],[234]
 • 5a. Anders Davidsen (f. 1788).[235]
 • 5b. Ingeborg Davidsdatter (f. 1790).[236]
 • 5c. Gunhild Davidsdatter (f. 1793).[237]
 • 5d. Anne Davidsdatter (f. 1795).[238]
 • 5e. Nils Davidsen (f. 1797).[239]
 • 4f. Anne Andersdatter (f. 1753).[240]
 • 4g. Gunhild Andersdatter (f. 1757).[241]
 • 4h. Sibylla Andersdatter (f. 1760).[242]
 • 4i. Anders Andersen (f. 1763).[243]
 • 4j. Abigael Andersdatter (f. 1768).[244]
 • 3c. Gunhild Enersdatter (ca. 1717–1805). Gift med Gjerk Svendsen Stønnerud (ca. 1688–1780).[245],[246],[247],[248]
 • 4a. German Gjerksen (f. 1745–d. før 1780).[249]
 • 4b. Malene Gjerksdatter (f. 1746).[250] Gift med Svend Svendsen Hoel (ca. 1744–1788).[251],[252]
 • 5a. Svend Svendsen (f. 1772).[253]
 • 4c. Lorentz Gjerksen Bonde (1747–1829).[254],[255] Gift med Helle Hansdatter Saksebøl.[256] Lorentz Bonde var sersjant og plassbruker, senere fourier. Flyttet 1824 fra Hobøl til Moss som avskjediget fourier hvor han døde i 1829.[257],[258]
 • 5a. Karen Lorentzdatter (f. 1777).[259]
 • 5b. Sybilla Lorentzdatter (1779–1779).[260],[261]
 • 5c. Johanne Lorentzdatter (f. 1781).[262]
 • 5d. Johannes Lorentzen (f. 1783).[263]
 • 5e. Sybilla Lorentzdatter (1785–1785).[264],[265]
 • 5f. Hans Lorentzen (f. 1786).[266]
 • 5g. Christian Lorentzen (f. 1788).[267]
 • 5h. Marthe Lorentzdatter (1791–1793).[268],[269]
 • 5i. Ole Lorentzen (1797–1797).[270],[271]
 • 4d. Rasmus Gjerksen (1749–1749).[272],[273]
 • 4e. Gunhild Gjerksdatter (f. 1750).[274] Gift med Ole Halvorsen Haslerud. [275],[276]
 • 5a. Halvor Olsen (f. 1785).[277]
 • 5a. Maren Sophia Evensdatter (f. 1778). [284]
 • 5b. Gunild Evensdatter (1779–1788).[285],[286]
 • 5c. Anne Evensdatter (1781–1788).[287],[288]
 • 5d. Even Evensen (f. 1784).[289],[290]
 • 4h. Rasmus Gjerksen (1757–1821).[291] Gift 1 med Åse Andersdatter Hovi (d. 1792).[292],[293] Gift 2 Maria Jensdatter.[294],[295]
 • 5a. Johannes Rasmussen (1786–1787).[296],[297]
 • 5b. Jens Rasmussen (1788–1807).[298],[299]
 • 5c. Andreas Rasmussen (1792–1792).[300],[301]
 • 5d. Gunhild Kirstine Rasmusdatter (1794–1805).[302],[303],[304]
 • 5e. Andarea Magdalena Rasmusdatter (f. 1796).[305] Gift med bytjener Busch.
 • 5f. Andrine Rasmusdatter (f. 1797).[306]
 • 5g. Ingeborg Rasmusdatter (f. 1800).[307]
 • 5h. Gjerk Rasmussen (f. 1804).[308]
 • 5i. Bonde Rasmussen (1807–(1811).[309],[310]
 • 5j. Bonde Rasmussen (f. 1811).[311] Gift med Anne Henrikka Paulsdatter (1815–1889).[312],[313],[314]
 • 7a. Maren Helene Bondesdatter (f. 1835).[315]
 • 7b. Gunhild Marie Bondesdatter (f. 1838).[316]
 • 7c. Peder Richard Bondesen (f. 1841).[317]
 • 7d. Grethe Lovise Bondesdatter (f. 1847).[318]
 • 7e. Wilhelmine Andrine Bondesdatter (f. 1850).[319]
 • 7f. Bernt Henrik Bondesen (f. 1853).[320]
 • 7g. Maren Helene Bondesdatter (f. 1855).[321]
 • 7h. Petra Bondesdatter (f. 1858).[322]
 • 4i. Nils Gjerksen (1759–1788). Hos foreldrene på Fjell i Hobøl 1780, død på Hovin 1788.[323],[324],[325]
 • 4j. Sibylla Gjerksdatter (f. 1762).[326]
 • 4k. Kari Gjerksdatter (f. 1764).[327] Hun var i tjenste på Haslerud i Hobøl ved skiftet etter sin far 1780.[328]
 • 3d. Anne Enersdatter (ca. 1729–1752) Gift med Svend Halvorsen Harestad (ca. 1725–1755).[329],[330],[331],[332]
 • 4a. Torkild Svendsen (1750–1750).[333],[334]
 • 4b. Torkild Svendsen Harestad (1751–1754).[335],[336]
 • 2b. Dorthe Lorentzdatter Bonde (16??–1742-). Gift med Halvor Andersen Revaug (ca. 1682–1742).[337],[338],[339]
 • 3a. Anders Halvorsen Revaug (ca. 1708–1798). Gift 1 med Johanne Hågensdatter Eldor (d. 1751). Gift 2 med Christense Larsdatter Moer (ca. 1724–1764).[340],[341],[342]
 • 4a. Gunhild Andersdatter (f. ca. 1743).
 • 4b. Anne Andersdatter (f. ca. 1746–1781). Gift med Anders Jørgensen Stensrud, Kroer.[343],[344],[345]
 • 5a. Andreas Andersen Stensrud (1776–1779).[346],[347]
 • 5b. Jørgen Andersen (f. ca. 1778–1844). Skredder og klokker i Ås. Gift 1 med Agar Kjellsdatter Grydeland (1767–1818). Gift 2 med Maren Christophersdatter Tomter (f. 1783).[348],[349],[350],[351],[352],[353],[354]
 • 6a. Lars Jørgensen Sneis (1801–1879).[355]
 • 6b. Anne Kistine Jørgensdatter (f. 1804).[356]
 • 6c. Agar Jørgensdatter (f. 1808).[357]
 • 6d. Christian Anton Jørgensen Nygård (f. 1823).[358]
 • 6e. Karen Hedevig Jørgensdatter (1828–1833).[359],[360]
 • 4c. Halvor Andersen Revaug og Hellete (1749–1826).[361],[362] Gift 1 med Magnhild Johannesdatter (d. ?1785). Gift 2 med Berthe Maria Larsdatter (f. 1767) som søkte om separasjon i 1796.[363],[364],[365],[366]
 • 5a. Johanne Halvorsdatter (f. ca. 1778).
 • 5b. Johannes Halvorsen Hellete (1780–1833). Gift med Johanne Hansdatter Brantløkken (1783–1833).[367],[368],[369]
 • 6a. Maren Johannesdatter (f. 1806).[370]
 • 6b. Johannes Johannesen (f. 1810).[371]
 • 6c. Olia Johannesdatter (1812–1823).[372],[373]
 • 6d. Hans Johannesen (f. 1813).[374] Flyttet 1852 til Christiania. Gift med Malene Christophersdatter (f. 1817).[375],[376]
 • 7a. Anne Johanne Hansdatter (f. 1843).[377]
 • 7b. Christiana Hansdatter (f. 1847).[378]
 • 7c. Maren Sofie Hansdatter (f. 1850).[379]
 • 6e. Lars Johannesen (f. 1816).[380]
 • 6f. Andreas Johannesen (1819–1821).[381],[382]
 • 6g. Andreas Johannesen (f. 1822).[383]
 • 6h. Anne Kirstine Johannesdatter (1825–1825).[384],[385]
 • 5a. Christense Larsdatter Helgestad (1786–1787).[392],[393]
 • 5b. Anne Kirstine Larsdatter Danskerud (1788–1795).[394],[395]
 • 5c. Anders Larsen Danskerud og Sennebråte (1791–1843).[396],[397],[398] Gift med Ragnhild Jørgensdatter Hvidsten (1792–1870).[399],[400],[401]
 • 6a. Lars Andersen Bråte (1814–1885). Gift med Gunhild Marie Johannesdatter (f. ca. 1814).[402],[403],[404],[405]
 • 6b. Johan Anton Andersen (1817–1823).
 • 6c. Jørgen Andersen Sennebråte (1821–1889-).[406] Gift med Mathea Andersdatter Børsum.[407]
 • 6d. Johanne Andersdatter (f. 1823).[408] Gift med Christopher Samuelsen Kroer.[409]
 • 6e. Trine Maria Andersdatter (f. 1824).[410]
 • 6f. Jensine Mathea Andersdatter (f. 1827).[411] Gift med skipskaptein Ourdahl.
 • 6g.Anne Kirstine Andersdatter (1829–1847).[412],[413]
 • 6h. Johan Anthon Andersen (f. 1832).[414]
 • 4e. Andreas Andersen Revhaug (f. 1755).[415] Var hjemme på Revhaug i 1789, senere dagleier i Hølen.[416] Gift med Åse Olsdatter.[417]
 • 4f. Johannes Andersen Revaug (1758–1808).[418],[419],[420] Gift med Inger Anstensdatter Hogsmark (1767–1844).[421],[422],[423]
 • 5a. Anders Johannesen Revhaug (1795–1852). Gift med Ingeborg Dorthea Helgesdatter Jahren (1790–1846).[424],[425],[426],[427],[428]
 • 6a. Johanne Hedevig Andersdatter (1818–1824).[429],[430]
 • 6b. Johannes Andersen (f. 1820).[431]
 • 6c. Hans Casper Andersen (1822–1838).[432],[433]
 • 6d. Johan Hedevart Andersen (f. 1824).[434]
 • 6e. Ole Andersen (f. 1827).[435]
 • 6f. Christian August Andersen (f. 1829).[436]
 • 5b. Anne Kirstine Johannesdatter (1798–1801).[437],[438]
 • 5c. Casper Johannesen Revaug (1801–1802).[439],[440]
 • 5d. Anne Kirstine Johannesdatter (f. 1803). Gift med Jens Pedersen Bjerke søndre i Kråkstad (f. 1800).[441],[442],[443],[444]
 • 5e. Lars Johannesen Rød (f. 1806). Til Rød i Kråkstad. Gift med Elen Birgitte Svendsdatter Tomter (f. 1812).[445],[446]
 • 4g. Johanne Andersdatter (1761–1813). Gift med Anders Andersen Eldor, Auten, Hestvedt og Helgestad (1743–1815).[447],[448],[449],[450],[451],[452]
 • 5a. Svend Andersen Helgestad (1788–1863). Gift med Kirstine Willumsdatter Krosser (1785–1857).[453],[454],[455],[456]
 • 5b. Ingeborg Andersdatter (ca. 1791).
 • 5c. Christian Andersen (ca. 1793).
 • 5d. Anne Dorthea Andersdatter (ca. 1795).
 • 5e. Christine Andersdatter (ca. 1800).
 • 3b. Lars Halvorsen (f. ca. 1722). Var i 1743 dragon ved Generalmajor Benfelts Livkompani.[459]
 • 3c. Kirsten Halvorsdatter (ca. 1708–1758). Gift med Ole Kjellsen Burum og Linnestad (ca. 1698–1755).[460],[461],[462],[463],[464],[465]
 • 4c. Anne Olsdatter (f. ca. 1740). Var i 1760 hos Anders Olsen Hauger.
 • 4a. Paul Olsen (f. ca. 1745). Var i 1760 hos Anders Olsen Hauger.
 • 4d. Abigael Olsdatter (ca. 1742–1821). Gift 1766 med Otter Olsen Kjølstad, Kirkerud, Østby, Gryteland (ca. 1717–1801).[466],[467],[468],[469],[470]
 • 5a. Ole Ottersen (1768–1824).[471] Gift 1802 Hobøl med Johanne Thorersdatter Tolshus.[472],[473],[474]
 • 5b. Kirstine Ottersdatter (f. 1772).[475]
 • 5c. Halvor Ottersen (1775– d. før 1824).[476] Var ved skiftebehandlingen etter sin far 1801 på Trosterud i Aker.
 • 6a. Gunhild Halvorsdatter (f. ca. 1799). På Ulven i Aker 1824.[477]
 • 6b. Abigael Halvorsdatter Var 1824 på Ulven i Aker. Gift med Mathiesen Ulven.[478]
 • 6c. Christen Halvorsen (f. ca. 1813). På Ulven i Aker 1824.[479]
 • 6d. Sophie Halvorsdatter (f. ca. 1818). På Ulven i Aker 1824.[480]
 • 5d. Ellef Ottersen (1778–1778).[481],[482]
 • 5e. Anders Ottersen(f. 1779).[483] Gift 1804 med Marthe Andersdatter Asper.[484]
 • 5f. Abigael Ottersdatter (f. 1789).[485]
 • 4b. Halvor Olsen Brekke (1748–1801 -).[486],[487] Halvor var i 1801 hos svogeren Samuel Holstad på Ramberg, Jeløya. Gift med Abigael Samuelsdatter Holstad (1749–1793 -)[488],[489],[490],[491]
 • 5a. Samuel Halvorsen (f.1774).[492]
 • 5b. Christense Halvorsdatter (f. 1777).[493]
 • 5c. Ole Halvorsen (f. 1781).[494]
 • 5d. Kirstine Halvorsdatter (f. 1783).[495]
 • 5e. Helene Halvorsdatter (f. 1786).[496]
 • 5f. Ole Halvorsen (1791–1791).[497],[498]
 • 5g. Ole Halvorsen Hoelstad (f. 1792).[499],[500] Gift med Christiane Sophie Horster.[501],[502]
 • 6a. Andreas Severin Theodor Hoelstad (f. 1817).[503]
 • 6b. Fredrik Christian Emil Hoelstad (f. 1820).[504]
 • 6c. Anne Elisabeth Hoelstad (f. 1822).[505]
 • 3d. Gunhild Halvorsdatter (ca. 1712–1770).[506] Gunhild hadde tilhold hos sin bror til ca. 1765 da hun flyttet til Morten Andersen på Lefsrud av Haugerud hvor hun døde noen år senere.
 • 3e. Mari Halvorsdatter (ca. 1717–(1772). Gift 1 med Halvor Andersen i Hvitsten (ca. 1702–1760). Gift 2 med Nils Pedersen Finstadødegården. (ca. 1732–1785).[507],[508],[509],[510],[511],[512]
 • 4a. Anne Halvorsdatter (f. 1748).[513],[514] I tjeneste 1772 hos stefaren Niels Pedersen Finstadødegården i Ski.
 • 4b. Anders Halvorsen (1750–1754).[515],[516]
 • 4c. Dorthe Halvorsdatter (f. 1754).[517]
 • 4d. Anders Halvorsen (f. 1757).[518] I tjeneste hos Otter Kirkeby i Nordby 1772.