Grimsgaard (slekt)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
Bildet viser Grimsgårdloftet som er endel av Hallingdalstunet på Folkemuseet, Bygdøy, Oslo. Loftet har en inskripsjon med årstallet 1797, men er antakelig betydelig eldre enn dette og sto opprinnelig på bakken, men ble antakelig dette året bygd om og satt på stabber. Loftet ble flyttet til museet i 1908. Foto: Wanda Grimsgaard, 2004. Kilde: http://www.nb.no/nbsok/nb/774695f55516df1993c79facf47b9b34?index=0#67

Grimsgaard er en opprinnelig norsk bondeslekt som stammer fra gården Grimsgård på Nes i Hallingdal. Slekten kan på farssiden spores sikkert tilbake til Bjørn Bjørnsson Olsgard (ca 1530-1608) men sies også å kunne føre sine linjer tilbake til Gulsvik-ætten. Gården har vært i familiens eie siden Halvor Olsson Grimsgaard (1596-1650), som etter skifte med sin far Ola Olsson i 1627 overtok en halvpart av fullgården Grimsgaard. Denne gården forble deretter i familiens eie i 9 generasjoner (Gården eksisterer ikke nå, men Nesbyen sentrum er bygget på denne gårdens grunn) Halvors oldebarn Rangdi Olsdotter Grimsgaard (1679-1736) ble gift med lensmann Peder Gautesson Rød (1678-1724) han ble svært velstående, samlet Grimsgård til en storgård og eide bla. Nes stavkirke. Peders sønnesønn Aslach Christiansen Grimsgaard (1737-1772) fikk i 1765 borgerskap som høker i Christiania og ble der stamfar for den senere militærslekten Grimsgaard. En gren av denne slekten tok morsnavnet Widerberg (se egen omtale om slekten Widerberg.)

Slektsoversikt

Slekten på Grimsgård

Nes stavkirke var eid av den velstående lensmann og storbonde på Grimsgård Peder Gautesson (1678-1724). Akvarell av Nes kirke, malt av: Hans Fredrik Gude, Juni 1845. Kilde: http://www.gamlenes.no/stavkirketomta.html
 • 1. Oluf «Ola» Olsson på Grimsgård (ca. 1570–ca. 1624), storbonde på Grimsgård. Han var antakelig svigersønn eller gift med enke etter forrige bruker på gården, Amund som ble nevnt 1528.[1][2][3]
  • 2a. Aslak Olsson på Grimsgård, bruker av en part i Grimsgård.[4]
  • 2b. Helge Olsson på Grimsgård, arvet gården Rustan.[5]
  • 2c. Amund Olsson på Grimsgård, arvet gården Nordre Toen.[6]
  • 2d. Oluf «Ola» Olsson på Grimsgård (ca. 1595–1647) arvet gården Søndre Grimsgård, gift med Siri.[7][8][9]
   • 3a. Torger Olsson på Grimsgård, han arvet Søndre Grimsgård.
    • 4. Ole Torgersson på Grimsgård (1657–1705), gift med Mette Jørgensdatter fra Haraldset (1671–1738), datter av Jørgen Pedersson på Haraldset (d. ca. 1680) og Mari Steinsdatter. Ole solgte i 1698 en halvpart av Søndre Grimsgård ut av slekta, det var denne parten som storbonden på Nordre Grimsgård kjøpte tilbake i 1721.[10]
     • 5a. Jørgen Olsson på Grimsgård (ca. 1698 –1752), han arvet den parten i Søndre Grimsgård som ble kalt Grimsgårdmoen (nåværende Jørgenmoen), gift 1726 med Barbra Knudsdatter Garnaas (1705–1773). [11]
     • 5b. Torger Olsson på Grimsgård (ca. 1703–1765), han brukte en part i Nordre Grimsgård som ble kalt Sjaaheim, gift 1731 med Kari Olsdatter.[12]
   • 3b. Ivar Olsson på Grimsgård, [13]
  • 2e. Halvor Olsson på Grimsgård (ca 1596–1650), han arvet gården Nordre Grimsgård. Gift med Guri Gautesdotter Børtnes (ca 1590–1648) Datter av Gaute Olsson Børtnes (ca 1565–1637) og Jøran Torgersdatter Strand (f. ca 1570)[14]
   • 3a. Aslak Halvorsson på Grimsgård (ca 1615–1677), eier av Nordre Grimsgård. Gift med Rangdi Knutsdatter Bratterud (ca 1620–1681) Datter av Knut Endresson Bratterud (ca 1558–1667) og Birgit Steinarsdotter Kinneberg (ca 1590–1675)[15]
    • 4a. Oluf «Ola» Aslaksson på Grimsgård (1630–1699), eier av Nordre Grimsgård. Gift med Siri Halvorsdotter Espeseth (1670–1727) Datter av Halvor Bjørnsson Espeseth (f. ca 1605)[16][17]
     • 5a. Rangdi Olsdotter på Grimsgård (1679–1736), arvet Nordre Grimsgård. Gift 1703 med lensmann og senere storbonde på Grimsgård Peder Gautesson Rød (1678–1724) Sønn av Gaute Halvorsson Bakke (f. ca 1650). Rangdi og hennes mann var svært velstående og kjøpte i 1721 tilbake halvparten av Søndre Grimsgård, slik at de satt på 3/4 av hele jordegodset, i tillegg eide de bla. Nes stavkirke. Etter mannens død giftet hun seg i 1725 med Even Guttormen Devegge (1696–1753)[18][19]
      • 6a. Mari Pedersdatter Grimsgaard (1704–1772), gift med Ole Guttormsen Devegge.[20]
      • 6b. Christian Pedersen Grimsgaard (1717–1755), storbonde på Grimsgård som han overtok da moren døde i 1736. Han fikk først et barn utenfor ekteskap med tjenestepiken på Grimsgård Ragnhild Aslaksdatter (f. 1709) Datter av Aslak Clemmetsen (f. ca 1690) og Siri Knutsdatter. Gift 1740 med Margrete Pedersdatter Rustan (1723–1767)[21][22]
       • 7a. Aslach Christiansen Grimsgaard (1737–1772) (For hans etterkommere, se neste avsnitt).
       • 7b. Rangdi Kristiansdatter Grimsgaard (1745–1833) (For hennes etterkommere, se eget avsnitt)
       • 7c. Margit Christiansdatter Grimsgaard (1750–1808), arvet en part i Søndre Grimsgård, men solgte denne senere og bosatte seg på Tollefsgard. Gift 1769 med Thor Olsen Gislerud (1746–1783). Gift 2 med Arne Olsen Tollefsgard (f. 1761)[23]
      • 6c. Ole Pedersen Grimsgaard (f. 1720). [24]
      • 6d. Margit Evensdatter Devegge (f. 1725), gift med Lars Nordhagen.[25]
      • 6e. Guttorm Evensen Devegge (f. 1727), gift 1750 med Barbro Halvorsdatter.[26]
     • 5b. Guri Olsdotter på Grimsgård (1686–1775), gift 1708 med Thor Gulbrandsson Gislerud (ca 1679–1765).
    • 4b. Margit «Marit» Aslaksdatter på Grimsgård (ca. 1640–1693), gift med Ole Østensen på Heie (ca. 1644-1717).[27]
    • 4c. Gaute Aslaksson på Grimsgård (ca. 1644–1733), bruker på Kinneberg i Gol, gift med Kari Halgrimsdatter Gulsvik (ca. 1678 –1723).[28]
    • 4d. Halvor Aslaksson på Grimsgård (ca. 1650–1708), bruker på Tronrud, gift med Mari Tollevsdatter fra Onsgård (ca. 1680–1708).[29]
    • 4e. Mari Aslaksdatter på Grimsgård (ca. 1666–1734), gift 1 med Knut Evensson på Tollefsgård (ca. 1662–1718), senere bruker på Syverud, gift 2 med Bjørn Olsson på Aavestrud (1656–1756).[30]
    • 4f. Guri Aslaksdatter på Grimsgård (ca. 1656–1732), gift 1 med Halvor Tollefsson på Rud (ca. 1638–1698), gift 2 med Johannes Arnessonpå Hoftun i Gol (1666–1734).[31]
   • 3b. ?Ola Halvorsson på Grimsgård (ca. 1625–ca. 1683), gift med Gjertru Knudsdatter Hovde (1626-ca. 1702).
   • 3c. Torger Halvorsson på Grimsgård (ca. 1620–1690), bosatt på Haulkenrud i Soknedalen, gift med Barbro Olsdatter (f. ca. 1624).[32]

Handels og militærslekten Grimsgaard

Maleri av Peder «Peer» Aslachsen Grimsgaard (1768–1834), kompanikirurg i krigen med Sverige, senere distriktslege i Arendal. Maleriet er i familiens eie.
Kasserer ved Rikshospitalet: Adolph Theodor Grimsgaard (1806-1876) med sin familie utenfor løkken i Ullevålsveien 27. Bildet er antakelig tatt rundt 1870. Fotograf: Ole Tobias Olsen. Kilde: [http://digitaltmuseum.no/things/familiegruppe-mann-kvinne-jenter-gutt-student/OMU/OB.OT457?query=grimsgaard&js=1&search_context=1&count=69&pos=11 Digitalt Museum.
Forvalter på Øvre papirmølle: Marthinius Grimsgaard (1805-1896) med sin familie, fotografert på Kviteseid i 1870. Fotograf: Christian Munthe. Kilde: [http://digitaltmuseum.no/things/familiegruppe-hos-dr-med-grimsgrd-kviteseid/NF/NF.09387-012/gallery?folder_id=110&count=27&pos=2 Digitalt Museum.
Generalmajor og kommandant ved Fredriksten festning Christian Semb Grimsgaard (1824-1895) Portrettet er malt av hans datter i 1880. Kunstner: Clara Mørch f. Grimsgaard (1851-1935) Kilde: [http://digitaltmuseum.no/things/portrett/OMU/OB.00217?query=grimsgaard&search_context=1&count=69&pos=13 Digitalt Museum.

Christian Pedersen Grimsgaard (1717–1755) fikk en sønn utenfor ekteskap med tjenestepiken på Grimsgård Ragnhild Aslaksdatter (f. 1709), deres sønn hadde ikke arverett til gården og dro derfor til Christiania for å søke lykken, han ble borger av byen og stamfar for handels og militærslekten Grimsgaard.

 • 7. Aslach Christiansen Grimsgaard (1737–1772), fikk borgerskap i 1765 som høker og øltapper i Christiania.[33] Gift 1767 med Elen Cathrine Børresdatter Orderup (1730–1800) Datter av bundtmager Børre Orderup (f. ca 1690) og Ingeborg Madsdatter (d. før 1763)[34]
  • 8a. Christian Aslachsen Greemyard (f. 1761), forlot Norge som barn og ble sjømann, drev senere butikk og skjenkested i London.
   • 9a. NN Christiansen Grimsgaard
   • 9b. NN Christiansdatter Grimsgaard (1801–1827).
  • 8b. Ingeborg Aslachsdatter Grimsgaard (1765–1820), syjomfru, senere skoleholderske i Christiania. (Ingen barn)
  • 8c. Maren Aslachsdatter Grimsgaard (1767–1767)
  • 8d. Børre Aslachsen Grimsgaard (1770–1844) Kontorbetjent hos Kammerherre Bernt Anker, senere Fullmektig ved Det Ankerske Fideikomiss. Gift med Marie Helene lé Fevre (1769–1844) Datter av parykkmaker og fektemester Nicolaus Mathias lé Fevre (ca 1730–1775) og Agnese Mathiasdatter Schultz (1746–1799)[35][36]
   • 9a. Christian Bertram Grimsgaard (1793–1824) Kopist i Det Ankerske Fideikomiss. Gift med Anne Caroline Hellmann (1788–1853)[37]
    • 10. Christian Semb Grimsgaard (1824–1895). Generalmajor og kommandant på Fredriksten festning, senere stortingsmann og tollkasserer i Drammen. Gift 1848 med Honorie Mulderup Schlytter (1821–1900). Hun var datter av Hans Schlytter og Anne Marie Kildahl.[38]
     • 11a. Caroline Marie Grimsgaard (f. 1848).
     • 11b. Honorie Mulderup Grimsgaard (1850–1896).
     • 11c. Clara Theodora Grimsgaard (1851–1935), kunstner. Gift 1897 med sorenskriver Edvard Johan Mørch (1828–1908). Sønn av Claus Olesen Mørch (1801-1864) og Anne Lovise Meyer (1806–1876).
     • 11d. Hildur Grimsgaard (1856–1926)
     • 11e. Kristian Bertram le`Fevre Grimsgaard (1857–1933), Ingeniør. Ftgv. Pasient ved Gaustad asyl. (Ingen barn)
   • 9b. Gustav Grimsgaard (1795–1869) Sjømann, senere kopist i Generalkrigskommisariet, ekstraskriver i Justiskomiteen og tollbetjent først i Trondheim, senere overtollbetjent i Sarpsborg. Gift 1826 med Marie Blondine Thorp (f. 1797) Datter av paraplymaker Jens Thorp og Marie Høium (f. 1766)[39]
    • 10a. Jens Petter Børhildus Grimsgaard (1827–1882), overretssakfører i Sarpsborg, gift med sin kusine Anne Marie Grimsgaard (1831–1922), hun var som enke oldefrue på Konnerud i Åsgårdstrand.
     • 11a. Gustav Martin Lefevre Grimsgaard (1857–1873), sjømann.
     • 11b. Hanna Marie Lefevre Grimsgaard (f. 1858), jobbet for sin far? overretssakfører Grimsgaard i Sarpsborg.
     • 11c. Kristian Lefevre Grimsgaard (1860/1862–1930), gift med Agnes Morrison Rae Kerr (1867–1955).
     • 11d. Emil Lefevre Grimsgaard (f. 1862), typograflærling, gift med Hilda Olivia Eriksen.
      • 12. Ørnulf Hildus Gustav Lefevre Grimsgaard (f. 1888).
     • 11e. Agnes Lefevre Grimsgaard (1866–1883).
     • 11f. Wilhelm Lefevre Grimsgaard (1868–1937), doktor, fattiglege i Åsgårdstrand. Gift 1895 med Aagot Holst (1875–1913), datter av Anton Christian Holst og Petra Adelaide Sophie Koren. Gift 2 med Adriane Johanne Margrethe "Maggi" Magnus (1880–1969).
      • 12a. Ingolf Holst Grimsgaard (1896–1973), gift med Dagny Krog (1898–1993).
      • 12b. Kjeld Holst Grimsgaard (f. 1898), gift med Evelyn Emily Marie Baynes (1904–1990).
      • 12c. Øivin Holst Grimsgaard (1900–1989), gift med Esther Poppe (1903–1953), gift 2 med Ingerid (1913–2004).
      • 12d. Dagny Holst Grimsgaard (1905–1983), gift med Tobias Müller Gedde-Dahl (1903–1994).
      • 12e. Lijla Grimsgaard.
    • 10b. Christian Martin Theodor Grimsgaard (1830–1907), bosatt i Innvik, Nordfjord, distriktslege i Kviteseid, senere i Sarpsborg. Gift 1859 med sin kusine Agnes Christiane Grimsgaard (1836–1917).
     • 11a. Grim Grimsgaard (1860–1864).
     • 11b. Christian Grimsgaard (f. 1862), bokhandler, gift med NN Lough.
     • 11c. Hildus Grimsgaard (f. 1863), Agent, Formann statssekretær, Fengselselskapets sekretær i Sarpsborg.
     • 11d. Fin Grimsgaard (1865–1930), kommunelege i Innvik, Nordfjord, senere distrikstlege i Finnmark, gift 1914 med Emma Münster (1882–1918), datter av Thomas Georg Georg Münster og Betzy Marie Marie Lund.
     • 11e. Gustav Grimsgaard (f. 1867), infanterikaptein og sakfører i Stavanger. Gift 1895 med Agate Tonette Gundersen (f. 1872), datter av Gustav Gundersen og Theodora Svendsen.
      • 12. Odd Grimsgaard (f. 1896).
     • 11f. Wilhelm Grimsgaard (f. 1868–(1948?), ingeniør i Telefoncompagniet, gift med Augusta Sofie Giertsen? (1878–1958)?
      • 12. Leif Grimsgaard (f. 1899).
     • 11g. Kristen Grimsgaard (f. 1871).
     • 11h. Aslak Grimsgaard (f. 1872), sakførerfullmektig hos Jens Meinich i Søndre Land, gift med Signe Anette Rustad.
     • 11i. Agnes Grimsgaard (f. 1874).
   • 9c. Antonette Grimsgaard (1797–1799) [40]
   • 9d. Mathea Grimsgaard (1799–1868) (Ingen barn)[41]
   • 9e. Bernt Grimsgaard (1801–1806)[42]
   • 9f. Martinius «Martin» Grimsgaard (1805–1896) Cand. Phil. Forvalter på Øvre Papirmølle, senere bokholder ved Kristiania Sparebanks laaneindretning. Gift 1831 med Hanna Christine Holt (1810–1902) Datter av stolmaker Hans Erichsen Holt (1784–1826) og Agnethe Anthonisdatter (1779–1818)[43]
    • 10a. Anne Marie Grimsgaard (1831–1922), gift med sin fetter Jens Petter Børhildus Grimsgaard (1827–1882).
    • 10b. Agnethe Adolphine Mathea Gustava Grimsgaard (f. 1832–1873). (Ingen barn)
    • 10c. Hansine Severine Marthine Grimsgaard (1834–1834).
    • 10d. Theodor Emil Lefebvre Grimsgaard (1835–ca 1918), Oberst og kommandant ved Kongsvinger festning. Gift 1867 med Anna Birgitte Kiønig (1842–1869). Fikk en datter med Olette Eline Mathiesen (f. ca 1850) i 1878, gift 2 med Aagot Nyegaard (f. 1857).
     • 11a. Theodor Grimsgaard (1868–1868).
     • 11b. Anthon Martin Lefebvre Grimsgaard (1869–1870).
     • 11c. Theodora Eline Grimsgaard (f. 1878).
     • 11d. Ragnhild Olivia Christine Grimsgaard (f. 1882).
     • 11e. Aagot Theodora Grimsgaard (f. 1886).
     • 11f. Carl-Martin Lefebvre Grimsgaard (f. 1887), gift med Gretchen Ugland.
     • 11g. Bredora Henrikka Grimsgaard (f. 1888).
     • 11h. Emil Jacob Grimsgaard (f. 1890).
     • 11i. Rachel Grimsgaard (f. 1894).
    • 10e. Agnes Christiane Grimsgaard (1836–1917), gift 1859 med sin fetter Christian Martin Theodor Grimsgaard (1830–1907)
    • 10f. Georg Wilhelm Grimsgaard (1838–1867). (Ingen barn)
    • 10g. Laura Elisabeth Grimsgaard (1840–1922). (Ingen barn)
    • 10h. Jacob Juul Grimsgaard (1842–1847).
    • 10i. Clara Ferdinanda Grimsgaard (1843–1920), gift med komponist Bredo Henrik Lasson (1838–1888), sønn av Peder Carl Lasson og Ottilia Pauline Christine von Munthe af Morgenstierne.
    • 10j. Marthe Severine Grimsgaard (1845–1847).
    • 10k. Martinius «Martin» Christianus Grimsgaard (1848–1924), Offiser og Rittmester på Akershus festning. Fikk en sønn med Hulda Hansen i 1884, gift 1889 med Gjertrud Caroline Dawes (d. 1891), gift 1893 med Thora Thams (1871–1918), fikk en datter med Johanne Petrine «Lillian» Olsen (f. ca. 1879) i 1906, gift ca 1906 med Marie Schytte (1879–1965).
     • 11 Harald Lefevre Grimsgaard (1893–1918). (Ingen barn)
     • 11 Alf Odvar Grimsgaard (1894–1971), agent i Oslo, gift med Rakel Messel (1894–1979).
     • 11 Ritchie Grimsgaard (f. 1895).
     • 11 Margrethe Mozart «Lillian» Grimsgaard (1906–1997).
     • 11 Olaf Lefevre Grimsgaard (1906–2001), gift med Kari Løken (1918–2006).
    • 10l. Blondine Marie Grimsgaard (f. 1850–1853).
   • 9g. Adolph Theodor Grimsgaard (1806–1876) Cand Theol, senere Familius ved Kristiansand bispestol og Kasserer ved Rikshospitalet. Gift med Caroline Emilie Widerberg (1808–1895) Datter av forvalter Nicolaus Magnus Widerberg (1777–1841) og Else Margrethe Lerche (1777–1850) [44]
    • 10a. Nicolaus Magnus Widerberg (1838–1925) oberst og kunstsamler.[45]. Gift 1867 med Helga Nathalie Sewell (1844–1941) datter av trelastgrosserer Thomas Sewell og Catharina Nathalie Meyer. (For etterkommere, se egen omtale om slekten Widerberg.)
    • 10b. Marie Margarethe Grimsgaard (1839–1907). (Ingen barn.)[46]
  • 8e. Peder «Peer» Aslachsen Grimsgaard (1768–1834), kompanifeltskiær, senere bosatt i København, kom tilbake til Norge som kompanikirurg i krigen med Sverige og var senere amanuensis hos distriktslegen i Arendal, frem til han ble konstituert distriktslege. Han fikk en datter med Anne Marie Jensdatter i 1795, en sønn med sin brors svigersøster Anne Gurina le`Fevre (1766–1845) i 1799, en sønn med Olia Jonsdatter Wægter samme år og fikk en datter med Anne Nilsdatter i 1811.
   • 9a. Johanne Marie Pedersdatter (f. 1795).
   • 9b. Peder Pedersen (f. 1799).
   • 9c. Lars Pedersen (1799–1799).
   • 9d. Anne Petrine Pedersdatter (1811–etter 1875), gift med Mogens Andersen (1816–etter 1875), sønn av Anders Jørgensen og Johanne Marie Jørgensdatter Sannum (1785–1860).

Slekten fra Hovtun og Garnaas (Kognatisk)

Bildet viser initialer datert 1797 på Grimsgårdloftet, initialene tilhører C.(hristen) J.(ørgen)S.(en) G.(rimsgaard?) (1747-1838) og Rangdi K.(ristians)D.(atter) G.(rimsgaard) (1745-1833) som eide både Nordre og Søndre Grimsgård. Foto: Wanda Grimsgaard, 2004.

Christian Pedersen Grimsgaard (1717–1755) hadde ved sitt skifte ingen sønner med arverett til gården, men de to døtrene Rangdi og Margit arvet hver sin del. Rangdi som var den eldste arvet Nordre Grimsgård, som på den tiden ble kalt Store Grimsgård og søsteren hadde Lille Grimsgård. Senere blir begge samlet igjen til en storgård av Rangdis andre mann Christen Jørgensen fra Garnaas, det er deres initialer vi finner på Grimsgårdloftet. Det er deres etterkommere som ble de siste av slekten som eide Grimsgård, gården ble solgt og mange av slekten dro til USA.

 • 7. Rangdi Kristiansdatter Grimsgaard (1745–1833), arvet Nordre Grimsgård. Gift 1 med Ola Steingrimsen Hovtun (1743–1773), gift 2 med den senere storbonden på Grimsgård Christen Jørgensen Garnaas (1747–1838).[47]
  • 8a. Ole Christensen Grimsgaard (1778–1830), eier av Grimsgård. Gift 1798 med Christi Guttormsdatter Hovtun (1780–1810), datter av Guttorm Colbjørnsen Hovtun. Gift 1812 med Sissel Aslesdatter Hesla (f. 1793), hun emigrerte i 1859 sammen med sin datter til Iowa.[48]
   • 9a. Christen Olsen Grimsgaard (1799–1886), eier av Grimsgård, men solgte det meste av gården og emigrerte i 1845 til Rock county, Wisconsin, USA. Han fikk i 1821 en sønn med Barbro Bjørnsdatter Nystuen. Gift 1822 med Åse Andersdatter Høva (d. ca 1860). Gift 2 med Anne Mikkelsdatter.[49]
    • 10a. Christen Christensen Nystuen (1821–1875), han forlot Nesbyen omtrent på samme tid som sin far og bosatte seg i Christiania. Gift med Marte Regine Rasmussen (1819–1880).[50]
    • 10b. Ole Christian Grimsgard (f. 1823), gift med Barbro C. (1825-1889).
     • 11. Margit "Mary" Grimsgard (1859–1892), gift 1891 med Benjamin Bottolfson.[51]
   • 9b. Randi Olsdatter Grimsgaard (f. 1800), emigrerte til Iowa, USA, gift med Halvor Olsson Medgard.
    • 10. Ole Halvorsen Medgard, gift med Birgit Olsdatter Naustedokken.
     • 11. Randi Olsdatter Naustedokken(1848–1934), tok over en part i Grimsgaard, gift med Folkemusikar og felespelar Tor Grimsgard (født på Brattested) (1853–1934).
   • 9c. Barbo Olsdatter Grimsgaard d.e. (1802–før 1809).
   • 9d. Magrete Olsdatter Grimsgaard (f. 1805), gift med Ole Dokken.
   • 9e. Margit Olsdatter Grimsgaard (1808–1880), gift 1835 med Engebret Narum.
   • 9f. Barbo Olsdatter Grimsgaard d.y. (f. 1809), gift 1837 med Ole Aslesen Førde.
   • 9g. Asle Olsen Grimsgaard (1814–1889), gift 1842 med Jørand Arntsdatter Rasch (f. 1816), de emigrerte 1857 til USA.
    • 10a. Christian Asleson Grimsgaard (f. 1844).
    • 10b. Ole Asleson Grimsgaard (1847–1925).
    • 10c. Asle Asleson Grimsgaard (f. 1850).
    • 10d. Knud Asleson Grimsgaard (1852–1938).
    • 10e. Christen Asleson Grimsgaard (f. 1856).
   • 9h. Christian Olsen Grimsgaard (1816–1906), emigrerte i 1857 til Iowa, USA. Gift 1844 med Birgit O. Blingsmoen (1818–1894).
   • 9i. Jørgen Olsen Grimsgaard (f. 1820), gift 1850 med Guri P. Mortenplass.
   • 9j. Kristi Olsdatter Grimsgaard (f. 1823), emigrerte 1861 til USA.
   • 9k. Knut Olsen Grimsgaard (f. 1826).
   • 9l. Guro Olsdatter Grimsgaard (1828–1908), emigrerte i 1859 sammen med sin mor og mann til Gunder, Iowa, USA. Gift 1859 med Guttorm Guttormsen Tyribakken.
  • 8b. Peder Christiansen Grimsgaard (1786–1863), eier av Hovtun. Gift med Birgit Halgrimsdatter Ruud.
   • 9. Christen Pedersen Hovtun (1817–1880).
  • 8c. Guri Christiansdatter Grimsgaard (1781–1836)[52], gift 1805 med Østen Svendsen Eidahl.[53]

Referanser

 1. Thor Grimsvang: Grimsgard in Nesbyen, i Hallingen, Hallinglag of America, side 23-25.
 2. Gjengjerdeskatten: Nes, 1528. Amund j Grimsgaard
 3. Skifte etter Ola Olsson, 1627.
 4. Thor Grimsvang: Grimsgard in Nesbyen, i Hallingen, Hallinglag of America, side 25.
 5. Thor Grimsvang: Grimsgard in Nesbyen, i Hallingen, Hallinglag of America, side 25.
 6. Thor Grimsvang: Grimsgard in Nesbyen, i Hallingen, Hallinglag of America, side 23.
 7. Thor Grimsvang: Grimsgard in Nesbyen, i Hallingen, Hallinglag of America, side 23-25.
 8. Skifte etter Ola Olsson, 1647.
 9. Delphin M. Johnson: «Grimsgaard Ancestry, part one» in Hallingen no. 3, Hallinglag of America, 2001, p. 16.
 10. Delphin M. Johnson: «Grimsgaard Ancestry, part one» in Hallingen no. 3, Hallinglag of America, 2001, p. 16–17.
 11. Delphin M. Johnson: «Grimsgaard Ancestry, part one» in Hallingen no. 3, Hallinglag of America, 2001, p. 16–17.
 12. Delphin M. Johnson: «Grimsgaard Ancestry, part one» in Hallingen no. 3, Hallinglag of America, 2001, p. 17.
 13. Delphin M. Johnson: «Grimsgaard Ancestry, part one» in Hallingen no. 3, Hallinglag of America, 2001, p. 16.
 14. Thor Grimsvang: Grimsgard in Nesbyen, i Hallingen, Hallinglag of America, 23-25, 27.
 15. Thor Grimsvang: Grimsgard in Nesbyen, i Hallingen, Hallinglag of America, side 27.
 16. Thor Grimsvang: Grimsgard in Nesbyen, i Hallingen, Hallinglag of America, side 27.
 17. Manntall: Tiendepengeskatten 1687, Ringerike og Hallingdal Oluf Grimsgard
 18. Thor Grimsvang: Grimsgard in Nesbyen, i Hallingen, Hallinglag of America, side 28
 19. Delphin M. Johnson: «Grimsgaard Ancestry, part one» in Hallingen no. 3, Hallinglag of America, 2001, p. 16.
 20. Delphin M. Johnson: «Grimsgaard Ancestry, part one» in Hallingen no. 3, Hallinglag of America, 2001, p. 16.
 21. Thor Grimsvang: Grimsgard in Nesbyen, i Hallingen, Hallinglag of America, side 28.
 22. Delphin M. Johnson: «Grimsgaard Ancestry, part one» in Hallingen no. 3, Hallinglag of America, 2001, p. 16.
 23. Thor Grimsvang: Grimsgard in Nesbyen, i Hallingen, Hallinglag of America, side 28.
 24. http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070314640484.jpg
 25. Delphin M. Johnson: «Grimsgaard Ancestry, part one» in Hallingen no. 3, Hallinglag of America, 2001, p. 16.
 26. Delphin M. Johnson: «Grimsgaard Ancestry, part one» in Hallingen no. 3, Hallinglag of America, 2001, p. 16.
 27. Delphin M. Johnson: «Grimsgaard Ancestry, part two» in Hallingen no. 6, Hallinglag of America, 2002, p. 27.
 28. Delphin M. Johnson: «Grimsgaard Ancestry, part two» in Hallingen no. 6, Hallinglag of America, 2002, p. 27.
 29. Delphin M. Johnson: «Grimsgaard Ancestry, part two» in Hallingen no. 6, Hallinglag of America, 2002, p. 27.
 30. Delphin M. Johnson: «Grimsgaard Ancestry, part two» in Hallingen no. 6, Hallinglag of America, 2002, p. 27.
 31. Delphin M. Johnson: «Grimsgaard Ancestry, part two» in Hallingen no. 6, Hallinglag of America, 2002, p. 27.
 32. Delphin M. Johnson: «Grimsgaard Ancestry, part two» in Hallingen no. 6, Hallinglag of America, 2002, p. 27.
 33. Oslo Byarkiv: Borgerboka Aslach Christiansen, 18 octbr. 1765, høker og øltapper.
 34. Clare Sewell Widerberg: Aslak Kristiansen Grimsgaard og efterkommere i mandslinje-Slægterne Grimsgaard og Widerberg, side 1.
 35. Clare Sewell Widerberg: Aslak Kristiansen Grimsgaard og efterkommere i mandslinje-Slægterne Grimsgaard og Widerberg, side 2-5.
 36. David Widerberg Howden: Min 4-tippoldefar parykkmaker i Trondheim Nicolaus Mathias le Fevre.
 37. Clare Sewell Widerberg: Aslak Kristiansen Grimsgaard og efterkommere i mandslinje-Slægterne Grimsgaard og Widerberg, side 6.
 38. Lokalhistoriewiki: Christian Semb Grimsgaard.
 39. Clare Sewell Widerberg: Aslak Kristiansen Grimsgaard og efterkommere i mandslinje-Slægterne Grimsgaard og Widerberg, side 7.
 40. Clare Sewell Widerberg: Aslak Kristiansen Grimsgaard og efterkommere i mandslinje-Slægterne Grimsgaard og Widerberg, side 7.
 41. Clare Sewell Widerberg: Aslak Kristiansen Grimsgaard og efterkommere i mandslinje-Slægterne Grimsgaard og Widerberg, side 7.
 42. Clare Sewell Widerberg: Aslak Kristiansen Grimsgaard og efterkommere i mandslinje-Slægterne Grimsgaard og Widerberg, side 7.
 43. Clare Sewell Widerberg: Aslak Kristiansen Grimsgaard og efterkommere i mandslinje-Slægterne Grimsgaard og Widerberg, side 8.
 44. Clare Sewell Widerberg: Aslak Kristiansen Grimsgaard og efterkommere i mandslinje-Slægterne Grimsgaard og Widerberg, side 8-9.
 45. Clare Sewell Widerberg: Aslak Kristiansen Grimsgaard og efterkommere i mandslinje-Slægterne Grimsgaard og Widerberg, side 16.
 46. Clare Sewell Widerberg: Aslak Kristiansen Grimsgaard og efterkommere i mandslinje-Slægterne Grimsgaard og Widerberg, side 17.
 47. Thor Grimsvang: Grimsgard in Nesbyen, i Hallingen, Hallinglag of America, side 28.
 48. Thor Grimsvang: Grimsgard in Nesbyen, i Hallingen, Hallinglag of America, side 30.
 49. Thor Grimsvang: Grimsgard in Nesbyen, i Hallingen, Hallinglag of America, side 30.
 50. Thor Grimsvang: Grimsgard in Nesbyen, i Hallingen, Hallinglag of America, side 30.
 51. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=22584464.
 52. http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060127050105.jpg
 53. http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060127050346.jpg

Litteratur

Eksterne lenker