Blom (fra Larvik) (slekt)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Slekten Blom stammer fra kjøpmann i Larvik Alexander Blom. Sønnen Lars Alexandersen Blom var «consumtionsforpagter» i Larvik, men hørte ikke til de mer kjente Blom-slektene (Hurum, Skien, Tønsberg).[1] Herværende slektsoversikt behandles derfor i en egen artikkel.

Slektsoversikt

 • 1. Alexander Blom, f. ---, d. ---; g. Catharina Christensdatter,[2] f. ca. 1677, d. etter 1752.[3] Alexander var kjøpmann i Larvik.[4] Sønn:
  • 2a. Lars Alexandersen Blom, f. 1699, d. 1768; g. Karen Pedersdatter Lodberg, d. 1763, datter av kjøpmann Peder Lodberg, Larvik. Lars var kjøpmann og konsumpsjonsforvalter i Larvik. Skifte 1768.[5] 5 barn (3a–3e):
   • 3a. Alexander Blom, kjøpmann i Larvik, f. 1721, d. 4. desember 1797; g. Karen Østrup, d. 1780/1781. Skifte 1781. 7 barn (4a–4g):
    • 4a. Karen Blom, f. 1750, d. d. Kristiania i huset hos svigersønnen Caspar Rumi 27. november 1831; g. ca. 1768 Bo Nilsen (Harris), f. Holmestrand 25. februar 1743,[6] d. 1790 (?) (skifte 1795),[7] sønn av Nils Jansen, Holmestrand og Maria Mortensdatter Schou, ---.[8] Bo Harris var skipsfører, senere kjøpmann i Larvik.[9] 7 barn.
    • 4b. Lars Blom, f. 1751, d. 1786.
    • 4c. Jens Blom, f. 1752, d. ?.
    • 4d. Andreas Alexander Blom, døpt i Larvik 17. oktober 1753, d. 24. august 1803;[10], g. Ragna Elisabeth Endresen, f. Strømsø ca. 1760, d. Larvik 14. april 1829,[11] datter av Peder Endresen, Strømsø og Bodil Margrete Philipsdatter Boy, Bragernes. Andreas var «i kondition» hos hr. Peder Kierbo i Kristiania, ble senere kjøpmann i Larvik. x (7?) barn (5a–5x), denne barneflokken er under arbeid:[12]
     • 5a. Peder Andreassen Blom, f. ca. 1885.[13] Oppholdt seg i København i 1803.
     • 5b. Karen Boletta Andreasdatter (Blom), f. Kristiania 1787, døpt 16. februar 1787,[14] d. ?.
     • 5c. Johanne Elisabeth Andreasdatter (Blom), døpt Larvik 2. juli 1788,[15] begravet Larvik 11. januar 1793.[16]
      Bilde av utmerkelse gitt til Philip Blom i 1821.
      Bilde av attest gitt til Philip Blom i 1830.
     • 5d. Philip Laurentius Blom, tollbetjent, f. døpt 17. november 1789,[17],[18],[19] d. Brunlanes 27. mars 1875;[20],[21] g1. Larvik kirke 6. juni 1831[22] Anne Hansdaatter Bassøe,[23] f. ca. 1775,[24] d. Larvik 30. januar 1847;[25] g2. Larvik kirke 12. august 1847[26] Rikka Mathea Jacobsen,[27] f. Larvik 10. mai 1809,[28],[29],[30] d. Larvik 25. februar 1882,[31] datter av skipper Daniel Jacobsen, --- og Kirsten Nielsdatter, ---. Philip var sjømann og skipper, senere tollbetjent. Det står i bygdeboken for Brunlanes at Tollvesenet fikk grunnseddel på tomt i 1861 for 50 spd. (bnr. 44 Vikane) og at Philip L. Blom bodde der og videre at huset ble kalt for Blomgården. En P. Jensen fikk skjøte på huset i 1877 for 1 800 kr.[32] Det stod i lokalavisen Østlands-Posten[33] da yngstedatteren Laura døde at Philip som ung hadde «[d]eltatt i Napoleonskrigen og fått medalje med diplom med Napoleons underskrift for mot og tapperhet. Napoleonsmedaljen og diplomet er testamentert til museet i Herregården.» Barn (6a–6c):
      • 6a. Trine Andrea Blom, f. Larvik 22. september 1818,[34] d. Larvik 24. juli 1825.[35]
      • 6b. Andrea Elisabeth Blom, f. Larvik 10. september 1848,[36],[37],[38],[39],[40],[41],[42],[43] d. Larvik 20. mai 1929.[44] Ved folketellingen 1865 var Andrea fosterbarn hos halvsøsteren Dorthe(a) Mehre. Ti år senere bodde hun sammen med moren, halvsøsteren Dorthe og søsteren Laura og jobbet som «Modehandlerinde». Ved folketellingen 1891 var hun «Strikkerske» for egen regning sammen med de samme søstrene nevnt tidligere. I 1900 drev hun fortsatt med «håndstrikning» sammen med søstrene. I 1910 drev hun og Laura med «Huslig Arbeide» i Jægerborgsgade 17d i Larvik. Hun fikk fine ord i lokalavisen Østlands-Posten[45] da hun døde i 1929: «En kjent gammel larviksdame, frk. Andrea Blom, er igår avgått ved døden efter noen tids sykelighet. De to elskelige og noble søstre, Andrea og Laura Blom, har levet et langt liv sammen og delt alle sorger og gleder. Aldri har visst en mislyd eller et sårende ord falt mellem dem, derfor vil man også forgjeves lete efter et søskenforhold så harmonisk avstemt som mellem disse to søstre som så vanskelig kunde undvære hverandre og som gjensidig gjorde alt for å lette hinannen livsveiens byrder. Savnet efter søsteren vil bli uendelig stort for den gjenlevende, frk. Laura Blom, men det vil være en trøst for henne å vite at søsteren har efterlatt sig det beste eftermele. En from og fin og edel sjel er gått bort med frk. Andrea Blom.»
      • 6c. Laura Jørgensa Blom, f. Larvik 29. desember 1851,[46],[47],[48],[49],[50],[51],[52],[53] d. Larvik 20. mars 1939.[54] Laura fulgte sin eldre søster i tykt og tynt, inkludert i yrkeslivet. Lokalavisen[55] kunne fortelle at «Frk. Laura Blom tilhørte en gammel kjent og aktet Larviks-slekt. I mange år bodde avdøde sammen med sin søster, frk. Andrea Blom, i sitt hyggelige hus i Jægersborggaten. Andrea Blom døde for noen år siden, og Laura Blom var trøstesløs over søsterens bortgang. I alle år hadde de to søstre levet sitt liv sammen. Hjemmet deres vidnet om høi kultur. [...] Frk. Laura Blom var en elskverdig og hyggelig gammel dame. Å høre frk. Blom fortelle om de gode gamle dager var en hel oplevelse. De som lærte frk. Blom å kjenne, vil alltid minnes den gamle hyggelige dame.»
     • 5e. Johanne Elisabeth Andreasdatter Blom, f. 178x.
     • 5f. Ole Nielsen Andreassen (Blom), f. 179x.
     • 5g. Karen Østrup Andreasdatter (Blom), f. 1796.
    • 4e. Severine Blom, f. Larvik 13. oktober 1754, d. Fredrikshald 4. august 1799; g. Fredrikshald 19. november 1779 Rasmus Rasmussen Knap,[56] f. Ørsnes 11. februar 1755, døpt i Nøtterøy kirke 18. februar 1755, d. Fredrikshald 13. mars 1820, sønn av Rasmus Sørensen Knap, Ebeltoft, Danmark og Johanne Cathrine Hørbye, Tønsberg. Rasmus ble 1789 tollskriver i Fredrikshald og ble 26. mai 1790 utnevnt til «consumtionsinspektør» samme sted, og 1. mars 1797 til tollinspektør. Ifølge kongelig bevilling av 21. desember 1791 satt han i uskiftet bo etter sin første kone Severine Blom, inntil han i anledning av sitt andre ekteskap 14. februar 1800 «lod holde samfrændskifte» der hver av hans 5 etterlatte sønner utlagtes arv 127 rdl. 5 ort. 2 2/11 S., og datteren halvdelen av dette. Boets samlede formue var altså den gang rundt 1400 rdl. Severine og Rasmus hadde 6 barn. [57]
    • 4f. Cathrine Elisabeth Blom, f. Larvik 12. desember 1757, d. Fredrikshald 2. august 1843; g. Fredrikshald 14. desember 1781 Ole Gløersen, f. Hof i Solør 1. januar 1748, døpt 18. januar 1748, d. Fredrikshald 17. februar 1817, sønn av prokurator Erik Gløersen, --- og Mette Marie Schytte, ---.
    • 4g. Thor (Lodberg) Blom, f. 1758, d. 1816 (?). Var i Danmark 1781. Muligens den Thor Lodberg Blom, «forrige almueskolelærer», som ble begravet i Kristiania 26. februar 1816, 59 år gammel.
   • 3b. Peder Blom, kjøpmann, f. 1725, d. 1770.
   • 3c. Maren Blom; g. Thomas Bugge, kjøpmann i Larvik. 8 barn.
   • 3d. Cathrine Elisabeth Blom; g. Johan Müller, kjøpmann i Larvik.
   • 3e. Wilhelm Blom, f. ca. 1728, d. ca. 1767; g. Fredriksvern kirke 15. oktober 1760[58] Anne Magdalene Jensdatter Qvindberg, f. ---, d. --- ca. 1781 (skifte 1781).[59] Wilhelm var seilmaker i Larvik. 2 barn:
    • 4a. Jens Blom, brukte tidvis (eller ble omtalt ved) navnet Qvindberg,[60] f. ca. 1759, d. Fredriksvern 11. oktober 1837;[61] g. Severine Olsdatter, f. ca. 1760, d. ---. Bosatte seg i Stavern. Matros, tømmermann. Minst 6 barn, derav 2 som levde med dem i 1801:[62],[63]
     • 5a. Datter, f. ca. 1781, begravet fra Fredriksvern kirke 8. september 1796, 15 år gammel.[64]
     • 5b. Wilhelm Jensen (Blom), f. døpt Fredriksvern 6. april 1786,[65] d. ---; g. Fredriksvern 10. oktober 1813[66] Birthe Marie Larsdatter, f. ---. Wilhelm var matros. Flere barn (oversikt under arbeid):
      • 6a. Andreas Wilhelmsen (Blom), f. Fredriksvern 29. mars 1814,[67] d. ---.
      • 6b. Hans Frederich Wilhelmsen (Blom), f. Fredriksvern 10. april 1817,[68] d. ---.
      • 6c. Niels Wilhelmsen (Blom), f. Fredriksvern 10. august 1820,[69] d. ---.
     • 5c. Lars Jensen, døpt Fredriksvern kirke 28. februar 1788,[70] d. ---.
     • 5d. Lars Jensen, døpt Fredriksvern kirke 18. januar 1790,[71] begravet fra Fredriksvern kirke 5. mai 1790, 16 uker gammel.[72]
     • 5e. Lars Jensen (Blom), døpt Fredriksvern kirke 6. september 1791,[73] d. ---; g. Ellen Marie Nilsdatter. Minst 2 barn:
      • 6a. Vilhelm Fredrik Blom, f. Fredriksvern 5. oktober 1816,[74],[75],[76],[77] d. Horten 26. februar 1882;[78] g. Fredriksvern kirke 11. april 1840[79] Jørgine Ulriksdatter, f. Fredriksvern 3. november 1815,[80],[81],[82],[83],[84] d. ---, datter av seilmaker og båtsmann Ulrik Mortensen, --- og Marie Jonsdatter, ---.[85] Wilhelm med familie havnet i Horten, arbeidet som dreier i 1865, 1870 og 1875. Minst 8 barn (7a–7h):
       • 7a. Lars Jørgen Blom, f. Fredriksvern 9. august 1840,[86],[87],[88],[89],[90],[91],[92],[93],[94] d. Åsgårdstrand 21. januar 1916;[95] g. Borre kirke 31. desember 1873[96] Mathea Andrea Andersdatter, f. Åsgårdstrand 28. september 1841,[97],[98],[99],[100],[101] d. Åsgårdstrand 25. januar 1901,[102] datter av Anders Larsen, --- og Marthe Maria Halvorsdatter, ---. Lars startet sin yrkeskarriere som sjømann og bodde en lengre periode i Kristiania, men ble senere hotellvert, -eier og vognmann i Åsgårdstrand. Han drev i mange år Central Hotell i Åsgårdstrand.[103] I Åsgårdstrand historielags årbok Broen står det i 2002-utgaven at reder og skipsbygger Johan Wesmann som eide et større hus i Stangs grunn 16 nederst i Bakkegata i Åsgårdstrand, rundt 1880 fikk andre leieboere, «Lars og Marie Blom[sic] fra Oslo, som etablerte hotell i huset og ble eiere etter Wesmanns død i 1892. Central Hotel ble senere til Badehotellet og var tilslutt kokk- og hotellfagskole da huset brant ned i 1941.»[104] Lars Jørgen og Mathea Andrea hadde 2 barn:
        • 8a. Marie Blom, f. Kristiania 10. oktober 1875,[105],[106],[107],[108],[109] d. Oslo 31. desember 1955.[110] I 1910 var hun «Bestyrer [av] huset». I 1960 fortalte lokalavisen Gjengangeren at «frøken Marie Blom, Åsgårdstrand» ved testamente hadde bestemt at det skulle avsettes 20 000 kr til et legat som skulle bære avdødes navn. Legatets styre skulle være det til enhver tid fungerende overformynderi, og rentene skulle utdeles på «frøken Bloms fødselsdag 10. oktober i tre like porsjoner til trengende sjøfolk eller sjøfolks efterlatte som er bosatt i Åsgårdstrand.»[111] Legatet ble for øvrig opprettet ved testamente 30. august 1949 og trådte i kraft i januar 1958. Grunnkapitalen var på kr 17 800 og kapitalen per 1. januar 1970 var på ca. kr 22 700.[112] Legatformålet ble etter hvert mindre aktuelt og arvingene (Maries nevø og niese) bestemte i 1984 at Gannestad syke- og aldershjem i Borre skulle få en malerigave – et maleri av Åsgårdstrand-maleren Even Ulving med motiv fra landsbyen Arco ved Gardasjøen. 15 000 skulle også settes inn i Stiftelsen Gannestadbussen, som var et velferdstilbud for eldre i Borre.[113]
        • 8b. Valborg Wilhelmine Blom, f. Kristiania 10. november 1880,[114][115],[116],[117],[118],[119] d. Borre 12. juli 1962;[120] g. Høvik kirke, Bærum 24. juni 1917[121],[122] Hilmar Iversen,[123] f. Horten (Borre?) 19. november 1877,[124],[125],[126],[127],[128] d. Borre 20. januar 1964,[129] sønn av tømmermann Andreas Iversen, Töftedals sogn, Sverige[130],[131] og Julie Hansen, Horten.[132] Walborg var ved vielsen i 1917 fvh. hotellvertinne, Hilmar var skipsbygningsarbeider i Horten. Valborg og Hilmar hadde 2 barn.[133]
       • 7b. Ulriche Wilhelmine Blom, f. Fredriksvern 13. desember 1841,[134],[135],[136],[137],,[138],[139] d. Bergen 25. mai 1917;[140] g1. Horten kirke 8. mai 1870[141] Anders Hansen (Strand), f. ---, Eiker 1843,[142] d. ---, sønn av sagmester Hans Andersen, --- og ---; g2. St. Jørgen hospitalkirke, Bergen 20. januar 1884[143] Karl Henrik Høilund, f. Fredriksvern 17. juni 1845,[144],[145],[146],[147] d. Bergen 16. mars 1907 av hjertefeil,[148],[149],[150] sønn av Carl Ludvig Høilund, --- og Anne Kirstine Larsdatter, ---. Anders jobbet som skomaker. Carl Henrik jobbet som fyrbøter i Bergen ved folketellingen 1875, da bosatt med første kone og to sønner. Han var verksarbeider da han giftet seg med Ulrikke. Oppført som maskinarbeider ved Bergens mek. Verksted ved folketellingen 1891.
       • 7c. Anne Sophie Blom, f. Fredriksvern 1. oktober 1843,[151] d. Fredriksvern 23. desember 1844.[152]
       • 7d. Fredrik Wilhelm Blom, f. Horten 16. oktober 1845,[153],[154],[155],[156],[157] d. ---. Sjømann.
       • 7e. Frithjof Blom, f. Horten 12. februar 1848,[158],[159],[160],[161] d. ---. Sjømann.
       • 7f. Ulsteen Blom, f. Horten 20. juli 1850,[162] d. Horten 26. januar 1853.[163]
       • 7g. Ulsteen Blom, f. Horten 15. januar 1853,[164] d. Horten 3. mai 1856.[165]
       • 7h. Sofie Frederikke Blom, f. Horten 9. januar 1856,[166],[167],[168],[169],[170],[171],[172],[173],[174],[175] d. Horten 30. april 1933;[176],[177] g. Horten kirke 18. oktober 1879[178] Anton Martinius Dahl, f. Borre 23. mai 1857,[179],[180],[181],[182],[183],[184],[185] d. Horten 27. august 1918 av «Bronchitis»,[186],[187] sønn av matros Hans Fredriksen Dahl, Åsgårdstrand[188] og Else Marie Nielsdatter, Borre.[189] I 1877 var Sofie tjenestepike hos familien Geelmeyden i Horten. Ved vielsen i 1879 jobbet Anton som sjømann. I 1891 var han «Kjædelarbeider» (kjelearbeider) og sjømann, i 1900 «Kjedel Arbeider» ved Marinens verft i Horten.
      • 6b. Anne Severine Larsdatter Blom, f. Fredriksvern 14. juni (?) 1819,[190] d. ---; g. Larvik kirke 4. april 1848[191] Jens Jensen Hoff, f. Larvik ca. 1822, d. ---, sønn av Jens Hoff, --- og ---.
     • 5f. Maren Sophia Jensdatter, døpt i Fredriksvern kirke 24. april 1795,[192] d. ---.
    • 4b. Karen Lodberg Blom, f. 1764.

Diskusjonsfora, nyhetsgrupper

Referanser

 1. Knap, Hagb. Th. Familien Knap i Norge: Genealogiske og biografiske oplysninger, 1911, s. 12.
 2. Catharina Christensdatter var g2. båtsmann Cornelius (Kruuse) Torchilsen; g3. seilmaker Hans Nielsen og g4. 1720 garvermester Andreas Casparsen Zeier. Her hviler opplysningene foreløpig på diskusjonstråden #2494 Qvindberg - med Z??? (tema opprettet 30. oktober 1999 i Digitalarkivets tidligere brukerforum). Nærmere kildehenvisninger må tilføyes.
 3. Her hviler opplysningene foreløpig på diskusjonstråden #2494 Qvindberg - med Z??? (tema opprettet 30. oktober 1999 i Digitalarkivets tidligere brukerforum). Nærmere kildehenvisninger må tilføyes.
 4. Hvis ikke annet er oppgitt, bygger fremstillingen på Knap, Hagb. Th. Familien Knap i Norge: Genealogiske og biografiske oplysninger, 1911, s. 11–12.
 5. Skifteregister for Larvik byfogd 1672-1812. Skifteregistrering 14.4.1868 (Lars Blom).
 6. Bugge: 1942, s. 93.
 7. Bugge: 1942, s. 93.
 8. Bugge: 1942, s. 93.
 9. Jf. også Bugge: 1942, s. 93.
 10. Norske Intelligens-Sedler 31. august 1803 nr. 35, s. 9: «Det behagede den Allerhøjeste den 24de d. M., efter fem Dages Sygeleie, ved en roelig og stille Død at henkalde min uforglemmelige Mand Kjøbmand Andreas Blom i sit Alders 50 Aar, hvilket for mig og 5 umyndige Børn smertelige Tab herved sørgeligst bekjendtgjøres fraværende Slægt og Venner.»
 11. Larvik kirkebøker, SAKO/A-352/F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1825-1847, s. 276, nr. 9.
 12. Folketelling 1801 for 0707P Larvik prestegjeld (Andreas Alexander Blom), jf. også Norske Intelligens-Sedler 31. august 1803 nr. 35, s. 9, sitert over. De 5 myndige barna ved skiftet i 1803 var: Peder, 18 år, Johanne Elisabeth 15 år, Philip 13 år, Ole 10 år, Karen Østtrup 7 år.
 13. Skifteregister for Larvik byfogd 1672-1812. Skifteregistreringdato 24. august 1803.
 14. Oslo domkirke Kirkebøker, SAO/A-10752/F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1787-1806, s. 144-145.
 15. [Larvik kirkebøker, SAKO/A-352/G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. I 1, 1785-1807, s. 12.
 16. Larvik kirkebøker, SAKO/A-352/G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. I 1, 1785-1807, s. 200.
 17. Larvik kirkebøker, SAKO/A-352/G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. I 1, 1785-1807, s. 17.
 18. Folketelling 1801 for 0707P Larvik prestegjeld (Phillup Andreasen).
 19. Folketelling 1865 for 0726P Brunlanes prestegjeld (Philip L. Blom).
 20. Brunlanes kirkebøker, SAKO/A-342/F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1862-1877, s. 349; Larvik kirkebøker, SAKO/A-352/F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. I 7, 1871-1883, s. 139, nr. 53.
 21. Jarlsberg og Laurviks Amtstidende 3. april 1875 nr. 40 under overskriften «Advertissementer»: «At min kjære Mand, Undertoldbetjent Philip Laurentsius Blom afgik ved en rolig Død Lørdag den 27de Marts, bekjendtgjøres herved sørgeligst paa egne og Børns Vegne for fraværende Slægt og Venner. Rikka Blom, fød Jakobsen.» Videre: «Undertoldbetjent Philip Laurentsius Bloms Begravelse foregaar fra Laurvigs Kirke Mandag den 5te April Kl. 11 1/2 Form.».
 22. Larvik kirkebøker, SAKO/A-352/F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1825-1847, s. 214, nr. 16, jf. Larvik kirkebøker, SAKO/A-352/G/Ga/L0003b: Klokkerbok nr. I 3B, 1830-1870, s. 464, nr. 16.
 23. Anne Hansdatter Garen (Gaarder?), f. ca. 1775; g1. Larvik 30. september 1797 garver Jens Bassøe, født på Gjølstad, døpt i Rakkestad 19. august 1759, d. Larvik 26. mai 1816, sønn av kanselliråd Hieronymus Bassøe, Fredrikshald og Else Hiort, Lekum, Eidsberg. Dette var Jens Bassøes tredje ekteskap. Felles barn med Anne:
  • Else Cathrine Maria Bassøe, f. Larvik 23. juni 1798, d. Larvik 1. mai 1801.
  • Hieronymus Bassøe, f. Larvik 18. februar 1802, d. ---. Levde i 1818.
  • Else Thrine Bassøe, døpt 20. desember 1806 i Balke kirke på Toten, d. Larvik 14. november 1810.
  I slektsboken for Bassøe-slekten står det: «Skiftet efter Jens Bassøe findes i R. 5418, s. 1200 og 1288 og i R. 5423, s. 510. Begyndt 12. 3. 1818, sluttet 28. 6. 1819. Enken Anne Hansdatter erklærede, at den afdødes eneste livsarving var hans sønn med hende, Jeronimus Bassøe, 15 aar gl., der tilstede. Boet tydede paa fattige kaar, men gav dog overskud. Enken kunde ikke skrive. Hun ble formodentlig siden gift med en styrmand Philip Laurentius Blom og havde med ham en datter Thrine Andrea, f. 22. 9. 1818 i Balke (?) paa Toten.» Kilder for opplysninger over og sitat: Bassøe, Hans Peter. Stamtavle over familien Bassøe, Universitetsforlaget i Århus, 1999, s. 33–43, 68–69 (s. 69 sitat). Opplysningene i 1999-utgaven bygger på Bassøe, Hans. Stamtavle over familien Bassøe. Samt nogle oplysninger om familierne Aalborg, Haslund, Hiort, Holst, Nørbech, Oftedahl og Smith, i kommission hos Grøndahl & Søn, 1899, s. 58–59, uten noen form for kontroll. Kirkeboken for Larvik viser jo at Thrine Andrea både ble født og døde i Larvik, så henvisningen til Balke på Toten må være feil.
 24. Folketelling 1801 for 0707P Larvik prestegjeld (Anna Hansdatter Graven).
 25. Larvik kirkebøker, SAKO/A-352/F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1825-1847, s. 305, nr. 14.
 26. Larvik kirkebøker, SAKO/A-352/F/Fb/L0003: Ministerialbok nr. II 3, 1842-1856, s. 229, nr. 9.
 27. Rikke Blom, f. Jacobsen, var g1. Larvik kirke 10. april 1831 kjøpmann Jørgen Johannesen Mehre, f. Larvik 28. mars 1811, d. Larvik 4. juni 1837, sønn av politibetjent Johannes Mehre, --- og Anne Marie Jakobsdatter, ---. Registrerte barn:
 28. Larvik kirkebøker, SAKO/A-352/F/Fb/L0001: Ministerialbok nr. II 1, 1779-1817, s. 31.
 29. Folketelling 1865 for 0726P Brunlanes prestegjeld (Rika Blom).
 30. Folketelling 1875 for 0707P Larvik prestegjeld (Rikka Blom).
 31. Larvik kirkebøker, SAKO/A-352/F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. I 7, 1871-1883, s. 217.
 32. Jahnsen, Astri. Brunlanes. En bygdebok. Bind 3 del 2. Gårds- og slektshistorie fra ca. 1780 Berg og Kjose sogn, Brunlanes kommune, Brunlanes sparebank, 1992, s. 740.
 33. Østlands-Posten 23. mars 1939 nr. 70, s. 2.
 34. Larvik kirkebøker, SAKO/A-352/F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1814-1825, s. 114-115, nr. 16.
 35. Larvik kirkebøker, SAKO/A-352/F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1825-1847, s. 271.
 36. Larvik kirkebøker, SAKO/A-352/F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1848-1856, s. 13, nr. 5.
 37. Folketelling 1865 for 0707P Larvik prestegjeld (Andrea Blom).
 38. Folketelling 1870 for 0707 Larvik kjøpstad (Andrea Blom).
 39. Folketelling 1875 for 0707P Larvik prestegjeld (Andrea Elisabeth Blom).
 40. Folketelling 1885 for 0707 Larvik kjøpstad (Andrea Elisabeth Blom).
 41. Folketelling 1891 for 0707 Larvik kjøpstad (Andrea Elisabet Blom).
 42. Folketelling 1900 for 0707 Larvik kjøpstad (Andrea Elisabeth Blom).
 43. Folketelling 1910 for 0707 Larvik kjøpstad (Andrea Elisabeth Blom).
 44. Larvik kirkebøker, SAKO/A-352/F/Fa/L0013: Ministerialbok nr. I 13, 1910-1960, s. 136, nr. 24.
 45. Østlands-Posten 21. mai 1929 nr. 114, s. 3.
 46. Larvik kirkebøker, SAKO/A-352/F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1848-1856, s. 57, nr. 22.
 47. Folketelling 1865 for 0707P Larvik prestegjeld (Laura Blom).
 48. Folketelling 1870 for 0707 Larvik kjøpstad (Laura Blom). «Datter af Undertoldbetjent Blom».
 49. Folketelling 1875 for 0707P Larvik prestegjeld (Laura Jørgensa Blom).
 50. Folketelling 1885 for 0707 Larvik kjøpstad (Laura Jørgensa Blom).
 51. RA, Folketelling 1891 for 0707 Larvik kjøpstad, 1891, s. 10646 (Laura Jørgine Blom).
 52. Folketelling 1900 for 0707 Larvik kjøpstad (Laura Jørgensa Blom).
 53. Folketelling 1910 for 0707 Larvik kjøpstad (Laura Jørgensa Blom).
 54. Dødsannonse i Østlands-Posten 23. mars 1939 nr. 70, s. 6.
 55. Østlands-Posten 23. mars 1939 nr. 70, s. 2.
 56. Rasmus Rasmussen Knap g2. Fredrikshald 21. mars 1800 sin første hustrus søsterdatter Johanne Margrethe Harris, f. Larvik 25. januar 1781, d. Fredrikshald 16. mars 1828, datter av kjøpmann Bo Nilsen (Harris), Larvik og Karen Alexandersdatter Blom, Larvik. Kilde: Knap: 1911, s. 12.
 57. Knap: 1911, s. 3–4, 9, 12.
 58. Stavern kirkebøker, SAKO/A-318/F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1756-1782, s. 69.
 59. Skifteregister for Larvik byfogd 1672-1812. Skifteregistreringsdato 24.5.1781. Ifølge skifteregisteret var Anne Magdalene Jensdatter g2. snekker Cort Pedersen Wixøe. Denne hadde i tidligere ekteskap sønnen Anders Cortsen.
 60. Skifteregister for Larvik byfogd 1672-1812 (Iens Qvindberg Blom). Se også oppføringene ved barnas dåp.
 61. Stavern kirkebøker, SAKO/A-318/G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1817-1841, s. 146.
 62. Folketelling 1801 for 0708P Fredriksvern prestegjeld (Jens Qvindberg).
 63. Dahl, Helene. Stavern-slekter fra 1700 til 1900, [Privat], 1990, s. 115.
 64. Stavern kirkebøker, SAKO/A-318/F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1783-1809, s. 24.
 65. Stavern kirkebøker, SAKO/A-318/F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1783-1809, s. 6.
 66. Stavern kirkebøker, SAKO/A-318/F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1809-1816, s. 542-543.
 67. Stavern kirkebøker, SAKO/A-318/F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1809-1816, s. 64-65.
 68. Stavern kirkebøker, SAKO/A-318/F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. 6, 1816-1839, s. 2, nr. 16.
 69. Stavern kirkebøker, SAKO/A-318/F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. 6, 1816-1839, s. 10, nr. 21.
 70. Stavern kirkebøker, SAKO/A-318/F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1783-1809, s. 10.
 71. Stavern kirkebøker, SAKO/A-318/F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1783-1809, s. 13.
 72. Stavern kirkebøker, SAKO/A-318/F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1783-1809, s. 20.
 73. Stavern kirkebøker, SAKO/A-318/F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1783-1809, s. 18.
 74. Stavern kirkebøker, SAKO/A-318/F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1809-1816, s. 108-109.
 75. Folketelling 1865 for 0703 Horten ladested (Willum Larsen Blom). Fødselsåret her beregnet til 1817.
 76. Folketelling 1870 for 0703 Horten ladested (Wilhelm Larsen Blom).
 77. Folketelling 1875 for 0703P Horten prestegjeld (Wilhelm Blom). Fødselsåret er dog oppgitt til 1823, som må være noen år feil.
 78. Horten kirkebøker, SAKO/A-348/F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1878-1887, s. 261, nr. 5.
 79. Stavern kirkebøker, SAKO/A-318/G/Ga/L0002: Klokkerbok nr. 2, 1839-1909, s. 238, nr. 7.
 80. Stavern kirkebøker, SAKO/A-318/F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1809-1816, s. 88-89.
 81. Folketelling 1865 for 0703 Horten ladested (Giørgine Ulrichsdatter). Fødselsår her beregnet til 1816.
 82. Folketelling 1870 for 0703 Horten ladested (Jørgine Ulriksdatter). Fødselsår beregnet til 1815.
 83. Folketelling 1875 for 0703P Horten prestegjeld (Jørgine Blom). Fødselsår oppgitt til 1819.
 84. Folketelling 1885 for 0703 Horten ladested (Jørgine Ulriksen).
 85. Dahl, Helene. Stavern-slekter fra 1700 til 1900, [Privat], 1990, s. 75.
 86. Stavern kirkebøker, SAKO/A-318/F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1840-1877, s. 2, nr. 43.
 87. Borre kirkebøker, SAKO/A-338/F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1852-1862, s. 186. nr. 69.
 88. Folketelling 1865 for 0703 Horten ladested (Lars Jørgen Willumsen Blom).
 89. Folketelling 1870 for 0703 Horten ladested (Lars Jørgen Wilhelmsen Blom).
 90. Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad (Lars Blom).
 91. Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad (Lars Jørgen Blom).
 92. RA, Folketelling 1891 for 0704 Åsgårdstrand ladested, 1891, s. 441 (Lars Jörgen Blom).
 93. Folketelling 1900 for 0704 Åsgårdstrand ladested (Lars Jørgen Blom).
 94. Folketelling 1910 for 0704 Åsgårdstrand ladested (Lars Blom).
 95. Borre kirkebøker, SAKO/A-338/G/Gc/L0002: Klokkerbok nr. III 2, 1911-1920, s. 9, nr. 4.
 96. Borre kirkebøker, SAKO/A-338/F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. I 8, 1868-1877, s. 200, nr. 31.
 97. Borre kirkebøker, SAKO/A-338/F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1815-1845, s. 148-149, nr. 46.
 98. Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad (Matea Blom).
 99. Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad (Mathea Andrea Blom).
 100. RA, Folketelling 1891 for 0704 Åsgårdstrand ladested, 1891, s. 442 (Mathea Blom).
 101. Folketelling 1900 for 0704 Åsgårdstrand ladested (Mathea Andrea Blom ).
 102. Borre kirkebøker, SAKO/A-338/F/Fb/L0002: Ministerialbok nr. II 2, 1893-1905, s. 58, nr. 2.
 103. Gjengangeren 23. februar 1960 nr. 41, s. 3.
 104. Nergard, Knut. «Gatelangs i Åsgårdstrand», Broen. Aasgaardstrandiana. 2002, Aasgaardstrand og omegn historielag, 2002, s. 24. Jf. også Nergard, Knut. «Hotellene», Broen. Aasgaardstrandiana. 2003, Aasgaardstrand og omegn historielag, 2002, s. 65. Også her roter forfatteren med ekteparets navn og skriver igjen at de kom fra Oslo, hvilket for så vidt ikke var så langt fra sannheten, siden de noen år bodde i Kristiania, men fru Blom kom jo opprinnelig fra Åsgårdstrand, mens Lars Jørgen Blom kom fra Horten. Det er bilder både av hotellet og av ekteparet Blom. Det må legges til at ettersom fru Blom døde tidlig, ble det jo datteren Marie som styrte hotellet sammen med faren. Hotellet ble solgt året etter Lars Bloms død i 1916, jf. artikkelen.
 105. Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad (Marie Blom).
 106. Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad (Marie Blom).
 107. RA, Folketelling 1891 for 0704 Åsgårdstrand ladested, 1891, s. 443 (Marie Blom).
 108. Folketelling 1900 for 0704 Åsgårdstrand ladested (Marie Blom).
 109. Folketelling 1910 for 0704 Åsgårdstrand ladested (Marie Blom).
 110. Dødsannonse i Tønsbergs Blad 4. januar 1956 nr. 3, s. 3 og i Aftenposten 6. januar 1956 nr. 9 s. 10. Annonsene var undertegnet kun med «Slekt og venner». Sammenholdt med Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet) må det være snakk om samme person, selv om fødselsåret er oppgitt til 1874 i stedet for 1875 i øvrige kilder, fødselsdagen 10. oktober den samme.
 111. Gjengangeren 23. februar 1960 nr. 41, s. 3.
 112. Norske sjømannslegater og stiftelser, 1973, s. 100.
 113. Gjengangeren 13. desember 1984 nr. 290, s. 1, jf. også Svanberg, Alexander. «Oppretter minnefond», Gjengangeren.no 14. april 2014.
 114. Trefoldighet prestekontor Kirkebøker, SAO/A-10882/F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1876-1880, s. 243, nr. 262.
 115. Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad (Walborg Wilhelmine Blom).
 116. RA, Folketelling 1891 for 0704 Åsgårdstrand ladested, 1891, s. 444 (Walborg Welhelmine Blom).
 117. Folketelling 1900 for 0704 Åsgårdstrand ladested (Walborg Wilhelmine Blom).
 118. Folketelling 1910 for 0704 Åsgårdstrand ladested (Valborg Blom).
 119. Folketelling 1920 for 0717 Borre herred (Valborg Iversen).
 120. Dødsannonse i Gjengangeren 15. juli 1962 nr. 159, s. 4.
 121. Østre Bærum prestekontor Kirkebøker, SAO/A-10887/F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1904-1924, s. 139, nr. 16.
 122. Borre kirkebøker, SAKO/A-338/G/Gc/L0001: Klokkerbok nr. III 1, 1907-1920, nr. 0.
 123. Hilmar Iversen, oppgitt som verftsarbeider og med bosted Storgd. 7B, Horten (samme adresse som ved ft 1910, hadde også sønnen Olaf Henry, f. Kristiania 26. juni 1910 med Klara Amunda Mikkelsen, f. 1878, jf. Rikshospitalet prestekontor Kirkebøker, SAO/A-10309b/F/L0014: Ministerialbok nr. 14, 1909-1912, s. 140, nr. 249.
 124. Borre kirkebøker, SAKO/A-338/F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. I 8, 1868-1877, s. 69. nr. 92.
 125. RA, Folketelling 1891 for 0703 Horten ladested, 1891, s. 6744 (Hillemar Iversen ).
 126. Folketelling 1900 for 0703 Horten ladested (Hilmar Iversen).
 127. Folketelling 1910 for 0703 Horten kjøpstad (Hilmar Iversen).
 128. Folketelling 1920 for 0717 Borre herred (Hilmar Iversen).
 129. Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet).
 130. RA, Folketelling 1891 for 0703 Horten ladested, 1891, s. 6741 (Andreas Iversen).
 131. Folketelling 1910 for 0703 Horten kjøpstad (Andreas Iversen).
 132. RA, Folketelling 1891 for 0703 Horten ladested, 1891, s. 6742 (Julie Iversen).
 133. Jf. dødsannonsen for Valborg Iversen i Gjengangeren 15. juli 1962 nr. 159, s. 4.
 134. Stavern kirkebøker, SAKO/A-318/F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1840-1877, s. 6, nr. 18.
 135. Horten kirkebøker, SAKO/A-348/F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1855-1871, s. 162, nr. 9.
 136. Folketelling 1865 for 0703 Horten ladested (Ulriche Wilhelmine Willumsdatter).
 137. Folketelling 1870 for 0703 Horten ladested (Ulrikke Wilhelmine Blom).
 138. Folketelling 1891 for 1280 Årstad herred (Wilhelmine Høilund).
 139. Folketelling 1910 for 1301 Bergen kjøpstad (Ulrikke W. Høilund).
 140. Johanneskirken Sokneprestembete, SAB/A-76001/H/Hab: Klokkerbok nr. D 2, 1916-1950, s. 12b-13a, nr. 20.
 141. Horten kirkebøker, SAKO/A-348/F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1855-1871, s. 277, nr. 5.
 142. [1] Folketelling 1870 for 0703 Horten ladested (Anders Hansen Strand).
 143. St. Jørgens hospital og Årstad sokneprestembete, SAB/A-99934: Ministerialbok nr. A 10, 1879-1886, s. 16, nr. 3.
 144. Stavern kirkebøker, SAKO/A-318/F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1840-1877, s. 14, nr. 36.
 145. Horten kirkebøker, SAKO/A-348/F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1855-1871, s. 170, nr. 3.
 146. Folketelling 1875 for 1301 Bergen kjøpstad (Karl Høilund).
 147. Folketelling 1891 for 1280 Årstad herred (Carl Høilund).
 148. Johanneskirken Sokneprestembete, SAB/A-76001/H/Haa/L0019: Ministerialbok nr. E 1, 1885-1915, s. 210, nr. 19.
 149. Byfogd og Byskriver i Bergen, SAB/A-3401/06/06Na/L0008: Dødsfallsjournaler, 1904-1910, s. 116b-117a, nr. 16.
 150. Dødsannonse i [Bergens] Annonce-Tidende 23. mars 1907 nr. 77, s. 2.
 151. Stavern kirkebøker, SAKO/A-318/F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1840-1877, s. 10, nr. 74.
 152. Stavern kirkebøker, SAKO/A-318/F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1840-1877, s. 276, nr. 45.
 153. Borre kirkebøker, SAKO/A-338/G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. I 1, 1815-1851, s. 292-293, nr. 57.
 154. Horten kirkebøker, SAKO/A-348/F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1855-1871, s. 175.
 155. Folketelling 1865 for 0703 Horten ladested (Frederich Willumsen Blom).
 156. Folketelling 1870 for 0703 Horten ladested (Fredrik Wilhelmsen Blom).
 157. Folketelling 1875 for 0703P Horten prestegjeld (Fredrik Blom).
 158. Borre kirkebøker, SAKO/A-338/G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. I 1, 1815-1851, s. 312-313, nr. 25.
 159. Folketelling 1865 for 0703 Horten ladested (Fridtiof Willumsen Blom).
 160. Folketelling 1870 for 0703 Horten ladested (Frihtjof Wilhelmsen Blom).
 161. Folketelling 1875 for 0703P Horten prestegjeld (Frithjof Blom).
 162. Borre kirkebøker, SAKO/A-338/F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1845-1851, s. 57, nr. 131.
 163. Borre kirkebøker, SAKO/A-338/F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1852-1862, s. 275, nr. 24.
 164. Borre kirkebøker, SAKO/A-338/F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1852-1862, s. 20, nr. 18.
 165. Horten kirkebøker, SAKO/A-348/G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1855-1863, s. 82, nr. 16.
 166. Horten kirkebøker, SAKO/A-348/G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1855-1863, s. 7, nr. 29.
 167. Folketelling 1865 for 0703 Horten ladested (Sophie Frederike Willumsdatter).
 168. Horten kirkebøker, SAKO/A-348/F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1855-1871, s. 236, nr. 32 (Sofie Frederikke Blom).
 169. Folketelling 1870 for 0703 Horten ladested (Sofie Fredrikke Wilhelmsen Blom).
 170. Folketelling 1875 for 0703P Horten prestegjeld (Sophie Fredrikke Blom).
 171. Folketelling 1885 for 0703 Horten ladested (Sofie Fredrikke Dahl).
 172. RA, Folketelling 1891 for 0703 Horten ladested, 1891, s. 3616 (Sofie Fredrikke Dahl).
 173. [Folketelling 1900 for 0703 Horten ladested (Sofie Dahl).
 174. Folketelling 1910 for 0703 Horten kjøpstad (Sofie Dahl).
 175. Ording, Arne/Høibo, Gudrun Johnson/Garder, Johan. Våre falne. 1939-1945, bind 1, Grøndahl, 1949, s. 425. Sønnen Anton Martiniuys Dahl (jr.), født 1900, var sjømann (smører) og krigsseiler. Han omkom da skipet han hadde mønstret på, D/S Freidig, sank ved Liverpool 7. februar 1844. Se også Krigsseilerregisteret.
 176. Horten kirkebøker, SAKO/A-348/G/Ga/L0009: Klokkerbok nr. 9, 1926-1936, s. 296, nr. 23.
 177. Dødsannonse i Horten Arbeiderblad 2. mai 1933, s. 3.
 178. Horten kirkebøker, SAKO/A-348/F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1878-1887, s. 217, nr. 34.
 179. Borre kirkebøker, SAKO/A-338/G/Ga/L0002: Klokkerbok nr. I 2, 1852-1871, s. 77, nr. 146.
 180. Folketelling 1870 for 0703 Horten ladested (Anton M Hansen).
 181. Folketelling 1885 for 0703 Horten ladested (Anton Martinius Dahl).
 182. RA, Folketelling 1891 for 0703 Horten ladested, 1891, s. 3615 (Anton Martinius Dahl).
 183. Folketelling 1900 for 0703 Horten ladested (Anton Dahl).
 184. Folketelling 1910 for 0703 Horten kjøpstad (Anton Dahl).
 185. Horten innrulleringskontor, Register til ruller nr. 2.
 186. Horten kirkebøker, SAKO/A-348/G/Ga/L0008: Klokkerbok nr. 8, 1916-1926, s. 340, nr. 38.
 187. Dødsannonse i Daggry 29. august 1918 nr. 100, s. 3
 188. Folketelling 1870 for 0703 Horten ladested (Hans F Dahl).
 189. Folketelling 1870 for 0703 Horten ladested (Else Marie Nilsen).
 190. Stavern kirkebøker, SAKO/A-318/G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1817-1841, s. 7, nr. 21. Spørsmål om fødselsdatoen er 11. eller 14. juni.
 191. Larvik kirkebøker, SAKO/A-352/F/Fb/L0003: Ministerialbok nr. II 3, 1842-1856, s. 231, nr. 1.
 192. Stavern kirkebøker, SAKO/A-318/F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1783-1809, s. 25.

Litteratur