Follestad (slekt)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Follestad er en norsk bondeslekt som stammer fra gården Follestad i Ørsta og slekten kalles ofte for Follestad-ætten. Den ble regnet som en av de fremste i Sunnmøre, de eide mye jordegods og ifølge Bjørn Jonson Dale er det grunn til å regne (de eldste ledd av) ætten som adelig,[1] slekten er da også tatt med i Tore H. Vigerusts oversikt over norsk adel.[2] Slekten kan føres frem til Amund, som var nevnt på Follestad i 1360, men slekten sies også å kunne føre sine linjer tilbake til Sunnmørsættleggen og stormannsættene på Sunnmøre. Hans 3-tippoldebarn Ingeborg Jonsdotter (Ottarsgreina) og Olav Ivarsson (Ingeborgsgreina) blir ved vitnemål av seks fremtredende menn i 1586 erklært å være etterkommere og odelsarvinger av Amund på Follestad. Ingeborgs mann hadde allerede i 1548 vunnet tilbake deler av Follestadgodset på 32 mællag og erstatning for urettmessig landskyld av Inger av Austråtts svigersønner. Han forsøkte også i 1555 å vinne tilbake deler av Rebbestad på vegne av sin svigerfar Jon Christoffersson, men hele gården var fortsatt krongods i 1606.[3],[4],[5],[6]

Slektsoversikt

Follestad-ætten

Det gamle Follestadgodset var på minst 106 mællag.[7]

 • 1. Amund på Follestad (nevnt 1360), storbonde på Follestad.[8]
  • 2a. Bodvar Amundsson (nevnt ca 1390–1420), bruker på Barstad, hans etterkommere eide minst 17,5 mællag av Follestadgodset, antakelig er det hans etterkommere som eier Barstad og Brudevoll på 1600-tallet, mulig også Moane. (Se eget avsnitt om Barstadgreina)[9]
  • 2b. Otte «Ottar» Amundsson på Follestad (nevnt 1390), hans etterkommere eide minst 48 mællag av Follestadgodset (Se eget avsnitt om Ottargreina).
  • 2c. Bård Amundsson (nevnt 1390), arvet Rebbestad, som tilsvarte 14 mællag av Follestadgodset, han hadde trolig ingen barn, det fortelles i 1555 at han måtte betale bot for et slagsmål, han betalte med en part i Follestadsgodset som ble kalt Kongsåkeren og er antakelig det samme som Rebbestad, som siden er nevnt som krongods.[10],[11]
  • 2d. Ingeborg Amundsdotter på Follestad, hennes etterkommere eide inntil 26,5 mællag av Follestadgodset (se eget avsnitt om Ingeborggreina).

Ottargreina

Denne delen av slekta satt i 1610 på 48 mællag i Follestad av det gamle Follestadgodset.[12]

  • 2b. Ottar Amundsson på Follestad (nevnt 1390), bruker på Follestad.[13]
   • 3. Torbjørn Ottarsson på Follestad (nevnt 1420), bruker på Follestad.[14]
    • 4. Ingeborg Torbjørnsdotter på Follestad, arvet en part i Follestad, hennes mann ble nevnt som bruker på gården i 1450.[15]
     • 5. Christoffer på Follestad (nevnt 1480), bruker på Follestad.[16]
      • 6. Jon Christoffersson (Brae?) på Follestad (nevnt 1510–1520), skal ha vært bosatt en tid i Makkaur i Finnmark som kjøpmann, usikkert om han bodde på Follestad, men mulig samme som er bruker i 1520.[17]
       • 7a. Hans Jonsson (nevnt 1563), kjøpmann antakelig på Raudøya, usikkert om han bodde på Follestad.[18]
        • 8a. Rasmus Hansson på Follestad (nevnt 1610), bruker på Olagarden (bnr. 2) i Follestad og arvet i 1610, 2 mællag i Kolås etter sin fars søster Ingeborg på Follestad.[19]
         • 9. Hans Rasmusson Follestad (1593–etter 1615)[20]
        • 8b. Brite Hansdotter på Follestad, gift med Simon Jonsson, bruker av Brauta (bnr. 4) i Follestad.[21]
        • 8c. Anne Hansdotter på Follestad, hun arvet i 1610 4,5 mællag i Fyldal og 3,5 mællag i Myklebust av sin fars søster Ingeborg på Follestad. Gift med Ingebrigt på Fyldal (ca 1580–etter 1614), han betalte odelsskatt i Sætre av 8 mællag i 1611/1614.[22],[23]
         • 9a. Hans Ingebrigtsson Fyldal, (1597– etter 1615), bruker av 2,5 mællag i Larsgarden (bnr. 1) i Fyldal.[24]
         • 9b. Pål Ingebrigtsson Fyldal, bruker av en part (bnr. 4) i Fyldal.
         • 9c. ?Vigleik på Fyldal (nevnt 1624–1664), bruker av Pegarden i Fyldal.
        • 8d. Kari Hansdotter på Follestad (d. ca 1629), gift med Knut Jetmundsson Øy (d. ca 1627).[25]
         • 9a. Nils Knutsson Follestad (1603– ca. 1674), bruker av Kolbigarden i Myklebust. Gift med NN Knutsdotter Myklebust, datter av Knut Eriksson Myklebust (d. ca 1627) og Synneve Ivarsdotter.[26]
          • 10. Hans Nilsson på Myklebust (1646–ca. 1732), gift med Ingeborg Arnesdotter.
           • 11. Arne Hansson på Myklebust(ca. 1682–1758)., bruker på Iverhaugen (bnr. 1) i Follestad. Gift med Ragnhild Simonsdotter fra Follestad (ca. 1681–1744), datter av Simon Ottarsson på Follestad (ca. 1651–ca. 1724) og Ragnhild Jonsdotter Øy (d. før 1711) (For etterkommere se eget avsnitt om Ingeborggreina.)[27]
         • 9b. Hans Knutsson Follestad.
         • 9c. Arne Knutsson Follestad.
         • 9d. B. Knutsdotter Follestad (d. ca 1725), gift med Erik Pedersson Myklebust (1605–ca. 1674), sønn av Peder Eriksson Myklebust (d. ca. 1644).[28]
         • 9e. Dorte Knutsdotter Follestad, gift med Jon Ivarsson Brudevoll (nevnt 1624–1634) (Se Barstadgreina).
        • 8e. NN Hansdotter på Follestad, arvet Olagarden (bnr. 2) i Follestad, gift med Jørgen.[29]
         • 9a. Peder Jørgensson Follestad (nevnt 1661).[30]
         • 9b. Marit Jørgensdotter Follestad.[31]
       • 7b. Ingeborg Jonsdotter på Follestad (d. ca 1610), gift med skipper i Makkaur, Finnmark Nils Jensen Jyde. Han kjempet for at ætten skulle få tilbake Follestadgodset, noe som førte til at godset igjen var eid av slekten i 1548, han ble bruker på Olagarden (bnr. 2) i Follestad, men ble skutt av Mass Dalekar (Ingen barn) ?Gift 2 med Knut, bruker av Brauta (bnr. 4) i Follestad.[32],[33]

Ingeborggreina

Denne delen av slekta satt i 1626 på 24 mællag i Follestad av det gamle Follestadgodset.[34]

 • 2d. Ingeborg Amundsdotter på Follestad, arvet en part i Follestad., hennes mann ble nevnt som bruker på gården i 1400.[35]
  • 3a. Amund på Follestad (nevnt 1430), bruker på Follestad.[36]
   • 4a. Tore Amundsson på Follestad (nevnt i 1460), bruker på Follestad.[37]
    • 5. Ingebrigt Toresson på Follestad (nevnt 1490–1553), lagrettesmann og bruker på Follestad.[38]
     • 6a. Halstein Ingebrigtsson på Follestad (ca. 1540–1614).
     • 6b. Tore Ingebrigtsson på Follestad (nevnt 1584), Lagrettesmann.
      • 7. Ingebrigt Toresson på Sætre(ca 1550–1607), gift med Martha Rasmusdotter fra Grjot (d. ca. 1630).
     • 6c. Synneve Ingebrigtsdotter på Follestad, gift med Ivar (Ellingsson?), mulig fra Rotset (nevnt 1510–1572), han er også nevnt som bruker på Myklebust.[39]
      • 7. Olav «Ola» Ivarsson på Follestad (nevnt 1540–1612), bruker av Iverhaugen (bnr. 1) i Follestad, eide antakelig også i Årsæter og Moane, tilsammen ca 10,5 mællag av Follestadgodset.[40]
       • 8a. NN Olsdotter på Follestad (nevnt 1634), arvet Iverhaugen (bnr. 1) i Follestad, gift 1 med Knut Jonsson (d. før 1634), ?gift 2 med Ottar Eriksson, fra Årskog i Vartdal (ca. 1610– etter 1666), sønn av Erik Ottarsson på Årskog[41]
        • 9a. Jon Knutsson Follestad (ca 1620– etter 1694), bruker først på Standal i Hjørundfjord, senere bruker på Jogarden (bnr 2) i Øy. Gift med Karen Jonsdatter Øy.[42]
        • 9b. Jon Ottarsson Follestad(1646–etter 1701), bosatt på Løset i Volda.[43]
        • 9c. Simon Ottarsson Follestad (ca. 1651–ca. 1724), bruker av Iverhaugen (bnr. 1) i Follestad. Gift med Ragnhild Jonsdotter Øy d.e. (d. før 1711)[44]
         • 10. Ragnhild Simonsdotter på Follestad (ca. 1681–1744), arvet Iverhaugen (bnr. 1) i Follestad. Gift med Arne Hansson fra Myklebust (ca. 1682–1758) (Han var av Ottargreina, se eget avsnitt).
          • 11. Ingeborg Arnesdotter Follestad (ca. 1726–1823), arvet Iverhaugen (bnr. 1) i Follestad. Gift med Jon Jonsson fra Hovdenakk (ca. 1721–1803).
           • 12. Ivar Jonsson Follestad (1762–1867), bruker av Iverhaugen (bnr. 1) i Follestad. Gift med Ragnhild Kolbeinsdotter fra Mo (1757–1813).
            • 13. Jon Ivarsson Follestad (1790–1879), bruker av Iverhaugen (bnr. 1) i Follestad. Gift 1825 med Karen Knutsdatter Wahle (1795–1871).
             • 14. Ivar Jonsson Follestad (f. 1829), bruker av Iverhaugen (bnr. 1) i Follestad). Gift 1857 med Berte Marie Knutsdotter Hovdenakk (1835–1920).
              • 15a. Jon Ivarsson Follestad (1859–1891), bruker av Iverhaugen (bnr. 1) i Follestad. Gift 1886 med Samonie Olsdotter Årsæter (1860–1912).
               • 16. Marie Josefine Jonsdotter Follestad (1890–1891).
              • 15b. Berte Ivarsdotter Follestad (1867–1910), arvet Iverhaugen (bnr. 1) i Follestad etter sin bror? Gift 1893 med Ola Larsson Barstad (1856–1904).
       • 8b. ?Borni Olsdotter på Follestad, ?gift med Ola Bentsson, fra Årset i Volda. Han eide 1,5 mællag av Follestadgodset i Moane (Del av Bodvargreinas gods?).[45]
        • 9. Bent Olsson Årset (ca 1606–1679), bruker på Moane. Gift med Ingeborg Andersdotter Moane (d. ca. 1701), datter av Anders Ellingsson på Moane (nevnt 1611–1646)[46]
       • 8c. ?Randi på Follestad, bruker på Olagarden (bnr. 2) i Follestad, gift ca 1625 med Nils Jonsson, fra Rebbestad?[47]
        • 9a. Ola Nilsson Follestad (ca 1626–1682), bruker av Olagarden (bnr. 2) i Follestad.[48]
        • 9b. Knut Nilsson Follestad (nevnt 1667–1680), fikk barn med sin kusine Eline Ivarsdotter Rebbestad.[49]
        • 9c. Simon Nilsson Follestad (ca 1651–1694), bruker av Olagarden (bnr. 2) i Follestad. ?Gift med Borni Bentsdotter Moane (nevnt 1711)[50]
         • 10. Ingeborg Simonsdotter på Follestad, arvet Olagarden (bnr. 2) i Follestad. Gift med Elling Olsson fra Hagen (ca 1672–ca. 1748).
          • 11. Brite Ellingsdotter Follestad, arvet Olagarden (bnr. 2) i Follestad. Gift med Ola Pålsson fra Nedrelid i Volda (1718–1794).
           • 12. Elling Olsson Follestad (1750–1802), bruker av Olagarden (bnr. 2) i Follestad. Gift 1774 med Brite Jonsdotter Sørheim (1752–1802).
            • 13. Ola Ellingsson Follestad (1775–1868), bruker av Olagarden (bnr. 2) i Follestad. Gift 1803 med Johanne Ingebrigtsdotter Kolås (1780–1855).
             • 14. Elling Olsson Follestad (1804–1874), bruker av Olagarden (bnr. 2) i Follestad. Gift 1838 med Berte Johanne Nilsdotter fra Fyrdsleite i Volda (f. 1819).
              • 15. Ola Ellingsson Follestad (1847–1911), bruker av Olagarden (bnr. 2) i Follestad. Gift 1880 med Johanne Eline Olsdotter Haugen (1858–1940).
               • 16. Ola Martinus Olsson Follestad (1885–1916), bruker av Olagarden (bnr. 2) i Follestad. Gift 1914 med Olga Johanne Ivarsdatter Engeset (1889–1968).
                • 17. Odd Follestad (1915–1975), bruker av Olagarden.
   • 4b. Ingebrigt Amundsson på Follestad.[51]
    • 5. Ingebrigt Ingebrigtsson på Follestad, han hadde mulig etterkommere i Nordfjord, disse satt i 1626 på ca 10,5 mællag av Follestadgodset.[52]
   • 4c. Ivar Amundsson på Follestad.[53]
   • 4d. Synneve Amundsdotter på Follestad.[54]
   • 4e. Inge Amundsson på Follestad.[55]
  • 3b. Hallstein på Follestad (Ingen barn?).

Barstadgreina (Bodvargreina)

Denne delen av slekta satt på minst 17,5 mællag av det gamle Follestadgodset. Antakelig var de etterkommere etter Bodvar og kalles derfor også Bodvargreina). De satt som eiere av bla. Barstad, Brekke og Brudevoll, mulig også Moane. Men slektsleddene opp til Bodvar har ikke vært mulig å identifisere.

 • 6. Synneve, bruker av Barstad, hadde antakelig odel i Barstad og Follestadgodset. Gift med Olav Urbanusson på Brekke (nevnt 1520–1574),[56] han var sønn av Urbanus Amundsson på Norang i Hjørundfjord (nevnt 1540).[57]
  • 7a. ?Torgeir Olsson (ca 1540–1600), mulig bruker på Barstad eller Åm.
   • 8a.Arne Torgeirsson Barstad (1576–etter 1666), bruker av Jakobgarden (bnr. 1) i Barstad. Gift med NN Rasmusdotter fra Mo.
    • 9a. Torgeir Arnesson Barstad (1605–etter 1666), bruker av Jakobgarden (bnr. 1) i Barstad.
    • 9b. Rasmus Arnesson Barstad (nevnt 1664–1699), bruker av Kolbigarden (bnr. 2) i Barstad.
    • 9c. Henrik Arnesson Barstad (nevnt 1650–1683), bruker av Jakobgarden (bnr. 1) i Barstad.
    • 9d. Ola Arnesson Barstad (1636–etter 1666), bruker på Indre Åm.
    • 9e. NN Arnesdotter Barstad, bosatt på Fyldal
   • 8b. Ola Torgeirsson, bruker på Ytre Åm.
   • 8c. Gunnar Torgeirsson (1593–etter 1661), bruker på Brekke og Ose, han eide i 1661 bla. 3 mællag av Follestadgodset i Øy.
   • 8d. NN Torgeirsdotter, bosatt på Mo
   • 8e. Brite Torgeirsdotter Barstad,(ca. 1575–1620), gift med Ivar Jonsson på Brudevoll (ca 1570–1630). (For deres etterkommere se egen artikkel)
  • 7b. Dorte Olsdotter Barstad, gift med Jon Knutsson.
  • 7c. Urban Olsson Brekke.
  • 7d. Jon Olsson Barstad, gift med Magnhild.

Diskusjonsfora, nyhetsgrupper

Referanser

 1. Bjørn Jonson Dale: [Debatt om Follestad-ættleggen innlegg 20 Januar 2008.]
 2. Tore Hermundsson Vigerust (red.): Den norske adels stamtavler-Samlet alfabetisk fortegnelse over slekter (1300-1660), Adelsprosjektet, 2004.
 3. Ivar Myklebust: Ørsta bygdebok, side 220-222.
 4. Diplomatarium Norvegicum: Bind XVI, nr 647, 7 Desember 1555. Nielss Iensson, Ioon Christofferson, Bordor Amwndson
 5. H. Strøm: Avskrift av brev datert 1548 i Annotiationsbok.
 6. Diplomatarium Norvegicum: Bind XVI, nr 647, 7 Desember 1555. Nielss Iensson, Ioon Christofferson, Bordor Amwndson
 7. Bjørn Jonson Dale: Ørstingar 1, ættebok for Ørsta 1600-1900, side 375.
 8. Bjørn Jonson Dale: Ørstingar 1, ættebok for Ørsta 1600-1900, side 359.
 9. Bjørn Jonson Dale: Ørstingar 1, ættebok for Ørsta 1600-1900, side 251, 273, 277-278, 359, 375, 544.
 10. Bjørn Jonson Dale: Ørstingar 1, ættebok for Ørsta 1600-1900, side 289, 359, 375
 11. Ivar Myklebust: Ørsta bygdebok, side 193.]
 12. Bjørn Jonson Dale: Ørstingar 1, ættebok for Ørsta 1600-1900, side 375.
 13. Bjørn Jonson Dale: Ørstingar 1, ættebok for Ørsta 1600-1900, side 359, 375
 14. Bjørn Jonson Dale: Ørstingar 1, ættebok for Ørsta 1600-1900, side 359.
 15. Bjørn Jonson Dale: Ørstingar 1, ættebok for Ørsta 1600-1900, side 359-360.
 16. Bjørn Jonson Dale: Ørstingar 1, ættebok for Ørsta 1600-1900, side 360.
 17. Bjørn Jonson Dale: Ørstingar 1, ættebok for Ørsta 1600-1900, side 360.
 18. Bjørn Jonson Dale: Ørstingar 1, ættebok for Ørsta 1600-1900, side 360, 365
 19. Bjørn Jonson Dale: Ørstingar 1, ættebok for Ørsta 1600-1900, side 365
 20. Bjørn Jonson Dale: Ørstingar 1, ættebok for Ørsta 1600-1900, side 365
 21. Bjørn Jonson Dale: Ørstingar 1, ættebok for Ørsta 1600-1900, side 365, 370.
 22. Bjørn Jonson Dale: Ørstingar 1, ættebok for Ørsta 1600-1900, side 365
 23. Ivar Myklebust: Ørsta bygdebok, side 197.]
 24. 1624: Betalte odelsskatt av 5 3/4, 1637: Betalte 3 mællag, 1647: Betalte sammen med sin mor? for 5 1/4 mællag i Fyldal.
 25. Bjørn Jonson Dale: Ørstingar 1, ættebok for Ørsta 1600-1900, side 365
 26. Bjørn Jonson Dale: Ørstingar 1, ættebok for Ørsta 1600-1900, side 332, 347, 354.
 27. Bjørn Jonson Dale: Ørstingar 1, ættebok for Ørsta 1600-1900, side 362.
 28. Bjørn Jonson Dale: Ørstingar 1, ættebok for Ørsta 1600-1900, side 332, 349.
 29. Bjørn Jonson Dale: Ørstingar 1, ættebok for Ørsta 1600-1900, side 365
 30. Bjørn Jonson Dale: Ørstingar 1, ættebok for Ørsta 1600-1900, side 365
 31. Bjørn Jonson Dale: Ørstingar 1, ættebok for Ørsta 1600-1900, side 365
 32. Bjørn Jonson Dale: Ørstingar 1, ættebok for Ørsta 1600-1900, side 360, 365, 370.
 33. Brev om Mass Dalekar i Kopibok fraa Bergenhuus, 1564.
 34. Bjørn Jonson Dale: Ørstingar 1, ættebok for Ørsta 1600-1900, side 375.
 35. Bjørn Jonson Dale: Ørstingar 1, ættebok for Ørsta 1600-1900, side 359-360, 375.
 36. Bjørn Jonson Dale: Ørstingar 1, ættebok for Ørsta 1600-1900, side 360.
 37. Bjørn Jonson Dale: Ørstingar 1, ættebok for Ørsta 1600-1900, side 360.
 38. Bjørn Jonson Dale: Ørstingar 1, ættebok for Ørsta 1600-1900, side 360.
 39. Bjørn Jonson Dale: Ørstingar 1, ættebok for Ørsta 1600-1900, side 360-361.
 40. Bjørn Jonson Dale: Ørstingar 1, ættebok for Ørsta 1600-1900, side 361-362, 377.
 41. Bjørn Jonson Dale: Ørstingar 1, ættebok for Ørsta 1600-1900, side 362.
 42. Bjørn Jonson Dale: Ørstingar 1, ættebok for Ørsta 1600-1900, side 362.
 43. Bjørn Jonson Dale: Ørstingar 1, ættebok for Ørsta 1600-1900, side 362.
 44. Bjørn Jonson Dale: Ørstingar 1, ættebok for Ørsta 1600-1900, side 362.
 45. Bjørn Jonson Dale: Ørstingar 1, ættebok for Ørsta 1600-1900, side 362, 377
 46. Bjørn Jonson Dale: Ørstingar 1, ættebok for Ørsta 1600-1900, side 377, 379.
 47. Bjørn Jonson Dale: Ørstingar 1, ættebok for Ørsta 1600-1900, side 362, 365.
 48. Bjørn Jonson Dale: Ørstingar 1, ættebok for Ørsta 1600-1900, side 365-366.
 49. Bjørn Jonson Dale: Ørstingar 1, ættebok for Ørsta 1600-1900, side 365.
 50. Bjørn Jonson Dale: Ørstingar 1, ættebok for Ørsta 1600-1900, side 365-366.
 51. Bjørn Jonson Dale: Ørstingar 1, ættebok for Ørsta 1600-1900, side 360.
 52. Bjørn Jonson Dale: Ørstingar 1, ættebok for Ørsta 1600-1900, side 360, 377.
 53. Bjørn Jonson Dale: Ørstingar 1, ættebok for Ørsta 1600-1900, side 360.
 54. Bjørn Jonson Dale: Ørstingar 1, ættebok for Ørsta 1600-1900, side 360.
 55. Bjørn Jonson Dale: Ørstingar 1, ættebok for Ørsta 1600-1900, side 360.
 56. S. Aarflot: Avskrift av brev datert 18 Juli 1568, brevet stadfester at han var rett odelsarving til 5 mællag i Åm, som hans frende nordfarer Simon Klausson hadde pantsatt til salige lensherre Trond Benkestokk se også DN VI, nr 833
 57. Diplomatarium Norvegicum: Bind XIII, 27 Mai 1540.

Litteratur