Bøckmann (slekt)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
Seglet til Johan Bøckmann (1629–1701) Kilde: Cathrine Dietrichson : Stamtavle over den norske Bøckmanslekt 1629-1929.

Slekten Bøckmann er en norsk slekt av tysk opprinnelse. Slekten kan føres frem til birkedommer i grevskapet Laurvig Johan Bøckmann (1629–1701). Han var far til kjøpmann i Larvik Abraham Bøckmann (1679–1756) og Catharina Bolette Bøckmann (1681–ca. 1730), gift med tollkontrollør Marcus Arntsen. Fra disse to stammer flere grener.

Slektsoversikt

Bøckmann I

 • 1. Johan Bøckmann (1629–1701), amanuensis hos den svenske statsmann Salvius, senere kom han fra København som Bergskriver på Kongsberg, senere utnevnt til overbergamtskriver. En stund var han direktør for Sølvberg verk i Sandsvær, inntil han ble utnevnt til oberinspektør og birkedommer for grevskapet Laurvig. Inntil sin død hadde han stilling som birkedommer. Gift 1656 med Maria Schumacher (ca. 1630–1658), datter av rådmann i Roskilde Albert Arpssen Schumacher og Anne Schrøder. Gift 1659 med Maren Dorthea Nilsdatter (ca. 1630–1662), datter av borgermester i Bragernes Niels Jensen og Maren Pedersdatter. Gift 1668 med Dorothea Gottländer (ca. 1630–ca. 1713), datter av borger i København Poul Gottländer (f. ca. 1605) og Maren.
  • 2a. Annechen Bøckmann (f. 1657).
  • 2b. Dorothea Bøckmann (f. 1661).
  • 2c. Poul Conrad Bøckmann (f. 1670), sakfører, senere prokurator i København, gift med Maren Jørgensdatter.
   • 3a. Severine Bøchmann (ca. 1714–1763), gift 1744 med Lars Fynboesen Ancher (d. 1752), gift 2 med Andreas Erboe (d. 1789), sønn av Jørgen Jørgensen Erboe og Inger Clausdatter.
   • 3b. Margaretha Bøchman, gift med Andreas Rasmus Barth.
   • 3c. Johan Abraham Bøchman.
   • 3d. NN Bøchman,
  • 2d. Elisabeth Dorthea Bøckmann (f. 1673).
  • 2e. Anne Sophie Bøckmann (f. 1676).
  • 2f. Abraham Bøckmann (1679–1756), skipsreder og kjøpmann i Larvik, gift 1703 med Elisabeth Christensdatter Griis (1686–1731), gift 2 med Ursulla Cathrine Mow (ca. 1725–1798), gift1733 med Martha Herculesdatter Barchmann (1705–1738).
   • 3a. Johan Christian Abraham Bøckmann (1712–1753), gift med Inger Gavensdatter Wright (1724–1764), datter av Gaven Realfsen Wright og Johanne Jochumsdatter Coldevin.
    • 4. Elisabeth Bøckmann (1743–1803), gift med kjøpmann og trelasthandler i Risør Thomas Thiis (1725–1789).
   • 3b. Elisabeth Cathrine Bøckmann (1713–1744), gift med Jacob Barth (1709–1757).[1]
   • 3c. Søren Gottfred Bøckmann (1714–1748), gift 1735 med Judithe Mow (1713–1756), datter av Hans Andersen Mow og Christianne Hansdatter Angell.
   • 3b. Elisabeth Marie Bøckmann (f. 1717), gift med forvalter Christen Tidemand (1713–1744).[2]
   • 3b. Poul Conrad Bøckmann (ca. 1718–1775), gift med Maren Olsdatter (1718–1771), datter av Ole Simonsen og Anna Christensdatter Tidemand.[3]
    • 4a. Abraham Bøckmann (1742–1743).[4]
    • 4b. Anne Bøckmann (1745–1748).[5]
    • 4c. Abraham Bøckmann (1746–d. før 1771), døde antakelig som sjømann.[6]
    • 4d. Anne Bøckmann (1749–1797), gift 1784 med fogd Hans Hartmann (d. 1833).[7]
    • 4e. Dorothea Catharina Johanne Bøckmann (1753–1827), gift ca. 1772 med prost og sogneprest til Aamodt Andreas Dorotheus Wulfsberg (1747–1838).[8]
    • 4f. Elisabeth Bøchmann (1751–1835), gift 1768 med skipskaptein i Clemet Michelsen Gjedde (1722–1795), sønn av måler Michel Pedersen Gjedde (1677–ca. 1753) og Margrethe Clemetsdatter.[9]
    • 4g. Johanne Tidemand Bøckmann (f. 1756).[10]
    • 4h. Johanne Marie Bøckmann (1761–1762).[11]
   • 3c. Anne Cathrine Bøckmann (1734–1823), gift 1850 med kjøpmann og tobakksfabrikant i Larvik Hans Henrik Angell.
  • 2g. Catharina Bolette Bøckmann (f. 1681). (For hennes etterkommere se neste avsnitt.)

Bøckmann II (Kognatisk)

Slekten nedstammer fra Catharina Bolette Bøckmann, hennes barn brukte hennes slektsnavn.

 • 2. Catharina Bolette Bøckmann (f. 1681–ca. 1730), gift med tollkontrollør i Larvik Marcus Arntsen.
  • 3. Johan Marcussen Bøckmann (1702–ca. 1752), skipsreder, kjøpmann og skipsfører i Larvik, gift med Else Olufsdatter Schjerven (ca 1702–1786), datter av kjøpmann og sagbrukseier i Larvik Oluf Lauritzen Schjerven (d. 1710) og Inger Christiansdatter Schurmann.
  • 3. Arent Marcussen Bøckmann (1704–1754), sogneprest i Skånevig, gift 1731 med Karen Augustinusdatter Flor ().[12],[13], gift med Maren Hansdatter Green (f. ca. 1705), datter av oberst Hans Henrich Fredriksen Green på Ordinggaard og Mette Michelsdatter Riisbrich.
   • 4a. Cathrine Bøckman (f. 1732).
   • 4b. Karen Flor Bøckman (1734-1736).
   • 4c. Iver Bøckman (1736-1809).
   • 4d. Marthe Sophie Bøckman (1738-1739).
   • 4e. Else Alette Dorothea Bøckman (f. 1741).
   • 4f. Marthe Sophie Bøckman (f. 1744).
   • 4g. Regina Marie Bøckman (1750-1750).
   • 4h. Regina Marie Bøckman (1751-1752).
   • 4i. Severina Bøckman (1753-1753).

Bøckmann III (Barth)

Slekten nedstammer fra Daniel Peter Bøckmann (1793–1877), som var oldebarn av Elisabeth Cathrine Bøckmann (1713–1744) og fikk ved kongelig bevilling i 1823 tillatelse til å bruke slektsnavnet Bøckmann.[14]

 • 6. Daniel Peter Bøckmann (Barth) (1793–1877), han antok sin oldemors slektsnavn Bøckmann.[15]

Slektsvåpen

I sølv en brun hjort springende mot et grønt tre, på hjelmen en seksoddet gull stjerne mellom to brune hjortehorn (Fargene er usikre). Våpenet ble ført av Johan Bøckmann (d. 1701).[16]

Diskusjonsfora, nyhetsgrupper

Referanser

 1. Steffens, Haagen Krog (red.). Norske Slægter, Gyldendal, 1912, s. 39.
 2. Dietrichson, Cathrine m.fl. : Stamtavle over den norske Bøckmanslekt 1629-1929, side 33.
 3. Dietrichson, Cathrine m.fl. : Stamtavle over den norske Bøckmanslekt 1629-1929, side 33.
 4. Dietrichson, Cathrine m.fl. : Stamtavle over den norske Bøckmanslekt 1629-1929, side 33.
 5. Dietrichson, Cathrine m.fl. : Stamtavle over den norske Bøckmanslekt 1629-1929, side 33.
 6. Dietrichson, Cathrine m.fl. : Stamtavle over den norske Bøckmanslekt 1629-1929, side 33.
 7. Dietrichson, Cathrine m.fl. : Stamtavle over den norske Bøckmanslekt 1629-1929, side 33.
 8. Dietrichson, Cathrine m.fl. : Stamtavle over den norske Bøckmanslekt 1629-1929, side 33.
 9. Dietrichson, Cathrine m.fl. : Stamtavle over den norske Bøckmanslekt 1629-1929, side 33.
 10. Dietrichson, Cathrine m.fl. : Stamtavle over den norske Bøckmanslekt 1629-1929, side 33.
 11. Dietrichson, Cathrine m.fl. : Stamtavle over den norske Bøckmanslekt 1629-1929, side 33.
 12. Vielser : Rollag kirke, 1731, 11 November: Hr Arndt Böchman-Karen Flor.
 13. Gravlagte : Rollag kirke, 1732, 8 Oktober: Karen Flor Hr Arnt Böckmans, 33,1,1,3.
 14. Steffens, Haagen Krog (red.). Norske Slægter, Gyldendal, 1912, s. 39.
 15. Steffens, Haagen Krog (red.). Norske Slægter, Gyldendal, 1912, s. 39.
 16. Cappelen, Hans: Norske slektsvåpen, Oslo 1969, side 76.

Litteratur

Eksterne lenker

Store Norske leksikon: Slekten Bøckman