Førde (fra Bergen) (slekt)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Slekten Førde er en norsk handels og håndverkerslekt, der første kjente er Anders Andersen som er nevnt som borger og skipper i Bergen. Hans etterkommere brukte Førde som slektsnavn og bosatte seg i Bergen, Stavanger og Christiania der de giftet seg inn i borgerskapet og livnærte seg av handel og håndverk. Hans opphav er ikke kjent, men slektsnavnet Førde kan komme fra Førde i Sveio eller kanskje Førde i Sunnfjord.

Slektsoversikt

 • 1. Anders.[1]
  • 2a. Anders Andersen Førde (d. 1705)[2], skipper og borger, nevnes som boende på hjørnet av Smørsgården i Bergen. Han nevnes i Kongens tjeneste på tøyhuset. I 1702 nevnes han som en av flere eiere (bla. sin svigerfar) av skipet St. Jørgen som han førte fra 1695 og som han ommkom på da det forliste i 1705.[3][4][5][6][7][8]. Fikk en sønn med Inger Lauritzdatter Budde i 1690, datter av Lauritz Jødelsen og Gitlev Jeremiasdatter. Gift i København 1693 med Cathrine "Trine" Jørgensdatter (d. 1701)[9][10], datter av handelsmann i Stavanger Jørgen Thommesen (d. 1719) og Cathrine Aschildsdatter (1638-1703). ?Gift 2 med Eva Villumsdatter.
   • 3a. Anders Andersen Førde (f. 1690)[11], nevnt som halvbror av Ole Andersen i 1720, han hadde sovested i Amsterdam hos Karen Olsdatter. Han reiste i 1698 til Batavia (Jakarta, Indonesia) og døde ombord på skipet.[12] I morsarv arvet han som "guttebarn" en sjøgrunn med tilhørende hage på Standen etter toller Peder Pedersen Saxes (1635–1686) kone Maren Sørensd Godtzen (1634–1690).
   • 3b. Jørgen Andersen Førde (1697–1738), borger Stavanger[13] 1715–1721, kom antakelig til Christiania etter Februar 1721, da han skjøtet bort sitt hus, grunn og sjøgrunn på Kuholmen.[14] Gift 1715 med Marthe Jørgensdatter Glastrup (d. 1755)[15],[16], datter av borger i Christiania Jørgen Nielsen Glastrup og Anna Olsdatter.[17]
    • 4a. Anna Catharina Førde (f. 1718)[18], ugift i 1755.
    • 4b. Anders Førde (f. 1719)[19].
    • 4c. Ole Jørgensen Førde (f. 1721)[20]. I 1746 irettesetter stiftsbefalingsmannen bakerlauget i Christiania fordi de på tross av stiftsamtmannens bevilgning nektet å innlemme Ole i bakerlauget.[21]. Han får samme året borgerskap som mesterbaker[22] og nevnes i laugsprotokollen til 1757. Han nevnes siste gang som fadder for sin datterdatter i Jølster 1784[23]). Ifølge familieopptegnelsen skal han ha vært konditor i Bergen[24] og det nevnes en mesterbaker Ole Førde i Bergen, som dør 64 år gammel i 1784 (født ca. 1720), i kirkeboken står det at han hadde kommet til Bergen fra Trondheim og det nevnes der en mesterbaker Ole Førde som i 1761 kjøpte to bygårder i Jomfrugaten, [25], [26],[27], han havnet i et lignende klammeri med bakerlauget som sin forfar og solgte bakevarer uten bevilling, det nevnes at han hadde solgt bakevarer uten bevilling fra bakerlauget i 1775 og i 1779 ble et par kvinner pågrepet for å ha solgt bakevarer på hans vegne.[28], [29]. Gift med Boletta Glad (ukjent opphav, dansk?).
     • 5a. Anna Mathea Førde (1748–1792)[30][31], gift 1776 i Nedstrand med sognepresten Søren Christian Fabricius (1732–1788)[32][33], sønn av overinspektør i Larvik Laurs Sørensen Fabricius (1695-1761) og Birgitte Marie Christensdatter Humble (1696–1736). (Hennes mann var bla. halvbror til Eidsvollmannen Jens Schow Fabricius).
     • 5b. Christiana Førde (f. 1749).[34]
     • 5c. Jørgen Førde (1750–1751) [35]
     • 5d. Jørgen Olsen Førde (f. 1752)[36], nevnt som matros på Fredriksvern i Stavern i 1772, han hadde da tjent siden 1770 og mønstret av i 1776.[37].
     • 5e. Sille Førde (1753–1753)[38]
     • 5f. Christopher Førde (1755–1794)[39], kom fra Christiania og tok borgerskap som mesterskredder i Bergen 1787, gift 1787 med Gjertrud Christine Heichmann. (Han nevnes ellers som fadder i Bergen allerede 1779).
      • 6a. Erich Christian Førde (f. 1788).
      • 6b. Ole Andreas Førde (1790–1791).
      • 6c. Marcus Førde (1791–1791).
     • 5g. Sille Førde (f. 1756).[40]
    • 4d. Jørgen Førde (1724–1774), født i Christiania[41],[42], Cand. Theol i 1748, Studiosus og familius? i 1755, Sogneprest i Nedstrand 1763–1770, gift på Rennesøy 1764 med Sara Maria Werner (f. 1733), datter av Jochum Werner.
     • 5a. Ole Tidemann Førde (1765–1765).
   • 3c. Ole Andersen Førde (1698–ca. 1720)[43], i skiftet etter faren i 1705 nevnes han som flyttet til Stavanger og i 1718 nevnes han som borger, gift 1717 i Bergen med Zilla "Cecilie" Margrethe Colding[44], datter av borger i Stavanger Bertel Mortensen Colding (ca. 1660-1729) og Margrethe Pedersdatter Stockmann. Han er også nevnt med etternavn Rovde (ukjent grunn).
    • 4a. Anders Olsen Førde, bosatt i Stavanger i 1720.[45]
   • 3d. Otte Andersen Førde (1701–1701).
  • 2b. NN Andersen (n. 1690), skipper i det vestindiske kompani, bosatt på Karmsund?.
  • 2c. NN Andersen (n. 1690), skipper i det vestindiske kompani, bosatt på Engesund?.
  • 2d. Siver Andersen (d. før 1702), hadde to barn som broren Anders var verge for i 1702-03.[46]
  • 2e. Baarge Andersen (d. etter 1705), nevnes som verge for sin bror Anders sine barn i 1705.

Diskusjonsfora, nyhetsgrupper

Referanser

 1. Samlinger til Stavangers historie. B. 1 : Stavangers Retsprotokoller 1617-1683 i uddrag, s. 370. Det nevnes en Siver Andersen, barnefødt i Stavanger av Anders Andersen og Anne Sivertsdatter. I 1702 nevnes det en borger i Bergen "Skipper Anders Andersen føed i Stawanger", så kanskje dette er riktig familie?
 2. Skifte: Anders Andersen, 1705.
 3. Manntall: Bergens negotianter 11. september 1702: Skipper Anders Andersen føed i Stawanger hielper sig (Kan være han?)
 4. I rettsmøtet 2.12.1720 opplyses at Anders Andersen var i kongens tjeneste ved tøyhuset. Dessuten en sønn Jørgen (Andersen ) i Stavanger."
 5. Stavanger sjøfarts historie : seilskibene og seilskibsfarten i aarene fra 1600 til 1922, s. 13-15.
 6. Samlinger til Stavangers historie, bind 2, s. 452, 454, 516, 549
 7. Avskrift: Bergen Domkapitelsprotokoll VI 1686-1694
 8. Overformynderrull: Bergen, 1702-03: Anders nevnes som verge for Johannes Olsens datter, Iver Jonsens barn (Ivers enke giftet seg med Johanens og fikk barn med han) og for sin bror Siver Andersens to barn.
 9. Skifte: Cathrine Jørgensdatter, 1701.
 10. Sollieds skifteavskrifter: 1701, 24 Mai: Skifte efter Anders Andersen skipper, hans sl. quinde Cathrine Jørgensdatter.
 11. Døpte: Stavanger Domkirke, 1690, 9 September: Anders
 12. Rettsmøte 29.2.1720 nevner at Ole Andersen hadde en halvbror Anders Andersen som i Amsterdam hadde sovested hos Karen Olsdatter. Han reiste i 1698 til Batavia og døde ombord på skipet.
 13. I rettsmøtet 2.12.1720 opplyses at Anders Andersen var i kongens tjeneste ved tøyhuset. Dessuten en sønn Jørgen (Andersen ) i Stavanger."
 14. Gravlagte: Oslo Domkirke, Vår Frelsers 1738, 13 August:afgl: Jörgen Föhrdes gl: 43, paa Byens Kirkegaard med alle Klokkernes ringning paa ..gang Jorden samt klokkernis ringning betalt med penge 8 Rdlr .. Sk....
 15. Vielser: Stavanger Domkirke, 1715, Trolovet 10 Octobr. Viet 12 Desember: Jörgen Anderss: Förre, Marthe Jörgensd. Glastrup.
 16. Christiania Skifteprotokoll 10 1749-1757 f.307a
 17. Christiania Skifteprotokoll 10 1749-1757 f.117a
 18. Døpte: Stavanger Domkirke, 1718, 30 Januar: Jörgen Andersön oc Marthe Jörgensdatter, deris datter kaldet, Anna Cathrina....
 19. Døpte: Stavanger Domkirke, 1719, 1 September: Jörgen Andersön oc Martha Jörgensdatter, deris sön kaldet, Anders....
 20. Døpte: Stavanger Domkirke, 1721, 1 September: Jörgen Andersön oc Martha Jörgensdatter, deris sön kaldet, Ole....
 21. Norske missiver (Kongebrev), 4 November 1746.
 22. 30 August 1746, anvendt 1 September 1746.
 23. http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070509680038.jpg
 24. Bergens Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen
 25. SKJØTE 25. 2.1761 Trondhjem Pantebok 6, 551b TIL :T1:borger og mesterbaker :F1:Ole :E1:Førde FRA :F1:Andreas Christian
  E1:Friedlieb PÅ :T1:hans på auksjon 24. hujus tilkjøpte 2 gårder og grunner. :T2:Auksjonsskjøtet ibid s.d.
  1. eiendom: Grunn med påstående bebyggelse Pris: 600 rd Omgivelser: :T1:Eiendommen ligger "i Jomfrue gaden, Imellem :F1:Alexander :E1:Dægen
  T3:paa den Nordre og :F2:Paul :E2:Mordahls :T5:gaard paa den søndre side". Tidligere referanse(r): :T1:Foregående brukere: :T2:Mad. :E1:Preus :T3:og :F2:Lars :P2:Iversen :E2:Kiempe, :T5:som også var eier.
  Dok nr: 3400 Registrert av: B. Gundersen
 26. OBLIGASJON 26. 2.1761 Trondhjem Pantebok 6, 552 TIL :F1:Ole :E1:Førde, :T3:borger og mesterbaker, FRA :T2:Sr. :F1:Andreas Christian :E1:Friedlieb PÅ :T1:450 rd, MED :T1:pant i hans fra den samme tilkjøpte gårder og grunner. Skjøtet ibid. datert :T2:25.
 27. Bytingsprotokoll, Trondheim 1776-1794: 1782 7-2 Skomag. Gaas, Baker Førde, Th. Angells stiftelser, slagter Steen, 327a
 28. Bytingsprotokoll, Trondheim 1776-1794: 1781 15-3: Friedlieb & Co contra Bager Førde, gjeld efter obligat. 29-3, 19-4 Dom
 29. Bytingsprotokoll, Trondheim 1776-1794: 1782 7-2 Skomag. Gaas, Baker Førde, Th. Angells stiftelser, slagter Steen, 327a
 30. Døpte: Vår frelsers kirke (Oslo domkirke) 1748, 6 Februar: Ole Förde bager og hustruen Boletta Fördes hiemme döbte ..?: Anna Mathea: fad: Anna Catharina Förde, Sophia Kappeln, Anna Guerby, Chris: Glastrup, Jens Norman og Jens von Cappeln, Ch. P.
 31. Begravelser: Hitterdal (Heddal) kirke, 1792, 11 Mai: Blev begravet Præsteenken Madame Anna Marthea sal. Fabricius. som døde efter et langvarigt og smertefuldt sygeleie af kræft i S......? .........? d. 7 Maji om aftenen kl. 11: gl: omtr: 43 aar.
 32. Vielser: Nedstrand kirke, 1776, 10 September: Copuleret Sören Christian Fabricius og Jomfrue Anne Marthea Förde.
 33. Begravelser: Hitterdal (Heddal) kirke, 1788, 19 Mai: Sognepræsten til Hitterdal Søren C: Fabricius gl. 57 aar.
 34. Døpte: Vår frelsers kirke (Oslo domkirke) 1749, Mars: Ole Förde bager og hustruen Boletta Fördes deres daateren: Christiana: fadd: Kiersten Haagen Nielsens, fru Biörn, jfru Sidsel Leuch, Jacob Leuch, Assessor Leuch og Mogens Larsen, R. P.
 35. October 27: Ole Førde bager og hustruen Boletta Glad deres sön: Jörgen: fadd: fru Voigt, fru Ancher, Cammer Raad Blix, Hr. Monrad og Peder Holter. R. P: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061005010293.jpg
 36. January 5: Ole Fördes bager og hustruen Boletta Fördes deres sön: Jörgen: fadd: fru Blix, Jfr Haagen Nielsen, Jomfr: Pippen, Peder Collett og Gustav: Strömboe. H. B: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061005010299.jpg
 37. Jørgen Olsen Førde nevnes i en rulle for 1772 fra Fredriksvern. Der har han tjent som matros nr 88 i 7 kompani, antatt 14 juni 1770 uttjent 14 juni 1776
 38. Juny 15: Ole Förde bager og hustruen Bolletta Glad, deres daatter: Sille: fadd: fru Nielsön, jfru Plade, jfru Leuch, Veier Preuss, James Collett: Pr. Bork. http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061005010306.jpg
 39. January 27: Ole Förde bager og hustruen Boletta, deres sön: Christopher: fadd: fru Ancher, fru Maansen, Etatzraad Suhm, Morten Leuch og Barclay. Pr. Wegner. http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061005010314.jpg
 40. September 2: Ole Fördes bager og hust. N. N: deres daatter: Sille: fadd: fru Kybing, Maren Höch, Gunille .. Borg, Jacoub Borg og Ole Rochstad, Pr. Wegner. http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061005010322.jpg
 41. Kyrkjeliv i Christianssands stift i attande hundreåret
 42. Gravlagte: Nedstrand kirke, 1774: Nedsadt udi Jorden Velærværdige og Høylærde Hr. Jørgen Førde, fordum Sogne Præst for Nærstrands Præstegiæld, og samme Torsd holdt Liig Prædikken over Ham av Velærværdige og Høylærde Hr. Provsten Hans Abell da Hans til der var 46 Aar 2 Maaneder og 2 Dage han havde været Præst paa Nærstrand 6 Aar.
 43. Rettsmøte 29.2.1720 nevner at Ole Andersen hadde en sønn Anders i Stavanger, og en halvbror Anders Andersen som i Amsterdam hadde sovested hos Karen Olsdatter.
 44. Gundersen Erik: Stavanger rettsprotokoller 1617-1722 i utdrag etter A E Erichsens og Axel Kiellands manuskripter, Samlinger til Stavangers historie, tredje bind, Dreyer forlag, Stavanger, 1953, side 403, 5.2.1720: Sille Margrete Kolding nevnes som enke etter Ole Andersen
 45. Rettsmøte 29.2.1720 nevner at Ole Andersen hadde en sønn Anders i Stavanger..
 46. Samlinger til Stavangers historie. B. 1 : Stavangers Retsprotokoller 1617-1683 i uddrag, s. 370. Det nevnes en Siver Andersen, barnefødt i Stavanger av Anders Andersen og Anne Sivertsdatter, han tjente i 1667 ved det kongelige hoff.

Litteratur