Falch (fra Strømsø) (slekt)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
Segl tilhørende Viseborgermester i København Abraham Andersen Falch (ca. 1712–1776) Kilder: *Tom Brøndsted: Slægtsbog Frederikke KOËS. *Th. Thaulow "En dansk-norsk slægt Falck" 1931.

Falch er en norsk slekt som stammer fra Søren Andersen Falch (ca. 1640–1683), repslager på Strømsø i Drammen. Hans enke Gunhild ble nevnt i 1683, de hadde fem barn, den nåværende slekt stammer fra hans sønn Anders Sørensen Falch (1680–1724) som også var repslager på Strømsø. Han var gift med Anne Olsdatter Dorph.

Slektsoversikt

1. Søren Andersen Falch (ca. 1640–1683), repslager på Strømsø reperbane, antakelig er han den Søffren Rebslager som betaler skatt for seks personer i 1675.[1] Hans enke Gunhild nevnes i skattemanntallet for 1683 og satt da igjen med forretningen, med fem mindreårige barn. Hun nevnes også i 1700, men antakelig død før 1710 da sønnen hadde tatt over forretningen.[2][3]

 • 2. Anders Sørensen Falch (1680–1724), Oppsynsmann ved på Strøms reperbane, senere også kjøpmann. Nevnes som en velstående mann og hadde sin bror boende hos seg. I 1720 er han nevnt som borger uten bevart borgerbrev og senere nevnes han som medeier i to skip.[4] Gift 1710 med Anne Olsdatter Dorph (1685–1783). Datter av sogneprest i Beitstaden Oluf Nielsen Dorph (ca. 1655–1692) og Marthe Karine Nielsdatter (d. 1701)[5],[6]
  • 3a. Abraham Andersen Falch (ca. 1712–1776), viseborgermester i København. Gift 1739 med Anna Elisabet Soelberg (1716-1794), datter av Hans Jørgen Soelberg.[7]
   • 4a. Andreas Falch (1740–1741)
   • 4b. Hans Jørgen Falch (1743–før 1789), kjøpmann.
   • 4c. Edele Cathrine Falch (1744–1829). Gift med hofmester ved de Kongelige pager, senere etatsråd Frederik Christian Frankenau. (4 barn)
   • 4d. Andreas Falch (1748–1797), grosserer og bankkommisær i Falch & Søn. Gift 1778 med Charlotte Sophie Suhr (1756–1822). (5 barn)
   • 4e. Anna Jacobæa Falch (1749–1750).
   • 4f. Frederikke Lovise Falch (f. 1752).
   • 4g. Juliane Marie Falch (1752–1806). Gift med etatsråd og høyesterettsassessor i København Ole Rested (1743–1804). (2 barn)
   • 4h. Anna Mathea Falch (1757–1792). Gift 1775 med finansråd og godseier til Antvorskov, senere Falkensten Georg «Jürgen» Frederik Ditlev Koës, finansråd (1731–1804).
  • 3b. Marthe Carine Andersdatter Falch. Gift 1746 med skipper og borger på Strømsø Michel Møller.[8]
  • 3c. Søren Andersen Falch (1714–1791), studerte først teologi i København men ble senere klokker på Kongsberg. Gift 1746 med Anne Catharine Koefoed (1721–1791)[9]
   • 4a. Anne Dorph Falch (1746–1816). Gift 1777 med forvalter ved Christiania glassmagasin Johan Henrik Muus (1745–1821)[10]
  • 3d. Oluf Andersen Falch (1717–1784), kjøpmann på Kongsberg, senere auksjonsforvalter. Gift 1746 med Anna Susanna Klem (f. 1724) (Fire barn) Datter av assessor og bergmester ved Kongsberg sølvverk Gottfried Klem.[11],[12]
   • 4a. Anna Mathea Olufsdatter Falch (f. ca. 1754)[13]
   • 4b. Anders Olufsen Falch, salmaker på Fredriksvern i Stavern.[14]
  • 3e. Christian Andersen Falch (ca. 1717–1789), urtekremmer i København. Gift 1750 med Johanne Marie Høxbroe (1702–1775).[15] (Ingen barn)
  • 3f. Anna Marie Andersdatter Falch (ca. 1722–1801) Gift 1763 med regimentsfeltskjærer på Bragernes Johan Christopher Simers (d. 1772).[16]

Slektsvåpen

Viseborgermester i København Abraham Andersen Falch (ca. 1712–1776) anvendte et segl med en sittende falk i skjoldet og på hjelmen.[17]

Diskusjonsfora, nyhetsgrupper

Referanser

 1. Are Gustavsen (transk.) Manntall for familie og landshjelpen, Bragernes og Strømsø, 1675.
 2. Arthur Skjelderup: Ingeborg Marie Barth Meyer f. Muus og hendes ascendenter, Slægtshistoriske meddelelser, 1923, side 37.
 3. Brøndsted:, Tom.Slægtsbog Frederikke KOËS.
 4. Tore Vigerust: Strømsø by og Tangens befolkning på 1720-tallet.
 5. Arthur Skjelderup: Ingeborg Marie Barth Meyer f. Muus og hendes ascendenter, Slægtshistoriske meddelelser, 1923, s. 35–36.
 6. Brøndsted:, Tom. Slægtsbog Frederikke KOËS.
 7. Brøndsted, Tom. Slægtsbog Frederikke KOËS.
 8. Arthur Skjelderup: Ingeborg Marie Barth Meyer f. Muus og hendes ascendenter, Slægtshistoriske meddelelser, 1923, s. 32-35.
 9. Arthur Skjelderup: Ingeborg Marie Barth Meyer f. Muus og hendes ascendenter, Slægtshistoriske meddelelser, 1923, side 30–35.
 10. Arthur Skjelderup: Ingeborg Marie Barth Meyer f. Muus og hendes ascendenter, Slægtshistoriske meddelelser, 1923, s. 15–16, 30.
 11. Arthur Skjelderup: Ingeborg Marie Barth Meyer f. Muus og hendes ascendenter, Slægtshistoriske meddelelser, 1923, s. 32–35.
 12. Brøndsted, Tom. Slægtsbog Frederikke KOËS.
 13. Brøndsted, Tom. Slægtsbog Frederikke KOËS.
 14. Brøndsted, Tom. Slægtsbog Frederikke KOËS.
 15. Brøndsted, Tom. Slægtsbog Frederikke KOËS.
 16. Brøndsted, Tom. Slægtsbog Frederikke KOËS.
 17. Brøndsted, Tom. Slægtsbog Frederikke KOËS.

Litteratur:

Se også