Dop (slekt)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Dop er en norsk slekt av nederlandsk eller dansk opprinnelse, slekten skal ha kommet til Norge med Johan Dop fra Brabant og etablerte seg som kjøpmann i Bergen 1576. Enken etter organist og kannik i Roskilde Willum Brüghmann Dop (1571–1628), giftet seg med biskop i Christiania Ole Boesen (1585–1646) og deres første sønn Willum ble oppkalt og antok slektsnavnet Dop etter han. Dermed kan Dop slekten deles inn to grener. Slektens opphav er usikker da Brabant/Brabrand finnes som stedsnavn i både Nederland og Danmark. Det kan også nevnes at i området rundt Utrecht i Nederland, nevnes det på 15–1600-tallet en klokkemakerslekt ved navn Dop, men det har foreløpig ikke vært mulig å vise en forbindelse med denne.

Slektsoversikt

Den eldre gren

 • 1. Willum Dop (f. 1510).
  • 2. Johan Dop (f. ca. 1545), kom fra Brabant til Bergen og etablerte seg som kjøpmann i 1576.
   • 3a. Willum Brüghmann Dop (1571–1628), Christian IVs kammertjener, kannik og organist i Roskilde. Gift 1608 med Medea Jensdatter (d. 1617), [1], gift 1618 med Boel Wincke (1595–1652), datter av skriver på Bremerholm Anders Hansen von Platen (ca 1560–ca. 1618) og Boel Knudsdatter Wincke (ca. 1560-1591). Hans enke giftet seg med Ole Boesen og deres etterkommere er omtalt i eget underkapittel.
    • 4a. Christian Dop (1619–1668), sogneprest i Sandeherred og prost i Sandsvær, gift med Maren Olufsdatter Prytz (1613–1696/1701).
     • 5a. Else Marie Dopp (Dop) (ca. 1650–1696), gift med amtsmann i Kristiansand Clauss Nielsen Røyem (ca. 1638–1692).
     • 5b. Willum Dop (1652–1722), sogneprest i ?Vaage. Gift 1680 med Pernille Hansdatter Klouman (f. 1662).
     • 5c. Johan Dop (1654–1719), sogneprest i Tune, gift med Karen Nilsdatter Tune.
     • 5d. Anders Dop (1656–1712), Portrettmaler bosatt på Hjertnes i Sande. Gift med Abigael Pedersdatter Bugge (d. 1697), gift 1707 med Ingeborg Pedersdatter.
    • 4b. Maren Dop (1620–1654), gift med slottsskriver på Akershus Johan Garmann d.y.
    • 4c. Thomas Dop.
    • 4d. Willum Dop.
   • 3b. ?Hans Dub (Dop)

Den yngre gren (kognatisk)

 • 1. Oluf Boesen (1585–1646), han kom til Oslo fra Sjælland, der han i 1611 ble rektor og i 1636 ble han den første teologiske professor ved Gymnasiet i Christiania. Han etterfulgte sin svoger Niels Simonsen Glostrup som biskop i Oslo og Hammer stift. Gift 1 med Magdalene Thomasdatter (d. e. 1628), datter av sogneprest i Oslo Thomas Laugesen (1566-1630) og Marta Olufsdatter.[2] Gift etter 1628 med Boel Wincke (1595–1652), datter av skriver på Bremerholm Anders Hansen von Platen (ca 1560–ca. 1618) og Boel Knudsdatter Wincke (ca. 1560-1591).
  • 2a. Elisabeth Olsdatter, (f. ca 1628), gift med prost og sogneprest i Haderslev Jesse Madsen.
  • 2b. Willum Olsen Dop (Dopfanger) (1633–1693), sogneprest i Løten. Gift 1670 med Michol Michelsdatter Brasen (1650–1673)[3], gift 1679 med Anne Jessen (ca. 1659-1755), datter av direktør over de kongelige bergverk Peder Jessen (d. 1679) og Antonette Pedersdatter Wibe.
   • 3a. Ingeborg Dop (ca. 1665–1725), gift ca. 1685 med Hans Michel Bergh (1662–1697), gift 2 med Jacob Rasmussen Falck (ca. 1670–1730).
   • 3b. Boel Dop, gift med Jacob Lauritzen Schjerven.
   • 3c. Antonette Dop, gift med sorenskriver på Nordmøre Cornelius Parelius (ca. 1675–1713), sønn av sogneprest i Ørkedalen Claus Jensen Parelius (1620–1684) og Kirsten Steensdatter.[4]
   • 3d. Ole Dop (d. 1733), bosatt på gården Kirkeberg i Åmot, der han også var kapellan.
   • 3e. Maren Dop (d. 1729), Ole Olsen Meldahl.

Diskusjonsfora, nyhetsgrupper

Referanser

 1. Jan Steenberg: Sankt Niolai kirke. Epitafium: 9) Villom Dop, kammertjener, død 26. febr. 1628 i sit 57. år, stenen lagt af enken Bodel Andersdatter. Midtgang 20. Sml. epitaf 19. Resen: Inscript. Haffn. s. 170 f. 19) 1632. Vilhelm Dop, kgl. skænk og musikant, død 57 år gi. 26. febr. 1628 og hustru Medea Jensdatter, enke efter Jørgen Bubbert, død 27. aug. 1617. Opsat 1g632 af enken Bodil Anders Hansens datter. Af sten med billede og latinsk indskrift: Dno. WILHELMO DOPP, Bergens. Regio olim Cubiculario & Musico Canonico Roeschildensi & Vicario Arhusiensi, qui Annos XV Debita Animi Devotione & Fide Muneribus Sibi gratiose demandatis Defunctus, Febri tandem Confectus Hectica, Christo Redemptori Animam cum certa indubitata ad Vitam Resurrectionis Spe Tradidit XXVI Februarij Anno MDCXXVIII. Ætatis Suæ LVII. Nec Non MEDEÆ JONÆ F. Conjugi illius Priori & Dn. GEORGII BUBBERT olim Charissimæ Matronæ Honestissimæ, quæ Pie ac Placide in Domino obdormivit XXVII Augustij MDCXVII. Marito ac Patri Desideratissimo Hocce Amoris Conjugalis & perpetuæ in Christo Conjunctionis Monumentum BOTHILDA ANDREÆ JOHAN. F. una cum Filio & Filia superst. Mæst. L. M. Posuerunt MDCXXXII. NELLA ?. ?. ?. ?. ?. L. A. ?. Midtgang 20. Sml. †gravsten 9. Resen: Inscript. Haffn. s. 169 f., Resen: Atlas 260, Jonge II, 153.
 2. http://old.genealogi.no/Prestehistorie/Biografier/Laugesen-Loss.htm
 3. http://digitalarkivet.arkivverket.no/en-gb/gen/vis/27/pa00000000024258
 4. http://www.nose.dk/Norge/sigvard_amundsen.html

Litteratur

Eksterne lenker