Norsk prestehistorie

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
Vår Frelsers kirke, Kristiania. Papirkunst.
Alle registerkortene er avfotografert og organisert i e-bøker som denne. Kortene er registrert gjennom lang tid, til dels på skrivemaskin og til dels for hånd. Her fra Aremark.

Norsk prestehistorie er en oversiktsside for Norsk Slektshistorisk Forenings prosjekt for biografier om norske prester og presteslekter.[1]

Klokker ved Vår Frelsers kirke i Christiania, Bastian Svendsen (1795–1865), arbeidet i mange år med en prestehistorie for Oslo og Hamar stift. Han testamenterte manuskriptet til Universitetsbiblioteket i Oslo. Som en fortsettelse av dette arbeidet har Norsk Slektshistorisk Forening samlet en lang rekke opplysninger om geistligheten i Oslo/Hamar bispedømme. Prosjektet var opprinnelig ment for nettsiden, men foreningen har kommet til at det er mer hensiktsmessig å videreføre det på Slektshistoriewiki hvor flere lettere kan bidra.

Opplysningene er anlagt som et kortregister med kildedokumentasjon for hvert funn. Alle geistlige som var døde før 1700, er katalogisert på fornavn og patronymikon. Senere geistlige er ført inn etter familienavn.[2]

<Mer detaljert beskrivelse av prosjektet kommer>.

Forord

Norges biskoper og prester fra reformasjonen til år 1900, presterekker alfabetisk ordnet etter prestegjeld

<Lenkene vil snart bli byttet ut når nye mikrofilmsider på Genealogi.no blir opprettet.>

Samling av notater med opplysninger om diverse kirkelige forhold i de enkelte prestegjeld (ikke prestenes personalia), alfabetisk ordnet

Avskrifter – deler av registeret i avskrift

Registre (databehandlet av cand.philol. Per Assev 1992–1999, omfatter prester fra reformasjonstiden til begynnelsen av 1700-tallet):

Alle de følgende presteoversiktene er nå ferdig kopiert fra Genealogi.no til Slektshistoriewiki. Det som gjenstår før man for alvor kan starte med selve prestebiografiprosjektet er:

  • Forklaringer for forkortelser
  • Mal for biografisidene
  • Kilde- og litteraturoversikt
  • Ev. utvidelse av presteoversiktene til 1800

Oslo (Hamar)/Christiania stift

Stavanger/Kristiansand stift

Bergens stift

Trondhjems stift

Prestebiografier

Fra NSFs nettside tillenket nedenfor: «Nedenfor er lenker til et utdrag av prestebiografiene i Bastian Svendens arkiv over norske prester. Biografiene vil i sin helhet bli publisert på medlemsområdet på genealogi.no, som avfotografering av originalkortene, i løpet av kort tid. Pr. dato er kortene med presterekkene fra reformasjonen til år 1900 samt samlingen av arkivkort med notater med opplysningner om diverse kirkelige forhold i de enkelte prestegeld (ikke prestenes personalia) publisert.»

Kun indeksen til utdraget er nå tilgjengelig på nettsiden, mens lenkene er døde. Alt vil bli flyttet over til en underside til Norsk prestehistorie på Slektshistoriewiki etter hvert.

Referanser

  1. Se indekssiden til Norsk prestehistorie på NSFs nettside.
  2. Innledningen bygger på forordet til NSFS prosjekt Norsk prestehistorie.

Litteratur

Litteratur om Norsk prestehistorie-prosjektet:

Se også

Eksterne lenker