Barth (slekt)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
Ex Libris tilhørende Erling Daniel Barth (f. 1881) Våpenet viser den norske slektens nåværende våpen.
Signeten til Daniel Barth (1607-1656) Kilde: Mikael Sundt: Stamtavle over Familien Barth, Kristiania 1891.
Våpenet som tillegges den bayerske og sachsiske slekten von Barth. Kilde: Dreyhaupt, Johann Christoph von: Genealogische tabellen oder Geslechts-register, Adelichen Familien Geslechter, Halle: Emanuel Schneider, 1750, s. 236.

I Bayern finnes en adelig slekt Barth, hvis avstamning kan føres tilbake til ca. 1200. Etter en gammel familietradisjon skal den de norske Barther være en gren av denne slekten, men det er ikke så langt ført bevis for dette. Den eldste sikkert kjente stamfar for den norske slekten er den saksiske bergmannen Georg Barth, hvis sønn Daniel Barth (1607–1656) kom til Norge ca 1623, hvor han senere ble overbergmester på Kongsberg. Han var gift med Mette Schneberg.[1]

Slektsoversikt

Barth I

1. Georg von Barth (ca. 1565–1612). Han fulgte ifølge tradisjonen med sin far til Obersachsen, der han studerte bergvitenskapen og ble bergmann.[2]

 • 2a. Daniel von Barth (1607–1656). Hytteskriver ved kobberhytten på Sandsvær, senere overbergmester på Kongsberg sølvverk. Gift 1631 med Mette von Schneberg (1609–1664), datter av Baltzer Hanssen Schneberg.[3][4]
  • 3a. Johannes Barth (1633–1674). Overbergamtskriver i Christiania, senere overbergmester på Kongsberg sølvverk. Gift 1657 med Sofie Fredriksdatter Bøyesen (d. ca 1662). Datter av skoginspektør og forpakter av kongens mølle Fredrik Bøyesen (d. 1679) og Annichen Johansdatter Gaarmann.) (f. ca 1605). Gift 1663 med sin første kones kusine Christiane Sophie Gaarmann (ca 1650–1696). Datter av overlandskomissarius og slottsskriver ved Akershus slott Johan Johansen Gaarmann (1608–1673) og Maren Willumsdatter Dop (1620–1654)[5][6]
   • 4a. Johannes Barth (1671–1722), fogd i Numedal og Sandshverv samt kasserer ved overbergamtet og hytteskriver ved Kongsberg sølvverk, senere bergfogd og hyttemester og sist nevnes at han var direktør, men falt i unåde og ble bla. fengslet, men frifunnet. Han bodde på gården Landsverk i Hedenstad, gift før 1711 med NN, gift 1716 med Elisabeth «Isabella» Grodt (1672–1751). (Ingen barn)[7]
   • 4b. Christian Salomo Barth (1672–ca 1732), konstituert fogd etter sin bror, gift 1705 med Michol «Micheline» Schjerven (1672–1736). Datter av handelsmann på Strømsø Hans Olufsen Schjerven (ca 1629–1702) og Ingeborg Michelsdatter Brasen (ca 1648–1712)[8]
    • 5a. Christiane Sophie Barth (f. 1706).[9]
    • 5b. Ingeborg Marie Barth (1709–1710).[10]
    • 5c. Ingeborg Marie Barth (1711–1764). Gift 1729 med sogneprest i Tønsberg, senere i Bø Isach Pedersen Muus (1692–1753). Sønn av kjøpmann Peder Enevoldsen Muus (ca. 1660–1721), gift med Anna Sibylla Been.[11][12]
    • 5d. Johannes Barth (1712–175?).[13]
    • 5e. Isabelle Catharine Margarethe Barth (1713–1736).[14]
    • 5f. ?Caspar Barth.[15]
    • 5g. ?Margaretha Barth.[16]
  • 3b. Christiane Barth (1634–1668). Gift med magister og sogneprest på Kongsberg Knud Mikkelsen Munch (d. 1669). Sønn av sogneprest i Gran Mikkel Christoffersen Munch og Maren Torstensdatter Morsing.[17]
  • 3c. Magdalene Barth (f. 1636). Gift med rektor i Bergen Claus Nilsen Blecking.[18]
  • 3d. Anna Barth (f. 1638). Gift ca. 1666 med sjiktmester, senere bergmester ved Kongsberg sølvverk Daniel von Hellenbach (1629–1686).[19]
  • 3e. Georg Barth (1639–1640).[20]
  • 3f. Daniel Barth (1641–1701), forvalter ved Baaseland jernverk. Gift 1674 med Anne Catherine Gottländer, datter av Poul Poulsen Gottländer (f. ca 1605) og Maren. (Ingen barn.) Gift 1682 med Petronelle «Pernille» Nilsdatter Gjerpen (ca 1658–1717), datter av sogneprest i Gjerpen Nils Halvorsen Gjerpen (d. ca 1680) og Gjertrud Andersdatter (d. 1689).[21][22]
   • 4. Anna Catharine Barth (d. før 1703).[23]
  • 3g. Helene Barth (1643–1645)[24]
  • 3h. Valburg Barth (1645–1645)[25]
  • 3i. Christopher Barth (1646–1646)[26]
  • 3j. Anne Marie Barth (1647–1691). Gift med toller i Sunhordaland Anders Rasmussen Rasch (d. 1682) (deres barn antok slektsnavnet Barth, se neste avsnitt for deres etterkommere).[27]
  • 3k. Balthasar «Baltzer» Barth (1649–1701), sorenskriver i Søndre Jarlsberg, nevnt som birkeskriver, senere auditør ved Gyldenløves infanteri regiment.[28]
   • 4. Mette Barth, gift 1725 med Peder Helgesen Morch.[29]
  • 3g. Caspar Barth (1651–1708), stempelskjærer på Kongsberg, gift 1683 med Margrethe Warbjerg (1651–1699).[30]
   • 4a. Jonas Barth (1684–1744), prokurator i Christiania, gift 1717 med Dorthea Hansdatter Aarhuus (ca. 1690–1738).[31]
   • 4b. Mette Barth (f. 1685), tjente hos Bergråd Mechelnburg, fikk et barn i 1707 med Johan Henrik Burggaard som også tjente hos bergråden.[32]
   • 4c. Johan Daniel Barth (1688–1688).[33]
   • 4d. Anna Barth (f. 1689).[34]
   • 4e. Daniel Barth (f. 1691).[35]
   • 4f. Christiane Barth (f. 1693), gift 1713 med Georg Schrøder (d. 1729).[36]
 • 2b. Christopher von Barth.

Barth II (Kragerø-Barthene)

Slekten nedstammer fra byfogd i Kragerø Daniel Barth (1674–1716) som var barnebarn av overbergmester Daniel Barth (se forrige avsnitt), sønn av dennes datter Anne Marie Barth som var gift med toller i Sunnhordland Anders Rasmussen Rasch (død 1682).[37]

 • 4. Daniel Barth (1674–1716), gift med Margrethe Ording (1676–1713).
  • 5a. Jacob Barth (1709–1757), gift med Elisabeth Cathrine Bøckmann(1713–1744).
   • 6. Daniel Barth (1738–1794), gift med Kathrine Margrethe Møller (1740–1812).
    • 7a. Jacob Barth (1766–1822), gift med Anne Bolette Christensen (1768–1846).
     • 8a. Jacob Christian Barth (1790–1886), kjøpmann i Kragerø, gift med Johanne Biørn (1799–1891).
      • 9. Henrik Biørn Barth (1825–1890), skipsreder i Kragerø, gift med Jacobine Olette Aadnesen (1854–1899).
     • 8b. Daniel Peter Bøckmann (Barth) (1793–1877), han antok sin oldemors slektsnavn (se egen omtale om hans etterkommere).
     • 8c. Abraham Gotfred Barth (1800–1855), kjøpmann og tollbetjent, gift med Ingeborg Balch (1798–1842).
    • 7b. Abraham Bøckmann Barth (1768–1827), gift med Anna Maria Møller (1782–1815).
     • 8. Daniel Nikolai Barth (1810–1880), gift 1 med Marie Cathrine Koefoed, gift 2 med Susanne Christiane Garben.
      • 9. Christian Wilhelm Garben Barth (1861–1936), gift med Bertha Herseth (1864–1909).
       • 10. Christian Wilhelm Garben (f. 1895), han antok sin morfars slektsnavn (se egen omtale om hans etterkommere.)
  • 5b. Andreas Rasmus Barth, gift med Margaretha Bøckmann.
  • 5c. Johan Daniel Barth (1711–1770), gift med Dorthea Frederiksdatter Rohland (1710–1775), datter av Frederik Rohland og Ingeborg Nielsdatter.

Slektsvåpen

Skjoldet delt ved en sølv skråbjelke fra venstre. Høyre felt rødt, hvori en seksoddet sølvstjerne, venstre felt blått med en sølv halvmåne. På hjelmen en halv jernkledt mann holdende i høyre hånd en øks støttet mot skulderen, i den utstrakte venstre hånd en seksoddet stjerne.[38]

Referanser

 1. Norske Slægter 1912, s. 36.
 2. Mikael Sundt: Stamtavle over Familien Barth, Kristiania 1891, side 11-13
 3. Mikael Sundt: Stamtavle over Familien Barth, Kristiania 1891, side 28-30
 4. Arthur Skjelderup: Ingeborg Marie Barth Meyer f. Muus og hendes ascendenter, Slægtshistoriske meddelelser, 1923, side 28-29.
 5. Mikael Sundt: Stamtavle over Familien Barth, Kristiania 1891, side 30-33
 6. Arthur Skjelderup: Ingeborg Marie Barth Meyer f. Muus og hendes ascendenter, Slægtshistoriske meddelelser, 1923, side 27-28.
 7. Mikael Sundt: Stamtavle over Familien Barth, Kristiania 1891, side 35-36
 8. Arthur Skjelderup: Ingeborg Marie Barth Meyer f. Muus og hendes ascendenter, Slægtshistoriske meddelelser, 1923, side 25-26.
 9. Mikael Sundt: Stamtavle over Familien Barth, Kristiania 1891, s. 37
 10. Mikael Sundt: Stamtavle over Familien Barth, Kristiania 1891, s. 37
 11. Arthur Skjelderup: Ingeborg Marie Barth Meyer f. Muus og hendes ascendenter, Slægtshistoriske meddelelser, 1923, side 18-21, 25.
 12. Mikael Sundt: Stamtavle over Familien Barth, Kristiania 1891, s. 37
 13. Mikael Sundt: Stamtavle over Familien Barth, Kristiania 1891, s. 37
 14. Mikael Sundt: Stamtavle over Familien Barth, Kristiania 1891, s. 37
 15. Mikael Sundt: Stamtavle over Familien Barth, Kristiania 1891, s. 37
 16. Mikael Sundt: Stamtavle over Familien Barth, Kristiania 1891, s. 37
 17. Mikael Sundt: Stamtavle over Familien Barth, Kristiania 1891, side 38.
 18. Mikael Sundt: Stamtavle over Familien Barth, Kristiania 1891, side 38
 19. Mikael Sundt: Stamtavle over Familien Barth, Kristiania 1891, side 39
 20. Mikael Sundt: Stamtavle over Familien Barth, Kristiania 1891, side 39
 21. Mikael Sundt: Stamtavle over Familien Barth, Kristiania 1891, side 39-40.
 22. Solumslekt: Familiegruppe: Daniel Bart, med gjengivelse av skifte 1703.
 23. Mikael Sundt: Stamtavle over Familien Barth, Kristiania 1891, side 40.
 24. Mikael Sundt: Stamtavle over Familien Barth, Kristiania 1891, side 40.
 25. Mikael Sundt: Stamtavle over Familien Barth, Kristiania 1891, side 40.
 26. Mikael Sundt: Stamtavle over Familien Barth, Kristiania 1891, side 40.
 27. Mikael Sundt: Stamtavle over Familien Barth, Kristiania 1891, side 40-41.
 28. Mikael Sundt: Stamtavle over Familien Barth, Kristiania 1891, side 42.
 29. Mikael Sundt: Stamtavle over Familien Barth, Kristiania 1891, side 42.
 30. Mikael Sundt: Stamtavle over Familien Barth, Kristiania 1891, side 42.
 31. Mikael Sundt: Stamtavle over Familien Barth, Kristiania 1891, side 43-44.
 32. Mikael Sundt: Stamtavle over Familien Barth, Kristiania 1891, side 74.
 33. Mikael Sundt: Stamtavle over Familien Barth, Kristiania 1891, side 74.
 34. Mikael Sundt: Stamtavle over Familien Barth, Kristiania 1891, side 74.
 35. Mikael Sundt: Stamtavle over Familien Barth, Kristiania 1891, side 74.
 36. Mikael Sundt: Stamtavle over Familien Barth, Kristiania 1891, side 74.
 37. Norske Slægter 1912, s. 39.
 38. Norske Slægter 1912, s. 36.

Litteratur

Eksterne lenker