Løvenskiold (slekt)

Feil under oppretting av miniatyrbilde: Filen mangler
Skjold fra Norske slektsvåpen (1969), side 161, og fargelagt senere.

Slekten Løvenskiold er en norsk slekt som innvandret fra Lübeck. Det har vært foretatt flere undersøkelser om slektens forfedre i Tyskland uten at det har lyktes å finne ut noe som er noenlunde sikkert om disse. Innvandrer og slektens norske stamfar, Herman Leopoldus, døde i 1696 som en rik trelasthandler og overformynder i Kristiania. Hans foreldre er ikke funnet. Hans sønn, konferensråd Herman Leopoldus til Holden og Bolvig jernverker, Birkholm, Aggersvold og Vognserup (1677–1750), som begynte sin løpebane som sekretær i det danske kanselli, ble i 1739 adlet med navnet Løvenskiold.<ref>Norske Slægter 1912, s. 194.</ref> Herman Leopoldus betalte inn et pengebeløp til kongens privatkasse, «partikulærkassen», for å bli adlet den 6. november 1739, med barn og etterkommere, av kong Christian VI av Danmark-Norge.<ref>Albert Fabritius: Danmarks Riges Adel, København, 1946, side 52.</ref> Slekten fikk samtidig velge det nye adelsnavnet Løvenskiold. Slektsnavnet er dannet dels av leo som betyr løve, og dels av løven i det skjoldet som de allerede brukte og som fikk endret hjelmtegnet ved adlingen.

Slektsoversikt

 • 1. Herman Leopoldus (ca. 1620–1696), kjøpmann, senere trelasthandler og overformynder i Christiania, gift 1674<ref>Viede: Vår frelsers (Oslo Domkirke), 1674, 12 mai: Hærmand Leopoldus oc Barbara Wiggers.</ref> med Barbara Wiggers (1654–1692)<ref>Oslo skifterett, Skifteprotokoll 1 , 1692-1701, fol. 146b-154b</ref>, datter av Herman Wiggers og Maren Jørgensdatter.
  • 2a. Gjertrud Leopolda (1675–1675).<ref>Døpte: Vår frelsers (Oslo Domkirke), 1675, 15 September: Hærmand Leopoldy oc Barbara Wiggertz barn: Giertrud.</ref>
  • 2b. Herman (Leopoldus) Løvenskiold (1677–1750)<ref>Døpte: Vår frelsers (Oslo Domkirke), 1677, 24 Oktober: Hærmand Leopoldus oc Barbra Wiggers barn: Hærmand.</ref>, til Holden og Bolvig jernverker, Birkholm, Aggersvold og Vognserup, konferensråd og kjøpmann. Gift 1 med Ingeborg Borse, gift 2 1716 med Kirstine Søfrensdatter Brinch.
   • 3a. Herman Leopoldus Løvenskiold (1701–1759), Kanselleriråd, til Fossum og Bolvig Jernverk, samt Borgestad gods, gift 1728 med Margarethe Deichmann (1708–1759).
   • 3b. Severin «Søren» Løvenskiold (1719–1776), Friherre, justis og konferensråd til Baroniet Løvenborg og Holden Jernværk, gift 1749 med Magdalene Charlotte Hedevig von Numsen (1731–1796).
  • 2c. Barbara Leopolda (1679–1730)<ref>Døpte: Vår frelsers (Oslo Domkirke), 1679, 24 Mai: Hermand Leopoldus oc Barbara Wiggers barn: Barbara.</ref>, gift med sogneprest i Gjerpen David Monrad (1666–1746).
  • 2d. Gjertrud Leopolda (1682–1697).<ref>Døpte: Vår frelsers (Oslo Domkirke), 1675, 15 September: Hærmand Leopoldy oc Barbra Wiggertz barn: Giærtrud.</ref>

Våpen

En oppreist gullbevæpnet sølvløve med utslått rød tunge i blått skjold og en halv gullbevæpnet sølvløve på kronet hjelm.<ref>Norske Slægter 1912, s. 194.</ref>

Friherrene Løvenskiolds våpenskjold.
Tegner: Anders Thiset

Legater

 • 20. januar 1917: «Stadfæstelse – meddelt av Socialdepartementet – paa en av avdøde statsminister Carl Løvenskiold ved gavebrev av 4 december 1916 skjænket tillægsgave til Statsminister Carl Løvenskiolds og frues, født Wedel-Jarlsbergs legat (stadfæstet 28 februar 1912) samt paa de i gavebrevet indeholdte statutmæssige bestemmelser for tillægskapitalen.»<ref>Norsk Lovtidend, 2. avdeling, 1917, s. 29.</ref>

Diskusjonsfora, nyhetsgrupper

Referanser

<references group=""></references>

Litteratur

 • Achen, Sven Tito. Danske adelsvåbener, København 1973.
 • Bratberg, Terje: «Slekten Løvenskiold» i Store Norske Leksikon.
 • Cappelen, Hans. Norske slektsvåpen, Oslo 1969 (2. opplag 1976).
 • Danmarks Adels Aarbog 1889 og 1949.
 • «Et gjensyn med Lara Domeneghetti. Prosjektnotater om et historisk familievåpen i tre: Familievåpenet Leopoldus/Løvenskiold», Våpenbrevet nr. 115, april 2023, s. 24–31.
 • Holbek, Finn: Slægten Løvenskiold med linjer og forgreninger
 • Huitfeldt, Carl. «Adelens gravsteder i Norge», Meddelelser mai 2022, s. 28–36.
 • Jerman, Gunnar. Løvenskiold-Vækerø. En familiebedrift gjennom 355 år, Oslo: Løvenskiold-Vækerø, 2004. ISBN 8230301956.
 • Libell, Henrik Pryder. «Dynastiene som dominerte Norge», avsnitt om Løvenskiold, Aftenposten Historie, nr. 7, 2023, s. 35.
 • Løvenskiold, Carl Ludvig: Den Løvenskioldske Slægtebog, København 1882.
 • Løvenskiold, Axel/Løvenskiold, Herman L. Slekten Løvenskiold gjennom 300 år i Norge, Oslo 1974.
 • Løvenskiold, Axel/Løvenskiold, Herman L. Slekten Løvenskiold, Oslo 1974 (tegnet stamtre).
 • Løvenskiold, Herman L. Heraldisk nøkkel, Oslo 1978.
 • Norske Slægter 1912, s. 194–196.
 • Quisling, J.L.: «Løvenskioldslegten» i Gjerpen – En bygdebok – Gaardshistorie, bind I, Kristiania 1921 (med sitering av adelsbrevet).
 • Thiset, Anders/Wittrup, P.L. Nyt dansk Adelslexikon, København 1904.

Se også