Werenskiold (slekt)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Werenskiold (Werenskjold) er en norsk (tidligere) adelsslekt som stammer fra Werner Nielsen (1625–1695) fra Ribe på Jylland. Sønnen major Jens Wernersen til Borregård (ca. 1675–1744) ble adlet 31. desember 1717[1] med navnet Werenskiold (Wernschiold). Sistnevnte er stamfar for den nålevende slekt.[2]

Werner Nilsen (1625–1695)

Werner Nilsen kom til Norge i 1640/50-årene[3] Han var først skriver hos Jørgen Rosenkrantz på Sorø før han slo seg ned i Farsund som borger av Kristiansand, nevnt 1661 da han kjøpte gods på Lista av kommandør og admiralitetsråd Daniel Dannel, kongelig konfirmasjon på skjøtet 1665. I 1958 ble han fullmektig hos stiftbefalingsmannen over Lista, Lauritz Galtung, året etter fogd. Kort tid etter flyttet han til Christiania hvor han giftet seg i 1662 med Ingeborg Eriksdatter (d. 1664), enke etter rådmann Boye Sönichsen. I 1664 ble han rådmann i Christiania. 3 år senere ble han gift med Helvig Christensdatter (1653–1692), datter av lagmann Christen Jensen og flyttet til Fredrikstad der han fikk borgerskap. Han overtok Hafslund i 1674 og tilegnet seg Borregård gjennom ekteskapet med Helvig, som var enearving.[4] 3 sønner:

  1. Amtmann Niels Wernersen til Hafslund (1669–1741)
  2. Christian Wernersen til Trosvik
  3. Major Jens Wernersen til Borregård (ca. 1675–1744)

Slektslinjer

Jens Werenskiolds sønn, kanselliråd Christian Werenskiold (1697–1757) overtok Borregård, etter hans død solgt til generalkrigskommissær Peder Holter. To andre sønner, oberstløytnant Niels Werenskiold (1727–1810) og kaptein Werner Nicolai Werenskiold (1729–1804), er stamfedre for en eldre og en yngre linje av slekten.

Kjente medlemmer av slekten

  • Erik Werenskiold, maler (1855–1938), oldebarn til oberstløytnant Niels Werenskiold (1727–1810)
  • Werner Werenskiold, geograf og professor (1883–1961), sønn av Erik Werenskiold (1855–1938)
  • Dagfin Werenskiold, maler og billedhugger (1892–1977), sønn av Erik Werenskiold (1855–1938)

Referanser

  1. Danmarks Adels Aarbog 1906, s. 463.
  2. Avsnittet bygger på Werenskjold, Rolf. Slekten Werenskiold – Wærnschiold. 1625–1999. Den vestre linje, Volda: R.F. Werenskjold, 1999, s. 1–2. og Werenskiold (Store Norske Leksikon/Snl.no; sist besøkt 14. november 2018) hvis ikke annet er nevnt.
  3. Store Norske Leksikon skriver «kom ca, 20 år gammel til Farsund», dvs. ca. 1645, mens Rolf Werenskjold skriver at han kom til landet «i midten av 1650-årene» (Werenskiold:199, s. 1).
  4. Avsnittet bygger på Werenskjold, Rolf. Slekten Werenskiold – Wærnschiold. 1625–1999. Den vestre linje, Volda: R.F. Werenskjold, 1999, s. 1–2. og Werenskiold (Store Norske Leksikon/Snl.no; sist besøkt 14. november 2018) hvis ikke annet er nevnt.

Litteratur

Eksterne lenker