Bull (fra Tønsberg) (slekt)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

(Østlands- eller Tønsberg-)Slekten Bull stammer fra Holstein. I forordet til Jens Bulls bok om trønderslekten Bull står det: «Den annen slekt Bull, som gjerne kalles østlandsslekten eller den tønsbergske slekt, optrer først mere enn 100 år senere enn den trønderske. Den første som kjennes av den tønsbergske slekt, bodde først i Holsten og senere i Angeln; han hadde to sønner, som begge reiste op til Norge, den eldste i året 1699, den yngste i 1700. Fra denne siste, kjøbmann i Tønsberg Jacob Bull (f. 1672, † 1749) nedstammer den tønsbergske slekt.»[1]

I H.J. Bulls bok står det videre: «Jeg har ikke vovet at paata mig den Opgave at samle hele Østlands- eller Tønsberg-Slægten Bull, der som sin Stamfar regner Jacob Bull, som kom til Norge 10 Aar efter sin fra Flensborg indvandrede Bror, Hinrich Bull, der ligger begravet paa Sems Kirkegaard, og af hvis Gravtavle, indemuret i en af Kirkens Yttervægge, et Fotografi medfølger denne Indledning; – jeg har derfor indskrænket mig til at begynde med mine Besteforældre, der bodde paa Gaarden Sand i Sandherred, idet jeg tør tro, at deres mange nulevende Efterkommere kan finde Interesse i at se denne Del af Slægtens Udvikling.

Jeg skal imidlertid hidsætte nogle korte Oplysninger om min Bestefars Ascendens saalangt tilbage, som vi kjender den.

Bestefars Oldefar og altsaa min Tip-Tipoldefar, var Jacob Bull, «Kongelig Forvalter». Han bodde først i Holsten, senere i Angeln i Slesvig. Han hadde 2 Sønner, som kjendes, menlig – foruden den ovenfor nævnte Hinrich Bull, som var født 1670 i Osterade i Holsten og døde i 1717 som Sorenskriver i Søndre Jarlsberg – min Tip-Oldefar Jacob Bull, Kjøbmand og Skibsreder i Tønsberg, født 1672 i Flensburg, død 1749 i Tønsberg (begravet i Maria Kirke). Hans Hustru var Martha Ørbeck, f. 1686, d. 1770. Hun var Prestedatter fra Ringebu og et usædvanligt Menneske, som bl. a. opdrog sine 20 Børn med «Kraft og Forstand». 12 af Sønnerne (heraf det kjendte Skibsnavn «De tolv Brødre») blev i 1773 præsenteret Kong Christian VI under hans Besøg i Tønsberg.»[2]

Referanser

  1. Bull, Jens. Den trønderske slekt Bull, Oslo: Cammermeyers Boghandel, 1938, s. 7.
  2. Bull, H.J. En gren af Østlands- eller Tønsberg-slægten Bull og skud fra grenen gjennom de sidste 125 aar, Christiania: Det Mallingske Bogtrykkeri, 1917, s. 5.

Litteratur

Se også