Aspa-ætta

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Aspa-ætta er en betegnelse som er brukt om en slektskrets som hadde Aspa i Tingvoll kommune som sin hovedgård. Egentlig er det snakk om to ætter, den eldre og den yngre Aspa-ætta, og de som har arbeidet med disse ættene, har ikke klart å knytte dem sammen. Aspa-ætta er stadig gjenstand for nye undersøkelser, og den seneste artikkelen sto på trykk i NST i 2008 (utgivelsen datert 2007). Ved en brann på Aspa i 1804 gikk gårdsarkivet med mange gamle dokumenter tapt, men en del av disse er bevart i form av eldre avskrifter.

Den eldre Aspa-ætta

Den yngre Aspa-ætta

Som stamforeldre til den yngre Aspa-ætta regnes Erik og Sunniva Ivarsdotter. Sunniva var brordatter av erkebiskop Olav Trondsson.

Fantasifiguren «Margrete Mentsdotter von Ravensborg»

Det seneste bidraget til Aspa-ættas historie ga Klaus Johan Myrvoll i NST vinteren 2008 (utgivelsen datert 2007). Der ga han, etter et opprinnelig innspill fra Finn Oldervik, et endelig bevis for at Ivar Audensson i Aspa var gift to ganger, først med Lisbet Mentsdotter (von Ravensborg), som døde barnløs, og deretter ei Margrete Hansdotter som etterlot seg fire barn (Auden, Torstein, Anders og Lisbet). Tidligere har det vært hevdet at mora til Ivar Audenssons barn het «Margrete Mentsdotter von Ravensborg», men denne personen har vist seg å være en fantasifigur basert på at det har vært antatt at Ivar Audensson bare var gift én gang.

Litteratur

  • Grønli, Oddvar: «Ei ættetavla frå reformasjonstida», NST, 13 (1952), s. 209–244.
  • Hoem, Arne I.: «Litt mer om Aspaslekten og slekten Hagerup», NST, 25 (1975), s. 154–156.
  • Oldervik, Finn: «Ouden Oudenson i Aspen - har han levd? Gaute Ivarson - var han likevel son til Ivar Trondson i Aspen?», Årbok for Nordmøre 1988, s. 71–77.
  • Mardal, Magnus: «Aspaslekten – en nordmørsk stormannsslekt fra 1200-tallet», NST, 32 (1989), s. 53–63.
  • Vigerust, Tore Hermundsson (red.): «Aspa-seminaret. Sandvika 25 oktober 1996, Kristiansund 6–7 september 1997», Adelsprosjektets skrifter, nr. 2 (1997).
  • Myrvoll, Klaus Johan: «Eitkvart nytt um Aspa-ætti», NST, 36 (1998), s. 271–282.
  • Roaldset, Ottar: Gards- og ættesoge for Straumsnes, bd III (1999), s. 438ff.
  • Myrvoll, Klaus Johan: «Margrete i Aspa – løysing på floken», NST, 41, hefte 1 (2007), s. 42–63.