Fegth (slekt)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Fegth (også skrevet Feght) er en norsk slekt som stammer fra Nikolai Fecht (eller Vecht), som trolig kom fra Nederland. Han var parykkmaker, et da tilnærmet ukjent yrke i Norge, og bosatt i Frederikshald i 1715. Hans sønn Christian Nicolay Feght (1722–1766) var også parykkmaker i Frederikshald. Christian Nicolay Feght var far til Jacob Feght (1761–1834), som var den mest velstående skipsreder og trelasthandler på Tangen ved Drammen i de første år av 1800-tallet. I 1808 kjøpte han Stormoen gård på auksjon for 6 500 riksdaler, og var overformynder på Strømsø fra 1802 til 1807. I 1823 var Jacob Fegth medstifter av Drammens Sparebank. I en innberetning til Danske Kancelli i 1804 ble det opplyst det at Fegth eide en halv tønne gull (50 000 riksdaler). Som følge av nedgangstidene etter 1814 mistet Jacob Fegth etterhvert hele sin formue, og i 1830, fire år før sin død, måtte han overlevere sitt bo til skifteretten.[1][2] Han var gift med Karen Sophie Mathisdatter Westbye og har en rekke etterkommere.

Referanser

  1. Jacob Fegth i Drammen byleksikon, red. Per Otto Borgen.
  2. Arnt Ruud, Henning Alsvik, Svein Molaug, Skipsbyggere i Drammen: Tiden før år 1900, Drammen Slip & Verksted, 1972, s. 268.