Mund (slekt)

Feil under oppretting av miniatyrbilde: Filen mangler
({{{2}}})}}

Slekten Mund er en dansk adelsslekt som kom til Danmark, muligens fra Mecklenburg, ca. 1500. Peder Mund til Hinderup (n. 1489) var oldefar til den berømte sjøhelten Pros Mund som falt i slaget ved Femern i 1644. Pros Mund var far til brigader Niels Mund til Rønnebæksholm (1644–1723), som igjen var farfar til generalauditør, etatsråd og tollkontrollør i Bergen Frederik Mund (1727–1791). Hans sønn, organist i Bergen Hans Benzon Mund (1758–1798), var far til styrmann Frederik Mund (1783–1828).<ref>Norske Slægter 1915, s. 181–182.</ref>,<ref>Bergen fylke, Domkirken i Domkirken, Klokkerbok nr. A 6 (1827-1834), Døde og begravede 1828, Side 53, nr. 17. Nok et tilfelle av navnerot med Mund og Munthe.</ref>

Det siste agnatiske medlemmet av slekten var Nicoline Christiane Henriksen, f. Mund, f. 17. februar 1829,<ref>Folketelling 1900 for 1301 Bergen kjøpstad (Necoline C. Hendriksen).</ref> d. 23. mars 1915;<ref>Bergen fylke, St. Jørgens hospital i St. Jørgens hospital, Ministerialbok nr. A 14 (1902-1935), Døde og begravede 1915, Side 67, nr. 11, jf. Ministerialbok for St. Jørgens hospitals prestegjeld 1902-1935 (1301M11).</ref> g. 13. april 1954 fyrvokter Thomas Henriksen, f. 1827,<ref>Folketelling 1900 for 1301 Bergen kjøpstad (Tommas Hendriksen).</ref> d. 4. juni 1904.<ref>Bergen fylke, St. Jørgens hospital i St. Jørgens hospital, Klokkerbok nr. A 10 (1886-1910), Døde og begravede 1904, Side 100, nr. 7, jf. dødsannonse i Bergens Tidende 4. juni 1904 nr. 154 s. 2.</ref> Nicoline var datter av Frederik Munds sønn Hans Benzon Mund (1805–1838).<ref>Norske Slægter 1915, s. 182.</ref>

Dansk linje

Fra tollkasserer Frederik Munds bror, tollkontrollør Frederik Carl Mund (1733–1800), nedstammet en dansk linje av slekten som døde ut på mannssiden i 1852.<ref>Norske Slægter 1915, s. 182.</ref>

Våpen

To blåkledte hender som kommer fra skjoldets sider og holder en blå lilje. På hjelmen en halv, av og til en hel, blå lilje.<ref>Norske Slægter 1915, s. 182.</ref>

Kognatisk gren

To sønnesønner av Nicoline Christiane Henriksen, f. Mund (1829–1915), tannlege Frithjof Mund Henriksen (1899–1989),<ref>Folketelling 1910 for 1301 Bergen kjøpstad (Frithjof Mund Henriksen).</ref> og major, senere oberstløytnant og krigskommissær<ref>Nekrolog for Trygve Mund i Aftenposten 9. juni 1978 nr. 256 s. 19.</ref> Trygve Mund Henriksen (1903–1978),<ref>Folketelling 1910 for 1301 Bergen kjøpstad.</ref>,<ref>Slekt og Data Gravminnebasen, ID: 233f91ed-fb63-46e8-a89a-42db736ccf46, minneside basert på bilder og gravminnedata for Trygve Mund, (14.februar 1903 - 30.mai 1978), sist besøkt 3. september 2020. Gravlagt på Oddernes gamle gravlund, Kristiansand, gravnr. 07-00B-018.</ref> sønner av Jørgen Meyer Henriksen (1870–1917)<ref>Folketelling 1891 for 1301 Bergen kjøpstad.</ref>,<ref> Dødsannonse i Bergens Tidende 1. februar 1919 nr. 31 s. 2 og Bergens Tidende 3. februar 1919 nr. 33 s. 3: «Min elskede mand vor kjære altid opofrende far Maskinmester Jørgen Meyer Henriksen er tat fra os, ved S/S «Obj»s sænkning i Ishavet i november 1917, nær 47 aar gml. Bergen, 31. Januar 1919. Milla Henriksen, f. Svanøe. Børnene. Søskende. Svogre.» Dødsfallet ble først nevnt i spalten «Anmeldte dødsfald» i Bergens Tidende 27. november 1918 nr. 321 s. 7. Hvorfor dødsannonsene kom først 2 måneder senere er uvisst. S/S «Obj» gikk fra Arkangelsk til New York 4. november 1917 og ble senere meldt savnet. Ifølge mannskapslisten var 24 mann om bord. Se omtale i bl.a. Den 17de mai 5. april 1918 nr. 78, s. 2. I Sjøhistorie står det at skipet ble senket. Skipet er her benevnt "D/S" og ikke "S/S" som i dødsannonsen over.</ref> og Milla Alette Svanøe (1870–1926)<ref>Folketelling 1910 for 1301 Bergen kjøpstad (Milla Alette Svanøe Henriksen).</ref>,<ref>Slekt og Data Gravminnebasen, ID: f62eb25e-1759-43a3-88c1-e7a87f450c7b, minneside basert på bilder og gravminnedata for Milla Henriksen, sist besøkt 3. september 2020. Gravlagt på Solheim gravlund, Bergen.</ref> tok Mund som etternavn ved bevilling 12. juli 1946.<ref>Hordaland fylke, Birkeland i Fana, Ministerialbok nr. D 1 (1920-1931), Viede 1925, Side 21, nr. 7, Anmerkninger. Jf. også Norsk Lysingsblad 17. juli 1946, s. 2, hvor bevilling for tannlege Frithjof Mund Henriksen, dennes sønn, begge Fana, og major Trygve Mund Henriksen, Bergen, ble kunngjort. Jf. også Berset, Inger (red.). Studentene fra 1918. Et jubileumsskrift, Oslo: Bokkomitéen, 1950, s. 91. Jf. også Disnorge.no/gravminner, id. 4158597. Navnet i registeret og på gravstenen er kun Frithjof Mund.</ref> Frithjof hadde 1 sønn som brakte etternavnet videre,<ref>Jf. dødsannonse for Frithjof Mund i Bergens Tidende 14. januar 1989, s. 29 (søkeresultat Bokhylla.no), og dødsannonse for Frithjofs kone Birgit Elise Mund (1902–1991) i Bergens Tidende 9. januar 1991, s. 31 (søkeresultat, Bokhylla.no).</ref> mens Trygve hadde 1 datter.<ref>Dødsannonse for Trygve Mund i Aftenposten 6. juni 1978 nr. 250 s. 11. Datteren tok mannens etternavn ved giftermål i 1974, jf. vielsesannonse i Fædrelandsvennen 4. april 1974, s. 2 (søkeresultat Bokhylla.no), og andre navnesøk.</ref> Per 1. januar 2018 er det 5 personer registrert med etternavnet Mund i Norge.<ref>Ssb.no/navn, søk 11. november 2018.</ref>

Diskusjonsfora, nyhetsgrupper

Referanser

<references group=""></references>

Litteratur