Portal:Hovedside

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
rediger Velkommen til Slektshistoriewiki – Slektsforskernes encyklopedi

Slektshistoriewiki er Norsk Slektshistorisk Forenings egen wiki for slektsforskere.

Vær med og utvikle Slektshistoriewiki til en uuttømmelig kilde for slektsforskere. Del dine kunnskaper med andre, og bidra sammen med andre til å gjøre Slektshistoriewiki til det viktigste oppslagsverket på nettet både for nybegynnere og for veteraner. Denne wikien har nå kommet opp i 2 562 artikler.

arkiv  rediger Utvalgt slekt
Tegning av Skjerven gård i Lardal. Kilde: Mogens Bugge: Schjerven i Lardal.

Schjerven er en opprinnelig norsk bondeslekt som stammer fra gården Øvre Skjerven (Skjærum) i Lardal. Slekten blir også i litteraturen kalt Skjerven-ætten og var i første del av 1600-tallet den rikeste bondeætten i Vestfold. Slekten er blitt kjent gjennom flere publikasjoner og bøker, av disse bør nevnes Mogens Bugges Schjerven i Lardal og Henning Sollieds artikkel i NST, samt debatten mellom disse. Det har vært hevdet at slekten er inngiftet i flere lavadelige slekter, men koblingen til flere av disse er blitt grundig tilbakevist. Den første som slekten kan føres sikkert tilbake til er lagrettemann Olav Olavsson på Skjerven. Hans dattersønn Mattis, arvet gården etter sin mor. Flere av Oluf Nilsson på Skjervens (ca. 1594–1649) barn, ble en del av borgerskapet og antok slektsnavnet Schjerven (Schierven, Schierffuen).

Les mer...

arkiv  rediger Utvalgt sted

Alby er den første gården på Jeløya. Den ble ryddet en før 300 e. Kr. Gården har antagelig hatt et annet navn den første tiden før den så ble kalt Adalbyr som betyr hovedgården. Alby er første gang nevnt 1389. Gården er i dag bevart og huser et kunstgalleri - Galleri F15. Ved sammenslåingen av Moss bysogn og Moss landsogn i 1943 (1946) ble gården helt og holdent liggende i Moss.

Les mer...

arkiv  rediger Utvalgt biografi

Hallvard Trætteberg (født 21. april 1898 i Løten, død 21. november 1987 i Oslo) var en norsk heraldiker og regnet som Norges fremste fagmann i heraldikk gjennom det meste av det 20. århundre. Trætteberg kombinerte dyptgående studier særlig av middelalderens heraldikk og dens symbolikk med å skape en ny (særlig offentlig) heraldikk med vekt på sterk forenkling og på å følge klassiske heraldiske prinsipper («å gjenskape kvalitetsheraldikk på middelaldergrunnlaget, efter det gamle krav til enkelhet»). Han hadde en sentral rolle i fastsettingen av riksvåpenet, en lang rekke andre offentlige våpen og var selv opphavsmann til flere nye offentlige våpen. Han arbeidet i Riksarkivet 1924–1966, ble førstearkivar i 1940 og var kontituert riksarkivar 1963–64. Han fungerte som sakkyndig i heraldikk for konge, regjering, departementer, kirken, Den Kongelige Mynt, forsvaret, fylkeskommuner og kommuner. Han var ridder 1. klasse av St. Olavs Orden for fortjeneste av norsk heraldikk (1966), æresmedlem av Norsk Heraldisk Forening og medlem av L'Académie Internationale d'Héraldique.

Les mer...

arkiv  rediger Utvalgt artikkel
Den norske Sewell-slektens våpen.

Sewell er en opprinnelig britisk slekt som stammer fra Norfolk i England, slekten kom til Norge med Thomas Sewell (1815–1892) og kan føres sikkert tilbake til Richard Sewell of Harleston (f. 1590), men sies også å kunne føre sine linjer tilbake til Reyner Sewall of Starston, som levde før 1442. Sewell slekten hevdes å stamme fra en godseier ved navn Saswallo (Sewallis) som er nevnt ca. 1066, da han av de normanniske erobrerne fikk beholde godset Nether Eatondon i Warwickshire, et gods som hans etterkommere beholdt i 700 år. Det er spekulert på om familienavnet er en avledning av navnet Saswallo, men dette er svært usikkert. Andre teorier er at navnet kommer av landskapsnavnet Seven Wells eller av latin for sol. Slektsnavnet blir allerede i 1250 skrevet Sewall.

Les mer...

rediger Nyttige kilder

Digital litteratur:

Artikler om kilder

Aviser

Bøker

Se også Portal:Kilder

rediger Hvordan bruke wikien

Slektshistoriewiki krever at du har en konto for å kunne redigere på wikien. Opprett en konto!

Hvordan bli bruker?

About the wiki

rediger Kontaktinformasjon

Gå til Slektshistoriewikis administrasion for kontaktinformasjon m.m.