Haffner (slekt)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Slekten Haffner er en uradelig ætt fra Alsace hvor slektens sete Waszlenheim ligger mellom Zabern (ty)/Saverne (fr) og Strasbourg. Slektens historie kjennes helt tilbake til det 12. århundre. Johan Jacob Haffner von Waszlenheim (1592–1640) utvandret fra Alsace, og hans sønn, Johan Friederich von Haffner, døde som kaptein i Rendsburg. Hans sønn, magister Johan Reinhold von Haffner, har etterslekt i Danmark. Fra dennes sønnesønn, oberstløytnant Reinhold Jacob von Haffner (1731–1805), stammer en norsk og en dansk linje av slekten von Haffner idet den eldste sønnen, generalkvartermesterløytnant Johan Friederich Wilhelm von Haffner til Dal (1768–1822), kom til Norge, og en annen sønn, kammerherre, generalløytnant Johan Wolfgang Reinhold von Haffner til Egholm (1770–1829), ble værende i Danmark.[1]

Våpen

Rødt skjold med tre hvite pæleliknende innhakk ovenfor. Hjelmtegnet er en mann uten armer med en kjortel delt med tre innhakk som i skjoldet, og som på hodet har en lue med hvitt oppslag.[2]

Slektsvåpenet kan beskrives heraldisk (blasoneres) slik: Delt i sølv og rødt; i 1. felt to røde pæler. På hjelmen en oppstigende mann med avkuttede armer og drakt delt i sølv og rødt med øverst to røde pæler, samt på hodet en lue med sølv oppslag. Også ført på hjelmen en oppstigende harniskkledt mann med i høyre hånd et løftet sverd og i venstre et skjold med skjoldmerket.[3]

Referanser

  1. Norske Slægter 1912, s. 145.
  2. Norske Slægter 1912, s. 145.
  3. Norske slektsvåpen, side 110.

Litteratur

  • Norske Slægter 1912, s. 145–146.
  • Hans Cappelen: Norske slektsvåpen, Oslo 1969 (2. opplag 1976), side 110.