Arntzen (fra Grue) (slekt)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Slekten Arntzen er en norsk slekt fra Grue, Hedmark. Slektens stamfar Arne Olsen, som døde 1689 som lensmann i Grue var gift med Olaug Sjønnesdatter (død 1668) som brakte ham den store eiendom Grinder som forble i slektens eie fra 1662 til 1845. Arne ble 2. gang gift med Maren Nilsdatter (død ca. 1711).

Hans sønn Oluf Arnesen Grinder (1663–1733), gift med Johanne Hermansdatter Rolfstad, var også lensmann i Grue. Olufs sønn Arne Olsen Grinder (1697–1748), gift med Berthe Nielsdatter Hoel fra Nes, likeså.

Arne og Berthes sønn krigsråd og lensmann i Grue Ole Arnesen (Arntzen) var gift to ganger og hadde ikke mindre enn 16 sønner. Fra disse sønnene nedstammer en rekke norske og danske grener av familien Arntzen.[1]

Våpen

I skjoldet et berg, hvor over en due i flukt har et oljeblad i nebbet. På hjelmen et grantre.[2]

Referanser

  1. Norske Slægter 1915, s. 3.
  2. Norske Slægter 1915, s. 3.

Litteratur

  • Cappelen, Hans. Norske slektsvåpen, Oslo 1969 (2. opplag 1976).
  • Lassen, W. Norske stamtavler I.
  • Norske Slægter 1915, s. 3–6.