Helmer (slekt)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Helmer er en norsk slekt av antakelig dansk opprinnelse som stammer fra Marcus Helmer (ca. 1621–1666), han var rådmann i Skien og kom fra København der han ifølge Finne-Grønn hadde studert. Han hevdet også[1] at han kunne være bror til Ove Clausen Helmer, som hadde en bror som het Marcus, men i en nyere artikkel i Personalhistorisk Tidsskrift[2] ble det påvist at denne broren ikke kunne være den samme, da han var prest i Hörby i Skåne.[3][4][5] Disse var begge sønner av Claus Marcussen Helmer, prest i Træne og Djurød og Prost i Gærs Herred i Skaane.[6] Ved sitt skifte i 1670 hadde Marcus kun døtre og det er derfor trolig at det er en dattersønn Marcus Lorentzen Helmer (f. ca. 1685), som er nevnt bosatt på Hellum gård i Svelvik. Fra ham stammer den nåværende slekten. Navnet kommer antakelig fra det tyske mannsnavnet Heilmar eller Helmher, som betyr uskadd eller hjelm som kan tyde kriger.[7]

Slektsoversikt

 • 1. Marcus Helmer (ca. 1621–1666), student i København senere rådmann i Skien. Gift med Barbara Pedersdatter Green (1626–1716), datter trelasthandler i Larvik Peder Tøgersen Green (ca. 1595–1660) og Helvig Michelsdatter (ca. 1616–1696).[8][9][10][11]
  • 2a. Catharina Marcusdatter Helmer (før 1659–1712), gift med borgermester i Skien Peder Simonsen Hyld (ca. 1655–1718), sønn av Simon Lauritzen og Anna Pedersdatter Kinck.[12]
  • 2b. Helvig Marcusdatter Helmer (f. ca. 1659).
  • 2c. Elen Marcusdatter Helmer (1662–1719), gift med toller i Risør Jens Smith (1641–1711).
  • 2d. Barbara Marcusdatter Helmer (1663–1663).
  • 2e. Elisabeth "Lisbeth" Marcusdatter Helmer (f. 1665), ?gift med Lorentz (Jørgensen?)
   • 3a. ?Marcus Lorentzen Helmer (f. ca. 1685), bruker av (Søndre?) Hellum gård i Strømm (Svelvik), gift med Else Jensdatter, ?datter av eier av bla. Søndre Hellum gård Jens Olsen Sand (1661–1730) og NN Gundersdatter.
    • 4a. Jørgen Marcussen Helmer (f. 1717).
    • 4b. Lorentz Marcussen Helmer (1718–1751), snekker og bruker av Hellum gård, eide et skip som han gikk ned med etter en reise til Ost/Vest-India. Gift 1744 med Abelone Pedersdatter Bennichmann, datter av Peder Fichessen Bennichmann (1685–1736) og Ingeborg Trulsdatter Tofte (1694–1719).
     • 5a. Peder Lorentzen Helmer (f. 1744).
     • 5b. Elsa Maria Lorentzdatter Helmer (ca.1747–1819).
     • 5c. Marcus Lorentzen Helmer (1749–1807), gift med Anne Sophia Arnesdatter (d. 1799).
     • 5d. (Ingeborg?) Lorentzdatter Helmer (d. før 1801?), gift med Anders Oelsen.
     • 5e. Louise Lorentzdatter Helmer (1751–1820), gift med kjøpmann i Christiania Peter Petersen Meyer d.y. (1745–1801), sønn av Peter Christensen Meyer og Margrethe Elisabeth Jacobsdatter Laumann.
     • 5f. Lorentz Lorentzen Helmer (f. 1751).
    • 4c. Lisbeth Marcusdatter Helmer (f. 1720).
    • 4d. Helie Marcusdatter Helmer (f. 1722).
    • 4e. Helene Marcusdatter Helmer (f. 1723).
    • 4f. Else Marcusdatter Helmer (f. 1724).
    • 4g. Jørgen Marcussen Helmer (f. 1726).
  • 2f. Else Marcusdatter Helmer, gift med Jens Smith.

Diskusjonsfora, nyhetsgrupper

Referanser

 1. Finne-Grønn, Stian Herlofsen. Fra Skiens ældste skifteprotokoller-utdrag af alle indførte skifter fra 1666 af i Norsk Personalhistorisk Tidsskrift bind 2, Kristiania, 1920, s. 75.
 2. Finne-Grønn, Stian Herlofsen. Fra Skiens ældste skifteprotokoller-utdrag af alle indførte skifter fra 1666 af i Norsk Personalhistorisk Tidsskrift bind 2, Kristiania, 1920.
 3. Per Holte Rosenkilde i Debatt #9590 om slektene Helmer og Bennichmand, innlegg #17, 2003.]
 4. Åsbo Släkt- och Folklivsforskares hemsida:Series Pastorum för församlingen Hörby.
 5. Nyerup, Rasmus:Efterretninger om Kong Friderik den Tredn, og de märkvärdiste i Danmark og Norge under hans Regjering indtrufne Begivenheder, København: Thieles Bogtrykkeri, 1817, s. 259.
 6. Holger Rørham: De danske og norske Studenters Deltagelse i Kjøbenhavns Forsvar mod Karl Gustav, Kjöbenhavn: C. G. Iversen, 1855.
 7. Veka, Olav: Norsk etternamnleksikon, Oslo: Det norske samlaget, 2000, side 179.
 8. Finne-Grønn, Stian Herlofsen: Fra Skiens ældste skifteprotokoller-utdrag af alle indførte skifter fra 1666 af, side 75.
 9. Overhoffrettsdomar bind 1 1667-1679, s. 47: 16 Februar 1667, Markus Helmer mfl. overhoffrettsdom angående manglende betaling til kirkeregnskap for nedsetting av Eilert Urnes kiste for 1664.
 10. Overhoffrettsdomar bind 1 1667-1679, s. 294–295: 17 Februar 1674, overhoffrettsdom mellom Hans Tidemand og Barbra, enke etter Markus Helmer sin lagverge Ifuer Hansen, angående noen gjeldsbrev, Barbra med sin lagverge vant saken.
 11. Overhoffrettsdomar bind 3 1690-1699, s. 352–353: 1 August 1695, overhoffrettsdom mellom assesor Barnholdt og Christence, Ole Torstenssøns enke, angående kapital tilhørende formynderskapet til sl. Markus Helmers børn. Barnholdt stevner også Barbara sal. Marcus Helmers enke for utbetaling av en obligasjon fra formynderskapet til hennes barn. Birkedommeren dømmer i formynderskapets favør og obligasjonen blir erklært ugyldig.
 12. Per Holte Rosenkilde: Debatt om Jaye von Worchum død i Skien 1716.

Litteratur