Coldevin (slekt)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Coldevin er en norsk slekt av antakelig nederlandsk eller tysk opprinnelse som innvandret til Norge fra Danmark med Cort Coldevey etter ca. 1575. Han ble nevnt som handelsmann og skipper i Tønsberg i 1627, men hvor han var fra og når han kom til landet, er usikkert. Det har blitt hevdet at slekten var fransk eller russisk, men ifølge historikeren Axel Coldevin stammer slekten fra Nord-Tyskland. Den ene grenen ble kjøpmannsslekt i Larvik, mens den andre grenen ble militærslekt i Trøndelag. Til militærslekten kan nevnes oberstløytnant Isach Jørgen Coldevin (1724–93), som ble gift med Maria Anna Emahus Tønder, arvingen til Nord-Norges største gods, Dønnes. Deres sønn var godseier og krigsråd Hans Emahus Tønder Coldevin (1754–1835). Et oldebarn av han var historikeren Axel Johannes Coldevin (1900–92).

Slektsvåpen

Det har blitt ført forskjellige våpener av slekten, blant disse kan nevnes fogd i Gudbrandsdalen Cort Olufsen Coldevins våpen, som heraldisk kan beskrives slik; en due med et grønt blad i nebbet, stående imellom to hvite utstrakte vinger på hjelmen, samt en hjort ved et grønt tre i rødt felt på skjoldet. Et våpen for en tysk slekt ved navn Coldewey nevnes her.

Diskusjonsfora, nyhetsgrupper

Litteratur

  • Cappelen, Hans: Norske slektsvåpen, Oslo 1969, 2. opplag 1976, side 82
  • Coldevin, Axel: Dønnesgodset og den siste Godseieren på Dønnes, Engers Bogtrykkeri, Otta.
  • Coldewey, Anthon Günther: Norsk Familie- og Waaben-Samling. 13 : [Brev til "Herr Zoll-Verwalter" [Thomas Nicolai Blix Aamodt] om slekten Coldewey (Coldevin) i Bremen, Schleswig og Holstein, bl.a. med henvisning til genealogisk tabell utgitt av avs.'s fetter, Ehrenreich Gerhard C.], 1764.
  • Fagerli, Torkel: «Trelasthandler Christen Simensen i Sandefjord - og litt om Coldevin, Giedde, Mørch, Lem» i Gjallarhorn, nr. 38, juni 2006, s. 375-380.
  • Tuxen, Jan: Coldevin slægtens historie.
  • Tuxen, Jan: Stamtavle over slægten Coldevin.
  • http://www.ub.ntnu.no/spessaml/privark/p034/donnesgodset_034.pdf
  • Siebmacher, Johann: «Wappen die Herren von Coldewey» i Großes Wappen-Buch, bind 4, Nürnberg, 1772, tab. 4.

Eksterne lenker