Christie (slekt)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Slekten Christie kommer fra Skottland og er etter tradisjonen nær knyttet til familien Chrystie som stammer fra presten David Chrystie i Dunbar, Skottland. Hans sønner, David Chrystie (1693–1736), og Andrew Chrystie, bosatte seg henholdsvis i Brevik og på Moss. Begge grenene av slekten Chrystie er nå utdødd.

Christie-slekten stammer fra Andrew Davidson Christie (ca. 1620–1694) født i Montrose, Skottland, som tok borgerskap som kjøpmann i Bergen i 1654. Hans sønn, kjøpmann i Bergen David Christie (1673–1719), var far til sogneprest og prost Edvard Davidson Christie (1701–1757). Fra hans sønner, prost David Werner Christie (1730–1805), skogfogd Peder Hegelund Christie (1733–1773) og postmester Johan Koren Christie (1745–1823), stammer tre grener.[1]

Våpen

<Beskrivelse må tilføyes.>

Litteratur

  • Bjønnes, Anders mfl. (redaktører): Eidsvollsmennene – Hvem var de?, Norsk Slektshistorisk Forening, Oslo 2014, med portrett og biografi av eidsvollsmannen, omtale av hans nærmeste slekt, aner og hans våpensegl på Grunnloven 17. mai 1814 ISBN 9788299842822
  • Bratland, Kenneth/Jordåen, Runar. «Ei annleis kjærlæikshistorie: Karen Marie Berg og sønene ho fekk med Wilhelm F.K. Christie», NST 44 (2015), s. 123–144.
  • Cappelen, Hans: Norske slektsvåpen, Oslo 1969 (2. opplag Oslo 1976) med omtale av Christies slektsvåpen og tegning av skjoldet.[2]
  • Cappelen, Hans: «Hva seglene på Grunnloven av 17. mai 1814 kan vise oss», Heraldisk Tidsskrift, bind 11, nr. 110, København oktober 2014, side 452-467, med avbildning på side 465 av eidsvollsmannens segl på Grunnloven 17. mai 1814
  • Christie, W.H. Genealogiske Optegnelser om slægten Christie i Norge 1650-1890 : og med den forbundne Slægter. [3]
  • Christie, Helga. Slekten Christie i Norge : supplement til W. H. Christie's Genealogiske optegnelser om slægten Christie i Norge 1650-1890.
  • Nissen, Harald og Aase, Monica: Segl i Universitetsbiblioteket i Trondheim, Trondheim 1990, med omtale og avbildninger av flere segl fra slekten, bl.a. på side 47 et foto av en serie segl på et dokument fra 1792 [4]
  • Norsk Slektskalender 1951, s. 47–66.

Referanser

Se også