Rummelhoff (slekt)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Rummelhoff nr. 1 (agnatisk)

Militærslekten (von) Rummelhoff nedstammer agnatisk fra en uradelig nordtysk slekt, von Rummel, som kom til de baltiske land med Den Tyske Orden på 1200-tallet. Den første autentisk kjente person i slekten er ridder Heinrich von Rummel, død år 1315 i Kurland.

Stamfar for den norske grenen av slekten er Heinrich Johan von Rummelhoff. Han var født 1645 på slottet Arensburg på Øsel og døde 29. juni 1721 i Trondheim der han ble begravet i Nidarosdomen. Han var gift med Anne Cathrine Wind, datter av stiftsamtmann i Trondheim baron Joachim Fredrich Wind og hustru Else Urup. 7 barn.[1]

 • 1. Heinrich Johan von Rummelhoff (ca. 1645–1721)
  • 2a. Margrethe Elisabeth von Rummelhoff (ca. 1694–1767)
  • 2b. Joachim Fredrik von Rummelhoff (ca. 1695–1758)
  • 2c. Holger Christopher von Rummelhoff (ca. 1700–1773)
  • 2d. Bartholomæus von Rummelhoff (ca. 1701–1757)
  • 2e. Henrich Johan Christen von Rummelhoff (ca 1702–1762)
  • 2f. Else Wind von Rummelhoff (ca. 1705–1762)
  • 2g. Ove Restorff von Rummelhoff (ca. 1707–1769)

Rummelhoff nr. 2 (familien Tronstrøm)

Proprietær på Skøyen hovedgård i Østre Aker Andreas Carolius Tronstrøm (d. 1800) var far til gårdbruker og gårdeier Anthon Jacob Rummelhoff-Tronstrøm på Gullerud gård i Båstad. Han tok senere navnet Gullerud som slektsnavn. Hans sønn, gårdbruker August Rummelhoff-Tronstrøm (1828–1898) hadde 10 barn som alle hadde slektsnavnet Rummelhoff.[2]

Rommelhoff av 1905 i Danmark

To innbyrdes beslektede familier i Danmark, Fredriksen og Jensen, fikk i 1905 bevilling til slektsnavnet Rummelhoff. Justisministeriet endret imidlertid skrivemåten til Rommelhoff. De to familiene nedstammer i 3. ledd fra husmann i Horslunde på Lolland, Jens Peder Fredriksen (1791–1859) som hadde tjenestegjort hos major Johan Anthon von Rummelhoff og der fått kallenavnet «Rummelhoffs Jens». Hans tvillingsønner, Jens og Fredrik, fikk i 1905 bevilling til Rommelhoff som slektsnavn.[3]

Våpen

Slekten (von) Rummelhoff (nr. 1) fører to våpenskjold, et «kronevåpen» og et «hjelmvåpen». Kronevåpnet beskrives: «Kvadrert i blått og sølv: i 1. felt, 2 sølv bjelker ledsaget mellem av en rød rose. I 2. felt, en tilbakeseende blå trane med gull sten i løftet høyre klo. I 3. felt en tilbakeseende blå snodd lindorm. I 4. felt en sølv harnisk-kledd mann med oppadvendt hevet gull sverd i høyre hånd og sølv løvtre ved venstre. Over skjoldet en gull grevekrone. To sorte ørner, en på hver side, som skjoldholdere. Våpenskjoldet står på en gull konsoll med slektens devise: Vivere est militare, som er utlagt. Å leve er å kjempe. Våpenskjold efter Bartholomæus von Rummelhoff, 1600–1675.»[4] Hjelmvåpenet beskrives: «På blå bunn i skjoldet en sølv harnisk-kled mann med oppadvendt hevet gull sverd i høyre hånd og sølv løvtre ved venstre. På hjelmen to gull vinger. Våpenklede i blått og sølv. Devise: Vivere est militare. Våpenskjold efter Heinrich Johan von Rummelhoff, 1645–1721.»[5]

Slekten Rummelhoff (nr. 2) fører et kombinasjonsvåpen kløvd i sølv og rødt med slekten Tronstrøms våpen i 1. felt og Rummelhoffs skjoldtegn i 2. felt. Våpenet beskrives: «I 1. felt fra en gull sky en rød arm som holder en rød hammer, ledsaget over av én enkelt gull tordenkile. I 2. felt en sølv harniskkledd mann med oppadvendt hevet gull sverd i høyre hånd og sølv løvtre ved venstre. Over skjoldet en turneringshjelm med to vinger, henholdsvis sølv og rød. Ingen devise.»[6]

Slekten Rommelhoff (i Danmark) har i skjoldet på grønn bunn en sølv skyttel. På hjelmen en grønn arm som holder en sølv ljå.[7]

Diskusjonsfora, nyhetsgrupper

Referanser

 1. Norsk Slektskalender, bind 3, 1979, s. 155.
 2. Norsk Slektskalender, bind 3, 1979, s. 183–185.
 3. Norsk Slektskalender, bind 3, 1979, s. 186.
 4. Norsk Slektskalender, bind 3, 1979, s. 181.
 5. Norsk Slektskalender, bind 3, 1979, s. 182.
 6. Norsk Slektskalender, bind 3, 1979, s. 185.
 7. Norsk Slektskalender, bind 3, 1979, s. 186.

Litteratur