Ordliste for ættegranskere (bok) – O

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Dette er oppslagsord under bokstaven O i Ordliste for ættegranskere av Cato Krag-Rønne. Ordlisten inneholder ord og uttrykk som man støter på i kildene, slektslitteratur m.m.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden

Obereinfahrer, se Einfahrer.
Oberstiger = teknisk leder av en grubedrift.
Obiit (O., Ob.) = død.
Obiit infans (ob. inf.) = død som barn.
Obiit juvenis (ob. juv.) = død ung.
Obiit infra ætatem (ob. inf. æt.) = død før myndighetsalderen.
Obiit coelebs (ob. coel.) = død som ungkar.
Obiit innupta = død som jomfru.
Obiit sine prole (ob. s. p.) = død uten avkom.
Obiit sine prole legitimata (ob. s. p. leg.) = død uten legitimt avkom.
Obiit sine prole mascula (ob. s. p. mas.) = død uten mannlig avkom.
Obiit sine prole superstite (ob. s. p. s.) = død uten etterlevende avkom.
Obiit vita patris (ob. v. p.) = død i farens levetid.
Obolus, mynt = penning, se der.
Ochlokrati [Oklokrati] = massevelde.
Octava = åttendedagen etter en høytid, høytidsdagen inklusive.
Octava natalis Domini = åttendedag jul, 1. januar.
Octroy = privilegium på handelsvirksomhet, særlig på utlandet.
Octroyere = innrømme handelsprivilegium.
Oculi = 3dje søndag i faste.
Odel = arvet eiendomsrett til jord, evt. forkjøpsrett.
Odelstirsdag = den tirsdag som var fast møtedag på åstedet ved odelssaker, i alm. 14 dager etter påsketirsdag. Også kalt Tocketirsdag.
Officiant = lavere embetsmann, betjent.
Okto = åtte.
Oktober = den åttende måned i romernes år som begynte med mars.
Ol = 4 snes = 80 stk.
Olaus rex et m. = Olavsdagen, Olavsvaka, Olsok, 29. juli.
Olaus rex et m. inventio = Olavsdag, vesleolsok, 3. august.
Olavskorn = korn som utredes til kirken på Olavsdagen.
Oldermand [Oldermann] = formann for et gilde eller laug.
Oldgesell = eldste svenn, verkstedformann. Kfr. Mestersvend.
Oligarki = slektsvelde, fåmannsstyre.
Olim = forhen, fordum.
Olivarium dies = palmesøndag.
Olsok = Olavsdagen, Olavsvaka, 29. juli.
–, vesle-Olsok = 3. august.
Ombudsmand [Ombudsmann] = representant, fullmektig, stedfortreder, befalingsmann, foged, lensmann.
Omnes animae = 2. november.
Omnes sancti = Alle helges messe, 1. november.
Omnia quae feciste = torsdag etter påske.
Omnium sanctorum = Alle helgens messe, 1. november.
Operarius, opifex = arbeider, håndverker.
Oplandene [Opplandene] = i middelalderen de indre fylker sønnenfor Dovre: Hadafylke, Heinafylke, Raumarike, Gudbrandsdal og Østerdalene.
Oppebørsel = skatt, avgift og annen statens inntekt.
Opseer = tilsynsmann ved grubenes pukkverk.
Opsloe = Oslo.
Optant = en som må velge mellom to nasjonaliteter.
Optimater = de fornemme, ansette.
Opus = arbeid, verk.
Orangeri = drivhus.
Orbus = foreldreløst barn.
Orcades = Orknøy, se der.
Ordinans = lov av vidt omfang.
Ordinere = prestevie.
Oriundas = barn av, stammende fra.
Orknøyene norsk land til 1469, endelig avstått 1590.
Orlog = krig.
Orskurd = kjennelse, dom.
Ort (O., d.), myntenhet = dinarius, mark, se Mark. Riksort = 1/4 riksdaler = 24 skilling. Vektenhet = 1/4 qvintin, se der. Også vannrett grubegang som ikke går ut i dagen.
Oslosyssel = Aker og Follo.
Otium cum dignitate = ærefull fritid, alderdom.
Otte hundrede martyrer [Åtte hundrede martyrer] = 4. mars
Otten [Otta] = siste del av natten.
Ottende dag jul [Åttende dag jul] = 1. januar.
Ottesang = morgenens første gudstjeneste, egentlig nattens siste.
Overdrev = udyrket fellesbeite. Kfr. Fælled.
Overhofretten [Overhoffretten], i Norge 1666–1797, en mellominstans mellom lagtinget og høyesterett. Trådte i stedet for herredagenes domstol og etterfulgtes av Stiftsoverretten.
Overmester = kirurg i flåten.
Overskjærer = håndverker som deler opp det ferdiglagede tøy.
Overstiger, se Oberstiger.
Overøvrighed [Overøvrighet], geistlig = biskopen, verdslig = fylkesmannen.
Oxehoved, mål for vin og brennevin = 240 potter = ca. 232 liter.

Se også

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden