Ordliste for ættegranskere (bok) – I

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Dette er oppslagsord under bokstaven I i Ordliste for ættegranskere av Cato Krag-Rønne. Ordlisten inneholder ord og uttrykk som man støter på i kildene, slektslitteratur m.m.

A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden

Ibidem (ibid.) = sammesteds.
Idem = den eller det samme.
Id est = det er, det vil si.
Ignotus = ukjent, fremmed.
ij = 2.
iij = 3.
iiij = 4.
Ikonografi = billedkunnskap.
Illegitim = urettmessig, uekte.
Illustris = berømmelig, opphøyet.
Illustrissima domina (Illa dna) = Høyvelbårne frue.
Imbrudager, Imbredager, også kalt Tamperdager, Quatember = påbudte fastedager, onsdag, torsdag (eller fredag) og lørdag etter askeonsdag, pinse, korsmesse om høsten og Lucia. Hvis korsmesse falt på onsdag, flyttedes imbrudagen til etterfølgende Mathæusmesse.
Immatriculere = innlemme, ved universitetet innskrive.
Immaturus = umoden, ikke bestått eksamen.
Immigrant = innvandrer.
Immobilis = urørlig.
Immobilier = fast gods, urørlig eiendom.
Immorteller = evighetsblomster.
Imperator = keiser.
Imperatrix = keiserinne.
Implex = opphopning. I genealogien = anetap.
Imprimatur = «kan trykkes», censors godkjennelse.
Imprægnate = besvangret før ekteskap.
Inauguration = innvielse, innsettelse (akademisk) verdighet.
In casu = i foreliggende tilfelle.
Incertus = usikker, ubestemt.
Incestus = incest, blodskam.
Incola = innbygger.
Inderst = husmann uten jord.
Index = register.
Indgifte [inngifte] = ekteskap mellom nære slektninger.
Indgjæld [inngjeld] = inntekter.
Indigena = innfødt.
Indsider [innsitter] Inderst [innerst], se der.
In extensio = i sin helhet.
Infant, Infantes, Infans = barn.
In fidem = til vitterlighet.
In fine = i slutningen.
Informator = huslærer.
Infra octavum = dagene inntil 8de dag.
Ingermanland = russisk land langs Finskebukten, sørvest for Leningrad [St. Petersburg]. Svensk provins 1617–1721.
Inhibitio = forbudt.
Injuria = rettskrenkelse.
Injuriari = krenke.
In memoriam = til minne om.
Inn-, se Ind-.
Inquitinus = innbygger.
In spe = i håpet, tilkommende.
Institor = kremmer, kjøpmann.
Insula sancta = Helgøya i Mjøsa.
Interim = midlertidig.
Intern = indre.
Intestat-arv = utestamentert arv; arv ifølge slektskap.
Introduction = gift kvinnes innførelse i kirken etter barsel. Kfr. Kirkegang.
Inventarium = fortegnelse over innbo, forråd etc.
Inventio captis Johannis bapt. = 24. februar
Inventio crucis eller sancti crucis = korsmesse, 3. mai.
Str. Olav reg. = Olavsmesse, 3. august.
Invocavit = 6te søndag før påske, 1ste søndag i fasten.
Island, norsk land til 1814.
Item = likeledes, også.

Se også

A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden