Ordliste for ættegranskere (bok) – Ø

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Dette er oppslagsord under bokstaven Ø i Ordliste for ættegranskere av Cato Krag-Rønne. Ordlisten inneholder ord og uttrykk som man støter på i kildene, slektslitteratur m.m.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden

Ødegaard [Ødegård] = kvartgård, liten gård med mindre enn fire kuer
Ødegaardsmand [Ødegårdsmann] = eier eller bruker av en ødegård
Øre (or., ora, orarum) = Landskyldverdi og mynt fra tidlig middelalder: 1 øre gull (23–27 g) = 8 øre sølv = 1 mark. 1 øre sølv = l /8 mark = 3 ørtuger = 30 penninger i Norge, Skåne og Sjælland, 36 penninger i Jylland = ca. kr. 4,00. Vektenhet: 1 øre = l/8 mark = 3 ørtuger = 26,79 g
Øresundstold [Øresundtoll] = dansk avgift for seilas gjennom Øresund, ca. 1430–1857
Øreting = tinget på Bratøren, Trondheim
Ørtlag = gammel norsk betegnelse for arbeide eller varer av 1 ørtugs verdi. Se der. I nutiden = 260–360 stk. gjerdematerialer
Ørtug, ertog (ørte, ørtj., ørth., β). Tidlig nordisk betegnelse for 1/3 øre i mynt og vekt. 1 ørtug = 1/24 mark = 1/3 øre = 10 penninger i Norge, Skåne og Sjælland, 12 penninger i Jylland ca. kr. 1,30 eller 8,39 g
Øsysla = øsel, (Estland)

Se også

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Å | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden