Ordliste for ættegranskere (bok) – Å

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Dette er oppslagsord under bokstaven Å i Ordliste for ættegranskere av Cato Krag-Rønne. Ordlisten inneholder ord og uttrykk som man støter på i kildene, slektslitteratur m.m.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden

Aabot [Åbot] = vedlikeholdsplikt av eiendom, særlig av bygninger.
Aabotfald [Åbotfall] = erstatning for forsømt vedlikehold
Aabyrgd, Aabyrgste [Åbyrgd, åbyrgsla] = ansvar, risiko
Aafald [Åfall] = hendelse, ulykke
Aagotmesse [Ågotmesse] = Agathemesse, 5. februar
Aagrip [Ågrip] angrep, overgrep. Også navn på et håndskrift fra 1200-tallet med kort bearbeidelse av de gamle kongesagaer. Trykt utg. 1880, oversettelse 1936. [Her er det ikke umiddelbart klart hvilken utgave Krag-Rønne tenkte på. En mulighet er denne: Anonym (1936). Ågrip: ei liti norsk kongesoge : gamalnorsk grunntekst og nynorsk umsetjing. Samlaget, Oslo..]
Aalyktarting [Ålyktarting] = Eidsivating, se der
Aamage [Åmage] = påklage, påkjære
Aamagelse = kjæremål, påtale

Se også

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ | Ø | Forkortelser i litteratur og arkivalier | Hovedsiden