Slektshistoriewiki:Litteratur

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Dette er en informasjons- og hjelpeside for artikkelskriving om litteratur på Slektshistoriewiki.

Innledning

Slektshistoriewiki er ment blant å være et referansebibliotek. Da er det naturlig å skrive korte presentasjoner om litteratur som kan være til hjelp i slektsforskningen. I det følgende vil vi presentere forskjellige artikkelkategorier om litteratur og gi noen tips til hvordan artikkelen kan utformes.

Infoboks

Felles for alle litteraturartiklene med unntak av «Lister» og «Tidsskrifter», er at man skal legge inn en infoboks. Hensikten med infoboksen er å få lagt inn tørre faktaopplysninger som ikke nødvendigvis alltid passer så godt inn i den løpende teksten, som lenker m.m. Det er dog ikke til å unngå at noe blir dobbelt, som navn på forfatter, utgivelsesår osv.

Infoboksen heter Mal:Infoboks litteratur. Du skal kopiere det står i det fargede feltet under overskriften «Maldokumentasjon» (fra og med {{ til og med }}) og deretter fylle ut så godt du kan. Se andre litteraturartikler hvis du trenger hjelp.

Omslagsbilder

Det oppfordres til å legge inn et bilde av bokomslaget, men hvis det ikke er snakk om et større forlag, som gjerne legger ut bilde selv til bruk for bokpresentasjoner og -anmeldelser, så bør man innhente forlagets tillatelse først. Les artikkelen Slektshistoriewiki:Om bruk av bilder og andre illustrasjoner om dette.

Bilder laster du opp herfra (eller gå til «Verktøy» på venstre side).

Innholdsfortegnelser

I mange større verk, som bygdebøker og andre samleverk, kan det være en idé å legge inn innholdsfortegnelse. Men innholdsfortegnelse kan antas å være åndsverksbeskyttet, så du bør innhente utgiverens tillatelse først. Se bøkene Eidsvollsmennene – Hvem var de? og Nieuw Amsterdam. Nordmenn i det hollandske Amerika 1624–1674 som eksempler.

Lenke til Oria

Tidligere hadde litteraturportalen Oria en «del lenke-funksjon» slik at man enkelt kunne legge inn lenke i infoboksen til boken eller tidsskriftet man beskriver i Slektshistoriewiki. Det er fortsatt mulig å lage lenke, men det er litt mer komplisert. Slik gjør man det:

Felles for alle lenker er følgende ramse:

https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/BIBSYS:default_scope:BIBSYS_ILS

Søk opp boken du ønsker å skrive om på Oria (http://www.oria.no). Klikk på Detaljer og gå ned til Objekt-ID. Så kopierer du tallramsen etter kolonet og legger det sammen med den første ramsen, slik at du til sammen får (for eksempel)

https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/BIBSYS:default_scope:BIBSYS_ILS71509268910002201

Legg hele ramsen inn i infoboksen etter bibliotekkatalog = og skriv:

[https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/BIBSYS:default_scope:BIBSYS_ILS71509268910002201 Oria]

Du får da følgende resultat:

bibliotekkatalog = Oria

(Etter at ovennevnte ble skrevet 8. desember 2016 kom «permanent lenke» tilbake igjen. Når man har søkt opp boktittelen, klikker man på «Send til» og deretter «permanent lenke» og til slutt «Kopier lenken til utklippstavlen».

Lister

I kildeportalen under avsnittet «Bøker» finnes det flere listeartikler med oversikt over digitaliserte bøker i Bokhylla[1] (Nasjonalbiblioteket)[2] med flere. Nasjonalbiblioteket skanner uten stans, så her er det bare å legge til bøker og gjerne sette opp nye lister hvis du føler at det er behov for flere kategorier.

Generelt om artikkelnavn

Hovedregelen er at navnet på en wikiartikkel om en bok eller tidsskrift skal ha "bok" eller "tidsskrift" i parentes. Dette for å kunen skille mellom slektsartikler og litteraturartikler som omhandler samme slekt.

Altså:

Hansen (slekt)
Slekten Hansen (bok)

Unntaket kan være når ordet "bok" eller "tidsskrift" allerede figurerer i boktittelens eller tidsskriftets navn, slik som Danmarks Adels Aarbog eller Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, eller når artikkelnavnet neppe kan blandes sammen med noe annet, som for eksempel Tjukke Slekta.

Se eksempler i Kategori:Norske slektsbøker og Kategori:Norske slektshistoriske tidsskrifter.

Ta kontakt med wikiadministrasjonen hvis du er i tvil.

Tidsskrifter

I Slektshistoriewiki har vi flere kategorier som dekker tidsskrifter. De mest aktuelle kategoriene er Slektshistoriske tidsskrifter og Historietidsskrifter, men også andre typer tidsskrifter, som for eksempel Norske offentlige tidsskrifter. Hovedpoenget er å skrive artikler om tidsskrifter som kan gi slekts- og personhistorisk informasjon.

Når man oppretter en artikkel om et tidsskrift, skal man først gå til Mal:Infoboks tidsskrift og kopiere det som står i det fargede feltet under overskriften «Maldokumentasjon» (fra og med {{ til og med }}) inn i artikkelen. Deretter fyller man ut infoboksen så godt man kan (se andre artikler om slektshistoriske tidsskrifter).

Så skriver man en generell presentasjon av tidsskriftet. Eventuelle andre avsnitt kan omhandle redaksjonsmedlemmer, redaktører m.m. Som med andre artikler bør informasjonen dokumenteres, enten med henvisninger til presentasjon av tidsskriftet på dets nettside, en bestemt utgave av tidsskriftet eller lignende. Se avsnittet «Litt kodehjelp» for referansekoder.

Det oppfordres til å legge inn et bilde av forsiden til tidsskriftet, men du bør innhente tillatelse av tidsskriftets eiere først. Les artikkelen Slektshistoriewiki:Om bruk av bilder og andre illustrasjoner om dette.

Er det snakk om et norsk slektshistorisk tidsskrift, skal man avslutningsvis legge inn kategorien [[Kategori:Norske slektshistoriske tidsskrifter]]. Er det et amerikansk eller canadisk, så bruker man tilsvarende kategorien [[Kategori:Amerikanske slektshistoriske tidsskrifter]] eller [[Kategori:Canadiske slektshistoriske tidsskrifter]].

Slapp av! Administrasjonen følger med og vil hjelpe til med kategorisering og annet hvis du føler deg rådvill.

Bygdebøker

Bygdebokpresentasjoner

Tanken er å gi en generell beskrivelse av bygdeboken, med informasjon om forfatter/redaksjon, området boken dekker, hvilke gårder som inkluderes osv. Man kan velge å skrive om ett enkelt bind eller flerbindsverket samlet. En artikkel kan bygges opp slik:

  • Infoboks og innledning
  • Innholdsbeskrivelse
  • Omtaler/anmeldelser
  • Innholdsfortegnelse
  • Referanser
  • Se også
  • Eksterne lenker
  • Kategorier

Se avsnittet «Litt kodehjelp» for avsnittsmarkeringer, referansekoding osv.

I avsnittet «Omtaler» eller «Anmeldelser» kan man enten lage en oversikt over aviser og tidsskrifter som anmelder bygdeboken og/eller gi korte oppsummeringer av anmeldelsen. Husk at dette avsnittet skal skrives på en «nøytral» og balansert måte. Du skal ikke gi uttrykk for dine egne meninger, men sitere hva andre har skrevet.

I avsnittet «Se også» kan man legge henvisning til andre artikler i Slektshistoriewiki som er relevant for emnet.

I avsnittet «Eksterne lenker» kan man legge henvisning til andre artikler utenfor Slektshistoriewiki som er relevant for emnet, for eksempel tilsvarende artikler på Wikipedia, Lokalhistoriewiki, historielagssider osv.

Som kategori bruker man [[Kategori:Norske bygdebøker]].

Se Boka om Land som ett eksempel på en bygdebokpresentasjon.

Feil i norske bygdebøker

Bygdebøker er viktige sekundærkilder for slektsforskere. I bygdebøkene finner man ofte ledetråder som man kan forfølge videre i primærkilder som kirkebøker osv. Feil i bygdebøker er nesten ikke til å unngå, men det er viktig å dokumentere dem slik at slektsforskerne ikke havner på feil linje.

I kategorien har man begynt å dokumentere feil. Dette er viktig arbeid og vi ønsker flere bidrag!

Her er noen elementer som være med i en bygdebokfeilartikkel:

Man oppretter artikkelen ved å skrive inn den valgte tittelen, for eksempel «Liste over kjente feil i Åmot bygdebok, bind 2» (uten anførselstegn!) i søkefeltet og trykk enter. Da dukker setningen «Opprett siden Liste over kjente feil i Åmot bygdebok, bind 2 på denne wikien.» opp. Klikk på den røde lenken og du er i gang.

Innledningsvis i artikkelen skal det stå:

Her følger en liste med kjente feil i bygdeboka (tittel). For å kunne føres opp her må det kunne dokumenteres at opplysninger i bygdeboka er feil, med referanse til primærkilder og hvor personen er omtalt i bygdeboka.

Deretter oppretter man et avsnitt om feilen man ønsker å dokumentere. Man kan enten ta utgangspunkt i en person som det er knyttet feil opplysninger til, eller man kan følge bygdebokens oppbygning og ta utgangspunkt i kapittel eller sidetall.

Man forklarer hva som er feil og dokumenterer med henvisning til primærkilden. Se avsnittet «Litt kodehjelp» for detaljer.

En fullstendig artikkel kan dermed se slik ut:

Her følger en liste med kjente feil i bygdeboka (tittel). For å kunne føres opp her må det kunne dokumenteres at opplysninger i bygdeboka er feil, med referanse til primærkilder og hvor personen er omtalt i bygdeboka.
==Hans Hansen (1810–1870)==
Tekst.
==Erik Olsen (1767–1841)==
Tekst.
==Referanser==
{{Referanser|}}
==Se også==
Hvis det er andre artikler i Slektshistoriewiki som er relevante for temaet, kan de lenkes til her.
[[Kategori:Feil i norske bygdebøker]]

Les litt i artiklene i kategorien Feil i norske bygdebøker for tips til hvordan ditt eget bidrag kan utformes.

Slektsbøker

Emigrasjonslitteratur

Annen litteratur

Det kan være annen type litteratur som ikke kan karakteriseres som slektslitteratur, men som er for støttelitteratur å regne. Det kan for eksempel være snakk om ordbøker og annet som kan være til hjelp i slektsforskningen. Også denne typen litteratur kan det skrives artikler om. Se eksemplene Ordliste for ættegranskere og Han far. Prestehistorie og bygdeliv. Vang i Valdres (i sistnevnte er det en ordliste avslutningsvis).

Biografier

Mange biografier inneholder slektsinformasjon om den omtalte personen og hans eller hennes slekt bakover. Artikler om biografier er også velkomne, men det bør nok gjøres en skjønnsmessig vurdering av om det er tilstrekkelig slektsinformasjon til at boken er verdt å presenteres. Alternativt får man nøye seg med å skrive henvisning til biografien i artikkel om den aktuelle slekten eller personen.

Litt kodehjelp

Felles for alle artikkelkategoriene:

En avsnittsoverskrift skriver man slik:

==Hans Hansen (1810–1870)==

Feilene må dokumenteres med lenke direkte til primærkilden. Da skriver man på rett sted i setningen eller avsnittet følgende kode:

<ref>Lenke og tekst</ref>

For at fotnotene skal virke må man mot slutten av artikkelen, før ev. avsnitt «Se også» og «Eksterne lenker», skrive følgende kode:

==Referanser==

{{Referanser|}}

Når det blir flere enn 20 fotnoter, anbefales det å angi flere spalter:

{{Referanser|2}}

{{Referanser|3}} osv.

En lenke til eksterne kilder skal skrives slik:

[https://media.digitalarkivet.no/kb20060227030771 Oslo fylke, Jacob i Oslo, Ministerialbok nr. 7 (1880-1905), Døde og begravede 1887, s. 82]

Fullstendig fotnotetekst med lenke skal med andre ord skrives slik:

<ref>[https://media.digitalarkivet.no/kb20060227030771 Oslo fylke, Jacob i Oslo, Ministerialbok nr. 7 (1880-1905), Døde og begravede 1887, s. 82].</ref>

Under avsnittet ==Se også== kan lenken skrives slik (med artikkelnavn innenfor klammeparenteser):

* [[Åmot (Østerdalen)-slekter]]

Se ellers hjelpesidene eller Wikipedia. Nær sagt alle koder på Wikipedia vil også fungere i Slektshistoriewiki, så vi lager ingen særskilte oversikter over koder, kun hjelpesider om hvordan ulike artikkeltyper skal organiseres hos oss.

Referanser