Norsk Slektshistorisk Tidsskrift

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
Norsk Slektshistorisk Tidsskrift
NST bind 47 hefte 1.jpg
LandNorge
KategoriSlektshistorisk tidsskrift
Frekvens2 ganger årlig
Grunnlagt1927
UtgiverNorsk Slektshistorisk Forening
Redaktør(er)Are S. Gustavsen og Johan Marius Setsaas
SpråkNorsk (bokmål, nynorsk)
Opplag1600
UtgivelsesstedLørenskog

Norsk Slektshistorisk Tidsskrift utgis av Norsk Slektshistorisk Forening og er selve flaggskipet i floraen av norske genealogiske publikasjoner. NST kommer hvert år med to hefter. Fire hefter utgjør ett bind. Siden førsteutgaven i 1927 er det kommet ut 46 bind av tidsskriftet. En rekke velrenommerte og kjente genealoger har gjennom disse årene bidratt med i overkant av 16 000 sider slektshistorisk stoff. I brorparten av artiklene har det vært publisert nytt og banebrytende stoff av høy kvalitet.

Tidsskriftet har i årenes løp hatt artikler om slekter i hvert eneste lille kirkesogn over hele landet. Som oftest har det handlet om å kartlegge slektskretser fra senmiddelalderen og frem til 1700-tallet, altså den tiden som er vanskelig å behandle for de aller fleste slektsforskere. Siden mye av stoffet er såpass langt tilbake i tid, har slektene og personene som behandles, ofte svært mange etterkommere. Derfor vil de aller fleste kunne finne informasjon om sine forfedre i mange av de 44 bindene av NST.

Vitenskapelig tidsskrift

NST gikk gjennom en kvalitetsmessig heving på 1990-tallet, ikke minst takket være redaktørene Niels Christian Hjorth og Terje Gudbrandson. Tidskriftet publiserer grundige artikler om slekter, slektskretser og forskningsspørsmål. Dette er i tråd med en vedtektsendring NSF gjorde i 2001. I den heter det blant annet: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift skal holde en høy faglig standard.

Norsk Slektshistorisk Tidsskrift er Nordens eneste genealogiske tidsskrift med vitenskapelig status.

Register

Et søkbart innholds- og forfatterregister til NST bind 1–43 (perioden 1927–2013) er tilgjengelig på NSFs nettside.[1]

Digitale utgaver

De 25 eldste bindene (dekker årene 1927–1976) av NST er digitalisert og fås kjøpt på CD.[2]

Redaksjonen

Are S. Gustavsen og Johan Marius Setsaas har vært redaktører siden 2014. Grafisk utforming er ved Anne Cappelen Grandt. Dag T. Hoelseth har bidratt med korrekturlesing fra 2017.

Redaktører 1927–

<Under arbeid.>
De første årene bestod NST av en redaksjon uten eksplisitt redaktørtittel. Disse redaksjonsmedlemmene har en stjerne bak seg. Finne-Grønn ble eneredaktør i 1929.[3]

Litteratur

Referanser

  1. Innholds- og forfatterregister NST bind 1–43 (Genealogi.no).
  2. NST på CD (Genealogi.no).
  3. «Norsk Slektshistorisk Forening», NST, bind 2, 1929, s. 149–150.