Slektshistoriewiki:Om bruk av bilder og andre illustrasjoner

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Denne siden angir retningslinjer for bruk av bilder og andre illustrasjoner på Slektshistoriewiki.

Opphavsrett

Opphavsretten skal respekteres. Se utfyllende informasjon i egen artikkel.

Generelt

Vi ønsker at artiklene på wikien skal være rikt illustrert! Det gir artiklene merverdi og bryter opp tekster som kan synes lange og «tørre».

Alle bildene og illustrasjonene som er lastet opp på Slektshistoriewiki er kun til bruk i wikien, hvis ikke vernetiden er utløpt. Unntak fra dette kan være bilder som kun kan brukes i en bestemt artikkel, for eksempel bildene av arveprinsesse Sophie og prins Joseph Wenzel av Liechtenstein, som kun kan brukes i artikkelen Prins Joseph Wenzel av Liechtensteins norske aner. Slike begrensninger skal stå i den angjeldende bildefilen. Ta kontakt med administrasjonen hvis du er i tvil.

Ta kontakt med rettighetshaver for bruk av bilder utenfor wikien. Hvis brukeren som har opplastet bildet ikke har oppgitt kontaktinformasjon, henvend deg til administrasjonen.

Informasjonsplikt

Når man laster opp et bilde på wikien, man samtidig gi presise detaljer om bildets opphav. Informasjonen skal inneholde:

  • Navn på fotograf og når bildet tatt (hvis kjent). Tilsvarende hvis du selv har tatt bildet.
  • Hva motivet forestiller
  • Hvor bildet er hentet fra (hvis du ikke selv har tatt bildet). Lenke til nettstedet eller nøyaktig referanse til publikasjonen skal alltid oppgis
  • Om vernetiden er utløpt
  • Ev. restriksjoner for bildet (som for eksempel angitt over)
  • Lisens

Hvis du har fått tillatelse av en annen person til å gjengi et bilde, må du dokumentere dette, enten ved å lenke til nettstedet der slik tillatelse er spesifisert, eller sende kopi av tillatelsen per e-post til administrasjonen.

Punktene over gjelder også selv om bildet er lisensiert til fri gjenbruk, som for eksempel Wikimedia Commons eller undersider til Digitalt Museum, eksempelvis Oslobilder.no.

Se bildet av Ferner Jacobsen som eksempel på hvordan informasjonen kan listes opp.

Dersom tilstrekkelig informasjon ikke er gitt, vil bildet automatisk bli slettet. Gjentatte brudd på reglene kan føre til brukerblokkering.

Omslagsbilder

De fleste forlagene tillater gjenbruk av omslagsbilder av bøker og andre publikasjoner i forbindelse med omtale eller anmeldelse. For private forlag etc. tillatelse til gjenbruk innhentes. Det samme gjelder for utklipp (screenshots) av private nettsteder.

Filtyper

Tillatte filtyper er png, gif, jpg, jpeg, svg og png. Ønsker man å laste opp en pdf, ta kontakt med administrasjonen, som vil laste opp filen på egen sørver.

Filnavn

Vi anbefaler at man bruker så enkle og logiske filnavn som mulig og som forteller hva eller hvem bildet omhandler, gjerne knyttet til artikkelen det skal illustrere. Hvis artikkelen for eksempel omhandler Holset gård i Åmot sogn, som skal ha artikkelnavnet Holset_(gård_i_Åmot_sogn), kan filnavnet for bildet av gården gjerne være Holset_(gård_i_Åmot_sogn).jpg, ev. nummerert hvis det lastes opp flere bilder av samme motiv og/eller med angivelse av når bildet er tatt.

Filnavnet for et gravminnebilde kan for eksempel være Jørgen_Herman_Vogt_gravminne.jpg. Dette filnavnet er neppe egnet for forveksling. Men Ole_Olsen_gravminne.jpg er nok ikke en god løsning. Da kan Ole_Olsen_(1880-1960)_gravminne.jpg være mer egnet, ev. Ole_Olsen_(1880-1960)_gravminne_Vestre_gravlund_Oslo.jpg

Andre filnavneksempler kan være:

Administrasjonen tar seg rett til å døpe om filnavnet hvis det virker for rotete eller er egnet for misforståelse eller sammenblanding.

Kategorisering

Kategorisering av bildene er en god måte å holde oversikt over egne eller andres bilder for lettere å skaffe informasjon om opphavsrett og lisensbruk.

Generelt

Se fillisten for eksempler. For bilder du selv har tatt bruk nederst i filinformasjonsartikkelen taggen [[Kategori:Bilder tatt av Ola Nordmann]]. Det vil da komme opp en rød lenke nederst på filinformasjonssiden første gang du laster opp ditt eget bilde. Klikk på denne og du får opp en ny side der du legger inn taggen [[Kategori:Bilder etter opphavsperson|Nordmann, Ola]].

Legg gjerne også inn en tematagg hvis det er relevant, som for eksempel [[Kategori:Gravminner]].

Samme mønster brukes for bilder av andre opphavspersoner (uansett om vernetiden er utløpt eller ikke).

Spesifikt

Hvis bildet er hentet fra for eksempel Oslobilder.no eller Wikimedia Commons, skal det i det første tilfellet legges inn taggen [[Kategori:Bilder eid av Oslo Museum]] eller i det andre tilfellet [[Kategori:Bilder fra Wikimedia Commons]].

Er ikke fotografens navn kjent i tilfellene nevnt i foregående avsnitt, trenger du ikke foreta deg noe mer enn å legge inn taggene som allerede er nevnt.

Hvis fotografens navn er kjent, men vernetiden er utløpt, og/eller det er gitt lisens til fri gjenbruk, skal du likevel i kategorien for opphavsperson settes inn taggen [[Kategori:Bilder lisensiert under Creative Commons 3.0-lisens]]. Se Kategori:Bilder tatt av Anders Beer Wilse for eksempel.

Ta kontakt med administrasjonen hvis du har spørsmål! Og slapp av! Hvis du gjør feil, så vil administrasjonen følge med og rette opp der det er nødvendig.

Meld ifra

Administrasjonens medlemmer er langt fra ufeilbarlige og klarer ikke alltid å holde oversikt over alt som skjer. Hvis du er under tvil om et bilde på wikien er gjengitt på lovlig vis, eller burde ha mer bildeinformasjon oppgitt, ta kontakt, så følger vi det opp!

Se også