Niels Christian Hjorth

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Niels Christian Hjorth, f. Fredrikstad 20. desember 1945, i dag bosatt i Oppegård, er en norsk astronom, teolog og slektsforsker. Han virket som formann i Norsk Slektshistorisk Forening fra 1991 til 1995 og var også samme periode[1] redaktør av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

Hjorth er cand.real. i astronomi (astrofysikk) og cand.theol. fra Universitetet i Oslo. Før han ble ordinert prest i Den norske kirke i 2004, arbeidet han som assistent ved Solobservatoriets radioavdeling og var i 20 år ansatt som forsker ved Forsvarets overkommando (1981–2001).[2] I 2005 avga han ordinasjonsløfte (VDM) i Svenska kyrkan i Karlstad og virket som komminister (kapellan) i Steneby pastorat på Dal i Karlstads stift[3] frem til han gikk av med pensjon i 2013.[4] Han har ellers vært prestevikar i Nidaros og Hitra,[5] sogneprestvikar i Grytøy, Bjarkøy og Sandsøy og prostiprestvikar i Trondenes.[6]

Hjorth er tildelt Forsvarets vernedyktighetsmedalje.[7]

Hjorth har vært medlem i Norsk Fysisk Selskap[8] siden 1983.[9]

Bibliografi

(Vil bli utvidet.)

 • «Hans Stakes og Anna Kafles portrettgravsten i Kullings-Skövde», Personhistorisk Tidskrift 1979:3.
 • «Borgermester Cornelius Timansen, Jens Cornelissen og Oluf Holck. En studie over slektsforbindelser i 1600-årenes Fredrikstad», NST 31 (1987), s. 147–193.
 • «En utvidet bygdebokanmeldelse», melding av Ulf Grøndahl. Tune Gårdshistorie, 1-2, utgitt av Tune kommune 1980–1988, NST 32 (1990), s. 317–406.
 • «Om Norsk Slektshistorisk Forening» (sammen med Per Seland, Gerd-Anne Spilhaug, Tore Stenberg Falch og Mads Ramstad), NST 32 (1990), s. 205–206.
 • «Hr. Nicolaus Engelhart til Veøy og Løkken kobberverks forvalter Daniel Engelhart», NST 34 (1993), s. 36–37.
 • «Om skrivemåten på personnavn i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift» (sammen med Halvard Bjørkvik og Terje Gudbrandson), NST 34 (1994), s. 233.

Referanser

 1. Aftenposten 20. desember 2005 nr. 589, Kultur, s. 13.
 2. Aftenposten 20. desember 2005 nr. 589, Kultur, s. 13.
 3. Aftenposten 20. desember 2005 nr. 589, Kultur, s. 13.
 4. Jf. også Kyrkans tidning 11. april 2013, s. 25.
 5. Aftenposten 20. desember 2005 nr. 589, Kultur, s. 13.
 6. Jf. også Kirkebladet for Harstad 1/201, s. 10.
 7. Den innledende biografien bygger på artikkelen publisert i spalten «Jubilanter» i Aftenposten 20. desember 2015 nr. 354 s. 29 i anledning hans 70-årsdag, hvis ikke annet er nevnt.
 8. Se NFS' nettside for informasjon om selskapet.
 9. Fra Fysikkens Verden, nr. 2/1983, s. 31.

Litteratur

 • «60. Komminister Niels Christian Hjorth» i spalten «Navn», Aftenposten 20. desember 2005 nr. 589, Kultur, s. 13.
 • «70. Komminister Niels Christian Hjorth» i spalten «Jubilanter», Aftenposten 20. desember 2015 nr. 354 s. 29.