Tore Hermundsson Vigerust

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Tore Hermundsson Vigerust (1955–2010).
Tore Hermundsson Vigerusts våpen.
Tore Hermundsson Vigerust (1955–2010).
Rapport fra Aspa-seminaret, som Tore Vigerust redigerte..

Tore Hermundsson Vigerust (født 14. september 1955 i Sør-Varanger, død 31. oktober 2010 i Porsgrunn)[1] var en norsk historiker og genealog. Han var også lokalpolitiker (Høyre). Han var nestleder i bydelsutvalget Gamle Oslo 200307.

Tore Vigerusts farsætt er fra Gudbrandsdalen og morsætten er fra Schleswig-Holstein. Vigerust var offisersutdannet og tjenestegjorde i Hæren fra 1975; han ble cand.philol. i 1991 med historie hovedfag ved Universitetet i Oslo. Hans spesialfelt var genealogi, klosterhistorie og adelshistorie.

Tore Vigerust skrev en rekke slektshistoriske arbeider, utgav slektshistoriske skrifter, holdt jevnlig foredrag og arrangerte møter og lignende i slektshistoriske foreninger. Hans temaer var hentet fra flere deler av landet og fra alle samfunnsklasser. Han arbeidet mye med temaet norske adelsslekter, blant annet i det såkalte Adelsprosjektet, og skrev også om lokalhistoriske og heraldiske emner.

Tore Vigerust satt også gjennom mange år i valgkomiteen til Norsk Slektshistorisk Forening. Han var meget aktiv i foreningen og ved hans død ble store deler av hans private bibliotek gitt til foreningen og samlingen befinner seg nå til glede for alle slektshistorisk interesserte i foreningsbiblioteket i Øvre Slottsgate 2 B, Oslo.

Vigerust arbeidet en periode i Riksarkivet, og ble senere selvstendig næringsdrivende som påtok seg oppdrag. Han var genealogen bak 2011-årgangen av serien Hvem tror du at du er?, som ble sendt på NRK1.

Bibliografi

<En mer fullstendig bibliografi vil bli utarbeidet.>

 • «Respektløse prester», leserinnlegg i Aftenposten 5. mars 1996 (som svar på K.E. Steffens innlegg i Aftenposten 10. februar 1996), gjengitt i Genealogen nr. 2, 1996, s. 11–12.
 • «Gudbrandsdøler i fokus. Referat fra medlemsmøte på Lillehammer 30.11.1996», Genealogen nr. 1, 1997, s. 8–9. Til referatet ble det publisert «Vedlegg 1. Artikler angående Oppland fylke som er trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift 1979–1996», s. 9–10 og «Vedlegg 2. Personer i Heidal anneks i Vågå prestegjeld 1661–1684», s. 11–16, begge formodentlig utarbeidet av Vigerust.
 • «Årsmøte i Vestoppland Slektshistorielag, Valdres Folkemuseum, Fagernes søndag den 16. januar 1997», Genealogen nr. 1, 1997, s. 31.
 • «Eksklusjoner av medlemmer i 1945», Genealogen nr. 1, 1997, s. 32. Notis om foredrag avholdt under Slektsforskerdagene 1994. Et sammendrag av dette ble trykt i Slekt og Data nr. 2, 1995.
 • (red.) Aspa-seminaret. Sandvika 25 oktober 1996. Kristiansund 6–7 september 1997, Adelsprosjektets skrifter 2, Oslo: kane.benkestokk.teiste forlag, 1997. ISBN 8291870004.
 • «Adelsnytt», Genealogen nr. 2, 1997, s. 5–7. Omhandlet bl.a. Aspa-seminaret, slekten Galtung, Skankeforeningen og Adelsprosjektet.
 • «Referat fra medlemsmøte i Trondheim, lørdag 23. august 1997», Genealogen nr. 2, 1997, s. 8.
 • «Har det eksistert en adelsætt med navn Karteke eller Kerthe på Vestlandet», Genealogen nr. 2, 1997, s. 22–24.
 • «Referat fra Slekts- og lokalhistorisk dag i Skien lørdag 6. juni 1998», Genealogen nr. 2, 1998, s. 6–7.
 • «Norsk slektshistorisk forenings skrifter», Genealogen nr. 2, 1998, s. 8–9.
 • «Nordisk innslag ved Sveriges släktforskardagar i Karlstad 18–19. september 1999», Genealogen nr. 2, 1998, s. 9.
 • «Periodika» [utgitt av DIS-Norge] Genealogen nr. 2, 1998, s. 10–11.
 • «Adelsnytt», Genealogen nr. 2, 1998, s. 15–18. Omhandlet slektene Benkestokk, Skanke, Gulsvik-ætten, Galtung- og Mel-ætten, Losna-ætten, Aspa-ættene og Fluga (Flue).
 • «Nye bøker fra kane.benkestokk.teiste forlag», Genealogen nr. 2, 1998, s. 18.
 • «Nordisk genealogisk samarbeidskomité», Genealogen nr. 2, 1998, s. 35.
 • «Christianias eldste arbeiderklasse: Bygningsarbeidere ved Akershus festning 1630–1655», Genealogen nr. 1, 1999, s. 8–16.
 • «Periodika», Genealogen nr. 1, 1999, s. 24–28.
 • «Visjonæren Andreas Stang (1916–1979)», Genealogen nr. 1, 1999, s. 39–41.
 • «Adelsnytt», Genealogen nr. 1, 1999, s. 44–61. Omhandlet slektene von Adelstein, Bratt, Øverøy-ætten, von Campen/von Kampen, Dall, Slee (Slede), Valen-ætten, Frieland, Æugastad-ætten, Filippus Fartegnssons ætt, de Pustrunger, Krabbe og Munk.
 • «Biografiske registre», Genealogen nr. 1, 1999, s. 61.
 • «Genealogen må siteres!» [notis], Genealogen nr. 1, 1999, s. 61.
 • (red.) Benkestokk-seminaret. Meløy 14–15 august 1999, Adelsprosjektets skrifter 3, Oslo: Kane.benkestokk.teiste forlag, 1999, ISBN 8291870020.
 • «Riksarkivets genealogiske samlinger», Genealogen nr. 2, 1999, s. 4.
 • «Adelsnytt», Genealogen nr. 2, 1999, s. 14–17. Omhandlet Tronds (Seim-ætten), Den båhuslenske knapeadelen 1400–1660, Benkestokk.
 • «En ættlegg om Kvål-ætten fra Melhus 1495», Genealogen nr. 2, 1999, s. 18–20.
 • «En ættlegg fra Trondhjem 1612», Genealogen nr. 2, 1999, s. 21.
 • «Periodika», Genealogen nr. 2, 1999, s. 60–61.
 • (red.) En røst fra Østerdalene. Festskrift til Lars Løberg på 40-årsdagen 27. mars 2000, Oslo: kane.benkestokk.teiste forlag, 2000.
 • «Vårt finske bibliotek», Genealogen nr. 2, 2000, s. 4.
 • «Adelsnytt», Genealogen nr. 2, 2000, s. 22. Omhandlet bl.a. Krabbe.
 • «Besøk av regionale slektsforskerforeninger», Genealogen nr. 2, 2000, s. 53.
 • «Samisk slektsstevne» (notis), Genealogen nr. 2, 2000, s. 56. Omhandlet slektsstevne for slekten Kemi arrangert i Langfjordbotn (Lákkovuonbahta) i Alta kommune i juli 1999.
 • «Replikk til Trygve Stoltenberg», Genealogen nr. 1, 2001, s. 11.
 • «Fremdriftsplanen for Norsk Prestehistorie 1968» (om foreningens søknad til Kirke- og undervisningsdepartementet om økonomisk støtte til prosjektet), Genealogen nr. 1, 2001, s. 65.
 • «Adelsnytt», Genealogen nr. 1, 2001, s. 76. Om Adelsprosjektet på internett og adelige likprekener.
 • «Periodika», Genealogen nr. 1, 2001, s. 77. Om De Nederlandsche Leeuw.
 • «Helt Harry», Genealogen nr. 1, 2001, s. 78.
 • «Statistikk for www.genealogi.no», Genealogen nr. 2, 2001, s. 29.
 • «Erfaringer fra en arkivreise til Rostock 27. juli – 4. august 2001», Genealogen nr. 2, 2001, s. 49–51.
 • «Adelsnytt. Oslo middelalderfestival», Genealogen nr. 2, 2001, s. 51.
 • «Fortegnelse over løsgjengere i Fredrikstad 1812», Genealogen nr. 2, 2003, s. 18–19.
 • «Arkivundersøkelser i Nord-Tyskland: Hvor og Hvordan? Foredrag i Norsk Slektshistorisk Forening 16. april 2004, Uranienborg skole, Oslo», Genealogen nr. 2, 2004, s. 18–22.
 • «Utvalgte kilder til Båhuslens slektshistorie», Genealogen nr. 1, 2005, s. 11–26.
 • «Erkebiskop [Aslak Bolt] med englevakt», Genealogen nr. 2, 2007, s. 53.
 • «Hertug Håkons portrettsegl 1297», Genealogen nr. 1, 2008, s. 5.
 • «Åneland-ætten i Evje og folket på Rånå i Austre Moland. Familienotiser 1841 i en gammel huspostill», Genealogen nr. 1, 2009, s. 10–12.
 • «NST som vitenskapelig tidsskrift», Genealogen nr. 1, 2009, s. 18–19.
 • «Odelsjordebøker fra 1600-tallet: forslag til kildeutgivelse», Genealogen nr. 1, 2009, s. 35–40.
 • «Svensker på Strømsø 1808», Gjallarhorn, nr. 50, august 2012, s. 121–127 (utgitt posthumt). Tidligere også publisert i Gjallarhorn nr. 41, desember 2007, s. 11ff.
 • Samling av Tore Vigerusts arbeid

Referanser

Litteratur

Eksterne lenker