Stian Herlofsen Finne-Grønn

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
Stian Herlofsen Finne-Grønn
Stian Herlofsen Finne-Grønn
Født31. august 1869
FødselsstedRisør
Død1. november 1953
DødsstedOslo
EktefelleMargrethe Finne-Grønn, f. Borchgrevink
UtdannelseCand.jur.
Utdannet vedDet Kongelige Frederiks Universitet
YrkeArkivar
NasjonalitetNorsk
SpråkNorsk
Den Dramatiske Forening i Grimstad, 1893. S.H. Finne-Grønn foran, nr. 2 fra venstre.
S.H. Finne-Grønn og datteren Aase Jacobine Finne-Grønn, g. Falck, ca. 1910 (?).

Stian Herlofsen (S.H.) Finne-Grønn (født 31. august 1869[1],[2],[3] i Risør, død 1. november 1953 i Oslo)[4] var en norsk jurist, arkivar, genealog og museumsdirektør. Han var sønn av amtsingeniør Samuel Grønn og hustru Jacobine Finne. Han ble gift 29. oktober 1900 i Kristiania med Margrethe Borchgrevink, født 1873 i Bergen, d. 1963,[5] datter av premierløytnant Hans Fredrik Leganger Borchgrevink og Sophie Augusta Pauline Klouman.[6]

Arbeidsliv

Finne-Grønn ble utdannet cand.jur. ved Det Kongelige Frederiks Universitet i 1899. Han arbeidet i Riksarkivet, Statistisk sentralbyrå og stiftsarkivet i Christiania, og var konstituert som statsarkivar flere ganger. Han var direktør for Oslo Bymuseum fra 1920 til 1950, og hadde vært konservator samme sted siden 1912. Han ble kommunearkivar i Kristiania i 1917 og innehadde stillingen til 1939.

Slektsforskeren Finne-Grønn

Stian Herlofsen Finne-Grønn (1869-1953) var en av Norsk Slektshistorisk Forenings grunnleggere i 1926, og foreningens første formann frem til 1929. Finne-Grønn er blant bautaene av norske slektshistorikere, med en stor produksjon over lang tid. Han forfattet en rekke slektshistoriske bøker og artikler.

Han grunnla og redigerte (sammen med Erik Andreas Thomle og Christopher Morgenstierne Munthe) alle de tre bindene av Norsk tidsskrift for genealogi, personalhistorie, biografi og litterærhistorie.

Utmerkelser

Finne-Grønn mottok i 1903 Kong Oscar IIs medalje til belønning for fortjenstlig virksomhet i gull og ble ridder 1. klasse av St. Olavs Orden i 1945 for sine fortjenester for norsk genealogi. Han ble i 1942 utnevnt til æresmedlem av Norsk Slektshistorisk Forening og Genealogiska Samfundet i Finland.

Bibliografi i utvalg

<Under arbeid, mye mer kommer.>

Slektsbøker, -hefter, oversiktstavler o.l.

Artikler og andre bidrag i tidsskrifter

1 «Lagmand Dyre Sevaldsens slegt og ætten Gyldenaar», s. 260–266.
2. «Slotspresten hr. Peder Morsings familie», s. 266–267.
3. «Om slegten Mule», s. 267–273.
4. «Familien Funtin», s. 273–274.
5. «Slegten Dop», s. 274–279.
6. ««Kari Bondekone». Familien Egers og bankerfamilien Heftyes fælles stammor», s. 279–287.
7. «Byskriver Mogens Lauritzens to hustruer», s. 287–288.
8. «Niels Jørgensen, borger i Oslo», s. 288.
9. Slotspresten hr. Søfren Rasmussen [Frendesonius]», s. 289–291.
10. Erik Jacobsen, raadmand i Oslo», s. 291–292.
11. «Simon Nielsen, slotsskriver paa Akershus 1572», s. 292.
12. «Antonius Trulsen, raadmand i Oslo», s. 293.
13. «Jacob Jensen, borgermester», s. 293–294.
14. «Rasmus Hansen, raadmand», s. 294.
15. «Slegten Valeur», s. 295.
16. «Raadmand Lauritz Hansen og Christianias ældste raadhus», s. 295–298.
17. «Slegten Trane [Thrane], s. 298–302.
18. «Raadmand Morten Lauritzen [Ugle] og hans slegt», s. 302–305.
19. «Lagmand Peder Jørgensen», s. 305–307.
20. «Familien Bonsach», s. 307–308.
21. «Præsident Johan Drøge», s. 23–24.
22. «Præsident Peter Falch og byens fontæne», s. 24–28.
23. Slegten Glad – Wulfsberg, Morgenstierne», s. 28–37.
24. «Hr. Niels Olufsen til Oslo domkirke», s. 38–40.
25. «Historien om en tomt – Familien Ruus», s. 40–44.
26. «Hellesen – Bertelsen», s. 44–53.
 • «Mandtal for Christianias forstæder 1863», Norsk Personalhistorisk Tidsskrift, bind 3, 1926, s. 75–88.
 • «Om slegterne Thorne og Tyrholm. Borgerrepræsentant paa Bragernes, skibsreder Lars Israels' optegnelser», Norsk Personalhistorisk Tidsskrift, bind 3, 1926, s. 188–205.
 • «Oplysninger om familier i Oslo og det gamle Christiania [forts.]», Norsk Personalhistorisk Tidsskrift, bind 3, 1926, s. 207–231:
27. «Stiftsprovst Thomas Laugesens slegt», s. 207–210.
28. «Lidt om raadmand Tullins slegt», s. 210–212.
29. «Om slegten Muus», s. 213–218.
30. «Om slegten Ankers herkomst», s. 218–221.
31. «Familien Holter», s. 221–226.
32. «Et brev fra P. A. Munch», s. 226–228.
33. «Lidt om slegten Leegaard», s. 228–229.
34. «Bokbinder Philip Philipsens endeligt», s. 229–231.
35. «Gyldenaar og Eschildsønnerne», s. 243–247.
36. «Raadmand Mads Trulsen og prokurator Hans Povlsen», s. 247–250.
37. «Lidt om slegten Kold (Cold», s. 250–256.
38. «Den yngre Christianiaslegt Gjerdrum», s. 256–258.
39. «Tillæg til foregaaende nummere», s. 258–259.
40. «Præsident Lauritz Jacobsen. – Lagmand Lauritz Jacobsen» s. 259–261.
41. «Slegten Kold (Cold), et tillæg. Slegten Hummer», s. 413–420.
42. «Stiftsamtskriver Claus Hansen», s. 420–423.
43. «Raadmand Peder Johansen Heide», s. 423–426.
 • «Hvorfra stammer slegten Hagerup? Borgermester Adrian Rockertsens slegt av Trondhjem», Norsk Personalhistorisk Tidsskrift,, bind 3, 1926, s. 426–438.
 • «Maleren Jacob Coningh», Norsk Personalhistorisk Tidsskrift, bind 3, 1926, s. 446–448.
 • «Munk'erne av Gudbrandsdalen», NST, bind 1, 1927, s. 7–14.
 • «[Spørsmaal og Svar: Alhed Rømer]», NST, bind 1, 1927, s. 32.
 • «[Spørsmaal og Svar: Johan Christian Krøpelien]», NST, bind 1, 1927, s. 32.
 • «Jesper Hansen. Fogden paa Helgeland – fogden paa Kaupanger», NST, bind 1, 1927, s. 57–72.
 • «Annalistiske og andre optegnelser», NST, bind 1, 1927, s. 115–130.
 • «Ringnes-ætten i Krødsherad. En kortfattet beretning», NST, bind 1, 1927, s. 147–155.
 • «[Spørsmaal og Svar: Nils Bentsen, foged i Hadeland og Valdres]», NST, bind 1, 1927, s. 190.
 • «[Spørsmaal og Svar: Rasmus Sørensen Malling]», NST, bind 1, 1927, s. 191.
 • «[Spørsmaal og Svar: Palle Rømer og hans hustru Barbara Lemmichs forældre]», NST, bind 1, 1927, s. 191–192.
 • «[Spørsmaal og Svar: Assessor i Overhofretten, Knut Frantzen, herre til Kjørbo]», NST, bind 1, 1927, s. 192.
 • «Hvem har bygget Vaisenhuset i Christiania», NST, bind 1, 1928, s. 237–246.
 • «[Spørsmaal og Svar: Jens Bay, Oluf Bay]», NST, bind 1, 1928, s. 303.
 • «[Spørsmaal og Svar: Jesper Larsen Glatved, Peter Müller», NST, bind 1, 1928, s. 303–305.
 • «[Spørsmaal og Svar: Christen Nielsen, Skotelv, d. 1717, Niels Christensen, Øvre Hoen]», NST, bind 1, 1928, s. 305–307.
 • «[Spørsmaal og Svar: Gjert Bonsachs barn]», NST, bind 1, 1928, s. 307.
 • «[Spørsmaal og Svar: Nils Bentsen]», oppfølging av samme spalte i bind 1, s. 190, i NST, bind 1, 1928, s. 392.
 • «[Spørsmaal og Svar: Palle Rømer]», NST, bind 1, 1928, s. 392.
 • «En gammel Vestfoldslegt. Falck'erne av Tønsberg og slegten Thue», NST, bind 2, 1929, s. 125–127.
 • «[Spørsmaal og Svar: Diurhuus]», NST, bind 2, 1929, s. 132–133.
 • «[Spørsmaal og Svar: Ask, Brunaas, Brunov]», NST, bind 2, 1929, s. 134–135.
 • «[Spørsmaal og Svar: Jens Evensen Kraft, d. 1778]», ]», NST, bind 2, 1929, s. 135–136.
 • «[Spørsmaal og Svar: Hans Rosing, f. 1683 Faaberg]», NST, bind 2, 1929, s. 137.
 • «[Spørsmaal og Svar: Michael Leon, d. Christiansand 1785]», NST, bind 2, 1929, s. 138.
 • «[Spørsmaal og Svar: Frederik Grüner, d. Christiania 1674, eier av Nedre Foss Mølle]», NST, bind 2, 1929, s. 139–140.
 • «[Spørsmaal og Svar: Anna Bugge, g. Gabriel Linde]», NST, bind 2, 1929, s. 141.
 • «[Spørsmaal og Svar: Ambrosia Michelsen, datter av «oberkjøbmand» Henrik Michelsen]», NST, bind 2, 1929, s. 142.
 • «[Spørsmaal og Svar: Jørgen Hansen Høeg (1687–1737) og hustru Elisabeth Knutsdatter]», NST, bind 2, 1929, s. 143.
 • «[Spørsmaal og Svar: Presteslegten Hvid]», NST,, bind 2, 1929, s. 143–144.
 • «[Spørsmaal og Svar: Thaulow, Wilde]», NST, bind 2, 1929, s. 144–145.
 • «[Spørsmaal og Svar: Petter Dass]», NST, bind 2, 1929, s. 147.
 • «Bugge og Møllerup», delartikkel i «Annalistiske og andre optegnelser», NST, bind 2, 1930, s. 177–180.
 • «De første led av slegten Calmeyer», NST, bind 2, 1930, s. 196–199.
 • «[Spørsmaal og Svar: Jens Evensen Kraft, d. 1778. Rettelse til s. 135–136]», NST,bind 2, 1930, s. 207.
 • «[Spørsmaal og Svar: Falch Lauritzen Dalhoff]», NST, bind 2, 1930, s. 208–210.
 • «[Spørsmaal og Svar: Familien Wind paa Sundmør]», NST, bind 2, 1930, s.211–212.
 • «[Spørsmaal og Svar: Sogneprest til Tveit, Peder Pedersen; Leth, Lett]», NST, bind 2, 1930, s. 212–213.
 • «[Spørsmaal og Svar: Holck, Røg]», NST, bind 2, 1930, s. 213–215.
 • «[Spørsmaal og Svar: Grüner]», NST, bind 2, 1930, s. 215–216.
 • «[Spørsmaal og Svar: Tønnes Andreas Høeg (1790–1862]», NST, bind 2, 1930, s. 216.
 • «[Spørsmaal og Svar: Løvenskiold, Wigger]», NST, bind 2, 1930, s. 217.
 • «[Spørsmaal og Svar: Lorentz Christian Lied]», NST, bind 2, 1930, s. 218–219.
 • «[Spørsmaal og Svar: Johan Vibe (1688–1726)]», NST, bind 2, 1930, s. 269.
 • «[Spørsmaal og Svar: Niels Jacobsen Wind, kommentar til s. 212]», NST, bind 2, 1930, s. 270.
 • «[Spørsmaal og Svar: Knut Trosdahl og hustgru Johanne Fredrikke hvidt]», NST, bind 2, 1930, s. 272.
 • «[Spørsmaal og Svar: Peter Tønder, byfoged i Kragerø 1720–1770]», NST, bind 2, 1930, s. 272.
 • «[Spørsmaal og Svar: Helene Dorothea og Johanne Marie Alstrup, døpt hhv. 1789 og 1791]», NST, bind 2, 1930, s. 273.
 • «[Spørsmaal og Svar: Familien Garmann]», NST, bind 2, 1930, s. 273.
 • «[Spørsmaal og Svar: Joachimus Mancinus, Johan Manzin]», NST, bind 2, 1930, s. 274.
 • «[Spørsmaal og Svar: Los Andersen Christensen Møller, g. Aker 1760 Ingeborg Olsdatter]», NST, bind 2, 1930, s. 275.
 • «[Spørsmaal og Svar: Peltz]», NST, bind 2, 1930, s. 275.
 • «Haaland'presten Christen Houge's slegt. En bondeslegt fra Fjelberg», NST, bind 2, 1930, s. 277–283.
 • «Om hr. Peder Povelsen Paus' døtre av Kviteseid», delartikkel i «Annalistiske og andre optegnelser», NST, bind 2, 1930, s. 306–312.
 • «Overgrep mot finnerne paa Ringerike. En mordsak i Norderhov 1662», NST, bind 2, 1930, s. 314–324.
 • «Almanaknotater fra aarene 1625 og 1628 til 1641 av brødrene Albert og Jacob Justsønner Ulf [Wolf] om familieforhold og samtidige begivenheter i Fredrikstad og paa Sand [Lillesand] i Nedenes», delartikkel i «Annalistiske og andre optegnelser», NST, bind 3, 1931, s. 28–43.
 • «[Spørsmaal og Svar: Vogt, Sørensen, Schumacher mfl.]», NST, bind 3, 1931, s. 48–50.
 • «[Spørsmaal og Svar: Schjoldborg]», NST, bind 3, 1931, s. 52–53.
 • «[Spørsmaal og Svar: Hasebart]», NST, bind 3, 1931, s. 53–54.
 • «[Spørsmaal og Svar: Borthig]», NST, bind 3, 1931, s. 54–55.
 • «[Spørsmaal og Svar: Lars Thoresen Klavenes, Sandeherred]», NST, bind 3, 1931, s. 55.
 • «[Spørsmaal og Svar: Tøger Andersen Ørland]» (sammen med Olai Ovenstad), NST, bind 3, 1931, s. 55–57.
 • «[Spørsmaal og Svar: Henrik Johan Florentz]», NST, bind 3, 1931, s. 58–60.
 • «[Spørsmaal og Svar: Kongsberg-presten Peter Müller, sønnene Peter og Frantz]», NST, bind 3, 1931, s. 126.
 • «[Spørsmaal og Svar: Søfren Eschildsen, f. ca. 1608, gravsten]», NST, bind 3, 1931, s. 126–127.
 • «[Spørsmaal og Svar: Henrik Sommerschield, skifte 1663, gjenlevende barn]», NST, bind 3, 1931, s. 128.
 • «[Spørsmaal og Svar: Tøger Andersen Ørland, broren Hans Andersen Ørland]», NST, bind 3, 1931, s. 128.
 • «[Spørsmaal og Svar: Professor ved Bergseminaret på Kongsberg Olav Olavsen, født 1753 på Island]», NST, bind 3, 1931, s. 129.
 • «[Spørsmaal og Svar: Svend Nicolai Leth, Jens Gran Thode, Told- og Konsumptionskasserere ved Christiania toldsted hhv. 1792–1807 og 1808–1811]», NST, bind 3, 1931, s. 130.
 • «[Spørsmaal og Svar: Esten Marcussen Wang, d. 1784, Kulfoged ved Dragaas hytte i Aalen, Røros kobberverk]», NST, bind 3, 1931, s. 131–132.
 • «[Spørsmaal og Svar: Skipsreder i Porsgrunn James Bowman, f. 1681 i England, etterslekt]», NST, bind 3, 1931, s. 132–133.
 • «[Spørsmaal og Svar: Tyge Jensen, sogneprest til Drangedal 1612–1630]», NST, bind 3, 1931, s. 134–135.
 • «[Spørsmaal og Svar: Skibsbyggmester Halvor Thomassen Riber, f. 1744, Øyestad]», NST, bind 3, 1931, s. 135–136.
 • «Familien Sand av Hurum», NST, bind 3, 1932, s. 174–181.
 • «En anden familie Sand fra Hurum», NST, bind 3, 1932, s. 181–183.
 • «Fra gaarden Sand i Trøgstad», NST, bind 3, 1932, s. 183.
 • «De ældste led av slegten Hals», NST, bind 3, 1932, s. 199–209.
 • «[Spørsmaal og Svar: Røpstorff]», NST, bind 3, 1932, s. 214 /supplement til kommandørkaptein G. Mørchs svar s. 213–214).
 • «[Spørsmaal og Svar: Wind, Fredrikshald]», NST, bind 3, 1932, s. 215.
 • «[Spørsmaal og Svar: Svend Nicolai Leth, supplement til s. 130 over]», NST, bind 3, 1932, s. 215.
 • «[Spørsmaal og Svar: Marcus Wang, Vingelen, f. ca. 1660, far til Embret, Erik og Esten Marcussen]», NST, bind 3, 1932, s. 215–216.
 • «[Spørsmaal og Svar: Løytnant i Nordfjord 1705 Gabriel Christensen Linde og de to perster Lauritz Gabrielsen Lind, Hjartdal 1675 og Peder Christensen Lind, Hjelmeland 1628]», NST, bind 3, 1932, s. 216–219.
 • «[Spørsmaal og Svar: Anders Jensen Brose, sogneprest til Kinservik, prost i Hardanger 1624]», NST, bind 3, 1932, s. 219.
 • «[Spørsmaal og Svar: Auditør Milter Lund, f. 1711 i Holstebro]», NST, bind 3, 1932, s. 219–220.
 • «[Spørsmaal og Svar: Eva Marie Bratt, f. Heltberg (1782–1851), Eidsberg]», NST, bind 3, 1932, s. 220–221.
 • «[Spørsmaal og Svar: Cyprian Schrøder, Høland, død 1679]», NST, bind 3, 1932, s. 221.
 • «[Spørsmaal og Svar: Bodil Sophie Røyem, gift 1707 på Strømsø med Nils Iversen Tyrholm]», NST, bind 3, 1932, s. 222–223.
 • «[Spørsmaal og Svar: Fogd Anders Nielsen Toldorph (Tolderup), Lister, d. 1711]», NST, bind 3, 1932, s. 223–224.
 • «Er Christiania-slegten Leuch utdød?», NST, bind 3, 1932, s. 225–232.
 • «Hr. Christen Steffensen Bang og hr. Christen Stephensen», NST, bind 3, 1932, s. 263–267.
 • «[Kommentar til] «Overkirurg Wessel ter Reehorsts selvbiografi» [av P. Holmesland, NST, bind 3, 1932, s. 268–273», NST, bind 3, 1932, s. 273.
 • «[Spørsmaal og Svar: Bloch]», NST, bind 3, 1932, s. 313–314.
 • «[Spørsmaal og Svar: Camstrup]», NST, bind 3, 1932, s. 314–315.
 • «[Spørsmaal og Svar: Bauwgarten, på norsk Bugården, Tyskebryggen, Bergen]», NST, bind 3, 1932, s. 316–317.
 • «[Spørsmaal og Svar: Randulff]», NST, bind 3, 1932, s. 317–318.
 • «[Spørsmaal og Svar: Bergmann, Røros kobberverk m.m.]», NST, bind 3, 1932, s. 319–321.
 • «[Spørsmaal og Svar: Hjortaas, Gad]», NST, bind 3, 1932, s. 322–323.
 • «Fra Humanist-kredsen i Oslo. Biskop Frantz Berg og provst Rasmus Hjort», NST, bind 4, 1933, s. 14–23.
 • «Kiste-indskrifter fra Christiansands Domkirke», NST, bind 4, 1933, s. 52–72.
 • «Maleren Johannes Flintoe. Nogen oplysninger om familien Flinthoug», NST, bind 4, 1933, s. 79–83.
 • «[Spørsmaal og Svar: Ditlef Bjøstrup, fogd i Nordmøre]», NST, bind 4, 1933, s. 84.
 • «[Spørsmaal og Svar: Hølen, Møller, Willemann mfl., oppfølging av «[Spørsmaal og Svar: Professor ved Bergseminaret på Kongsberg Olav Olavsen, født 1753 på Island]», NST, bind 3, 1931, s. 129]», NST, bind 4, 1933, s. 84.
 • «[Spørsmaal og Svar: Jørgen Gad Hjortaas, berigtigelse]» (se bind 3 over), NST, bind 4, 1933, s. 84–85.
 • «[Spørsmaal og Svar: Forvalter ved Vigelands Bruk Hans Balchen, forældre]», NST, bind 4, 1933, s. 86.
 • «[Spørsmaal og Svar: Jochum Schumaeher, foged paa Nedre Romerike, familiekreds]», NST, bind 4, 1933, s. 86–88.
 • «[Spørsmaal og Svar: Slegten til Bødkermester i Christiania Even Thoresen, d. 1833]», NST, bind 4, 1933, s. 89–91.
 • «[Spørsmaal og Svar: Kammerraad Hans Knagenhjelm Sunde (1752–1826)]», NST, bind 4, 1933, s. 91–92.
 • «[Spørsmaal og Svar: Justisraad Hans Smith, Frolands jernverk, d. 1804]», NST, bind 4, 1933, s. 92.
 • «[Spørsmaal og Svar: Hr. Augustinus Schjelderup, Sogneprest til Lardal 1704–1743, efterslegt», NST, bind 4, 1933, s. 93–95.
 • «[Spørsmaal og Svar: Jens Christensen Slagelse, Sogneprest til Saude [Sauherad] 1622 til ca. 1641]», NST, bind 4, 1933, s. 95.
 • «[Spørsmaal og Svar: Anne Margrethe Lorentzen, g. sogneprest til Melhus 1757–1800]», NST, bind 4, 1933, s. 96.
 • [...]
 • «Oluf Gundersen garmand. Garman Bergh–Irgens Bergh. (Foranlediget av Spørsmål 193 i Bind VI.)», NST, bind 13, 1951, s. 48–52.

Avisartikler

 • ««Nybrott i norsk ættegranskning». En kort redegjørelse i anledning overrettssakfører Trygve Sundts artikler», Dagbladet 29. april 1926 nr. 98, s. 4–5 (svar på Trygve Sunds artikler i Dagbladet hhv. 30. mars 1926 nr. 75, s. 4–5 og 21. april 1926 nr. 91, s. 4–5).
 • «Et biografisk verk», Aftenposten 15. desember 1938 nr. 629, s. 5. Anmeldelse av Theodor Bulls Biskop Johan Nordahl Brun og hans slekt.
 • «Familiene Kjerschow og Vullum», Aftenposten 2. desember 1940 nr. 575, s. 9. Anmeldelse av to genealogier publisert av Elisa Tandberg.
 • «Slekten Gude», leserinnlegg i Aftenposten 26. april 1941 nr. 191, kommentar til Ebba Jansens bok Slekten Gude i Norge, Docent Theodor Landmark's og hustru Elise, født Gude's Familielegat, Bergen, 1940.

Andre artikler

 • «Carstensen, Henrik», Norsk biografisk leksikon, Bjørnstad-Christian Frederik ; b. 2, Oslo: Aschehoug, 1925, s. 490–492.

Gravsted

Stian H. Finne-Grønn ligger gravlagt på Vestre gravlund, Oslo, gravnr. 20.066.11.027,[7] sammen med kona Margrethe Finne-Grønn, f. Borchgrevink (1873–1963), sønnen Jørgen Magnus Finne-Grønn (1905–1998), søsteren Benedicte Grønn (1885–1975) og moren Jacobine «Bina» Grønn (1845–1912),[8] f. Finne (ikke registrert).

Gravminnet til S.H. Finne-Grønn (1870–1953) og hans familie, Vestre gravlund, Oslo.
Gravminnet til S.H. Finne-Grønn (1870–1953) og hans familie, Vestre gravlund, Oslo.

Referanser

Litteratur

 • Bull, Th. «Arkivar S. H. Finne-Grønn 75 år», NST (9), 1944, s. 282–283.
 • «Direktør Finne-Grønn død», artikkel i Aftenposten 2. november 1953 nr. 507, s. 2.
 • Hvem er hvem? 1948, s. 149.
 • Munthe, Wilhelm. «Stian Herlofsen Finne-Grønn. 31. august 1869–1. november 1953», i NST (14), 1954, s. 193–197.
 • Schmidt, Olaus. «Norsk genealogisk og personalhistorisk forskning. En kortfattet oversigt over dens utvikling og dyrkere», Dagsposten 11. september 1926 nr. 212 B, s. 1–2.
 • Ætt og by. Festskrift til S.H. Finne-Grønn om nordisk slektsforskning og Oslo byhistorie, Oslo: Cammermeyers boghandel, 1944.

Eksterne lenker