Peter Christen Asbjørnsens aner

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Peter Christen Asbjørnsen (født 15. januar 1812 i Christiania, død 5. januar 1885 i Christiania), var en norsk forfatter, folkeminnesamler, forstmann og naturviter. For ettertiden er Asbjørnsen blitt stående som selve eventyrkongen. Gjennom sitt samarbeid med ungdomsvennen Jørgen Moe ble han den ene grunnpillaren i forfatterparet Asbjørnsen og Moe, som er blitt et synonym for norske folkeeventyr.

Aner

Probanten (1. generasjon)

1. Peter Christen Asbjørnsen, f. Christiania 15. Januar 1812,[1] d. Christiania 5. Januar 1885.[2][3]

Foreldre (2. generasjon)

2. Andreas «Anders» Asbjørnsen, borger og glarmester i Christiania, eide Dronningens gate nr 82 der han også hadde verksted,[4] senere nevnt som fattig og bosatt på Grønlandsleret, f. ca. 1776,[5] d. Christiania 1. Februar 1849,[6] g. 1811 med Thorine Elisabeth Bruun[7]
3. Thorine Elisabeth Bruun, f. Herøy Juni 1789,[8] d. Christiania 27. August 1845.[9]

Besteforeldre (3. generasjon)

4. Asbjørn Andersen, borger og hjulmaker i Christiania, eide senere et hus i Sværdfegerbakken,[10] f. Christiania 1741,[11] d. Christiania 1781,[12] g. Vår frelsers/Domkirken, Christiania 27. Juni 1770 med Dorothea Wielsgaard.[13]
5. Dorothea Jørgensdatter Wielsgaard, som enke drev som høker i Christiania, f. Fredrikstad Mars 1754,[14][15] d. 1833.[16]g. Vår frelsers/Domkirken, Christiania 27. Juni 1770 med Asbjørn Andersen,[17] g. 2 med korporal Winwich
6. Christen Bruun, bruker først på Skuggen i Borgund, senere ble han lensmann i Nærøy og Ulstein skipreide og bosatte seg på lenmannsgarden Moltu i Herøy, men havnet i pengeknipe og mistet jobben, bodde en stund som skolapper i Moltumyra, en tid bodde han som enkemann og skomaker Fjerdingen i Christiania, men flyttet tilbake til Sunnmøre. F. 1740/1760,[18] d. ---;[19] g. Herøy kirke 4 Oktober 1785 med Karen Sophie Høegh.[20][21][22]
7. Karen Sophie Høegh, f. Raftenes, Herøy 20. Oktober 1753,[23]d. ---;[24][25]

Oldeforeldre (4. generasjon)

8. Anders Asbjørnsen, borger og vognmann i Christiania,[26] bosatt i Piperviken, f. Gudbrandsdalen ca. 1703,[27] d. 1743,[28] g. Vår frelsers/Domkirken, Christiania, 30. Juni 1738.[29]
9. Dorothea Madsdatter, hun døde som lem av det gamle fattighuset, f. ca 1703,[30] d. 1773,[31], [32]
10. Jørgen Jørgensen Wielsgaard, skoleholder ved garnisjonsskolen i Fredrikstad, Cand. theolog, f. Fredrikstad August 1717,[33] d. Fredrikstad 21. februar 1755,[34] g. ---[35][36]
11. Margrethe Larsdatter Dahl, f. Fredrikstad 1727,[37] d. Fredrikstad 1765,[38][39]
12.
13. ?NN Christensdatter.[40] [41]
14. Hans Jørgensen Høegh, først personlig kapellan hos svigerfaren i Holmedal, siden sogneprest på Herøy, bosatt på Raftenes f. Vegsund, Borgund ca. 1713,[42] d. Herøy 18. Desember 1759[43] g. ---[44][45][46]
15. Karen Sophie Hansen, bosatt på Raftenes, siden som enke på Aurvåg i Herøy, senere på Moltu, f. Holmedal ca. 1721,[47]d. Moltu, Herøy 1801,[48][49][50]

Tippoldeforeldre (5. generasjon)

16. Asbjørn
17.
18. Mads
19.
20. Jørgen Jensen Wever Wielsgaard, borger og vever, senere også kjøpmann i Fredrikstad, f. ca. 1695/1700,[51] d. Fredrikstad 19. Mai 1750,[52][53] g. ---[54][55]
21. Dorothea Andersdatter, f. ca. 1683,[56] d. Fredrikstad 2. Mai 1763,[57] g. ---[58][59]
22. Lars Christensen Seebye Dahl, kjøpmann i Fredrikstad, f. ca. 1702,[60] d. Fredrikstad 24. September 1755,[61] g. 1 med Sidsel Arctander, g. 12 November 1728 med Clara Dørcher,[62][63]
23. Sidsel «Cecilia» Poulsdatter Arctander, f. Gjerdrum Mars 1706,[64] d. Fredrikstad Februar 1728,[65] g. ---[66]
24.
25.
26. ?Christen Petersson Forr, Nevnt som oppsitter på gården Forr 1700–1720. Ifølge tradisjonen var han klokker i Fron kirke. f. ---,[67] d. ca. 1721,[68] g. ---[69]
27.
28. Jørgen Hansen Høegh, borger og handelsmann på Vegsund i Borgund f. ca. 1678,[70] d. 1737,[71] g. ---[72][73][74]
29. Elisabeth Knudsdatter Wiig, f. Ørstavik, Ørsta ca. 1685,[75] d. 1775,[76] g. ---[77][78]
30. Peder Hansen Cloumann, sogneprest i Holmedal, f. ---,[79] d. Holmedal 1738,[80] g. 1. Cecilia Clausdatter Schade,[81] g. 2. Ingeborg Worm.[82][83]
31. Cecilia Clausdatter Schade, f. ---,[84] d. ---;[85] g. ---[86][87]

Anetavle

Diskusjonsfora, nyhetsgrupper

Referanser

 1. Døpte: Domkirken, 1812, Peter Christen, Asbiørnsen.
 2. Begravdeioslo.no: Gravminne på Vår frelsers gravlund.
 3. Familysearch.org: (Har ikke funnet riktig kirkebok..)
 4. Borgerskap 1799
 5. Folketelling: Christiania, 1801. Anders Asbiørnsen, Glasmester, 25 år, Ugift. Bosatt i Toldbod Gaden, Østre Qvarteer no. 73
 6. Gravlagte: Domkirken, 1849, Andreas Abjørnsen, Glarmæster, 73 aar.
 7. ---
 8. Døpte: Herøy kirke, 1789,
 9. Gravlagte: Domkirken, 1845, Thorine Elisabeth, födt Bruun, 56 aar, Hustru af glarmæster Andreas Asbjörnsen.
 10. borgerskap 1762
 11. Døpte: Domkirken, 1741, Asbiörn (tvilling).
 12. Skiftet etter han ble holdt 14 November 1781, det nevnes at han da eide et hus ved Sverdrups løkke. Dette hus ble siden solgt av boet 23 Januar 1783 for 399 rdlr.
 13. Vielser: Domkirken, 1770, Asbiörn Andersen, Hiulmager og Dorothea Jörg:dtr. Wildsgaard.
 14. Døpte: Fredrikstad kirke, 1754, Dorthe.
 15. Folketelling: Christiania, 1801. Dorothea Wilsgaard, 48 år, Husbondens moder, Enke anden gang. Bosatt i Toldbod Gaden, Østre Qvarteer no. 73
 16. Døde som lem af Peder Michelsens enkestue
 17. Vielser: Domkirken, 1770, Asbiörn Andersen, Hiulmager og Dorothea Jörg:dtr. Wildsgaard.
 18. Folketelling: Herøe, 1801. Christen Brun, 61 år, Enkemand efter 1ste ægteskab, Huusmand med jord og skomager. Bosatt på Moltue.
 19. ---
 20. Viede: Herøy kirke, 1785. Lensmanden Sr. Christen Brun med Jomfr. Karen Sophie Högh, Spons: Iver Gÿttri, Erlóf Espeseth.
 21. Bjarne Rabben: Herøyboka, Gardar og folk, bind 3, Herøy sogelag, 1963, s. 230-231, 236-237, 252-253
 22. Lampe, Johan Fredrik: Bergen Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen-Biografiske efteretninger], bind 2, Kristiania: Cammermeyers boghandel, 1896, s. 217.
 23. Døpte: Herøy kirke, 1753, Karen Sophie Höegh
 24. ---
 25. Lampe, Johan Fredrik: Bergen Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen-Biografiske efteretninger], bind 2, Kristiania: Cammermeyers boghandel, 1896, s. 217.
 26. Borgerskap i 1731
 27. Begravelser: Vår frelser/Domkirken, Christiania, 1743. 40 år.
 28. Begravelser: Vår frelser/Domkirken, Christiania, 1743. Afg: Anders Asbiörnsens Liig.... gammel 40 aar,.. forundt frie jord paa den andre side.?
 29. Vielser: Domkirken, 1738, Anders Asbiörnsen og Dorethea Madsdaatter.
 30. Døde 70 år gml. i 1773
 31. Liestøl, Knut. P. Chr. Asbjørnsen: Mannen og livsverket, Oslo: Johan Grundt Tanum, 1947, side 13.
 32. Døde 70 år gml. i 1773 som enke og lem på fattighuset, begravet 22 Mai på Vaterland.
 33. Døpte: Fredrikstad kirke, 1717,
 34. Gravlagte: Fredrikstad kirke, 1755,
 35. ---
 36. Martin Dehli: Fredrikstad bys historie-Kjøpstad og festningsby 1567-1767, Fredrikstad: Enersens trykkeri, 1960, s. 431, 487
 37. Døpte: Fredrikstad kirke, 1727,
 38. ---
 39. Martin Dehli: Fredrikstad bys historie-Kjøpstad og festningsby 1567-1767, Fredrikstad: Enersens trykkeri, 1960, s. 487
 40. Ifølge hennes tippoldebarn P. C. Asbjørnsen var hennes sønn eller hans kone søskenbarn til Peder Meyer, Madame Fuglberg og Madame Pløen (Mor til Marcus Pløen).
 41. Digitalarkivets gamle brukerforum: #24187: Christen Brun, Peter Christen Asbjørnsen's morfar.
 42. ---
 43. ---
 44. ---
 45. Bjarne Rabben: Herøyboka, Gardar og folk, bind 3, Herøy sogelag, 1963, s. 47, 186-187, 192-193, 230.
 46. Lampe, Johan Fredrik: Bergen Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen-Biografiske efteretninger], bind 2, Kristiania: Cammermeyers boghandel, 1896, s. 118, 121, 217.
 47. ---
 48. ---
 49. Bjarne Rabben: Herøyboka, Gardar og folk, bind 3, Herøy sogelag, 1963, s. 47, 186-187, 192-193, 230.
 50. Lampe, Johan Fredrik: Bergen Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen-Biografiske efteretninger], bind 2, Kristiania: Cammermeyers boghandel, 1896, s. 118, 217.
 51. ---
 52. Skal være begravet 26 Mai 1750 i Fredrikstad østre kirke, men har ikke funnet primærkilden ennå..
 53. http://www.vigerust.net/tore/by/fredrikstadfornavn.html
 54. ---
 55. Martin Dehli: Fredrikstad bys historie-Kjøpstad og festningsby 1567-1767, Fredrikstad: Enersens trykkeri, 1960, s. 376, 487
 56. ---
 57. Gravlagte: Fredrikstad kirke, 1763,
 58. ---
 59. Martin Dehli: Fredrikstad bys historie-Kjøpstad og festningsby 1567-1767, Fredrikstad: Enersens trykkeri, 1960, s. 487
 60. ---
 61. Gravlagte: Fredrikstad kirke, 1755,
 62. Vielser: Østre Fredrikstad kirke, Lars Christensön Dahll og Clara Danielsdaatter Dörch.
 63. Martin Dehli: Fredrikstad bys historie-Kjøpstad og festningsby 1567-1767, Fredrikstad: Enersens trykkeri, 1960, s. 486
 64. Døpte: Fredrikstad kirke, 1706,
 65. Gravlagte: Fredrikstad kirke, 1728,
 66. ---
 67. ---
 68. ---
 69. ---
 70. ---
 71. ---
 72. ---
 73. Lampe, Johan Fredrik: Bergen Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen-Biografiske efteretninger], bind 2, Kristiania: Cammermeyers boghandel, 1896, s. 217.
 74. Bjørn Jonson Dale: Ørstingar 1, ættebok for Ørsta 1600-1900, side 133.
 75. ---
 76. ---
 77. ---
 78. Bjørn Jonson Dale: Ørstingar 1, ættebok for Ørsta 1600-1900, side 133.
 79. ---
 80. ---
 81. ---
 82. ---
 83. Lampe, Johan Fredrik: Bergen Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen-Biografiske efteretninger], bind 2, Kristiania: Cammermeyers boghandel, 1896, s. 117-119, 217.
 84. ---
 85. ---
 86. ---
 87. Lampe, Johan Fredrik: Bergen Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen-Biografiske efteretninger], bind 2, Kristiania: Cammermeyers boghandel, 1896, s. 117-118.

Litteratur

Eksterne lenker