Meyer (fra Christiania) (slekt)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
Rekonstruksjonstegning av klyngetunet på gården Forr slik det var rundt 1900, etter beskrivelser fra Olav Forr og fru Hattie Haugen, tegnet av arkitekt Arne Berg.

Slekten Meyer er en norsk handelsslekt, som opprinnelig stammer fra gården Forr i Fron, Gudbrandsdalen. Slekten kan føres frem til Christen Petersen Forr, som antakelig var sønn av forrige oppsitter av gården som blir nevnt i 1685. Hans sønn, Peter Christensen Meyer (1701–1772), tok i 1745 borgerskap som høker (kjøpmann) i Christiania. Det var antakelig ved borgerskapet at han tok navnet Meyer, men det er uvisst av hvilken grunn. Hans sønn, Peter Petersen Meyer (1745–1801), la grunnen til et stort og høyt ansett trelastfirma.[1] Hans sønn Jacob (1781–1856) ble en markant personlighet i Christianias borgerskap og hans etterkommere ble giftet inn i velstående familier. Sønnen Thorvald (1818–1909) ble den siste mann av slekta, men flere av eiendommene er fortsatt eid av hans etterkommere.

Slektsoversikt

Portrett av grosserer Jacob Peter Meyer (1781-1856) Kunstner: K. Oppegaard. Tilhører: Oslo museum. (Originalen er malt 1858 av Jacob Munch?)
Storfamilien samlet utenfor Meyerløkken i Ullevålsveien hos daværende eier Gitta Meyer g. Keyser. Bygningen het egentlig Stensbergløkken og lå i Ullevålsveien 33, og ble etter sin eier også kalt Keyserløkken.

1. Lauritz Forr, nevnt som oppsitter på sygard Forr i Kvegskatten 1658.

 • 2. Peter Lauritzen Forr, nevnt i militærrullen for 1659 på Forr og oppsitter i 1685.
 • 3a. Christen Petersson Forr (d. ca 1721). Nevnt som oppsitter 1700–1720. Han blir nevnt som oppsitter på Forr ved en dom i 1700 og var da antakelig nylig blitt eier av en part i gården. I 1713 selger han med samtykke av sin kone deres part i gården på 2 huder til Trugels Stranger, som nevnes som Christens «medtiener i ordet til Froens menighed», noe som ser ut til å bekrefte tradisjonen om at han var klokker. Men det ser ut til at han fortsatte som bruker av gården. For i 1718 mottar Stranger 350 rd. fra Sjur Slovarp, på vegne av Christen, mot at han i tre år og pant i gården får være medbruker. Men i 1720 ble det holdt føderåd for Christen, der han mistet retten til å bruke gården og i 1721 selger han parten igjen på 2 huder til sorenskriver Lauritz Brun. Han ønsket å beholde odelsretten som ga forkjøpsrett ved salg, men hadde ikke råd.[2],[3]
 • 4a. Peter Christensen Meyer (1701/1704–1773). Fikk i 1745 borgerskap først som høker og senere øltapper i Christiania.[4] Med odelsretten i hånden krevde han å få kjøpe farsgården på Forr for 250 rd. i 1754, men daværende eier Knut Bay henvendte seg til Kongen og fikk beholde gården. [5] Gift 1742 med Margrethe Elisabeth Laumann (f. 1709), datter av Jacob Jensen Laumann (1679–1741) og Birgitte Nielsdatter Brunov (1681–1741).
 • 5a. Berthe Petersdatter Meyer (1743–1831). Gift 1776 med Michael Hvid Jørgensen Blix (1750–1783) (1 sønn). Gift 1791 med Henning Ulrik Henningsen Fuglberg (1752–1813).
 • 5b. Peter Petersen Meyer d.y. (1745–1801). Høker og kjøpmann i Christiania, senere også trelasthandler og ble velstående.[6] Gift 1776 med Louise Lorentzdatter Helmer (1751–1821), datter av Lorentz Marcussen Helmer (1718–1751) og Abelone Pedersdatter Bennichmann.
 • 6a. Margaretha Elisabeth «Grethe» Meyer (1777–1867). Gift 1802 med Ole Eger (1777–1841), sønn av Ole Olsen Eger (1748–1799) og Anne Marie Trulsdatter Løvestad (1755–1806).
 • 6b. Peter Meyer (1779–1810). Student.
 • 6c. Jacob Peter Meyer (1781–1856). Godseier, kjøpmann og trelasthandler i Christiania.[7] Gift 1805 med Ingeborg Marie Barth Muus(1782–1835).
 • 7a. Anna Lovise Meyer (1806–1876). Gift med høyesterettsasessor Claus Olesen Mørch (1801–1864)
 • 7b. Birgitte ”Gitta” Meyer (1807–1889). Gift med stadsfysikus i Trondheim, siden brigadelege i Fredrikstad Johan Michael Keyser (1795–1839).
 • 7c. Johanne (Hanne) Henriette Meyer (1812–1893). Gift med sin fetter Johan Henrik Egeberg.
 • 7d. Lorentz Jacob Meyer (1814–1888). Godseier, grosserer og konsul i Christiania. Eide av Losby og Refsnes gods. Gift med Johanne Rosenborg.
 • 8a. Ingeborg Sophie Meyer (1839–1917) Godseier, eide Munkedammen i Christiania, Losby og Refsnes gods. Gift med bylege i Christiania Cæsar Hakon Boeck (1832–1898)
 • 8b. Thea Marie Meyer (1842–1904) Gift 1865 med Godseier og Kongelig fullmektig Christopher Janson Nagell Nicolaysen (1837–1919)
 • 8c. Alvilde Meyer (1844–1861).
 • 7e. Catharina «Thinka» Nathalie Meyer (1815–1896). Gift med grosserer og trelasthandler i Christiania Thomas Sewell (1815–1892).
 • 7f. Thorvald Meyer (1818–1909) Godseier. Gift med Annichen Mathea «Thea» Tofte (1820–1900)
 • 8a. Ingeborg Christine Meyer (1843–1882) Gift med Herman Severin Løvenskiold(f. 1838).
 • 8b. Thea Meyer (f. 1846) Gift 1867 med Christian Homann Schweigaard(1838–1899)
 • 8c. Agnes Meyer (1848–1918)
 • 8d. Ragnhild Meyer (1849–1937) Gift 1873 med Axel Heiberg (1848–1932).
 • 8e. Mathilde «Mimi» Meyer (1852–1932) Gift 1877 med Johan Caspar Herman Nicolaus Wedel Jarlsberg til Bogstad gård.
 • 7g. Marie Jacobine Meyer (1826–1895). Gift med Thomas Johannessen Heftye (1822–1876)
 • 6d. Lorentz Meyer (f. ca 1783).
 • 6e. Jens Meyer (1789–1867), skipper i Christiania.[8] Gift med Catherina Wilhelmine «Mina» Wilhelmsen (1803–1879), datter av Johan Christian Wilhelmsen og Maren Pedersdatter Brinch (1 datter).
 • 5c. Jacob Laumann Meyer (f. 1747). Forretningsmann, forlot landet og døde som ung og ugift.
 • 3b. ??Dorthe Petersdatter Forr (ca. 1665–1737), gift med Hans Larsen Nordrum.
 • 3c. ??Maren Petersdatter Forr (ca. 1671–1739), gift med Ole Tordsson Mælum.
 • 3d. ??Berte Petersdatter Forr (ca. 1678–1764), gift med Jon Pedersen Ødegård.

Referanser

 1. Norske Slægter 1912, s. 199.
 2. Einar Hovdhaugen: Gardar og slekter i Fron, bind 1 (Sør Fron), Fron Historielag: Engers boktrykkeri, s. 30–33.
 3. Gudbrandsdal Slektshistorielag: Kjente gårder i Gudbrandsdalen, Lillehammer: Thorsrud A/S Lokalhistorisk forlag, 1991, s. 36.
 4. Oslo Byarkiv: Borgerboka Peder Christensen, 18 marts 1745, høker. Paany 15 septbr. 1750 tillige som øltapper anv. 23 septbr. 1750.
 5. Einar Hovdhaugen: Gardar og slekter i Fron, bind 1 (Sør Fron), Fron Historielag: Engers boktrykkeri, s. 30-33.
 6. Oslo Byarkiv: Borgerboka Peter Petersen Meyer, 26 jan. 1773, høker. Paany 30 juli 1784 kjøbmand anv. 7 aug. 1784. Kgl. bevill. 18 octbr. 1785 at maa, uagtet han er overgaaet fra høker til kjøbmand, vedblive sin forrige handel med at herbergere reisende og sælge øl til skibene og byens folk i smaat og stort m.v., saaledes som han og formænd af hans eiende gaard har brugt
 7. Digitalarkivet: Borgarar i Christiania 1815 Jacob Meyer, Kjøbmand, 03.05.1805.
 8. Digitalarkivet: Borgarar i Christiania 1815 Jens Meyer, Skipper, 09.08.1811.

Litteratur