Muus (slekt)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Muus er en opprinnelig dansk slekt som kan føres frem til Rasmus Nielsen Muus (f. ca. 1570), far til sorenskriver i Hedmark Niels Rasmussen Muus (1595–1663). Fra denne stammer presteslekten Muus. Hans sønn var sogneprest i Stord Didrik Nielssøn Muus (1633–1706). En søstersønn til sogneprest i Snåsa Niels Pederssøn (1642–1737) tok også navnet Muus.

Slektsoversikt

1. Rasmus Nielsen Muus (ca. 1570). Han var antakelig bror av borgermester i Varberg Laurids Nielssøn Muus (d. 1621), stamfar for Trøgstadslekten Muus.[1] Gift med Bente Pedersdatter.

2a. Marie Bente Rasmusdatter Muus (1590–1673). Gift 1628 med Magister Enevold Nielsen Randulf.
2b. Peder Rasmussen Muus (1593–1668). Tollskriver i Son, senere tollforvalter i Sand, Hurum. Gift med Dorthe Pedersdatter (d. 1654). Gift 1628 med Kirsten Mogensdatter.
2c. Niels Rasmussen Muus (ca. 1595–1663). Tingsskriver i Aker 1616–1622, senere Sorenskriver i Hedmark 1622–1660, mulig bosatt på gården Løken i Stange. Det fortelles at han i begynnelsen av sin karriere hadde jobbet for flere adelige, bla. arbeidet han hos hertugen av Lüneburg i 1610. Gift 1622 med Agnethe Lisbeth Henriksdatter (6 barn). Gift 1629 med Marichen «Marie» Diderichsdatter Nøff (d. 1660) (6 barn).[2],[3],[4]
3a. Lisbeth Nielsdatter Muus (f. ca 1621).
3b. Bente Nielsdatter Muus (1622–1722).
3c. Rasmus Nielsen Muus (1623–1670), prokurator og stevningsskriver i Christiania, i 1668 utnevnt til sorenskriver Tune, Aabygde og og Vembe.[5]
3d. Anne Nielsdatter Muus (f. 1626).
3e. Henrik Muus (1627–1646).
3f. Jørgen Nielen Muus (1625–1668).
3g. ?Enevold Muus (f. ca. 1629)[6],[7]
4a. Peder Enevoldsen Muus (ca. 1660–1721). Skredder, senere kjøpmann. Gift med Annichen «Anna« Sibylla Been (d. 1729). Datter av slakterborger og oldermann i Christiania Isach Henrichsen Been (d. 1680) og Annechen Mortensdatter.[8][9][10]
5a. Isach Pedersen Muus (1692–1753). Sogneprest i Tønsberg, senere Bø. Gift 1729 med Ingeborg Marie Barth (1711–1764). Datter av Christian Salomo Barth (1672–ca. 1732) og Michol Schjerven (1672–1736).[11]
6a. Peder Muus (1732–1773). Pers. kapellan i Gjerdrum, senere i S. Fredrikshald.[12] (Antakelig gift med en Meyer, se datteren.)
7a. Ingeborg Maria Meyer Muus (f. 1771).[13]
6b. Johannes Muus (ca. 1733–1765). Fullmektig hos sin onkel byfogd Barth på Kongsberg. (Ingen barn.)[14],[15]
6c. Christian Barth Muus (ca 1735–1764) Prokurator på Kongsberg.
6d. Johan Henrich Muus (1745–1821) Forvalter ved Christiania glassmagasin, eier av gården Lille Landfall. Gift 1768 med Anne Sophie Holst (1739–1773) (2 barn). Gift 1774 med Annichen Gilhus Røer (1736–1776) (1 barn). Gift 1777 med Anne Dorph (1746–1816). Datter av klokker på Kongsberg Søren Andersen Falch (1714–1791) og Anne Catharine Koefoed (1721–1791).[16]
7a. Ingeborg Marie Barth Muus.
7b. Isach Muus.
7c. Annichen "Anna" Sophie Muus.
7d. Annichen Muus.
7e. Søren Falch Muus (1780–1835). Skriver ved Christiania glassmagasin, senere forvalter.
7f. Ingeborg Marie Barth Muus (1781–1835). Gift med kjøpmann og godseier Jacob Peter Meyer.
7g. Mette Elisabeth Muus.
7h. Anne Catharine Muus.
7i. Annicen Elisabeth Muus.
7j. Isaack Muus.
7k. Abraham Falch Muus.
5b. Enevold Pedersen Muus (f. 1698), døde før 1722 i utlandet.
5c. Marie Pedersdatter Muus (f. 1703).
5d. Annnechen Pedersdatter Muus (1706–1769), gift med possementmaker i Christiania Hans Jacob Boldæus.
3h. Christopher Nielsen Muus (1630–1714).
3i. Jens Nielsen Muus (1632–1720).
3j. Diederich Nielsen Muus (1633–1706). Gift med Maren Torbensdatter Skaktavl.
3k. Agnete Nielsdatter Muus (f. ca. 1635).
3l. Ide Nielsdatter Muus (d. før 1675).

Slektsvåpen

Sorenskriver i Hedmark Niels Rasmussen Muus (ca. 1595–1663) Brukte på sine reiser uniform og hjelm, på hjelmen hadde han sitt eget våpen. Motivet var i skjoldet en mus og på hjelmen 5 standarter. Samme våpen ble brukt av hans sønn Dideric. En Muus slekt fra Varberg i Halland brukte et skjold med tre piler vendt mot venstre, en annen brukte et møllehjul og en tredje brukte et tredelt skjold, men en forbindelse mellom disse er ikke funnet.[17]

Referanser

 1. Arthur Skjelderup: Ingeborg Marie Barth Meyer f. Muus og hendes ascendenter, Slægtshistoriske meddelelser, 1923, side 23.
 2. Arthur Skjelderup: Ingeborg Marie Barth Meyer f. Muus og hendes ascendenter, Slægtshistoriske meddelelser, 1923, s. 23.
 3. Gabriel Smith Faye: Nogle Oplysninger om Stange Menighed og dens Præster, Christiania: Christian Lund, 1869, s. 30-31.
 4. Arnet Olufsen: Våre sorenskrivere : sorenskriverinstitusjonen og sorenskrivere i Norge : et bidrag til den norske dommerstands historie. 1 : 1591-1814, Oslo: 1940, s. 91.
 5. Arnet Olufsen: Våre sorenskrivere : sorenskriverinstitusjonen og sorenskrivere i Norge : et bidrag til den norske dommerstands historie. 1 : 1591-1814, Oslo: 1940, s. 83.
 6. Arthur Skjelderup: Ingeborg Marie Barth Meyer f. Muus og hendes ascendenter, Slægtshistoriske meddelelser, 1923, side 23.
 7. Det kan ha vært hans kone som var datter av Niels Rasmussen Muus
 8. Arthur Skjelderup: Ingeborg Marie Barth Meyer f. Muus og hendes ascendenter, Slægtshistoriske meddelelser, 1923, side 21-22.
 9. Han var kreditor i boet etter Maren Ingvoldsdatter (mulig søster?), skifte 25 Febr. 1706, Jon på Opsal i Stanges hustru.
 10. Det ble holdt skifte etter han i Christiania 24 Apr. 1722.
 11. Arthur Skjelderup: Ingeborg Marie Barth Meyer f. Muus og hendes ascendenter, Slægtshistoriske meddelelser, 1923, s. 18-20.
 12. Arthur Skjelderup: Ingeborg Marie Barth Meyer f. Muus og hendes ascendenter, Slægtshistoriske meddelelser, 1923, s. 21.
 13. Døpte: [Fredrikshald kirke, 1771.]
 14. Arthur Skjelderup: Ingeborg Marie Barth Meyer f. Muus og hendes ascendenter, Slægtshistoriske meddelelser, 1923, side 21.
 15. Skifteregister for Kongsberg byfogd, Overbergamtet og Sønnafjelske bergamt 1705-1801 http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/27/pa00000000539423 30 Mai 1765-9 Oktober 1766: Iohannes Muus, arvelater, (Stilling:) skriverkar, (Bosted:) Byefoged Barths i boende Huus
 16. Arthur Skjelderup: Ingeborg Marie Barth Meyer f. Muus og hendes ascendenter, Slægtshistoriske meddelelser, 1923, s. 15–16, 21.
 17. Bjørn Løkken: Muus-Familieskjold.

Litteratur

 • Bugge, Mogens. Schjerven i Lardal. Slektshistoriske opplysninger, Oslo: Cammermeyers boghandel-Gustav E. Raabe, 1942.
 • Falck-Muus, Rolf. «Mester Niels til Sneaasen», Trøndelag Historielags årbok, 1958.
 • Finne-Grønn, S.H. «Trøgstadpresten hr. Niels Muus' optegnelser-En slegtebog fra 1600-tallet», NPT, bind 1, Christiania: 1910.
 • Finne-Grønn, S.H. Opplysninger om familier i Oslo og det gamle Christiania i Norsk Personalhistorisk Tidsskrift bind 3, Christiania: 1923.
 • Gram, Hans Thomas. Slektene Muus-Falch-Falck-Falk Ca. 1550-1987, Oslo: 1987.
 • Løkken, Bjørn. Muus familiehistorie (Norge).
 • Mathisen, Øystein Thorleif. «Sønn efter far gjennom 8 generasjoner», St. Hallvard, 5. hefte, 1956.
 • Muus, Bernt Julius. Niels Muus ætt.
 • Muus-Kinnoin, Christina. Muus family tree.
 • Skjelderup, Arthur. Ingeborg Marie Barth Meyer f. Muus og hendes ascendenter, Slægtshistoriske meddelelser, 1923.
 • Ødegaard, Svein-Erik. «Hvis barnefar ikke er kapellanen – så er det kanskje sognepresten? Farskapssaken mellom Didrik Muus og Else Evensdatter 1666–1667» (bearbeidet utgave av foredrag holdt på julemøtet i VSHL, Gjøvik folkebibliotek, 3. desember 2015), Vestoppland Slektshistorielags Tidsskrift, nr. 3, 2017, s. 158–174.

Eksterne lenker

 • Muus (Store Norske Leksikon/SNL.no).