Erik Andreas Thomle

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Erik Andreas Thomle (f. 16. april 1849 i Christiania, død 12. august 1936[1] i Oslo) var arkivar og genealog. Han var sønn av assessor August Thomle og hustru Helene Marie Fredrikke Binneballe, og gift med Laura Anette Thomle, f. Jørstad (1860–1960),[2] datter av rittmester Even Hansen Jørstad og Marie Kathrine Jørstad, f. Knap.[3]

Utdanning og yrkesvei

Han var student med haud fra Nissens latin- og realskole i 1868, ex.philos. med haud i 1869 og cand.jur. med laud 19. desember 1873.

Thomle var ansatt i Riksarkivet fra 1879 til han ble pensjonert i 1921. Han var konstituert riksarkivar under flere vakanser, men fikk aldri den stillingen. I 1914 ble han imidlertid stiftsarkivar (fra 1919 statsarkivar) for Stiftsarkivene i Kristiania. I sin tid i Riksarkivet sørget Thomle blant annet for å få samlet inn landets kirkebøker.

Slektsforsker

Som genealog var Thomle en av stifterne av den norske avdelingen av Samfundet for Dansk-Norsk Genealogi og Personalhistorie i 1879. Han var styremedlem der helt til den norske avdelingen i 1926 dannet sin egen forening, Norsk Slektshistorisk Forening.

E.A. Thomle skrev en rekke monografier og tidsskriftartikler, og han var redaktør i Norsk tidsskrift for genealogi, personalhistorie, biografi og litterærhistorie som kom ut med tilsammen 16 hefter fra 1906 til 1926. Han var også med på å utgi flere kildeskrifter, blant annet flere bind av Norske Rigs-Registranter og Norske Herredags-Dombøker.

Utvalgt bibliografi

 • Borgermester Anders Jenssøn Helkands optegnelser (1891)
 • Biografiske Efterretninger om Studenterne fra Aaret 1868: samlede i Anledning af deres 25 Aars Studenter-Jubilæum (1893)
 • Hoved-register til Den norske turistforenings årbøger 1868-93 (1894)
 • Familien (von) Cappelen i Norge og Danmark (1896)
 • Fortegnelse over Regjeringsraadet og Rigsforsamlingens Medlemmer (1902)
 • Westye Egebergs slægt: genealogiske og personalhistoriske efterretninger (1910)
 • Familien Hofgaard i Norge: genealogiske og personalhistoriske oplysninger (1911)
 • En gren af Tordenskjolds-familien (1912)
 • Familien Thomle: genealogiske og personalhistoriske Oplysninger (1913)
 • Studenterne fra 1868: festskrift i anledning af deres femtiaars-jubilæum den 2. september 1918
 • Slegten Stenersen fra Vaalen i Gausdal samt andre slegtgrene fra Vaalen (1924)

Referanser

 1. Dødsannonse for Erik A. Thomle i Aftenposten 12. august 1936 nr. 402, s. 6. Bisettelse i Det gamle krematorium 15. august 1936 kl. 12.
 2. Dødsannonse for Laura Thomle, f. Jørstad, d. 18. mars 1960 nær 100 år gammel, i Aftenposten 25. mars 1960 nr. 143, s. 14, jf. notis om bisettelse samme side. Dødsannonsen var signert Ths. Jørstad-Hansen, August Thomle og Erling Thomle. Jf. også Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad og dødsannonse for Erik A. Thomle i Aftenposten 12. august 1936 nr. 402, s. 6.
 3. Folketelling 1865 for 0501B Fåberg prestegjeld, Lillehammer kjøpstad, jf. Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad og Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad. Jf. også Ministerialbok for Johannes prestegjeld 1875-1881 (0301M8).

Kilder

 • BIBSYS - Bibsys.no
 • Erik Andreas Thomle (Lokalhistoriewiki.no)
 • E.A. Thomle: «Studenterne fra 1868: festskrift i anledning af deres femtiaars-jubilæum den 2. september 1918»

Eksterne lenker