Theodor Bull

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Theodor Bull
Theodor Bull
Født26. oktober 1870
FødselsstedChristiania
Død17. april 1958
DødsstedOslo
EktefelleAnna Brun (18721960)
FarEdvard Isak Hambro Bull (18451925)
MorGine Falsen (18461879)
Barn5
YrkeGrosserer
NasjonalitetNorsk
Ida Bull, Anna Bull og Theodor Bull, ca. 1920.

Theodor Bull (født 26. oktober 1870,[1],[2],[3],[4],[5] død 17. april 1958)[6],[7] var en norsk forretningsmann og slektsforsker. Han var formann i Norsk Slektshistorisk Forening 1943–1952 og ble æresmedlem i foreningen fra 1952. Bull tilhørte den trønderske slekten Bull, i Norske Slægter 1912 benevnt Bull I.

Familie

Theodor Bull var sønn av lege Edvard Isak Hambro Bull (1845–1925) i dennes første ekteskap med Gine Bull, f. Falsen (1846–1879).[8]. Gjennom farens andre ekteskap med Ida Marie Sofie Paludan (1861–1957) hadde Theodor halvsøsknene professor i historie dr. philos Edvard Bull (1881–1932),[9] teateradministrator, instruktør og teaterhistoriker Johan Peter Bull (1883–1960),[10] Marie Louise Bull, g. Paludan (1884–1927) og professor i nordisk litteratur dr.philos. Francis Bull (1887–1974).[11][12]

Bull ble i Kristiania 21. april 1894 gift med Anna Brun (1872–1960), datter av skuespiller og operasanger Hans Salvesen Brun (1834–1901) og Divert Dedichen Huun (1840–1910) og hadde 5 barn.[13]

Broren Edvard var utenriksminister i regjeringen Hornsrud i 1928. Edvards sønn med samme navn, Edvard Bull d.y. (1914–1986) var også professor i historie.[14] Theodor Bulls tippoldefar, høyesterettsjustitiarius Johan Randulf Bull (1749–1829) var en bror av apoteker Ole Bornemann Bull (1747–1810), hvis barnebarn var fiolinisten Ole Bornemann Bull (1810–1880).[15]

Yrkesvei og slektsforskning

Etter endt merkantil utdannelse og praksis etablerte Theodor Bull sin egen forretning i maskinbransjen. Som sine yngre brødre Edvard, Johan Peter og Francis Bull hadde også Theodor sterke vitenskapelige og kunstneriske interesser. Til minne om sin svigerfar, skuespilleren og operasangeren Hans Brun skjenket han i sin tid et legat til Nationaltheatret hvor han i mange år var medlem av representantskapet. Han var også en ivrig boksamler og satt 1 år som formann i Bibliofilklubben. Hans største interesse var dog slektshistoriske studier. Grosserer Bull var ridder av Dannebrogsordenen og æresmedlem i Samfundet Dansk Genealogi og Personalhistorie og i Norsk Slektshistorisk Forening.[16]

Henning Sollied skriver i sin bok Norsk slektsforskning i senere tid fra 1944 om Bull:[17] «Dessuten må ennu nevnes enkelte forskere, hvis arbeiders art utvilsomt berettiger dem til betegnelsen faggenealoger. Det er for det første Norsk Slektshistorisk Forenings nuværende formann, grosserer Theodor Bull. [...] Bull er imidlertid ikke bare overmåte nøiaktig i detaljene, han formår også som personhistoriker i sjelden grad å få frem de karakteristiske trekk hos de biograferte og vekke lesernes interesse for disse. Han har forøvrig også i artikler i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift løst enkelte konkrete genealogiske spørsmål med sikker hånd.»

Grosserer Bull nevnes i en artikkel i Aftenposten i 1981 over «Personer som har spilt en viktig rolle for slektsforskningen i Norge».[18]

Finne-Grønn skriver i sin anmeldelse av Biskop Johan Nordahl Brun og hans slekt (1938)[19] at «Etter å ha gjort sine første studier for mere enn 40 år siden har grosserer Theodor Bull gjennemført sin plan om å utgi et rummelig genealogisk arbeide om biskop Nordahl Bruns slekt. Det er blitt mere. Det er blitt et verdifullt biografisk verk. I et sprogføre som overalt beherskes av en behagelig velavveiet enkelhet og gir fremstillingen et fornemt preg, meddeler forfatteren en lang rekke udmerkede biografier av slektens mange ansete menn med den mektige Bergensbisp Johan Nordahl Brun som den centrale skikkelse. […] Boken har en mengde oplysninger også om de med slekten forbundne, spesielt bergenske familier av kjente navn, et godt register og utførlige oversiktstabeller. Det nobelt utstyrte verk er ledsaget av udmerket reproduserte portretter, til dels i fargetrykk, og er utgit i kun 100 eksemplarer.»

Bulls ekslibris er publisert i Hugo Høgdahls Norske ex libris og andre bokeiermerker, 1946.[20]

Bibliografi

 • «Var kjøbmand i Bergen Jan Svane en sønnesøns sønnesøn av biskop Hans Svane?», NST, bind 2, 1930, s. 200–205.
 • «Slegten Hambro's oprindelse», NST, bind 3, 1932, s. 184–198.
 • «[Spørsmaal og Svar: Camstrup]», NST, bind 3, 1932, s. 315.
 • Kjøbmand i Bergen, Edvard Isach Hambro og hans efterslekt, 1933.
 • «Johan Nordahl Brun», NST, bind 5, 1935), s. 1–25.
 • Johan Nordahl Brun. Foredrag i Norsk Slektshistorisk Forening, 1934, Oslo, 1935. Særtrykk, muligens av ovennnevnte artikkel?
 • Biskop Johan Nordahl Brun og hans slekt, Oslo: Cammermeyer, 1938.
 • Slekten Colbjørnsen i Sørum, Oslo, 1942. Særtrykk av Sørum herred, bind II.
 • «Slekten Friling på Wald i Sørum», NST, bind 9, 1944), s. 211–216.
 • «Når blev hr. Colbjørn Torstenssøn født?», NST, bind 9, 1944, s. 244–246 (sammen med P[eter Andreas] R[avn] Sollied).
 • «To gamle brev», NST, bind 10, 1945, s. 21–28.
 • Johan Nordahl Brun. En minnetale, Oslo: Cammermeyer, 1945.
 • Biskop Johan Nordahl Brun, Oslo: Cammermeyer, 1945.
 • «Ingeniør P. R. Sollied», NST, bind 11, 1947, s. 94.
 • «Krambodhandler Johan Rasmussen Roggen», NST, bind 11, 1948, s. 305–313. Også utgitt som særtrykk samme år.
 • «Overrettssakfører Trygve Sundt», NST, bind 11, 1948, s. 381.
 • Høiesterettsjustitiarius Johan Randulf Bull, Oslo, 1949.
 • Et dansk-norsk hjem belyst ved brev fra den Bull-Ørstedske familiekreds, Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1954.
 • «Konsulent Cato Krag-Rønne», NST, bind 12, 1950, s. 280–282.
 • «Nogle Oplysninger om Slekten Falsens Stamforældre», NST, bind 15, 1955, s. 22–25.

Gravsted

Graven til Theodor Bull på Vestre gravlund i Oslo.

Theodor Bull er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo, gravnummer 20.324.00.035, sammen med kona Anna (1872–1960) og sønnen Hans Brun Bull (1909–2008).[21]

Referanser

 1. Folketellingen 1875.
 2. Folketellingen 1885.
 3. Ministerialbok for Johannes prestegjeld 1882–1896 (0301M8), konfirmasjon.
 4. Folketellingen 1900.
 5. Folketellingen 1910.
 6. Dødsannonse i Aftenposten 19. april 1958 nr. 178, s. 15.
 7. Digitalarkivet. Døde 1951 - 2014.
 8. Ministerialbok for Johannes prestegjeld 1882-1896 (0301M8)
 9. Edv. Bull (Norsk Biografisk Leksikon/Nbl.snl.no).
 10. Johan Peter Bull (Norsk Biografisk Leksikon/Nbl.snl.no).
 11. Francis Bull (Norsk Biografisk Leksikon/Nbl.snl.no).
 12. Hvis ikke annet er nevnt bygger avsnittet på Bull, Jens. Den trønderske slekt Bull. Utgitt på grunnlag av N.R. Bulls stamtavle av 1886, Oslo: Cammermeyers bogh., 1938, s. 225–233.
 13. Biskop Johan Nordahl Brun og hans slekt, Oslo: Cammermeyer, 1938, s. 163, 307; jf. Bull, Jens. Den trønderske slekt Bull. Utgitt på grunnlag av N.R. Bulls stamtavle av 1886, Oslo: Cammermeyers bogh., 1938, s. 227–230).
 14. Edvard Bull (Norsk Biografisk Leksikon/Nbl.snl.no).
 15. Initialet HBB (Hans Brun Bull?) i «Drømmen som forsvant», A-Magasinet nr. 30, 22. juli 1972, s. 5.
 16. Minneord i Aftenposten 19. april 1958 nr. 179, s. 7.
 17. Sollied, Henning. Norsk slektsforskning i senere tid, Oslo: Cammermeyers boghandel, 1944, s. 58.
 18. Bisseberg, Aslaug. «Bjørnson-slekt efterspurt», Aftenposten 24. juli 1981 nr. 334, s. 24. Artikkelen var en form for underartikkel til hovedartikkelen «Feriefolk forsker for å finne sine forfedre» på samme side. Flere fremtredende medlemmer i Norsk Slektshistorisk Forening var intervjuet.
 19. Finne-Grønn, Stian Herlofsen. «Et biografisk verk», anmeldelse av Theodor Bulls «Biskop Johan Nordahl Brun og hans slekt» i Aftenposten 15. desember 1938 nr. 629, s. 5.
 20. Høgdahl, Hugo. Norske ex libris og andre bokeiermerker. Fra biskop Arne Sigurdsson til Gerhard Munthe, [s.n.], 1946, s. 162.
 21. Begravdeioslo.no, id. 141136 (Gravferdsetaten i Oslo kommune).

Litteratur

Se også