Prokurator

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Prokurator: Før 1848 tittel for sakførarar, over- og underrettsprokurator, frå 1735 autoriserte, oppnemnde av amtmannen for eitt amt eller av rådstueretten for ein by. Dei måtte ha juridisk embetseksamen. Måtte frå 1810 alltid ha kongeleg bestalling. Berre advokatar kunne føre saker for Høgsteretten.[1]

Referanser

  1. Lund, Kjell T. Han far. Prestehistorie og bygdeliv. Vang i Valdres, Vang Historielag, 1997. Ordliste v/statsarkivar Anders Frøholm.