Amt

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Et amt (av ty., «embete») var et forvatningsområde ledet av en amtsmann. Ordningen ble innført i 1662, og avløste ordninga med len og sysler. Det ble skilt mellom hovedamt, stiftamt, og underliggende amt, underamt. Amtene ble videre delt inn i fogderier.[1]

Kjell T. Lund:[2] Amt: Tysk, eigentleg embete el. embetsdistrikt: Sivile styringsområde som i 1662 i Noreg og Danmark avløyste len, styrt av amtmann. I Noreg avløyst av fylke og fylkesmann i 1919.

Den opprinnelige inndelingen fra 1662 i fire stiftamt med til sammen åtte underamt:

For informasjon om endringer i amtsinndelingen etter 1662 se Wikipedia: Amt

Fra 1. januar 1919 er de daværende amt betegnet som fylker, og amtsmennene som fylkesmenn.

Referanser

  1. Wikipedia: Amt
  2. Lund, Kjell T. Han far. Prestehistorie og bygdeliv. Vang i Valdres, Vang Historielag, 1997. Ordliste v/statsarkivar Anders Frøholm.

Se også