Lorentzen (fra Drammen) (slekt)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
Portrett av Aage Blom Lorentzen (1891–1920), 1911.

Slekten Lorentzen har delvis røtter i Danmark og delvis i Burravoe på Shetland. Jørgen Lorentzen (1788–1861) vokste opp på Amager utenfor København i Danmark og var sønn av Thomas Lorentzen (ca. 1750–1836?),[1] degn (klokker) i Magleby, Amager, og Sara Smith (1756–1790).[2],[3],[4],[5] Han dro til sjøs, kom til Norge i 1814 og fikk skipperborgerbrev i Drammen i 1826, samme år han anskaffet seg sitt første fartøy, skonnerten Norge. I forbindelse med sitt ekteskap med Jane Stove i 1828 tok han til seg Janes sønn fra første ekteskap, James Stove, som tok navnet James Stove Lorentzen. For å skille mellom herværende Lorentzen-slekt og slekten Lorentzen fra Holmestrand, er artikkelen kalt Lorentzen (fra Drammen) (slekt)[6] etter byen hvor Jørgen Lorentzen med familie slo seg ned.[7] Etter Jørgen Lorentzens død ble familierederiet omdøpt til «Jørgen Lorentzens Enke» og flyttet til Kristiania i 1866.[8] Deler av slekten ble værende i Drammensområdet. James Stove Lorentzens' datter Sally var «den siste representant i byen» av Lorentzen-slekten[9] da hun døde i 1960, nær 100 år gammel.

Lorentzengården i Drammen

Skipsreder Jørgen Lorentzen eide en gård i Drammen som i dag har adressen Tollbugata 86. Hovedinngangen var fredet per 1954. Fløyen opp mot Tordenskjoldsgata hadde svalgang mot gårdsplassen med uthus, stall og vognskur, og gårdsplasen var brolagt med rundkantsten. Nede ved elven drev Lorentzen et stort skipsbyggeri på tomten som hørte til eiendommen. Tomten ble senere overtatt av AS Kulkompaniet. Til Lorentzengården hørte en løkke der Jane Lorentzen hadde et vakkert hagestykke. På løkka var det låve med redskapshus og sommerfjøs. Om vinteren delte hesten stallen sin med kua. Løkka hadde også åker og eng, og når gårdsgutten ikke pløyde rette plogfurer, grep Jane selv fatt og styrte plogen. «Overalt på ferde. Som en sommerfugl i sollyset flagrer fra blomst til blomst, skinte fru Janes hvite kyse og blafret i vinden under arbeidet på løkka», kan man lese i Drammens Tidende. På løkka lå senere Sjømannshjemmet, Guldlistefabrikken m.m. Lorentzengården ble en periode etter Jørgen Lorentzens død leid ut til skole (Emilie Hollers skole).[10]

Slektsoversikt

 • 1. Jørgen Lorentzen, skipsreder, døpt[11] Store Magleby, Amager, Danmark 28. desember 1788,[12],[13] d. Drammen 24. mai 1861 av nervefeber.[14],[15] Jørgen vokste opp på Amager utenfor København,[16] og kom til Norge i 1814. Skipperborgerbrev i Drammen 1826.[17] G. North Leith, Midlothian, Skottland 16. september 1828[18],[19],[20] Jean «Jane» Campbell, f. North Leith, Midlothian, Skottland 12. mai 1798,[21] d. Storgaden, Drammen 26. november 1878 av lungebetennelse,[22],[23],[24] datter av Henry Campbell, --- og Sally ---, ---. Jane var g1. North Leith, Midlothian, Skottland 30. oktober 1820[25] sjømann Arthur Stove, d. 1828,[26] sønn av James Stove.[27]
  • 2a. James Stove Lorentzen, skipsreder, sønn av ovennevnte Arthur Stove og Jane Stove, f. Campbell, tok etternavnet Lorentzen etter stefaren,[28] f. Leith 7. desember 1821,[29],[30],[31],[32],[33],[34] d. Nøste, Lier 14. april 1901.[35],[36],[37],[38] Skippersertifikat 1847.[39] G1. South Leith 15. mai 1854[40],[41] Sarah «Sally» Bailey, f. Leith (?), Skottland ca. 1834,[42],[43],[44] d. Tangen, Drammen 26. februar 1868;[45],[46],[47] datter av John Bailey, --- og Jessie Campbell, ---; g2. Halden 14. august 1871[48],[49] Anna Hulda Catharina Ahlenius, f. Skee sogn, Sverige 4. juli 1841,[50],[51],[52],[53],[54] d. St. Josefs Hospital, Drammen 8. april 1931,[55],[56] datter[57] av herredskriver Sven Otto Ahlenius,[58] Rellen, Skee sogn, Sverige[59] og Catharina Beata Sophia Dassau, Marums sogn, Skånings herad [Skara kommune], Sverige.[60],[61] Alle barna med Sally ble født i Drammen. James kjøpte gården Nøste (Nøsted) vestre i Lier nær grensen til Drammen og ble i folketellingen 1875 beskrevet som «Skibsreder, gaardbruker, selveier»[62], i 1891 drev han fortsatt «Skibsederi og Jordbrug».[63] Barn (7 + 1):
   • 3a. Jørgen Lorentzen, skipsfører,[64] f. Tangen, Drammen 19. mars 1855,[65],[66],[67] d. under et forlis utenfor Îles de la Madeleine (Magdalen Islands) i St. Lawrence-bukta, Canada 1. mai 1884, 29 år gammel, og ble begravet på Magdalen Islands.[68],[69],[70]
   • 3b. Arthur Stove Lorentzen, styrmann, f. Tangen, Drammen 31. mars 1856,[71],[72] d. Atlanterhavet 11. november 1877.[73],[74]
   • 3c. Jane Lorentzen. f. Tangen, Drammen 29. mai 1857,[75],[76],[77],[78] d. Zaandam, Nederland 24. februar 1944;[79] g.[80] Bragernes kirke, Drammen 23. februar 1882[81] (borgerlig vielse Den Helder, Nederland 26. april 1882)[82] Leendert Amons,[83] skipsmegler (cargadoor), f. Den Helder, Nederland 23. august 1855,[84] d. Zaandam, Nederland 27. februar 1924,[85] sønn av skipsmegler og dansk visekonsul i Den Helder, Cornelis Albertus Amons, Amsterdam, Nederland[86] og Antje de Jong, Den Helder, Nederland.[87] Jane og Leendert hadde 4 barn.[88]
   • 3d. Jessie Lorentzen, musikklærerinne, f. Drammen 29. september 1858,[89],[90],[91],[92],[93] d. Tangen, Drammen 20. november 1912 av kreft.[94],[95] Ugift.[96]
   • 3e. Sally Lorentzen, telegrafistinne ved jernbanen i Drammen,[97] f. Drammen 9. april 1860,[98],[99],[100],[101],[102],[103],[104],[105] d. Drammen 15. januar 1960.[106],[107],[108] Ugift.[109] Sally var «den siste representant i byen» av Lorentzen-slekten.[110] Etter at Sally sluttet ved Jernbanetelegrafen, bodde hun sammen med sin stemor Hulda frem til denne døde i 1931. Da flyttet Sally til Alders Hvile i Cappelens gate 41 i Drammen. Hun ble beskrevet «Et ualminnelig fint og godt menneske, med et elskverdig og tålmodig vesen» og «et kjært midtpunk»t i familien. Hun var helt til det siste åndsfrisk og fulgte godt med «i dagens begivenheter», men «den legemlige kraft naturlig nok avtok fra dag til dag». De to–tre siste årene var hun sengeliggende.[111]
   • 3f. James Stove Lorentzen, jurist,[112] f. Tangen, Drammen 9. juli 1861,[113],[114],[115],[116],[117], d. Nøsted, Lier 27. september 1890 av «Hjernesygdom».[118],[119] Ble konsul i Cardiff, grunnla Den Norske Klubb i London sammen med Johan Ludwig Mowinckel.[120] James gikk på Drammens skole og tok eksamen artium på latinlinjen. Han gikk deretter på krigsskolen og ble 19. august 1880 utnevnt til «Sekondløytnant u.f.l.» (dvs. uten fast lønn) i 1ste Akershusiske infanteribrigade og 10. juni 1887 til vernepliktig premierløytnant i landvernet. Etter andreeksamen 1881 og juridisk embetseksamen 1884 ble han 1. mai 1885 ansatt som ekstrakontorist ved generalkonsulatet i London, hvor han 15. august 1889 ble utnevnt til andre kontorist. «James Lorentzen var et særdeles godt hoved, klar og grei, med lyst og anlæg for det praktiske liv. Hans chef, generalkonsul i London Juhlin-Dannfelt, skrev ved hans død, at de mest lovende forhaabninger blev tilintetgjort ved hans bortgang og at han efterlod et tomrum indenfor det embedsverk, han tilhørte, som det vilde blive meget vanskelig at udfylde.» James ble beskrevet som «Overanstrengt og nervøs» da han døde under et besøk hjemme i Lier.[121]
   • 3g. Johannes Lorentzen, skipsfører, skipsreder[122] f. Tangen, Drammen 15. juni 1864,[123],[124],[125],[126],[127],[128],[129] d. Åsgårdstrand (?) 7. april 1931;[130],[131] g. Stokke kirke 11. juni 1891[132],[133] Valborg Haakonsen, f. Vagtberg, Stokke 13. februar 1866,[134],[135],[136],[137],[138],[139],[140],[141],[142] d. Åsgårdstrand 2. november 1947,[143] datter av lærer, kirkesanger og skipsreder Aksel Haakonsen, Bærum[144],[145],[146],[147],[148] og Elen Kirstine Johnsdatter, Stokke.[149],[150],[151],[152] Kildene forteller at Valborg ofte besøkte Johannes når han var i utenriks fart og også fødte den tredje sønnen Frithjof under et opphold i Australia i 1896.[153] Søk i Nettbiblioteket viser at Johannes og Valborg de siste årene bodde i Åsgårdstrand etter mange år i Oslo. Åsgårdstrand fikk for øvrig ved gavebrev på kr 10 000 fra Valborg i 1947 to kirkeklokker som fikk plass i en støpul bak bedehuset, noe som «styrket bedehusets kirkelige preg i betydelig grad. [...] Klokkene klinger fortsatt, nå fra tårnet i Åsgårdstrand kirke.»[154] Kirkeklokkene ble innviet julaften 1947, hvilket hadde vært Valborgs eget ønske.[155] Johannes og Valborg hadde 4 sønner:
    • 4a. James Stove Lorentzen, skipsmegler,[156] skipsreder,[157] f. Drammen 6. januar 1893,[158],[159] d. i en bilulykke ved Sande, Vestfold 2. mai 1920.[160] Ugift.
    • 4b. Axel Borgvald Lorentzen, skipsmegler,[161] skipsreder,[162] f. Drammen 7. november 1894,[163],[164],[165] d. Oslo 11. februar 1952;[166],[167],[168] g. Frogner kirke,[169] Kristiania 22. november 1919[170],[171] (skilt 1927)[172] Else Gulbranson,[173],[174] f. Kristiania 29. mai 1899,[175],[176] d. Oslo 1. desember 1971,[177],[178],[179],[180] datter av byråsjef Johan Georg Gulbranson, Kristiania[181],[182] og Laura Johanne Stillesen, Kristiania.[183],[184],[185] Axel tok middelskoleeksamen og artium på Drammens Latinskole, gikk deretter «inn i forretninger», først 2 år i Drammen og fra 1915 i Oslo, hvor han var ansatt i Den Norske Sydamerikalinje, deretter skipsreder- og skipsmeglerfirmaene E. Engelbrethsen og Jac. M. H. Lindvig. Etter et halvt år i New York som representant for sistnevnte, startet han i desember 1919 sammen med den eldre broren James Stove Lorentzen firmaet Lorentzen & Co., som drev skipsmegleri og tankskiprederi. Senere medinnehaver i samme firma med de to yngre brødrene Frithjof H. og Jørgen J. Lorentzen.[186] Axel og Else hadde 2 barn:[187]
     • 5a. James Stove Lorentzen,[188] skipsmegler,[189] f. Kristiania 2. januar 1921,[190],[191] d. Oslo 3. mars 1998;[192],[193],[194] g. Frogner kirke 20. desember 1948[195],[196], [197] Vera Ditlev-Simonsen,[198] f. Oslo 22. januar 1929,[199] d. --- 3. april 2019,[200],[201] datter av Aage Wilhelm Ditlev-Simonsen, Dypvåg[202],[203],[204],[205],[206] og Randi Kjershow, Kristiania.[207],[208],[209] James var student 1941 og hadde 4 års opphold i England og 2 år i USA. Innehaver av Lorentzen Chartering og Belstove-Rederiene i Oslo.[210] James var også engasjert utenfor Lorentzengruppen, bl.a. som medlem av reprensentantskapet i AS Kosmos i Sandefjord og bedriftsforsamlingen i AS Union. Han var også styremedlem i Statens Idrettsråd og Norges olympiske komité.[211] Under 2. verdenskrig var James aktiv motstandsmann, , blant annet «kontaktmann i hjemmefrontstyrkene, og frontsoldat for deres leder Jens Chr. Hauge.»[212] Han nevnes flere ganger i Max Manus' Det blir alvor fra 1946.[213] James var en av giverne da Norges olympiske komité i 1963 fikk en større representasjons-, trenings- og rekreasjonseiendom i Innbygda i Trysil.[214] James, kalt «Bobben» blant slekt og venner, var i sin tid en habil fotballspiller i sin ungdom, men en tidlig kneskade satte en stopper for hans karriere. Han var sterkt engasjert i Lyn, der han var kledte ulike roller som hhv. formann, viseformann, styremedlem og representantskapsmedlem i en årrekke, og var med på å bygge opp og lede Lyns fotballag i klubbens storhetstid på 1960-tallet. Han var æresmedlem i Lyn da han døde 3. mars 1998 på klubbens 102-års stiftelsesdag.[215]James og Vera hadde 3 barn.[216]
     • 5b. Emilie Elisabeth «Betty» Lorentzen,[217] f. Kristiania 21. oktober 1924,[218],[217] d. Tønsberg 3. september 1999;[219],[220],[221] g. Frogner kirke, Oslo 17. juni 1949[217] Carsten Henrik Carstensen Bruun, skipsreder, f. Aker, Sem 6. juni 1919,[222],[223],[217] d. Tønsberg 24. juli 2014,[224],[225] sønn av marinekaptein og skipsreder Svend Foyn Bruun, Tønsberg og Ellen Brusgaard, Drammen.[226] Betty tok eksamen artium 1944 og jobbet for farens skipsmeglerfirma inntil hun giftet seg i 1949. Under krigen måtte Betty flykte til Sverige fordi hun og moren hadde dekkleilighet hvor virksomheten ble oppdaget av tyskerne. Carsten tok eksamen ved Landbruksskolen i 1937. Han var aktiv motstandsmann under 2. verdenskrig, både som våpeninstruktør og grenselos. Ble kompanjong i farens rederi etter et år på hvalfangst 1947–1948, drev gården Aker ved Sem fra 1949 til eldstesønnen overtok i 1993.[217] Betty og Carsten hadde 5 barn.[217]
    • 4c. Frithjof Hunter Lorentzen, skipsmegler, [227] skipsreder,[228] f. Newcastle, New South Wales, Australia 7. september 1896[229],[230],[231] d. Sandefjord sykehus 13. juli 1965;[232],[233],[234] g1. Garnisonskirken i Oslo 16. mai 1925[235],[236],[237] (skilt 11. november 1942)[238] Else Bache,[239] f. Kristiania 4. mai 1905,[240] d. Oslo 27. september 1988,[241],,[242],[243] datter av vin- og brennevinsgrossist Richard Bache, Hurum[244],[245],[246],[247] og Jenny Helene Jørgensen, Kristiania;[248],[249],[250],[251] g2. Byfogden i Oslo 30. januar 1943[252] Elisabeth Bjørneby (f. Langaard), f. Kristiania 27. mars 1914,[253],,[254] d. Hospice Lovisenberg, Oslo 29. desember 2000,[255],[256],[257] datter av godseier Knut Christian Langaard,[258] Kristiania[259] og Elisif Fearnley, Kristiania.[260],[261] Frithjof fikk navnet Hunter etter elven ved Newcastle, New South Wales, Australia, der han ble født.[262] Idrettsmann, deltok for Norge som fekter i OL 1924 og 1928.[263] Frithjof H. Lorentzen var ved sin død seniorpartner i Lorentzens Rederi Co. og i skipsmeglerfirmaet F. H. Lorentzen & Sons, som han var med på å starte i 1933, og var med i ledelsen av dem begge fra begynnelsen av. Han var eller hadde vært med i en rekke styrer og representantskap, deriblant Skipsassuranseforeningen Unitas, Hvalfangerselskapet Globus og i Belships Co., og han var representantskapsmedlem i Kaldnes mek. Verksted og i Bulls Tankrederi og hadde tidligere vært medlem av representantskapet i Den norske krigsforsikring for skip.[264] Under en minnetale ble Lorentzen omtalt som «en dyktig shippingmann, kyndig, levende opptatt av sitt yrke, med en usvikelig teft, parret med en kjølig vurderende virkelighetssans.» Lorentzen ble videre beskrevet som «et meget varmtfølende, vennlig innstillet menneske, som nødig tråkket noe medmenneske på tærne, hvis han kunne unngå det. han vant seg mange og gode venner.»[265] 3 barn (2 + 1), hvorav den yngste fortsatt lever:
     • 5a. James Eirik Lorentzen,[266] skipsreder,[267] skipsmegler,[268] f. Mogens Thorsens gate 13, Oslo 19. mars 1928,[269],[270] d. Oslo 12. januar 1987;[271],[272],[273] Eirik var gift og hadde 3 barn.[274] Eirik var disponent i Lorentzens Skips A/S fra 1962, skipsmegler i firmaet F. H. Lorentzen & Sons siden 1953. Adm. direktør i A/S Rosshavet og Ross Drilling Co. A/S, Sandefjord fra 1978, og hadde flere andre styreverv innen shippingindustrien.[275] Han var dessuten styreformann i bilimportfirmaet A/S Inor. Eirik var «høyt ansett og respektert for sin rettlinjethet og sin faglige dyktighet» og ble derfor ofte benyttet til krevende tillitsverv som for eksempel å lede tarifforhandlingene for boreriggene fra arbeidsgivernes side. Viseformann i Norsk Offshoreforening fra 1983, formann Rederiforbundets Bore- og Entreprisefartøygruppe fra 1984 til 1986, og siden 1986 styremedlem i Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer og varaformann i Norges Rederiforbunds sentralstyre. Han var også engasjert som råds- og styremedlem i Den norske krigsforsikring for Skib, og tok dermed over stafettpinnen etter sin far.[276]
     • 5b. Fridtjof Lorentzen, jr.,[277] skipsreder,[278] f. Mogens Thorsens gate 13, Oslo 10. desember 1929,[279],[280] d. Oslo 25. mai 2010;[281],[282],[283] g. Ris kirke 20. oktober 1962[284] Karin Holmboe Stenersen, f. --- 21. mai 1939, d. Oslo 20. august 2012,[285],[286] datter av forlagsbokhandler[287] Gunnar Henrik Eckersberg Stenersen, Kristiania[288],[289],[290] og Gerd Holmboe, Kristiania.[291],[292] Fridtjof gikk på Cranleigh School i Storbritannia i 1947, Handelsgymnaset 1948–1949, B.A. Harvard University 1952, M.B.A. der 1954. Ble disponent i Lorentzens Skibs A/S 1962, partner skipsmeglerfirmaet F. H. Lorentzen / Sons 1959. Flere verv, deriblant styremedlem, senere president i Norges Rederiforbund (1980&ndash1981). Han var også en periode president i den internasjonale rederorganisasjonen BIMCO, og hadde gjennom årene verv i blant annet Det Norske Veritas, Norges Eksportråd, Intertanco samt verv innen sjøassuranse og skipsfinansiering. I tillegg til den tradisjonelle skipsfarten var Fridtjof Lorentzens selskaper engasjert i olje- og offshorebransjen, der det startet med to borerigger i Rosshavet A/S og endte opp i etableringen av verdens største riggselskap Transoccean Inc. Lorentzen var ifølge en av nekrologene «i all sin virksomhet en gentleman». Han var videre «rikt utrustet med de beste menneskelige genskaper» og «Hans brede innsikt i så vel nærings- som samfunnsmessige spørsmål skapte et naturlig grunnlag for de mange og omfattende tillitsverv innen norsk og internasjonal skipsfart.» [293] Karin var forfatter av en rekke bøker og fikk sitt gjennombrudd med barneboken Stine Stankelben i 1976, som hun fikk Kulturdepartementets barnebokpris for. Boken var en av de første barnebøkene som omhandlet døden.[294] Fridtjof og Karin hadde 5 barn, hvorav to døde tidlig:
      • 6a. Carl Richard Lorentzen, f. Oslo 13. september 1963, d. Oslo 15. september 1963.[295]
      • 6b. Victoria Lorentzen, f. Oslo 18. oktober 1964, d. Oslo 20. juni 1965.[296]
    • 4d. Jørgen Johannes Lorentzen, skipsmegler,[297] skipsreder,[298], f. Nøste, Lier[299] 9. september 1897,[300],[301],[302],[303],[304] d. Oslo 11. januar 1975;[305],[306] g. Vår Frelsers domkirke, Kristiania 1. desember 1923[307] Olga Lully Smith Housken,[308] f. Kristiania 25. september 1896,[309],[310],[311] d. Oslo 6. desember 1992,[312],[313] datter av tannlege Ole Smith Housken, Stavanger[314] og Bertha Jacobsen, Kristiania.[315] Jørgen Lorentzen tok eksamen ved Kristiania Handelsgymnasium i 1917 og fikk deretter kontorpraksis ved en papirfabrikk i Drammen i 2 år og 1 års bankpraksis i Exportbanken. Deretter ble han knyttet til megler- og rederivirksomhet resten av yrkeslivet, blant annet gjennom flere familieselskaper. Fra 1937 satset han fullt og helt sammen med brødrene Axel og Frithjof på Belships Company Limited Skibs- A/S da de britiske interessene i selskapet ble kjøpt ut, og satt i ledelsen av selskapet i nesten en menneskealder. Lorentzen hadde også interesser i andre skipsfartsbeslektede næringer i inn- og utland. Han var i en årrekke styremedlem og styreformann i Fredriksstad Mek. Verksted og han hadde også en stor aksjepost og var styremedlem i Framnæs Mek. Verksted i Sandefjord. Han hadde også kulturelle interesser og var blant annet styremedlem i A/S Scenekunst. Lorentzens store lidenskap på fritiden var hesteveddeløp. Han var ofte å se på Øvrevoll og han var eier av flere av hestene som deltok der. Han var også aktiv seiler og medlem av KNS og deltok i mange regattaer.[316] For sin innsats for norsk skipsfart og skipsbyggingsindustri ble Lorentzen utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden. Han ble også dekorert med Dannebrogsordenen og den svenske Vasaorden for sin virksomhet i internasjonal skipsfart.[317] Jørgen J. og Lully hadde 3 barn:[318]
     • 5a. Evelyn Lorentzen, f. Oslo 25. februar 1925, d. --- 5. oktober 2017;[319],[320] g1. Frogner kirke 22. juni 1948[321],[322] Gregard Gregardsen Heje, direktør, f. Stockholm 30. november 1923,[323],[324] d. Oslo 13. september 1978,[325],[326],[327] sønn av direktør Gregard Heje, Kristiania[328],[329],[330],[331],[332],[333],[334] og Ingeborg Andersen, Kristiania;[335] g2. --- 25. februar 1985[336] Jens-Halvard Bratz,[337] f. Aker 21. april 1920,[338] d. Oslo 19. januar 2005,[339],[340] sønn av direktør Ragnvald Henry Bratz, Skien[341],[342],[343] og Oline Aurora Henriksen, Tønsberg.[344],[345],[346],[347] Evelyn tok artium i 1944, Skarhult Husmorskole, Sverige 1945–46, Institut des Sciences d 'Education og Institut Rousseau, Gèneve 1946–1948.[348] Hun ble i september 1983 utnevnt «til hoffdame, tjenstgjørende ved Hans Majestets Hoff».[349] Hun hadde tjeneste som prinsesse Astrid fru Ferners hoffdame til hun fikk avskjed i nåde i februar 1993.[350] Oppgavene som hoffdame bestod i å tilrettelegge reiser, ledsage ved representasjonsoppdrag, bistå ved intervjuer samt korrespondanse. Evelyn var ikke ukjent for kongehuset da hun ble oppringt av prinsesse Astrid og spurt om hun kunne tenke seg å bli hoffdame. Hennes far, Jørgen J. Lorentzen, var seilervenn av kong Olav, og det samme var hennes første ektemann, Gregard G. Heje. Hun traff også kong Haakon VII som ung pike på Hankø, hvor hun hadde bodd sommerstid siden 1928. Ifølge avskjedsintervjuet i Aftenposten ble det også knyttet bånd med kongefamilien under sommerne på Hankø. Hennes foreldre ga blant annet en årlig seilermiddag for de kongelige og tilreisende regattaseilere. Bratz ble i intervjuet beskrevet som svært musikalsk. Hun sang og spilte piano, og tok i mange år timer hos musikkpedagog, «mest for hyggen, sammen med navn som Liv Dommersnes og Jens Bolling som lærte stemmebruk». Foruten musikk var Evelyn svært interessert i friluftsliv og historie.[351] Evelyn var også involvert i Lorentzen-slektens virksomhet. Blant annet satt hun i styret for Lorentzen Kysttank Rederi AS fra 1956.[352] Hun var også medlem i styret for «Eldreomsorgen», Røde Kors 1968–1984. [353] Evelyns første ektemann Gregard «Jeje» Heje tok Oslo handelsgymnas og hadde ett år ved Landbrukshøyskolen da han i 1946 dro til USA, der han tre år senere gikk ut med diplom fra kjemilinjen ved Massachusetts Institute of Technology i Cambridge, MA. Etter ett år hos Unilever i Paris kom han til A/S Agra Margarinfabrik, der han ved sin død var administrerende direktør. Heje var i mange år styreformann i Forenede Margarinfabrikker, et stort omsetningsledd for de ikke-kooperative bedrifter i bransjen. Heje bidro i stor grad til å samle Margarincentralen, Borgar, Musstad og det som ble omtalt som «de direkte selgende fabrikker» og ble betegnet som en foregangsmann i rasjonaliseringen av margarinomsetningen. Han hadde også en periode bak seg som president i Federation of Margarine Associations (ISMA). I tillegg til å inneha en rekke styreverv innen næringslivet og i Morgenbladet, var han også en aktiv seiler og var mangeårig styremedlem og formann 1975–1977 i KNS.[354] Evelyns andre ektemann Jens-Halvard Bratz hadde etter endt utdannelse ved Østre Aker middelskole 1933–1937 og Oslo Handelsgymnasium 1938–1940 studieopphold i Storbritannia og USA 1945 og 1946. Allerede i 1941 hadde han begynt i produksjonen på A/S Grorud Jernvarefabrik, som faren Ragnvald hadde grunnlagt. Han jobbet seg opp i bedriften til han ble disponent i 1950 og administrerende direktør etter faren i 1962, en stilling han beholdt til 1981, da han ble industriminister i Kåre Willochs første (rene) Høyre-regjering. Han gikk ut av regjeringen da den nye regjeringskoalisjonen (Høyre, Krf og SP) ble dannet i september 1983. Under 2. verdenskrig var han aktiv motstandsmann i Distrikt 13 i Milorg. Bratz bodde hele sin oppvekst og voksne alder på Furuset i Aker/Oslo, og med sine store friluftsinteresser var han sterkt knyttet til Østmarka. Han var dessuten en ivrig jeger.[355] Evelyn og Gregard hadde 3 barn.[356]
     • 5b. Karin Lorentzen, f. Oslo 28. februar 1928, d. Oslo 18. desember 2004;[357],[358] g. Frogner kirke, Oslo 1. juni 1948[359],[360],[361] Otto Grieg Tidemand, skipsreder, f. Kristiania 18. juni 1921,[362] d. Oslo 10. juni 2006,[363],[364] sønn av Sverre Tidemand, Kristiania[365],[366],[367] og Else Geelmuyden Grieg, Bergen.[368],[369],[370],[371] Otto Grieg Tidemand var på morssiden «beslektet med det velrenommerte skipsmeglerfirmaet, Joachim Grieg», fortelles det i Arne Hartmarks Tungløftere i norsk skipsfart. Pionervirksomhet i internasjonal sjøtransport, 1993.[372] Nevnte Joachim Grieg var nærmere bestemt Ottos grandonkel, ettersom Ottos morfar Halfdan (1864–1940) var en yngre bror av Joachim (1849–1932).[373] Joachim og Halfdan tilhørte Grieg-slektens tredje gren, andre linje, mens komponisten Edward Grieg (1843–1907) tilhørte første gren, første linje.[374] Etter artium 1940 og Oslo Handelsgymnasium 1941 kom Otto seg over Nordsjøen i en fiskebåt til England, før ferden gikk videre til Canada, der han ble utdannet som krigsflyger i Toronto og ved «Little Norway» i Muskoka. I 1942 sluttet han seg til det norske flyvåpenet som jagerflyger i Skvadron 332. Han ble dimittert fra flyvåpenet i 1946 og ble deretter ansatt i skipsmeglerfirmaet Joachom Grieg i Bergen, der han ble opptatt som kompanjong i 1951 og var med i selskapets ledelse frem til 1960 da han ble kompanjong og medeier i Belships Company Limited Skibs- A/S og Belstov-rederiene. Hans shippingerfaring samt ekteskapet med Jørgen J. Lorentzens datter Karin i 1948 forklarer sceneskiftet. Tidemand var også politisk engasjert og ble medlem av Høyres sentralstyre fra 1963 og formann i Høyres Landsfinansstyre. Tidemand var forsvarsminister i regjeringen Borthen 1965–1970 og handelsminister 1970–1971. Etter statsrådsperioden var Tidemand en periode formann i Oslo Høyre. Tidemand var også engasjert i norsk næringsliv foruten Lorentzen-gruppen. Han var en årrekke styremedlem i A/S Kosmos, Sandefjord og en periode også styreleder. Tidemand var også styreformann i Saga Petroleum, Vestagruppen, Atlas Copco Norge, Store Norske Spitsbergen Kulkompani, formann i Fredriksstad mek. Verksteds styre og medlem av representantskapet i Norges Bank m.m. Tidemand var ellers jakt- og golfinteressert. [375] Karin og Otto hadde 3 barn.[376]
     • 5c. NN Lorentzen, f. Oslo 27. januar 1934. Gift 1958 (enke 2014), 3 sønner. Bosatt utenlands.
   • 3h. Arthur Stove Lorentzen, f. Lier 2. desember 1881,[377],[378] d. Stange 10. april 1898 av lungeblødning.[379],[380],[381]
  • 2b. Thomas Lorentzen,[382] grosserer, «korresponderende reder»,[383] f. Tangen, Drammen 6. desember 1829,[384],[385],[386][387] d. Drammen 14. november 1890;[388],[389],[390],[391] g. Borgund kirke (Møre og Romsdal) 31. januar 1859[392] Johanne Magdalene Gude Knudsen, f. Moss 8. januar 1841,[393],[394],[395] d. Oslo 16. mai 1931,[396] datter av sogneprest Hans Julius Knudsen, København[397],[398],[399],[400] og Petra Marie Blom, Strømsø. Drammen.[401],[402],[403] Da Johanne fylte 90 år i januar 1931 stod blant annet følgende om henne i Aftenposten: «Fru Lorentzen [...] er en datter av den kjente sogneprest Knudsen, Jæren og Sande, Eilert Sundts energiske medarbeider i arbeidet for «fantene». Hennes morfar var skibsreder i Drammen Chr. Blom, komponisten til «Sønner av Norge». Selv utpreget musikalsk har hun alltid dyrket musikk i sitt gjestfrie hjem, hvor ikke minst ungdom har samlet sig om henne. [...] Den gamle dame, som er i udmerket vigør og er meget interessert for alt og alle, har sitt hjem her i byen sammen med sin datter frøken Johanne Lorentzen, og omfattes med varm hengivenhet av en tallrik slekt og en stor venneskare.»[404] Thomas og Johanne hadde 11 barn:
   • 3a. George Lorentsen, f. Strømsø, Drammen 2. mai 1860,[405] d. Strømsø, Drammen 10. mai 1865.[406]
   • 3b. Peter Julius Lorentzen, f. Strømsø, Drammen 2. april 1861,[407] d. Strømsø, Drammen 25. januar 1863 av skarlagensfeber.[408]
   • 3c. Jane Campbell Lorentzen, f. Strømsø, Drammen 18. juni 1862,[409] d. Strømsø, Drammen 6. februar 1863 av «Hjernebetendelsen».[410]
    Gravminnet til Christian Blom Lorentzen (1863–1936) med familie, Vestre gravlund, Oslo.
   • 3d. Christian Blom Lorentzen, grosserer, generalkonsul,[411] f. Strømsø. Drammen 21. september 1863,[412],[413],[414],[415],[416],[417],[418],[419] d. Oslo 11. september 1936;[420],[421] g1. Bragernes kirke, Drammen 7. desember 1889[422] Sophie Gullichsen, f. Drammen 7. desember 1866,[423],[424],[425] d. Alfheim, Bragernes, Drammen 4. november 1899 av lungebetennelse,[426],[427] datter av skipsreder Carl Johan Gullichsen, Skien[428] og Maren Helene Holter, Drammen;[429] g2. Uranienborg kirke, Kristiania 28. november 1900[430] Ragna Storm, f. Christiania 15. desember 1875,[431],[432],[433],[434] d. Oslo 1. mars 1957,[435],[436] datter av professor Johan Frederik Breda Storm, Lom[437],[438],[439] og Louise Juliane Christiane Bruun, Porsgrunn.[440],[441] Christian Blom Lorentzen sr. tok middelskoleeksamen ved Drammen latinskole i 1879. Deretter dro han til sjøs med et av familiens skip fra 1879 til 1881, men bestod ikke synsprøven da han forsøkte å komme seg inn i marinen. Han tok artium i Drammen i 1883. Etter å ha studert jus et par år gikk han over i forretningsvirksomhet. Agenturforetning i Drammen fra 1895 (Hofsfos Træsliperi), i 1895 medgrunnlegger av maskinfirmaet Lorentzen & Wettre i Drammen, som i 1900 overførtes til Kristiania. Han har også vært med på å starte en rekke andre større firmaer, som tremasseforretningen Lorentzen & Gutzeit i Paris 1901, tremasseforretningen J.E. Salvesen & Co. Ltd. i London og Manchester 1906, og ble i 1902 administrerende direktør i Det oversøiske Compagnie. I 1916 var han også en av grunnleggerne av handels- og eksportbanken Northern & Oversea Banking Corporation i Kristiania. Lorentzen var sekretær i Den skandinaviske Træmasseforening fra 1890, senere også i Celluloseforeningen og Papirforeningen, medlem av styret for De norske eksportnæringers landsforbund og en rekke andre næringslivsorganisasjoner. Han var også stortingssuppleant for Oslo perioden 1909–1912. Han var generalkonsul for Siam (dagens Thailand) fra 1906 til 1926 og var medlem av det første styret («direksjonen» i AS Svelvik Papirfabrik fra 1911 til 1936 og formann fra 1929–1936, kanskje fordi Det oversøiske Compagnie var en av aksjonærene.[442] Lorentzen var også kunstsamler – i generalkonsulens eie var blant annet et eksemplar av «Mor og barn» støpt i bronse av Gustav Vigeland.[443] Christian hadde 12 barn (6 + 6) i 2 ekteskap:[444]
    • 4a. Thomas Lorentzen, f. Drammen 25. oktober 1890,[445] d. Drammen 19. desember 1890.[446]
     Portrett av Aage Blom Lorentzen (1891–1920), 1911.
    • 4b. Aage Blom Lorentzen, f. Drammen 13. november 1891,[447],[448],[449] d. Diakonisseanstaltens Sykehus, Lovisenberg, Kristiania 1. januar 1920 av en nyresykdom.[450],[451] Aage Blom Lorentzen gikk på skole i Drammen til 1900, deretter på Aars og Voss' skole i Kristiania, der han tok artium. Han var senere bosatt i Kristiania etter handelsutdannelse ved høyskole i Tyskland og stillinger i Belgia, Frankrike, England og Italia, og deretter ansatt i Det oversøiske Compagnie til han døde. Han satt da i stillingen som generalsekretær. I perioden 1918–1919 foretok han en 15 måneders kombinert forretnings- og studiereise i USA (inkludert Hawaii), Japan, Korea, Kina, Filippinene, Java (Indonesia) og India og tilbake gjennom Suez. Han etterlot seg en dagbok fra reisen ledsaget av en stor samling illustrerende fotografier. Han nedla ellers et stort arbeid som stifter og leder av idrettsklubben Ready. Han var ansvarlig for boken om Det oversøiske Compagnie utgitt 1919.[452] Etter Aages død skjenket faren Christian Blom Lorentzen en gave til Ready på kr 50 000 som skulle gå til «et urørlig fond inden klubben, hvis renter skal anvendes til klubbens drift. Fondet skal hede: Aage Blom Lorentzens «Ready»-fond.»[453] Ready har også stiftet utmerkelsen Aage Blom Lorentzens Ready-statuette, som er den høyeste utmerkelse et Ready-medlem kan få.[454] Aage var ugift.
    • 4c. Ester Lorentzen, f. Nedre Storgade, Drammen 18. november 1893,[455],[456] d. Ullevål Sykehus, Kristiania 15. november 1903 av difteri.[457]
    • 4d. Otto Blom Lorentzen, f. Erik Børresens Gade, Bragernes, Drammen 11. september 1895,[458] d. Bragernes, Drammen 2. desember 1895 av «lungeslag» («ødema pulinarius»).[459]
    • 4e. Sofie Lorentzen, f. Storgaden, Drammen 18. mars 1897,[460] d. Alfheim, Bragernes, Drammen 25. desember 1897.[461]
    • 4f. Sara Lorentzen, f. Alfheim, Bragernes, Drammen 18. august 1898,[462],[463],[464],[465] d. Oslo 27. desember 1991;[466],[467],[468] g. Trondheim domkirke 6. mai 1926[469] Edgar Voss Wetlesen, diplomingeniør,[470] f. Kristiania 24. oktober 1893,[471],[472],[473] d. Oslo 5. november 1983,[474],[475] sønn av grosserer og bryggeridirektør Hugo Wetlesen, Aker[476],[477],[478] og Anna Voss, Kristiania.[479] I 1923 var Sara ansatt som vikar i Justisdepartementet.[480] Ved lysningen i 1926 var Sara oppgitt som kontordame ved legasjonen i Helsingfors.[481] Etter det er det vanskelig å finne biografisk informasjon om henne utover de rent genealogiske, en problemstilling hun for øvrig har felles med mange av de andre «innfødte» Lorentzen-kvinnene, for ikke å nevne andre samtidige kvinner. Saras ektemann Edgar Voss Wetlesen tok artium på Vestheim skole 1912, reallinjen. Eksamen Krigsskolen ned. avd. infanterilinje 1913, sersjant samme år, sekundløytnant 1914, premierløytnant 1920. Tjeneste ved IR3 på Heistadmoen som bataljonadjutant. Diplomingeniør på kjemilinjen ved den tekniske høyskolen i Dresden 1917. Praksis i USA som kjemiingeniør 1919–1921, driftsingeniør ved Hartogs tobaksfabrikk 1921–25. Disponent for A/S Norbit fra 1928 til 1961 (endret navn til Wetlesen & Roll A/S (opprinnelig asfaltfirma, senere vann- og kloakkrensing) fra 1933. Medlem av styret i Schous bryggeri fra 1936, og var også en periode ordfører i representantskapet i Christiania Spigerværk og Forenede Nagle og Skruefabrikker (Fonas) samt preses i Norsk Arkeologisk Selskap. Edgar var ellers frilufts- og jaktinteressert.[482] Sara og Edgar hadde 2 felles barn.[483]
    • 4g. Christian Blom Lorentzen, jr. f. Kristiania 31. august 1901,[484] d. Kristiania 6. mars 1902 av «Eclampsia infantilis» (spedbarnskrampe).[485]
    • 4h. Johan Storm Lorentzen, f. Kristiania 10. september 1902,[486] d. Oslo 16. mars 1986.[487],[488],[489] Violinist, i 1929 på studiereise til USA. Bosatt i Bendickesvei 6 på Ullern, Oslo.[490]
     Ragna Gundersen, født Lorentzen.
     Ragna Gundersen, født Lorentzen, og Oscar Christian Gundersen.
    • 4i. Ragna Lorentzen, f. Kristiania 26. mars 1904,[491],[492] d. Oslo 19. mai 1995;[493],[494],[495] g1. Byfogden i Oslo 11. februar 1928[496],[497] (skilt 1936)[498] Carl Viggo Manthey Lange,[499],[500] f. Kristiania 9. april 1904,[501] d. Kristiansand 31. mai 1999,[502],[503] sønn av generalsekretær, organisasjonsmann og fredspolitiker dr.philos. Christian Lous Lange, Stavanger[504],[505] og lærerinne Bertha Manthey, Trondheim;[506],[507] g2. Byfogden i Trondheim 26. august 1937[508],[509] Oscar Christian Gundersen, jurist, f. Kristiania 17. mars 1908,[510],[511] d. Oslo 21. februar 1991,[512],[513],[514] sønn av faktor Hans Christian Gundersen, Arendal[515] og Gunhild Marie «Hilda» Gjeruldsen, Barbu.[516] I 1923 var Ragna «student (u.a.)».[517] Hun utdannet seg til sykepleier og jordmor og var fra senhøstes 1934 bestyrerinne ved Trøndelag mødrehygienekontor i Trondheim.[518] I Oslo etter krigen hadde Ragna sosial omgang blant annet med ektefellene til ektemannens regjeringskolleger. Det fortelles om Werna Gerhardsen, gift med Einar Gerhardsen, at hun hadde få nære venninner, men at hun drakk «venninne-te» med Erna Carlsen, kona til fiskeriminister Reidar Carlsen, Ragna Gundersen og senere også Olene Cappelen, kona til Andreas Cappelen. Alle disse bodde i samme oppgangen og de møttes gjerne over tekoppen i forbindelse med storvasken i kjelleren.[519] Ragnas første ektemann Carl Viggo Lange blestudent 1922, cand.med. 1929 og var kandidat ved Trondheim sykehus kirurgiske og medisinske avdelinger 1937–1938, deretter praktiserende lege i Oslo 1939–1934 som lege ved Oslo Arbeideridrettskrets og praktiserende lege i Trondheim 1934–1946, hvor han var idrettslege og dessuten lege ved Trøndelag Mødrehygienekontor. Fra 1942 til 1945 fange på Falstad leir, det meste av tiden virket han som fangeleirens lege. Fra juni til oktober 1945 fungerte han som lege for«displaced persons» i Sør-Trøndelag og fortsatte som kontrollege ved Innherad fangeleir fra mai 1945 tilm januar 1946. Fra juli 1946 til 1955 var han helseinspektør i Trondheim, før han flyttet sørover til Sørlandet der han først var distriktslege i Oddernes fra 1955 til 1965 og avslutningsvis fylkeslege i Vest-Agder 1965–1974. Sekretær i Folkehelseforeningen 1929–1933. Lange var politisk aktiv i Arbeiderbevegelsen og ble medlem av Trondheim bystyre og formannskap for Arbeiderpartiet 1946–1955. Han var dessuten stortingsrepresentant 1950–1953, vararepresentant 1954–1957.[520] Ragnas andre ektemann Oscar Christian Gundersen ble cand.jur. 1931, overrettssakfører 1932 og høyesterettsadvokat fra 1939. Han ble rådmann i Trondheim i 1939 frem til han ble avsatt i 1941. Direktør for Statens trygdekontor i London og formann i trygdestyret 1942–1945. Justisminister i Einar Gerhardsens 2. regjering 5. november 1945–19. november 1951, deretter i Oscar Torps regjering til 20. desember 1952, handelsminister i Gerhardsens 3. regjering 13. januar 1962–28. august 1963 og igjen justisminister i Gerhardsens 4. regjering 25. september 1963–12. oktober 1965. Høyesterettsdommer 1953–1958 og 1967–1977, ambassadør i Moskva 1958–1961. Politisk aktivi i Arbeiderbevegelsen fra 1928, var bl.a. medlem av Trondheim bystyre og formannskap 1936–1938. Medlem av og formann for Norges delegasjon til FNs generalforsamling New York 1949, Paris 1951–1952 og New York 1952–1953.[521] Gundersen hadde også noen år som lagdommer før hans andre periode i Høyesterett. Arbeiderbladet skrev ved Gundersens bortgang: «Det er sagt om O.C. Gundersen at han aldri var folkevalgt, men til gjengjeld omhyggelig håndplukket. Gjennom sine mange ansvarsfulle posisjoner ble Gundersen en av etterkrigstidens sentrale aktører både på den juridiske og politiske arena.»[522] Ragna hadde 2 barn med Carl Viggo Lange[523] og 1 barn med Oscar Christian Gundersen.[524]
    • 4j. Jørgen Lorentzen, f. Kristiania 12. juni 1908,[525],[526],[527] d. Bærum 14. mai 1993;[528],[529],[530] g1. Rjukan 1. september 1934[531] (skilt 21. september 1945)[532] Elisabeth Christine Broch[533] f. Rjukan 16. august 1914,[534],[535] d. Stavanger universitetssykehus 22. november 2005,[536],[537] datter av ingeniør Lars Broch, Kristiania[538] og Arnolda Magdalena Hanning Rønnow, Borgund;[539] g2. Byfogden i Oslo 12. oktober 1945[540] Ragnhild Ingeborg Narud,[541] f. Veldre 29. desember 1912,[542] d. Solvik bo- og behandlingssenter, Høvik, Bærum 16. august 2000,[543],[544],[545] datter av landhandler Anders Ivar (Gusland) Narud, Ringsaker[546],[547],[548],[549] og Helga Haagensen, Elverum.[550],[551] Jørgen Lorentzen var ved den kommunale folketellingen 1923 gymnasiast.[552], tok eksamen artium ved Frogner skole, Oslo 1926, immatrikulert NTH i Trondheim samme år, eksamen kjemi i 1930. Jørgen ble privatassistent hos lederen for jordoljelaboratoriet ved den tekniske høyskole i Karlsruhe 1930–1931. Tallrike studiereiser med besøk ved fabrikker i utlandet. Kjemiker ved Rjukan Salpeterfabrikker 1933–1934, ved A/s Norsk Kabelfabrik, Drammen 1934–1936. Starter og disponent for A/s Norsk Tekstilgummiering, Høvik (regntøysstoffer) 1936–1939. Ansatt som avdelingssjef ved A/s Vestlandske Gummivarefabrikk, Stavanger 1939–41, tilsvarende stilling ved ved A/S Askim Gummivarefabrikk 1941–1945. Leder av A/S Viking Plastics, Oslo 1945–1947. Starter og medeier av Interskandinavisk Fabrikkservice i Oslo fra 1947 til 1950, deretter jobbet han for Sande fabrikker. Fra 1954 til 1973 var han overingeniør ved Nora Fabrikker. Senere drev han eget translatørfirma (Teknisk Sprogservice). For øvrig en periode styremedlem i farens bedrift A/S Lorentzen/Wettre. Lorentzen hadde 15 måneders opphold i USA 1930–1931, hvor han solgte fisk, satte opp plakater for Frelsesarmeen etc. Gikk til fots gjennom Frankrike fra Karlsruhe til Bilbao sommeren 1931. For øvrig medstifter av Akademisk Motorklubb, der han var formann 1 år. Stiftet Den Norske Emballasjeforening, som han senere ble æresmedlem av, og stiftet på 1980-tallet Pensjonerte Konsulenters Forbund. Fra 1963 til 1975 hadde han sertifikat som privatflyger og han avla examen philosophicum ved Universitetet i Oslo i 1981.[553] Jørgen Lorentzen interesserte seg ellers for slektsforskning og ga i ut 1977 en slektsbok.[554] Jørgens første kone Elisabeth Christine Broch, senere gift med Richard Holmesland, ble yrkesaktiv først da yngstedatteren (i andre ekteskap) hadde begynt på skolen. Hun jobbet med såkalt «canvassing» (markedsføring, oppsøkende virksomhet) for Lilleborg fabrikker og senere Margarincentralen, senere rengjøringsarbeid til hun var fylt 79 år. Etter mange år som enke flyttet hun fra «Oslo-gryta» til Jæren i 2002 der eldstedatteren var bosatt.[555] Jørgen hadde 2 barn (1 sønn og 1 datter) med Elisabeth Christine Borch og 1 datter med Ragnhild Ingeborg Narud.[556],[557]
    • 4k. Christian Blom Lorentzen, jr., f. Christiania 3. august 1909,[558] d. Røde Kors' klinikk, Frogner, Oslo 15. august 1922 etter operasjon som følge av vådeskudd.[559],[560],[561],[562]
    • 4l. Stein Blom Lorentzen, f. Kristiania 21. august 1918,[563],[564],[565] d. Oslo 25. april 2002.[566],[567],[568] Stein Blom Lorentzen gikk Oslo tekniske skole 1944, deretter Otto Treiders Handelsskole.[569] Han drev senere handel og agentur med forretningskontor i Oslo sammen med Jan Henrik Magnus under firmaet Lorentzen & Magnus.[570] Lorentzen var i ungdommen opptatt med idrett, blant annet langrenn, hopp og tennis, med deltagelser blant annet i junior-NM i tennis.[571] Ellers var musikk, spesielt jazz, dens store lidenskapen, og Lorentzen var med i flere band opp gjennom årene som trommeslager, inkludert Oslo Swingklubbs Band, Arne Klettes orkester, Fred Lange-Nielsens Rytmesekstett og Rowlands Swingband og drev også undervisning.[572] I en artikkel i Kavringen om jazzmusikken på Frogner står det: «Stein Lorentzen fulgte med i [Fred] Lange-Nielsens forskjellige band, deltok i Syv muntres innspilling av «Sigarett Stomp» (1942) og var med i et par storbandprosjekter i okkupasjonstidens siste år.»[573] I Bjørn Stendahls bok om jazzen i Norge på 40-tallet kan man lese: «Sentralt i hovedstaden var Oslo Swing Club – helt i begynnelsen av 40-tallet. Og sentralt i swingklubbens faste musikerkrets sto fire personer; de hadde tidligere gjort seg kjent under navnet «Hot Dogs». Det var tre skolekamerater, 21-22 år gamle, trommeslageren Stein Lorentzen, bassisten Fred lange-Nielsen («Lange-Nils») og pianisten jan Fredrik Dahl (kalt både «Fren Jadrik», «Fren» og «Buster»!) – og så var det en enda yngre en, netopp hjemkommet fra England med friske impulser, trompeteren Rowland Greenberg, så vidt fylt 20 år. Denne kvartetten dannet en basisgruppe i swingklubbens husorkester.»[574] Lorentzen var med på flere plateinnspillinger. Han hadde eget orkester på Oterstig på Tjøme om sommeren, med Rowland Greenberg på Gin-Mill-Club høsten 1945. Senere vesentlig dansemusikk.[575] Videre kan man lese i Cappelens musikkleksikon: «L. er kjent fra en rekke norske swingband, bl.a. Hot Dogs (1935–1940) som betraktes som en av de beste jazzgruppene i Oslo på slutten av 1930-tallet. I 1941 var L. med på plateinnspilling med String Swing.»[576],[577] Stein var ugift.
   • 3e. Sara Lorentzen, f. Strømsø, Drammen 20. november 1865,[578],[579],[580],[581],[582],[583],[584] d. Glemmen 14. april 1952;[585],[586] g. Bragernes kirke, Drammen 17. november 1887[587] Markvard[588] Otto Orning Nilsen, bestyrer av trelastforretning og høvleri, f. Bragernes, Drammen 19. desember 1862,[589],[590],[591],[592],[593] d. --- 8. januar 1940,[594],[595] sønn av kjøpmann Hans Jacob Nilsen, Mjøndalen, Nedre Eiker[596],[597] og Andrea Elise Eriksen, Tønsberg.[598],[599],[600] Det fortelles om Sara, som ble kalt for «Ma» av barna, at hun «vokste opp i et meget velstående og selskapelig hjem i Drammen». Ektemannen Ottos familie hadde i generasjoner arbeidet i trelastbransjen, noe han fortsatte med da han fikk stilling som disponent i det velrenommerte trelastfirmaet J.N. Jacobsen & Co. i Fredrikstad.[601] Senere var han direktør for benmelfabrikken på Gressvik ved Fredrikstad samtidig som han drev agenturvirksomhet i trelast og treforedlingsprodukter. Ifølge dødsnotisen spilte Nilsen en fremtredende rolle i byens og distriktets næringsliv.[602] «Ma» var svært musikalsk og var selv en habil pianist. Et barnebarn tror at «Ma» som ung drømte om å bli profesjonell pianist, men at ekteskap og 8 barn i rask rekkefølge satte en effektiv stopper for slike drømmer. Hun var en inspirator for musikklivet i Fredrikstad. Blant annet dannet hun Fredrikstad Musikkforening, og hjemme samlet hun alle som hadde interesse for musikk og selv spilte et instrument. Det ble stadig holdt huskonserter og de fleste barna spilte et instrument. [603] Sara fikk pen omtale i lokalavisen da hun døde i 1952: «[…] i alle sine år her, var hun aktivt interessert i byens sosiale og kulturelle liv. Spesielt vil hennes nevn[sic] kanskje være knyttet til Fredrikstad Feriekoloni – som hun var med å starte, og som hun kjempet for gjennom vanskelige år, dels som formann gjennom hele 16 år. Uendelig mange har gjennom feriekolonien fått styrke og helse takket være hennes aldri sviktende energi. Også Fredrikstad Gutttehjem[sic] sto hennes hjerte nær, og på et felt som Kvinnerådet gjorde hun en meget stor innsats. Hun hadde en dyp og ekte interesse for alt som kan sammenfattes i begrepet kulturliv, kanskje spesielt for teatret, og med henne går bort ennå en representant for den kultur som ble bygget opp i hjemmet, og som er livsnødvendig for kulturlivet utad.»[604] Sara og Otto hadde 8 barn.[605]
   • 3f. Jørgen Julius Lorentzen, f. Strømsø, Drammen 16. desember 1866,[606],[607],[608] d. Munkedamsveien 96, Kristiania 10. november 1923;[609],[610] g. Hønefoss kirke 5. desember 1897[611] Hanna Marie Birch, f. Hønefoss 15. februar 1870,[612],[613],[614],[615],[616],[617],[618],[619] d. Oslo 20. september 1955,[620],[621] datter av distriktslege Hans Peter Gottfried Birch, Rakkestad[622],[623] og Sara Arbo, Larvik.[624],[625],[626],[627],[628],[629] Lorentzen gikk først på Drammens latinskole, tok anneneksamen 1887, teologisk embetseksamen 1892 og seminareksamens tilleggsprøve 1893. 1887–1888 var han huslærer på Sunnmøre hos prost Nils Anker. Etter å ha vikariert noen måneder ved Drammens folkeskoler ble han sommeren 1893 ansatt ved Hønefoss kommunale høyere allmennskole («middelskolen»). I 1895 ble han tredjelærer ved skolen, i 1902 adjunkt og var overlærer og skolebestyrer fra 1913 til 1919, da han av helbredshensyn tok avskjed fra sin stilling. Hans hovedfag var tysk. I studieårene var han i flere semestre medlem av Studentersamfunnet og Studentersangforenngen. Han var i en årrekke formann i Hønefoss ungdomsforening og ble i 1900 beskikket til medlem av bestyrelsen for Hønefoss folkeboksamling og fungerte senere som formann. Han var også en periode kasserer ved Hønefoss kommunale tegneskole og gformann i bestyrelsen for Hønefoss tekniske aftenskole (opprettet 1909) og for Hønefoss menighets geistlige lønningsutvalg. Som student foretok han et par reiser, en til København og en til Liverpool, og i 1895, 1899, 1902 og 1906 var han på språkopphold i Tyskland, i 1906 endog 3 måneder i Berlin med offentlig stipend. Ekteparet flyttet til Kristiania i 1919.[630] Da Lorentzen gikk av i 1919 fikk han på middelskolens eksamensfest med seg mange godord om gjerningen han hadde nedlagt. Han hadde ifølge skolebestyrer Dengerud ved sitt eksempel øvet stor innflytelse både på lærerne og elever. «Jeg føler mig forvisset om at hans elever aldrig har kjeet sig i hans timer. Han har en sjelden evne til at gjøre timerne interessante og morsomme, Hans enestaaende og alsidige kundskapsfyld bidrar ikke mindst hertil. Og han fordret ogsaa meget av sig selv», uttalte Dengerud. På kollegenes vegne betonte overlærer Lagesen at «Dine rike evner, din sterke vilje og din utrættelige arbeidskraft har gjort at du har faat utrettet et rikt arbeide.» Skolestyrets formann overrettssakfører Munthe uttalte at «skolebestyrer Lorentzen hadde en særegen evne til at lære og kjende hver enkelt av skolens elever og vise hver især av dem speciel omhu og interesse.» Lorentzen mottok av kollegene et blomsterglass ingravert med ordene «Visdom pryder livet», av elevene et sølvblomsterglass og av ordfører Bye på vegne av byen en sølvbolle med blomster.[631] I 1891 var Marie ansatt som huslærerinne hos ingeniør Grøndahl i Hønefoss, i 1910 lærerinne ved Hønefoss kommunale høyere allmennskole, samme arbeidsplass som sin ektemann. I minneordet om Marie står det at hun «var ansatt som lærerinne ved Hønefoss middelskole fra 1899 til 1919; hun underviste vesentlig i religion og håndgjerning». Videre stod det at hun «var et eiegodt menneske, som alle måtte bli glad i og som alle ble glad i, mild og blid som hun alltid var, vennlig og elskverdig i all sin ferd. Sine tallrike elever omfattet hun med kjærlig omsorg».[632] På middelskolens eksamensfest i 1919 som markerte slutten for lærerparets virke på skolen, ble også Marie takket av, hvor den nye skolebestyreren, Dengerud, uttalte at hun særlig som lærerinne i religion hadde satt dype merker etter seg.[633] I 1956 ble det kjent at ekteparet Jørgen og Marie Lorentzen i et testament datert Kristiania 16. juli 1921 hadde bestemt at kr 20 000 av deres etterlatte midler skulle gå til et fond som skulle hete «Marie og Jørgen Lorentzens legat til Hønefoss kommunale høyere almenskole». Det stod for øvrig at skolebestyrerens søster skulle nyte av rentene av kapitalen for sin levetid, dvs. Johanne. Bortsett fra det skulle rentene gå vekselvis det ene året elevene og det andre til lærerne.[634]
   • 3g. Birger Lorentzen, f. Strømsø, Drammen 24. mai 1868,[635] d. Strømsø, Drammen 6. august 1868 av diaré.[636],[637]
   • 3h. Ellinor Johanna Lorentzen, f. Strømsø, Drammen 14. oktober 1869,[638] d. Strømsø, Drammen 14. april 1870 av «Krampeslag».[639]
   • 3i. Emma Lorentzen, f. Strømsø, Drammen 20. januar 1871,[640] d. Strømsø, Drammen 23. mars 1871 av «Hjernebetendelse».[641]
   • 3j. Thomas Lorentzen, f. Drammen 27. mai 1872,[642],[643] d. Strømsø, Drammen 30. oktober 1874 av hjernebetennelse.[644]
   • 3k. Johanne Magdalene Lorentzen, f. Nedre Storgade, Bragernes, Drammen 14. juni 1880,[645],[646],[647],[648],[649] d. Oslo 16. august 1966.[650],[651] I 1891 bodde Johanne hjemme hos moren i Sundgaden i Drammen, men ved folketellingen 1900 hadde hun forflyttet seg til Kristiania, der hun jobbet som kontorist i forsikringsbransjen, en stilling hun også innehadde 10 år senere. Ved folketellingen 1923 var stillingsbetegnelsen sekretær for forsikringsselskapet Storebrand.[652]
  • 2c. Georg Monefeldt Lorentzen, skipsfører,[653] f. Tangen, Drammen 24. juni 1831,[654],[655],[656] d. «[...] ved Skibet "Danas" totale Forlis i Nordsøen» 17. desember 1873.[657],[658],[659] Ungkar.
  • 2d. Henry Campbell Lorentzen, skipsfører,[660] f. Tangen, Drammen 24. mai 1833,[661],[662],[663],[664],[665] d. Drammen 11. juni 1891;[666],[667] g. Free Church of Scotland, 34 Jamaica Street, Edinburgh, Skottland 20. mai 1862[668] Jessie Bailey, f. Edinburgh,[669] Skottland[670] --- 1836,[671],[672] d. Drammen 30. mars 1906,[673] datter av John Bailey, --- og Jessie Campbell, ---. 10 barn:
   • 3a. Jenny Lorentzen, f. Strømsø, Drammen 1. mars 1863,[674],[675],[676],[677],[678],[679],[680] d. Son 21. november 1919 av hjertelammelse;[681],[682] g. Vor Frues kirke, Trondheim 28. mai 1888[683] Anton Emil Hurum,[684] skipskaptein og skipsreder, f. Bragernes, Drammen 13. april 1861,[685],[686],[687],[688],[689],[690],[691],[692] d. Zaandam, Nederland 18. mai 1927,[693] sønn av kjøpmann og trelasthandler Hans Hurum, Hole[694] og Emilie Eriksen, Tønsberg.[695] Anton Emil var i folketellingene oppført som hhv. skipskaptein, hvalfanger og skipsreder, men ved folketellingen 1920 jobbet han som disponent for Oversea Canning & Co. i Son. Jenny og Anton Emil hadde 3 barn.[696]
   • 3b. Henry Collin Campbell Lorentzen, f. Strømsø, Drammen 15. oktober 1864,[697] d. Strømsø, Drammen 13. juli 1867 av skarlagensfeber.[698]
   • 3c. Thomas Jørgen Lorentzen, f. Strømsø, Drammen 4. oktober 1865,[699],[700],[701],[702],[703],[704] d. «paa Søen» 6. desember 1888.[705] I 1885 «Sømand i udenrigs Fart».[706] Det kommer frem av hovedrullen at Thomas Jørgen rømte fra skipet i Québec 22. juli 1887.[707]
   • 3d. Cora Lorentsen. f. Strømsø, Drammen 12. desember 1866,[708],[709],[710],[711],[712],[713],[714] d. Fana 14. august 1955.[715],[716] Ugift. Ved folketellingen 1891 var Cora oppført som «Skolebestyrerske, Privatskole. Huseierske sammen med Søskene». 9 år senere var hun fortsatt «priv. Lærerinde» og bosatt på farens eiendom Solitude i Drammen. Så flyttet hun på seg da hun i 1910 var bosatt som guvernante hos legefamilien Borthen på Hop i Fana, den gangen egen kommune utenfor Bergen. Hun oppholdt seg samme sted 10 år senere, men da var tittelen «husfrøken». Det var familien Borthen som undertegnet dødsannonsen i Bergens Tidende da hun døde i Fana i 1955, 88 1/2 år gammel.
   • 3e. Mary Lorentzen, f. Tangen, Drammen 2. juli 1868,[717],[718],[719],[720],[721],[722],[723] d. Drammen 21. august 1955.[724],[725] Ved folketellingen 1891 var Mary Lorentzen bosatt i Drammen som «Skolebestyrerske» på privatskole og dessuten «Huseierske» sammen med søsknene. Hun var oppført som privatlærer i 1900 og bosatt på eiendommen «Solitude» sammen med moren og 6 søsken. I folketellingen 1910 var hun registrert to steder – i Drammen var hun bosatt i Svelvikveien 15 sammen med søsteren Jessie og drev med «husgjerning, husflid», men hadde antatt oppholdssted i Kristiania. Der var hun registrert som bosatt i Niels Juehls gate sammen med sin eldste søster Jenny og dennes Hurum-familie. Men dette Oslo-oppholdet var kun midlertidig. Dessverre er det foreløbig lite å finne om Mary i Digitalarkivet og Nettbiblioteket ellers. Hun døde som ugift i 1955, da oppgitt som «fvh. lærerinne» og bopel Strømsø pleiehjem.[726]
   • 3f. Henry Lorentzen, f. Strømsø, Drammen 22. juli 1870,[727],[728],[729],[730],[731],[732] d. Bulawayo Memorial Hospital, Sør-Rhodesia [Zimbabwe] 19. mai 1939[733],[734] av «Myocardinal degeneration – senility».[735] Ugift. Henry var først gullsmedlærling,[736] dro deretter til sjøs,[737] men var oppgitt som «railway pensioner»[738],[739] da han døde i Zimbabwe i 1939. Det bemerkes at det ikke er funnet kilder som med 100 % sikkerhet bekrefter at den Henry Lorentzen som døde i Zimbabwe i 1939 er identisk med Henry Lorentzen, f. 1870 i Drammen, men koblingen er overveiende sannsynlig med tanke på alder, nasjonalitet og manglende alternativer.
   • 3g. Edward John Darney Lorentzen, f. Strømsø, Drammen 30. juli 1872,[740],[741],[742],[743],[744],[745],[746],[747],[748] d. Aberdeen, Grays Harbor, Washington, USA 25. mars 1918.[749],[750] I 1891-tellingen var Edward oppført som sjømann og «Huuseier, sammen med Søskene». I 1900 var han fortsatt sjømann og hadde antatt oppholdssted i California, USA. 10 år senere var han fortsatt bosatt i California, nærmere bestemt San Francisco, der han fortsatt tjente til livets opphold som sjømann. Så flyttet han lenger nord til Washington, eventuelt så hadde han midlertidig opphold der, da han døde i Aberdeen sørvest for Seattle i mars 1918. Han ligger gravlagt på Fern Hill Cemtery i Aberdeen. På Findagrave.com står det til bildet: »E.J.O[sic] is buried in one of five unmarked graves to the right of the upright headstone in the photo. This area is part of the Sailor's Lot.»[751] Navnet Darney fortjener litt omtale. I The Oxford Dictionary of Familiy Names in Britain and Ireland, Volume I,[752] står det om Darney at det er «[...] (i) locative name from Darney (Vosges) from Darney-aux-Chênes in Châtenois (Alsace). (ii) in some cases perhaps an altgered spelling of the French surname Darné, a locative name from Arné in Hautes Pyrénées, with fused preoposition d(e) 'from'.» En lignende omtale står på trykk i Dictionary of American Family Names, 2005.[753] Førstnevnte tittel gir også eksempler på navnebærere i Skottland. Og når man søker i ScotlandsPeople finner man flere skotske eksempler, også fra Edwards mors fødeby Leigh. Det er dermed nærliggende å tro at det er en slektskobling, men det krever en god del forskning for å kunne dokumentere det nærmere.
   • 3h. Georgie Lorentzen, f. Erik Børresens Gade, Bragernes, Drammen 10. desember 1974,[754],[755] d. --- 27. januar 1952.[756],[757] Ugift. I 1891 «Huseierske sammen med Søskende».[758] i 1900 husholderske og bosatt i Drammen.[759] og i 1920 «Priv. sykepleierske» og bosatt ved Fortun i Skoger herred.[760]
   • 3i. Jessie Lorentzen, telefonistinne, f. Erik Børresens Gade, Bragernes, Drammen 31. oktober 1879,[761],[762],[763],[764],[765] d. Drammen 5. mai 1958.[766],[767],[768] Jessie var de siste årene bosatt i Alders Hvile, Cappelens gate 41 i Drammen.[769]
   • 3j. Ragnhild Viola Lorentzen, f. E. Børresens Gade (?), Drammen 23. oktober 1881,[770],[771],[772],[773],[774] d. Sandar 10. desember 1958.[775],[776],[777] Ved folketellingen 1891 er Ragnhild bosatt i Drammen og er registrert som «Huseierske, sammen med Søskende». 9 år senere bor hun på farens eiendom Solitude i Drammen, mest sannsynlig samme adresse som tidligere, og er «Sysselsat med husgjerningen». 10 år senere har hun flyttet på seg og er bosatt på Flåten i Sande i Vestfold der hun driver «Forsj. husarbeide» for bestyreren for ullvarefabrikken, Frantz Zessack. Selv om det fullstendige fornavnet ikke er oppgitt må vi gå uifra at vi snakker om samme Ragnhild Lorentzen som i skatteligningen 1914–1915 for Sande har tittel som «Husbestyrinde».[778] Folketellingen 1920 får tas senere. Deretter forsvinner hun ut av kildene en stund, men i 1937 dukker det opp en Ragnhild Lorentzen som grunnet eiendomssalg holdt frivillig auksjon på Anvik pensjonat i Brunlanes i dagens Larvik kommune «over 1 spisestue møbl. i ek, 1 salongmøbl. (plysj), 1 bjerk salongbord (antikk), 1 rundstrikkemaskin, grammofon, bord, stoler og speil, gardiner, kjøkken-, glass- og steintøi m. m. m.»[779] Verken grunnboken[780] eller bygdeboken for Brunlanes[781] oppgir opplysninger som kan nærmere identifisere selgeren. Men da Ragnhild Lorentzen kjøpte Anvik østre, br. 1, i 1933, ervervet hun også bnr. 11,[782] der det i grunnboken er en henvisning til en obligasjon fra Jessie Lorentzen til Ragnhild Lorentzen på kr 10 000. Dermed er ikke identiteten lenger tvilsom. Da Ragnhild i november 1939 blir ansatt som bestyrer for Sandefjord og Oplands Turistforenings hytte Geirastadir i Kodal i daværende Andebu kommune, uttalte hun i Sandefjords Blad:[783] «Jeg gleder mig forferdelig meget! Jeg er så interessert i ungdom og friluftsliv og slikt, ser De, og nu kommer jeg jo rett opp i det. Jeg har forresten hatt en sportskafé selv engang, ved Hamar, men det er vel nærmere 10 år siden nu. og dette her blir jo meget større. Ja, og så hadde jeg Andvig[sic] Pensjonat ved Farris noen år.» Avisen skrev så at hun skulle reise tilbake til Drammen hvor hun ville oppholde seg frem til hun begynte i stillingen i desember 1939. Avisen beskrev ellers «frk. Lorentzen» som en meget beskjeden, men munter og hyggelig dame som sikkert vil vinne sig mange venner på sitt nye arbeidssted».[784] Ragnhild sluttet som bestyrer for Geirastadir i juli 1941 «etter et fortjenstfullt arbeide».[785] Sportskafeen som nevnes i intervjuet het for øvrig Breidablikk og lå i daværende Furnes herred utenfor Hamar.[786] Det må også ha vært samme Ragnhild Lorentzen som bestyrte Strand sommerpensjonat i Sandar i nåværende Sandefjord kommune på begynnelsen av 1930-tallet.[787] Etter 1941 er tilgjengelige kilder foreløbig sparsommelige. Ragnhild nevnes i dødsannonsene til søstrene Mary og Jessie i henholdsvis august 1955[788] og mai 1958[789] før hun selv døde i Sandar i desember 1958. Hun var bosatt i Sandar da hun døde,[790] men ble bisatt i Larvik,[791] der også urnen ble nedsatt.[792]

Gravminner

Gravminnene i Drammen ser ikke ut til å eksistere lenger. Medlemmer av de senere generasjonene er i hovedsak gravlagt i på Ris urnelund og Vestre gravlund i Oslo.

En av familiegravene i Drammen lå på Bragernes kirkegård (Øvre kirkegård) og ble festet av grosserer Christian Blom Lorentzen (1863–1963) i 1890 for 30 år. I graven, som hadde nr. 192, i dag 01.EA.11.009/010, lå gravlagt grossererens barn Thomas Lorentzen (f. og d. 1890), Otto Blom Lorentzen (f. og d. 1895), Sofie Lorentzen (f. og d. 1897) og grossererens første kone Sofie Lorentzen, f. Gullichsen (1866–1899). Festet ble ikke forlenget og andre overtok gravstedet. Det er ikke sten på graven i dag.[793] Grossereren selv og andre familiemedlemmer ble gravlagt på Vestre gravlund, se nedenfor.

Diskusjonsfora, nyhetsgrupper

Referanser

 1. I Lorentzen, Jørgen. Anniken Birgitte Lorentzens forfedre, [Lysaker]: [Privat], 1977, blad 3a oppgis dødsåret til 1801, noe som neppe stemmer all den tid degnen giftet seg for andre gang det året, jf. Hjorth, Birte. Degnene i Hollænderbyen – om skolen, kirken og de gejstlige indtil 1812, 1980, s. 26. I samme bok, s. 33, oppgis dødsåret til 1836. Må kontrolleres opp mot primærkilder.
 2. Lorentzen, Jørgen. Anniken Birgitte Lorentzens forfedre, [Lysaker: [Privat], 1977, blad 3A.
 3. Ved folketellingen 1787 var Thomas Lorentzen, 36, gift med Sara Smidt, 31 og bosatt i Store Magleby, der Thomas arbeidet som «Dages og Skoleholder». Begge var gift for første gang, jf. Source Information. Ancestry.com. 1787 Denmark Census [database on-line]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2021. Original data:1787 Folketælling. København, Danmark: The Danish National Archives - Rigsarkivet.
 4. Ved folketellingen 1801 var degn og skoleholder [Skolelehrer?] Thomas Lorentzen enkemann og fortsatt bosatt i Store Magleby Sokkelund herred sammen med barna Jacob (?), 15, Karen Dorthea, 14, og Jørgen, 13. På neste side i telllingen står oppført Jens Monefeld Lorentzen, 11, oppgitt som «Hans Søn», jf. Danishfamilysearch.org. Census 1801 København / Sokkelund / Store Magleby parish.
 5. Sara Smith ble begravet 26. november 1790, jf. Rigsarkivet/Arkivalieronline. Københavns Amt. Store Magleby Sogn. Enesteministerialbog. 1770 FVD - 1811 FVD, s. 262, nr. 32.
 6. Det finnes også en slekt Lorenzen fra Drammen uten «t», se Drammens-slekten Lorenzen gjennom 500 år (bok), som ikke må blandes sammen med herværende slekt.
 7. Hvis ikke annet er nevnt, bygger innledningen på Kolltveit: 1977 (se litteraturoversikten).
 8. Kolltveit: 1977, s. 17.
 9. Throndsen, Ludvig. «Flaskeposten fra Nordsjøen», kapittel i Drammensere anno dengang, Brakar, 1995, s. 97.
 10. Sitat og opplysninger ellers er hentet fra Waltad, Emilie. «Private pikeskoler på Strømsø», Drammens Tidende 29. desember 1954 nr. 302, s. 6.
 11. Foreløbig er kun dåpsdatoen kjent, men det er mulig at fødselsdatoen er å finne i lægdsrullene. Det er et prosjekt som per juli 2021 er utsatt.
 12. Rigsarkivet. Store Magleby sogn. Enesteministerialbog 1770 FVD - 1811 FVD.
 13. Kolltveit: 1977, s. 12.
 14. SAKO, Strømsø kirkebøker, F/Fa/L0015: Ministerialbok nr. I 15, 1859-1868, s. 316, nr. 49.
 15. Kolltveit: 1977, s. 13.
 16. Kolltveit: 1977, s. 12.
 17. Kolltveit: 1977, s. 13.
 18. ScotlandsPeople.gov.uk (National Archives of Scotland). 16/09/1828 LORENTZEN, JORGEN (Old Parish Registers Marriages 692/1 110 206 Leith North) Page 206 of 634.
 19. "Scotland Marriages, 1561-1910", database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XY9J-JJ1 : 11 February 2020), Jane Campbell or Stove in entry for Jorgen Lorentzen, 1828.
 20. Kolltveit: 1977, s. 13.
 21. ScotlandsPeople.gov.uk (National Archives of Scotland). 18/05/1798 CAMPBELL, JEAN (Old Parish Registers Births 692/1 40 54 Leith North) Page 54 of 559. Døpt 18. mai 1798, jf. også "Scotland Births and Baptisms, 1564-1950", database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:VQCR-8MQ : 12 February 2020), Jean Campbell, 1798.
 22. SAKO, Strømsø kirkebøker, F/Fa/L0021: Ministerialbok nr. I 21, 1878-1885, s. 274, nr. 53.
 23. Morgenbladet 29. november 1878 nr. 329 A, s. 3, under overskriften «Bekjendtgjørelser. Dødsfald.»: «Vor kjære Moder Jane Lorentzen født Campbell, Enke efter Skibsrhedsr [sic] Jørgen Lorentzen, bortkaldtes af Herren ved en stille Død i Eftermiddag, 80 1/2 Aar gammel. / Drammen 26de Novbr. 1878. / Den Afdødes Børn.»
 24. Kolltveit: 1977, s. 12.
 25. ScotlandsPeople.gov.uk (National Archives of Scotland). 30/10/1820 STOVE, ARTHUR (Old Parish Registers Marriages 692/1 110 62 Leith North) Page 62 of 634, jf. også "Scotland Marriages, 1561-1910", database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XY9J-JXF : 11 February 2020), Jean Campbell in entry for Arthur Stove, 1820.
 26. Kolltveit: 1977, s. 10 og 15
 27. Kolltveit: 1977, s. 10.
 28. Kolltveit: 1977, s. 15.
 29. Kirkebokoppføringen er foreløbig ikke digitalt tilgjengelig på ScotlandsPeople (https://www.scotlandspeople.gov.uk/), sist søkt 23. september 2021). Fødselsdatoen er oppgitt i James Stove Lorentzens skipersertifikat avbildet Kolltveit: 1977, s. 18.
 30. SAKO, Strømsø kirkebøker, F/Fa/L0013: Ministerialbok nr. I 13, 1830-1847, s. 25, nr. 1.
 31. Folketelling 1865 for 0602bP Strømsø prestegjeld i Drammen kjøpstad (James Stove Lorentzen).
 32. Folketelling 1875 for 0626P Lier prestegjeld (Jamis Stave Lorentsen).
 33. Folketelling 1891 for 0626 Lier herred (James Stowe Lorentzen).
 34. Kolltveit: 1977, s. 10.
 35. SAKO, Lier kirkebøker, F/Fa/L0017: Ministerialbok nr. I 17, 1901-1908, s. 224, nr. 0, jf. SAKO, Strømsø kirkebøker, G/Ga/L0003: Klokkerbok nr. 3, 1894-1904, s. 359, nr. 25.
 36. Jf. dødsannonsen for «James Stowe Lorentzen» i Buskeruds Blad 18. april 1901 nr. 105, s. 3.
 37. Norges Sjøfartstidende 16. april 1901 nr. 87, s. 2: «Skibsreder James Stowe Lorentzen paa Nøsted i Lier er iflg. "Dr. Tid." igaar afgaaet ved Døden 80 Aar gammel. Den Afdøde var en Halvbroder af Thom og Henry Lorentzen, der i sin Tid sammen med Moderen drev en af Norges dengang største Skibsrederforretninger og som ogsaa lod bygge mange nye Skibe. En tredie Halvbroder Georg Monefelt Lorentzen var tidligere død og har oprettet et Legat for Sjømænd. James Lorentzen deltog ikke med Moderen og de nævnte Halvbrødre i Bestyrelsen af Forretningen men var derimod Skibsfører, indtil han for 30 Aar siden sluttede paa Sjøen [og] kjøbte sin vakre Eiendom Nøsted, hvor han siden har været bosat, og hvor han særlig efter den Krise, der er overgaaet Selskibsfarten, har drevet Skibsrederi kun i mindre Skala.»
 38. Kolltveit: 1977, s. 34.
 39. Kolltveit: 1977, s. 17–18.
 40. ScotlandsPeople.gov.uk (National Archives of Scotland). 15/05/1854 BAILEY, SARAH (Old Parish Registers Marriages 692/2 260 135 Leith South) Page 135 of 182. Sarah var bosatt i 31 West Norton Place, Edinburgh, Parish of South Leith. Far var avdøde John Bailey, som hadde jobbet for the Royal Artillery, morens navn ikke nevnt. Sammenholdt med opplysningene om Jessie Baileys foreldre er det åpenbart at Sarah og Jessie var søstre.
 41. 16. mai 1854 jf. Kolltveit: 1977, s. 19.
 42. Ved folketellingen 1841 (Skottland) var Sarah, 7 år, bosatt sammen med Janet Bailey, 40 (tante?), John Bailey, 11, Jean Bailey, 8, og Jessie Bailey, 5. Source Citation: Parish: Edinburgh St Cuthberts; ED: 44A; Page: 6; Line: 540; Year: 1841. Source Information: Ancestry.com. 1841 Scotland Census [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2006. Original data: 1841 Scotland Census. Edinburgh, Scotland: General Register Office for Scotland. Reels 1-151. General Register Office for Scotland, Edinburgh, Scotland.
 43. Folketelling 1865 for 0602bP Strømsø prestegjeld i Drammen kjøpstad (Sally Lorentsen).
 44. Kolltveit: 1977, s. 19.
 45. SAKO, Strømsø kirkebøker, F/Fa/L0015: Ministerialbok nr. I 15, 1859-1868, s. 421, nr. 29.
 46. Morgenbladet 6 mars 1868 nr. 66 A, s. 3, under overskriften «Bekjendtgjørelser. Dødsfald.»: «At min blide elskelige, inderlig elskede Huustru Sally, født Bailey, hjemkaldtes af Herren den 26de f.M. ved en blid og rolig Død, tilkjendegives herved fraværende Venner og Bekjendte. / Syv Smaa begræde med mig Tabet af en øm Moder og trofast Ægtefelle. / Drammen, 4de Marts 1868. / Jas. S. Lorentzen.»
 47. Kolltveit: 1977, s. 20.
 48. SAO, Halden prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. I 9, 1866-1877, s. 413, nr. 25.
 49. Kolltveit: 1977, s. 20.
 50. Skee kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13475/C/7 (1822-1844), bildid: C0042131_00158.
 51. Skee kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/GLA/13475/A I/6 (1835-1845), bildid: C0042098_00163, sida 270.
 52. Folketelling 1900 for 0626 Lier herred.
 53. Folketelling 1910 for 0602 Drammen kjøpstad (Hulda Lorentzen).
 54. SAKO, Folketelling 1920 for 0602 Drammen kjøpstad, 1920, s. 52127 (Anna Hulda Kathrine Lorentzen).
 55. SAKO, Strømsø kirkebøker, F/Fa/L0028: Ministerialbok nr. I 29, 1914-1937, s. 113, nr. 20. Det er her oppført at Hulda var født i Strömstad, hvilket ikke er korrekt, ettersom Skee sogn utenfor Strömstad er korrekt.
 56. Buskeruds Blad 10. april 1931 nr. 94, s. 6: «Enkefru Hulda Lorentzen, vår kjære mor, døde stille igår. Drammen, 9. april 1931. På frav. søsters og øvrige families vegne: Sally Lorentzen. Begravelsen foregår fra Strømsø gravkapell mandag kl. 1.30.»
 57. Foreldrene Sven Otto Ahlenius og Catharina Sophia Dassau ble gift i Skee sogn 30. januar 1833, jf. Skee kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13475/C/7 (1822-1844), bildid: C0042131_00253.
 58. Død 26. august 1859 i Rellen, Skee sogn, Sverige: Skee kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13475/C/11 (1851-1861), bildid: C0042134_00188.
 59. Skee kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13475/C/6 (1794-1821), bildid: C0042130_00181, sida 335.
 60. Marums kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13364/C/2 (1757-1835), bildid: C0051729_00045, sida 74. Se sognehistorikk i artikkelen Marums socken (Wikipedia, svensk). Navnerekkefølgen til moren varierer i kildene, her er dåpsinnføringen gjengitt.
 61. I Sveriges dödbok 1860–2016 er fornavnet skrevet kun Sofia Beata: Ahlenius, Sofia Beata / Västra gatan 5 (78) / Död 24/12 1894. / Kyrkobokförd i Kungälv (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän). / Född 1804 (ingen uppgift om födelseort) / Änka. / Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2017: / Kungälv-Ytterby, Kungälvs kn (Västra Götalands län, Bohuslän) / Källor: / DB, HFL (sida: 95) Post-ID: / SDB7_06072096.
 62. Folketelling 1875 for 0626P Lier prestegjeld.
 63. Folketelling 1891 for 0626 Lier herred.
 64. Kolltveit: 1977, s. 31.
 65. SAKO, Strømsø kirkebøker, F/Fa/L0014: Ministerialbok nr. I 14, 1848-1858, s. 153, nr. 40.
 66. Folketelling 1865 for 0602bP Strømsø prestegjeld i Drammen kjøpstad (Jørgen Lorentsen).
 67. Folketelling 1875 for 0626P Lier prestegjeld (Jørgen Lorentsen).
 68. SAKO, Lier kirkebøker, F/Fa/L0015: Ministerialbok nr. I 15, 1883-1894, s. 349, nr. 61.
 69. Morgenbladet 10. juni 1884 nr. 158 A, s. 3 og Morgenbladet 12. juni 1884 nr. 160 B, s. 2, under overskriften «Bekjendtgjørelser. Dødsfald»: «At vor kjære ældste Søn Skibsfører Jørgen Lorentzen 29 Aar gammel, ved Skib «Athena's» Forlis paa Magdalenøerne i St. Lawrencegolfen, den 1ste f. M. er omkommet, med 18 Mand af sin Besætning, idet blot En er reddet, og at han, ilanddrevet, den 14de blev begravet på derværende Kirkegård, meddeles herved Slægt og Venner, samt hans mange Venner og Bekjendte i Ind- som Udlandet. Nøstet pr. Drammen 6te Juni 1884. Hilde Lorentzen, født Aheenius[sic]. Ias S. Lorentzen.»
 70. Kolltveit: 1977, s. 31. Gravstedet er nærmere bestemt på kirkegården til St. Luke's på Grindstone Island, offisielt Île du Cap-aux-Meules, i øygruppa Les Îles-de-la-Madeleine (Magdalen Islands) i regionen Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine i Quebec, Canada. Gravstenen har inskripsjonen «Sacred to the memory of Capt. Jorgen Lorentzen aged 29 years wrecked on Wolf Island April 30th 1884 with ship Athena of Drammen Norway and perished with 18 of his crew Ps. 50'15», se bilde i gravbasen CanadianHeadstones.ca. Wolf Island tilsvarer her Île de la Pointe-au-Loup (eller kun Pointe-au-Loup) og ligger noe nord for Île du Cap-aux-Meules. Se Sanchagrin, Roland. Geological report 106. Magdalen Islands, Quebec, 1964, s. 3, og kartWikipedia.
 71. SAKO, Strømsø kirkebøker, F/Fa/L0014: Ministerialbok nr. I 14, 1848-1858, s. 184, nr. 96.
 72. Kolltveit: 1977, s. 31.
 73. SAKO, Lier kirkebøker, F/Fa/L0014: Ministerialbok nr. I 14, 1875-1882, s. 372, nr. 133. «Faldt i en svær Storm i Atlanterhavet overbord fra Skibet Kalypso af Drammen og druknede.»
 74. Kolltveit: 1977, s. 31.
 75. SAKO, Strømsø kirkebøker, F/Fa/L0014: Ministerialbok nr. I 14, 1848-1858, s. 207, nr. 79.
 76. Folketelling 1865 for 0602bP Strømsø prestegjeld i Drammen kjøpstad (Jane Lorentsen).
 77. Folketelling 1875 for 0626P Lier prestegjeld (Jane Lorentsen).
 78. Kolltveit: 1977, s. 31.
 79. WieWasWie. BS Overlijden met Jane Lorentzen, se også skannet versjon.
 80. Kolltveit: 1977, s. 31.
 81. SAKO, Lier kirkebøker, F/Fa/L0014: Ministerialbok nr. I 14, 1875-1882, s. 347, nr. 5.
 82. WieWasWie. BS Huwelijk (Documenttype BS Huwelijk. Erfgoedinstelling Noord-Hollands Archief. Plaats instelling Haarlem. Collectiegebied Noord-Holland. Aktenummer 49. Registratiedatum 26-04-1882. Akteplaats Den Helder. Opmerking Gehuwd te Lier (Noorwegen) 23-02-1882. Hw. voltrokken Bragemieskerk[sic] Drammen.)
 83. Jf. dødsannonsen for «James Stowe Lorentzen» i Buskeruds Blad 18. april 1901 nr. 105, s. 3.
 84. WieWasWie. BS Geboorte met Leendert Amons (Documenttype BS Geboorte. Erfgoedinstelling Regionaal. Archief Alkmaar. Plaats instelling Alkmaar. Collectiegebied Noord-Holland. Archief: 77.1.2.030. Registratienummer 582. Aktenummer G 303. Registratiedatum 23-08-1855. Akteplaats Den Helder. Collectie Archiefnaam: Burgerlijke Stand Regiogemeenten, Bron: Geboorte-, huwelijks en overlijdensregister,... Boek Geboorte-, huwelijks en overlijdensregister).
 85. WieWasWie. BS Overlijden met Leendert Amons (Documenttype BS Overlijden. Erfgoedinstelling Noord-Hollands Archief. Plaats instelling Haarlem. Collectiegebied Noord-Holland. Aktenummer 56. Registratiedatum 28-02-1924. Akteplaats Zaandam).
 86. WieWasWie. BS Huwelijk met Cornelis Albertus Amons (Documenttype BS Huwelijk. Erfgoedinstelling Noord-Hollands Archief. Plaats instelling Haarlem. Collectiegebied Noord-Holland. Aktenummer 106. Registratiedatum 01-11-1854. Akteplaats Den Helder). Lenke til skannet versjon.
 87. WieWasWie. BS Huwelijk met Cornelis Albertus Amons (Documenttype BS Huwelijk. Erfgoedinstelling Noord-Hollands Archief. Plaats instelling Haarlem. Collectiegebied Noord-Holland. Aktenummer 106. Registratiedatum 01-11-1854. Akteplaats Den Helder). Lenke til skannet versjon.
 88. Cornelis Albert Amons, f. Nieuwediep [Den Helder], Nederland 12. april 1884; Sally Amons, f. Nieuwediep [Den Helder], Nederland 14. juni 1885; James Stove Amons, f. Nieuwediep [Den Helder], Nederland 19. september 1886; Willem Amons, f. Zaandam, Nederland 31. januar 1889. Sistnevnte barn, Willem Amons, giftet seg i Amsterdam 1. mai 1925 med sin tremenning Sara Emilie Hurum, datter av Anton Emil Hurum og Jenny Lorentzen (datter av Henry Campbell Lorentzen (1833–1891) og Jessie Lorentzen, f. Bailey (1836–1906)). Se WieWasWie. BS Huwelijk met Willem Amons (Documenttype BS Huwelijk. Erfgoedinstelling Noord-Hollands Archief. Plaats instelling Haarlem. Collectiegebied Noord-Holland. Aktenummer Reg.7B fol. 21. Registratiedatum 01-05-1925. Akteplaats Amsterdam).
 89. Folketelling 1865 for 0602bP Strømsø prestegjeld i Drammen kjøpstad (Jessie Lorentsen).
 90. Folketelling 1875 for 0626P Lier prestegjeld (Jessie Lorentsen).
 91. Folketelling 1891 for 0626 Lier herred (Jessie Lorentzen).
 92. Folketelling 1900 for 0626 Lier herred (Jessie Lorentzen).
 93. Folketelling 1910 for 0602 Drammen kjøpstad.
 94. SAKO, Bragernes kirkebøker, F/Fb/L0010: Ministerialbok nr. II 10, 1911-1922, s. 327, nr. 00, jf. SAKO, Strømsø kirkebøker, F/Fa/L0026: Ministerialbok nr. I 26, 1905-1914, s. 379, nr. 66.
 95. Kolltveit: 1977, s. 31.
 96. Kolltveit: 1977, s. 31.
 97. Kolltveit: 1977, s. 31.
 98. SAKO, Strømsø kirkebøker, F/Fa/L0015: Ministerialbok nr. I 15, 1859-1868, s. 43, nr. 89.
 99. Folketelling 1865 for 0602bP Strømsø prestegjeld i Drammen kjøpstad (Sally Lorentsen).
 100. Folketelling 1875 for 0626P Lier prestegjeld (Sally Lorentsen).
 101. Folketelling 1891 for 0626 Lier herred (Sally Lorentzen).
 102. Folketelling 1900 for 0626 Lier herred (Sally Lorentzen).
 103. Folketelling 1910 for 0602 Drammen kjøpstad (Sally Lorentzen).
 104. SAKO, Folketelling 1920 for 0602 Drammen kjøpstad, 1920, s. 52145 (Sally Lorentzen).
 105. Kolltveit: 1977, s. 31.
 106. Drammens Tidende 16. januar 1960 nr. 13, s. 13: «Vår kjære tante frk, Sally Lorentzen sovnet stille inn idag, nær 100 år gammel. Drammen/Oslo, 15/1 1960 Familien. Bisettes i krematoriet, Drammen, mandag den 18. januar kl. 14.45.»
 107. Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet).
 108. Kolltveit: 1977, s. 31.
 109. Kolltveit: 1977, s. 31.
 110. Throndsen, Ludvig. «Flaskeposten fra Nordsjøen», kapittel i Drammensere anno dengang, Brakar, 1995, s. 97.
 111. Minneord i Drammens Tidende 20. januar 1960 nr. 16, s. 6.
 112. Kolltveit: 1977, s. 31.
 113. SAKO, Strømsø kirkebøker, F/Fa/L0015: Ministerialbok nr. I 15, 1859-1868, s. 85, nr. 191
 114. Folketelling 1865 for 0602bP Strømsø prestegjeld i Drammen kjøpstad (James Stove Lorentzen).
 115. Folketelling 1875 for 0626P Lier prestegjeld (Jamis Stave Lorentsen).
 116. SAKO, Lier kirkebøker, F/Fa/L0014: Ministerialbok nr. I 14, 1875-1882, s. 223, nr. 15.
 117. Kolltveit: 1977, s. 31.
 118. SAKO, Strømsø kirkebøker, F/Fa/L0023: Ministerialbok nr. I 23, 1885-1894, s. 303, nr. 40.
 119. Morgenbladet 30. september 1890 nr. 552, s. 3, under overskriften «Dødsfald»: «At vor kjære Søn Cand. jur. James Stove Lorentsen, Reserveofficer i Armeen og ansat ved Generalkonsulatet i London, afgik efter et kort Ophold i Hjemmet, ved en rolig Død, den 27de ds. 29 Aar gammel, meddeles herved Venner & Bekjendte. Begravelsen sker fra Strømsøe Gravkapel Thorsdag 2 Oktbr. kl. I. Nøstet pr. Drammen 29 Sept 1890. Hulda Lorentsen, født Ahlenius. Jas. S. Lorentsen.»
 120. Kolltveit: 1977, s. 31.
 121. Beskrivelsen og sitatene bygger på biografien i Studenterne fra 1879. Biografiske meddelelser samlede i anledning af deres 25-aars studenterjubilæum, Kristiania, 1904, s. 127–128. Jf. også Morgenbladet 11. juni 1887 nr. 298, s. 1, vedrørende utnevnelsen til premierløytnant i landevernet.
 122. Kolltveit: 1977, s. 35.
 123. SAKO, Strømsø kirkebøker, F/Fa/L0015: Ministerialbok nr. I 15, 1859-1868, s. 158, nr. 103.
 124. Folketelling 1865 for 0602bP Strømsø prestegjeld i Drammen kjøpstad (Johannes Lorentsen).
 125. Folketelling 1875 for 0626P Lier prestegjeld (Johannes Lorentsen).
 126. Folketelling 1891 for 0626 Lier herred (Johannes Lorentzen).
 127. Folketelling 1900 - skipslister fra innland og utland (Johannes Lorentzen).
 128. Kommunal folketelling 1923 for Kristiania kjøpstad (ufullstendig) (Johannes Lorentzen). I 1923 bosatt i Erling Skjalgsønsgate 20 i Kristiania.
 129. Kolltveit: 1977, s. 35.
 130. Buskeruds Blad 8. april 1931 nr. 92, s. 5: «Min inderlig kjære mann skibsfører Johannes Lorentzen døde stille idag. Aasgaardstrand, 7. april 1931. Valborg Lorentzen. Barn, svigerbarn, barnebarn. Bisettes i det gamle krematorium lørdag 11. april kl. 15.30.».
 131. Kolltveit: 1977, s. 36, 44.
 132. SAKO, Stokke kirkebøker, F/Fa/L0010: Ministerialbok nr. I 10, 1884-1903, s. 196, nr. 20
 133. Kolltveit: 1977, s. 35, skriver feilaktig 1890.
 134. SAKO, Stokke kirkebøker, F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. I 8, 1858-1871, s. 107, nr. 22.
 135. RA, Folketelling 1891 for 0720 Stokke herred, 1891, s. 2171. Transkripsjon: Folketelling 1891 for 0720 Stokke herred (Valborg Haakonsen).
 136. Kolltveit: 1977, s. 35.
 137. Folketelling 1910 for 0602 Drammen kjøpstad (Valborg Lorentzen).
 138. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave (Valborg Lorentzen, 1916, «til sin mand», reisemål New York).
 139. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave (Valborg Lorentzen, 1918, «til sin mand», reisemål New York).
 140. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave (Valborg Lorentzen, 1921, «besøk», reisemål New York).
 141. Emigranter over Oslo 1867-1930 (Valborg Lorentzen, 1923, reisemål New York).
 142. Kommunal folketelling 1923 for Kristiania kjøpstad (ufullstendig) (Valborg Lorentzen).
 143. Jf. dødsannonse i Aftenposten 5. november 1947 nr. 505, s. 9: «Vår inderlig kjære mor, svigermor og bestemor Valborg Lorentzen døde stille i Aasgaardstrand 2. nov. Axel B. Lorentzen. F. H. Lorentzen. Jørgen J. Lorentzen[.] Svigerbarn og barnebarn. Bisettelsen finner sted i Det nye krematorium fredag 7. nov. kl. 12.40.»
 144. SAO, Asker prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. I 7, 1825-1864, s. 77, nr. 176.
 145. Folketelling 1900 for 0721 Sem herred (Axel Haakonsen).
 146. Folketelling 1910 for 0721 Sem herred (Axel Haakonsen).
 147. SAKO, Sem kirkebøker, F/Fb/L0006: Ministerialbok nr. II 6, 1905-1918, s. 520-521, nr. 0.
 148. Kolltveit: 1977, s. 35.
 149. SAKO, Stokke kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1826-1843, s. 42, nr. 84.
 150. RA, Folketelling 1891 for 0720 Stokke herred, 1891, s. 2169.
 151. Folketelling 1900 for 0721 Sem herred (Elen Kirstine Haakonsen).
 152. Folketelling 1910 for 0721 Sem herred (Elen Kristine Haakonsen f Borgen).
 153. Kolltveit: 1977, s. 36.
 154. Broen. Aasgaardstrandiana 2001, [Åsgårdstrand]: Laget, 2001, s. 48 (utgitt av Aasgaardstrand og omegn historielag), jf. også «Aasgårdstrand skal ringe inn julen med egne kirkeklokker.», Gjengangeren 15. oktober 1947 nr. 238, s. 3, der sammenlagtsummen for de to kirkeklokkene ble nevnt (henholdsvis kr 7000 og kr 3000).
 155. «Aasgårdstrands nye kirkeklokker innviet juleaften.», Gjengangeren 29. desember 1947 nr. 299, s. 2.
 156. Kolltveit: 1977, s. 45.
 157. Kolltveit: 1977, s. 59.
 158. SAKO, Bragernes kirkebøker, F/Fb/L0007: Ministerialbok nr. II 7, 1885-1893, s. 230, nr. 15.
 159. Kolltveit: 1977, s. 35.
 160. Kolltveit: 1977, s. 46.
 161. Kolltveit: 1977, s. 45.
 162. Kolltveit: 1977, s. 59.
 163. SAKO, Bragernes kirkebøker, F/Fb/L0008: Ministerialbok nr. II 8, 1894-1902, s. 28, nr. 164.
 164. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave.
 165. Kolltveit: 1977, s. 35.
 166. Dødsannonsen for Aksel B. Lorentzen i Aftenposten 14. februar 1952 nr. 76 s. 11.
 167. Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet).
 168. Kolltveit: 1977, s. 87.
 169. SAO, Frogner prestekontor Kirkebøker, H/Ha/L0005: Lysningsprotokoll nr. 5, 1919-1927, s. 10, nr. 93.
 170. Hedemarkens Amtstidende 21. november 1919 nr. 270, s. 2: «Bryllup feires imorgen, lørdag, i Kristiania av frøken Else Gulbranson, datter av sorenskriver Gulbranson og frue, født Stillesen, Aasnes, og hr. Axel B. Lorentzen, Kristania.»
 171. Norsk Kundgjørelsestidende 21. oktober 1919 nr. 371, s. 2: «Skibsmægler Aksel Borgval Lorentzen, Kr.a og frk. Else Gulbranson, Solør. – Hans Ording, forr., Kr.a.»
 172. Jansen, Jonas (red.). Studentene fra 1912. Biografiske oplysninger samlet til 25-års-jubileet 1937, Oslo: Bokkomiteen for studentene fra 1912, 1937, s. 214.
 173. Hartmark: 1993, s. 139.
 174. Else ble gift andre gang i desember 1934 med grosserer Carsten Thomas Jahrmann, Frøen, f. Kristiania 11. oktober 1894, d. --- 28. desember 1950, sønn av Fritz Jahrmann, Kristiania og Anna Linderud, Kristiania, jf. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, dødsannonse i Aftenposten 30. desember 1950 nr. 605 («Min elskede far, min kjære svigerfar, vår hjertegode bestefar, vår kjære bror grosserer Carsten Thomas Jahrmann døde fredelig 28. des. Lillemor, Egil, Anne og Pål Bjerke. Søsken.»), s. 8, vielsessannonse i Aftenposten 22. desember 1934, s. 4, jf. også SAO, Aker sorenskriveri, L/Lc/Lcb/L0001: Vigselprotokoll, 1920-1922, s. 52 (borgerlig vielse Jahrmann/Isdahl). Jf. også lysningsannonse i Norsk Kundgjørelsestidend 20. desember 1934, s. 1 (Jahrmann/Lorentzen). Det at Else ikke var nevnt i Carsten Thomas Jahrmanns dødsannonse tyder på at ekteskapet var oppløst. Lillemor, eg. Anne-Margrethe Jahrmann, gift med Egil Bjerke, var Carstens datter fra tidligere ekteskap med Marga Isdahl, f. Feldtmann. Se for eksempel avsnittet om svigersønnen Egil i Juul Møller, Tryggve. Studentene fra 1941, Oslo: Bokkomiteen for studentene fra 1941, (T. Juul Møller), 1966, s. 50, lysningsannonsen i Norsk Kundgjørelsesstidende 3. august 1921 nr. 211, s. 2 og SAO, Aker sorenskriveri, L/Lc/Lcb/L0020: Vigselprotokoll, 1943, s. 90 (borgerlig vielse Jahrmann/Bjerke). Søk i Nettbiblioteket (Nb.no) tyder på at Carsten Jahrmann også inngikk ekteskap med Ester Vig i 1931. Nevnte Margretha Marianna Franziska «Marga» Feldtmann, født i Lick, Tyskland 7. mars 1894, var for øvrig datter av apoteker Friedrich Feldtmann og Marianna Langkam og var tidligere gift (skilsmissebevilling 15. august 1921) med Harald Greve Isdahl, jf. forlovelsesannonsen i Bergens Tidende 29. mai 1914 nr. 142, s. 5, jf. også SAO, Aker sorenskriveri, L/Lc/Lcb/L0001: Vigselprotokoll, 1920-1922, s. 52 (borgerlig vielse Jahrmann/Isdahl).
 175. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad (Else Gulbranson).
 176. Folketelling 1910 for 0218 Aker herred (Else Gulbranson).
 177. Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet).
 178. Dødsannonse i Morgenbladet 9. desember 1971. Annonsen var undertegnet barna James og Vera Stove Lorentzen og Elisabeth og Carsten Bruun.
 179. «Anmeldte dødsfall fredag 3. desember», Aftenposten 7. desember 1971 nr. 565, s. 15.
 180. Begravdeioslo.no (Gravferdsetaten i Oslo kommune), id. 141128.
 181. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad (Johan Georg Gulbranson).
 182. Folketelling 1910 for 0218 Aker herred (Johan Georg Gulbranson).
 183. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad (Laura Gulbranson).
 184. Folketelling 1910 for 0218 Aker herred (Laura Johanne Gulbranson).
 185. Studenterne fra 1880. Biografiske meddelelser samlede i anledning af deres 25-aars studenterjubilæum, Kristiania:Malling, 1905, s. 116.
 186. Jansen, Jonas (red.). Studentene fra 1912. Biografiske oplysninger samlet til 25-års-jubileet 1937, Oslo: Bokkomiteen for studentene fra 1912, 1937, s. 214.
 187. Dødsannonsen for Aksel B. Lorentzen i Aftenposten 14. februar 1952 nr. 76 s. 11.
 188. Kolltveit: 1977, s. 87–88.
 189. Hartmark: 1993, s. 135.
 190. SAO, Frogner prestekontor Kirkebøker, J/Ja/L0001: Fødselsregister nr. 1, 1916-1927, s. 103, nr. 4.
 191. Hartmark: 1993, s. 134.
 192. Dødsannonse i Aftenposten 9. mars 2021 nr. 113, s. 9.
 193. Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet).
 194. Begravdeioslo.no (Gravferdsforvaltningen i Oslo kommune), id. 105662.
 195. SAO, Frogner prestekontor Kirkebøker, H/Ha/L0010: Lysningsprotokoll nr. 10, 1948-1951, s. 25, nr. 229, jf. lysningsannonse bl.a. i Friheten 18. oktober 1948 nr. 243, s. 3.
 196. Vielsesannonse i Aftenposten 20. desember 1948 nr. 589, s. 7.
 197. Sættem, Odd. Hvem er hvem? 1984, Oslo: Kunnskapsforlaget, 1984, s. 328–329. ISBN 8257301868.
 198. Sættem, Odd. Hvem er hvem? 1984, Oslo: Kunnskapsforlaget, 1984, s. 328–329. ISBN 8257301868.
 199. Berset, Inger (red.). Studentene fra 1918. Et jubileumsskrift, Oslo: Bokkomitéen, 1950, s. 92.
 200. Dødsannonse i Aftenposten 8. april 2019 nr. 97, s. 45.
 201. Begravdeioslo.no (Gravferdsforvaltningen i Oslo kommune), id. 105662.
 202. SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0008: Ministerialbok nr. A 8, 1885-1906, s. 238-239, nr. 9.
 203. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad (Aage Ditlev-Simonsen).
 204. Kommunal folketelling 1923 for Kristiania kjøpstad (ufullstendig).
 205. SAO, Ullern prestekontor Kirkebøker, H/L0003: Lysningsprotokoll nr. 3, 1920-1933, s. 33, nr. 30.
 206. Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet).
 207. SAO, Frogner prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1897-1917, s. 87, nr. 10.
 208. Pussig nok kalt Randi Kjersebom i Folketelling 1910 for 0218 Aker herred, kan være en transkripsjonsfeil (lest 26. august 2021).
 209. Berset, Inger (red.). Studentene fra 1918. Et jubileumsskrift, Oslo: Bokkomitéen, 1950, s. 92.
 210. Sættem, Odd. Hvem er hvem? 1984, Oslo: Kunnskapsforlaget, 1984, s. 328–329. ISBN 8257301868.
 211. Hartmark, Arne. «James Stove Lorentzen», nekrolog i Aftenposten 27. mars 1998 nr. , s. 11.
 212. Hartmark, Arne. «James Stove Lorentzen» (nekrolog), Aftenposten 27. mars 1998 nr. , s. 11.
 213. Manus, Max. Det blir alvor, Steensballe, 1946.
 214. «Olympiakomiteen får stor eiendom i Trysil. Storstilet gave fra skipsrederne Jahre, Dahl og Lorentzen», Rjukan Arbeiderblad (NTB) 13. november 1963 nr. 263, s. 1.
 215. Dybwad-Olsen, Ola. «James Stove Lorentzen», nekrolog i Aftenposten 1. april 1998 nr. 153, s. 11.
 216. Jf. dødsannonsen for Vera Stove Lorentzen i Aftenposten 8. april 2019 nr. 97, s. 45.
 217. 217,0 217,1 217,2 217,3 217,4 217,5 Kjellesvig, Morten. Slekten Bruusgaard 1797-1997 : en oppdatering av kommandør H.E. Bruusgaards bok Slekten Bruusgaard i Norge, Hosle: Sven Lunde, 1998, s. 167.
 218. SAO, Frogner prestekontor Kirkebøker, J/Ja/L0001: Fødselsregister nr. 1, 1916-1927, s. 162, nr. 56. Rekkefølgen på fornavnene varierer i kildene, har beholdt rekkefølgen Emilie Elisabeth, selv om hun er registrert med navnet Elisabeth Emilie da hun døde.
 219. Dødsannonse i Tønsbergs Blad 7. september 1999 nr. 205, s. 122.
 220. Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet) (Elisabeth Emilie Foyn-Bruun).
 221. Digitalarkivet. Dødsfall i Norge (1947) 1995-april 2001 (Elisabeth Emilie Foyn Bruun).
 222. SAKO, Sem kirkebøker, G/Ga/L0007: Klokkerbok nr. I 7, 1909-1924, s. 50, nr. 15. Kjellesvig: 1998, s. 167 oppgir Tønsberg som fødested. Sem ble en del av Tønsberg kommune fra 1. janjuar 1988.
 223. SAKO, Folketelling 1920 for 0721 Sem herred, 1920, s. 3485.
 224. Dødsannonse i Tønsbergs Blad 28. juli 2014 nr. 169, del 2 Kultur, s. 11.
 225. Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet) (Carsten Henrik Foyn-Bruun).
 226. Kjellesvig, Morten. Slekten Bruusgaard 1797-1997 : en oppdatering av kommandør H.E. Bruusgaards bok Slekten Bruusgaard i Norge, Hosle: Sven Lunde, 1998, s. 162.
 227. Kolltveit: 1977, s. 45.
 228. Kolltveit: 1977, s. 59.
 229. Folketelling 1910 for 0602 Drammen kjøpstad (Frithjof Hunter Lorentzen).
 230. Kommunal folketelling 1923 for Kristiania kjøpstad (ufullstendig) (Frithjov H. Lorentzen).
 231. Kolltveit: 1977, s. 35.
 232. Begravdeioslo.no (Gravferdsetaten i Oslo kommune), id. 105502].
 233. Er registrert som død i Oslo, jf. Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet), hvilket strider mot andre kilder, inkludert avisomtale og Kolltveit: 1977. Sandefjords Blad 14. juli 1965 nr. 158, s. 2, skrev under hhv. overskriften «Skipsreder Fr. H. Lorentzen avgått ved døden» og underoverskriften «Døde i Sandefjord igår» at «Skipsreder Frithjof H. Lorentzen, Oslo, døde igår på Sandefjord sykehus, dit han var lagt inn fra sitt sommersted på Eftang. Han ble 69 år gammel.»
 234. Kolltveit: 1977, s. 85, 94.
 235. SAO, Garnisonsmenigheten Kirkebøker, F/Fa/L0016: Ministerialbok nr. 16, 1922-1930, s. 170, nr. 27.
 236. SAO, Nesodden prestekontor Kirkebøker, G/Ga/L0003: Klokkerbok nr. I 3, 1924-1939, s. 137, nr. 0.
 237. Navnet stavet Bache med ch og ikke ck jf. lysningsannonse i Norsk Kundgjørelsestidende 23. april 1925 nr. 96, s. 1 og bryllupsannonse i Aftenposten 14. mai 1925 nr. 247, s. 4.
 238. SAO, Oslo byfogd avd. I, L/Lb/Lbb/L0043: Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler, 1943.
 239. Hvem er hvem? 1994, Oslo: Kunnskapsforlaget, 1994, s. 342. ISBN 8257304867. Her er navnet stavet Backe med ck.
 240. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad (Else Bache).
 241. Dødsannonse i Aftenposten 7. oktober 1988 nr. 464, s. 11.
 242. Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet).
 243. Begravdeioslo.no (Gravferdsetaten i Oslo kommune), id. 105490. Lest 26. august 2021. Oppgir dødsår til 1989 og begravelsesdato (dvs. urnenedleggelse) 21. november 1989, men dødsannonsen og Folkehelseinstituttet oppgir 1988.
 244. SAKO, Hurum kirkebøker, F/Fa/L0011: Ministerialbok nr. 11, 1847-1860, s. 167, nr. 91.
 245. SAO, Gamlebyen prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. 6, 1881-1890, s. 173, nr. 81.
 246. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad (Richard Bache).
 247. Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet).
 248. SAO, Gamle Aker prestekontor Kirkebøker, F/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1864-1872, s. 239, nr. 52.
 249. Folketelling 1891 for 0301 Kristiania kjøpstad.
 250. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad (Jenny Bache).
 251. Dødsannonse i Aftenposten 16. mars 1937 nr. 136, s. 12.
 252. SAO, Oslo byfogd avd. I, L/Lb/Lbb/L0043: Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler, 1943. Flere kilder, eksempelvis Bay-Schmith, Svend/Dahl, O.R. (red.). Næringslivets menn i Norden. Biografisk håndbok over ledere av skandinaviske firmaer, Eckardts bokhandel, 1950, s. 825, skriver at Frithjofs skilsmisse fra Else fant sted i 1939 og at andre ekteskap ble inngått 28. februar 1942, hvilket beviselig er feil. Vielsen ble for øvrig annonsert i bl.a. Aftenposten 5. februar 1943, s. 4. Lysning 27. januar 1943, jf. bl.a. forannevnte notarialprotokoll og Fritt folk 27. januar 1943, s. 7. Elisabeth var tidligere gift i Stange lørdag 7. april 1934 (skilt 7. februar 1942) med (flyver-)løytnant Halvor Bjørneby, f. Åsnes 22. september 1905, d. Skedsmo 23. mai 1981, sønn av godseier John Bjørneby, Fredrikstad og Dagny Antonette Pettersen, Dypvåg [Tvedestrand], jf. Stange prestekontor, K/L0026: Ministerialbok nr. 26, 1923-1937, s. 247, nr. 10, jf. også vielsesannonse i Aftenposten 7. april 1934, s. 4 (søk i Nettbiblioteket (nb.no), Folketelling 1910 for 0425 Åsnes herred (Halvor Bjørneby), Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet), SAK, Dypvåg sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0007: Ministerialbok nr. A 7/ 1, 1872-1884, s. 159, nr. 18 (Dagny Antonette) og Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad (Dagny Antonette Pettersen). Elisabeth og Halvor hadde én datter sammen, se bl.a. Kaada, Birger (red.). Norges leger. 1976, Foreningen, 1978, s. 447, og dødsannonsen til Elisabeth i Aftenposten 3. januar 2001 nr. 3, s. 15.
 253. SAH, Østre Toten prestekontor, Ministerialbok nr. 10, 1910-1920, s. 46, nr. 31. Det står anmerket at barnet, altså Elisabet (uten h) er født i Kristiania. Dette står dog ikke anmerket i klokkerboken.
 254. SAH, Østre Toten prestekontor, Klokkerbok nr. 10, 1912-1933, s. 19, nr. 29.
 255. Dødsannonse i Aftenposten 3. januar 2001 nr. 3, s. 15.
 256. Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet).
 257. Begravdeioslo.no (Gravferdsetaten i Oslo kommune), id. 105502].
 258. I andre ekteskap var Knut Christian gift med Ingrid «Linge» Cappelen (1905–1981), datter av Didrik Cappelen (1873–1941) og Antoinette Therese von der Lippe (1876–1934). Jf. Norsk Kundgjørelsestidende 19. september 1928, s. 2 (lysning Knut Christian og Ingrid) og Begravdeioslo.no (Gravferdsetaten i Oslo kommune), id. 5352, Haugen, Lambrecht. Cappelen-slekten 1627–2008, Rosendal, 2008, s. 107 og 111, jf. også Christian Langaard (Wikipedia, bokmål, sist besøkt 26. august 2021).
 259. SAO, Uranienborg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1896-1914, s. 159, nr. 63.
 260. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad (Elisif Feanley, som må være en transkripsjonsfeil, lest 26. august 2021).
 261. SAO, Uranienborg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1896-1914, s. 159, nr. 63.
 262. Kolltveit: 1977, s. 36.
 263. Kolltveit: 1977, s. 95.
 264. Sandefjords Blad 14. juli 1965 nr. 158, s. 2.
 265. Fra representantskapets ordfører, skipsreder Odd Bergs minnetale under generalforsamlingen til Hvalfangerselskapet Globus A/S 10. november 1965, referert i Østlands-Posten 11. november 1965 nr. 261, s. 2.
 266. Kolltveit: 1977, s. 87.
 267. Kolltveit: 1977, s. 90.
 268. [Sættem, Odd. Hvem er hvem? 1984, Oslo: Kunnskapsforlaget, 1984, s. 328. ISBN 8257301868.
 269. Oslo kommune Byarkivet. Oslo helseråd. Fødselsmeldinger 1928.
 270. Kolltveit: 1977, s. 95.
 271. Dødsannonse i Aftenposten 13. januar 1987 nr. 19, s. 19.
 272. Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet). navnerekkefølge Eirik James.
 273. Begravdeioslo.no (Gravferdsetaten i Oslo kommune), id. 105564.
 274. Jf. dødsannonse i Aftenposten 13. januar 1987 nr. 19, s. 19.
 275. Sættem, Odd. Hvem er hvem? 1984, Oslo: Kunnskapsforlaget, 1984, s. 328. ISBN 8257301868, jf. Smedvig, Peter T. «J. Eirik Lorentzen», nekrolog i Aftenposten 16. januar 1987 nr. 25, s. 15.
 276. Smedvig, Peter T. «J. Eirik Lorentzen», nekrolog i Aftenposten 16. januar 1987 nr. 25, s. 15.
 277. Kolltveit: 1977, s. 87. Ble kalt for «junior» selv om fornavnet ble stavet annerledes enn farens.
 278. Kolltveit: 1977, s. 90.
 279. Oslo kommune Byarkivet. Oslo helseråd. Fødselsmeldinger 1929.
 280. Kolltveit: 1977, s. 95.
 281. Dødsannonse i Aftenposten 31. mai 2010 nr. 202 del 2 Kultur, s. 13.
 282. Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet).
 283. Begravdeioslo.no (Gravferdsetaten i Oslo kommune), id. 105490.
 284. Vielsesannonse bl.a. i Akers-Posten 20. oktober 1962, s. 2.
 285. Dødsannonse i Aftenposten 22. august 2012 nr. 226, Del 2 Kultur, s. 13 og Aftenposten 25. august 2012 nr. 229, Del 2 Kultur, s. 17.
 286. Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet).
 287. Bl.a. Norsk Lysingsblad 20. januar 1945, s. 2.
 288. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad (Gunnar Henrik Stenersen).
 289. SAO, Ris prestekontor Kirkebøker, H/Ha/L0001: Lysningsprotokoll nr. 1, 1933-1952, s. 7, nr. 6.
 290. Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet). Her er ikke navnet Eckersberg tatt med, men det står oppført i lysningsprotokollen.
 291. SAO, Frogner prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1897-1917, s. 211, nr. 32.
 292. Hvem er hvem? 1994, Oslo: Kunnskapsforlaget, 1994, s. 342. ISBN 8257304867.
 293. Hvem er hvem? 1994, Oslo: Kunnskapsforlaget, 1994, s. 342. ISBN 8257304867, jf. Evensen, Ragnar, jr. «Fridtjof Lorentzen», nekrolog i Aftenposten 4. juni 2010 nr. 209, del 2 Kultur, s. 15 og Wikøren, David. «Fridtjof Lorentzen», nekrolog i Aftenposten 10. juni 2010 nr. 217 del 2 Kultur, s. 15 (sitatene er hentet fra sistnevnte nekrolog).
 294. Heiberg, Cath. «Karin Holmboe Lorentzen», nekrolog i Aftenposten 13. september 2012 nr. 248 del 2 Kultur & Meninger, s. 15.
 295. Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet), jf. Begravdeioslo.no (Gravferdsetaten i Oslo kommune), id. 105490.
 296. Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet), jf. Begravdeioslo.no (Gravferdsetaten i Oslo kommune), id. 105490.
 297. Kolltveit: 1977, s. 45.
 298. Kolltveit: 1977, s. 59.
 299. Det syjnes å stå "Nøste Bragernes" i kolonnen for foreldrenes bopel, jf. SAKO, Bragernes kirkebøker, F/Fb/L0008: Ministerialbok nr. II 8, 1894-1902, s. 121, nr. 166. Sammenholdt med Folketelling 1900 for 0602 Drammen kjøpstad og Folketelling 1910 for 0602 Drammen kjøpstad.
 300. SAKO, Bragernes kirkebøker, F/Fb/L0008: Ministerialbok nr. II 8, 1894-1902, s. 121, nr. 166.
 301. Folketelling 1900 for 0602 Drammen kjøpstad (Jørgen Lorntzen).
 302. Folketelling 1910 for 0602 Drammen kjøpstad (Jorgen Johannes Lorentzen).
 303. Kommunal folketelling 1923 for Kristiania kjøpstad (ufullstendig) (Jørgen J. Lorentzen).
 304. Kolltveit: 1977, s. 35.
 305. Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet).
 306. Harkmark: 1993, s. 131.
 307. SAO, Oslo domkirke Kirkebøker, F/Fa/L0040: Ministerialbok nr. 40, 1921-1932, s. 55, nr. 195.
 308. Hartmark: 1993, s. 138.
 309. SAO, Trefoldighet prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1891-1899, s. 195, nr. 166.
 310. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad (Lully Housten).
 311. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad (Lully Housken).
 312. Dødsannonse i Aftenposten 8. desember 1992 nr. 569, s. 11.
 313. Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet). Navnerekkefølgen her er Lully Olga, ikke Olga Lully som i dåpsprotokollen.
 314. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad (Ole Smith Housken). Se også Aurenes, Ola. Rogalendingar og ætter. 1 : 50 biografiar og 79 ættelister, Oslo: Cammermeyers bogh., 1948, s. 100–103.
 315. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad (Bertha Housken).
 316. Hartmark: 1993, s. 131–133) og Bay-Schmith, Svend/Dahl, O.R. Næringslivets menn i Norden. Biografisk håndbok over ledere av skandinaviske firmaer = The Commercial who is who in Scandinavia. Biographical manual of leaders of Scandinavian firms, Eckardts bokhandel, 1950, s. 826.
 317. «Jørgen J. Lorentzen død», Aftenposten 13. januar 1975 nr. 19, s. 21.
 318. Jf. dødsannonsen i Aftenposten 13. januar 1975 nr. 19, s. 21.
 319. Dødsannonse i Aftenposten 9. oktober 2017 nr. 282, s. 29.
 320. Begravdeioslo.no (Gravferdsetaten i Oslo kommune), id. 141738.
 321. Vielsesannonse i Aftenposten 19. juni 1948 nr. 277, s. 5 og Aftenposten 22. juni 1948 nr. 281, s. 5.
 322. SAO, Frogner prestekontor Kirkebøker, H/Ha/L0010: Lysningsprotokoll nr. 10, 1948-1951, s. 12, nr. 133, jf. lysningsannonse i Norsk Lysingsblad 1. juni 1948, s. 3 og (ekteskapspakt?) Norsk Lysingsblad 6. september 1948, s. 2.
 323. Oscars kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/SSA/6025/C I/5 (1920-1924), bildid: 00030028_00140, sida 131, nr. 246.
 324. Juul Møller, Tryggve. Studentene fra 1942, Oslo: Bokkomiteen for studentene fra 1942, 1967, s. 224.
 325. Dødsannonsen i Aftenposten 14. september 1978 nr. 422, s. 23.
 326. Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet).
 327. Begravdeioslo.no (Gravferdsetaten i Oslo kommune), id. 141738.
 328. Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad (Gregard Knudsen Heje).
 329. RA, Folketelling 1891 for 0236 Nes herred, 1891, s. 5806 (Gregard Knudsen Heje).
 330. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad (Gregard Heje).
 331. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad (Gregard Knudsen Heje).
 332. SAO, Frogner prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1898-1917, s. 92, nr. 73.
 333. Dødsannonse i Aftenposten 15. desember 1924 nr. 715 s. 9.
 334. Oscars kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/SSA/6025/F I/4 (1923-1927), bildid: 00030172_00060, sida 53, nr. 233, jf. Sveriges Dödbok 1860–2016: Heje, Gregard / Disponent / Lilla Bältgatan 11, Djurgården / Död 14/12 1924. / Kyrkobokförd i Oscar (Stockholms stad, Uppland). / Född 13/2 1883 i Norge, Oslo Kristiania. / Gift man (9/7 1914). / Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2017: / Oscar, Stockholms stad (Stockholms län, Uppland) / Födelseförsamling i källan: / Norge, Kristiania / Källor: / DB, FL (sida: 19170227) / Post-ID: / SDB7_09901954 /». Gregard Heje (sr.) var ifølge Nordisk Tidende 15. januar 1925 nr. 9 direktør for Stockholms-filialen av den norske margarinfabrikken Agra, hvilket forklarer hvorfor sønnen med samme navn ble født i Stockholm og hvorfor han selv døde der.
 335. SAO, Frogner prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1898-1917, s. 92, nr. 73.
 336. Aftenposten 26. februar 1985 nr. 95, s. 14.
 337. Jens-Halvard Bratz ble første gang gift med Sissel Fosse, født Lie, f. Solli, Furuset, Aker 29. oktober 1922, d. Oslo 3. november 1983, datter av jurist, stortingsrepresentant statsråd, generalsekretær i FN 1946–1953 og senere fylkesmann Trygve Halvdan Lie, Kristiania og kaféinnehaver Hjørdis Alette Fredrikke Jørgensen, Aker, jf. ekteskapsannonse i Arbeiderbladet 5. mars 1946 nr. 54, s. 3; Ancestry.com. England & Wales, Civil Registration Marriage Index, 1916-2005 [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc, 2010, Aktuell nr. 6, 23. mars 1946, s. 26; Jens-Halvard Bratz (Norsk Biografisk Leksikon/Nbl.snl.no); Trygve Lie (Norsk Biografisk Leksikon/Nbl.snl.no); Folketelling 1910 for 0218 Aker herred (Hjørdis Jørgensen); Arbeiderbladet 5. november 1983 nr. 257, s. 31 (dødsannonse Sissel Bratz). Sissel Bratz ble 7. september 1981 av kong Olav utnevnt «til hoffdame, tjenestegjørende hos Prinsesse Astrid, fru Ferner», jf. Arbeiderbladet 8. september 1981 nr. 207. s. 21. Hun satt i stillingen til sin død i november 1983.
  Bratz' første ektefelle Sissel Lie var gift første gang i London 1944 med kaptein i Flyvåpnet Gunnar Fosse, f. Bergen 27. august 1921, d. (skutt i) Walcheren, Zeeland, Nederland 30. oktober 1944, sønn av rørleggermester Oscar Julin Fosse, Bergen og Dagmar Charlotte Johannesen, Bergen, jf. Ording, Arne/Høibo, Gudrun Johnson/Garder, Johan. Våre falne. 1939-1945, bind 1, Oslo: Grøndahl, 1949, s. 636; Juul Møller, Tryggve. Studentene fra 1940, Oslo: Bokkomiteen for studentene fra 1940, 1965, s. 152; Lie, Trygve. Hjemover, Tiden, 1958, s. 144; Ministerialbok for Domkirken prestegjeld 1904-1946 (1301M1) (Fosse her feilaktig oppgitt som ugift); SAB, Folketelling 1920 for 1249 Fana herred, 1920, s. 18469 (Gunnar Juling Fosse); SAB, Folketelling 1920 for 1249 Fana herred, 1920, s. 18471 (Dagmar Carlotte Fosse); Valgmanntall 1934 for kommunevalg i Bergen (Oscar Julin Fosse); Bergen by, dødsfallsprotokoll nr. 36, 1961-1962 (Dagmar Charlotte Fosse).
 338. SAO, Østre Aker prestekontor Kirkebøker, G/Ga/L0004: Klokkerbok nr. I 4, 1914-1936, s. 297-298, nr. 32.
 339. Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet).
 340. Jens-Halvard Bratz (Norsk Biografisk Leksikon/Nbl.snl.no).
 341. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad (Ragnvald Bratz).
 342. SAO, Oslo domkirke Kirkebøker, F/Fa/L0034: Ministerialbok nr. 34, 1913-1921, s. 96, nr. 106.
 343. Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet).
 344. SAKO, Tønsberg kirkebøker, G/Ga/L0006: Klokkerbok nr. 6, 1885-1895, s. 98, nr. 86.
 345. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad (Oline Henriksen).
 346. Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet).
 347. Jens-Halvard Bratz (Norsk Biografisk Leksikon/Nbl.snl.no).
 348. Løvskar, Turid (red.). Hvem er hun?, Oslo: Cappelen, 1989, s. 50. ISBN 8202116759.
 349. Blant annet Vårt Land 9. september 1983, s. 18.
 350. Aftenposten 17. februar 1993 nr. 79 s. 10: «H. M. Kongen har efter søknad meddelt hoffdame Evelyn Heje Bratz avskjed i nåde fra stillingen som hoffdame, tjenestegjørende hos prinsesse Astrid, fru Ferner, gjeldende fra 19. februar 1993.»
 351. Andreassen, Thorleif. «– Fantastiske år på Slottet» (intervju med Evelyn Heje Bratz, f. Lorentzen), Aftenposten 11. mars 1993 nr. 117, s. 10.
 352. Akers-Posten 4. mai 1956, s. 2.
 353. Løvskar, Turid (red.). Hvem er hun?, Oslo: Cappelen, 1989, s. 50. ISBN 8202116759.
 354. Jf. omtale av Gregard Heje i Aftenposten 14. september 1978 nr. 422, s. 23 og Anker, Erik. «Gregard Heje», nekrolog i Aftenposten 21. september 1978 nr. 434, s. 27.
 355. Jens-Halvard Bratz (Norsk Biografisk Leksikon/Nbl.snl.no).
 356. Juul Møller, Tryggve. Studentene fra 1942, Oslo: Bokkomiteen for studentene fra 1942, 1967, s. 224 og Sevre, Sigmund. Sevre-slekt og andre greiner fra nedre Hallingdal, Oslo: [Privat], 1991, s. 132, jf. også dødsannonsen i Aftenposten 14. september 1978 nr. 422, s. 23.
 357. Dødsannonse i Aftenposten 21. desember 2004 nr. 587, s. 14.
 358. Begravdeioslo.no (Gravferdsetaten i Oslo kommune), id. 111578.
 359. SAO, Frogner prestekontor Kirkebøker, H/Ha/L0010: Lysningsprotokoll nr. 10, 1948-1951, s. 10, nr. 114.
 360. Vielsesannonse i Aftenposten 31. mai 1948 nr. 243, s. 5.
 361. Hartmark: 1993, s. 135.
 362. Kommunal folketelling Kristiania 1923 (Slekt og Data).
 363. Dødsannonse i Aftenposten 13. juni 2006 nr. 263, s. 15.
 364. Begravdeioslo.no (Gravferdsetaten i Oslo kommune), id. 111578.
 365. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad (Sverre Tidemand).
 366. SAB, Domkirken sokneprestembete, H/Haa/L0038: Ministerialbok nr. D 5, 1906-1921, s. 168, nr. 125 (vielse 1919 Sverre Tidemand og Else Geelmuyden Grieg).
 367. Kommunal folketelling Kristiania 1923 (Slekt og Data).
 368. Folketelling 1910 for 1301 Bergen kjøpstad (Else Grieg).
 369. Kommunal folketelling 1912 for Bergen kjøpstad (Else Geelmuyden Grieg).
 370. Kommunal folketelling Kristiania 1923 (Slekt og Data).
 371. Hartmark: 1993, s. 138.
 372. Hartmark, Arne. Tungløftere i norsk skipsfart. Pionervirksomhet i internasjonal sjøtransport, Belships Company Ltd. Skibs-A/S, 1993, s. 135. ISBN 8299272203.
 373. Folketelling 1870 for 1301 Bergen kjøpstad (Halfdan Grieg), jf. Norsk Slektskalender 1951, s. 105–115.
 374. Norsk Slektskalender 1951, s. 105–115.
 375. Hartmark: 1993, s. 135–136, jf. Hvem er hvem? 1984, s. 545, Torp, Olaf Chr. Stortinget i navn og tall. Høsten 1981 - våren 1985. Biografier over representanter til 126.-129. ordentlige Storting og regjeringens medlemmer pr. 14. okt. 1981, valgstatistikk, fylkesoversikter, Universitetsforlaget, 1982, s. 39–40, Hartmann, Harald. Catalina mot ubåt. Flukt fra Norge, Little Norway, krigsinnsats, Wings forlag, 1998, s. 42, 47, 50 og Juul Møller, Tryggve. Studentene fra 1940, Oslo: Bokkomiteen for studentene fra 1940, 1965, s. 591
 376. Jf. dødsannonse for Karin Tidemand i Aftenposten 21. desember 2004 nr. 587, s. 14 og dødsannonsen for Otto Grieg Tidemand i Aftenposten 13. juni 2006 nr. 263, s. 15.
 377. SAKO, Lier kirkebøker, F/Fa/L0014: Ministerialbok nr. I 14, 1875-1882, s. 140, nr. 25.
 378. Folketelling 1891 for 0626 Lier herred (Arthur Stov Lorentzen).
 379. SAKO, Strømsø kirkebøker, G/Ga/L0003: Klokkerbok nr. 3, 1894-1904, s. 315, nr. 53.
 380. Dødsannonse i Morgenbladet 13. august 1898 nr. 59, s. 3: «Vor dyrbare Søn og Broder, Arthur Stove, 16 1/2 Aar gammel, er under et Besøg hos Hr. res. Cap. Winsnes i Stange, af Herren hjemkaldt til et bedre Liv, hvilket herved meddeles Familie, Venner og Bekjendte. Nøstet pr. Drammen, 11 August 1898.» Signert Hulde Lorentzen, f. Ahlenius, Ja.s. S. Lorentzen, Jessie Lorentzen og Sally Lorentzen. Annonsen er altså datert 11. august og nevner ikke dødsdagen eksplisitt. Det står 10. august i kirkeboken for Strømsø.
 381. Kolltveit: 1977, s. 31.
 382. Kolltveit: 1977, s. 15.
 383. Kolltveit: 1977, s. 20.
 384. SAKO, Skoger kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2 /2, 1814-1842, s. 162-163, nr. 4.
 385. Folketelling 1875 for 0602 Drammen kjøpstad (Ths. Lorentzen).
 386. SAKO, Folketelling 1885 for 0602 Drammen kjøpstad, 1885, s. 2441.
 387. Folketelling 1885 for 0602 Drammen kjøpstad (Thomas Lorentsen).
 388. SAKO, Strømsø kirkebøker, F/Fa/L0023: Ministerialbok nr. I 23, 1885-1894, s. 303, nr. 44.
 389. SAKO, Bragernes kirkebøker, F/Fb/L0007: Ministerialbok nr. II 7, 1885-1893, s. 375 [,nr. 0].
 390. Dødsannonse bl.a. i Morgenbladet 16. november 1890 nr. 653, s. 2, undertegnet Johanne Lorentzen, f. Knutsen.
 391. Notis i Christiania Nyheds- og Advertissements-Blad ("Morgenposten") 18. november 1890 nr. 292, s. 2: «Dødsfald: Skibsreder Thomas Lorentzen er idag pludselig afgaaet ved Døden. Den Afdøde var en gammel Drammenser, vel kjendt her i Byen og drev i sin Tid en meget stor Skibsrederforretning. I de senere Aar havde han været sygelig, jfr. "Drammens Tid." 15de ds.»
 392. SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Møre og Romsdal, 528/L0398: Ministerialbok nr. 528A09, 1858-1864, s. 125, nr. 3. Ungkarl Kjøbmand Thomas Lorentzen, 29 og Jomfru Johanne Magdalene Gude Knudsen, 18.
 393. Folketelling 1875 for 0602 Drammen kjøpstad (Johanne Lorentzen).
 394. Folketelling 1885 for 0602 Drammen kjøpstad (Johanne Magdalene Lorentsen*).
 395. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad (Johanne Lorentzen). Sedvanlig bosted: «før Drammen, senere Rosenborggade 3, Xania». Enke, «Underholdes af sin Søn».
 396. Dødsannonse i Aftenposten 18. mai 1931 nr. 243, s. 8 : «Vår kjære mor Johanne Lorentzen døde stille lørdag, 90 år gammel. Oslo, 18. mai 1931. «Ragna og Chr. B. Lorentzen. Sara og Otto Nilsen. Marie Birc Lorentzen. Johanne Lorentzen.»
 397. Folketelling 1865 for 1531P Borgund prestegjeld (Hans Julius Knudsen).
 398. SAO, Trefoldighet prestekontor Kirkebøker, F/Fd/L0003: Ministerialbok nr. IV 3, 1885-1896, s. 219, nr. 0.
 399. SAKO, Sande Kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1888-1903, s. 308, nr. 1.
 400. [Jansen, Ebba. Slekten Gude i Norge, Bergen, 1940, s. 45].
 401. Folketelling 1865 for 1531P Borgund prestegjeld (Petra Marie Knudsen).
 402. SAKO, Sande Kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. 6, 1878-1888, s. 264, nr. 23.
 403. [Jansen, Ebba. Slekten Gude i Norge, Bergen, 1940, s. 45].
 404. Aftenposten 8. januar 1931 nr. 12, s. 2.
 405. SAKO, Strømsø kirkebøker, F/Fa/L0015: Ministerialbok nr. I 15, 1859-1868, s. 47, nr. 116.
 406. SAKO, Strømsø kirkebøker, F/Fa/L0015: Ministerialbok nr. I 15, 1859-1868, s. 370, nr. 39.
 407. SAKO, Strømsø kirkebøker, F/Fa/L0015: Ministerialbok nr. I 15, 1859-1868, s. 72, nr. 91.
 408. SAKO, Strømsø kirkebøker, F/Fa/L0015: Ministerialbok nr. I 15, 1859-1868, s. 342, nr. 9.
 409. SAKO, Strømsø kirkebøker, F/Fa/L0015: Ministerialbok nr. I 15, 1859-1868, s. 106, nr. 110.
 410. SAKO, Strømsø kirkebøker, F/Fa/L0015: Ministerialbok nr. I 15, 1859-1868, s. 342, nr. 15.
 411. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad (Christian Blom Lorentzen).
 412. SAKO, Strømsø kirkebøker, F/Fa/L0015: Ministerialbok nr. I 15, 1859-1868, s. 140, nr. 170.
 413. Folketelling 1865 for 0602bP Strømsø prestegjeld i Drammen kjøpstad (Christian Blom Lorentzen).
 414. Folketelling 1875 for 0602 Drammen kjøpstad (Christian Lorentzen).
 415. Folketelling 1885 for 0602 Drammen kjøpstad (Christian Blom Lorentsen*, stud.jur.).
 416. RA, Folketelling 1891 for 0602 Drammen kjøpstad, 1891, s. 8009. I 1891 bosatt i Storgaden i Drammen med kona Sophie. Yrke «Agent, sekretær i Den skandinaviske Træmasseforening».
 417. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad (Christian Blom Lorentzen). Bosatt i Riddervold gade 2 med kona Ragna, moren Johanne og barna Aage, Ester og Sara fra første ekteskap, hadde "Træmasse & Maskinforretning", oppholdt seg i utlandet.
 418. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad (Christian Blom Lorentzen). Familien var bosatt i Harbitzgate 4 i Kristiania.
 419. Kommunal folketelling Kristiania 1923 (Slektogdata.no). "Generalkonsull/Forre". Bosatt i Løvenskioldsgate 18 på Frogner i Kristiania sammen med kone og 4 av barna Sara, Ragna, Jørgen og Stein).
 420. Dødsannonse i Aftenposten 12. september 1936 nr. 461, s. 9 og Aftenposten 16. september 1936 nr. 466, s. 11.
 421. SAO, Oslo skifterett, F/Fa/Faa/L0036: Navneregister, 1936, nr. 1085 I.
 422. SAKO, Bragernes kirkebøker, F/Fc/L0005: Ministerialbok nr. III 5, 1878-1890, s. 198, nr. 53.
 423. [https://www.digitalarkivet.no/kb20051125020261 SAKO, Bragernes kirkebøker, F/Fb/L0003: Ministerialbok nr. II 3, 1860-1868, s. 256, nr. 4.
 424. Folketelling 1875 for 0602 Drammen kjøpstad (Sophie Gullichsen).
 425. RA, Folketelling 1891 for 0602 Drammen kjøpstad, 1891, s. 8010 (Sophie Lorentzen).
 426. SAKO, Bragernes kirkebøker, F/Fb/L0008: Ministerialbok nr. II 8, 1894-1902, s. 374 nr. 97, jf. Aftenposten 6. november 1899 nr. 801, s. 3: «Min inderlig kjære Datter Fru Sophie Lorentzen døde stille inat, 33 Aar gammel. Paa min fraværende Svigersøn Grosserer Chr. B. Lorentzens og hans Børns Vegne: Maren Gullichsen. Drammen den 5te November 1899.»
 427. Dødsannonsen i Buskeruds Blad 10. november 1899 nr. 309, s. 3: «Begravelsen foregaar fra Hjemmet til øvre Kirkegaard Fredag den 10de dennes Kl. 1.» Med «[Ø]vre Kirkegaard» menes det som i dag er Bragernes kirkegård, mens «Nedre Kirkegaard» i dag kalles Engene park. Se mer om dette i Myklebust, Odd.«Parken fra koleraens tid», Dagsavisen.no 30. august 2016. Se også Lokalhistoriewikis artikkel (versjon 11. juni 2021 kl. 15.24). Se videre diskusjon om Sophie Lorentzens nåværende gravsted i bildefilen til Christian Blom Lorentzens familiegrav, Vestre gravlund, Oslo.
 428. Folketelling 1875 for 0602 Drammen kjøpstad (Carl Johan Gullichsen).
 429. Folketelling 1875 for 0602 Drammen kjøpstad (Maren Helene Gullichsen).
 430. SAO, Uranienborg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1896-1914, s. 55, nr. 124.
 431. Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad (Ragna Storm).
 432. RA, Folketelling 1891 for 0301 Kristiania kjøpstad, 1891, s. 34571 (Ragna Storm).
 433. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad (Ragna Lorentzen f Storm).
 434. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad (Ragna Lorentzen f Storm).
 435. Begravdeioslo.no (Gravferdsetaten i Oslo kommune), id. 117199.
 436. Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet).
 437. Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad (Johan F. B. Storm).
 438. RA, Folketelling 1891 for 0301 Kristiania kjøpstad, 1891, s. 34566 (Johan Fridrik Breda Storm).
 439. Johan Storm (Norsk Biografisk Leksikon, Nbl.snl.no).
 440. Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad (Louise Storm).
 441. RA, Folketelling 1891 for 0301 Kristiania kjøpstad, 1891, s. 34567. (Louise Juliane Christiane Storm, f. Bruun).
 442. Biografien bygger på nekrologen i Aftenposten 12. september 1936 nr. 461, s. 2, Det Oversøiske compagnie, Christiania, Norway (the Oversea Export & Import Co. Ltd) 1899-1919, Christiania: Compagniet, 1919, s. 8, Studenterne fra 1883. Biografiske meddelelser samlede i anledning af deres 25-aars studenterjubilæum, Kristiania, 1908, s. 242–244, Borgen, Per Otto. Drammen byleksikon, [Privat], 1995, s. 164, Steenstrup, Hj. Hvem er hvem? 1934, Oslo: Kunnskapsforlaget, 1934, s. 305, og Eier, Sigfred L. Svelvik papirfabrik 1911-1961, 1961, s. 23–25, 32, 34 og 66.
 443. Gjengset, Gunnar H. Forsteinet liv. En biografisk fortelling om Gustav Vigeland. Gutten, mannen og kvinnene, verket, vennen og fiendene, hovedstaden, landet og tiden, Direkte forlag, 2000, s. 224. ISBN 8291690235.
 444. Barna er listet opp i Studenterne fra 1883. Biografiske meddelelser samlede i anledning af deres 25-aars studenterjubilæum, Kristiania, 1908, s. 244 og Studentene fra 1883. Fest- og minneskrift til 50-årsjubileet 1933, Oslo: P. M. Bye & Co., 1933, s. 89.
 445. SAKO, Bragernes kirkebøker, F/Fb/L0007: Ministerialbok nr. II 7, 1885-1893, s. 167, nr. 175.
 446. SAKO, Bragernes kirkebøker, F/Fb/L0007: Ministerialbok nr. II 7, 1885-1893, s. 377, nr. 112. Døde af «Krampe».
 447. SAKO, Bragernes kirkebøker, F/Fb/L0007: Ministerialbok nr. II 7, 1885-1893, s. 201, nr. 20.
 448. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad (Aage Blom Lorentzen).
 449. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad (Aage Blom Lorentzen).
 450. SAO, Uranienborg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0013: Ministerialbok nr. I 13, 1919-1954, s. 7, nr. 1.
 451. Dødsannonse i Morgenbladet 2. januar 1920 nr. 2, s. 5.
 452. Studentene fra 1911. Biografiske oplysninger samlet til 25-års jubileet 1936, Bergen, 1936, s. 254 og Det Oversøiske compagnie, Christiania, Norway (the Oversea Export & Import Co. Ltd). 1899-1919, Christiania: Compagniet, 1919, s. 102 Om utgivelsen av sistnevnte står det i nb.no at den ble utgitt i 1919, men man fikk med en artikkel om Aage, som jo døde 1. januar 1920, så 1920 er vel det korrekte publiseringsåret.
 453. Aftenposten 14. mai 1920 nr. 236, s. 4.
 454. Ranheim, Erling. Norske skiløpere. Skihistorisk oppslagsverk i 5 bind. Østlandet Sør, Oslo: Skiforlaget - Erling Ranheim, 1956, s. 478.
 455. SAKO, Bragernes kirkebøker, F/Fb/L0008: Ministerialbok nr. II 8, 1894-1902, s. 2, nr. 8.
 456. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad (Ester Lorentzen).
 457. SAO, Frogner prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1898-1921, s. 174, nr. 46.
 458. SAKO, Bragernes kirkebøker, F/Fb/L0008: Ministerialbok nr. II 8, 1894-1902, s. 51, nr. 120.
 459. SAKO, Bragernes kirkebøker, F/Fb/L0008: Ministerialbok nr. II 8, 1894-1902, s. 318, nr. 96.
 460. SAKO, Bragernes kirkebøker, F/Fb/L0008: Ministerialbok nr. II 8, 1894-1902, s. 105, nr. 74.
 461. SAKO, Bragernes kirkebøker, F/Fb/L0008: Ministerialbok nr. II 8, 1894-1902, s. 343 nr. 96.
 462. SAKO, Bragernes kirkebøker, F/Fb/L0008: Ministerialbok nr. II 8, 1894-1902, s. 145, nr. 134.
 463. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad (Sara Lorentzen).
 464. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad (Sara Lorentzen).
 465. Kommunal folketelling Kristiania 1923 (Slektogdata.no).
 466. Dødsannonse i Aftenposten 30. desember 1991 nr. 599, s. 13.
 467. Begravdeioslo.no (Gravferdsetaten i Oslo kommune), id. 116739].
 468. Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet) (Sara Wetlesen).
 469. SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag, 601/L0098: Klokkerbok nr. 601C16, 1921-1934, s. 126. nr. 69.
 470. Edgar Voss Wetlesen ble første gang gift i Engelbrekts församling, Stockholm 3. april 1918 med Ragni Frisell, f. Göteborg 16. mars 1896, d. --- 7. april 1984, datter av Erik Frisell, Göteborg og Christina (Stina) Waern, Husby, Kopparbergs län i Dalarna, jf. SAO, Oslo domkirke Kirkebøker, F/Fa/L0034: Ministerialbok nr. 34, 1913-1921, s. 161, nr. 0, Engelbrekts kyrkoarkiv, Vigselböcker, SE/SSA/6003/E II/2 (1913-1919), bildid: 00017517_00151, sida 148, nr. 29 (vielse Wetlesen/Frisell), Haga församlings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13184/C/4 (1895-1897), bildid: 00070281_00125, sida 120, nr. 174 (Ragni Frisell,fødsel og dåp), Sveriges Dödbok 1860–2016 [Henning, Ragni / Syrenparken 3, Vi / 133 00 Saltsjöbaden / Död 7/4 1984. / Kyrkobokförd (1982) i Saltsjöbaden, Nacka kn (Stockholms län, Södermanland). Mantalsskriven (1982) på samma ort. / Född 16/3 1896 i Göteborgs Haga (Göteborgs och Bohus län, Västergötland). / Änka (16/5 1970). / Födelseförsamling i källan: / Haga (Göteborgs och Bohus län) / Källor: / RTB 84, SPAR 90 / Post-ID: / SDB7_01514201] og Erik Frisell (Sok.riksarkivet.se, sist besøkt 12. oktober 2021). Etter skilsmissen 29. april 1926 giftet Ragni seg i Oscar församling, Stockholm 16. juni 1926 med skuespilleren Knut Uno Henning, f. Stockholm 11. september 1895, d. --- 16. mai 1970, jf. Oscars kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/SSA/6025/E I/19 (1926), bildid: 00030090_00031, sida 55, nr. 112 (lysning og vigsel Henning/(Ragni) Wetlesen), Sveriges Dödbok 1860–2016 [Henning, Knut Uno / Skådespelare / Karlavägen 81 / Död 16/5 1970. / Kyrkobokförd i Oscar, Stockholms stad (Stockholms län, Uppland). / Född 11/9 1895 i Katarina (Stockholms stad, Södermanland). / Gift man (16/6 1926). / Födelseförsamling i källan: / Katarina (Stockholms län) / Källor: / DB, FL, RTB 70, UTD 70d (sida: 19670708) / Post-ID: / SDB7_01470684 / Inrapporterade rättelser: / Född i: (Stockholms län) / Källa: SvBef1950]. Detaljer om Ragni Frisells slekt finnes bl.a. på nettsiden Göteborgsfamiljer, med kildeopplysninger.
 471. SAO, Trefoldighet prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1891-1899, s. 100, nr. 74.
 472. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad (Edgar Voss-Wetlesen).
 473. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad (Edgar Voss Wetlesen).
 474. Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet) (Edgar Voss Wetlesen).
 475. Begravdeioslo.no (Gravferdsetaten i Oslo kommune), id. 116739].
 476. Folketelling 1865 for 0218bP Østre Aker prestegjeld (Hugo Wetlesen).
 477. SAO, Trefoldighet prestekontor Kirkebøker, F/Fc/L0003: Ministerialbok nr. III 3, 1881-1891, s. 201, nr. 64.
 478. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad (Hugo Wetlesen).
 479. Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad (Anna Voss).
 480. Kommunal folketelling Kristiania 1923 (Slektogdata.no).
 481. Norsk Kunngjørelsestidende 17. april 1926 nr. 90, s. 1.
 482. Fremstillingen bygger på Jansen, Jonas (red.). Studentene fra 1912. Biografiske oplysninger samlet til 25-års-jubileet 1937, Oslo: Bokkomiteen for studentene fra 1912, 1937, s. 387, Petersen, Alf. Den norske hærs vernepliktige officerer. 1864-1933, Hanche, 1936, s. 595, Hoffstad, E. Hvem er hvem i næringslivet? Merkantilt biografisk leksikon, Oslo: I kommisjon hos Halvorsen & Larsen, 1939, s. 944, Bassøe, Bjarne (red.). Ingeniørmatrikkelen. Norske sivilingeniører 1901-55 med tillegg, Teknisk ukeblad, 1961, s. 551, Arbeiderbladet 23. oktober 1963 nr. 246, s. 14 (i forbindelse med 70-årsdagen), Bergen Arbeiderblad 13. september 1965 nr. 211, s. 3 (vedrørende Wetlesens kompanjong Inge Omsted Rolls 70-årsdag), Vårt Land 14. september 1965, s. 9 og Norsk Kundgjørelsestidende 5. desember 1928 nr. 292, s. 2.
 483. Dødsannonser i Aftenposten 9. november 1983 nr. 518, s. 11 og Aftenposten 30. desember 1991 nr. 599, s. 13, jf. også Jansen, Jonas (red.). Studentene fra 1912. Biografiske oplysninger samlet til 25-års-jubileet 1937, Oslo: Bokkomiteen for studentene fra 1912, 1937, s. 387 og Riis, Andreas (red.). Studentene fra 1912. Biografiske opplysninger samlet til 50-årsjubileet 1962, Oslo: [s.n.], 1962, s. 218. Edgar hadde også datteren Eva Henning, f. Newark, New Jersey, USA 10. mai 1920, d. Oslo 18. april 2016, fra ekteskapet med Ragni Frisell. Eva, som tok etternavnet etter stefaren, var en kjent skuespiller både i Sverige og Norge. Se Eva Henning (Wikipedia, bokmål), jf. også dødsannonsen i Aftenposten 21. april 2016 nr. 112, s. 44, Kvalvik, Bent. «Nekrolog: Eva Henning Maurstad», Aftenposten.no 24. april 2016 nr. 112, s. 44, Skavlan, Petter. «Nekrolog: Eva Henning Maurstad», Aftenposten.no 27. april 2016, Begravdeioslo.no (Gravferdsetaten i Oslo kommune), id. 112190, gravregistrert under navnet Eva Henning Maurstad). I svensk og engelsk Wikipedia per 20. oktober 2021 står det at Eva var født i Newark, Wayne county, New York, USA i 1920. Det er svært usannsynlig, all den tid foreldrene ved folketellingen 1920 var bosatt i Newark Ward 9, Essex, New Jersey, USA, jf. Source Citation Year: 1920; Census Place: Newark Ward 9, Essex, New Jersey; Roll: T625_1034; Page: 9B; Enumeration District: 196 Source Information Ancestry.com. 1920 United States Federal Census [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2010. Images reproduced by FamilySearch.
 484. SAO, Trefoldighet prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. I 7, 1900-1914, s. 48, nr. 140.
 485. SAO, Trefoldighet prestekontor Kirkebøker, F/Fd/L0004: Ministerialbok nr. IV 4, 1897-1912, s. 85, nr. 24. S «Oversættelse af latinske diagnoser i dødsattester» (Rigsarkivet/sa.dk).
 486. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad (Johan Storm Lorentzen).
 487. Dødsannonse i Aftenposten 21. mars 1986 nr. 135, s. 11.
 488. Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet).
 489. Begravdeioslo.no (Gravferdsetaten i Oslo kommune), id. 117198.
 490. Emigranter over Oslo 1867-1930.
 491. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad (Ragna Lorentzen).
 492. Kommunal folketelling Kristiania 1923 (Slektogdata.no). Her feilaktig registrert under guttenavnet Ragnar.
 493. Dødsannonse i Arbeiderbladet 23. mai 1995 nr. 139, s. 39.
 494. Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet) (Ragna Gundersen).
 495. Begravdeioslo.no (Gravferdsetaten i Oslo kommune), id. 124379.
 496. SAO, Oslo byfogd avd. I, L/Lb/Lbb/L0018: Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler, 1926-1928, s. 72b-73a.
 497. Lysningsannonse i Norsk Kundgjørelsestidende 28. januar 1928 nr. 24, s. 1, ektepakt før inngått ekteskap tinglyst jf. Norsk Kundgjørelsestidende 17. mars 1928 nr. 67, s. 1.
 498. Kleppa, Peter (red.). Studentene fra 1922. Biografiske opplysninger og statistikk samlet til 25-års jubileet 1947, Oslo: UB, Oslo: P. Kleppa, 1951, s. 197.
 499. Carl Viggo Manthey Lange ble i 1937 gift på nytt med Randi «Lita» Rosaas, f. Tromsø 21. januar 1912, d. Kristiansand 14. oktober 1999, datter av pastor Gustav Mathias Rosaas, Sirabé, Madagaskar (konfirmert i Stavanger) og Olga Helberg, Karlsøy, jf. lysningsannonse i Norsk Kundgjørelsestidende 19. august 1937, s. 2, Kleppa, Peter (red.). Studentene fra 1922. Biografiske opplysninger og statistikk samlet til 25-års jubileet 1947, Oslo: UB, Oslo: P. Kleppa, 1951, s. 197, SAO, Uranienborg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1896-1914, s. 138 (vielse Gustav Rosaas og Olga Helberg, 1908), Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet) (Gustav Mathias Rosaas), Folketelling 1920 for 1924 Målselv herred (Randi Rosaas), Kommunal folketelling 1934 for 1660 Strinda herred (Randi Rosaas), Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet) (Randi Lange).
 500. Carl Viggo var bror til Halvard Manthey Lange (1902–1970), bl.a. utenriksminister i regjeringene Gerhardsen og Torp 1945–1963, 1963–1965, jf. Halvard Lange (Norsk Biografisk Leksikon/Nbl.snl.no) og pedagogen Christian August Manthey Lange (1907–1970), jf. August Lange (Norsk Biografisk Leksikon/Nbl.snl.no).
 501. Kleppa, Peter (red.). Studentene fra 1922. Biografiske opplysninger og statistikk samlet til 25-års jubileet 1947, Oslo: UB, Oslo: P. Kleppa, 1951, s. 1996–197.
 502. Dødsannonse i Aftenposten 3. juni 1999 nr. 244, s. 19.
 503. Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet) (Carl Viggo Manthey Lange).
 504. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad (Christian Lous Lange).
 505. Christian Lous Lange (Norsk Biografisk Leksikon/Nbl.snl.no).
 506. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad (Bertha Manthey Lange).
 507. Kleppa, Peter (red.). Studentene fra 1922. Biografiske opplysninger og statistikk samlet til 25-års jubileet 1947, Oslo: UB, Oslo: P. Kleppa, 1951, s. 197.
 508. Vigselbøker 1937 - 1942 (Trondheim byfogd SAT/A-0003/1/6/6D/L0002), meddelt av Arkivverket v/førstekonsulent Thor Eirik Johnsen i brev 3. januar 2022, ref. AVS-21-12 00318, til Dag T. Hoelseth. Kopi av den aktuelle siden i vigselsboken var vedlagt.
 509. Lysningsannonse i Nidaros 18. august 1937 nr. 191, s. 3, jf. «Ekteviede for notarius publicus i august», Nidaros 4. september 1937 nr. 206, s. 3.
 510. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad (Oscar Christian Gundersen).
 511. Sættem, Odd. Hvem er hvem?. 1984, Oslo: Kunnskapsforlaget, 1984, s. 174. ISBN 8257301868.
 512. Dødsannonse i Arbeiderbladet 23. februar 1991 nr. 46, s. 33.
 513. Begravdeioslo.no (Gravferdsetaten i Oslo kommune), id. 124379.
 514. Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet) (Oscar Christian Gundersen).
 515. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad (Hans Christian Gundersen).
 516. Oppgis med navnet Hilda Marie Gundersen og fødested Arendal i Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad (Hilda Marie Gundersen) og som Hilda Gjeruldsen i Sættem, Odd. Hvem er hvem?. 1984, Oslo: Kunnskapsforlaget, 1984, s. 174. ISBN 8257301868. Fødested oppgitt å være Barbu (i dag en del av Arendal kommune), jf. SAK, Barbu sokneprestkontor, SAK/1111-0003/F/Fa/L0002Ministerialbok nr. A 2, 1883-1898, s. 26, nr. 77, jf. RA, Folketelling 1891 for 0990 Barbu herred, 1891, s. 4840, jf. også SAK, Barbu sokneprestkontor, SAK/1111-0003/F/Fb/L0003Klokkerbok nr. B 3, 1897-1911, s. 127, nr. 27.
 517. Kommunal folketelling Kristiania 1923 (Slektogdata.no).
 518. «Mødrehygiene-kontor i Trondheim», Velgeren 6. november 1934 nr. 257, s. 2, Adresseavisen 2. juni 1936, s. 3 (da under navnet Ragna Lange), jf. også Ragna Gundersens innlegg «Fra Trøndelag mødrehygienekontor» i Nidaros 10. september 1937 nr. 211, s. 6.
 519. Teigene, Ingolf Håkon. Werna Gerhardsen, Oslo: Samlaget, 1987, s. 146.
 520. Fremstillingen bygger på Kleppa, Peter (red.). Studentene fra 1922. Biografiske opplysninger og statistikk samlet til 25-års jubileet 1947, Oslo: UB, Oslo: P. Kleppa, 1951, s. 197, Norges leger. 1996. B. 3 : Hole, B.-Madshus, R, Den norske lægeforening, 1996, s. 489 og Stortinget.no. Biografi Lange, Carl Viggo Manthey (1904-1999).
 521. Lid, Jon (red.). Studentene fra 1927. Biografiske opplysninger, statistikk og artikler samlet til 25 års jubileet 1952, Oslo: Bokkomiteen for studentene fra 1927, 1952, s. 147 og Sættem, Odd. Hvem er hvem? 1984, Oslo: Kunnskapsforlaget, 1984, s. 174. ISBN 8257301868.
 522. "O.C. Gundersen er død", Arbeiderbladet 23. februar 1991 nr. 46, s. 47.
 523. Kleppa, Peter (red.). Studentene fra 1922. Biografiske opplysninger og statistikk samlet til 25-års jubileet 1947, Oslo: UB, Oslo: P. Kleppa, 1951, s. 197. Carl Viggo hadde også en datter og en sønn med sin andre ektefelle Randi Lange, f. Rosaas, jf. Norges leger. 1996. B. 3 : Hole, B.-Madshus, R, Den norske lægeforening, 1996, s. 489.
 524. Jf. O.C. Gundersens dødsannonse i Arbeiderbladet 23. februar 1991 nr. 46, s. 33, Ragna Gundersens dødsannonse i Arbeiderbladet 23. mai 1995 nr. 139, s. 39 og og Lid, Jon (red.). Studentene fra 1927. Biografiske opplysninger, statistikk og artikler samlet til 25 års jubileet 1952, Oslo: Bokkomiteen for studentene fra 1927, 1952, s. 147. Datteren i andre ekteskap, Kari Gundersen, f. 3. mai 1939, døde 30. mai 1999, jf. dødsannonsen i Aftenposten 3. juni 1999 nr. 244, s. 19 og Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet) (Kari Gundersen) og Begravdeioslo.no (Gravferdsetaten i Oslo kommune), id. 125391,førstnevnte kilde har dog dødsdatoen 29. mai 1999.
 525. SAO, Uranienborg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0010: Ministerialbok nr. 10, 1907-1928, s. 20, nr. 56.
 526. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad (Jørgen Lorentzen).
 527. Kommunal folketelling Kristiania 1923 (Slektogdata.no).
 528. Dødsannonse i Aftenposten 19. mai 1993 nr. 221, s. 9.
 529. Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet).
 530. Begravdeioslo.no (Gravferdstjenesten i Oslo kommune), id. 117199.
 531. Har foreløpig ikke funnet vielsen i kirkebok/lysningsprotokoll, men datoen er hentet fra et intervju med Elisabeth Christine Broch i anledning hennes 90-årsdag i 2004, jf. Grimstad, Anne-Cath. «Savner ikke Oslo en dag», Jærbladet 16. august 2004 nr 94, s. 21. Dato og sted oppgis også i Amundsen, O. Delphin. Vi fra NTH : de neste ti kull. 1920-1929, Dreyer, 1950, s. 343. Jf. lysningsannonse i Norsk Kunngjørelsestidende 25. juli 1934, s. 2.
 532. SAO, Oslo byfogd avd. I, L/Lb/Lbb/L0055: Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler, 1945-1946.
 533. Elisabeth Christine Broch, g2. Kristiansand 20. oktober 1945 redaktør Richard Holmesland, f. Farsund 19. november 1914, d. Oslo 2. mars 1996, sønn av Salve Holmesland, Farsund og Monica Ovidia Buch, f. i Montevideo, Uruguay. Richard Holmesland var g1. 1941 Wenche Margrethe Christensen, f. Bergen 24. juni 1917, d. Arendal 6. juni 2003, datter av Einar Christensen, Arendal og Tordis Margrethe Grønnestad, Stavanger. Kilder: Vest-Agder 20. oktober 1945, s. 2 (vielse Broch/Holmesland), Aftenposten 8. mars 1996 nr. 115, s. 11 (dødsannonse Richard Holmesland), SAK, Farsund sokneprestkontor, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1887-1920, s. 112, nr. 1 (dåp Richard Holmesland), RA, Folketelling 1891 for 1003 Farsund ladested, 1891, s. 778 (Monika Ovidia Buch, Folketelling 1910 for 1003 Farsund ladested (Monica Buch),Times Union (Brooklyn, New York) 22. mars 1911, s. 2 (marriage licence Holmesland/Buch), Folketelling 1910 for 0705 Tønsberg kjøpstad (Salme Holmesland), Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet) (Richard Holmesland), Fritt Folk 4. august 1941, s. 5 (lysningsannonse Holmesland/Christensen), SAO, Frogner prestekontor Kirkebøker, SAO/A-10886/H/Ha/L0009Lysningsprotokoll nr. 9, 1938-1945, s. 81 (vielse Holmesland/Christensen), Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet) (Wenche Margrethe Holmesland), SAB, Kvinnherad Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. B 1, 1887-1921, s. 103, nr. 8 (dåp Wenche Margrethe, f. Christensen),Kommunal folketelling 1922 for Bergen kjøpstad (Wenche Margrethe Christensen), SAST, Domkirken sokneprestkontor, 30/30BB/L0017: Klokkerbok nr. B 17, 1902-1921, s. 110, nr. 1 (vielse Christensen/Grønnestad).
 534. SAKO, Rjukan kirkebøker, G/Ga/L0002: Klokkerbok nr. 2, 1913-1920, s. 26, nr. 58.
 535. Finne-Grønn, Stian Herlofsen. Legatslegten Broch. Fortegnelse over samtlige adgangsberettigede til professor Ole Jacob Brochs familielegat samt genealogiske oplysninger om slegten forøvrig, Oslo: (Cammermeyers bogh.), 1927, s. 74.
 536. Dødsannonse i 'Jærbladet 28. november 2005 nr. 139, s. 35 (navn oppgitt Elisabeth Christine Broch, annonsen undertegnet «Familien»).
 537. Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet) (Elisabeth Christine Broch).
 538. Folketelling 1910 for 0826 Tinn herred (Lars Broch).
 539. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad (Arnolda Magdalene Hanvig Rønnow).
 540. SAO, Oslo byfogd avd. I, L/Lb/Lbb/L0055: Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler, 1945-1946, jf. lysningsannonse i Arbeiderbladet 29. september 1945 nr. 118 s. 5.
 541. Ragnhild Ingeborg Narum g1. Hamar domkirke 6. februar 1937 (skilt 8. juni 1945) lege Paul Ernst Gløersen, f. Horten 11. juni 1908, d. Skien 8. november 2000, sønn av marinekaptein Egil Gerhard Gløersen, Trondheim og Pauline Marie Magelssen, Saude. Paul Ernst Gløersen g2. Byfogden i Oslo 21. juli 1945 sykepleier Gurli Ebba Damkilde, f. Odense, Danmark 28. februar 1912, d. Skien 20. juli 2000, datter av arrestforvarer Rasmus Nielsen Damkilde, --- og Anna Karoline Andreassen, ---. Gurlis far Rasmus tok Damkilde som etternavn 30. november 1903, jf. Orte, 1862-1877, fødte. Afskrift af kirkebog. Fødte 1862-1877, Orte sogn, Baag herred, Odense Amt (avskrift ved Lotte Brændegaaard Hvid). Øvrige kilder: Holmsen, Cato. Slegten Gløersen med sidelinjer, Oslo: [Privat], Hønefoss, 1929, s. 79, SAKO, Horten kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. 6, 1905-1912, s. 61, nr. 68 (dåp Paul Ernst Gløersen), Folketelling 1910 for 0412 Ringsaker herred (Anders Narud), Kommunal folketelling 1920 for 0401 Hamar kjøpstad (Helga Narud), SAH, Hamar prestekontor, H/Ha/Hab/L0006: Klokkerbok nr. 6, 1931-1950, s. 35, nr. 4 (vielse Glæersen/Narud), SAO, Oslo byfogd avd. I, L/Lb/Lbb/L0055: Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler, 1945-1946 (vedr. skilsmisse Gløersen/Narud), jf. SAO, Oslo byfogd avd. I, L/Lb/Lbb/L0054: Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler, 1945 (vielse Gløersen/Damkilde),SAH, Vang prestekontor, Hedmark, H/Ha/Hab/L0014: Klokkerbok nr. 14, 1896-1914, s. 315, nr. 1 (vielse Glersen/Magelssen),AO, Uranienborg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1896-1914, s. 177, nr. 6 (vielse Narud/Haagensen (Haakonsen)),Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet) (Paul Ernst Gløersen), Folkets Røst 30. juni 1945, s. 2, Aftenposten 14. november 2000 nr. 517, s. 15 (dødsannonse Paul Ernst Gløersen), Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet) (Gurli Ebba Gløersen).
 542. SAH, Ringsaker prestekontor, K/Ka/L0019: Ministerialbok nr. 19, 1905-1920, s. 34, nr. 9.
 543. Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet) (Ragnhild Ingeborg Lorentzen).
 544. Dødsannonse i Aftenposten 18. august 2000 nr., 367 s. 11.
 545. Begravdeioslo.no (Gravferdstjenesten i Oslo kommune), id. 117199.
 546. Ringsaker prestekontor, SAH/PREST-014/K/Ka/L0016: Ministerialbok nr. 16, 1891-1904, s. 118, nr. 2.
 547. Folketelling 1910 for 0412 Ringsaker herred (Anders Narud).
 548. Uranienborg prestekontor Kirkebøker, SAO/A-10877/F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1896-1914, s. 177, nr. 6, jf. Elverum prestekontor, SAH/PREST-044/H/Ha/Haa/L0018: Ministerialbok nr. 18, 1894-1914, s. 73, nr. 0.
 549. Kommunal folketelling 1920 for 0401 Hamar kjøpstad (Anders Ivar Narud).
 550. Elverum prestekontor, SAH/PREST-044/H/Ha/Haa/L0013: Ministerialbok nr. 13, 1880-1890, s. 15, nr. 22.
 551. Kommunal folketelling 1920 for 0401 Hamar kjøpstad (Helga Narud).
 552. Kommunal folketelling Kristiania 1923 (Slektogdata.no).
 553. Presentasjonen bygger på Amundsen, O. Delphin. Vi fra NTH : de neste ti kull. 1920-1929, Dreyer, 1950, s. 343–344, Bassøe, Bjarne (red.). Ingeniørmatrikkelen. Norske sivilingeniører 1901-55 med tillegg, Teknisk ukeblad, 1961, s. 317, Nissen, Gunnar L. (red.). Studentene fra 1926, Biografi, statistikk og artikler samlet til 25-års jubileet 1951, Oslo, 1951, s. 231 og Arbeiderbladet 11. juni 1983 nr. 131, s. 29 (i anledning 75-årsdagen).
 554. Lorentzen, Jørgen. Anniken Birgitte Lorentzens forfedre, Bærum [Lysaker]: [Privat], 1977.
 555. Grimstad, Anne-Cath. «Savner ikke Oslo en dag», Jærbladet 16. august 2004 nr 94, s. 21 (intervju i anledning 90-årsdagen).
 556. Aftenposten 19. mai 1993 nr. 221, s. 9 (dødsannonse Jørgen Lorentzen).
 557. Ragnhild Ingeborg Lorentzen, født Narud,hadde 2 barn i første ekteskap med Paul Ernst Gløersen, se Aftenposten 14. november 2000 nr. 517, s. 15 (dødsannonse Paul Ernst Gløersen) og Aftenposten 19. mai 1993 nr. 221, s. 9 (dødsannonse for Jørgen Lorentzen, der stebarna også var nevnt i tillegg til sine egne barn) og Aftenposten 18. august 2000 nr., 367 s. 11 (dødsannonse Ragnhild Ingeborg Lorentzen).
 558. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad (Christian Blom Lorentzen).
 559. SAO, Oslo skifterett, G/Ga/Gab/L0012: Dødsfallsprotokoll, 1922-1924, s. 67, nr. 1069.
 560. Studentene fra 1883. Fest- og minneskrift til 50-årsjubileet 1933, Oslo: P. M. Bye & Co., 1933, s. 89.
 561. Dagbladet 16. august 1922 nr. 189, s. 2, under overskriften «En salonriflekule i tindingen» og underoverskriften «Sørgelig skyteulykke paa Gjeilo»: «En beklagelig skyteulykke hendte på Fløten gaard paa Gjeilo mandag. Tre Kristianiagutter i 13–14-aars alderen holdt paa aa skyte paa blink med salongrifle. Herunder satt den ene av dem, Kristian Lorentzen, en sønn av generalkonsul Lorentzen her, og fingret med sin salongrifle med den følge at skuddet gikk av. Kulen rammet gutten i tindingen; tross det reiste han sig og gikk et par skritt, men sank saa bevisstløs sammen. Gutten blev øieblikkelig bragt til stasjonen, hvor dagtoget fra Bergen stod ferdig til avgang, og sendtes med dette inn til Kristiania, hvor han blev innlagt paa Røde Kors' klinikk. Her blev der foretatt en operasjon og man hadde en stund haap om aa kunne redde guttens liv, men det viste sig dessverre ikke aa holde stikk. Og igaar morges avgikk han ved døden.»
 562. Dødsannonse i Morgenbladet 19. august 1922 nr. 254, s. 5.
 563. SAO, Uranienborg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0010: Ministerialbok nr. 10, 1907-1928, s. 172, nr. 79.
 564. I SAO, Uranienborg prestekontor Kirkebøker, J/Ja/L0001: Fødselsregister nr. 1, 1916-1930, s. 45, nr. 78 oppgis det at moren Ragna hadde født 5 ganger tidligere, hvorav 4 av barna fortsatt levde. Det må bety at antallet barn i Christian Blom Lorentzens andre ekteskap må være korrekt, det store gapet mellom fødselene til Christian jnr. nr. 2 (1909) og Stein (1918) til tross.
 565. Kommunal folketelling Kristiania 1923 (Slektogdata.no).
 566. Dødsannonse i Aftenposten 30. april 2002 nr. 195, s. 11.
 567. Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet) (Stein Blom Lorentzen).
 568. Begravdeioslo.no (Gravferdsetaten i Oslo kommune), id. 117199.
 569. Juul Møller, Tryggve. Studentene fra 1937. Biografiske opplysninger, statistikk og artikler samlet til 25 års jubileet 1962, Oslo: Bokkomiteen for studentene fra 1937, 1962, s. 330.
 570. Norsk Lysingsblad 19. desember 1947, s. 5.
 571. Jf. søk i Nettbiblioteket (nb.no).
 572. Se for eksempel annonse i Aftenposten 31. januar 1945 nr. 51.
 573. Stendahl, Bjørn. "Jazz på frogner. Del II. 1936–1945", Kavringen nr. 9, 1998, s. 13 (bilde av Stein på trommer s. 14).
 574. Stendahl, Bjørn. Sigarett stomp. Jazz i Norge 1940–1950, Norsk jazzarkiv, 1991, s. 49. Se også annen omtale s. 59 og spesielt s. 275.
 575. Stendahl: 1991, s. 275.
 576. [Michelsen, Kari/Huldt-Nystrøm, Hampus/Levin, Robert/Rugstad, Gunnar. Cappelens musikkleksikon. 4. Jommelli - Music hall, Oslo: Cappelen, 1979, s. 394.
 577. Presentasjonen bygger ellers på søk i Nettbiblioteket (nb.no) og Aftenposten. Her er det mange treff, men der det ikke siteres nevnes blant annet Aftenposten 29. april 1950 nr. 197, s. 4, Bergh, Johs. Norwegian jazz discography. 1905-1998, Norwegian Jazz Archives, 1999 og fremfor alt Stendahl, Bjørn. Sigarett stomp. Jazz i Norge 1940–1950, Norsk jazzarkiv, 1991.
 578. SAKO, Strømsø kirkebøker, F/Fa/L0015: Ministerialbok nr. I 15, 1859-1868, s. 202, nr. 21.
 579. Folketelling 1865 for 0602bP Strømsø prestegjeld i Drammen kjøpstad (Sara Lorentzen).
 580. Folketelling 1875 for 0602 Drammen kjøpstad (Sara Lorentzen).
 581. Folketelling 1885 for 0602 Drammen kjøpstad (Sara Lorentsen*).
 582. RA, Folketelling 1891 for 0602 Drammen kjøpstad, 1891, s. 13173 (Sara Nilsen, født Lorentzen).
 583. Folketelling 1910 for 0103 Fredrikstad kjøpstad (Sara Nilen).
 584. Folketelling 1920 for 0103 Fredrikstad kjøpstad (Sara Nilsen).
 585. Dødsannonse i Fredriksstads Blad 15. april 1986 nr. 86, s. 5. Annonsen var signert Jenny og Sverre Nilsen, Brasil, Astri og Gunnar Nilsen, Nils og Elen Fosheim, Jørgun og Astrid Lapstuen, Sophie og Hans Jacob Nilsen, Johanne Dahm, Kristian og Baby [Christine] Bjerknes og Saras søster Johanne Lorentzen (Saras barn uthevet).
 586. Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet). Kilden oppgir korrekt fødselsdato 20. november (jf. dåpsprotokollen) og ikke 17. november, som oppgitt i folketellingen 1910, men identiteten er ikke tvilsom.
 587. SAKO, Bragernes kirkebøker, F/Fc/L0005: Ministerialbok nr. III 5, 1878-1890, s. 188, nr. 70.
 588. Navnet stavet Marquard i dåpsprotokollen, jf. SAKO, Bragernes kirkebøker, F/Fb/L0003: Ministerialbok nr. II 3, 1860-1868, s. 42, nr. 20, men Markvard på gravstenen, som derfor blir brukt her som oppslagsnavn. Han brukte ellers Otto daglig, markert i oppslagsnavnet i kursiv slik navnene ellers er standardisert i artikkelen.
 589. SAKO, Bragernes kirkebøker, F/Fb/L0003: Ministerialbok nr. II 3, 1860-1868, s. 42, nr. 20.
 590. Folketelling 1885 for 0602 Drammen kjøpstad (Otto Nilsen).
 591. RA, Folketelling 1891 for 0602 Drammen kjøpstad, 1891, s. 13172 (Marquard Otto Orning Nilsen).
 592. Folketelling 1910 for 0103 Fredrikstad kjøpstad (Otto Nilsen).
 593. Folketelling 1920 for 0103 Fredrikstad kjøpstad (Markvard Otto Orning Nilsen).
 594. Dødsannonse i Aftenposten (aftennummeret) 8. januar 1940 nr. 13, s. 7. Det står «Fredrikstad, 8. januar 1940» i annonsen, men det må jo ikke bety at han faktisk døde der. Sara døde i eksempelvis i Glemmen kommune.
 595. Statistisk Sentralbyrå, Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1940, nr. 3: Østfold og Akershus (Otto Markvard Orning Nilsen).
 596. SAKO, Eiker kirkebøker, F/Fa/L0012: Ministerialbok nr. I 12, 1827-1832, s. 15, nr. 57.
 597. SAKO, Tønsberg kirkebøker, F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. I 8, 1855-1864, s. 224, nr. 17.
 598. SAKO, Tønsberg kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1836-1844, s. 9, nr. 3.
 599. SAKO, Tønsberg kirkebøker, F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. I 8, 1855-1864, s. 224, nr. 17.
 600. Røhr, P. Knoph. Slægten Røer : 1580-1895, Kristiania: Centraltrykkeriet, 1895, s. 52.
 601. Nilsen, Sidsel Marie. Helst mot urolig vær. Teatermannen Hans Jacob Nilsen, Oslo: Aschehoug, 1997, s. 21: «Hennes [Saras] oldefar var en meget berømt skuespiller i Danmark, Hans Christian Knudsen (1763–1816). Han var opprinnelig murer, men under noen arbeider på slottet falt han ned og brakk benet. Han ble innlagt på slottssykehuset, hvor han underholdt sine medpasienter så levende og morsomt at kong Christian Frederik, som tilfeldigvis fikk høre ham, tok ham til seg som pasje og gjorde ham siden til skuespiller. Uten denne kongelige gunst ville han aldri kommet til scenen, for den gang måtte man være akademiker for å kunne bli skuespiller i København. Hans Christian Knudsen gjorde seg svært avholdt for sitt hjelpearbeid under Københavns brann i 1794 og i krigsårene (under napoleonskrigene) 1807–1814, og for sine fortjenester som skuespiller mottok han et fergested (!) som gave fra kongen. Skuespillerens sønn Julius ble prest og bosatte seg i Norge – ellers bestod familien Lorentzen stort sett av sjøkapteiner og redere.»
 602. Aftenposten 9. januar 1940 nr. 15, s. 5.
 603. Nilsen, Sidsel Marie. Helst mot urolig vær. Teatermannen Hans Jacob Nilsen, Oslo: Aschehoug, 1997, s. 23–24.
 604. «Dødsfall», Fredriksstad Blad 15. april 1952 nr. 86, s. 3.
 605. Jf. folketellingene 1891 og 1910 samt Røhr: 1895: Sverre (1888), Gunnar (1889), Frithjof (f. og d. 1891), Ellen (1892), Astrid (1893), Hans Jakob (1897), Johanne (1902) og Christine (1904). Sistnevnte, feilaktig oppgitt med fødselsår 1906 i Hvem er hvem? 1968, s. 57, var gift med dr.philos., arkitekt og museumsbestyrer Kristian Bonnevie Bjerknes (1901–1981), sønn av Vilhelm Frimann Koren Bjerknes (1862–1951) og Sofie Honoria Bonnevie (1864–1928) og bror av professor dr.philos. Jakob Aall Bonnevie Bjerknes (1897–??). Jf. også Norsk biografisk leksikon. 1 : Abel-Bruusgaard, Oslo: Kunnskapsforlaget, 1999, s. 330. Allerede nevnte Hans Jacob Nilsen (1897–1957) var skuespiller og teatersjef før og etter 2. verdenskrig. Se Nilsen, Sidsel Marie. Helst mot urolig vær. Teatermannen Hans Jacob Nilsen, Oslo: Aschehoug, 1997.
 606. SAKO, Strømsø kirkebøker, F/Fa/L0015: Ministerialbok nr. I 15, 1859-1868, s. 238, nr. 21.
 607. Folketelling 1875 for 0602 Drammen kjøpstad (Jørgen Lorentzen).
 608. Folketelling 1885 for 0602 Drammen kjøpstad (Jorgen Julius Lorentsen*, stud.art.).
 609. Dødsannonse i Ringerikes Blad 12. november 1923 nr. 261, s. 3.
 610. SAO, Oslo skifterett, G/Ga/Gac/L0012: Dødsfallsprotokoll, 1923-1925, s. 104, nr. 1032.
 611. SAKO, Hønefoss kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1887-1906, s. 203, nr. 8.
 612. SAKO, Hønefoss kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1870-1887, s. 1, nr. 9.
 613. Folketelling 1875 for 0601B Norderhov prestegjeld, Hønefoss kjøpstad (Marie Birch).
 614. Folketelling 1885 for 0601 Hønefoss kjøpstad (Marie Birch, bortreist).
 615. Folketelling 1885 for 0702 Holmestrand kjøpstad (Hanna Marie Birch).
 616. RA, Folketelling 1891 for 0601 Hønefoss kjøpstad, 1891, s. 605.
 617. RA, Folketelling 1891 for 0702 Holmestrand kjøpstad, 1891, s. 1921 (Marie Hanne Birch).
 618. Folketelling 1900 for 0601 Hønefoss kjøpstad (Hanne Marie Lorentzen).
 619. Folketelling 1910 for 0601 Hønefoss kjøpstad (Marie Lorentzen).
 620. Dødsannonse i Aftenposten 23. september 1955 nr. 439, s. 13: «Vår kjære tante og svigerinne fru Marie Birch Lorentzen døde idag. Oslo 20. september 1955.» Undertegnet Frida Birch Maier, Sigrid Birch Frost, Ragnvald Birch, Ragna og Johanne Lorentzen, de to siste svigersøstre av Marie.
 621. Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet) (Hanne Marie Lorentzen).
 622. Folketelling 1865 for 1101B Eigersund prestegjeld, Eigersund ladested (Hans Petter Godtfried Birch).
 623. Kiær, F.C. Norges læger i det nittende aarhundrede (1800-1871), Christiania: Alb. Cammermeyer, 1873, s. 29.
 624. Folketelling 1865 for 1101B Eigersund prestegjeld, Eigersund ladested (Sara Birch f Arbo).
 625. Folketelling 1885 for 0601 Hønefoss kjøpstad (Sally Birch, bortreist).
 626. Folketelling 1885 for 0702 Holmestrand kjøpstad (Sara Arbo).
 627. RA, Folketelling 1891 for 0601 Hønefoss kjøpstad, 1891, s. 604 (Sally Birch).
 628. RA, Folketelling 1891 for 0702 Holmestrand kjøpstad, 1891, s. 1920 (Sara Birch født Arbo).
 629. Marie Birch Lorentzens foreldre henvises til som Peter Gottfried Birch og Sara (Sally) Arbo i Lassen, Wilhelm. Norske Stamtavler, bind 1, Christiania: Jacob Dybwad, 1868, s. 124. Peter Gottfried var først gift med Saras eldre søster Elisabeth Arbo (1819–1846).
 630. Fremstillingen bygger på minneordene om Jørgen Lorentzen i Ringerikes Blad 12. november 1923 nr. 261, s. 3, Morgenposten 14. november 1923 nr. 265, s. 3, Fonnum, Helge. «Fru skolebestyrer Lorentzen er død», Ringerikes Blad 22. september 1955 nr. 218, s. 2, Færden, E.M. Hønefoss. Byens historie, [Hønefoss]: Hønefoss kommune, 1915, s. 114–118 og Studenterne fra 1886. Biografiske meddelelser samlede i anledning av deres 25-aars studenterjubilæum, 1911, s. 246–247.
 631. «Middelskolens eksamensfest. En bevæget avsked med skolebestyrer Lorentzen», Hønefoss & Oplands Socialdemokrat 1. juli 1919 nr. 72, s. 3.
 632. Fonnum, Helge. «Fru skolebestyrer Lorentzen er død», Ringerikes Blad 22. september 1955 nr. 218, s. 2.
 633. «Middelskolens eksamensfest. En bevæget avsked med skolebestyrer Lorentzen», Hønefoss & Oplands Socialdemokrat 1. juli 1919 nr. 72, s. 3.
 634. Ringerikes Blad 13. januar 1956 nr. 11, s. 2 og siste side. Legatet ble dog først formelt stadfestet i 1967: «Stadfestelse meddelt Sosialdepartementet på «Marie og Jørgen Lorentzens legat til Ringerike Gymnas», opprettet av Marie og Jørgen Lorentzen ved testament av 16. juli 1921.», jf. Norsk Lovtidend, 2. avdeling, 1967, s. 609.
 635. SAKO, Strømsø kirkebøker, F/Fa/L0015: Ministerialbok nr. I 15, 1859-1868, s. 280, nr. 110.
 636. SAKO, Strømsø kirkebøker, F/Fa/L0015: Ministerialbok nr. I 15, 1859-1868, s. 430, nr. 113.
 637. Drammens Blad 12. august 1868 nr. 186, s. 3, under overskriften «Bekjendtgjørelser. Dødsfald.»: «Fraværende Slægt og Bekjendte meddeles herved, at Gud tog til sig vor lille Birger, tre Maaneder gammel, Thorsdagen den 6te August. Johanne Lorentzen, født Knudsen. Th. Lorentzen. For al bevist Deltagelse takkes hjerteligst. Johanne Lorentzen. Th. Lorentzen.»
 638. SAKO, Strømsø kirkebøker, F/Fa/L0016: Ministerialbok nr. I 16, 1868-1873, s. 52, nr. 13.
 639. SAKO, Strømsø kirkebøker, F/Fa/L0016: Ministerialbok nr. I 16, 1868-1873, s. 270, nr. 69.
 640. SAKO, Strømsø kirkebøker, F/Fa/L0016: Ministerialbok nr. I 16, 1868-1873, s. 106, nr. 44.
 641. SAKO, Strømsø kirkebøker, F/Fa/L0016: Ministerialbok nr. I 16, 1868-1873, s. 292, nr. 35.
 642. SAKO, Strømsø kirkebøker, F/Fa/L0016: Ministerialbok nr. I 16, 1868-1873, s. 173, nr. 193. Hjemmedåpen bekreftet i Sande kirke 18. august 1872.
 643. SAKO, Sande Kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1865-1877, s. 67, nr. 0.
 644. SAKO, Strømsø kirkebøker, F/Fa/L0019: Ministerialbok nr. I 19, 1874-1877, s. 192, nr. 97.
 645. SAKO, Bragernes kirkebøker, F/Fb/L0006a: Ministerialbok nr. II 6A, 1878-1885, s. 104, nr. 129. Den transkriberte oppføringen i Digitalarkivet har merknaden: «Under morens navn Johanne M. Knudsen står det tilføyd med svak skrift Magdalene Gude?. E: Farsnavnet til faren er understreket, og ble derfor trolig brukt som slektsnavn.» Moren Johanne er oppført som Johanne Magdalene Gude Knudsen i vielseprotokollen.
 646. Folketelling 1885 for 0602 Drammen kjøpstad (Johanne Magdalene Lorentsen*).
 647. RA, Folketelling 1891 for 0602 Drammen kjøpstad, 1891, s. 12519 (Johanne Magdalene Lorentzen).
 648. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad (Johanne Lorentsen).
 649. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad (Johanne Lorentzen).
 650. Dødsannonse i Aftenposten 19. august 1966 nr. 379, s. 14. Annonsen var undertegnet familiene Lorentzen, Nilsen, Wetlesen, Dahm, Gundersen, Bjerknes, Fosheim og Lapstun.
 651. Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet).
 652. Kommunal folketelling Kristiania 1923 (slektogdata.no).
 653. Kolltveit: 1977, s. 20.
 654. SAKO, Skoger kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2 /2, 1814-1842, s. 166-167, nr. 12 (navn oppgitt Georg Monnefeld).
 655. SAKO, Strømsø kirkebøker, F/Fa/L0013: Ministerialbok nr. I 13, 1830-1847, s. 71, nr. 4.
 656. Kolltveit: 1977, s. 15.
 657. SAKO, Strømsø kirkebøker, F/Fa/L0019: Ministerialbok nr. I 19, 1874-1877, s. 182, nr. 8.
 658. Dagbladet 2. januar 1874 nr. 1, s. 2: «Drammens Tid. for igaar skriver: En sørgelig Tidende, der vil bringe Sorg ind i flere af Byens Familier, er idag indløben hertil, idet Telegrafen har bragt Underretning om, at Skib[et] "Dana", tilhørende Enkefru J. Lorentzen og ført af Kapt. George Lorentzen, antagelig Nat til 17de ds. er forlist med Mand og Mus paa den jyllandske Kyst. Fartøiet var paa Reise fra Østersøen til England, ladet [?] med Planker, og havde for 5 Uger siden passeret Helsingør, siden hvilken Tid ingen Efterretning er indløben før nu. Der skal være ilanddreven en Flaske med en Seddel, dateret den 16de ds. og undertegnet af Lorentzen, indeholdende, at Riggen var kappet, Fartøiet fuldt af Vand, Baaderne bortdrevne, Pumperne ubrugelige, og at de saa den visse Død imøde. Den 17de rasede en Orkan ved Jylands Vestkyst, og om Morgenen fandtes Kysten bestrøet med Planker, ligesom "Danas" Navnebrædt ogsaa skal være drevet i land.».
 659. I opptegnelsen "England and Wales, National Index of Wills and Administrations, 1858-1957," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QPJ3-6DPL : 30 August 2018), George Monefelt Lorentzen, 14 Mar 1878; citing Probate, England, United Kingdom, Her Majesty's Stationery Office, Great Britain.; FHL microfilm" er dødsdatoen oppgitt til 16. desember 1873. Skifterettsdato 14. mars 1878: Navn: George Monefelt Lorentzen Probate Date: 14 Mar 1878 Probate Place: England, United Kingdom Probate Place (Original): Principal Registry Dødsdato: 16 Dec 1873 Beneficiary's Name: Jane Cambell Lorentzen Digitalt mappenummer: 007700690 Bildenummer: 00605.
 660. Kolltveit: 1977, s. 20.
 661. SAKO, Skoger kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2 /2, 1814-1842, s. 170-171, nr. 8 (navnet oppgitt til Hendrich Campbell).
 662. SAKO, Strømsø kirkebøker, F/Fa/L0017: Ministerialbok nr. I 17, 1848-1865, s. 4, nr. 5.
 663. Folketelling 1870 for 0602 Drammen kjøpstad (Henry C. Lorentzen).
 664. SAKO, Folketelling 1885 for 0602 Drammen kjøpstad, 1885, s. 2441.
 665. Kolltveit: 1977, s. 15.
 666. Dødsannonse i Morgenbladet 13. juni 1891 nr. 364, s. s. Undertegnet Jessie Lorentzen.
 667. Kolltveit: 1977, s. 34.
 668. ScotlandsPeople.gov.uk (National Archives of Scotland). 1862 LORENTZEN, HENRY CAMPBELL (Statutory registers Marriages 685/2 121). 1862 Marriages in the District of St. Andrew in the Burgh of Edinburgh. Ved vielsen var Henrys adresse oppgitt til å være Drammen, mens Jessies var 10 Inverleith Row, Edinburgh. Navnene på foreldrene (avdøde John Bailey, som hadde jobbet ved Royal Artillery, og Jessie Bailey, f. Campbell, forteller at Sally Bailey, halvbroren James Stove Lorentsens kone, må ha vært søster av Jessie.
 669. Folketelling 1870 for 0602 Drammen kjøpstad (Jessie Lorentzen).
 670. SAKO, Folketelling 1885 for 0602 Drammen kjøpstad, 1885, s. 2441.
 671. Ved folketellingen 1841 (Skottland) var Jessie, 5 år, bosatt sammen med Janet Bailey, 40 (tante?), John Bailey, 11, Jean Bailey, 8, og Sarah Bailey, 7. Source Citation: Parish: Edinburgh St Cuthberts; ED: 44A; Page: 6; Line: 540; Year: 1841. Source Information: Ancestry.com. 1841 Scotland Census [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2006. Original data: 1841 Scotland Census. Edinburgh, Scotland: General Register Office for Scotland. Reels 1-151. General Register Office for Scotland, Edinburgh, Scotland.
 672. SAKO, Folketelling 1885 for 0602 Drammen kjøpstad, 1885, s. 2441.
 673. Dødsannonse i Aftenposten 1. april 1906 nr. 194, s. 2. Undertegnet Jenny Hurum, f. Lorentzen, "Paa Søskendes og egne Vegne".
 674. SAKO, Strømsø kirkebøker, F/Fa/L0015: Ministerialbok nr. I 15, 1859-1868, s. 126, nr. 68.
 675. Folketelling 1865 for 0602bP Strømsø prestegjeld i Drammen kjøpstad (Jenny Lorentzen).
 676. Folketelling 1870 for 0602 Drammen kjøpstad (Jenny Lorentzen).
 677. SAKO, Folketelling 1885 for 0602 Drammen kjøpstad, 1885, s. 2441.
 678. RA, Folketelling 1891 for 0602 Drammen kjøpstad, 1891, s. 25407 (Jenny Lorentzen Hurum).
 679. Folketelling 1900 for 0602 Drammen kjøpstad (Jenny Hurum).
 680. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad (Jenny Hurum).
 681. SAO, Frogner prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1898-1921, s. 314, nr. 85.
 682. SAO, Vestby prestekontor Kirkebøker, F/Fc/L0002: Ministerialbok nr. III 2, 1906-1940, s. 223, nr. 0, jf. SAO, Vestby prestekontor Kirkebøker, G/Gc/L0004: Klokkerbok nr. III 4, 1915-1946, s. 57, nr. 0.
 683. SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag, 602/L0119: Ministerialbok nr. 602A17, 1880-1901, s. 269, nr. 17.
 684. Farsslekten er behandlet i Lagesen, A. Ringerikske slekter. Oplysninger om slekter og slektsgaarder. 1. Slekter fra Hole og Tyristrand, Grøndahl, 1927, spesielt s. 131.
 685. SAKO, Bragernes kirkebøker, F/Fb/L0003: Ministerialbok nr. II 3, 1860-1868, s. 21, nr. 57.
 686. Folketelling 1865 for 0602aB Bragernes prestegjeld i Drammen kjøpstad (Anton Emil Hurum*).
 687. Folketelling 1875 for 0612P Hole prestegjeld (Antjon Hurum, tilreisende).
 688. Folketelling 1885 for 0602 Drammen kjøpstad (Anton Emil Hurum).
 689. RA, Folketelling 1891 for 0602 Drammen kjøpstad, 1891, s. 25406 (Anton Emil Hurum).
 690. Folketelling 1900 for 0602 Drammen kjøpstad (Anton Emil Hurum).
 691. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad (Anton Emil Hurum).
 692. SAO, Folketelling 1920 for 0211 Vestby herred, 1920, s. 7397 (Anton Emil Hurum).
 693. WieWasWie (BS Overlijden met Anton Emil Hurum).
 694. Folketelling 1865 for 0602aB Bragernes prestegjeld i Drammen kjøpstad (Hans Hurum).
 695. Folketelling 1865 for 0602aB Bragernes prestegjeld i Drammen kjøpstad (Emilie Hurum).
 696. Ved folketellingen 1910 var Anton Emil og Jenny Hurum registrert med barna Hans Hurum, f. 1888, Campbell Hurum, f. 1891 og Sara Hurum, f. 1894. Sistnevnte, Sara Emilie Hurum, f. Drammen 7. oktober 1894, giftet seg i Amsterdam 1. mai 1925 med sin tremenning Willem Amons, f. Zaandam, Nederland 31. januar 1889, sønn av Jane Lorentzen (1857–1944) (datter av James Stove Lorentzen (1821–1901) og Leendert Amons (1855–1924), jf. WieWasWie. BS Huwelijk met Willem Amons (Documenttype BS Huwelijk. Erfgoedinstelling Noord-Hollands Archief. Plaats instelling Haarlem. Collectiegebied Noord-Holland. Aktenummer Reg.7B fol. 21. Registratiedatum 01-05-1925. Akteplaats Amsterdam). Ekteparet Sara Emilie Hurum og Willem Amons døde hhv. 1965 og 1968 ligger gravlagt i Zaandjik, Nederland, jf. Online-begraafplaatsen.nl, id. 514169.
  Det mellomste barnet, Henry Campbell Lorentzen Hurum, f. Strømsø, Drammen 21. juli 1891, var offeret i den såkalte Dørnberger-saken i 1921, da kunstneren Carl Dørnberger (1864–1940) på bryggen i Son skjøt og alvorlig såret Campbell, som var kjæreste med kunstnerens 17 år gamle datter Gro «Bullen» Dørnberger, som han hadde med sin tidligere ektefelle Gro Berg Isaachsen. «Bullen» var for øvrig en god venninne av Campbells søster Sara Emilie. I 1921 jobbet Campbell Hurum som kontorsjef ved på Son Hermetikkfabrikker. Dørnberger misbilliget sterkt forholdet mellom datteren og Campbell. Dørnberger var visstnok både brutal og hadde et oppfarende temperament – i Eidsiva 23. august 1921 nr. 65, s. 2 kunne man for eksempel lese at «Dørnberger har i de siste aar været meget pirrelig og ubehagelig overfor sine omgivelser og det er vel et stort spørsmaal om han i den senere tid har været tilregnelig. Han har gjort livet surt for sin familie og sine naboer ved stadig at optræ faretruende og fegte med en revolver. Derfor blev folk ræd ham og undgik ham» – og etter episode da han jaget «Bullen»s venninneflokk på dør, sørget Campbell for at Bullen og Sara kom seg unna noen dager til Gudbrandsdalen, uten at Dørnberger hadde kjennskap til det. Dagbladet skriver videre (23. august 1922 nr. 194, s, 1: «Kontorchef Hurum kom sammen med sin far, disponent Hurum, roende in en jolle inn mot hermetikkfabrikkens brygge. Dørnberger som fra sitt hus saa dem nærme sig, styrtet nedover med en revolver, ropte at han vilde vite hvor datteren var og da han ikke fikk svar, avfyrte han to skudd mot kontorchefen paa kort hold. Det ene traff ham i maven, og han falt overnde[sic], men reiste sig igjen og ved opbydelse av alle sine krefter fikk han kastet Dørnberger overende og vristet revolveren fra ham.» I en notis samme sted stod det at: «Gjennem Myres pressebyraa har disponent Hurum utsendt følgende meddelelse: Paa foranledning av avisenes referater der virker villedende skal jeg foreløpig meddele at min sønn Campbell var forlovet med frøken Gro Dørnberger og at han efter min mening hadde ventet altfor lenge med aa beskytte frøken Dørnberger mot farens brutale behandling.» Flere aviser meddelte dog at forlovelsen først fant sted i september under Hurums sykehusopphold. I desember 1921 ble det kjent at det var blitt tatt ut tiltalte mot Dørnberger for forsøk på overlagt drap jf. straffeloven (1902) § 233 jf. § 49, ved «at avfyre to skud mot Campbell Hurum, som blev rammet i underlivet og livsfarlig saaret», subsidiært etter straffeloven § 231 jf. § 232 for grov legemsbeskadigelse med særlig farlig redskap «ved at afyre de to skud mot Hurum, hvorav det ene rammet ham i underlivet og tilføiet ham et livsfarlig saar ved beskadigelse av underlivets organer.» (bl.a. Eidsvold Blad 30. desember 1921 nr. 150, s. 2. I mars 1922 ble Dørnberger i lagmannsretten frikjent for tiltalen for forsøk på overlagt drap, subsidiært grov legemsfornærmelse, og Aftenposten skrev at «Lagretten synes at have gaaet du fra, at Dørnberger i gjerningsøieblikket paa grund af sindsoprør ikke var sig bevidst, at han skjød», jf. Aftenposten 28. mars 1922 nr. 101, s. 3. Dørnberger skal visstnok ha uttalt i retten at han skjøt «ikke for å drepe, men for å gjelle», jf. Linnestad: 1989, s. 43. Hurum anla sivil sak mot Dørnberger, og dom i saken falt i underretten i 1925. Dørnberger ble dømt til å betale en skadeserstatning på kr 2000 samt godtgjørelse etter skjønn for nedsatt arbeidsevne, men Hurum ble ikke tilkjent oppreisning. Hurum oppholdt seg på den tiden på Filippinene, jf. Nationabladet 30. april 1925 nr. 99, s. 1. 3 år tidligere hadde han reist ut av landet med Kina som mål, se Emigranter over Kristiania 1867-1927, tilleggsliste (Henry Campbell Hurum). I september 1922 kunne avisene for øvrig meddele at Dørnberger hadde anmeldt Hurum for brennevinssmugling og for ellers å ha overtrått forbudsbestemmelsene og Hurum måtte møte i Son forhørsrett, der han visstnok skulle ha hatt med seg en pistol. Det kom ikke noe ut av saken. Det kom heller ikke noe ut av den påståtte forlovelsen. Gro ble sendt utenlands og giftet seg etter noen år med dr.juris. Julius Wünsch fra Rothenburg. Hun døde i 1989 i Vestby, da med Dørnberger som etternavn, jf. Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet) (Gro Franzisk Dørnberger). Det har ikke vært mulig å finne ut hvor det ble av Campbell etter 1925. Øvrige kilder: Linnestad, Bjørn. Carl Johannes Andreas Adam Dørnberger. Maler og musketér, Vestby kunstforening, 1989, s. 42–45, Carl Dørnberger (Nbl.snl.no/Store Norske Leksikon).
 697. SAKO, Strømsø kirkebøker, F/Fa/L0015: Ministerialbok nr. I 15, 1859-1868, s. 168, nr. 175.
 698. SAKO, Strømsø kirkebøker, F/Fa/L0015: Ministerialbok nr. I 15, 1859-1868, s. 408, nr. 74. I motsetning til dåpen, hvor navnet var oppgitt til Henry Collin Campbell, er navnet ved begravelsen kun Collin Campbell. Fornavnet Collin er derfor kursivert i oppføringen.
 699. SAKO, Strømsø kirkebøker, F/Fa/L0015: Ministerialbok nr. I 15, 1859-1868, s. 200, nr. 9.
 700. Folketelling 1865 for 0602bP Strømsø prestegjeld i Drammen kjøpstad (Thomas Jørgen Lorentzen).
 701. Folketelling 1870 for 0602 Drammen kjøpstad (Thomas J. Lorentzen).
 702. Folketelling 1875 for 0602 Drammen kjøpstad (Thomas Jørgen Lorentzen*).
 703. [https://www.digitalarkivet.no/ru20090420610052 SAKO, Drammen innrulleringsdistrikt, F/Fb/L0004: Annotasjonsrulle, 1880-1891, s. 52, patent nr. 1687.
 704. SAKO, Folketelling 1885 for 0602 Drammen kjøpstad, 1885, s. 2441.
 705. SAKO, Drammen innrulleringsdistrikt, F/Fc/L0001: Hovedrulle, 1868, s. 360.
 706. SAKO, Folketelling 1885 for 0602 Drammen kjøpstad, 1885, s. 2441.
 707. SAKO, Drammen innrulleringsdistrikt, F/Fc/L0001: Hovedrulle, 1868, s. 360, jf. innlegg i Digitalarkivets brukerforum 2. november 2021.
 708. SAKO, Strømsø kirkebøker, F/Fa/L0015: Ministerialbok nr. I 15, 1859-1868, s. 238, nr. 22.
 709. Folketelling 1870 for 0602 Drammen kjøpstad (Cora Lorentzen).
 710. Folketelling 1875 for 0602 Drammen kjøpstad (Cora Lorentzen*).
 711. SAKO, Folketelling 1885 for 0602 Drammen kjøpstad, 1885, s. 2441.
 712. RA, Folketelling 1891 for 0602 Drammen kjøpstad, 1891, s. 25398 (Cora Lorentzen).
 713. Folketelling 1900 for 0602 Drammen kjøpstad.
 714. Folketelling 1910 for 1249 Fana herred (Kara Lorentzen).
 715. Dødsannonse i Bergens Tidende 18. august 1955, s. 11. Annonsen var undertegnet familien Borthon[sic], som skal være Borthen.
 716. Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet).
 717. SAKO, Strømsø kirkebøker, F/Fa/L0016: Ministerialbok nr. I 16, 1868-1873, s. 14, nr. 222.
 718. Folketelling 1870 for 0602 Drammen kjøpstad (Mary Lorentzen).
 719. SAKO, Folketelling 1885 for 0602 Drammen kjøpstad, 1885, s. 2441.
 720. RA, Folketelling 1891 for 0602 Drammen kjøpstad, 1891, s. 25399 (Mary Lorentzen).
 721. Folketelling 1900 for 0602 Drammen kjøpstad (Mary Lorentzen).
 722. Folketelling 1910 for 0602 Drammen kjøpstad (Mary Lorentzen).
 723. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad (Mary Lorentzen).
 724. Dødsannonse i Drammens Tidende 26. august 1955 nr. 197, s. 12. Annonsen var undertegnet søstrene Jessie og Ragnhild Lorentzen.
 725. Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet).
 726. «Anmeldte dødsfalL», Drammens Tidende" 24. august 1955 nr. 195, s. 6 og «Kirkelige handlinger», Drammens Tidende 2. september 1955 nr. 203, s. 6.
 727. SAKO, Strømsø kirkebøker, F/Fa/L0016: Ministerialbok nr. I 16, 1868-1873, s. 83, nr. 193.
 728. Folketelling 1870 for 0602 Drammen kjøpstad (Henry Lorentzen).
 729. Folketelling 1875 for 0602 Drammen kjøpstad (Henry Lorentzen*).
 730. SAKO, Folketelling 1885 for 0602 Drammen kjøpstad, 1885, s. 2441.
 731. RA, Folketelling 1891 for 0602 Drammen kjøpstad, 1891, s. 25400 (Henry Lorentzen), gullsmedlærling, huseier sammen med søsknene.
 732. Folketelling 1900 for 0602 Drammen kjøpstad (Henry Lorentzen), sjømann, antatt oppholdssted London.
 733. "Zimbabwe Death Registers, 1890-1977; Index to Death Register, 1892-1977", database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QPC3-ZW2P : 23 February 2021), Henry Lorentzen. Ved dødsfallet var Lorentzens adresse oppgitt til å være «c/o Meldrum, 89 Grey Street, Bulawayo».
 734. "Zimbabwe Death notices, 1904-1976," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-CX9R-K?cc=1838530&wc=M6DF-Q29%3A164471901%2C164508601 : 2 May 2016), Bulawayo > Death Notices 1939, Vol. 56 > image 306 of 688; National Archives, Harare.
 735. "Zimbabwe Death notices, 1904-1976," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-CX9R-K?cc=1838530&wc=M6DF-Q29%3A164471901%2C164508601 : 2 May 2016), Bulawayo > Death Notices 1939, Vol. 56 > image 306 of 688; National Archives, Harare.
 736. RA, Folketelling 1891 for 0602 Drammen kjøpstad, 1891, s. 25400 (Henry Lorentzen).
 737. Folketelling 1900 for 0602 Drammen kjøpstad (Henry Lorentzen).
 738. "Zimbabwe Death Registers, 1890-1977; Index to Death Register, 1892-1977", database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QPC3-ZW2P : 23 February 2021), Henry Lorentzen.
 739. "Zimbabwe Death notices, 1904-1976," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-CX9R-K?cc=1838530&wc=M6DF-Q29%3A164471901%2C164508601 : 2 May 2016), Bulawayo > Death Notices 1939, Vol. 56 > image 306 of 688; National Archives, Harare.
 740. SAKO, Strømsø kirkebøker, F/Fa/L0016: Ministerialbok nr. I 16, 1868-1873, s. 184, nr. 258 (navnerekkefølge Edward John Darney).
 741. Folketelling 1875 for 0602 Drammen kjøpstad (Edward John Darney Lorentzen*).
 742. SAKO, Folketelling 1885 for 0602 Drammen kjøpstad, 1885, s. 2441, jf. Folketelling 1885 for 0602 Drammen kjøpstad (John Edvard Darny Lorentzen).
 743. SAKO, Drammen innrulleringsdistrikt, F/Fc/L0004: Hovedrulle, 1885, s. 99 (patent 3166 5. juni 1890).
 744. SAKO, Bragernes kirkebøker, F/Fc/L0005: Ministerialbok nr. III 5, 1878-1890, s. 112.
 745. RA, Folketelling 1891 for 0602 Drammen kjøpstad, 1891, s. 25401 (Edward John Darney Lorentzen).
 746. SAKO, Drammen innrulleringsdistrikt, F/Fb/L0004: Annotasjonsrulle, 1880-1891, s. 204 (patent nr. 2443).
 747. Folketelling 1900 for 0602 Drammen kjøpstad (Darny Lorentzen).
 748. Ancestry.com. 1910 United States Federal Census [database on-line]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2006 (Census Place: San Francisco Assembly District 28, San Francisco, California; Roll: T624_95; Page: 43A; Enumeration District: 0001; FHL microfilm: 1374108). Transkribert navn: Edward J D Lorensen.
 749. Ancestry.com. Washington, U.S., Select Death Certificates, 1907-1960 [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2014. Transkribert navn: E. J. D. Lorintzen.
 750. Ancestry.com. Washington, U.S., Death Records, 1883-1960 [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2008. Transkribert navn: E J D Lorintzen.
 751. Findagrave.com, id. 147622696. Registrert navn per 26. oktober 2021: E. J. D. Lorintzen.
 752. Hanks, Patrick/Coates, Richard/McClure, Peter. The Oxford Dictionary of Family Names in Britain and Ireland. Volume 1. Aaron–Cushing, Oxford University Press, 2016, s. 672.
 753. Hanks, Patrick (red.). Dictionary of American Family Names, Vol. I A–F, Oxford University Press, 200S, s. 413.
 754. SAKO, Bragernes kirkebøker, F/Fb/L0004: Ministerialbok nr. II 4, 1869-1875, s. 291, nr. 76.
 755. SAKO, Folketelling 1885 for 0602 Drammen kjøpstad, 1885, s. 2441.
 756. Dødsannonse i Drammens Tidende' 1. februar 1952 nr. 27, s. 6. Undertegnet Jessie Lorentsen på familiens vegne.
 757. Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet) (Georgie Lorentzen).
 758. RA, Folketelling 1891 for 0602 Drammen kjøpstad, 1891, s. 25402.
 759. Folketelling 1900 for 0602 Drammen kjøpstad.
 760. SAKO, Folketelling 1920 for 0712 Skoger herred, 1920, s. 8475.
 761. SAKO, Bragernes kirkebøker, F/Fb/L0006a: Ministerialbok nr. II 6A, 1878-1885, s. 88, nr. 34.
 762. Folketelling 1885 for 0602 Drammen kjøpstad (Jessi Lorentzen).
 763. RA, Folketelling 1891 for 0602 Drammen kjøpstad, 1891, s. 25403. Transkripsjon: Folketelling 1891 for 0602 Drammen kjøpstad (Jessie Lorentzen). Huseierske sammen med sine søsken.
 764. Folketelling 1900 for 0602 Drammen kjøpstad (Jessie Lorentzen).
 765. Folketelling 1910 for 0602 Drammen kjøpstad.
 766. Dødsannonse i Drammens Tidende 8. mai 1958 nr. 105, s. 9: «Min kjære søster og tante Jessie Lorentzen døde idag. Drammen, 5. mai 1958. Ragnhild Lorentzen. Sara Hurum Amons. Bisetter i krematoriet lørdag 10. mai kl. 14.»
 767. Begravelsesnotis i Drammens Tidende 12 mai 1958 nr. 108, s. 6: «Familie og venner tok under sørgehøytideligheten i kapellet i Drammen krematorium det siste farvel med Jessie Lorentzen. Forstander Kvan innledet med å synge «Leid milde ljos». Sogneprest J. von der Fehr holdt en oppbyggelig tale over Matheus evangelium 24, 44: «Derfor vær også I rede, thi Menneskesønnen kommer i den time I ikke venter.» Salmen «O bli hos meg» ble sunget unisont før talen, og etter talen lød «Så ta da mine hender.» Forstander Kvan sang til slutning «Stjernesangen».»
 768. Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet).
 769. Se for eksempel annonse i Drammens Tidende 6. desember 1954 nr. 283, s. 11, da hun ville selge noen mahognimøbler.
 770. SAKO, Bragernes kirkebøker, F/Fb/L0006a: Ministerialbok nr. II 6A, 1878-1885, s. 152, nr. 3.
 771. SAKO, Folketelling 1885 for 0602 Drammen kjøpstad, 1885, s. 2441, jf. Folketelling 1885 for 0602 Drammen kjøpstad (Ragnhild Viola Lorentzen).
 772. RA, Folketelling 1891 for 0602 Drammen kjøpstad, 1891, s. 25404 (Ragnhild Viola Lorentzen).
 773. Folketelling 1900 for 0602 Drammen kjøpstad (Ragnhild Lorentzen).
 774. Folketelling 1910 for 0713 Sande herred.
 775. Digitalarkivet. Døde 1951–1951 (Folkehelseinstituttet).
 776. Dødsannonse i Drammens Tidende 15. desember 1958 nr. 291, s. 11: «Min kjære tante Ragnhild Lorentzen døde idag, 77 år gammel. Lahelle, 10. desember 1958. Sara Amons, p. t. Sandefjord. Bisettelsen har funnet sted.» Niesen Sara var datter av Jenny Lorentzen, gift Hurum. Jf. også bisettelsesnotisen i Sandefjords Blad 15. desember 1958 nr. 290, s. 2.
 777. I gravprotokollen var nedtegnet fødselsdato 23/10 1881, dødsdato 10/12 1958. Ragnhilds urne ble nedsatt på Undersbo gravplass i Larvik, med kirkevergen i Larvik som fester. Graven er slettet, dato ukjent, jf. e-post fra Larvik kirkelige fellesråd v/gravferdskoordinator Jon Harald Aamo 21. september 1958 til [[Bruker:Dag T. Hoelseth]Dag T. Hoelseth]]. Jf. også Slekt og Data Gravminnebasen, ID: 26b7ca1c-d842-4a4e-92a1-cc453eb9e6c6, minneside basert på bilder og gravminnedata for Ragnhild Lorentzen, sist oppdatert 6. mai 2017. Ifølge dette registeret var graven ikke slettet, i motsetning til gravregisteret til Larvik kirkelige fellesråd (sist besøkt 20. september 2021).
 778. Drammens Tidende 4. juni 1914 nr. 129, s. 1 og 2.
 779. Østlands-Posten 10. mai 1937 nr. 104, s. 7.
 780. Media.digitalarkivet.no. Grunnboksblad for Larvik (3805), Gnr 4067 / Bnr 1: Anvik Østre Skiensveien 20. Adressen skiftet navn i 2018 til Vassvikveien 20, se seiendom.no.
 781. Jahnsen, Astri. Brunlanes. En bygdebok. 3.1. Gårds- og slektshistorie fra ca. 1780 Tanum sogn, Larvik: Brunlanes kommune, Brunlanes sparebank, 1992, s. 471. ISBN 8299059224. «Grethe Hansen selger d.e. og br.nr. 11 i 1933 for 22 000 kr. til Ragnhild Lorentzen. Eier 1933-37.»
 782. Jahnsen, Astri. Brunlanes. En bygdebok. 3.1. Gårds- og slektshistorie fra ca. 1780 Tanum sogn, Larvik: Brunlanes kommune, Brunlanes sparebank, 1992, s. 471. ISBN 8299059224., jf. Media.digitalarkivet.no. Grunnboksblad for Larvik (3805), Gnr 4067 / Bnr 11: Anvik.
 783. Sandefjords Blad 18. november 1939 nr. 267 s. 7.
 784. Sandefjords Blad 18. november 1939 nr. 267 s. 7.
 785. Hoffstad, Arne/Saugestad, Ragnar/Sørensen, Karl Ludvig (red.komité). [Sandefjord og Oplands Turistforening:] Et 10 års overblik 1932 1942, Sandefjord: A/S Handelstrykkeriet, 1942, s. 33 og 35. Jf. også Teien, Arne. Geirastadir gjennom 50 år, Sandefjord: Sandefjord og Oplands turistforening, 1990, s. 6, 12 og 21. ISBN 8274570111.
 786. Hamar Arbeiderblad 19. desember 1928 nr. 289 s. 3. Herredsstyret hadde behandlet Ragnhild Lorentzens søknad om innskrenket ølrett på Kafe Breidablikk. Navnet var stavet Ragnhild Lorentsen med «s» og ikke «z».
 787. Sandefjords Blad 30. juni 1932 nr. 148 s. 2. Sandar herredsstyre hadde behandlet et «bevertningsandragende» der Ragnhild Lorentsen, Strand, hadde søk om rett til «herbergering og servering av mat og drikke». Navnet var stavet Ragnhild Lorentsen med «s» og ikke «z». Om Strand, se nettsiden til Strand leirsted, undersiden «Om oss» (sist besøkt 19. september 2021).
 788. Dødsannonse i Drammens Tidende 26. august 1955 nr. 197, s. 12.
 789. Dødsannonse i Drammens Tidende 8. mai 1958 nr. 105, s. 9.
 790. Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet). Dødsannonsen i Drammens Tidende 15. desember 1958 nr. 291, s. 11 viser til Lahelle. Hvor permanent bostedet var vites ikke. Adressebøker for Drammen og Vestfold er gjennomgått for 1940- og 1950-tallet uten treff.
 791. Bisatt i Larvik krematorium under deltagelse av slekt og venner, jf. Sandefjords Blad 15. desember 1958 nr. 290, s. 2.
 792. Jf. gravsøk 19. september 2021 på Larvik.kirkene.net. Graven er slettet.
 793. Jf. opplysninger fra Kirkevergen i Drammen ved Stig Indregård, gitt via rådgiver historisk arkiv, Byarkivet i Drammen Sindre Vik, i e-post til Dag T. Hoelseth 19. november 2021.

Litteratur

Eksterne lenker