Lorentzen (fra Drammen) (slekt)

({{{2}}})}}

Slekten Lorentzen har delvis røtter i Danmark og delvis i Burravoe på Shetland. Jørgen Lorentzen (1788–1861) vokste opp på Amager utenfor København i Danmark og var sønn av Thomas Lorentzen (ca. 1750–1836?),<ref>I Lorentzen, Jørgen. Anniken Birgitte Lorentzens forfedre, [Lysaker]: [Privat], 1977, blad 3a oppgis dødsåret til 1801, noe som neppe stemmer all den tid degnen giftet seg for andre gang det året, jf. Hjorth, Birte. Degnene i Hollænderbyen – om skolen, kirken og de gejstlige indtil 1812, 1980, s. 26. I samme bok, s. 33, oppgis dødsåret til 1836. Må kontrolleres opp mot primærkilder.</ref> degn (klokker) i Magleby, Amager, og Sara Smith (1756–1790).<ref>Lorentzen, Jørgen. Anniken Birgitte Lorentzens forfedre, [Lysaker: [Privat], 1977, blad 3A.</ref>,<ref>Ved folketellingen 1787 var Thomas Lorentzen, 36, gift med Sara Smidt, 31 og bosatt i Store Magleby, der Thomas arbeidet som «Dages og Skoleholder». Begge var gift for første gang, jf. Source Information. Ancestry.com. 1787 Denmark Census [database on-line]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2021. Original data:1787 Folketælling. København, Danmark: The Danish National Archives - Rigsarkivet.</ref>,<ref>Ved folketellingen 1801 var degn og skoleholder [Skolelehrer?] Thomas Lorentzen enkemann og fortsatt bosatt i Store Magleby Sokkelund herred sammen med barna Jacob (?), 15, Karen Dorthea, 14, og Jørgen, 13. På neste side i telllingen står oppført Jens Monefeld Lorentzen, 11, oppgitt som «Hans Søn», jf. Danishfamilysearch.org. Census 1801 København / Sokkelund / Store Magleby parish.</ref>,<ref>Sara Smith ble begravet 26. november 1790, jf. Rigsarkivet/Arkivalieronline. Københavns Amt. Store Magleby Sogn. Enesteministerialbog. 1770 FVD - 1811 FVD, s. 262, nr. 32.</ref> Han dro til sjøs, kom til Norge i 1814 og fikk skipperborgerbrev i Drammen i 1826, samme år han anskaffet seg sitt første fartøy, skonnerten Norge. I forbindelse med sitt ekteskap med Jane Stove i 1828 tok han til seg Janes sønn fra første ekteskap, James Stove, som tok navnet James Stove Lorentzen. For å skille mellom herværende Lorentzen-slekt og slekten Lorentzen fra Holmestrand, er artikkelen kalt Lorentzen (fra Drammen) (slekt)<ref>Det finnes også en slekt Lorenzen fra Drammen uten «t», se Drammens-slekten Lorenzen gjennom 500 år (bok), som ikke må blandes sammen med herværende slekt.</ref> etter byen hvor Jørgen Lorentzen med familie slo seg ned.<ref>Hvis ikke annet er nevnt, bygger innledningen på Kolltveit: 1977 (se litteraturoversikten).</ref> Etter Jørgen Lorentzens død ble familierederiet omdøpt til «Jørgen Lorentzens Enke» og flyttet til Kristiania i 1866.<ref>Kolltveit: 1977, s. 17.</ref> Deler av slekten ble værende i Drammensområdet. James Stove Lorentzens' datter Sally var «den siste representant i byen» av Lorentzen-slekten<ref>Throndsen, Ludvig. «Flaskeposten fra Nordsjøen», kapittel i Drammensere anno dengang, Brakar, 1995, s. 97.</ref> da hun døde i 1960, nær 100 år gammel.

Lorentzengården i Drammen

Skipsreder Jørgen Lorentzen eide en gård i Drammen som i dag har adressen Tollbugata 86. Hovedinngangen var fredet per 1954. Fløyen opp mot Tordenskjoldsgata hadde svalgang mot gårdsplassen med uthus, stall og vognskur, og gårdsplasen var brolagt med rundkantsten. Nede ved elven drev Lorentzen et stort skipsbyggeri på tomten som hørte til eiendommen. Tomten ble senere overtatt av AS Kulkompaniet. Til Lorentzengården hørte en løkke der Jane Lorentzen hadde et vakkert hagestykke. På løkka var det låve med redskapshus og sommerfjøs. Om vinteren delte hesten stallen sin med kua. Løkka hadde også åker og eng, og når gårdsgutten ikke pløyde rette plogfurer, grep Jane selv fatt og styrte plogen. «Overalt på ferde. Som en sommerfugl i sollyset flagrer fra blomst til blomst, skinte fru Janes hvite kyse og blafret i vinden under arbeidet på løkka», kan man lese i Drammens Tidende. På løkka lå senere Sjømannshjemmet, Guldlistefabrikken m.m. Lorentzengården ble en periode etter Jørgen Lorentzens død leid ut til skole (Emilie Hollers skole).<ref>Sitat og opplysninger ellers er hentet fra Waltad, Emilie. «Private pikeskoler på Strømsø», Drammens Tidende 29. desember 1954 nr. 302, s. 6.</ref>

Slektsoversikt

  • 3d. Christian Blom Lorentzen, grosserer, generalkonsul,<ref>Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad (Christian Blom Lorentzen).</ref> f. Strømsø. Drammen 21. september 1863,<ref>SAKO, Strømsø kirkebøker, F/Fa/L0015: Ministerialbok nr. I 15, 1859-1868, s. 140, nr. 170.</ref>,<ref>Folketelling 1865 for 0602bP Strømsø prestegjeld i Drammen kjøpstad (Christian Blom Lorentzen).</ref>,<ref>Folketelling 1875 for 0602 Drammen kjøpstad (Christian Lorentzen).</ref>,<ref>Folketelling 1885 for 0602 Drammen kjøpstad (Christian Blom Lorentsen*, stud.jur.).</ref>,<ref>RA, Folketelling 1891 for 0602 Drammen kjøpstad, 1891, s. 8009. I 1891 bosatt i Storgaden i Drammen med kona Sophie. Yrke «Agent, sekretær i Den skandinaviske Træmasseforening».</ref>,<ref>Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad (Christian Blom Lorentzen). Bosatt i Riddervold gade 2 med kona Ragna, moren Johanne og barna Aage, Ester og Sara fra første ekteskap, hadde "Træmasse & Maskinforretning", oppholdt seg i utlandet.</ref>,<ref>Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad (Christian Blom Lorentzen). Familien var bosatt i Harbitzgate 4 i Kristiania.</ref>,<ref>Kommunal folketelling Kristiania 1923 (Slektogdata.no). "Generalkonsull/Forre". Bosatt i Løvenskioldsgate 18 på Frogner i Kristiania sammen med kone og 4 av barna Sara, Ragna, Jørgen og Stein).</ref> d. Oslo 11. september 1936;<ref>Dødsannonse i Aftenposten 12. september 1936 nr. 461, s. 9 og Aftenposten 16. september 1936 nr. 466, s. 11.</ref>,<ref>SAO, Oslo skifterett, F/Fa/Faa/L0036: Navneregister, 1936, nr. 1085 I.</ref> g1. Bragernes kirke, Drammen 7. desember 1889<ref>SAKO, Bragernes kirkebøker, F/Fc/L0005: Ministerialbok nr. III 5, 1878-1890, s. 198, nr. 53.</ref> Sophie Gullichsen, f. Drammen 7. desember 1866,<ref>SAKO, Bragernes kirkebøker, F/Fb/L0003: Ministerialbok nr. II 3, 1860-1868, s. 256, nr. 4.</ref>,<ref>[https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052110009617 Folketelling 1875 for 0602 Drammen kjøpstad (Sophie Gullichsen).</ref>,<ref>RA, Folketelling 1891 for 0602 Drammen kjøpstad, 1891, s. 8010 (Sophie Lorentzen).</ref> d. Alfheim, Bragernes, Drammen 4. november 1899 av lungebetennelse,<ref>SAKO, Bragernes kirkebøker, F/Fb/L0008: Ministerialbok nr. II 8, 1894-1902, s. 374 nr. 97, jf. Aftenposten 6. november 1899 nr. 801, s. 3: «Min inderlig kjære Datter Fru Sophie Lorentzen døde stille inat, 33 Aar gammel. Paa min fraværende Svigersøn Grosserer Chr. B. Lorentzens og hans Børns Vegne: Maren Gullichsen. Drammen den 5te November 1899.»</ref>,<ref>Dødsannonsen i Buskeruds Blad 10. november 1899 nr. 309, s. 3: «Begravelsen foregaar fra Hjemmet til øvre Kirkegaard Fredag den 10de dennes Kl. 1.» Med «[Ø]vre Kirkegaard» menes det som i dag er Bragernes kirkegård, mens «Nedre Kirkegaard» i dag kalles Engene park. Se mer om dette i Myklebust, Odd.«Parken fra koleraens tid», Dagsavisen.no 30. august 2016. Se også Lokalhistoriewikis artikkel (versjon 11. juni 2021 kl. 15.24). Se videre diskusjon om Sophie Lorentzens nåværende gravsted i bildefilen til Christian Blom Lorentzens familiegrav, Vestre gravlund, Oslo.</ref> datter av skipsreder Carl Johan Gullichsen, Skien<ref>Folketelling 1875 for 0602 Drammen kjøpstad (Carl Johan Gullichsen).</ref> og Maren Helene Holter, Drammen;<ref>Folketelling 1875 for 0602 Drammen kjøpstad (Maren Helene Gullichsen).</ref> g2. Uranienborg kirke, Kristiania 28. november 1900<ref>SAO, Uranienborg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1896-1914, s. 55, nr. 124.</ref> Ragna Storm, f. Christiania 15. desember 1875,<ref>Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad (Ragna Storm).</ref>,<ref>RA, Folketelling 1891 for 0301 Kristiania kjøpstad, 1891, s. 34571 (Ragna Storm).</ref>,<ref>Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad (Ragna Lorentzen f Storm).</ref>,<ref>Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad (Ragna Lorentzen f Storm).</ref> d. Oslo 1. mars 1957,<ref>Begravdeioslo.no (Gravferdsetaten i Oslo kommune), id. 117199.</ref>,<ref>Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet).</ref> datter av professor Johan Frederik Breda Storm, Lom<ref>Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad (Johan F. B. Storm).</ref>,<ref>RA, Folketelling 1891 for 0301 Kristiania kjøpstad, 1891, s. 34566 (Johan Fridrik Breda Storm).</ref>,<ref>Johan Storm (Norsk Biografisk Leksikon, Nbl.snl.no).</ref> og Louise Juliane Christiane Bruun, Porsgrunn.<ref>Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad (Louise Storm).</ref>,<ref>RA, Folketelling 1891 for 0301 Kristiania kjøpstad, 1891, s. 34567. (Louise Juliane Christiane Storm, f. Bruun).</ref> Christian Blom Lorentzen sr. tok middelskoleeksamen ved Drammen latinskole i 1879. Deretter dro han til sjøs med et av familiens skip fra 1879 til 1881, men bestod ikke synsprøven da han forsøkte å komme seg inn i marinen. Han tok artium i Drammen i 1883. Etter å ha studert jus et par år gikk han over i forretningsvirksomhet. Agenturforetning i Drammen fra 1895 (Hofsfos Træsliperi), i 1895 medgrunnlegger av maskinfirmaet Lorentzen & Wettre i Drammen, som i 1900 overførtes til Kristiania. Han har også vært med på å starte en rekke andre større firmaer, som tremasseforretningen Lorentzen & Gutzeit i Paris 1901, tremasseforretningen J.E. Salvesen & Co. Ltd. i London og Manchester 1906, og ble i 1902 administrerende direktør i Det oversøiske Compagnie. I 1916 var han også en av grunnleggerne av handels- og eksportbanken Northern & Oversea Banking Corporation i Kristiania. Lorentzen var sekretær i Den skandinaviske Træmasseforening fra 1890, senere også i Celluloseforeningen og Papirforeningen, medlem av styret for De norske eksportnæringers landsforbund og en rekke andre næringslivsorganisasjoner. Han var også stortingssuppleant for Oslo perioden 1909–1912. Han var generalkonsul for Siam (dagens Thailand) fra 1906 til 1926 og var medlem av det første styret («direksjonen» i AS Svelvik Papirfabrik fra 1911 til 1936 og formann fra 1929–1936, kanskje fordi Det oversøiske Compagnie var en av aksjonærene.<ref>Biografien bygger på nekrologen i Aftenposten 12. september 1936 nr. 461, s. 2, Det Oversøiske compagnie, Christiania, Norway (the Oversea Export & Import Co. Ltd) 1899-1919, Christiania: Compagniet, 1919, s. 8, Studenterne fra 1883. Biografiske meddelelser samlede i anledning af deres 25-aars studenterjubilæum, Kristiania, 1908, s. 242–244,
  • Borgen, Per Otto. Drammen byleksikon, [Privat], 1995, s. 164, Steenstrup, Hj. Hvem er hvem? 1934, Oslo: Kunnskapsforlaget, 1934, s. 305, og Eier, Sigfred L. Svelvik papirfabrik 1911-1961, 1961, s. 23–25, 32, 34 og 66.</ref> Lorentzen var også kunstsamler – i generalkonsulens eie var blant annet et eksemplar av «Mor og barn» støpt i bronse av Gustav Vigeland.<ref>Gjengset, Gunnar H. Forsteinet liv. En biografisk fortelling om Gustav Vigeland. Gutten, mannen og kvinnene, verket, vennen og fiendene, hovedstaden, landet og tiden, Direkte forlag, 2000, s. 224. ISBN 8291690235.</ref> Christian hadde 12 barn (6 + 6) i 2 ekteskap:<ref>Barna er listet opp i Studenterne fra 1883. Biografiske meddelelser samlede i anledning af deres 25-aars studenterjubilæum, Kristiania, 1908, s. 244 og Studentene fra 1883. Fest- og minneskrift til 50-årsjubileet 1933, Oslo: P. M. Bye & Co., 1933, s. 89.</ref>