Lorentzen (fra Holmestrand) (slekt)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
Portrett av skipsreder Øivind Lorentzen (1881–1980), 1946.

Holmestrandsslekten Lorentzen stammer fra Skelskør på Sjælland i Danmark, hvor familiens stamfar Hanz Zachariassen var «borger og handelsmann». Han var gift med Pernille Hansdatter og døde ca. 1643. Sønnen Hans Hanssen (1636–1700), g. 1659 Anne Hansdatter Fynboe, kom til Norge i 1657 og fikk etter hvert stilling som tollskriver.[1] Slekten Lorentzen videreføres gjennom sønnen Lorentz Hanssen (1668–1723), som var kjøpmann i Holmestrand.

Slektsoversikt

Stamtavle nr. 1

[2]

 • 1. Hanz Zachariassen, d. ca. 1643, borger og handelsmann i Skelskør, Danmark; g. Pernille Hansdatter.
  • 2. Hans Hanssen, f. 23. september 1636, d. 23. mars 1700, tollskriver i Holmestrand; g. 21. august 1659 Anne Hansdatter Fynboe, d. 24. januar 1679.
   • 3a. Pernille Hansdatter, f. 15. august 1659, g. tollskriver og klokker i Holmestrand Peder Lauritzen. 1 sønn.
   • 3b. Hans Hanssen, f. 17. oktober 1661, d. før 1700. Ingen barn.
   • 3c. Lorentz Hanssen, f. 22. november 1664, d. 27. juli 1666 av kopper.
   • 3d. Lorentz Hanssen, f. 19. oktober 1668, d. 22. juni 1723, kjøpmann i Holmestrand; g. 5. november 1697 Anne Olsdatter, f. 20. oktober 1669, begravet 1. mai 1761.
    • 4a. Ole Lorentzen, f. 11. oktober 1699, d. på sjøen sommeren 1737, skipsfører og skipsreder i Holmestrand; g. Karen Pedersdatter Helle, d. 21. november 1737. Stamtavle 2 A.
    • 4b. Anne Lorentzdatter, f. 18. november 1701; g. 22. oktober 1732 Christian Lemvig i Åsgårdsstrand. 6 barn.
    • 4c. Hans Lorentzen, f. 17. oktober 1703, d. 25. desember 1741; g1. 17. januar 1736 Anne Margrete Danielsdatter Worm, f. 27. mars 1715, d. 31. mai 1739; g2. Petronelle Schurmann, f. 1700, begravet 16. desember 1746. (Hun ble 2. april 1743 gift med Hoval Halvorsen Lie.)
     • 5a. Lorentz Hanssen, f. 16. juni 1737, d. 19. juni 1772.
     • 5b. Ole Hanssen, f. 20. november 1738, d. ved forlis 4. september 1763, skipper; trolovet med Anne Brandt Olsdatter Styr.
      • 6a. Ole Andreas Hansen Styr, døpt 9. april 1764, begravet 1. november 1804.
    • 4d. Margrete Lorentzdatter, f. 5. mars 1705, d. 24. september 1706 av kopper.
    • 4e. Jørgen Lorentzen, f. 10. januar 1709, d. 2 juni 1752, kjøpmann og skipsreder i Holmestrand; g1. 11. september 1733 Anne Elisabeth Pedersdatter Styr, f. 1714, d. 27. november 1744; g2. 31. august 1750 Else Cathrine Andersdatter Styr, f. 1722 (Hun ble g. 29.??[3] februar 1759 med prost Peder Henrik Wolff i Sandsvær.) Stamtavle 2 B.
   • 3e. Margrethe Hansdatter, f. 21. februar 1671, gift med kapteinløytnant Fredrik Fredriksen i Holmestrand. 2 sønner.
   • 3f. Ole Hanssen, f. 6. april 1674, d. 1697; g. 1697 Jøran Christensdatter. Ingen barn.
   • 3g. Maren Hansdatter, f. 2. januar 1675.

Stamtavle 2 A

[4]

 • 1. Ole Lorentzen, f. 11. oktober 1699, d. på «de Flamske Bancher» 1737, skipsfører og skipsreder i Holmestrand; g. Karen Pedersdatter Helle, d. 21. november 1737.
  • 2a. Lorentz Lorentzen, døpt 12. oktober 1728, begravet 5. november 1728.
  • 2b. Lorentz Lorentzen, døpt 26. februar 1730, begravet i Calais, Frankrike 1751.
  • 2c. Peder Lorentzen, døpt 1. desember 1732, begravet 7. mars 1733.
  • 2d. Peder Lorentzen, døpt 26. april 1734, begravet 28. oktober 1739.
  • 2e. Christen Lorentzen, døpt 23. august 1735, d. etter 1775, skipsreder i Tønsberg; g. Tønsberg 10. desember 1760 Helene Marthea Andreasdatter Bull.
   • 3a. Karen Sophie Lorentzen, døpt 21. september 1761, begravet 31. oktober 1764.
   • 3b. Andreas Bull Lorentzen, døpt 14. desember 1762, begravet 11. mars 1763.
   • 3c. Ole Lorentzen, døpt 12. november 1763, begravet 28. februar 1764.
   • 3d. Karen Sophie Lorentzen, døpt 10. juli 1765, d.---; g. Fredrikstad 3. juli 1783 Peter Kierchegaard. Flere barn.
   • 3e. Andrea Petronelle Lorentzen, døpt 12. mai 1766,[5] begravet 7. juli 1806; g. Fredrikstad 3. august 1786 tollskriver Hans Leschly,[6] f. 1751, d. 1833, senere tollkasserer i Holmestrand. 1 barn.
   • 3f. Johannes Lorentzen, døpt 8. juli 1767, begravet 10. oktober 1767.
   • 3g. Ole Peter Lorentzen, døpt 31. oktober 1768,[7] d. 14. mars 1833; g. 12. desember 1794 Anne Dorthea Pentz, f. 1774,[8] d. 27. oktober 1841, datter av kjøpmann og skipsreder i Holmestrand Hans Ludvig Pentz.
    • 4a. Christen Lorentzen, døpt 19. februar 1799,[9] begravet 3. januar 1806.
    • 4b. Hans Ludvig Lorentzen, døpt 24. juli 1800,[10] d. Kristiania 11. april 1893;[11] g. 25. februar 1832 Gregersine Christiane Hoppe, f. 1813, d. 18. mars 1845, datter av danskfødte prokurator Jacob Hoppe og Anne Christiane Stranger.[12]
     • 5a. Jacobine Christiane Lorentzen, f. 29. april 1833, d. ---; g. 1865 Thorvald Hamunder Sommerfeldt, f. 1829, d. 1884. Ingen barn.
     • 5b. Peter Anton Lorentzen, f. 21. juli 1834, d. 26. februar 1835.
     • 5c. Peter Anton Lorentzen, f. 6. juli 1836, d. --- 1920, sorenskriver; g. 1. oktober 1879 Conradine Bredrup, f. 25. mars 1851, d. 10. oktober 1905, datter av proprietær Lauritz Bredrup på Snekkestad ved Holmestrand og Thale Nicoline Tostrup.
      • 6a. Gregers Lorentzen, f. 26. april 1882, d. ---, skipsfører og skipsreder.
      • 6b. Anton Lorentzen, f. 25. september 1884, d. ---, maskiningeniør.
      • 6c. Bernhard Lorentzen, f. 26. mai 1886, d. ---, maskiningeniør, kjøpte gården Gjetsø på Ski i 1913.
      • 6d. Ruth Lorentzen, f. 10. mars 1888, d. ---; g. 2. september 1911 infanterikaptein Hans Sommerfelt Hiorth, f. 1881, d. ---.
     • 5d. Martin Theodor Lorentzen, f. 21. februar 1838, d. 15. januar 1842.
     • 5e. Hans Ludvig Lorentzen, f. 1. november 1840, d. 10. november 1905, skipsfører og skipsreder; g. 1876 Thala Margrethe Bredrup, f. 2. m. 1849, d. ---, søster av sorenskriver P.A. Lorentzens hustru.
      • 6a. Asta Lorentzen, f. 1877, d. Langgade, Holmestrand 6. januar 1885 (av difteri).[13]
      • 6b. Sigrid Lorentzen, f. Snekkestad, Våle 17. juli 1880,[14] d. Langgade, Holmestrand 28. januar 1885 (av difteri).[15]
      • 6c. Øivind Lorentzen, f. Holmestrand 14. oktober 1881,[16][17] d. --- 9. mai 1980,[18] diplomingeniør, skipsreder; g. 11. april 1908 Ragna Nilsen, f. Hamar[19] 17. juli 1885, d. --- 1976, datter av overbestyrer ved Hovedbanen, fhv. statsråd Peder Nilsen og Anna Johanssen.
       • 7a. Hans Ludvig Lorentzen, f. Kristiania 22. mars 1909.[20]
       • 7b. Per Arne Lorentzen, f. Kristiania 2. februar 1911.[21]
       • 7c. Ingjerd Ragna Lorentzen, f. Kristiania 29. april 1914.[22]
       • 7d. Øivind Lorentzen, Jr., f. Aker 14. mars 1919,[23] d. Greenwich, Connecticut, USA 27. mars 2020.[24]
       • 7e. Erik Finn Lorentzen, f. Søndre Huseby, Aker 21. mars 1921,[25][26] d. Oslo 18. mars 2010;[27] tekstilingeniør, adm. direktør Øivind Lorentzen Rederi og Øivind Lorentzen Sobral AS;[28] g. 11. desember 1948[29] Eva von Munthe af Morgenstierne, f. Vettakollen, Vestre Aker 23. september 1921,[30],[31] d. 22. januar 2017,[32] datter av Georg Valentin von Munthe af Morgenstierne (1892–1978) og Agnes Helene Konow (1894–1967). 3 sønner,[33] barnebarn, oldebarn.
       • 7f. Erling Sven Lorentzen, f. Søndre Huseby, Aker 28. januar 1923,[34],[35], d. Oslo 9. mars 2021;[36] g. Asker kirke 15. mai 1953 prinsesse Ragnhild Alexandra (1930–2012) av huset Glücksburg. 3 barn, 6 barnebarn, oldebarn.
      • 6d. Ludvig Lorentzen, f. 5. august 1883, skipsfører og skipsreder i Brasil.
      • 6e. Asta Lorentzen, f. 12. januar 1887, d. 1. desember 1979;[37] g. Kristiania 6. april 1907 kontorsjef Aksel Eugene Didriksen, f. 2. november 1882, d. 26. februar 1950.[38]
     • 5f. Else Cathrine Lorentzen, f. 28. juni 1842, d. ---; g. 8. februar 1875 skipsfører Michael Eriksen, f. 29. september 1839, d. ---. 3 barn.
    • 4c. Peter Bull Lorentzen, døpt 21. mai 1802, d. 20. april 1865, skipsfører og skipsreder; g1. 17. januar 1831[39] Rebecka Pettersen, f. 6. mai 1806, d. 26. juli 1834, datter av skipsfører Jacob Pettersen i Holmestrand; g2. 21. januar 1848 Wilhelmine Holst, f. 16. november 1822, d. 10. februar 1853, datter av skipsfører i Holmestrand Lars Frantzen Holst og Christine Poulsen.
     • 5a. Jakob Lorentzen, f. 17. desember 1832, d. 25. august 1833.
     • 5b. Rikka Lorentzen, f. 26. juli 1834, d. 27. juli 1834.
     • 5c. Lars Holst Lorentzen, f. 9. september 1848, d. 7. januar 1912, generalagent i Kristiania. Ugift.
     • 5d. Wilhelm Peter Lorentzen, f. 7. desember 1849, d. 8. januar 1851.
     • 5e. Wilhelm Peter Lorentzen, f. 17. oktober 1851, d. ---, skipsreder, generalagent i Kristiania; g. 3. november 1887 Anna Ida Augusta Becker, f. 7. desember 1862, d. ----, datter av skipsreder Johannes Becker i Elsfleeeth, Oldenburg.
      • 6a. Marie Wilhelmine Lorentzen, f. 24. januar 1889.
      • 6b. Liv Lorentzen, f. 2. oktober 1895.
    • 4d. Andrea Elisabeth Leschly Lorentzen, døpt 8. august 1803, d. 1873. Ugift.
    • 4e. Ole Christian Lorentzen, døpt 3. januar 1806, begravet 28. mars 1813.
    • 4f. Christine Helena Maria Lorentzen, døpt 19. mai 1807, d. 1875. Ugift.
    • 4g. Karen Sophie Lorentzen, f. 28. desember 1808, begravet 28. mars 1813.[40]
    • 4h. Christen Lorentzen, f. 26. april 1811,[41],[42] døpt 3. juli 1811,[43] d. 1891, kjøpmann i Kristiania, kontorist; g. Rikka Marie Christoffersen, d. 1850. De hadde 8 barn, hvorav syv døde som små. En datter:
     • 5a. Anne Dorthea Lorentzen, f. Asker 24. november 1841,[44][45] d. ---, lærerinne i Kristiania.
   • 3h. Jacob Bull Lorentzen, døpt 31. mai 1770, begravet 12. desember 1770.
   • 3i. Christine Helene, døpt 19.juli 1771, d. ---; g. Fredrikstad 12. mars 1790 proprietær Peder Hiort på Lekum i Eidsberg, f. 1762, druknet i Glomma 16. februar 1810. Flere barn.
   • 3j. Cathrine Hermina, døpt 19. november 1772, d. før juli 1775.
  • 2f. Ole Lorentz Lorentzen, døpt 1737, begravet 26. september 1739.

Stamtavle 2 B

[46]

 • 1. Jørgen Lorentzen, f. 10. januar 1709, d. 2 juni 1752, kjøpmann og skipsreder i Holmestrand; g1. 11. september 1733 Anne Elisabeth Pedersdatter Styr, f. 1714, d. 27. november 1744; g2. 31. august 1750 Else Cathrine Andersdatter Styr, f. 1722 (Hun ble g. 29.??[47] februar 1759 med prost Peder Henrik Wolff i Sandsvær.)
  • 2a. Lorentz (Jørgensen) Lorentzen, f. 20. februar 1734, d. 25. mars 1793, skipsfører, skipsreder og trelasthandler i Holmestrand;[48] g. 3. november 1759 Marthe Charlotha Schiort,[49] døpt 3. desember 1737, begravet 18. januar 1809.
   • 3a. Anna Elisabeth Lorentzen, døpt 24. september 1760, begravet 30. juli 1761.
   • 3b. NN Lorentzen, hjemmedøpt barn d. noen timer gammel, begravet 1. mai 1761.
   • 3c. Knud Schiort Lorentzen, døpt 15. september 1762,[50] d. 1.[51] april 1843. Ugift.
   • 3d. Anne Elisabeth Lorentzen, døpt 13. august 1763, begravet 24. oktober 1763.
   • 3e. Anne Elisabeth Lorentzen, døpt 15. august 1766, d. 13. august 1830 på gamlehjemmet i Holmestrand.
   • 3f. Mette Marie Lorentzen, døpt 17. mars 1767, begravet 28. oktober 1767.
   • 3g. Jørgen Lorentzen, døpt 19. februar 1768.
   • 3h. Mette Catharina Lorentzen, døpt 3. mai 1770,[52] d. ---; g1. --- Robsahm;[53] g2. 25. april 1797[54] urmaker Samuel Hørning, f. ca. 1772,[55], d. ---. Flere barn.
   • 3i. Else Catharina Lorentzen, døpt 4. juli 1771, begravet 4. februar 1806.
   • 3j. Anne Cathrine Lorentzen; g. Hans Michael Sparre. Flere barn.
   • 3k. Thale Schierven Lorentzen, døpt 18. august 1774, begravet 28. mai 1779.
   • 3l. Petronelle Andrea Lorentzen, døpt 22. september 1775, begravet 3. juni 1813;[56] g. 19. februar 1797 matros Torger Jensen.
   • 3m. Lorentz Jørgen Lorentzen, døpt 27. september 1776, begravet 9. september 1778.
   • 3n. Peder Styhr Lorentzen, døpt 25. november 1777.
   • 3o. Engelcke Magdalena Lorentzen, døpt 15. desember 1778, begravet 14. juni 1779.
   • 3p. Thale Schierven Lorentzen, døpt 4. september 1780, begravet 15. september 1781.
   • 3q. Lorentz Jørgen Lorentzen, døpt 5. februar 1782.
   • 3r. Thale Schierven Lorentzen døpt 21. desember 1783.
  • 2b. Anne Cathrine Lorentzen, f. 6. september 1735, d. 8. juli 1771 på barselseng; g. 3. februar 1757 Jens Christensen Holst i Holmestrand, f. 1728, d. 1821. 10 barn.
  • 2c. Marthe Schierven Lorentzen, f. 1. november 1736, d. 8. august 1795; g. 3. desember 1767 med skipper, senere skipsreder og kjøpsmann Rasmus Alsing i Holmestrand, f. 1737, d. 1808, sønn av Fredrik Fredriksen, som var sønn av kapteinløytnant Fredrik Fredriksen og Margrethe Hansdatter Skielschør. 1 sønn.
  • 2d. Peder Styr Lorentzen, f. 2. april 1738, d. som skipper i Danzig (Gdansk) 1767; g. 7. september 1766 med Berthe Maria. Ingen barn.
  • 2e. Friderich Schierven Lorentzen, f. 7. november 1739, d. 24. mars 1825; g. 10. februar 1764 Anne Helene Elisabeth Blom, f. 15. mars 1746, d. 14. juni 1785 «efter lang tærende Syge», datter av kjøpmann i Holmsbo Gustavus Blom (1713–1777) og Susanna Enersdatter Reth (1715–1771). 13 barn:
   • 3a. Anne Elisabeth Lorentzen, f. 18. oktober 1764, d. 1844; g. 22. juni 1800 klokker i Sande Fritz Plahte. Ingen barn.
   • 3b. Gustavus Lorentzen, f. 18. august 1766, d. 29. januar 1829.
   • 3c. Jørgen Lorentzen, f. 26. august 1767, d. 28. desember 1820, skipsfører og skipsreder i Holmestrand; g. 6. januar 1801 Thale Schierven Backer, f. 30. april 1773, d. 28. juli 1844. Ingen barn.
   • 3d. Sophia Dorthea Lorentzen, f. 1. januar 1769, d. 15. februar 1769.
   • 3e. Friedrich Schierven, f. 27. mars 1770, d. 2. mai 1770.
   • 3f. Jan Lorentzen, f. 9. april 1771, d. 9. januar 1789 «paa Batavia, farende med capt. Drillinger, skib «Affricanen» fra Enkhuusen.»
   • 3g. Lorentz Lorentzen, f. 1. september 1772, d. 19. mars 1837.
   • 3h. Susanna Lorentzen, f. 6. juni 1774, d. 3. april 1848. Ugift.
   • 3i. Anne Christiana Lorentzen, f. 22. oktober 1775, begr. 15. desember 1775.
   • 3j. Friederich Schierven Lorentzen, f. 6. juni 1777, d. 1838, skipsfører i Holmestrand; g. 19. april Susanna Backer, f. Næskill. Han ble sinnsyk og ekteskapet ble oppløst. Ingen barn,
   • 3k. Peder Styhr Lorentzen, f. 18. februar 1779, d. 7. september 1803 i Bordaux, Frankrike, skipsfører i Holmestrand,. Ugift.
   • 3l. Anders Lorentzen, f. 6. juni 1782, levde 1825 ved skiftet etter faren i Holmestrand, ugift, var sjømann.
   • 3m. Emanuel Lorentzen, f. 18. juli 1784, d. 2. juni 1829; g1. kusinen Mette Georgine Næskill, f. 28. september 1782, d. 8. juli 1811 (ingen barn); g2. 12. oktober 1813 Sara Hansdatter Holst, f. 28. april 1795, d. 13. januar 1829, datter av kjøpmann og skipsreder i Holmestrand Hans Holst, sr. (1763–1846) og Inger Kirstine Backer (1765–1850), som igjen var datter av Lars Backer og Thale Schierven Lorentzen. Sara Holst var søster af professor dr.med. Fredrik Holst. Emanuel og Saras barn:
    • 4a. Friedrich («Fritz») Schierven Lorentzen, f. 4. desember 1814, d. 21. mai 1853.
    • 4b. Inger Christine Lorentzen, f. 21. februar 1816, d. 17. desember 1884; g. 12. desember 1836 grosserer Gunerius Kjær i Drammen, f. 22. september 1807, d. 24. august 1842. Ingen barn.
    • 4c. Hans Lorentzen, f. 17. november 1818, d. 19. desember 1905, kjøpmann i Kristiania. Ugift.
    • 4d. Mette Georgine Lorentzen, f. 18. juni 1820,[57] d. 16. april 1880; g. 3. november 1847[58] kjøpmann i Drammen Oluf Wiborg. 8 barn.
  • 2f. Thale Schierven Lorentzen, f. 16. november 1740, d. 30. november 1781; g. 16. november 1760 kjøpmann Lars Jansen Backer i Holmestrand, f. 1734, d. 1800. 11 barn.
  • 2g. Anders Lorentzen, f. 1742, d. 3. mai 1760, "faldt overbord, farende som styrmand med broder Lorentz".
  • 2h. Ole Lorentzen, døpt 5. oktober 1743, begravet 17. desember 1744.
  • 2i. Anne Elisabeth Lorentzen, f. 18. oktober 1744, d. 20. april 1826; g. 27. september 1772 sogneprest til Tangen, senere Våle --- Hopstock. 3 barn.
  • 2j. Maren Christine Lorentzen, døpt 22. september 1751, g. 1830 kjøpmann Marcus Bøckmann i Larvik. 2 barn.
  • 2k. Georgine Lorentzen, døpt 13. oktober 1752, begravet 23. januar 1753.

Kjente etterkommere

 • Erling Sven Lorentzen, f. S. Huseby, Aker 28. januar 1923;[59] g. Asker kirke 15. mai 1953 prinsesse Ragnhild Alexandra (1930–2012) av huset Glücksburg (slekt), sønn av skipsreder Øivind Lorentzen (1884–1980) og Ragna Lorentzen, f. Nilsen (1885–1976). Erling Lorentzen er etterkommer etter Ole Lorentzen (Stamtavle 2 A).

Om slektsheftet Holmestrandsfamilien Lorentzen. En borgerslekt gjennem 300 aar

I.F. Lorentzen skriver i forordet til slektsheftet Holmestrandsfamilien Lorentzen. En borgerslekt gjennem 300 aar, Kristiania: Julius Thømtes Boktrykkeri, 1913, følgende om kildene:

«Denne slegtshistorie er bygget dels paa meddelelser fra sorenskriver P. A. Lorentzen, kontorchef Fritz Lorentzen og bagermester Jacob Crawford Lorentzen, dels paa studier i det norske rigsarkiv, hvor er opbevaret skatteregnskaber for Holmestrand fra omkr. 1660, skifteprotokoller fra 1696 og toldregnskaber fra 1731. Dessuden er sammesteds opbevaret Tønsbergs (Holmestrands) bytingsprotokoller fra 1666 af. Basis danner dog slegtens skrevne stambog, som er begyndt allerede af Hans Hanssøn Skielschøer. Originalen er gaat tabt; men der er to udskrifter i behold. Den ene, som er i kontorchef DFritz Lorentzens besiddelse, er avskrevet af lodsoldermand Friedrich Schierven Lorentzens besiddelse i 1785; den anden har jeg, den er afskrevet af lodsoldermand Lorentz Lorentzen omkr. aar 1800.

[...]

Doktor Graaruds udmerkede bog "Holmestrand og omegn, en historisk oversigt", udkommen 1907, maa jeg anbefale dem, som vil lære at kjende det milieu, hvori familien har levet i ca. to hundrede aar. Doktor Graarud giver fyldige oplysninger om familierne Backer, Holst, Styr, Sundbye, Alsing, Pentz og Blom, ligesom han ogsaa giver en oversigt over "Familien Lorentzen i Holmestrand". Grimstadgrenen af Lorentzenslegten findes behandlet i skolebestyrer J. Landgraffs bog: "Grimstadslægter", udkommen 1892 og 1901.

Som det vil sees, har familien levet under jevnt gode kaar; vanskeligst synes tiderne at have været i det 17de aarhundrede og i tiden fra 1810 og udover til 1840. Men i det hele synes slegten de sidste 300 aar at have holdt sig paa samme sociale niveau, og den giver et typisk billede af en norsk borgerslegt.»

Prosjektbeskrivelse

Planen for slektsartikkelen er først å gjengi stamtavlene og deretter etter hvert dobbeltsjekke med og tilføye referanser til primærkilder så langt det lar seg gjøre. Artikkelen er følgelig fortsatt under arbeid.

Gravminner

Referanser

 1. Lorentzen, I.F. Holmestrandsfamilien Lorentzen. En borgerslekt gjennem 300 aar, Kristiania: Julius Thømtes Boktrykkeri, 1913, s. 1–3.
 2. Hvis ikke annet er angitt, bygger oversikten under Stamtavle nr. 1 på Lorentzen: 1913, s. 17ff. Dag T. Hoelseth har gjort en forsiktig standardisering av navnene. For eksempel er Friderich Friderichsen gjort til Fredrik Fredriksen.
 3. Det kan umulig ha vært skuddår i 1759.
 4. Hvis ikke annet er angitt, bygger oversikten under Stamtavle nr. 2 A på Lorentzen: 1913, s. 18, 19, 23, 24, 26–31.
 5. Folketellingen 1801.
 6. Folketellingen 1801.
 7. Folketellingen 1801.
 8. Folketellingen 1801.
 9. Folketellingen 1801.
 10. Folketellingen 1801.
 11. Hans Ludvig Lorentzen døde i Kristiania, men ble begravet i Holmestrand.
 12. Hoppe og Stranger ble viet i Holmestrand 13. september 1811.
 13. Vestfold fylke, Holmestrand, Ministerialbok nr. 4 (1880-1901), Døde og begravede 1885, s. 265, nr. 2.
 14. Vestfold fylke, Holmestrand, Ministerialbok nr. 4 (1880-1901), Fødte og døpte 1880, s. 6, nr. 37.
 15. Vestfold fylke, Holmestrand, Ministerialbok nr. 4 (1880-1901), Døde og begravede 1885, s. 265, nr. 3.
 16. Vestfold fylke, Holmestrand, Ministerialbok nr. 4 (1880-1901), Fødte og døpte 1882, s. 13, nr. 34.
 17. Jf. Husebyveien. Folketælling i Aker den 1. desember 1926, Oslo byarkiv.
 18. Nekrolog og dødsannonse i Aftenposten 10. mai 1980 nr. 213 s. 19, dødsannonser i Aftenposten 14. mai 1980 nr. 219 s. 27 og 19. mai 1980 nr. 223 s. 11: «Øivind Lorentzen sovnet stille inn idag. Oslo, 9. mai 1980.» Lorentzen ble bisatt fra Ullern kirke mandag 19. mai 1980 kl. 14.
 19. Jf. Husebyveien. Folketælling i Aker den 1. desember 1926, Oslo byarkiv.
 20. Jf. Husebyveien. Folketælling i Aker den 1. desember 1926, Oslo byarkiv.
 21. Jf. Husebyveien. Folketælling i Aker den 1. desember 1926, Oslo byarkiv.
 22. Jf. Husebyveien. Folketælling i Aker den 1. desember 1926, Oslo byarkiv.
 23. Jf. Husebyveien. Folketælling i Aker den 1. desember 1926, Oslo byarkiv.
 24. Nekrolog i Greenwich Sentinel' 4. april 2020.
 25. Oslo fylke, Ullern, Fødselsregister nr. J 0001 (1916–1928), Fødte og døpte 1921, s. 86, nr. 32.
 26. Jf. også Husebyveien. Folketælling i Aker den 1. desember 1926, Oslo byarkiv.
 27. Dødsannonse i Aftenposten 22. mars 2010 nr. 113, Kultur, s. 13.
 28. Nekrolog i Aftenposten' 24. mars 2010 nr. 116, Kultur, s. 13.
 29. Aftenposten 11. desember 1948 nr. 575 s. 12, jf. Danmarks Adels Aarbog 2012, s. 312.
 30. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 18 (1921-1931), Fødte og døpte 1922, s. 22, nr. 66.
 31. Midlertidig søk for kommunal folketelling i Kristiania 1923.
 32. Dødsannonse i Aftenposten 26. januar 2017 nr. 26, s. 41.
 33. Sønnen Knut Erik Lorentzen, f. 7. mai 1955, døde 20. september 1981, jf. dødsannonsene i Aftenposten 23. september 1981 nr. 438, s. 27 og Aftenposten 25. september 1981 nr. 442, s. 11, og er gravlagt på Vestre gravlund, Oslo, gravnr. 20.014.05.004 sammen med faren Erik.
 34. Oslo fylke, Ullern, Fødselsregister nr. J 0001 (1916–1928), Fødte og døpte 1923, s. 118, nr. 21.
 35. Jf. også Husebyveien. Folketælling i Aker den 1. desember 1926, Oslo byarkiv.
 36. «Erling Sven Lorentzen er død», Kongehuset.no 9. mars 2021, jf. Elster, Kristian. «Erling Lorentzen er død», Nrk.no 9. mars 2021.
 37. Begravdeioslo.no, Gravferdsetaten i Oslo, Ris urnelund, gravnr. 18.006.
 38. Begravdeioslo.no, Gravferdsetaten i Oslo, Ris urnelund, gravnr. 18.006.
 39. SAKO, Holmestrand kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1814-1848, s. 402-403, nr. 4.
 40. Vestfold fylke, Holmestrand i Botne, Ministerialbok nr. 3 /2 (1799–1819), Kronologisk liste 1813, s. 206.
 41. Folketellingen 1865.
 42. Folketellingen 1875.
 43. Vestfold fylke, Holmestrand i Botne, Ministerialbok nr. 3 /2 (1799–1819), Kronologisk liste 1811, s. 197.
 44. Akershus fylke, Asker, Ministerialbok nr. I 7 (1825–1864), Fødte og døpte 1842, s. 204, nr. 58. Her er morens navn oppgitt å være Marte Maria Christophersdatter.
 45. Folketellingen 1910.
 46. Hvis ikke annet er angitt, bygger oversikten under Stamtavle nr. 2 A på Lorentzen: 1913, s. 29, 34ff.
 47. Det kan umulig ha vært skuddår i 1759.
 48. Forfatteren av slektsboken Lorentzen 1913 skriver på side 36 at "Om Lorentz Jørgensens sønner Jørgen, Peder og Lorentz har det ikke lykkedes mig at finde oplysninger; de levede ved skiftet efter faderen i 1793 og kaldes da med efternavnet Lorentzen."
 49. Navnet staves også Schiaart.
 50. Knud Lorentzen i folketellingen 1801 for Botne er mest sannsynlig identisk med Knud Schiort Lorentzen.
 51. Lorentzen: 1913, s. 36, oppgir 6. april som dødsdato, mens Vestfold fylke, Holmestrand, Ministerialbok nr. 2 (1840-1866), Døde og begravede 1843, s. 343, nr. 9. oppgir 1. april.
 52. Folketellingen 1801.
 53. Lorentzen: 1913 nevner ikke et første ekteskap, men ifølge folketellingen 1801 hadde Mette Lorentzen sønnen Johan Robsam, f. ca. 1790.
 54. Vestfold fylke, Botne, Ministerialbok nr. 3 /1 (1792–1844), Kronologisk liste 1797, s. 28.
 55. Folketellingen 1801.
 56. Vestfold fylke, Holmestrand i Botne, Ministerialbok nr. 3 /2 (1799–1819), Kronologisk liste 1813, s. 207.
 57. SAKO, Holmestrand kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1814-1840, s. 40-41, nr. 22. Lorentsen: 1913, s. 55 oppgir fødselsdato 15. juni.
 58. SAKO, Strømsø kirkebøker, F/Fa/L0013: Ministerialbok nr. I 13, 1830-1847, s. 130, nr. 24.
 59. Oslo fylke, Ullern, Fødselsregister nr. J 0001 (1916–1928), Fødte og døpte 1923, s. 118, nr. 21.

Litteratur

Generelt

Enkeltpersoner

Erling Lorentzen

 • Muri, Karin. «Et liv i krig og kjærlighet», VG Helg 19. november 2016, s. 16–29.
 • Pettersen, Stig Arild. Erling Lorentzen. Vilje og motstand, Oslo: Cappelen Damm, 2016. ISBN 9788202446727.

Eksterne lenker