Else Tronds

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Else Tronds (Else Christoffersdatter) – kjent 1578–1622, var datter av erkebiskopelig tjenestemann, senere admiral, Christoffer Trondssønn og kone Karen Knutsdatter. Elses mann, Jon Haar, nevnes sist i skiftet fra 1578,[1] noe som indikerer at Else var yngst av de da gjenlevende barna etter Christoffer og Karen. Else Christoffersdatter var gift første gang med Jon Haar til Gjersvik. Dette kan sluttes av opplysningen i skiftebrevet, og underbygges av opplysninger i NRR IV.[2] I Sunnhordland tingbok for 1662, fremkommer det også direkte at Else Trondsdatter og Jon Haar var gift.[3]

Else Christoffersdatter tillegges ellers et ekteskap med lagmann i Bergen Axel Fridag etter ekteskapet med Jon Haar.[4] Dette ekteskapet er imidlertid ikke dokumentert. Derimot var hun gift med Anders Mowat etter ekteskapet med Jon Haar. Else og Anders opptrer første gang som et ektepar i 1593.[5] Else nevnes stadig i live i 1622,[6] og nevnes siste gang (sikkert) i mars 1625.[7]

Else, hennes søsken, og deres far, Christoffer Trondssønn, er feilaktig tillagt slektsnavnet Rustung. Navnet (Rustung/Rostung) som riktignok er et slektsnavn, brukes av en helt annen slekt på Vestlandet i middelalderen.

Else (Christoffersdatter) Tronds hadde følgende barn:

I ekteskapet med Jon Haar:

 1. Jon Jonssønn Haar d.y, nevnt 1599.[8] Død uten etterkommere før 1616. [9]
 2. Anne Jonsdtr Haar, g. Palle Lauritssønn Friis. At de var et ektepar, fremkommer bl.a. av NHD fra 1619. [10] Etterkommere.

I ekteskapet med Anders Mowat:

 1. Karen Mowat, g. Erik Ottessønn Orning. Etterkommere.
 2. Christoffer Mowat, død ugift og uten etterkommere.
 3. Aksel Mowat, g. Karen Knutsdatter Bildt. Etterkommere.

Referanser

 1. Skiftebrev etter Christoffer Trondssønn, 18. september 1578.
 2. NRR IV, s. 571 (1616) og s. 668 (1617).
 3. Sunnhordland tingbok 8 (1662) folio 15a.
 4. Samlinger til det norske folks sprog og historie, bind 6 (1839), s. 244 og s. 253.
 5. Upubl. diplom UiB, 15. mars 1593.
 6. NHD 1622, side 180.
 7. Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548–1661, bind III, s. 334 «Kommisjonstakst av adels- og odels gods for utrustning av tre kompanier kyrasserer 28. mars 1625».
 8. Upubl.diplom UiB, 27. juli 1599.
 9. NRR IV, s. 571.
 10. NHD 1619, s. 42.

Litteratur

 • Owe, Christoffer. Anders Mowat og hans slekt, NST 36 (1998), s. 211f.

Artikkelforfatter

--J.M.Setsaas 26. sep 2012 kl. 19:43 (CEST)