De Zee Ploeg

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
Oljemaleri av fullriggeren Pauline fra mellom 1838 og 1844). Ukjent maler. Skipet skal være av lignende type som De Zee Ploeg.

De Zee Ploeg[1] (Sjøplogen)[2] var et nederlandsk pinkskip som i august 1817 la ut fra Amsterdam med kurs for Amerika med nær 600 tyske emigranter om bord. De aller fleste av passasjerene kom fra Württemberg i Syd-Tyskland. Kaptein på skipet var Hendrich Christopher Manzelmann fra Lübeck. Skipet skulle gå til Amerika ved å følge ruten nord om Skottland.[3] I Nordsjøen kom skipet ut i sterk storm og den 5. september brakk masten. Skipet kom ut av kurs og drev i Nordsjøen, etter hvert østover mot norskekysten inntil det rundt 22. september kom inn til gården Skjellanger på Holsnøy ved Herdla/Askøy. Derfor kom skipet trolig til Bergen 29. september.[4]

Havariet

26. september 1817 fremgår det av Stiftsamtmannens kopibok at Stiftet dagen før hadde fått en skrivelse fra det nederlandske generalkonsulatet i Bergen om at at et skip ved navn De Zee Ploeg på grunn av havari skulle ankomme byen for å repareres. Det var over 500 utvandrere om bord. Med så mange menneskers ankomst, kanskje i hjelpeløs forfatning, var det behov for hurtige foranstaltninger for å betrygge den offentlige ro og orden. Politimester Friele ble bedt om sin vurdering av foranstaltninger og forslag til midler.[5] Det foreligger utover i 1817 og 1818 et omfattende materiale i kopiboken om dette.

Det viste seg at det hadde vært forferdelige forhold om bord, og flere mennesker døde på reisen. Mange var syke, og flere døde også etter ankomsten til Bergen. I Bergen ble emigrantene tatt vare på, og Stiftsamtmannen tok kontroll over situasjonen. Det ble opprettet en hjelpekomité, og emigrantene ble innlosjert på skip eller hos personer i Bergen. Avskrift av forhandlingsprotokoll for hjelpekomiteen er nylig lagt ut på Bergen byarkivs nettside.[6] Det ble for øvrig anlagt sak mot kaptein Mantzelmann i forbindelse med de elendige forholdene om bord i 1817/1818. En del emigranter, ca. 50-100, reiste etterhvert tilbake til Tyskland. De fleste reiste videre til Amerika i 1818, og det er bl.a. i Wikipedia[7] oppgitt at ca. 80 reiste med skipet «Susanne Cathrine» i august, og ca. 270 med skipet «Prima» i oktober.

200-årsjubileum

I september 2017 var det 200 år siden skipet De Zee Ploeg havarerte utenfor Herdla nord på Askøy ved Bergen. Noen emigranter slo seg ned i Bergen, og jubileet ble feiret med en storstilt markering for etterkommerne 30. september–1.oktober i Bergen og på Herdla, i regi av Bjarne Rieber Gruppen og Rieber Fondene. Rieber-familien stammer fra en av passasjerene, legen Gottlieb Christian Rieber som omkom 1. oktober 1817 ved en ulykke om bord i De Zee Ploeg. Ved jubileumsfeiringen var det over 500 påmeldte, og etterkommere i familiene Rieber, Deisz, Hilt, Kuhnle og Scharffscher fra De Zee Ploeg var representert. Det går ikke frem av deltakerlisten om også etterkommere etter andre familier var med.

30. september ble det avholdt stor mottagelse på Radisson Blue hotell i Bergen, og 1. oktober ble gjestene fraktet ut til Herdla i veteranbåter og buss. Det var markering i Herdla kirke, der en modell av De Zee Ploeg som vanligvis henger høyt under taket var heist ned for anledningen. Det er tidligere reist en bauta av Linda Bønes til minne om De Zee Ploeg ved det gamle Herdla museum. I forbindelse med 200-årsjubileet er bautaen flyttet lenger nord, med en flott plassering ut mot havet. 200-årsjubileet ble avsluttet med tale av Christian Rieber og høytidlig avdukning av bautaen, foretatt av representanter fra den yngste generasjon etterkommere etter havaristene.

Forskning

Det er forsket mye og skrevet flere bøker om emigrantene fra De Zee Ploeg, og hvem som slo seg ned i Bergen. I 2009 ble det i Digitalarkivets tidligere brukerforum[8] satt i gang et prosjekt der Tore Vigerust var med. Prosjektet ble dessverre ikke videreført etter Tore Vigerusts død. Hans materiale, antagelig også arbeidet i forbindelse med De Zee Ploeg, er overtatt av Norsk Slektshistorisk Forening.

I bl.a. Bergen byleksikon og tråden i Brukerforumet er det fremkommet en liste over slekter fra De Zee Ploeg som skal ha slått seg ned i Bergen: Bader, Bay, Blessing, Brattenschlag, Buntz , Deisz, Døscher, Haffner, Hess, Hilt, Kuhnle, Rieber, Scharffscher og Zaggau. Slektene Deisz, Hilt, Kuhnle, Rieber og Scharffscher var representert på jubileet og er stort sett dokumentert. Også slekten Buntz skal ha etterkommere i Bergen. De øvrige navnene kan det stilles spørsmålstegn ved, og det bør forskes mer for å avklare om noen av disse eller andre passasjerer fra De Zee Ploeg slo seg ned i Bergen eller andre steder i Norge, og eventuelt har etterkommere.

Høsten 2017 ble det satt i gang et kartleggingsprosjekt i regi av Arbeidsgruppen for europeiske aner for å få oversikt over kilder og publiserte arbeider og for å få ideer til fremtidige prosjekter. Interesserte bes ta kontakt med Norsk Slektshistorisk Forening.

Diskusjonsfora, nyhetsgrupper

Referanser

 1. Om skipsnavn og bruk av anførselstegn eller ikke, se Språkrådets svardatabase, «Markering av navn på romfartøy», sist besøkt 11. mars 2018. Redaksjonen i Genealogen og wikiadministrasjonen har valgt å ikke bruke anførselstegn, unntatt i sitat. Ifølge Språkrådets artikkel «Stor eller liten forbokstav» skal etternavn som begynner med von, van, de o.l. normalt skrives med liten forbokstav. Eksempler som er gitt er van Gogh, de Gaulle og von der Lippe. Språkrådet skriver videre at «Her kan ein skrive stor forbokstav ved setningsstart om ein ynskjer det». Men skipsnavnet er jo ikke et etternavn, og det nederlandske «de» her indikerer bestemt form, ikke «fra», så wikiadministasjonen har foreløbig landet på stor forbokstav for De Zee Ploeg (fortsatt med unntak av i sitater), men vil få dette avklart.
 2. Artikkelen bygger på Løchen, Lisbeth. «200-årsjubileum for skipet De Zee Ploegs havari utenfor Bergen», Genealogen nr. 2, 2017, s. 52–53 hvis ikke annet er nevnt (noen av notene i Genealogen er også lagt inn i slektshistoriewikiartikkelen).
 3. «de Zee Ploeg» (Wikipedia, bokmål), versjon 7. august 2017.
 4. Bergen byarkivs artikkel «Forliste emigranter fra skipet De Zee Ploeg og byens behandling av dem 1817–1818».
 5. Stiftamtmannen i Bergen, Kopibok 18. august 1917–10. april 1818, 26. september nr. 3017.
 6. Bergen byarkivs artikkel «Forliste emigranter fra skipet De Zee Ploeg og byens behandling av dem 1817–1818».
 7. «de Zee Ploeg» (Wikipedia, bokmål), versjon 7. august 2017.
 8. #66516 Prosjekt : Etterkommerne etter de Tyske Emigranter til Bergen 1817-1818 (tema opprettet 25. januar 2009 i Digitalarkivets tidligere brukerforum).

Litteratur og arkivmateriale

Litteratur om skipsforliset og de berørte slektene

Oversikten inneholder i utgangspunktet trykt litteratur om skipsforliset og de berørte slektene. Noen kommentarer til litteraturen er gitt.

 • Andersen, Håkon. «Sjøplogen som ble kirkeskip», A:men. Askøy kirkenytt nr. 5, 2013, s. 4–5.
 • Anonan, Gerold Meyer von. Amtliche Sammlung der ältern Eidgenössischen Abschiede - Auf Anordnung der Bundesbehörden, Zürich , 1856.
 • Arentz, Ragnvald: «Da fem hundre havarerte tyske utvandrere slo seg ned i Bergen. Om pinkskipet 'Zee Ploeg's dramatiske havari og om den Rieber-Mohnske slektskrønike'», Bergens Tidende 19. september 1970.
 • Arndt, Karl J.R. «George Rapp's Harmonists and the Beginnings of Norwegian Migration to America», The Western Pennsylvania Historical Magazine, Volume 60, Number 3, July 1977, pp. 241–263.
 • Ertresvaag, Egil. «Paul G Rieber», Norsk Biografisk Leksikon.
 • Gjesdal, Carl O. Gram. Historien om en bedrift: Rieber & Søn A.S – Bergen, Bergen: Rieber & Søn, 1984. 370 s. ISBN 8271290487.
 • Grabbe, Hans-Jürgen. Vor der grossen Flut: die europäische Migration in die Vereinigten Staaten von Amerika 1783–1820, Franz Steiner Verlag, 2001. - 458 sider. Google Books. [Zeeploeg nevnt 3 steder i boken.]
 • Henriksen, Sissel. «Historia om skipet De Zee Ploegs forlis i 1817 er ei påminning om at svært mange av oss som bor i Norge i dag, er av innvandrerslekt: Tipp-tipp-oldemor på teater», Klassekampen 20. juni 2019 nr. 138, s. 28–29.
 • Hilt, Kjell Johan Gottlieb. Hilt. Tyskland - Norge. 1554-2006, [?], 2006. 164 s. På omslaget: «Slekten Hilt».
 • Hilt, Kjell Johan Gottlieb. Emigrantskibet «De Zee Ploeg» og de 500 havarerte tyske emigranters ophold i Bergen 1817–1818, [?]: [Privat], 2006. 54 s.
 • Hummel, Gottlob Fr. «- Durch tiefe Wasser auf festen Grund (nach dem Familienbuch von Gottlieb Christian Rieber, Norwegen 1927, erzählt)», Geschichte der Stadt Ebingen, Ebingen 1936, s. 458–464. Flere eksemplarer til salgs på ZWAB.com.
 • Jebsen, Kåre. Familien Rieber i Bergen. Etterkommere av Gottlieb Christian Rieber og Hustru Esther Emma f. Gysin, Bergen: [Privat], 1978. 30 bl.
 • Koren-Wiberg, Christian. Gesellstanden og geseller i Bergen, Bergen : Grieg, 1945. 125 s. ill. 4°.
 • Loennecker, Sigurd H. Slekten Hilt, Oslo: [Privat], 1968. 28 s. Omhandler for det meste slekten Hilt i Norge med etterkommerliste, men har også litt generelt om emigrantene fra Württemberg og innflyttere til Bergen.
 • Loennecker, Sigurd H. Slekten Hilt. 2. Annen bok, Oslo: [Privat], 1975. 26 s. Inneholder forfedre til slekten Hilt og Greuling i Tyskland. Det er også passasjerliste (men ikke fullstendig ser det ut til) og generell informasjon om forliset, immigrantene osv.
 • Lorentzen, Bernt. «Flere titler» ifølge Arnfrid Mæland i diskusjonstråden nevnt over, uten å spesifisere. Espelid, Knut L. «Bernt Lorentzen 1903–1991. En bibliografi», Skrifter, Bergens historiske forening, 1994, nr. 90, s. 103–112, kan ev. konsulteres.
 • Martens, Johan. Stamtavle over slægten Martens i Bergen. Med dens grene paa kvindesiden 1698–1897, samt «spredte» personer af samme navn i Norge, Bergen, 1898. 147 s. Inngift med Rieber.
 • Martens, Johan. Stamtavle over slægten Martens i Bergen. Med dens grene paa kvindesiden 1698–1897, samt «spredte» personer af samme navn i Norge. Tillæg til Stamtavle over slegten Martens i Bergen, Bergen, 1915.
 • Martens, Johan (se over). Ifølge Mæland «Flere titler. bl a om slekten som var inngift med Rieber. Også om slekten Kuhnle.» Boken Slekten Pleym i Norge fra 1926 (?) må også gjennomgås for å se om det er treff på andre Zee Ploeg-slekter.
 • Mohn, Johan Balthazar Flottmann. Christian Joachim Mohn. Hans forfædre, liv og efterkommere, Oslo: ?, 1928. 381 s. + fold. slektstavler ill. 4°. Om Rieber s. 267–270.
 • Mohn, Johan Balthazar Flottmann. Christian Joachim Mohn. Hans forfædre, liv og efterkommere. Supplerende meddelelser til boken om Mohn-familien, Oslo: ?, 1942. 13 bl., pl. ill. NB! Må sjekke om hvor mye som ev. står om Rieber-slekten her.
 • Rieber, Chr. Familien G.C. Rieber i Bergen, Bergen: G.C. Rieber & Co, 1994. 115 s. Utgitt i anledning Rieberslektens 140-årsjubileum. Nr på ryggen: III. B. 1–2 utgitt Bergen : Grieg, 1927-1939 med tittel: Familien Rieber i Bergen.
 • Rieber, Chr. 200-årsmarkering for De Zee Ploegs ankomst til Bergen 1817–2017, Bergen: Bergen Grafisk, 2017 (hefte).
 • «Rieber-familien kom med skrekkens skip», Ba.no, bak betalingsmur.
 • Rieber, G.C. Familien Rieber i Bergen. 1, Bergen: [Privat], 1927. Trykt som manuskript for familien. 220 s. + stamtavle i lomme. Tilgjengelig på Bokhylla.no. Liste s. 48–49 over personer på emigrantskipet (de som ble værende i Bergen?).
 • Rieber, G.C. Familien Rieber i Bergen. 2, Bergen: [Privat], 1939. Trykt som manuskript for familien. 116 s.
 • Rieber-Mohn, Edvard. Emigrantskipet De Zee Ploeg og Bergen i 1817, Bergen 2014. ISBN 9788253303239. Innholdsfortegnelse. Inneholder (delvis?) passasjerliste.
 • Sagen, Lyder/Foss, Herman. Bergens Beskrivelse, 1824.
 • Schjelderud, W.M. Bergens Børs og dens mænd 1813–1913. Jubilæumsskrift, Bergen: [Privat], 1913. 320 s.
 • Schjøtt, Marit. «De Zee Ploeg – skipet som havarerte og ble til «kirkeskip» i Herdla», GC Rieber News nr. 4, 2013, s. 26–27.
 • «Seks foreldreløse søsken kom til Bergen», [https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/j064w/Seks-foreldrelose-sosken-kom-til-Bergen Bt.no. Bak betalingsmur.
 • Semmingsen, Ingrid. «De tyske emigranter i Bergen 1817–1818», Bergen Historiske Forenings skrifter, Bergen: Bergens historiske forening 75/76 (1976), s. 120–138.
 • Semmingsen, Ingrid. «Haugeans, Rappites, and the Emigration of 1825», NAHA, Vol. 29, p. 3–?.
 • Skreien, Norvall. Nye bergensere som har skapt nasjonal historie. Suksesshistorier om innvandring til Bergen, 2013. 250 s. Innholder bl.a. slektene *Buntz, Christie, Fasmer, Friele, Gade, Grieg, Görbitz, Hambro, Harbitz, *Hilt, Ibsen, Irgens, Jebsen, Konow, Krohn, *Kuhnle, Lowzow, Martens, Mohn, Mohr, Mowinckel, Prahl, Pütter, Rabe, *Rieber, Stoltz
 • Sollied, P.R. [Peter Ravn]. Håndverk og Industri, Bergen 1914.
 • Virkesdal, Erling Birger. «De Zee Ploeg – skipet som hamna i Bergen i staden for Amerika», i Svellingen, Rolf (red.). Hollendertrafikk fra Bergen og utvandring til Amerika – som kunne ende uventet. Foredrag frå seminar 2. juli 2016 ved Vestnorsk utvandingssenter, Sletta, Radøy, Vestnorsk utvandringssenter, Museumssenteret i Hordaland Vestmannalaget i samarbeid med Norsk bokreidingslag, 2017. ISBN 9788278340516.
 • Walter, Heinz E. Schnait im Remstal, Weinstadt 1988, s. 216–217 . Lenke med informasjon om boken: Leo-bw.de.
 • Weintraud, W. «Schicksale württembergischer Auswanderer im Jahre 1817», i SWBFW, Bd. 14 (1973-75), s. 180–184 (sic 16–20)
 • Wiesener, A.M. Bergens borgerbok 1752–1865, Bergen: Bergen Historiske Forening, 1917–1923. Tilgjengelig på Digitalarkivets bokhylle.
 • ---. «Ongelukkige reis van het Hollandsch fregat, De Zeeploeg. Bergen in Noorwegen, den 23 Februarij 1818» i Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1818, s. 422–427.

Artikler tilknyttet Arbeidsgruppen for europeiske aners prosjekt

 • Løchen, Lisbeth. «200-årsjubileum for skipet De Zee Ploegs havari utenfor Bergen», Genealogen nr. 2, 2017, s. 52–53.
 • Løchen, Lisbeth. «Havaristene fra «De Zee Ploeg»», Genealogen nr. 1, 2019, s. 4–20, Med bidrag fra Sølvi Løchen.

Arkiver

 • Justisdepartementet, Sekretariat A, Journalsaker 1821, D-0025 (journalnumre 301-449).

Eksterne lenker

Tar i utgangspunktet med de nettsider som ikke inneholder tekst som opprinnelig er publisert i trykte utgivelser. Se ellers «Litteratur» over.