Arbeidsgruppen for europeiske aner

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Arbeidsgruppen for europeiske aner ble startet i 1999 på initiativ av Tore H. Vigerust under navnet Arbeidsgruppen for tyske og andre kontinentale aner, men skiftet kort tid etter navn til Arbeidsgruppen for europeiske aner. Gruppen hadde til å begynne med i underkant av 30 medlemmer, hvorav omkring halvparten møtte frem på det første møtet i januar 2000 i Norsk Slektshistorisk Forenings daværende lokaler i Akersgata 7. Elin Galtung Lihaug var gruppens koordinator fra januar 2000 til oktober 2016. Etter en liten pause hadde arbeidsgruppen igjen samling lørdag 23. september 2017 med temaet «Fra egen slektsforskning til publisert materiale».

Gruppen arbeidet frem til 2016 i hovedsak med problemstillinger knyttet til Europa utenfor Skandinavia. Det har vært foredrag om slektsforskning i flere europeiske land, flest ganger om Tyskland, men også Nederland, Frankrike, Italia, Storbritannia og Kurland (Latvia) har vært behandlet. Foredragsholdere har vært gruppens egne medlemmer og ekstern ekspertise.

Arbeidsgruppen for europeiske aner er åpen for alle.

Arbeidsgruppen hadde i 2015 rundt 70 medlemmer, hvorav 10–15 vanligvis deltok på møtene. Det er et mål at gruppens deltakere skal få nyttige innspill gjennom foredragene, knytte kontakter og gjensidig inspirere hverandre. Gruppens møteaktivitet kunngjøres fortløpende på Norsk Slektshistorisk Forenings nettsider. Det har ikke vært avholdt møter siden mars 2018. Det eneste aktive prosjektet utledet av arbeidsgruppen er for tiden (mai 2019) knyttet til forskning på havaristene fra De Zee Ploeg.

Presentasjon

Tore H. Vigerust skrev i 2000, med senere oppdateringer, en presentasjon av arbeidsgruppen.[1]

Gruppekoordinatorer

Referanser