Borgerbok

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

En borgerbok, tidligere kalt stadsbok, inneholder en fortegnelse over personer som mottok borgerbrev.

Handelsmenn, skippere og håndverkere måtte ha borgerskap for å kunne drive handel eller næring i en kjøpstad. Søkeren måtte møte i Byrådet, senere Magistraten med attester, og mottok borgerbrevet etter å ha betalt en avgift til bykassen. Borgerskapet ble nedskrevet i byens protokoller, oftest med borgerens navn, yrke og dato for når borgerskapet ble oppnådd. Borgerens hjemstavn kan også være notert.

Bare to originale borgerbøker er bevart, Bergens borgerbok og Christiania borgerbok. I tillegg er mindre deler bevart fra andre byer. De originale borgerbøkene kunne være kronologisk eller alfabetisk ordnet, og borgerne ble innført etterhvert som borgerbevilgningen ble gitt. Bergens borgerbok og Christiania borgerbok er avskrifter av originalen, med enkelte tillegg av utgiveren. De andre trykte borgerbøkene bygger på innsamlingen av borgernavn fra diverse kilder i arkivene, og kan inneholde mer utfyllende biografiske opplysninger fra andre kilder.

Oversikt over borgerbøker

Bergen

Det originale manuskriptet var ukjent inntil 1848. Innførslene i b.1, som dekker perioden 1550–1751 mangler fødested, og navneregisteret mangler borgere med sen-navn. I b.2, 1752–1865, er det lagt til flere opplysninger om borgerne, som yrke og fødested.

Christiania

I 1745 måtte alle borgere i Christiania fremvise borgerbrevene til politimesteren, slik at han skulle kunne holde kontroll over fuskere. Borgerboken er derfor en oversikt over alle som hadde borgerskap i byen dette året. Deretter er alle nye borgere mellom 1745 og 1799 innført etterhvert som de mottok borgerbrevet. Innførslene inneholder opplysninger om borgerens navn, tidspunkt for borgerskap og yrke.

Halden

Som grunnlag har forfatteren brukt byens rådstueprotokoll 1–7. Opplysningene om borgerne er kortfattet, med navn, yrke, fødested og fødselsdato. Boken er ordnet alfabetisk.

  • Borchgrevink, Reidunn Groll. Borgerbok for Halden, 1682–1772. Bærum, 1985.

Hamar

Borgerboken inneholder fyldige biografier over byens første borgere før byens ødeleggelse 1570, og over de 86 borgerne registret 1849–51. En fortsettelse ble utgitt i Hedmark slektshistorisk tidsskrift, b.III og b.VIII.

Kristiansand

Byens gjenværende borgerruller fra 1808–1820 er skrevet av, ellers er de biografiske opplysningene samlet av utgiverne. Boken har navneregister.

Skiensfjord-distriktet

Byens rådstueprotokoller finnes først fra 1714. Biografiene har forskjellig omfang.

Stavanger

Forfatteren har samlet inn mest mulig biografiske opplysninger om borgerne og borgerhustruene. Materialets omfang gjelder hele Stavanger len, som inntil 1641 også inkluderte Vest-Agder. Boken har navneregister.

Tønsberg

  • Borchgrevink, Reidunn Groll. Borgerbok for Tønsberg 1661–1734. Omfatter også Holmestrand og Åsgårdstrand. Bærum, 1986.

Litteratur

  • Seland, Per. «Genealogiske hjelpebøker: Borgerbøker», NST, bind 30, 1985–86, s. 63–68.

Se også

Eksterne kilder