Ingvaldsen (Ingvald Nilsen (1795–1876) fra Hakadal) (etterslekt)

Dette er en oversikt over etterslekten til Ingvald Nilsen (1795–1876) fra Burås i Hakadal, sønn av Nils Ingvaldsen (1770–1842) og Anne Andersdatter (ca. 1766–1812). Oversikten er en del av artikkelen Ingvaldsen (Nils Ingvaldsen 1770–1842 fra Lunner, Hadeland) (etterslekt).

Ingvald Nilsen

Fortjernsbråten i Nordmarka ca. 1930. Ukjent fotograf.
Skildring av Bærums verk. Kunstner: Peter Christian Frederik Wergmann (1802–1869), utført e. 1831.
Carl Sigurd Forsberg (1852–1922).
Alfhild Forsberg (1884–1955.)
Faksimile fra Aftenposten 6. juli 1922.
{{#ifeq:|inline|«Efter at have været elev ved Asker seminarium i aarene 1870–72 fik jeg høsten sidstnævnte aar ansættelse som andenlærer og lærer i musik ved Kristiania blindeintitut. Ved institutet læste jeg i mine fristunder harmonilære og kontrapunkt under Ludv. M. Lindemans veiledning, tog middelskoleeksamen og begyndte at forberede mig til eksamen artium. Høsten 1879 fratraadte jeg min stilling ved institutet for at deltage i det af skolebestyrerne Holan og Qvam arrangerede kursus for realartianere ved Maribogadens skole, og jeg havde saaledes idethele 9 à 10 maaneders undervisning til eksamen. Straks jeg var færdig, var jeg nødt til at søge arbeide og kom paa sagførerkontor. Der dæmrede kanske ogsaa i min sjæl en tanke paa jus. Andeneksamensfagene tog jeg straks fat paa og aflagde prøver i filosofi, zoologi og tysk, læste saa latin og endog græsk med sigte paa at aflægge prøverne efter artiumspensumet, men – jeg er ikke kommet til at optræde i nogen af disse materier. Mine musikalske interesser begyndte stadig at staa mere og mere iveien for læsning. Det faldt mig nemlig adskillig lettere at følge min lyst, da jeg i 1883 fikk en kopipost i kirkedepartementet omtrent samtidig med at jeg fik ansættelse som organist ved Kampens kirke efter da omtrent uafbrudt fra mit 14de aar at have været dels vikarierende dels fast ansat som organist først ved Bryn kirke i Bærum og siden ved Akershus strafanstalt og ved Vestre Akers kirke. Fra 1898 er jeg organist ved Fagerborg kirke, og jeg er fremdeles i kirkedepartementet som assistent. Væsentlig af interesse for havedyrkning tilflyttede jeg i 1888 Østre Bærum. Et par aar senere var jeg en tur i Danmark nærmest for at se mindre haveanlæg og biskjøtsel i forbindelse med disse. I Bærum var jeg medlem af sogneselskabet, blev i 1889 medlem af ligningskommissionen og valgtes høsten samme aar til medlem af skolestyret og var formand i tilsynsudvalget for Lysaker skolekreds indtil høsten 1897, da jeg paa grund af mine forskjellige gjøremaal i byen, bl. a. instruktørvirksomhed, nødtes til at skille mig ved min eiendom og flytte tilbage til Kristiania. I Bærum var jeg med at danne en musikforening, som engang tællede mere end 100 medlemmer. Her optraadte foruden foreningens egne flere af vore mest kjendte kunstnere som fru Elen Gulbranson, fru Ida Basilier Magelssen og Martin Knutzen. Her opførtes stundom kompositioner af Bærumsfolk saaledes f. eks. sang- og pianokompositioner af dr. Elling Holst og her opførtes ogsaa første gang – vinteren 1892–93 – min komposition til Chr. Richardts digt «Fjeld og Dal» for soli, kor og piano. Med koret førstærket med medlemmer af Kristiania musikforenings kor m. fl. blev denne kantate derefter i juni 1893 opført paa Tivoli under tilstelningerne der til fordel for de skadelidte i Værdalen. Foruden denne kantate har jeg skrevet forskjellige sager for blandet kor samt en del mandskvartetter. Til indvielsen af Fagerborg kirke den 22/12 1903 blev det mig overdraget at skrive musiken til den af stiftsprovst Gustav Jensen forfattede kantate. Til julen 1894 har jeg paa Emil Ellingsen & co`s forlag under navnet «Onkel Sigurd» udgivet en illustreret samling barneleker og viser. <ref>Studenterne fra 1880 : biografiske meddelelser samlede i anledning af deres 25-aars studenterjubilæum, Kristiania : Malling, 1905, s. 98–100</ref>» {{#if:|– }}|{{#if:|}}
SitatEfter at have været elev ved Asker seminarium i aarene 1870–72 fik jeg høsten sidstnævnte aar ansættelse som andenlærer og lærer i musik ved Kristiania blindeintitut. Ved institutet læste jeg i mine fristunder harmonilære og kontrapunkt under Ludv. M. Lindemans veiledning, tog middelskoleeksamen og begyndte at forberede mig til eksamen artium. Høsten 1879 fratraadte jeg min stilling ved institutet for at deltage i det af skolebestyrerne Holan og Qvam arrangerede kursus for realartianere ved Maribogadens skole, og jeg havde saaledes idethele 9 à 10 maaneders undervisning til eksamen. Straks jeg var færdig, var jeg nødt til at søge arbeide og kom paa sagførerkontor. Der dæmrede kanske ogsaa i min sjæl en tanke paa jus. Andeneksamensfagene tog jeg straks fat paa og aflagde prøver i filosofi, zoologi og tysk, læste saa latin og endog græsk med sigte paa at aflægge prøverne efter artiumspensumet, men – jeg er ikke kommet til at optræde i nogen af disse materier. Mine musikalske interesser begyndte stadig at staa mere og mere iveien for læsning. Det faldt mig nemlig adskillig lettere at følge min lyst, da jeg i 1883 fikk en kopipost i kirkedepartementet omtrent samtidig med at jeg fik ansættelse som organist ved Kampens kirke efter da omtrent uafbrudt fra mit 14de aar at have været dels vikarierende dels fast ansat som organist først ved Bryn kirke i Bærum og siden ved Akershus strafanstalt og ved Vestre Akers kirke. Fra 1898 er jeg organist ved Fagerborg kirke, og jeg er fremdeles i kirkedepartementet som assistent. Væsentlig af interesse for havedyrkning tilflyttede jeg i 1888 Østre Bærum. Et par aar senere var jeg en tur i Danmark nærmest for at se mindre haveanlæg og biskjøtsel i forbindelse med disse. I Bærum var jeg medlem af sogneselskabet, blev i 1889 medlem af ligningskommissionen og valgtes høsten samme aar til medlem af skolestyret og var formand i tilsynsudvalget for Lysaker skolekreds indtil høsten 1897, da jeg paa grund af mine forskjellige gjøremaal i byen, bl. a. instruktørvirksomhed, nødtes til at skille mig ved min eiendom og flytte tilbage til Kristiania. I Bærum var jeg med at danne en musikforening, som engang tællede mere end 100 medlemmer. Her optraadte foruden foreningens egne flere af vore mest kjendte kunstnere som fru Elen Gulbranson, fru Ida Basilier Magelssen og Martin Knutzen. Her opførtes stundom kompositioner af Bærumsfolk saaledes f. eks. sang- og pianokompositioner af dr. Elling Holst og her opførtes ogsaa første gang – vinteren 1892–93 – min komposition til Chr. Richardts digt «Fjeld og Dal» for soli, kor og piano. Med koret førstærket med medlemmer af Kristiania musikforenings kor m. fl. blev denne kantate derefter i juni 1893 opført paa Tivoli under tilstelningerne der til fordel for de skadelidte i Værdalen. Foruden denne kantate har jeg skrevet forskjellige sager for blandet kor samt en del mandskvartetter. Til indvielsen af Fagerborg kirke den 22/12 1903 blev det mig overdraget at skrive musiken til den af stiftsprovst Gustav Jensen forfattede kantate. Til julen 1894 har jeg paa Emil Ellingsen & co`s forlag under navnet «Onkel Sigurd» udgivet en illustreret samling barneleker og viser. <ref>Studenterne fra 1880 : biografiske meddelelser samlede i anledning af deres 25-aars studenterjubilæum, Kristiania : Malling, 1905, s. 98–100</ref>Sitat
{{#if:|– {{{2}}}}}{{#if:|
[[q:{{{side}}}|Mer på Wikiquote]]}}
{{{comment}}}
}}
Gift 1. i 1883 med Zephania Magdalena Olsen (1860–1899), født i Trondeim og datter av tollbetjent Zephanius Olsen og Magdalene Kristine Olsen f. Gran.<ref>Oslo fylke, Uranienborg i Oslo, Ministerialbok nr. 2 (1880-1896), Viede 1883, Side 113, nr. 16.</ref> Hun døde forholdsvis ung i 1899 og etterlot enkemannen med tre unge døtre.<ref>Oslo fylke, Gamle Aker i Oslo, Ministerialbok nr. 11 (1896-1901), Døde og begravede 1899, Side 350, nr. 103.</ref> Gift 2. mellom 1907 og 1910 med Caroline Mathilde Heidenreich f. Stibolt«Caro Heidenreich» (1868–1952), født i Kristiania som datter av skipsfører Petter August Stibolt og Fredrikke Hermana Steen,<ref>Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 16 (1863-1871), Fødte og døpte 1869, Side 335, nr. 31.</ref> og hadde tidligere vært gift med overrettssakfører Carl Fredrik Christopher Randus Heidenreich fra hvilket ekteskap hun hadde sønnen Johan Christian August Heidenreich og datteren Fredrikke Marie Heidenreich.<ref>Oslo fylke, Uranienborg i Oslo, Ministerialbok nr. 1 (1880-1895), Fødte og døpte 1891, Side 195, nr. 20.</ref>,<ref>Oslo fylke, Uranienborg i Oslo, Ministerialbok nr. 1 (1880-1895), Fødte og døpte 1893, Side 244, nr. 41</ref> Carl Sigurd Forsberg flyttet omkring 1912 fra Kristiania til eiendommen «Blida» på Høvik i Bærum.<ref>Oslo fylke, Adressebøker nr. 1914 (1914-1914), Bokside, Side 442</ref>,<ref>Oslo fylke, Adressebøker nr. 1918 (1918-1918), Bokside, Side 535</ref> Denne eiendommen var den samme som han kjøpte i 1888 av F. G. Gundersen og H. D. Olsen,<ref>Akershus fylke, Aker, Pantebok nr. I 30 (1886-1890), Pantebokside, Side 374-375</ref> og hvor han var bosatt frem til 1897 da han solgte til kapteinløytnant Christen Edvard Prydz og flyttet til Kristiania.<ref>Akershus fylke, Aker, Pantebok nr. I 34 (1897-1898), Pantebokside, Side 304-305</ref>,<ref>Akershus fylke, Bærum i Aker, Panteregister nr. III 1 (1891-1950), Realregisterside, Side 263</ref>,<ref>Fortegnelse over matrikulerede Eiendomme og deres Skyld i : affattet i Henhold til Kgl. Resolution af 29de Mai og 6te December 1886. Herreds-No. 1-8 : Akershus Amt Aker og Follo Fogderi, Kristiania : s.n., 1888.</ref>,<ref>Finansdepartementet. Norges matrikel : matrikulerede eiendomme og deres skyld den 1. april 1903 Akershus amt, Kristiania : Stenersen, 1904, s. 173.</ref> Datteren Dagny Forsberg kjøpte tilbake eiendommen av enkefru Prydz i 1912 og Carl Sigurd Forsberg flyttet så tilbake til sitt tidligere hjem på Høvik. Han døde 1922 på legevakten i Kristiania og ble gravlagt på Vestre Gravlund.<ref>Akershus fylke, Østre Bærum i Østre Bærum, Ministerialbok nr. 1 (1905-1924), Døde og begravede 1922, Side 238,</ref>,<ref>Akershus fylke, Bærum lensmann, Dødsfallsprotokoll 5 (Fba 0005), 1920-1922, oppb: Statsarkivet i Oslo.</ref> Caroline Mathilde giftet seg for 3. gang 1930 i Frol i Levanger NT med brukseier på Mo gård, Karl Ludvig Severin Jelstrup (1863–1947). Han hadde tidligere vært gift med en søster av Caroline Mathilde som døde i 1922.<ref>Nord-Trøndelag fylke, Frol (Levanger landsokn) i Levanger, Ministerialbok nr. 1 (1912-1935), Viede 1930, Side 198</ref>,<ref>Nord-Trøndelag fylke, Frol (Levanger landsokn) i Levanger, Klokkerbok nr. 721C02 (1918-1940), Viede 1930, Side 188</ref>,<ref>Studentene fra 1881 : fest- og minneskrift ved 50-års studenterjubileet 1931, Oslo : Nationaltrykkeriet, 1931, s. 57.</ref>,<ref>Halse, Leif (medvirker). Skogn historie. 6 2 : Frol : folk og heimar 1801-1950, Levanger : I kommisjon hos B. Turn-Paulsen, 1976, s. 7–72.</ref> Karl og Caroline Jelstrup er gravlagt på Jelstrup private gravplass i Levanger.<ref>Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Karl Jelstrup. Brukseier, Mo gård. f. 12091863, d. 1947: id. 4931317 Jelstrup private gravplass i Levanger.</ref>,<ref>Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Caroline (Caro) Jelstrup f. Stibolt, Mo gård, f. 1868, d. 04101952: id. 4931318 Jelstrup private gravplass i Levanger.</ref>
{{#ifeq:|inline|«Jeg har gått på fru Nielsens skole i Kr.a og tok middelskoleeksamen og artium der. Senere var jeg guvernante i 2 år, et år på Romerike og et år i Ryfylke. Derefter gikk jeg et år på Kr.a handelsgymnasium; men da det var vanskelig å få kontorposter den gang, reiste jeg, efter nogen forgjeves forsøk på å få noget at gjøre, til Amerika, hvor jeg blev i over 4 år. En lærerik tid som jeg er glad for, skjønt jeg kun hadde en beskjeden huspost. Siden jeg kom hjem har jeg hatt kontorpost, nu sist fra 1918 som assistant i Styret for det Industrielle Retsvern. Foruten dette mitt arbeide har jeg hus og have å ta vare på, og en have blir man som bekjent aldri ferdig med, den krever en stor del av min fritid. Ellers er jeg like siden jeg blev voksen vært levende interessert i alt som jeg har trodd kunde gi enforklaring på mine mange spørsmål. I Amerika er der jo rik anledning til å bli kjent med de forskjelligste åndsretninger; de er vel alle representert der, og jeg benyttet mig godt av denne anledning. Og skal jeg si noget om det resultat min søken har bragt, min livsopfatning, så faller denne så temmelig nær sammen med teosofiens lære. Den er for mig absolutt tilfredsstillende i alle henseender.<ref>Studentene fra 1902 : biografiske oplysninger samlet til 25-års-jubileet 1927, Oslo : Grøndahl, 1927, s. 106–107.</ref>» {{#if:|– }}|{{#if:|}}
SitatJeg har gått på fru Nielsens skole i Kr.a og tok middelskoleeksamen og artium der. Senere var jeg guvernante i 2 år, et år på Romerike og et år i Ryfylke. Derefter gikk jeg et år på Kr.a handelsgymnasium; men da det var vanskelig å få kontorposter den gang, reiste jeg, efter nogen forgjeves forsøk på å få noget at gjøre, til Amerika, hvor jeg blev i over 4 år. En lærerik tid som jeg er glad for, skjønt jeg kun hadde en beskjeden huspost. Siden jeg kom hjem har jeg hatt kontorpost, nu sist fra 1918 som assistant i Styret for det Industrielle Retsvern. Foruten dette mitt arbeide har jeg hus og have å ta vare på, og en have blir man som bekjent aldri ferdig med, den krever en stor del av min fritid. Ellers er jeg like siden jeg blev voksen vært levende interessert i alt som jeg har trodd kunde gi enforklaring på mine mange spørsmål. I Amerika er der jo rik anledning til å bli kjent med de forskjelligste åndsretninger; de er vel alle representert der, og jeg benyttet mig godt av denne anledning. Og skal jeg si noget om det resultat min søken har bragt, min livsopfatning, så faller denne så temmelig nær sammen med teosofiens lære. Den er for mig absolutt tilfredsstillende i alle henseender.<ref>Studentene fra 1902 : biografiske oplysninger samlet til 25-års-jubileet 1927, Oslo : Grøndahl, 1927, s. 106–107.</ref>Sitat
{{#if:|– {{{2}}}}}{{#if:|
[[q:{{{side}}}|Mer på Wikiquote]]}}
{{{comment}}}
}}
I forbindelse med sitt arbeid er Alfhild Forsberg er nevnt og avbildet i boken Styret for det industrielle rettsvern (Patentstyret) 50 år.<ref>Svinndal, Aasmund. Styret for det industrielle rettsvern (Patentstyret) 50 år, Oslo : Styret for det industrielle rettsvern, 1961, s. 115, 265.</ref> Alfhild Forsberg var ugift, ingen barn. Død 1955.<ref>Dødsannonse i Aftenposten 27. september 1955: Alfhild Forsberg vår inderlig kjære søster og svigerinne, døde 21. ds. og ble bisatt 26. ds. Dagny Forsberg. Frida og Erling Lorck.</ref>
  • 4g. Johan Oluf Forsberg (1862–1918).<ref>Akershus fylke, Asker, Vestre Bærum, Østre Bærum i Asker, Ministerialbok nr. I 7 (1825-1864), Fødte og døpte 1863, Side 458, nr. 50.</ref> Hjemme hos foreldrene på Ulleren under Gommerud i 1875.<ref>Folketelling 1875 for 0220P Asker prestegjeld, Ulleren under Gommerud</ref> Emigrerte 1882 med destinasjon Boston Mass. USA.<ref>Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave</ref> Gift med Martha Felkner (ca. 1868–?1934), født i Berlin, Tyskland. Ekteparet var i 1900 bosatt på adressen Precinct 5 Jefferson Township Chicago city Ward 27, Cook, Illinois, USA,<ref>"United States Census, 1900," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MSQV-654 : accessed 4 June 2016), John Forseberg, Precinct 5 Jefferson Township Chicago city Ward 27, Cook, Illinois, United States; citing sheet 19B, family 362, NARA microfilm publication T623 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,240,278.</ref> og i 1910 Chicago Ward 27, Cook, Illinois, USA.<ref>"United States Census, 1910," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MKZP-HLJ : accessed 4 June 2016), John Forsberg, Chicago Ward 27, Cook, Illinois, United States; citing enumeration district (ED) ED 1171, sheet 4B, NARA microfilm publication T624 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,374,282.</ref> Da John Forsberg døde i 1918 var han bosatt i 4128 No Lawndale Ave., Cook, Ill. Begravet på Mt. Rose Cemetry.<ref>"Illinois Deaths and Stillbirths, 1916-1947," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N3W9-69K : accessed 4 June 2016), John Forsberg, 05 Aug 1918; Public Board of Health, Archives, Springfield; FHL microfilm 1,852,629.</ref>,<ref>"Illinois, Cook County Deaths, 1878-1994," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:Q237-1QXT : accessed 4 June 2016), John Forsberg, 05 Aug 1918; citing Chicago, Cook, Illinois, United States, source reference 20834, record number , Cook County Courthouse, Chicago; FHL microfilm 1,309,165.</ref> Enken Martha var bosatt med sønnen George i 1920<ref>"United States Census, 1920," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MJQ5-N4H : accessed 4 June 2016), George E Forsberg in household of Forsberg, Chicago Ward 27, Cook (Chicago), Illinois, United States; citing sheet 9B, NARA microfilm publication T625 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,820,339.</ref> og 1930.<ref>"United States Census, 1930", database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XSP5-6NZ : accessed 4 June 2016), G Edward Forsberg, 1930.</ref> I 1934 døde det en Martha Forsberg i Cook County som meget vel kan være henne, men det er usikkert om det er rette person.
  • 5a. George Edward Philip Forsberg (1892–1965), født og død i Cook County, Chicago, Illinois. Gift ca. 1929 med Anna M. Forsberg (ca. 1893–) født i Wisconsin, USA.<ref>"Illinois, Cook County, Birth Certificates, 1871-1940," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:Q23M-CNKB : accessed 4 June 2016), George Edward Philip Forsberg, 23 Jul 1892; citing Chicago, Cook, Illinois, United States, reference/certificate 81487, Cook County Courthouse, Chicago; FHL microfilm .</ref>,<ref>"United States Census, 1920," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MJQ5-N4H : accessed 4 June 2016), George E Forsberg in household of Forsberg, Chicago Ward 27, Cook (Chicago), Illinois, United States; citing sheet 9B, NARA microfilm publication T625 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,820,339.</ref>,<ref>"United States Census, 1930", database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XSP5-6NZ : accessed 4 June 2016), G Edward Forsberg, 1930.</ref>,<ref>"United States Census, 1940," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:K4MH-ZCL : accessed 4 June 2016), George Forsberg, Ward 40, Chicago, Chicago City, Cook, Illinois, United States; citing enumeration district (ED) 103-2541, sheet 4A, family 74, NARA digital publication T627 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 2012), roll 1002.</ref>,<ref>"United States World War II Draft Registration Cards, 1942," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:V1V1-NM6 : accessed 4 June 2016), George Edward Forsberg, 1942; citing NARA microfilm publication M1936, M1937, M1939, M1951, M1962, M1964, M1986, M2090, and M2097 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.).</ref>,<ref>"United States Social Security Death Index," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JR25-R66 : accessed 4 June 2016), George Forsberg, Jul 1965; citing U.S. Social Security Administration, Death Master File, database (Alexandria, Virginia: National Technical Information Service, ongoing).</ref>
Sandungskalven i Nordmarka på midten av 1930–tallet. Foto: Markadatabasen.
Feil under oppretting av miniatyrbilde: Filen mangler
({{{2}}})}}
({{{2}}})}}
  • 6a. Kristine Lovise Helene Smith (1908–2000), født i Kristiania.<ref>Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 7 (1905-1915), Fødte og døpte 1908, Side 92, nr. 158.</ref> Gift 1938 i Sagene menighet med isolatør Rolf Eriksen (1914–1999),<ref>Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 18 (1935-1940), Viede 1938, Side 70, nr. 126.</ref> født på Rikshospitalet i Kristiania av foreldre ugift platearbeider Einar Eriksen og vaskepike Kristine Marie Olsen.<ref>Oslo fylke, Rikshospitalet i Oslo, Ministerialbok nr. 15 (1913-1915), Fødte og døpte 1914, Side 140, nr. 167/381.</ref>,<ref>Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 14 (1926-1938), Konfirmerte 1929, Side 67, nr. 26.</ref> Ekteparet vokste opp som naboer da Rolf vokste opp i Mossegata 7 og Kristine i Mossegata 8. Rolf Eriksen er gravlagt på Grefsen kirkegård i felles grav med Sigrun Louise Hirsch (1913–1994).<ref>Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 07.042.04.010 Grefsen kirkegård. Sigrun Louise Hirsch f. 30091913 d.09051994 , gravl. 27051994. Rolf Eriksen f. 08041914, d. 29041999, gravl. 07051999.</ref>, <ref>Dødsannonse i Aftenposten 3. mai 1999: Vår far, svigerfar, bestefar og oldefar Rolf Eriksen f. 8. april 1914, sovnet stille inn på Aker sykehus 29. april 1999. Laila / Robert (USA). Grete. Bjørg / Tor. Kristine. Barnebarn og oldebarn. Øvrige familie. Begraves fra Grefsen kapell fredag 7. mai kl. 12.30.</ref> Kristine Eriksen er gravlagt på Nordre gravlund i Oslo i felles grav med sin tante Augusta Smith.<ref>Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 22.095.10.002 Augusta Smith f. ukjent d. ukjent, gravlagt 12011938 og Kristine Eriksen f. 1208108, d. 03012000, gravlagt 13012000 Nordre gravlund.</ref>,<ref>Dødsannonser i Aftenposten 7. januar 2000: Vår kjære mor, svigermor, bestemor og oldemor Kristine Eriksen født Smith 12. august 1908, sovnet stille inn 3. januar 2000. Laila og Robert (USA). Grete. Bjørg. Else og Tom Erik, Tone og Sven, Trond og Linda. Lena, Tina, Marthe, Tracy, Gregory, Kevin. Vår kjære gode bestemor, svigermor og oldemor Mammi Kristine Lovise Helene Eriksen fikk endelig fred. Ivar / Anne Sølvi. Sølvi / Jamal. Brit / Roald. Kirsten / Øivind. Vigdis / Morten. Jonas, Runa, Tonje, Zakarias, Nora, Andrè, Helene, Anette, Silje, Karoline. Begraves fra Nordre gravlunds kapell torsdag 13. januar kl. 11.30.</ref>
  • 7a. Eriksen (k) (–).
  • 7b. Eriksen (k) (–).
  • 7c. Eriksen (k) (–).
  • 7a. Smith (m) (–).
  • 7b. Smith (m) (–).
  • 7c. Smith (k) (–).
Liggeren i Nordmarka med vannet Øyungen hvor det kan sees tømmerfløting. 1928. Foto: Anders Beer Wilse.
Feil under oppretting av miniatyrbilde: Filen mangler
({{{2}}})}}