Ingvaldsen (Johannes Nilsen (1797–1875) fra Lunner, Hadeland) (etterslekt)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Dette er en oversikt over etterslekten til Johannes Nilsen (1797–1875), sønn av Nils Ingvaldsen (1770–1842) og Anne Andersdatter (ca. 1766–1812). Oversikten er en del av artikkelen Ingvaldsen (Nils Ingvaldsen 1770–1842 fra Lunner, Hadeland) (etterslekt).

Johannes Nilsen

Johannes Nilsens festeseddel på Sandbrekka under Garder i Frogn.
 • 2b. Johannes Nilsen (1797–1875), født på Fragot i Lunner.[1] Gift 1821 i Ås med Marthe Maria Johnsdatter (ca. 1798–1878), Johannes oppholdt seg da på Gulbjørnrud i Frogn og hun på Skuterud i Frogn.[2] Marthe Marias dåpsinnførsel er ikke funnet, men ettersom opplysninger om fødested ved folketellingen 1865 og ved begravelsen 1878 oppgir Christiania er det svært sannsynlig at hun er identisk med den Marte Maria Jonsdatter som i folketellingen 1801 for Christiania finnes i Pebervigen 446 med foreldre fisker John Andersen og Ragnild Pedersdatter. Dette ekteparet ble viet 1798 i Christiania, og det kan legges til at i forlovererklæringen navngis moren som Ragnild Pedersdatter Stockholm , og kan således være identisk med en navnesøster som ble født i plassen Stokholm under Nesodden prestegård i 1761. Det sistnevnte er relevant ettersom alle gårdene i Frogn som omhandles her unntatt Oppegård er beliggende på Nesoddlandet.[3],[4],[5] Senere i vielsesåret er Johannes og Marthe Marie brukere på Kai i Frogn når de døper sitt førstefødte barn. Ved denne dåpen er Johannes sin bror Gulbrand Nilsen en av fadderne, han oppholder seg da på en annen gård i området. Senere samme år er Johannes og Marthe Marie fra Kai samt Gulbrand Nilsen faddere i en annen dåp for folkene på en naboplass.[6] Et par år senere er Johannes og Marthe Marie brukere på en plass under Kopperud i Frogn når de har et annet barn til dåp, brødrene Gulbrand og Erik Nilssønner er faddere og har da tilhold på en naboplass beliggende på Nesodden. I 1829 holder de til i plassen Dammen (Bløddammen) under Oppegård, og fra 1832 nevnes de under Garder i Frogn. Johannes Nilsen som var skredder fikk 1833 feste på livstid for seg og kona på et udyrket stykke mark under Garder. For denne plassen som fikk navnet Sandbrekka betalte han 10 speciedaler årlig samt arbeide 6 dager i slåttonna og 6 dager i skuronna etter forlangende. Til gjengjeld hadde han fri havn til husdyr i utmarka og fri brenneved av kvist og topp. Bygningene på plassen måtte han bekoste og oppføre selv og var hans egen eiendom, og skulle tilhøre hans arvinger etter ekteparet var gått bort.[7],[8] I 1843 møtte Johannes og hans eldste sønn opp i Ås tingstue og forklarte seg i et tingsvitne i anledning en sak ved Christiania juridiksjon. Under denne forklaringen kommer det frem at han før jul i 1842 reiste til sin fars begravelse på Hadeland, og at han med sønnene Peter og Nils også livnærte seg med båtfrakt av brenneved inn til byen.[9] Noen år senere, i 1849, var Johannes tiltalt i en politisak for tyveri av oretrær i gården Garders skog. I denne saken ble det lagt frem en høyesterettsdom over Johannes Nilsen datert 28. oktober 1828 for tyveri med en dom på 2 mnd. tukthusstraff, samt en tilhørende resolusjon som omgjorde denne dommen til 7 dagers fengsel på vann og brød.[10],[11] I 1848 solgt han husene i Sandbrekka til sønnen Peter og i 1863 overdro han bygselretten til sønnene Peter og Nils samt brorsønnen Andreas Gulbrandsen i Christiania mot at de skulle betale gjelden hans, men Johannes ble fortsatt boende på plassen.[12] Johannes og Marthe Marie ble skilt, og i 1865 var hun losjerende hos datteren Mathea og hennes mann i Drøbak,[13] mens han var hjemme i Sandbrekka med deres yngste dattere Johanne.[14] Johannes Nilsen døde der i 1875,[15],[16] og etter hans bortgang flyttet Marthe Marie tilbake til Sandbrekka hvor hun døde 3 år senere.[17][18]
 • 3a. Peter Anton Johannesen Langfjeld (1821–1868), født på Kai i Frogn,[19] konfirmert 1837 fra Sandbrekka.[20] Gift med Ellen Sofie Hansdatter (1818–1895) som var født på Flatebybråten i Nesodden av husmannsforeldre Hans Paulsen og Karen Nilsdatter.[21] Vielsen er ikke funnet, noe som kan skyldes at den kan ha foregått i Frogn hvor kirkebøkene mangler for tidsrommet 1842–1858, den antagelsen forsterkes ettersom Ellen Sofie i 1843 befant seg på Garder i Frogn da hun sto fadder i en dåp på Nesodden.[22] Peter og Ellen Sofie var i 1847 avgiftsbrukere på Kongebråten i Nesodden, men var 1851 i en plass under Garder, antagelig i Sandbrekka hos hans far Johannes Nilsen. Peter fikk 1857 skjøte på en del av gårdparten Langfjeld (av Gjøfjeld) i Nesodden, denne parten ble senere kalt for Langfjeld østre.[23],[24] Eieren av nabobruket Langfjeld vestre, Halvor Mikaelsen, ble i 1866 siktet for ulovlig hugst; og både Peter og Ellen Sofie Langfjeld var blant vitneprovene i denne saken.[25] Gårdbruker Peter Johannesen Langfjeld døde i 1868.[26],[27] Enken fortsatte driften av gården ved hjelp av barn og svigersønn til hun i 1879 solgte til sønnen Karl Severin og tok føderåd. Ellen Sofie døde på Langfjeld i 1895.[28],[29],[30]
Strandstedet Orebukten på Nesoddens vestside ca. 1900. Ukjent fotograf.
Familien i Orebukta ca. 1897. Fra v. Georg Alexander f. 1884, Emma Elise f. 1879, Signe Konstance f. 1894, Karl Johan f. 1882, mor Maren Helene Petersdatter f. 1847, Sigurd Peter f. 1875 og far Knud Syversen f. 1854. Ukjent fotograf.
Sigurd Knudsen skal ha vært en dyktig smed, her foran et av sine arbeider. Ukjent fotograf.
Sigurd Knudsen med hustru fra 2. ekteskap Hedvig Marentse f. Nilsen og to barn. Bildet er trolig tatt hos en fotograf i Boston, Mass. USA.
Karl Johan Knudsen Orebugten (1882–1958) som ung sjømann. Ukjent fotograf.
Gravminnet til Karl Sigurd Langfjell (1908–1981) og Margot Hildur Langfjell, f. Nilsen (1906–1975).
 • 4a. Maren Helene Petersdatter Langfjeld (1847–1922), født i Kongebråten,[31] konfirmert 1862 fra Langfjeld,[32] hjemme hos foreldrene 1865. Gift 1875 i Nesodden med arbeids- og tømmermann Knud Syversen Linnes (1854–1911),[33] født i Sør–Odal av foreldre Syver Pedersen og Olia Knudsdatter Opstadgrind,[34] som i 1865 var eiere og brukere av Linnes i Sør–Odal.[35] Ekteparet bodde de første årene på Langfjeld,[36] men Knud hadde i desember 1881 bygget et hus nede ved sjøkanten på Dalens (Graneruddalen) grunn og familien flyttet dit. Grunnen eller tomta ble forpaktet på livstid for 16 kroner årlig etter kontraktens lydende.[37] Stedet fikk navnet Orebukten, og da Knud Syversen i 1905 fikk skjøte på eiendommen ble den tildelt gnr. 28 og bnr. 12.[38],[39],[40] Ved siden av tømmermannsarbeide ernærte Knud seg ved fiske og isarbeide. Han døde i 1911,[41],[42] og Maren Helene i 1922.[43],[44]
 • 5a. Sigurd Peter Knudsen (1875– e. 1940), født i Langfjeld,[45] konfirmert fra Orebukten.[46] Smed. Gift 1. 1895 i Trefoldighet menighet med Lovise Marie Johannesen (1873–1917),[47] født i Kristiania av foreldre arbeider Lars Johannesen og Anne Mathea f. Kristiansen. Ekteparet var først bosatt i Rostedsgate i Kristiania.[48] Emigrerte 1904 til Boston Mass. USA.[49][50],[51] Lovise Marie døde i 1917.,[52] Gift 2. ca. 1920 med Hedvig Marentse Nilsen (1888– e. 1940), født i Kristiania av foreldre bokbinder Herman Nilsen og h. Karen Lovise f. Halvorsen.[53] Hedvig Marentse var oppført som enke og bokbinderske da hun i 1909 emigrerte til en fetter i New York.[54],[55],[56],[57],[58]
 • 6a. Wilhelm Robert Knudsen (1895–1912), født i Kristiania,[59] død i Malden, Mass. USA.[60]
 • 6b. Sverre Marius Knudsen. (1898–), født i Kristiania.[61] Falt i Frankrike under 1. verdenskrig. Sweda Knudson.
 • 6c. Birger Knudsen.(ca. 1900–), født i Norge. Berga Knudson.
 • 6d. Ester E. Knudsen.(ca. 1904–),født i Norge.
 • 6e. Ella Knudsen.(ca. 1906–), født i Massachutes, USA.
 • 6f. Walter Knudsen (1921–).[62]
 • 6g. Arnold Stuart Knudsen (1922–).[63] Gift 1942 i Seabrook, Rockingham, New Hampshire med Evelyn Ruth O'Brien (ca. 1924–), datter av Frank B. O'Brien og Gladys H. Mcelroy.[64]
 • 5b. Alma Sofie Knudsen (1877–1893), født i Langfjeld,[65] konfirmert og begravet fra Orebukten.[66],[67]
 • 5c. Emma Elise Knudsen (1879–1966), født i Langfjeld,[68] konfirmert fra Orebukten.[69] Emigrerte som ugift husbestyrerinne 1909 til en fetter i New York.[70] Hun flyttet deretter til Boston og livnærte seg som kokke.[71] Gift en gang mellom 1920 og 1926 med Nikolai Hjalmar Bernhardussen (1883–) som i USA tok navnet Nicolai H. Bensen. Han var født på Kylleberg (Kjølleberg) i Vanse VA av foreldre Bernhardus Jacobsen og h. Gurine Nilsdatter.[72] Vielsen er ikke funnet, men gode indikasjoner på at dette er riktig person får man ved å sammenstille flere kilder. Listaboka opplyser at den nevnte Nikolai Hjalmar og en søster Jacobine Sørensen begge emigrerte til USA.[73] I United States World War I Draft Registration Cards 1917–1918 finner man en Nikolai Hjalmer Benson f. 2. juni 1883 i Norge, Dregde Operator av yrke og bosatt i Boston. Som nærmeste pårørende er oppgitt en søster Jacobine Sørensen.[74] Videre, United States Census 1920 på adressen Boston Ward 1, Suffolk, Massachusetts viser den samme Nicolai som ugift svoger i husholdet til søsteren Jacobine og hennes ektemann Andrew Sorenson.[75] Den første direkte koblingen mot ekteskapet mellom Nikolai Hjalmar og Emma Elise får man i en passasjerliste fra «Stavangerfjord» i 1927 etter at Nikolai hadde vært en tur tilbake i Norge. Han navngis der som Nikolai H. Bensen, er 43 år gammel og norsk, Engineer, født på Lista og bosatt i Boston. Nærmeste slektning i oprinnelseslandet blir oppgitt å være Gurine Kjølleberg på Lista pr. Farsund. Så den viktigste; opplysningen om at han var gift med Emma Bensen, 75 Forest st. Boston, Mass.[76] Ekteparet kan følges videre i de amerikanske folketellingene 1930 og 1940.[77],[78] Ingen barn.
 • 5d. Karl Johan Knudsen (1882–1958), født og konfirmert i Orebukten.[79],[80] Sjømann, seilte i utenriksfart blant annet med selfangeren «Viking» av Arendal 1903–1903. Dekksgutt på Nesoddbåten «Drøbak» i 1910.[81] Flyttet til Schweigaardsgt. 92 i Kristiania. Gift 1911 i Vålerenga menighet med Martha Antonie Pedersen (1877–1950),[82] født på Sinsen i Østre Aker av foreldre slakter Hans Jacob Pedersen og hustru Anne Kirstine.[83] Flyttet senere tilbake til på Nesodden og bosatte seg på en del av eiendommen Orebukten som ble utskilt i 1917, Karlshøi gnr. 28 bnr. 44. Martha døde i 1950 og Karl Johan i 1958.[84],[85],[86]
 • 6a. Anker Gilbert Karl Johan Knudsen (1913–1977), født i Vålerenga menighet, Østre Aker.[87] Anker Knudsen var ansatt på tankanlegget til Norske Shell i Granerudstøa, Nesodden. Han var om bord i bunkersbåtene som fraktet olje og bensin til Sjursøya i Oslo. Han overtok eiendommen Karlshøi etter foreldrenes død og var bosatt der til han solgte i 1971 og flyttet til Drøbak hvor han døde i 1977. Begravet på Nesodden.[88],[89] Gift 1947 hos byfogden i Oslo med Astrid Ulrikke Bakkebø (1917–2015),[90] født i Evenes i Ofoten av foreldre arbeidsformann Konrad Sverre Bakkebø og h. Konstanse Emilie Hansen i Bjørkåsen.[91],[92]
 • 7a. Knudsen (m) (–).
 • 7b. Knudsen (k) (–).
 • 5e. Georg Alexander Knudsen (1884–1938), født og konfirmert i Orebukten.[93],[94] Arbeidet 1910 på petroleumslageret på øya Kavringen, Nesodden. Ugift, sjømann og fisker. Skal som den eneste av søsknene ha brukt etternavnet Syversen i stedet for patronymet Knudsen.[95] Død 1938 i Vestre Aker.[96]
 • 5f. Helga Lovise Knudsen (1886–1887), født og død i Orebukten.[97],[98]
 • 5g. Helga Lovise Knudsen (1888–1890), født og død i Orebukten.[99],[100]
 • 5h. Signe Konstance Knudsen (1894–1970), født på Rikshospitalet,[101] konfirmert fra Orebukten.[102] Emigrerte til USA og ble gift med svensken Fritz Erlandson, eide en malerforretning og var bosatt i 28 Maplewood St., Malden i Massachusetts.[103],[104],[105],[106],[107]
 • 6a. Sinton F. Erlandson, (1919–1995).[108],[109],[110] Sinton var bosatt i Kittery Point, Maine, hvor han døde i 1995.[111],[112] Gift med Ruth H. Erlandson (1928–2007).[113],[114],[115]
 • 6b. Lawrence F. Erlandson, (1916–).[116],[117]
 • 6c. Marian H. Erlandson (1923–1991) Gift 1. med Acres (–). Gift 2. med Robert Williamson Chisholm (1918–1985). Begravet på Waterside Cemetery, Marblehead, Essex, Mass. USA.[118],[119],[120] Denne nekrologen sto i the Marblehead Reporter den 11. juli 1991:
SitatMarian E. Chisholm, of 25 Tidewinds Terr. in Marblehead, died unexpectedly at her residence, Sunday, June 30, at the age of 67. She was the wife of the late Robert W. Chisholm and was born in Malden, the daughter of the late Fritz and Signe C. (Knudson) Erlandson. She was a graduate of Malden High School, class of 1941, from Green Mountain Jr. College, class of 1943, and from the University of New Hampshire, class of 1946. A resident of Marblehead since 1962, Chisholm was employed as a high school teacher by the town of Marblehead for 20 years and retired eight years ago. Chisholm was active in the Senior Citizens of Marblehead, a member of the Massachusetts Teachers' Association, and vice president of the New England Club in Mesa, Ariz., where she had wintered for five years. She is survived by sons Peder B. Acres of Marblehead, John E. Acres of Birmingham, Ala. and Robert E. Chisholm of Hamilton; a daughter, Carol L. Carr, of Sunderland; brothers, Sinton F. and Laurence Erlandson; and five grandchildren. Funeral services were held in the Arland A. Dirlam Chapel at Waterside Cemetery in Marblehead on Wednesday, July 3, at 2 p.m. Burial was at Waterside. Jun. 30, 1991, Marblehead, Essex County, Massachusetts, USA.[121]Sitat
 • 7a. Carol L. Acres (1953–). Gift Carr.[122]
 • 7b. John E. Acres (–). Bosatt i Birmingham, Alabama.
 • 7c. Peder B. Acres (1957–). Gift med Effie M. Acres (1961–2000).[123],[124],[125]
 • 7d. Robert E. Chisholm (–). Bosatt i Hamilton, Massachusetts.
 • 4b. Karen Julie Petersdatter Langfjeld (1851–1890), født i en plass under Garder i Frogn, trolig hos farfaren i Sandbrekka, konfirmert 1865 fra Langfjeld,[126] og tjente senere samme år i Sagstua i Frogn.[127] Hjemme og hjalp sin mor på Langfjeld i 1875, gift der året etter med arbeider Søren Larsen (1851–1917),[128] født i Rødningen i Sør–Odal av foreldre husmann Lars Hansen og Marthe Sørensdatter,[129] som i 1865 var eiere og brukere av Kvernhaugen.[130] Søren og Karen Julie var i Spro 1877–1880, og senere innerster på Langfjeld hvor Søren først brukte en part av gården Langfjeld østre før han etterhvert tok over det hele en gang etter 1890. Han arbeidet samtidig som formann under isdriften. Karen Julie døde i 1890,[131] og enkemannen Søren Larsen giftet seg på nytt med sin avdøde kones søster Alette Lovise (se denne).
 • 5a. Karl Johan Sørensen Langfjell (1877 –1948), født i Spro og konfirmert fra Langfjeld.[132],[133] Smed og gårdbruker. Gift 1906 i Nesodden med Ida Augustsdatter Andersson (1875–1952),[134] født i Kville moderförsamling i Bohuslän av foreldre hemmansägare i Fjällbacka August Andreasson og h. Josefina Olausdotter.[135],[136] Familien var fra 1907 til etter 1910 bosatt i Vibes gate 10, Kristiania,[137] men flyttet omkring 1915 til Nesodden da Karl Johan dette året fikk skjøte av sin far på gårdparten Langfjeld gnr. 27 bnr. 4 og drev denne frem til sin død.[138] Ida Langfjell var som enke i 1949 bosatt med datteren Agnes i Glads vei på Grefsen i Oslo.[139] Karl og Ida Langfjell er gravlagt ved Gjøfjell kirke, Nesodden.[140],[141]
 • 6a. Sonja Langfjeld (1907–1977), født i Kristiania.[142] Gift 1928 i Nesodden med gråstensmurer Kristian Magnus Samuelsen (1901–1964),[143] født i Skovli gnr. 26 bnr. 16 på Spro i Nesodden av foreldre isarbeider og småbruker Sigvard Martinius Samuelsen og h. Anette Hansine Olsdatter.[144] Ekteparet var bosatt på Solbakke gnr. 25 gnr. 9 i Nesodden. Begge er gravlagt ved Gjøfjell kirke, Sonja Samuelsen i felles grav med hennes foreldre, og Kristian Samuelsen i felles grav med hans foreldre.[145],[146]
 • 7a. Bjørn Magnus Samuelsen (1928–1984), født på Oslo kvinneklinikk og døpt i Nesodden.[147] Montør. Gift omkring 1955 med syerske Turid Synnøve Danielsen (1932–2010).[148] Bjørn Magnus Samuelsen er gravlagt ved Ås kirke, Vestre Toten.[149] Turid Synnøve Samuelsen ble bisatt fra Rælingen kirke.[150]
 • 8a. Samuelsen (m) (–).
 • 8b. Samuelsen (k) (–).
 • 8c. Samuelsen (m) (–).
 • 8d. Samuelsen (m) (–).
 • 6b. Karl Sigurd Langfjell (1908–1981), født i Kristiania.[151] Sjåfør hos Aspelin og senere Norske Shell, bosatt i Norbygata i Oslo.[152],[153] Gift med Margot Hildur Nilsen (1906–1975), født på Lilleaker i Vestre Aker av foreldre arbeider ved kjemisk fabrikk Harald Nikolai Nilsen og h. Hilda Pauline Berntsen.[154] Sigurd og Hildur Langfjell er gravlagt på Nordre gravlund, Oslo.[155],[156],[157],[158]
 • 6c. Asbjørn Johannes Langfjeld (1908–1910), født og død i Kristiania.[159],[160]
 • 6d. Agnes Langfjeld (1915–1992), født og døpt på Rikshospitalet mens foreldrene var bosatt på Nesodden.[161] Gift 1956 i Oslo med sjømann fra København DK, Gunnar Preben Hansen (1925–1998).[162],[163] Agnes og Gunnar Preben Hansen er gravlagt på Østre gravlund, Oslo.[164],[165],[166],[167]
 • 7a. Hansen (m) (–).
 • 5b. Elida Mathilde Sørensdatter LangfjeldElida M. Bush (1880–1957), født i Spro,[168] og konfirmert fra Langfjeld.[169] Gift 1909 i Jacob menighet i Kristiania med smed Joachim Karsten Busk (1880–1962),[170],[171] født i Kristiania og en sønn av skredder Gunnar Busk og Helene Christiane Wetlesen i Korsveien, Svestad, Nesodden. Elida og Joachim var hos hennes far på Langfjeld i 1910, han midlertidig ettersom han arbeidet som maskinist ved jernbanen.[172] Han hadde reist til Boston i 1902 hvor han arbeidet med jernbanebygging, og reiste altså tilbake og giftet seg med Elida Mathilde. Ekteparet reiste imdlertid tilbake til USA, og da Elidas far Søren Larsen døde i 1917 er det anført i dødsfallsprotokollen at hun og Joachim befant seg på adressen 1423 – 5th St. Minneapolis MN. USA,[173] og da hans far Gunnar Busk døde i 1928 er de anført som bosatt i Minneapolis hvor ekteparet med barn finnes igjen i folketellingen 1930. Joachim navngis da som John K. Bush.[174],[175] Ekteparet ble skilt i USA og Joachim Busk flyttet tilbake til Nesodden hvor han døde på Nesodden aldershjem og gravlagt ved Gjøfjell kapell. Elida med samtlige barn ble værende igjen og bosatt i USA.[176],[177],[178] Ved folketellingen 1940 finner man Elida bosatt i Minneapolis sammen med sønnen Robert, døtrene Thelma og Helen, svigersønn og to barnebarn.[179] Elida M. Bush er gravlagt på Lakewood Cemetery Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA.[180]
 • 6a. Elsa Hedvig BuskElsie Bush (1909–1929), født i Langfjeld.[181] Til Minneapolis MN. USA. Død 20 år gammel. Elsie Bush er gravlagt på Lakewood Cemetery Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA.[182]
 • 6b. Helen Julia Bush (1911–2009).[183] Var i 1940 bosatt med ektemann og to barn hos sin mor og to søsken i Minneapolis.[184] Gift med Edward H. Bolstad (1912–1975). Helen Julia Bolstad og Edward H. Bolstad er gravlagt på Lakewood Cemetery Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA.[185],[186]
 • 7a. Bolstad (m) (ca. 1934–).
 • 7b. Bolstad (k) (ca. 1936–).
 • 6c. Thelma F. Bush (1913–1974).[187] Var i 1940 bosatt hos sin mor og to søsken i Minneapolis.[188] Gift med Del Stubstad (–). Ekteparet er nevnt i en nekrolog over Robert Bush i avisa Dual Star 9. mars 2003.[189] Thelma Bush Stubstad født 5. juni 1913 døde 11. mars 1974, Hennepin, Minnesota.[190]
 • 6d. Robert Norman Bush (ca. 1916–2003).[191] Var i 1940 bosatt hos sin mor og to søsken i Minneapolis.[192] Gift med Lori (–).[193]
 • 7a. Bush (k) (–). Gift med Tollefson (–).
 • 7b. Bush (k) (–). Gift med Chapman-Clerici (–).
 • 7c. Bush (m) (–).
 • 6e. Barbra Elizabeth Bush (1917–2008).[194] Gift med Irving Marvin Naslund (1916–2008), sønn av Otto og Minnie Naslund. Barbara Elisabeth Bush Naslund og Irving Marvin Naslund er gravlagt på Pleasant View Memorial Gardens Burnsville, Dakota County, Minnesota, USA.[195],[196]
 • 7a. Naslund (m) (–).
 • 7b. Naslund (k) (–).
 • 7c. Naslund (k) (–).
 • 4c. Karl Severin Petersen Langfjeld (1857–1890), født og konfirmert i Langfjeld.[197],[198] Hjemme på Langfjeld og hjalp sin mor med gården i 1875,[199] Gift 1876 med Andrea Larsdatter (1854–1918),[200] en søster av søsteren Karen Julies ektemann Søren Larsen Langfjeld, født i Rødningen i Sør–Odal av foreldre Lars Hansen og Marthe Sørensdatter som 1865 eide og brukte Kvernhaugen samme sted.[201],[202] Fikk skjøte på gården 1879 av sin mor som tok føderåd,[203] men døde imidlertid allerede i 1890.[204],[205] Skiftet opplyser om at enkens bror Søren Larsen har en part av gården, og det er han som senere tar over på Langfjeld østre. Enken Andrea Larsdatter giftet seg på ny i 1891 med sjømann Martin Bernhard Halvorsen Langfjeld (1861–) fra Langfjeld søndre, de fikk flere barn i sammen.[206],[207],[208] Andrea Larsdatter døde på Langfjeld i 1918.[209][210]
 • 5a. Martha Elida Karlsdatter Langfjeld (1881–1881), født og død i Langfjeld.[211],[212]
 • 5b. Peter Lorents Karlsen Langfjeld (1882–1882), født og død i Langfjeld.[213],[214]
 • 5c. Laura Elida Karlsdatter Langfjeld (1883–1883), født og død i Langfjeld.[215],[216]
 • 5d. Petter Karlsen Langfjeld (1884–1884), født og død i Langfjeld.[217],[218]
 • 5e. Martha Alvilde Karlsdatter Langfjeld (1885–1909), født i, og konfirmert fra Langfjeld.[219],[220] Død ugift på Langfjeld i 1909.[221]
 • 5f. Peter Kolbjørn Karlsen Langfjeld (1888–1910), født i, og konfirmert fra Langfjeld.[222],[223] Død ugift på Langfjeld i 1910.[224]
 • 4d. Alette Lovise Petersdatter Langfjeld (1859–1905), født og konfirmert i Langfjeld,[225],[226] og var 1875 i tjeneste på Agnorlabråten (nordre).[227] Hun fikk i 1890 en sønn utenfor ekteskap som ble født på Rikshospitalet, barnefar var vokter Hans Pedersen Aakeberg. Gift 1892 med sin avdøde søster Karen Julies ektemann Søren Larsen Langfjeld (1851–1917).[228],[229] Alette Lovise døde 1905 som gårdmannskone på Langfjeld østre.[230] Enkemannen Søren Larsen drev gården videre og døde der i 1917.[231],[232],[233]
 • 5a. Johan Hartvig Hansen Aakeberg (1890–), født på Rikshospitalet,[234] konfirmert 1905 fra Langfjeld,[235] skogsarbeider og bosatt hos stefaren på Langfjeld i 1910. [236] Emigrerte til Canada som ugift isarbeider i 1911.[237] Ved sin stefars død i 1917 var han opgitt med oppgitt adresse; 508 North St. North Yakima Wash. USA.[238]
 • 5b. Margit Julie Sofie Langfjeld (1896–1976), født i Langfjeld,[239] konfirmert 1910 fra Langfjeld.[240] Gift 1919 i Nesodden med lagerarbeider, gårdbruker og senere fiskehandler Alf Nikolai Nikolaisen Heltorp (1891–1979),[241],[242] født i Idd ØF av foreldre stenhugger, stenkjører og gårdbruker Johan Martin Oskar Nikolaisen Heltorp og h. Hulda Marie Augustsdatter på Heltorp gnr. 29 (senere 168) bnr. 2 i Idd.[243],[244],[245] Ekteparet var først bosatt i Østre Aker,[246],[247] men flyttet før desember 1925 til Hov i Idd som gårdbrukere (jf. dåpsinnførselen til datteren Solveig Gudrun). Samme år døde Alf Heltorps bror, Harald Martinius Heltorp, han var eier av gårdparten Lundtorp gnr. 29 bnr. 25 (nå gnr. 168 bnr. 25) som var utskilt fra foreldrenes bruk Heltorp gnr. 29 bnr. 2. Enken etter ham solgte i 1927 denne eiendommen til sin svoger Alf,[248],[249] som var bosatt på Lundtorp det samme året like etter denne eiendomshandelen da hans far døde av indre blødninger (etter å ha blitt overkjørt av sin egen hest).[250],[251],[252] Det er mulig at Alf kan være identisk med den Alf Heltorp som i 1950-årene drev fiskeforretning på Fiskebryggen i Halden.[253] Margit Julie Sofie og Alf Nicolai Heltorp er gravlagt på Os kirkegård i Halden.[254],[255],[256]
 • 6a. Gunnar Normann Heltorp (1920–1993), født på Kvinneklinikken i Oslo mens foreldrene var bosatt i Østre Aker.[257],[258] Vitnesbyrd 1939 fra mekanikerklassen ved yrkesskolen i Halden og arbeidet senere som møbelstapetserer.[259],[260] Gift 18. desember 1939/1943 med Ingerid Nathalie Ystrøm (1914–2001),[261],[262] født i Halden av foreldre sadelmaker og møbeltapetserer Hans Ystrøm (1883–1949) og h. Hanna Theresia Bergkvist (1887–1978).[263],[264],[265],[266],[267],[268] Gunnar Normann og Ingerid Nathalie Heltorp er gravlagt på Idd kirkegård, Halden.[269],[270],[271] Merk: det er oppgitt to forskjellige årstall for vielsen mellom Gunnar Heltorp og Ingrid Ystrom, datoen 18. desember 1939 er hentet fra en kirkebok tilhørende pinsemenigheten Salen i Halden, og datoen 18. desember er hentet fra en slektsbok omhandlende slekten Ystrøm (se referansenoter for begge).
 • 6b. Reidun Synnøve Heltorp (1922–2006), født i Østre Aker.[272] Gift med Jens Kristian Holmberg (1908–1981),[273] født på Holmberg i Idd av foreldre stenhugger og gårdbruker Hans Petter Pettersen og h. Andrine Bolette Jensen.[274] Jens Kristian og Reidun Synnøve Holmberg er gravlagt på Os kirkegård, Halden.[275],[276]
 • 6c. Solveig Gudrun Heltorp (1925–2008), født i Idd.[277] Gift med Asbjørn Heimdal (1923–2007), født i Østre Toten av foreldre mekaniker Alfred Adolfsen Heimdal og h. Ingeborg Marie Brenden på Mamelund av Sulustad.[278][279],[280] Asbjørn Heimdals foreldre eide Fredsvold mellom gnr. 22 bnr. 16 i Østre Toten fra og med 1928 og han overtok det fra sin mor i 1968.[281],[282] Asbjørn Heimdal døde i 2007,[283] og året etter solgte Solveig Gudrun Heimdal eiendommen i Totenvika.[284] Senere samme år døde hun på Halden sykehjem og er gravlagt på Os kirkegård i Halden.[285],[286],[287]
 • 4e. Emma Amalia Petersdatter Langfjeld (1862–1868), født og død i Langfjeld.[288],[289]
 • 4f. Agnes Fredrikke Petersdatter Langfjeld (1866–1873), født og død i Langfjeld.[290],[291]
 • 3b. Maren Regine Johannesdatter (1823–1881), født på en plass under Kopperud i Frogn,[292] konfirmert 1838 fra Sandbrekka.[293] I 1851 fikk hun en «uekte» sønn i en plass under Holt i Frogn, barnefar ble utlagt som ungkar Even Hansen Holtplass. og ikke lang tid etter giftet hun seg med Johan Hansen (1825–1909) som var født i plassen Holtberget av foreldre husmann Hans Kristiansen og Berthe Halvorsdatter.[294] En lakune i kirkebokmaterialet gjør at vielsen ikke kan finnes, men de var i følge konfirmasjonsinnførselen til sønnen Bernt Martinius et gift ektepar i 1852. De slo seg ned og forpaktet en del av Holt som i 1865 benevnes som Holt skov og senere som Holtbakken.[295],[296],[297] Maren Regine Johannesdatter døde i 1881,[298] imidlertid er det ved denne innførselen i kirkeboken en stor feil. Hennes bosted er anført som Bakker og ektemannen angis som Svend Andersen, dette er ikke riktig! Svend Andersen på Bakker var nemlig gift med ei Maren Isaksdatter.[299],[300] Denne feilen eller forvekslingen gjør det samtidig uvisst hvilken person som menes angående innførselen om dødsårsak (Selvmord med Strikke), feilen har muligvis oppstått ved en forveksling av Bakker og Bakken (Holtbakken). I dødsfallsprotokollen er ektemannens navn riktig innført, men fremdeles er det forvekslet mellom Bakker og Bakken.[301] Enkemannen Johan ble i Holtbakken til etter 1900 hvor han livnærte seg som arbeider og vedhugger, både i 1891 og 1900 delte han husvære med den gamle enke Samueline Samuelsdatter.[302] Johan Hansen døde 1909 som fattiglem i naboplassen Skarphella.[303],[304]
Faksimile fra Aftenposten 22. april 1913.
Faksimile fra Aftenpsten 26. Juli 1915.
Faksimile fra Aftenposten 16. oktober 1937. Merk at Carl Julius Evensen her som mange andre steder er oppgitt med feil fødested.
 • 4a. Carl Julius Evensen (1851–1937)., født utenfor ekteskap i en plass under Holt i Frogn, konfirmert 1867.[305] Gift 1. ca. 1879 med Severine Marie Sørensdatter (1857–1906), født i Snekkenes på Tromøy av foreldre matros Søren Jensen og kone Birthe Marie Frederiksdatter,[306] som i 1865 var selveier og fraktemann på Nes i Stokken, Austre Moland.[307] Carl Julius og Severine Marie var medlemmer av Den Lutherske frimenighet, noe som trolig er årsak til at vielsen og enkelte av barnas dåpshandlinger er vanskelig å finne. Severine Marie døde 1906 mens de var bosatt på Fjeldhammer i Østre Aker.[308],[309] Gift 2. 1908 med Anne Marie Olsen (1874–1923),[310] født på Nøtterøy av foreldre matros og gårdbruker Nils Olsen Sem og h. Mathilde Andersdatter.[311] Anne Marie var gift første gang med styrmann Nils Hansen, bosatt 1897 på Petterød, Nøtterøy. Fra første ekteskap hadde hun sønnene Nicolai Hansen (1897–) og Haakon Sem Hansen (1901–1921). Anne Marie Evensen døde 1923 i Kristiania.[312],[313] I Norge ser det ut til at Carl Julius har vært bosatt i Nes i Stokken i Austre Moland, Tjølling, Sandefjord, Sandeherred, Fjeldhammer i Østre Aker, Kristiania og en kort tid i Østre Bærum.[314],[315],[316] Carl Julius Evensen ble en kjent ishavsskipper, mest kjent for å ha ført selfangeren «Hertha» for rederiet A/S Oceans prøveekspedisjon til Antarktis i 1893 hvor han førte skuta sydover langs vestsiden av Graham Land.[317],[318],[319],[320] Cape Evensen, et nes på nordsiden av Auvert Bay på Graham Land, ble oppdaget av den franske antarktisekspedisjonen 1903–1905, og ble gitt sitt navn av Jean-Baptiste Charcot etter kaptein Carl Julius Evensen på «Hertha» som utforsket vestkysten av den antarktiske halvøya i 1893.[321] En «Obituary» for 1937 i Cambridge Journals nevner også at han førte fartøyet «Stella Polare» i 1899–1900 da skuta ble hyret av hertugen av Abruzzi for hans ekspedisjon til Franz Josefs land (Captain Carl Julius Evensen, master of the Stella Polare, in 1899–1900, when the ship was chartered by the Duke of the Abruzzi for his expedition to Franz Josef Land, has also died).[322] Etter anbefalinger fra Fridtjof Nansen, professor Nordenskjöld og Roald Amundsen ble kaptein Evensen i 1913 hyret av franskmannen Jules Payer for å frakte hans ekspedisjon fra Havre til Franz Josefs land. Etter avtalen skulle han tilbake for å hente ekspedisjonen tilbake til Frankrike et år senere.[323] Året etter dro Otto Sverdrup på en redningsekspedisjon for å lete etter to russiske ekspedisjonsskip som lå innefrosset utenfor Tajmyrlandet i Sibir. Sverdup ble tvunget til å overvintre til 1915, og skipet han var på gikk tom for kull. Det ble da satt i gang en hjelpeekspedisjon for å frakte en ny kullbeholdning. Som leder for denne ekspedisjonen ble utvalgt kaptein C. J. Evensen som skulle føre hvalfangeren «Kit» med en besetning på 16 mann.[324], [325] På sine eldre dager reiste Carl Julius til New York, først i 1923, og dernest i 1925 hvor han ble oppgitt som enkemann, skipsfører og bosatt i Østre Bærum. En merknad forteller videre at han skulle til sine barn.[326],[327] Enkemann og pensjonert skipskaptein Carl Julius Evensen døde 3. oktober 1937 i Brooklyn, Kings, New York og ble begravet 6. oktober s. å. på Ocean View Cemetery.[328] Om gravstedet har fått et nytt navn eller om Evensen senere er flyttet er ikke godt å si, men dødsannonsen i Nordisk Tidende forteller at begravelsen foregikk fra Sandstrøm kapell, 46. St. og 4. Ave., til Valhalla gravlund, Staten Island.[329] Det kan tillegges at nettsider og diverse oppslagsverk på internett har feilaktige og mangelfulle opplysninger angående Carl Julius Evensens fødested og foreldre; fødselsåret angis som regel til 1852 og fødestedet veksler mellom Sandefjord og Oslo, men han ble altså født i 1851 i en plass under Holt i Frogn.
 • 5a. Marie Evensen (1880–), født i Nes, Stokken Austre Moland.[330] Gift Hanson (jf. nekrologen til broren Antoni, se der.)
 • 5b. Rakel Evensen (1883–1948), født i Nes, Stokken Austre Moland.[331] Emigrerte 1904 til New York og var da bosatt i Larvik.[332],[333] Hun kom senere tilbake til Norge og reiste på ny til New York i 1908 sammen med søsteren Anna Margit, begge var da bosatt i Østre Aker.[334] Rakel Evensen befant seg 1910 i Cuyahoga, Cleveland Ohio, hvor hun var i tjeneste hos en familie Gandrup. På samme adresse oppholdt seg som leitagere hennes fremtidige ektemann Even (Eivind, Evan, Edward) og et par av hans brødre Thomas og Louis (Lars) Solberg.[335] Gift 1911 i Cuyahoga med Eivind Bertin Monsen Solberg (1883–),[336] født i Rolfsvåg, Samnanger i Os HOR av foreldre gårdbruker Mons Thomassen og h. Britha Eivindsdatter.[337],[338] Etternavnet Solberg ble tatt i bruk etter at Even og hans familie kom til Solberg i Os hvor de er i 1900.[339] Ved folketellingen 1910 er det en merknad om at matros Even Monsen var i utenriks sjøfart og at hans antatte oppholdssted var i Amerika, og at han hadde vært fraværende i over 1 år.[340] Even M. Solberg ble skipskaptein på Lake Erie, og ekteparet var bosatt i Cuyahoga frem til Rakels død i 1948.[341],[342],[343],[344]
 • 6a. Morten Solberg (1912 el. 1913–1969), skal være født i Norge. Gift 1934 i Cuyahoga, Cleveland, Ohio med Violet Lamphier (1914–1993),[345] født i Putnam, Ohio av foreldre Chas Lamphier og Bertie Schaefer. Ekteparet var 1940 bosatt i Cuyhoga.[346] Morten Solberg døde 1969 i Huron, Erie, Ohio, USA.[347] Violet Solberg døde same sted i 1993.[348]
 • 7a. Morten Solberg (ca. 1936–).
 • 6b. Clara Solberg (ca. 1914–), født i Ohio. Gift 1933 i Cuyahoga, Ohio, USA med Richard G. Vander Linde (ca. 1910–), født i Ohio av foreldre Henry Vander Linde og Anna Vande Velde.[349] Ekteparet var 1940 bosatt i Cuyahoga, Ohio.[350]
 • 7a. Dona C. Vander Linde (ca. 1934–).
 • 7b. Richard G. Vander Linde (ca. 1936–).
 • 7c. Grace M. Vander Linde (ca. 1938–).
 • 5c. Søren Kristian Evensen (1885–), født i Nes, Stokken Austre Moland.[351] Gift 1911 i Cuyahoga, Cleveland, Ohio med Marie Torjusen (1887–),[352] født i Lasalle, Illinois, USA av foreldre Torjus Aslaksen og h. Karen Karlsdatter. Hennes foreldre oppholdt seg noen år i USA, men flyttet tilbake til Norge hvor familien ved folketellingen 1910 er bosatt på Frivold østre i Fjære AA. Familien er nevnt i tellingen som hjemvendte norskamerikanere med siste bosted New Jersey i 1907. I denne tellingslisten finner man to søsken av Marie Torjusen som var født i Amerika, en bror Alfred f. 1885, og ut fra fødselsdataene det som må være en tvillingsøster, Aasine Marie f. 22. januar 1887.[353] Christian Evensen fikk amerikansk statsborgerskap 1914 i Cuyahoga, i den forbindelse var svogeren Even M. Solberg ett av vitnene.[354] Hans kone Marie reiste til Norge i 1916 for å besøke sine foreldre,[355] og da hun i 1923 på ny leverte søknad om pass for å besøke slektninger ble det opplyst at hun var fraskilt sin tidligere ektefelle Christian Evensen.[356]
 • 5d. Antoni Marconini Evensen (1887–1934), født i Tjølling (jf. folketelling 1900 Sandeherred). Navnet Marconini er en opkalling fra hans mors familie, Antoni Marconinis mormor var Birthe Marie Frederiksdatter f. 1814 i Larvik som datter av blikkenslager Frederich Marconini og Inger Helene Hvidt.[357] Antoni Marconini Evensen emigrerte som ugift gartner til New York i 1912.[358] Flyttet til Cleveland, Ohio.[359],[360] Der ble han 1918 gift med norskfødte Anna Petrea Olsen Kjær (1888–1974),[361] født i Flosta i Dypvåg AA av foreldre sjømann Christen Olsen og Bertha Evine Pedersen.[362] Hennes foreldre ble viet 1885 i Sjømannskirken i New York.[363] Anthony M. Evensen døde 1934 og ligger begravet på Alger Cemetry, Cuyahoga, Cleveland Ohio.[364] Anna P. Evensen døde 1974 I Lakewood, Cuyahoga, Ohio og ligger også begravet på Alger Cemetery.[365],[366] Opplysningen om barn, barnebarn og oldebarn er hentet fra ekteparets nekrologer.[367],[368]
 • 6a. Irene Evensen (–). Gift med Ronald Ware.
 • 7a. Richard Ware (–).
 • 7a. Debra Ware (–).
 • 7a. Ronald Ware (–).
 • 6b. Adele Evensen (–). Gift med John Dobra, Rochester, Michigan.
 • 7a. Ronald Dobra (–).
 • 8a. Mathew Dobra (–).
 • 8a. Kelly Dobra (–).
 • 5e. Anna Margit Evensen (1889–?1947), født i Sandefjord (jf. folketelling 1900 Sandeherred). Emigrerte 1908 til New York sammen med søsteren Rakel, begge var da bosatt i Østre Aker.[369] Gift 1919 i Ohio med misjonær Oscar Emil Meberg (1892–?1965),[370] født på Meberg, Vanse VA av foreldre Ole Adolf Pedersen og h. Eline Hansdatter. Udokumenterte opplysninger forteller at Margit døde 1947 i Farsund og at Oscar Emil ble gift på ny og døde 1965, begravet i Orlando, Florida. Ekteparet skal ha hatt tre døtre.
 • 5f. Ruth Evensen (1891–), født i Sandeherred (jf. folketelling 1900 Sandeherred). Emigrerte 1910 til New York, var da bosatt i Astridsgt. 7.[371] Hun var senere hjemme på besøk og reiste tilbake til New York i 1913 med broren Karl Severin.[372] Gift 1915 i Cuyahoga, Ohio med Nils L. Larsen (ca. 1887–),[373] født i Danmark av foreldre Rasmus og Sophie Larsen. I 1920 var ekteparet bosatt i Jamestown, Chautauqua, New York. Nils Larsen ble da oppgitt å være pastor.[374] I 1930 var de flyttet til Hartford, Connecticut. Nils Larsens yrke ble da oppgitt som Clergyman, Congregational Church.[375] 10 år senere var Nils og Ruth Larsen bosatt i Hartford Town, Connecticut. Nils Larsen oppgis da som Minister of Gospel.[376]
 • 6a. Florence Larsen (ca. 1917–), født i New York, USA.
 • 6b. Elenore Larsen (ca. 1918–), født i New York, USA.
 • 6c. Nils Lorence Larsen (ca. 1923–), født i Connecticut, USA.
 • 6d. Kenneth Larsen (ca. 1924–), født i Connecticut, USA.
 • 6e. Sheldon Larsen (ca. 1926–), født i Connecticut, USA.
 • 6f. Dorothy May Larsen (ca. 1929–), født i Connecticut, USA.
 • 5g. Samuel Evensen (1893–1948), født på Puggestad i Sandeherred.[377] Emigrerte 1911 som ugift mekanisk arbeider til Ohio.[378],[379] Gift på ukjent tid og sted med norskfødte Sophie M. Evensen (ca. 1891–). Ekteparet var bosatt i Cuyahoga, Cleveland, Ohio i 1930 og 1940.[380], [381] Samuel Evensen døde 1948 i Ohio, USA.[382]
 • 6a. Frances Evensen (ca. 1925–), født i Ohio, USA.
 • 6b. Ralph Evensen (ca. 1930–), født i Ohio, USA.
 • 5h. Karl Severin Evensen (1897–), født på Hasle i Sandar.[383] Emigrerte 1913 som ugift dekksgutt til New York, han reiste da med søsteren Ruth som hadde emigrert tidligere og hadde vært hjemme på besøk.[384] Var i Cleveland, Ohio i 1917–1918.[385]
 • 4b. Bernt Martinius Johansen (1852–1936), født i en plass under Holt i Frogn (ved begravelsen er fødested oppgitt som Holtberget), konfirmert 1867.[386] Hjemme i Holtbakken 1875. Var ved vielsen 1877 tjenestedreng bosatt i Skarphella under Holt i Frogn. Gift med tjenestepike Anne Helene Hansdatter (1853–1928),[387] født i Bråten under Fuglesang (Brevikbråten, Fuglesangbråten) av foreldre husmann u. jord og fisker Hans Johannesen og Johanne Nilsdatter.[388],[389] Bernt Martinius Johansen var skogs- og isarbeider og bosatte seg i Damstuen av Tomter i Frogn, senere på en eiendom utskilt av Tomter; nemlig Fredbo gnr. 20 bnr. 10.[390],[391] Anne Helene Hansdatter døde på Fredbo i 1928 og Bernt Martinius Johansen døde i 1936, begge er gravlagt på Frogn kirkegård.[392],[393],[394]
 • 5a. Johan Herman Berntsen (1878–), født i Damstuen.[395] Var i 1900 hustømmermannslærling og bosatt hos foreldrene i Damstuen i 1900, fortsatt Damstuen ved vielsen i 1904. Gift med Alette Gundersen Nord–Dal (1877–) som da tjente på Grøterud i Nordby,[396] født på Nord–Dal i Frogn av foreldre gårdbruker Gunder Larsen Dal og Birthe Marie Andreassen.[397] Ekteparet flyttet til Sperrevik av Oppegård i Frogn, på hvilken eiendom Johan fikk auksjonsskjøte i 1911 og beholdt den til 1931.[398],[399]
Betalende sommergjester var en viktig inntektskilde for mange småbrukere, her en annonse som Martha Erichsen fikk rykket inn flere ganger i begynnelsen av 1930–årene. Faksimile fra Aftenposten 28. juli 1931.
 • 6a. Martha Helene Berntsen (1905–1978), født i Damstuen i Frogn.[400] Gift 1927 i Johannes menighet, Oslo med cand.pharm. og småbruker på Damstuen av Sperrevika i Frogn Hans Ole Erichsen (1878–1940),[401],[402] født i Furnes HED av foreldre residerende kapellan og senere stiftsprost Hans Emil Erichsen og h. Jakobine Karine f. Hovland.[403] Hans O. Erichsen døde 1940 og ble begravet ved Frogn kirke.[404] Martha Erichsen fikk overdratt til seg skjøte på Sperrevika i 1942 fra sin svoger dr. Jacob Erichsen som hadde eid eiendommen fra 1931. Ved matrikkelutkaster av 1950 sto Martha Erichsen som eier av Sperrevika gnr. 19 bnr. 5 samt 23 parseller under samme gårdsnummer. Hun ga i 1964 Frogn kommune gavebrev på Sperrevika mot at kommunen forpliktet seg til å tilplante eiendommen med skog og la stedet forbli uforandret i hennes levetid.[405],[406] Martha Erichsen Spervik døde på Grande Aldershjem i Drøbak og ble gravlagt på Frogn kirkegård.[407],[408]
 • 5b. Jørgen Martinius Berntsen Fredbo (1885–1966), født i Damstuen.[409] Isarbeider og tømmermann, bosatt hos foreldrene i Damstuen i 1900 og 1910, flyttet før 1918 til Fredbo gnr. 20 bnr. 10 i Frogn. Gift 1906 med Inga Sofie Gundersen (1887–1944),[410] født i en plass under Blixland i Tomter i Hobøl av foreldre husmann Gunder Kristiansen og Marie Danielsdatter.[411] Begge er gravlagt ved Frogn kirke.[412],[413]
 • 6a. Bertha Marie Berntsen Fredbo (1908–1989), født i Damstuen i Frogn. Justisdepartementets bevilling av 12. januar 1967 til å anta navnet Fredbo.[414] Gravlagt i Frogn.[415]
 • 6b. Gunda Helene Berntsen (1909–2000), født i Damstuen i Frogn.[416] Gift 1929 i Drøbak med sjåfør Jacob Johansen Bjerke (1904–1988),[417] født på Gulliplass, Kroer i Ås av foreldre bryggearbeider Johan Olsen Haug og h. Anne Helene Johannesdatter (se merknad i dåpsinnførsel).[418] Begge er gravlagt i Frogn.[419],[420] Merk at det er avvik i fødselsdatoen for Jacob Bjerke: dåpsinnførsel og vielse i kirkebok oppgir 22. november mot 24. november på gravminnet og folketellingen 1910.
Gravminnet til Johan Røed (1909–1993) og Margrethe Røed (1912–2003) på Frogn kirkegård. Foto: Mai Berggren.
Gravminnet til Edvin Engebakken (1920–1978) på Frogn kirkegård. Foto: Mai Berggren.
 • 6c. Margrethe Lovise Berntsen Fredbo (1912–2003), født i Damstuen i Frogn.[421] Gift 1945 på Follo sorenskriverkontor med gårdbruker Johan Røed (1909–1993),[422] født på Nedre Tomter i Frogn av foreldre gårdbruker Hans Karlsen Røed og h. Hanna Lovise Andreassen Holt.[423] Johan Røeds far døde året etter han var født, og fra han var voksen var det Johan som sto for gårdsdriften på Nedre Tomter og overtok som eier i 1943.[424] Margrethe og Johan Røed er gravlagt ved Frogn kirke.[425],[426]
 • 6d. Ingeborg Johanne Berntsen (1914–1969), født i Damstuen i Frogn.[429] Gift 1947 med keramikkarbeider Peder Bakken (1916–1995).[430] Begge er gravlagt ved Frogn kirke.[431],[432]
 • 6e. Randi Lagertha Berntsen Fredbo (1918–2013)., født i Fredbo gnr. 20 bnr. 10 i Frogn. Justisdepartementets bevilling av 12. januar 1967 til å anta navnet Fredbo.[433] Død på Ullerud sykehjem i Drøbak og begravet ved Frogn kirke.[434]
 • 5c. Harald Berntsen (1890–1969), født i Damstuen.[435] Tømmermann, hjemme hos foreldrene i Damstuen i 1900 og 1910. Gift 1913 i Kristiania med Grethe Lovise Fjeldstad (1889–1954),[436] født på Verpet (Melby søndre) i Nordby av foreldre hjulmaker Johan Gustav Andresen og Samueline Olava Stensdatter.[437] Navnet Fjeldstad har opphav i gården Fuglenebbet som hennes far senere kjøpte og døpte om til Fjeldstad. Harald Berntsen og kone bodde først på Fjeldstad, det tidligere Fuglenebbet, og på Sneis i Nordby i 1920, men kjøpte i 1921 gårdsbruket Monsrud i Frogn og flyttet dit. Sønnen Bjarne Berntsen forpaktet gården fra 1954.[438],[439],[440]
 • 6a. Helga Othilie Berntsen (1914–2002), født i Fjeldstadplass i Nordby.[441] Gift med Kåre Brekken (1913–1985), Dyrløkke i Frogn. Begge er gravlagt ved Frogn kirkegård.[442],[443]
 • 7a. Kjell Brekken (1945–1952).[444]
 • 6b. Ragna Lagertha Berntsen (1915–2002), født på Fjeldstad i Nordby.[445] Gift 1938 i Frogn med fisker Arne Kolbjørn Hansen (1910–1998),[446] født i Kleiva av Ottarsrud i Frogn av foreldre arbeider Harald Hansen og h. Clara Hansen. [447] Begge er gravlagt ved Drøbak kirkegård.[448],[449]
 • 6c. Bjarne Georg Berntsen (1920–2006), født på Sneis i Nordby, Ås.[450].[451] Gift 1952 med Eva Helene Stenstad (1933–2017).[452],[453]
 • 7a. Berntsen (k) (1953–).
 • 7b. Berntsen (m) (1957–).
 • 7c. Berntsen (k) (1960–).
 • 6d. Borghild Berntsen (1922–2008), født på Monsrud i Frogn.[454] Gift med Edvin Engebakken (1920–1978), født på Engebakken i Løten HED av foreldre skogsarbeider Thorvald Theodorsen og h. Selma Syversdatter.[455] Borghild og Edvin Engebakken er gravlagt ved Frogn kirkegård.[456],[457],[458]
 • 7a. Engebakken (k) (–).
 • 7b. Engebakken (k) (1958–2009).
 • 6e. Signe Marie Berntsen (1923–2006), født på Monsrud i Frogn.[459] Gift 1945 i Frogner kapell i Oslo med Aksel Engebakken (1918–1979),[460] født på Engebakken i Løten HED av foreldre skogsarbeider Thorvald Theodorsen og h. Selma Syversdatter. Begge er gravlagt i Kolbotn i Oppegård.[461],[462]
 • 7a. Engebakken (k) (–).
 • 7b. Engebakken (k) (–).
 • 7c. Engebakken (k) (–).
 • 6f. Marit Kristine Berntsen (1926–2011), født på Monsrud i Frogn.[463] Gift 1950 i Frogn med grunnmurarbeider Arne Halvor Aas (1920–2006),[464] Skogheim i Nordby. Begge er gravlagt i Nordby i Ås.[465],[466]
Gravminnet til Karl Nicolai Johansen (1855–1942) og Emilie f. Kristiansen (1864–1915) med deres sønner Oskar Bjarne Karlsen (1898–1988) og Hans Fredrik Karlsen (1885–1978). Frogn kirkegård. Foto: Mai Berggren.
 • 4c. Karl Nicolai Johansen (1855–1942), født i en plass under Holt i Frogn og konfirmert 1870 fra Holtbakken.[467] Var 1882 tjenestedreng i Skarphella under Holt da han ble gift med Emilie Kristiansen (1864–1915),[468] født i Stridenhaug under Tannum i Vestby av foreldre husmann Kristian Johansen og Karen Hansdatter.[469],[470],[471] Ekteparet var senere i vielsesåret på Bilit i Frogn, men fra 1883 og utover var familien husmannsfolk og senere forpaktere i Torshytta under Tomter nedre.[472],[473],[474] Emilie døde 1915 på Diakonhjemmet i Kristiania. Begge er gravlagt ved Frogn kirke.[475],[476],[477]
 • 5a. Johan Konrad Karlsen (1882–1969), født på Bilit i Frogn.[478] Gårdsgutt, kjørekar, sjåfør. Gift 1909 i Drøbak med Inga Marie Johannesen (1888–1965),[479] født på Dalen av Nord–Dal i Frogn av foreldre skredder og gårdbruker Johannes Larsen og Johanne Amalie Johannesdatter.[480] Ved folketellingen 1910 var ekteparet bosatt i Conradisgate 6 i Kristiania,[481] i 1923 i Markveien 26 hvor Johan Konrad var sjåfør for Trygve Rødsrud,[482] og hadde samme adresse ved dødsfallsmeldingen til hans far i 1942.[483] Johan Konrad og Inga Marie Karlsen er gravlagt på Østre gravlund, Oslo.[484],[485],[486],[487]
 • 6a. Esther Anette Karlsen (1909–1996), født i Drøbak.[488] Gift med Thorbjørn Nilsen (1910–1970). Begge er gravlagt ved Østre gravlund, Oslo.[489],[490],[491]
 • 7a. Torgunn Nilsen (1945–2009). Gravlagt i felles grav med sine foreldre[492]
 • 5b. Ragna Kaspara Karlsdatter (1883–), født i Torshytta u. Tomter nedre i Frogn.[493] Emigrerte i 1907 til Canada.[494] I dødsfallsmeldingen etter hennes far i 1942 er det oppgitt at hun befant seg i USA.[495]
 • 5c. Hans Fredrik Karlsen (1885–1978), født i Torshytta u. Tomter nedre i Frogn.[496] Dagarbeider, kjørekar, lagerbetjent, murerarbeider. Gift 1. 1908 i Frogn med Marie Sigrid Hansdatter (1884–1918),[497] født på Steinhuk i Frogn av foreldre arbeider Hans Johannesen og h. Hansine Baltzersen.[498] Ekteparet var i 1908 bosatt på Skjønhaug under Skjellerud i Frogn og i 1910 bosatt i Tamburbakken 104 i Drøbak.[499] Sigrid Marie Karlsen døde 1918 i Drøbak.[500],[501] Gift 2. 1920 i Fagerborg menighet i Kristiania med Gyda Natalie Svendsen (1878–1920),[502],[503] født i Paulus menighet av foreldre tomtearbeider Nicolai Anton Svendsen og h. Bolette Marie Olsdatter.[504] Ekteparet var bosatt på Nygård i Frogn, men allerede høsten etter de ble viet døde Gyda Natalie av blodforgiftning.[505],[506],[507] Ved sin fars død i 1942 var Hans Fredrik bosatt på Løkkedal i Frogn.[508] Hans Fredrik Karlsen er gravlagt ved Frogn kirke.[509]
Amerikabåten M/S «Bergensfjord» hvor Karl Henry Bjermo hadde sin arbeidsplass som bartender fra 1956 til 1968. Foto: Björn Larsson.
 • 6a. Karl Henry Bjermo (1908–1977), født på Skjønhaug under Skjellerud i Frogn. Merknad i dåpsinnførsel: Iflg. skr. fra Justisdept. av 19. nov. 1937 har Karl Henry Karlsen fått tillatelse til å anta navnet Bjermo som slektsnavn istedenfor Karlsen, slik at hans fulle navn blir Karl Henry Bjermo.[510] Konfirmert 1922 i Drøbak.[511] Arbeidet fra 1949 til 1955 som tjener og bartender på amerikabåten M/S «Oslofjord», og fra 1956 til 1968 som bartender ombord på M/S «Bergensfjordfjord».[512] Gift 1. 1938 i Oslo med Solveig Marie Karlsen (1912–1953),[513],[514] født i Kristiania av foreldre arbeider i sykkelforretning og senere lagersjef hos A. Gresvig, Sigurd Karlsen og h. Hedvig Marie Margrete Langner.[515],[516] Solveig Marie Bjermo er gravlagt på Østre Aker kirkegård.[517],[518] Gift 2. i 1956 med Rigmor Birgitte Fredheim (1914–1988).[519] Karl Henry Bjermo døde i 1977,[520],[521] og Rigmor Bjermo i 1988.[522],[523] Begge er gravlagt på Østre Aker kirkegård, Oslo.
 • 7a. Kari Bjermo (–).
 • 6b. NN (1910–1910), udøpt drengebarn, født og død i Drøbak.[524],[525]
 • 6c. Haakon Bjermo (1913–1993), født i Drøbak. Merknad i dåpsinnførsel: Justisdept. har 9. nov. 1938 bevilget navneforandring, så hans fulle navn blir Håkon Bjermo.[526] Konfirmert 1927 i Frogn og hadde da bopel hos gartner Jansen.[527] Ugift. Var i 1954 med på en overfart som reservemannskap på M/S «Oslofjord».[528] Gravlagt på Østre Aker kirkegård, Oslo.[529],[530]
 • 5d. Harald Karlsen (1887–1960), født i Torshytta u. Tomter nedre i Frogn.[531] Kjørekar, sjåfør, frukthandler, ekspeditør, lagerarbeider. Gift 1. 1912 i Trefoldighetskirken i Kristiania med Kamilla Lisa OlsdatterCamilla Elisa Olsen (1880–1942),[532] født i Eid, Nordfjordeid SF av foreldre husmann og kirketjener Ole Jensen og h. Malene Gjertsdatter.[533] Camilla var i 1910 i tjeneste på Ottarsrud i Frogn, nabogården til Tomter nedre og Torshytta, det er derfor trolig i den forbindelse at ektefolkene møttes.[534] Ved vielsen var Harald bosatt i Schultz gate i Kristiania, men ekteparet flyttet senere til Conradis gate 6 før de omkring 1920 flyttet til nr. 4 i samme gate hvor de ble værende livet ut.[535],[536],[537],[538],[539],[540],[541] Camilla Carlsen døde på Ullevold sykehus og ble gravlagt på Østre gravlund. Ingen etterkommere.[542],[543] Gift 2. 1944 hos notarius publicus i Oslo med syerske Inger Hermansen (1890–1960),[544] født på Husøy i Slagen VF av foreldre skipstømmermann Kristen Hermansen og h. Lovise Alette Jonassen.[545] Harald Carlsen døde på Hamar kommunale sykehus.[546] Harald og Inger Carlsen ble gravlagt på Østre gravlund, Oslo.[547],[548],[549],[550]
 • 5e. Haakon Karlsen (1890–1959), født i Torshytta u. Tomter nedre i Frogn.[551] Emigrerte 1910 som ugift gårdsarbeider til Minnesota, USA.[552],[553],[554] Var i 1917–1918 drosjesjåfør med adresse 10 West 2th St. Duluth, Minnesota, og befant seg i USA ved farens død 1942.[555],[556] Haakon Carlsen døde i St. Louis County, Minnesota.[557]
 • 5f. Karl Johan Karlsen (1892–1971), født i Torshytta u. Tomter nedre i Frogn.[558] Tømmermann. Gift 1915 i Frogn med Elise Marie Ingebretsen (1892–1990),[559] født i Askebakke i Frogn av foreldre gårdbruker Edvard Ingebretsen og h. Marie Johanne Kristensen.[560] Ekteparet var først bosatt på Fredbo og Damstuen i Frogn, men kjøpte så i 1920 eiendommen Lundheim gnr. 98 bnr.4 i Nordby i Ås, en eiendom utskilt fra Sundbyødegården.[561] Begge er gravlagt ved Nordby kirke i Ås.[562],[563]
 • 6a. Else Johanne Lundheim (1915–2005), født i Fredbo, Frogn. Merknad i dåpsinnførsel: Ved Justisdept. bevilling 10. nov. 1943 er Elise Johanne Karlsen medd. tillatelse til å anta navnet Lundheim som slektsnavn.[564] Gift 1952 i Ås med kontorsjef ved høvleri Kristian Olai Pedersen (1902–1980,[565] født i Bergen av foreldre stuert Kristian Olai Pedersen og h. Marthe Oline Knudsen.[566] Både Else og Kristian var ved ekteskapslysningen bosatt på Skyssjordet i Nordby, Ås. Else og Kristian Pedersen er gravlagt på Nordby kirkegård i Ås.[567],[568],[569],[570]
 • 6b. Birger Lundheim (1917–1956), født i Damstuen, Frogn. Merknad i dåpsinnførsel: Ved Justisdept. bevilling 10. nov. 1943 medd. tillatelse til å anta navnet Lundheim som slektsnavn.[571] Birger Lundheim er gravlagt ved Nordby kirke i Ås.[572]
 • 6c. Åge Lundheim (1922–2000), født i Lundheim, Nordby i Ås.[573] Lagerekspeditør, kjøpmann. Drev Langhus Landhandleri i Ski fra ca. 1955 til etter 1965.[574],[575] Gift 1950 i Vestre Toten med ekspeditrise bosatt i Ski Astrid Stenvold (1927–),[576],[577] født i Vestre Toten av foreldre småbruker Laurits Olsen Stenvold og h. Asta Nikolaisdatter Enger.[578] Åge Lundheim er er gravlagt ved Nordby kirke i Ås.[579],[580]
Gravminnet til Einar Trygve og Maren Sofie Karlsen samt deres sønn Erik Lindø Karlsen, Drøbak kirkegård. Foto: Nils Eirik Jevne.
 • 5g. Einar Trygve Karlsen (1896–1970), født i Torshytta u. Tomter nedre i Frogn.[581] Kjørekar, arbeider, gårdsarbeider. Gift 1919 i Drøbak med Maren Sofie Ingebretsen (1892–1980),[582] født i Askebakke i Frogn av foreldre gårdbruker Edvard Ingebretsen og h. Marie Johanne Kristensen.[583] Begge er gravlagt i Drøbak.[584],[585]
 • 6a. Erik Lindø Karlsen (1920–2006), født i Drøbak.[586] Sjømann og bygningssnekker.[587] Gift 1945 i Ski i Kråkstad med Else Marie Andresen (1921–2002),[588] født i Ski av foreldre husmann på Vestli (Langhusplass) Jens Sigvart Andresen og h. Bertine Olsen.[589] Merk: Fødselsdato for Else Johanne er i klokkerboka 23. desember, i motsetning til vielsesinnførselen og gravminnet som angir 24. desember. Erik Lindø Karlsen er gravlagt i felles grav med sine foreldre på Drøbak kirkegård.[590] Else Johanne Karlsen er gravlagt på Ski kirkegård.[591]
 • 6b. Rolf Karlsen (1921–1921), født og død i Drøbak.[592],[593]
 • 6c. Arne Karlsen (1922–1923), født og død i Drøbak.[594],[595]
 • 6d. Alf Gunnar Karlsen (1924–2007), født i Drøbak.[596] Formann. Gift 1955 i Oslo med kontordame Randi Elinor Hansen (1928–).[597],[598],[599] Alf Gunnar Karlsen døde på Stovnerhjemmet i Oslo, bisatt fra Fossum kirke og gravlagt på Vestre Aker kirkegård.[600],[601]
 • 6e. Ingrid Johanne Karlsen (1925–1933), født i Drøbak.[602] Druknet i Oslofjorden.[603]
 • 6f. Egil Karlsen (1928–2011), født i Drøbak.[604] Lagerarbeider. Gift 1956 i Oslo med sykepleier Torny Bjørg Aamdal (1929–1996).[605] Egil og Torny Bjørg Karlsen er gravlagt på Østre gravlund, Oslo.[606],[607],[608],[609]
 • 5h. Oskar Bjarne Karlsen (1898–1988), født i Torshytta u. Tomter nedre i Frogn.[610] Var bosatt hjemme i Torshytta ved sin fars død 1942.[611] Begravet ved Frogn kirke.[612]
 • 5i. Reidar Karlsen (1900–1986), født i Torshytta u. Tomter nedre i Frogn.[613] Skogsarbeider, tømmermann, byggmester og småbruker. Gift 1921 i Gjerdrum med Borghild Karlsdatter (1896–1996),[614],[615] født i Vestre Aker av foreldre møller Karl Olsen og h. Hanna Martinsen i Maridalsveien 255 (i 1921 møllermester ved Aktiemøllen i Gjerdrum og bosatt på Horka).[616] Byggmester Reidar Karlsen kjøpte 1922 Haukerud bnr. 5 av Kulsrud i Gjerdrum i tillegg til bnr. 28 av samme gård.[617] Reidar og Borghild Karlsen er gravlagt på Heni kirkegård, Gjerdrum.[618],[619]
 • 6a. Rolf Karsten Karlsen (1920–2015), født i Gjerdrum.[620] Gift med Margit Elvang (1921–), født i Bø TEL av foreldre Hans Halvorsen og h. Rønnaug Knutsdatter på Elvang.[621] Ekteparet var 1963 bosatt ved Ask i Gjerdrum.[622] Rolf Karsten og Margit Karlsen er gravlagt på Heni kirkegård, Gjerdrum.[623],[624]
 • 6b. Signe Helene Karlsen (1922–2014), født i Gjerdrum.[625] Gift 1947 i Gjerdrum med møller ved Mårud i Sør–Odal Kåre Valentin Johannesen (1914–),[626],[627] født på Rikshospitalet i Kristiania av foreldre enkemann og brødkjører Johannes Ludvig Johannesen (1867–1948) og ugift vaskepike Kirsten Marie Nilsen (1891–).[628] Kåre Valentin Johannesen ble konfirmert i 1930 og var da bosatt på Lien i Ullensaker.[629] Signe Helene Johannesen er gravlagt på Heni kirkegård i Gjerdrum.[630]
 • 6c. Ingeborg Emilie Karlsen (1924–1991), født i Gjerdrum.[631] Gift 1947 i Gjerdrum med røkter Otto Rolid (1922–2011),[632] født i Venabygd, Ringebu OPL av foreldre gårdbruker August Olsen Dalbak og h. Kristine Emilie Jakobsdatter på Role.[633] Ekteparet var 1963 bosatt i Gjerdrum.[634] Ingeborg døde i 1991 og Otto Rolid ble gravlagt 2011 i Venabygd.[635]
 • 6d. Kari Borgny KarlsenBorgny Eikstam (1926–1986), født i Gjerdrum.[636] Var 1954 bosatt i Sørkedalsveien 1 i Oslo da hun fikk bevilling til å anta Eikstam som slektsnavn.[637] Var i 1986 bosatt på Romsås.[638] Kari Borgni Karlsen er gravlagt i felles grav med sine foreldre på Heni kirkegård, Gjerdrum.[639]
 • 6e. Per Karlsen (1930–), født i Gjerdrum. Gift før 1963 med Kjellaug Jensen fra Hokksund.[640]
 • 6f. Anne-Lise Karlsen (1932–), født i Gjerdrum. Gift 1957 med Odd Gunnar Johnsrud (1931–) fra Rælingen.[641],[642]
 • 6g. Knut Karlsen (1937–), født i Gjerdrum.[643]
 • 5j. Herman Asbjørn Karlsen (1904–1982), født i Torshytta u. Tomter nedre i Frogn.[644] Lagerarbeider. Gift 1931 i Nordstrand menighet med Olga Kristofa Vernersen (1900–1990),[645],[646] født i Vestre Fredrikstad av foreldre matros Karl Ludvig Vernersen og h. Hanna Kristine Kristensen på Trosvikstranden.[647] Ekteparet var i 1955 bosatt i Mosseveien 149 på Bekkelaget i Oslo, Herman A. Karlsen var da lagerarbeider hos firma Harald Ohlsen.[648] Begge ligger gravlagt på Bekkelaget urnelund.[649],[650]
 • 6a. Eivind Karlsen (–).
Gravminnet til Elma Kamilla Skjønhaug f. Karlsen (1910–2006) og Harald Skjønhaug (1901–1991) på Frogn kirkegård. Foto: Mai Berggren.
Gravminnet til kaptein Idun Norgen Hansen og Marie Erikka f. Thorsdal på Drøbak kirkegård. Foto: Nils Eirik Jevne.
Gravminnet til Arnt M. og Ragna Jørgensen på Drøbak kirkegård. Foto: Nils Eirik Jevne.
 • 5k. Elma Kamilla Karlsen (1910–2006), født i Torshytta u. Tomter nedre i Frogn.[651] Var i 1928 fadder ved dåpen til sin nevø Egil Karlsen og var da husholderske hos sin far i Torshytta. Var bosatt hjemme i Torshytta ved sin fars død 1942.[652] Gift med Harald Skjønhaug (1901–1991), født på Stubberud i Frogn av foreldre forpakter Abraham Andreassen og h. Anne Marie Edvardsen.[653] Harald Skjønhaugs far kjøpte i 1908 Skjønhaug, en part av gården Skjellerud i Frogn, hvilket Harald overtok etter ham og har sitt etternavn fra. Harald Skjønhaug var gårdbruker som dyrket mest poteter og bær, i tillegg var han kirketjener i Frogn kirke.[654] Harald og Elma Skjønhaug er gravlagt ved Frogn kirke.[655],[656]
 • 6a. Skjønhaug (m) (1948–).[657]
 • 4d. Helene Sofie Johansdatter (1858–1933), født i en plass under Bjerke i Frogn.[658] Hjemme i Holtbakken som sypige 1875.[659] Gift 1886 i Frogn med isarbeider Karl Gustav Hansen (1852–1929) som da befant seg på Svestad i Nesodden,[660] og skal være født i Kristiania utenfor ekteskap av matros Hans Kristiansen og piken Anne. Han var plassert som fattiglem på Nylenna av Munkerud i Nesodden i 1865,[661] og ble konfirmert derfra i 1867,[662] ble så i 1871 sendt til Lakkegata i Kristiania[663] før han altså dukker opp på Nesodden igjen som isarbeider ved giftermålet. Ekteparet flyttet rett etter vielsen til Drøbak.[664],[665],[666] Karl Gustav Hansen og Helene Sofie Hansen ble gravlagt på Drøbak kirkegård.[667],[668],[669],[670],[671]
 • 5a. Harald Oskar Hansen (1887–1951), født i Drøbak.[672] Ved sin fars død i 1929 ble Harald Oskar oppgitt å være uten fast bopel. Ved morens død i 1933 var han oppført med adressen 1446 Laburnum Ave., Chico, California, USA. Barberer. Gift ca. 1917, trolig i Canada, med Mabel Williams Sheppard (1884–1971), født i Montreal, Quebec, Canada av foreldre George James Sheppard (1855–1928) og h. Emma Ada Bennett (1851–1918).[673] Ekteparets barn ble født i Canada, men familien bosatte senere seg i Chico, Butte County, California. Harold Oscar Hansen og Mabel Williams Hansen er gravlagt på Chico Cemetery samme sted.[674],[675],[676],[677]
 • 6a. Arthur Norgen Hansen (1917–1997), født i Canada. Var bygningssnekker i 1940. Bosatt i Carmichael, Sacramento. Gift med Claire H. Hansen (1917–).[678],[679] Arthur Norgen Hansen døde i Sacramento, California.[680]
 • 6b. Earl Bennett Hansen (ca. 1920–), født i Canada. Var «Clerk» i 1940.
 • 5b. Konrad Severin Hansen (1889–1970), født i Drøbak.[681] Sjømann,[682],[683], senere fabrikkarbeider i Sarpsborg og Fredrikstad (Titan, senere Kronos Titan AS). Bosatt på Nabbetorp i Fredrikstad. Gift 1915 i Østre Fredrikstad med Mary Viktoria Andersen (1891–1958),[684] født i Fredrikstad av foreldre arbeider Peter Jakob Andersen og h. Marie Strand på Løkkeberg.[685],[686] Konrad og Mary Hansen er gravlagt på Østre Fredrikstad kirkegård.[687],[688]
 • 6a. Harald Kåre Hansen (1920–1993), født i Fredrikstad.[689],[690] Gift med Ragnhild Helene Hansen (1920–2006). Harald Kåre og Ragnhild Helene Hansen er gravlagt på Kolbotn gravlund, Oppegård.[691],[692],[693]
 • 5c. Idun Norgen Hansen (1891–1967), født i Drøbak.[694] Sjømann, skipsførersertifikat damp. Seilte blant annet som 2. og 1. styrmann,[695],[696] og titulert med kaptein på gravminnet. Var ved morens død i 1929 bosatt på Råkeløkka i Drøbak. Var ved farens død i 1933 oppført med adresse hos skipsreder Leif Høegh i Oslo og motorskipet «Pan Scandia». Var senere bosatt på Bråtan syd i Drøbak.[697] Gift 1935 hos byfogden i Oslo med Marie Erikka Thorsdal (1903–1988), som ved vielsen er anført med slektsnavnet Kildebo,[698] født i Skåtøy TEL av foreldre skipsfører Christian Thorsdal og h. Inga Lehman på Thorsdal gnr. 7 bnr. 16.[699] Marie Erikkas far døde på sjøen med bark «Aurora» i 1906, og hennes mor som var barnefødt i Drøbak solgte eiendommen på Skåtøy og flyttet tilbake til sin fødeby.[700] Marie var i 1910 pleiedatter hos en familie på Røysebråten i Drøbak.[701] Norgen og Marie Hansen er gravlagt på Drøbak kirkegård.[702],[703],[704],[705]
 • 5d. Ragna Hilda Hansen (1893–1970), født i Drøbak.[706] Gift 1914 i Drøbak med politibetjent i Sarpsborg Arnt Marius Jørgensen (1885–1973),[707] født på Løvøya i Vikna NT av foreldre husmann Jørgen Kristiansen og h. Elisabeth Hansdatter. Hans konfirmasjonsinnførsel 1900 i Vikna har en merknad om at dåpshandlingen ikke finnes innført i ministerialboken, var da bosatt på Evenstad i Vikna.[708] Han er trolig identisk med den midlertidig bosatte og enslig losjerende petroleumsarbeideren Arnt Jørgensen som i 1910 befant seg i Alværn ved Steilene (Østlandske petroleumscompagni A/S). Denne personen er oppført med samme fødselsdato og det oppgitte fødestedet Hansvik ligger i Vikna.[709] Ved dåpen av datteren i 1918 er han navngitt som Arnt Magnus og var da for materialforvalter. Var 1933 politikonstabel i Drøbak. Arnt M. Jørgensen døde i 1973 og Ragna Jørgensen døde i 1970. Begge er begravet i Drøbak.[710]
 • 6a. Ruth Elisabeth Jørgensen (1918–2007), født og konfirmert i Drøbak.[711],[712] Gift med Jon Sørbye (1914–1981), født på Vestre Holstad i Ås av foreldre gårdbruker Arnt Sørbye og h. Ragnhild Aagot Gundersen.[713],[714] Jon og Ruth E. Sørbye er gravlagt på Drøbak kirkegård.[715],[716],[717]
 • 7a. Sørbye (k) (–).
 • 7b. Sørbye (m) (–).
 • 5e. Gunda Amalie Hansen (1895–1927), født i Drøbak.[718] Var butikkjomfru ved vielsen. Gift 1917 i Drøbak med sersjant Karl Johan Olsen (1892–),[719] født i Vestre Fredrikstad av svenskfødte foreldre agent Karl Edvin Olsen og h. Laura Johannesdatter bosatt på Apenesberget, Fredrikstad.[720] Karl Johan var ved vielsen medlem i den Lutherske Frimenighet og bosatt i Rjukan TEL. Ekteparet flyttet etter hvert til Glemmen og Fredrikstad hvor Karl Johan var formann ved Fredrikstad elektrisitetsverk. Bosatt i Apenesgt. 5b i Fredrikstad da Gunda Amalie Olsen døde i 1927, hun ble begravet 1928 i Drøbak.[721],[722]
 • 6a. Ingrid Synnøve Falck Olsen (1917–1995), født i Drøbak og konfirmert i Glemmen.[723],[724] Ingrid Falck Olsen var utøver i Fredrikstad Turnforening og var med i troppen da foreningen i 1939 fikk i oppdrag å representere Norge ved et stort turnstevne i København.[725] Gift 1945 i Drøbak med løytnant Eivind Bugaarden (1916–2005),[726],[727] født i Tønsberg av foreldre maskinist Einar Larsen og h. Elise Fredrikke Johansen.[728] Eivind Bugaarden var ved vielsen elev ved Intendenturforvaltningsskolan i Stockholm frem til 1947, hvor ekteparets første barn ble født i 1946. Tjenestegjorde 1947 til 1948 ved mobiliseringskontoret før han ble overført til luftforsvaret med majors grad (senere oberstløytnant).[729],[730] Bugaarden var senere direktør i A/S Norsk Vaktselskap, og aktiv i Akershus Røde Kors hvor han blant annet var formann fra 1980 til 1984 og var forfatter av foreningens historie 1946–1990.[731] Ingrid Synnøve og Eivind Bugaarden er gravlagt på Haslum kirkegård, Bærum.[732],[733],[734]
 • 7a. Bugaarden (k) (1946–), født i Stockholm, Sverige.
 • 7b. Bugaarden (m) (–).
 • 6b. Gunnar Falck Olsen (1921–2007), født i Glemmen ØF.[735] Lensmannsfullmektig i Nesodden 1943–1944, politikonstabel i Drøbak 1944–1946 med tjeneste i Nesodden fra mai 1945. Lensmannsfullmektig i Nesodden fra 1946. Cellist i Nesodden Amatørorkester.[736] Gift 1946 i Nittedal med kontorfullmektig Rigmor Johansen (1922–2010),[737] født i Oslo av foreldre lagerarbeider Carl August Johansen og h. Hanna Wilhelmine Marie f. Westlund.[738] Gunnar Falck Olsen var bosatt på Nesoddtangen, død 2007. Rigmor Falck Olsen døde i 2010, begge ble bisatt fra Nesodden kirke.[739],[740]
 • 7a. Falck Olsen (m) (1947–).
 • 5f. Karen Hansen (1896–1961), født i Drøbak.[741] Emigrerte høsten 1921 til Chicago hvor det oppgitte formålet med reisen var besøk,[742] 2 mnd. senere tok hun ut ekteskapslisens. Gift 1921 i Lake County, Indiana, USA med William Hutchinson Wilse (1893–1972),[743] født i Seattle, Washington, USA av foreldre fotograf Anders Beer Wilse og h. Helen Marie Hutchinson. Familien Wilse flyttet i 1900 fra Seattle til Norge og etablerte seg i Kristiania, familien finnes for dette året både i den amerikanske og den norske folketellingen.[744],[745],[746] William H. Wilse reiste i 1916 tilbake til USA i 1916 for å videreutdanne seg som elektrotekniker,[747] og året etter var han ansatt som inspektør hos Standard Steel Car Company i Hammond, Indiania.[748] William eller Willie som han ofte ble navngitt som, reiste tilbake til Norge og emigrerte på nytt fra Kristiania i 1920 som ugift maskiningeniør. Det var trolig under dette besøket i Norge at han ble kjent med Karen Hansen fra Drøbak.[749] Willie og Karen Wilse ble boende i Hammond i mange år hvor Willie i 1930 og 1940 arbeidet som bussjåfør.[750],[751] Ekteparet var 1948 på besøk i Norge, ved tilbakekomsten ble deres adresse oppgitt å være 839 175th Place, Hammond, Indiana.[752] Karen Wilse døde i 1961 og ligger begravet på Woodland Cemetery, McHenry County, Illinois, USA.[753] William H. Wilse døde i 1972 i Santa Clara, California, USA.[754]
 • 6a. George Anders Wilse (1922–2000), født i Hammond, Lake County, Indiana USA. Gift 1. 1951 i Lake, Indiana med Margaret Lynch.[755] Gift 2. 1955 i Lake, Indiana med Dolores Kesterson.[756] George A. Wilse døde 2000 i San Jose, California, USA.[757],[758]
Gravminnet til ekteparet Julius og Johanne Furu Finstad, sønnen Einar Furu og svigerdatter Elfrida Furu på Frogn kirkegård. Foto: Mai Berggren.
Gravminnet til ekteparet Ragnvald og Maggie Furu på Frogn kirkegård. Foto: Mai Berggren.
Gravminnet til ekteparet Hans Anton Abrahamsen Skjønhaug og Karen Margrethe Johansen Furu på Frogn kirkegård. Foto: Mai Berggren.
 • 4e. Julius Johansen (1862–1948), født i en plass under Bjerke i Frogn.[759] Hjemme hos foreldrene i Holtbakken 1875.[760] Tømmermann og gårdbruker. Gift 1896 i Frogn med Johanne Aronsdatter (1868–1946) fra Sverige.[761] Ved vielsen og året etter var de bosatt på Furu i Frogn, leide deretter hus på øvre Tomters grunn til de fra ca. 1904 til ca. 1917 forpaktet Stubberud under Froen gård. Julius Johansen kjøpte i 1917 gården Furu nordre som han solgte igjen 1922 (sønnen Einar Marinius konfirmasjon fra Furu i 1919 bekrefter rett person, se denne).[762],[763],[764] I 1926 kjøpte Julius en utskilt part av gården Økern i Frogn, nemlig Finstad gnr. 35 bnr. 2 som etter hans død i 1948 ble solgt av arvingene til svigersønnen Hans Anton Abrahamsen Skjønhaug.[765] Julius og Johanne Furu Finstad er gravlagt på Frogn kirkegård.[766],[767],[768]
 • 5a. Jens Anton Furu (1897–1984), født på Furu i Frogn.[769] Justisdepartementets bevilling av 15. november 1947 til å anta Furu som slektsnavn.[770]
 • 5b. Karl Ragnvald Johansen (1899–1901), født og død på Tomter i Frogn.[771],[772]
 • 5c. Klaus Ragnvald Furu (1901–1960), født på Tomter i Frogn.[773] Forpakter og gårdbruker. Gift 1939 med Maggie Bertha Bjerke (1912–1991),[774] født i Frogn av foreldre forpakter på Økern Karl Johannesen Bjerke og h. Hulda Marie Tomter.[775] Ragnvald og Maggie Furu var først forpaktere, og senere eiere av gården Økern i Frogn.[776],[777] Begge er gravlagt på Frogn kirkegård.[778],[779]
 • 6a. Furu (k) (1940–). Gift med Burum (–).
 • 6b. Furu (k) (1944–). Gift med Kaxrud (–).
 • 5d. Alfhild Marie Furu (1903–1993), født på Tomter i Frogn.[780] Gift med Ole Solheim (– før 1993). Alfhild Solheim befant seg i Canada ved morens dødsfall i 1946.[781] Alfhild Marie Solheim døde som enke i Vernon, British Columbia, Canada.[782]
 • 5e. Einar Marinius Furu (1905–1991), født på Stubberud i Frogn,[783] konfirmert 1919 fra Furu i Frogn.[784] Gift 1941 med Elfrida Ignatie Hoel (1910–1994),[785] født i Kornstad sogn, Averøy MR av foreldre skomaker Simen Simensen Hoel og h. Anna Kristine Korneliussen på Kummervold.[786] Einar og Elfrida Furu er gravlagt på Frogn kirkegård.[787],[788]
 • 5f. Karen Margrethe Johansen Furu (1907–1979), født på Stubberud i Frogn.[789] Gift 1930 i Nordby kirke i Ås med forpakter på Rommerud i Frogn Hans Anton Abrahamsen Skjønhaug (1897–1983),[790] født på Bjerkeskaug i Nordby av foreldre gårdbruker Abraham Andreassen og h. Anne Marie Edvardsdatter.[791] Hans Anton Skjønhaug fikk i 1949 skjøte av sin svigerfars arvinger på eiendommen Finstad gnr. 35 bnr. 2 i Frogn, hans arvinger solgte eiendommen 1983.[792] Hans Anton og Karen Margrethe Skjønhaug er gravlagt på Frogn kirkegård.[793],[794]
 • 6a. Skjønhaug (m) (1931–).[795]
 • 6b. Mary Johanne Skjønhaug (1932–1987).[796] Regnskapssjef. Gift 1972 i Oslo med marketingsjef Jan Storbraaten (1943–2016).[797] Begge er gravlagt på Sørkedalen kirkegård, Oslo.,[798],[799],[800]
 • 6c. Skjønhaug (k) (1934–).[801] Kontordame. Gift 1958 med instrumentmaker Jon Sigurd Ramstad (1933–2010).[802] Jon Sigurd Ramstad ble bisatt fra Frogn kirke.[803]
 • 6d. Anne Marie Skjønhaug (1937–2010).[804],[805]
 • 6e. Skjønhaug (m) (1948–).[806]
 • 5g. Jenny Caspara Johansen (1909–), født på Stubberud i Frogn.[807] Døde trolig som barn. Hun er ikke funnet som begravet eller konfirmert i Frogn, Drøbak, Nordby eller Ås, og hun er ikke nevnt ved sin mors dødsfallsmelding i 1946.
 • 4f. Emma Johansdatter (1866–1867), født og død i Holtbakken i Frogn.[808],[809]
 • 3c. Nils Johannesen«Kaffetuten» (1828–1903), født i plassen Dammen under Oppegård i Frogn.[810] sjømann og fraktemann. Gift 1856 i Vår Frelsers menighet i Christiania med Helleborg Olsdatter (1831–1881), født i Ruseløkkbakken av foreldre arbeidsmann Ole Halvorsen og Sofie Arnesdatter.[811],[812] Etter vielsen bosatt i Store Vognmandsgate 13 frem til 1870, i fra 1872 var familien bosatt i Norbygata 46,[813],[814] i 1881 da Helleborg Olsdatter døde var adressen Rådhusg. 9.[815] Etter hennes død ble sønnen Helge Abraham Nikolai utsatt av fattigvesenet, faren Nils Johansens adresse var da Nordbyg. 44. I fattigvesenets protokoll, Kontoret for utsatte, finnes opplysning om at Nils var sykelig og befant seg på Arbeidsanstalten,[816] og innførselen i dødsfallsprotokollen angående kona Helleborg forteller at han da var umyndiggjort.[817] I et nummer av Polititidende fra 1890 finnes følgende notis som gjelder Nils Johannesen (merk at fødselsdatoen feilaktig er oppgitt til 6/2 istedenfor 6/12):
SitatSjauer Nils Johannesen , f. 6/2 28 i Fron pr. Drøbak, 1,66, blondt, meget tyndt haar, bl. ø., midd. st., 1 stort ar indv. i h. haand, er 1/3 anh. for tyveri i Kr.a. Detektivchefen, Kr.a.[818]Sitat
I Polititidende nr. 94 samme år er Nils opplistet under overskriften «Opgave over fanger, der skal løslades fra distriktsfængsler og tvangsarbeidsanstalter efter udstaaet straf iflg. dom», og man får vite at han sonet fra 16. til 27. desember 1890 i Kristiania distriktsfengsel, og han er i samme kilde oppført med kallenavnet «Kaffetuten».[819] Nils Johannesen var i 1900 bosatt hos datteren Sofie Due i Kirkegata 4 og er titulert med portnerarbeide.[820] Han døde samme sted i 1903 og etterlot 6 barn som alle ble oppgitt å være tilstede i Kristiania.[821],[822]
 • 4a. Sofie Mathilde Nilsdatter (1856–1857), født og død i Kristiania.[823],[824]
 • 4b. Oleane Nilsdatter (1857–1858), født og død i Kristiania.[825],[826]
 • 4c. Sofie Nilsdatter (1858–1919), født i Kristiania.[827] Gift 1880 i Vår Frelsers menighet med ungkar og arbeidsmann Josef Frithjof Norman Due (1854–1920),[828] født i Kristiania av foreldre skreddermester Jens Torstensen Due og Anne Marie Due f. Larsen på Hammersborg.[829] Ekteparet fikk 4 barn før de ble skilt, i 1885 bosatt i Verksgata 25,[830] i 1900 var hun fraskilt og ernærte seg som vaskekone bosatt i Kirkegata 4 med sin far og datteren Margit.[831] Datteren reiste til Chicago i 1902 men var tilbake i 1910, og Sofie bodde da hos datteren og hennes ektemann på Lysaker i Aker.[832] Sofie er i denne folketellingen anført som enke, noe som er feil. Han var nemlig i 1900 anført som skilt handelsmann bosatt i Lakkegata, og i 1910 hadde han giftet seg på ny og var bosatt i Maridalsveien som murerarbeider og altmuligmann.[833],[834] Josef Frithjof Due døde i 1920.[835],[836] Sofie Due døde på Ullevål sykehus i 1919, hun hadde da vært understøttet av fattigvesenet i flere år og var bosatt i Langes gt. 3.[837],[838],[839]
 • 5a. Martha Cecilie Due (1880– f. 1885), født i Kristiania.[840]
 • 5b. Victor Emanuel Due (1881–1882), født og død i Kristiania.[841],[842]
 • 5c. Victor Emanuel Leonard Due (1883–1888), født og død i Kristiania.[843],[844]
 • 5d. Margit Elvira Josefa Due (1885–1969), født i Kristiania,[845] hos sin mor og morfar i Kirkegata i 1900.[846] Emigrerte i 1902 til Chicago, rekkefølge i listen samt fraktkostnader for 2 personer tyder på at hun reiste med Eleonore Due, trolig en slektning på farssiden.[847],[848] Margit var tilbake i Norge ved giftermålet 1907 og bosatt i Skippergata 4, ved folketellingen 1910 på Lysaker i Aker med ektemann og sin mor.[849] Gift 1907 i Vår Frelsers menighet med fabrikkarbeider Einar Alexius Thomassen (1884–1962),[850] født på Rikshospitalet av foreldre fabrikkarbeider (spikerklipper, øksepusser og øksesmed ved O. Mustad & Søn) Andreas Thomassen og h. Ragna Sofie Kristiansen på Lysaker.[851],[852],[853],[854],[855],[856] Ved farens død i 1920 nevnes hun som Margit Elvira Josefa Thommasen, Furulund pr. Stabekk.[857] Denne adressen er identisk med gateadressen Ringstadbekkveien 24 som ble oppgitt som Einar Thomassens adresse ved hans mors dødsfallsmelding i 1940,[858] hvilken eiendom Einar hadde kjøpt i 1912 og som i grunnboksbladet er innført som gnr. 20 bnr. 80 Ringstabekkveien 26.[859],[860] Kommunearbeider Einar Thomassen ble gravlagt på Ullern kirkegård, Oslo.[861],[862],[863] NB: En merknad ute på siden av dåpsinnførselen samt navnebruken i folketellingen 1900 kan tyde på at Einar egentlig var ment å skulle hete Eimar. Margit Thomassen levde sine siste år på Storenga pleiehjem og er gravlagt på Haslum kirkegård i Bærum.[864],[865]
 • 6a. Thomassen (–). NB: Ved dåpsinnførselen til søsteren Solveig Dagny (6d) finnes merknaden Af de 4 børn lever 2, hvilket tyder på at foreldrene i forhold til barnerekkefølgen har hatt 2 barn som døde tidlig. Dette i motsetning til innholdet i en nekrolog 1969 i Asker og Bærum Budstikke over moren Margit Thomassen hvor det blir opplyst at ekteparet hadde 5 barn hvorav 4 i live.[866] Eventuelle dåps- og begravelsesinnførsler er ikke funnet og finnes trolig i en ikke innlevert ministerialbok for Ullern i Aker.
 • 6b. Thomassen (–). Se merknad ovenfor (6a).
 • 6c. Ingeborg Sofie Thomassen (1913–1993), født i Østre Bærum.[867] Var ved vielsen hushjelp bosatt i Østre Bærum. Gift 1939 hos notarius publicus i Aker med skogsarbeider Aksel Jahr (1909–1997),[868],[869],[870] født i Nannestad av foreldre ungkar gårdbrukersønn Herman Albertsen Jahr og pike Anna Andersdatter Melbyseter.[871] Aksel Jahr fikk i 1935 auksjonsskjøte på Melbyseter gnr. 6 bnr. 11 i Nannestad hvor ekteparet bosatte seg.[872] Begge er gravlagt i Nannestad.[873],[874]
 • 7a. Jahr (m) (1939–).
 • 6d. Solveig Dagny Thomassen (1914–1987), født i Østre Bærum.[875] Gift 1937 i Vestre Bærum med sjømann Karl Magnus Karlsen (1910–1988),[876] født i Kristiania av foreldre ugift fjellarbeider Johan Adolf Karlsen og enke Ragnhild Josefine Eriksen. Karl Magnus Karlsen ble ikke døpt før i 1925, like før han ble konfirmert i Vestre Bærum, han ble da oppfostret på en eiendom under Nedre Bryn.[877],[878] Ekteparet var bosatt på bruket Staverhagan 9, gnr. 56 bnr. 16 i Bærum, hvilken eiendom Karl Magnus hadde kjøpt i 1934.[879] Begge er gravlagt på Tanum kirkegård, Bærum.[880],[881]
 • 6e. Anne Elvira Thomassen (1918–2002), født i Østre Bærum.[882] Var ved vielsen ekspeditrise i kolonialforretning og bosatt i Gimleveien 9 på Jar i Østre Bærum. Gift 1941 i Haslum kirke i Østre Bærum med ekspeditør i isenkram Hans Kristian Borgen Rydèn (1911–1994),[883],[884] født i Kristiania av foreldre fyrbøter og senere vaktmester Karl Rydèn og h. Anna Sofie Hagberg i Etterstadgata 18, Vålerenga.[885] Hans Rydèn kjøpte i 1952 eiendommen Ruglandsbakken 12, gnr. 37 bnr. 233 på Jar i Bærum.[886] Denne eiendommen ble overført fra Anne Elvira Rydèn etter hennes død.[887] Hans Rydèn er gravlagt i fellesgrav med sine foreldre på Østre gravlund i Oslo,[888] mens Anne Elvira Rydèn er gravlagt på Haslum kirkegård i Bærum.[889] Merk at fødelsdato for Hans Rydèn i forskjellige kilder varierer mellom 25. og 26. desember, og at fødselsår for Anne Rydèn er 1 år feil på DiS-Gravminner.
 • 7a. Rydèn (m) (1946–).
 • 7b. Rydèn (k) (1950–1994).
 • 6f. Per Ingolf Thomassen (1924–2000), født i Østre Bærum.[890] Verktøymaker.[891] Overtok barndomshjemmet Ringstadbekkveien 26 ved skifteskjøte i 1963.[892] Gift 1963 med Ytregård (1937–).[893],[894] Per Ingolf Thomassen er gravlagt på Haslum kirkegård i Bærum.[895],[896]
 • 4d. Olaf Nilsen (1860–), født i Kristiania.[897] Hjemme hos foreldrene i 1875, i 1910 løsarbeider losjerende i Mandalls gate.[898]
 • 4e. Lise Marie Nilsdatter (1861–1861), født og død i Kristiania.[899],[900]
 • 4f. Oscar Nilsen (1863– e. 1923), født i Kristiania.[901] Ved folketellingen 1885 var han bryggearbeider og bosatt i Urtegata 3b med sine søsken Marie og Axel.[902] Han er i denne tellingen ført som Johannesen, men trolig er han identisk med den Oscar Nilsen som var forlover i 1895 for broren Helge Abraham Nikolai. Bryggearbeider. Gift 1886 i Frogn med Maren Amalie Hansdatter (1856– e. 1923),[903] født i Gullerudnesset i Frogn av foreldre husmann, arbeider, fraktemann og senere selveier Hans Jørgen Hansen og Anne Sofie Andersdatter. Maren Amalie var oppvokst i plassen Snippen under Garder i Frogn og ble konfirmert i Nesodden.[904],[905] Ekteparet var 1899 og 1900 bosatt i kjelleren i Kirkegata 4 med Oskars søster Sofie og sin far,[906],[907] og i Nordbygata ved datterens konfirmasjon 1904. Oscar og Maren Amalie flyttet så til plassen Simenstuen under Løes på Nesodden hvor Oskar i 1910 livnærte seg som gartnerarbeider.[908] Denne plassen må de ha overtatt etter Maren Amalies foreldre som var bosatt der i 1900, noe som må ha skjedd en gang mellom 1904 og 1907, for i september sistnevnte år emigrerte datteren Hilleborg Sofie til New York fra Nesodden. Maren Amalies far, Hans Jørgen Hansen, hadde kjøpt eiendommen Haslehagen på Nesodden og døde der i 1913, og i dødfallsprotokollen er svigersønnen Oscar Nilsen da innført med adresse i Sigurdsgt. 6 i Kristiania. Ved den kommunale folketellingen i desember 1923 var Oscar og (Maren) Amalie Nilsen bosatt i Norbygata 13, Oscar hadde da en stilling som bybud.[909] Hans yngste bror, Helge Nilsen, emigrerte sammen med sin kone Klara og deres sønn Johan Thorbjørn til New York i 1925. I passasjerlista ved ankomst angir de som deres kontaktperson i avreiselandet Oscar Nilsen med adresse Kullebund st., altså Kolbotn stasjon i Oppegård.[910] Forhenværende bybud Oscar Nilsen med alderdomspensjon fra Oslo døde i 1928, han var da bosatt sammen med kona Maren Amalie på villaeiendommen Bøierud i Kolbotn, men ble gravlagt på i Vår Frelsers menighet i Kristiania.[911],[912] Hvorfor Oscar og Maren oppholdt seg på Bøierud vites ikke, men det er mulig at de gjorde som en del andre bybeboere i samtiden og leide seg husrom på et rolig sted på landet. Det er ikke noen kjent tilknytning mellom eieren av Bøierud og Oscar Nilsen. Eiendommen Bøierud heter i dag Arnhøy gnr. 40 bnr. 277 i Oppegård og har adresse Kolbotnveien 36. Villaen er for lengst revet og erstattet av blokk/næringsbygg. Eier fra 1920 til 1941 var frk Constanse Berg Hansen som da hun kjøpte eiendommen kom fra Mysen hvor hun i 1917 hadde kjøpt ett hotell. Ved hotellkjøpet i Mysen var hun fra Bergen.[913],[914],[915]
 • 5a. Hilleborg Sofie Nilsen (1889– e. 1927), født og konfirmert i Kristiania.[916],[917] Emigrerte i september 1907 fra Nesodden til New York.[918] I passasjerlista ved ankomst er det angitt at hun skulle til en tante, Mrs. Anne Gottberg med adresse i Brooklyn.[919] Denne Anne Gottberg er trolig en søster av Hilleborgs mor, Anna Mathilde Hansdatter, som ved morfaren Hans Jørgen Hansens død i 1913 var bosatt i Amerika.[920] Gift før 1918 med Les Halgren (–). Vielsen må ha skjedd før 1918, for da Hilleborgs kusine Gudrun Nilsen ankom New York i 1917 ble det angitt i passasjerlista at bestemmelsstedet var til «Cousin Mr. Les Halgren» i Brooklyn.[921] Ved sin fars død i 1928 er Hilleborg nevnt som gift med Les Halgren og bosatt i USA, ukjent adresse.[922]
 • 4g. Nils Nilsen (1864–1864), født og død i Kristiania.[923],[924]
Revierstredet nr. 7, 5 og 9. Bildet er trolig tatt kort tid før disse bygårdene ble revet i april 1899. Ukjent fotograf / Oslo Museum
Gravminnet til Inga Therese Kjernsmo (1898–1984), Kåre Kjernsmo (1925–1985), Ingrid Fernanda Rønning (1917–1991) og Rolf Erling Rønning (1946–2016).
Tøyengata nr. 45, 43, 41 og 39. Datert 1904. Foto: Anders Beer Wilse.
 • 4h. Marie Nilsdatter (1865–1939), født i Kristiania.[925],[926] Ved folketellingen 1885 var hun fabrikkpige og bosatt i Urtegata 3b med sine brødre Oscar og Axel.[927] Gift 1888 i Paulus menighet med bryggearbeider Kristian August Kristiansen Rønning (1862–1915),[928] født i Kristiania av foreldre arbeidsmann Martin Kristiansen og Birthe Marie Olsdatter.[929] Ekteparet var først bosatt i Lakkegata, deretter i Revierstredet 5 og 7 og senere Tøyengata 45 og 43 før familien omkring 1907 ble fast bosatt i Tøyengata 39.[930],[931],[932] Bryggeformann Kristian August Rønning døde i 1915,[933],[934],[935] og seks av deres tolv barn var bosatt hjemme hos enken Marie i 1923.[936] Marie Rønning kan følges videre i Tøyengata 39 ved hjelp av adressebøker frem til hun døde i 1939.[937]
 • 5a. Borghild Helene Rønning (1889–), født i Kristiania.[938] Hjemme hos foreldrene i 1910 og var da ekspeditrise i kolonialbutikk. Var i april 1932 ugift tjenestepike og bosatt i Amerika da hun etter et besøk reiste fra Oslo til New York. Når hun i november 1939 gjentok samme reise fra Oslo tilbake til sitt arbeid som hushjelp i New York var hun fortsatt ugift.[939],[940]
 • 5b. Olaf Trygve Rønning (1890–), født i Kristiania.[941] Hjemme hos foreldrene i 1910 og var da mekanikerlærling. Emigrerte til New York i oktober 1917, som årsak til emigrasjonen er anført «for at opnaa fartstid».[942] Da han i 1925 reiste tilbake til New York etter et besøk i Oslo var han anført som ugift mekanisk arbeider, men da han i 1936 gjentok samme overfarten fra Oslo til New York var han anført som enkemann og mekaniker. Gift i tidsrommet 1925–1936 med NN (– f. 1936).[943],[944] I dødsannonsen for sin søster Ingeborg Rønning i 1982 er han nevnt med oppholssted i USA.[945]
 • 5c. Sigurd Martinius Rønning (1892–1959), født i Kristiania.[946] Hjemme hos foreldrene i 1910 og var da volontør. Var 1923 jordarbeider ved Thorshaug byggeplass og bosatt i Tøyengata 28 hvor han ble boende livet ut. Var senere kommune- og veiarbeider.[947],[948] Gift 1. 1914 i Kampen menighet med senere skurekone ved jernbanen Margit Lovise Karoline Lind (1891–),[949] født i Kristiania av foreldre skomakersvenn Emil Lind og h. Karoline Karstensen.[950] Ekteskapet oppløst ved dom i 1944. Gift 2. 1945 i Oslo med hushjelp Magda Mathilde Jensen (1893–?1966),[951] født i Kristiania av foreldre arbeider ved veivesenet i Kristiania Sigvard Jensen og h. Gunhild Marie Gundersen.[952] Sigurd Rønning ble gravlagt på Østre gravlund, Oslo.[953],[954] Magda Mathilde kan være identisk med husmor Magda Rønning f. 1893 som døde 1966 i Oslo.[955],[956]
 • 6a. Erling Reidar Rønning (1913–1946), født i Kristiania.[957] Lagerekspeditør. Gift 1941 i Oslo med lagerarbeiderske Ingrid Fernanda Kjernsmo (1917–1991),[958] født i Oslo av foreldre høvleriarbeider Volmer Henry Ferdinand Kjernsmo og h. Inga Therese Jørgensen.[959] Erling Rønning er gravlagt på Østre gravlund, Oslo.[960],[961] Ingrid F. Rønning er gravlagt i felles grav med sin mor, bror og sønn på Nordre gravlund, Oslo.[962]
 • 7a. Rolf Erling Rønning (1946–2016), født i Oslo. Var bosatt på Nøstret Bo- og Omsorgssenter, Kroksund på Ringerike hvor han døde. Gravlagt i felles grav med mor, mormor og onkel på Nordre gravlund, Oslo.[963],[964]
 • 6b. Ragnar Egil Rønning (1915–1916), født og død i Kristiania.[965],[966]
 • 5d. Harald Rønning (1893–1983), født i Kristiania.[967] Hjemme hos foreldrene i 1910 og var da visergutt, i 1923 ugift hjemme hos sin mor og arbeidet som tapetserer. Gift 1925 i Oslo med Asta Magnhild Louise Martinsen (1897–1969),[968] født i Nannestad av foreldre pike Karen Mathilde Martinsen på Røtterudmoen og mekanikus/mekaniker Andreas Martinsen Lenvik på Lillehammer.[969] Asta Magnhild hadde vært gift tidligere og benyttet før ekteskapet med Harald Rønning etternavnet Lundgård, vielsesinnførselen viser at hun var født Braaten og i sin sønns vielsinnførsel er hun benevnt med pikenavnet Rustad. Harald og Asta Magnhild Rønning er gravlagt på Østre Aker kirkegård, Oslo.[970],[971],[972],[973]
 • 6a. Per Helge Rønning (1925–2015), født i Oslo. Snekker. Gift 1949 i Oslo med Ester Wold (1921–),[974] født i Oslo av foreldre mekaniker Aksel Kristian Wold og h. Ruth Harriet Andersen. Ekteparet bosatte seg i Økernliveien 4. Per Helge Rønning er gravlagt på Østre gravlund, Oslo.[975],[976]
 • 7a. May-Britt Rønning (1949–2011). May-Britt Rønning er gravlagt på Østre gravlund.[977]
 • 7b. Rønning (k) (–).
 • 5e. Rakel Rønning (1896–), født i Kristiania.[978] Emigrerte som ugift linjererske med DS «Stavangerfjord» til New York hvor hun ankom Ellis Island 12. april 1921. Hun var senere på et besøk i Oslo og reiste tilbake til New York i 1927 hvor hun da var bosatt, ugift og arbeidet som tjenestepike.[979],[980],[981]
 • 5f. Jacob Rønning (1898–1964), født i Kristiania.[982] Var 1923 vognmann og bosatt i Platous gate 25. Gift 1921 i Piperviken menighet med Margit Emilie Karlsen (1893–1988),[983] født i Østre Aker av foreldre husmann uten jord Edvard Karlsen og h. Martine Larsen på Ekeberg.[984],[985] Ekteparet var senere bosatt i Mosseveien 8. Jacob og Margit Emilie Rønning er gravlagt på Gamlebyen gravlund i felles grav med to av sine døtre.[986],[987][988],[989]
 • 6a. Odd Kristian Rønning (1921–1963), født på Rikshospitalet.[990] Vulkanisør. Gift 1942 i Oslo med Eva Lilly Svenneby (1922–1955), født i Oslo av foreldre musiker Marcus Oluf Svenneby og h. Annie Andrea Reiersen.[991] Odd Rønning mistet sin kone og sønn i en drukningsulykke under en ferietur til Solevannet i Eggedal.[992] Eva Lilly Rønning er gravlagt på Nordre gravlund i felles grav med sin sønn og sin far.[993],[994] Odd Rønning omkom etter en sportsdykkerulykke ved Ramtonholmen i Røyken, døde på Bærum sykehus og etterlot ifølge Aftenposten kone og 1 barn, det er uklart om det siktes til Eva Lilly og sønnen Dag som døde 8 år tidligere, eller om han var trådt inn i et nytt ekteskap og fått et nytt barn.[995] Odd Kristian Rønning er gravlagt på Gamlebyen gravlund, Oslo.[996]
 • 7a. Dag Rønning (1949–1955). Begravet på Nordre gravlund, Oslo.[997]
 • 6b. Ingrid Bergliot Rønning (1923–1984), trolig født i Kristiania. Dåpsinnførsel finnes antagelig i en ikke innlevert kirkebok for Rikshospitalet. Syerske. Gift 1. 1951 i Gamlebyen med konduktør Arne Thorolf Andersen (1920–1999),[998],[999],[1 000] født i Kristiania av foreldre bygningsarbeider Einar Martinius Andersen og h. Gunvor Olsen f. Haugen.[1 001] Ekteskapet oppløst. Einar Thorolf Andersen ble bisatt fra Haslum krematorium og er gravlagt i felles grav med sine foreldre på Nordstrand kirkegård.[1 002],[1 003] Gift 2. med Gunnar Østlie (1925–1980), født i Nittedal av foreldre lokomotivpusser Gabriel Aleksander Skau Nikolaisen og h. Marta Marie Evensen på Østli.[1 004] Dette var Gunnar Østlies 2. ekteskap da han i 1946 ble gift med Edith Børresen,[1 005] dette ekteskapet ble oppløst ettersom Edith Østlie f. Børresen i 1962 ble gift på ny med murer Olaf Alfred Hval.[1 006] Ingrid Bergliot var i begge sine ekteskap bosatt i Sandstuveien 46 på Bekkelagshøgda.[1 007] Gunnar og Inger Bergliot Østlie ble nedsatt på Bekkelaget urnelund, Oslo.[1 008],[1 009],[1 010]
 • 6c. Aase Marie Rønning (1924–1988), født i Kristiania/Oslo.[1 011] Gift 1947 i sakristiet i Grønland kirke, Oslo med lagerarbeider og senere vaktmester ved Seljord barneskole Olav Ekre (1921–2002),[1 012],[1 013] født på Bekkhus i Flatdal, Seljord TEL av foreldre arbeider Halvor Olavsen Akre og h. Gro Bjørnsdatter.[1 014] Aase Marie Ekre er gravlagt på Gamlebyen gravlund i felles grav med foreldre og søster.[1 015],[1 016] Olav Ekre er gravlagt på Seljord kirkegård TEL.[1 017]
 • 7a. Ekre (m) (–).
 • 7b. Ekre (m) (–).
 • 7c. Ekre (m) (–).
 • 7d. Ekre (m) (–).
 • 6d. Gudrun Synnøve Rønning (1925–), født i Oslo.[1 018] Gift med Helge (–) (jf. teksten i hennes foreldres dødsannonser.[1 019],[1 020]).
 • 6e. Marit Helene Rønning (1925–1991), født i Oslo.[1 021] Gift med Thorbjørn Andresen (1921–1978), født i Vålerenga menighet, Oslo av foreldre kjørekar Jens Albert Andresen og h. Martha Lovise Eriksen.[1 022] Marit Helene Andresen er gravlagt på Gamlebyen gravlund i felles grav med foreldre og søster.[1 023],[1 024] Thorbjørn Andresen er gravlagt i felles grav med sine foreldre og søsken på Østre gravlund, Oslo.[1 025]
 • 7a. Andresen (k) (–).
 • 7b. Andresen (k) (–).
 • 6f. Arne Frithjof Rønning (1926–1997), født i Oslo.[1 026] Gift 1955 i Gamlebyen i Oslo med Gunvor Eriksen (1927–1994),[1 027] født i Gamlebyen, Oslo av foreldre buntmaker Gunnar Tiedeman Eriksen og h. Lilly Nathalie Weng.[1 028] Begge er gravlagt på Sandar kirkegård, Sandefjord.[1 029],[1 030],[1 031],[1 032]
 • 7a. Rønning (m) (–).
 • 7b. Rønning (k) (–).
 • 6g. Laila Rønning (1943–2012), født i Oslo.[1 033] Gift. 1963 i Gamlebyen kirke, Oslo med Johan Edvard Skutevollen (1941–1985),[1 034] fra Seljord TEL, sønn av Nils og Signe Skutevollen. Johan Skutevollen er gravlagt på Seljord kirkegård.[1 035] Gift 2. med Vik (–). Laila Skutevollen Vik ble gravlagt fra Gjerpen kapell, Skien.[1 036]
 • 7a. Skutevollen (k) (–).
 • 7b. Per Skutevollen (1967–2012).[1 037]
 • 7c. Skutevollen (m) (–).
 • 5g. Johannes Rønning (1900–1968), født i Kristiania.[1 038] Var 1923 ugift og hjemme hos sin mor og arbeidet som lagerarbeider ved jernbanen, senere fortsatte han som verkstedarbeider ved jernbanen i Oslo.[1 039],[1 040] Gift med Hjørdis Otilie Olsen (1901–1990), født i Kristiania av foreldre kjørekar Johan Olsen og h. Sara Augusta Hansen.[1 041],[1 042] Begge er gravlagt på Høybråten kirkegård, Oslo.[1 043],[1 044],[1 045],[1 046]
 • 6a. Rønning (m) (–).
 • 6b. Rønning (m) (–).
 • 5h. Ella Marie Rønning (1901–1983), født i Kristiania.[1 047] Emigrerte i 1933 som hårfrisør med skipet «Gripsholm» fra Gøteborg til New York.[1 048] Gift 1935 på Manhattan, New York med maskiningeniør Martin Theodor Frivold (1897–1981),[1 049] født i Mandal av foreldre avdød skipsfører Martin Frivold og h. Tomine Elisabeth Tønnesen.[1 050] Martin Theodor eller Theodor Martin Frivold var i 1936 på et besøk i Norge, og da han reiste tilbake til New York er det innført i emigrantprotokollen at han hadde utvandret fra Norge 25. februar 1927.[1 051] Ekteparet var 1940 bosatt i Queens, New York med to barn.[1 052] Begge er gravlagt på Cemetery of the Holy Rood, Nassau County, New York.[1 053],[1 054]
 • 6a. Theodore Frivold (ca. 1936–), født i New York, USA.
 • 6b. Wellom Frivold (ca. 1936–), født i New York, USA.
 • 5i. Harry Alexander Rønning (1903–), født i Kristiania.[1 055] Var i 1923 ugift og hjemme hos moren, sykkellærling og arbeidsløs. Emigrerte til New York i desember 1925, var ugift fabrikkarbeider da han i august 1932 reiste tilbake til New York etter et besøk i Norge.[1 056]
 • 5j. Randi Konstance Rønning (1905–1974), født i Kristiania.[1 057] Var 1923 ugift og hjemme hos moren som arbeidsløs kokke. Gift 1924 i Kampen kirke med kokk på Grand Hotel Jean Baptiste Verrat (1895–1967), født i Nevers, Nièvre, Frankrike som sønn av gårdskar Lazare Verrat.[1 058] Jean Baptiste Verrat, som i Amerika brukte navnet John B. Verrat, emigrerte til New York i mars 1926 hvorpå kona Randi og deres datter Marguerite fulgte etter i august samme år.[1 059],[1 060],[1 061] Familien var bosatt i Brooklyn hvor John arbeidet som kokk (Chef) i tillegg til at de også huset et par leieboere.[1 062],[1 063] Randi og datteren Marguerite hadde vært på et besøk i Norge da de i september 1948 returnerte til New York med «Stavangerfjord».[1 064] Randi Verrat døde i Bergen, New Jersey, men både hun og ektemannen Jean Verrat er gravlagt på Green-Wood Cemetery Brooklyn, Kings County, New York.[1 065],[1 066],[1 067],[1 068]
 • 6a. Marguerite Rakel Verrat (1924–), født i Kristiania.[1 069] Gift 1950 i Brooklyn, New York med Robert Day (–).[1 070]
 • 6b. Elisabeth Verrat (ca. 1930–), født i New York.[1 071]
 • 5k. Solveig Sofie Rønning (1907–1982), født i Kristiania.[1 072] Var 1923 hjemme hos sin mor og elev ved handelsskole. Livnærte seg i mai 1939 av en farvehandel da hun reiste en tur med «Bergensfjord» på besøk til New York.[1 073] Solveig Sofie Rønning er gravlagt på Gamlebyen gravlund.[1 074],[1 075]
 • 5l. Ingeborg Kristine Rønning (1910–1982), født i Kristiania.[1 076] Var 1923 hjemme hos sin mor. Gravlagt på Gamlebyen gravlund.[1 077],[1 078]
 • 4i. Axel Henrik Nilsen (1867–1907), født i Kristiania.[1 079] Ved folketellingen 1885 var han bryggearbeider og bosatt i Urtegata 3b med sine søsken Marie og Oscar.[1 080] Ble i 1889 2 ganger antegnet til mulkt for ikke å ha møtt opp til militær sesjon.[1 081],[1 082] Gift med Marie Larsen (ca. 1862– e. 1907) som skal være født i Kristiania, fødselsår varierer i kildene fra 1860 til 1865, den kommunale folketellingen 1905 angir 2. juni 1862. Vielsen er ikke funnet og personene er heller ikke funnet i folketellingen 1900. Marie Larsen var fyrstikkarbeiderske. Ekteparet dukker opp i de kommunale folketellingene 1902, 1903 og 1905 i Østerdalsgate 2,[1 083],[1 084],[1 085] hvor de også holder til i 1907 da Axel Henrik døde.[1 086],[1 087] Axel Henrik Nilsen ble begravet på fattigvesenets regning, og enken ble 25. oktober samme år meddelt ekteskapstillatelse. Ingen barn.
 • 4j. Valborg Margrethe Nilsen (1868–1869), født og død i Kristiania.[1 088],[1 089]
 • 4k. Valborg Nilsen (1870–1870), født og død i Kristiania.[1 090],[1 091]
 • 4l. Helge Abraham Nicolai Nilsen (1872– e. 1930), født i Kristiania.[1 092] Etter sin mors død i 1881, og da faren var blitt plassert på Arbeidsanstalten, ble Helge i 1883 utsatt av fattigvesenet. Først hos vognmann Martin Kristiansen i Nordbyg. 44 og deretter i 1886 til gårdbruker Lars Ingebretsen Vadsjø i Jevnaker.[1 093] Konfirmert 1888 i Jevnaker.[1 094] Gift 1895 i Vår Frelsers menighet med Klara Emilie Johansdatter (1872– e. 1930),[1 095] født i Borge i Østfold av foreldre gårdmann Johan Larsen og Karen Larsdatter Molteberg.[1 096] Helge var bryggearbeider, og fra vielsen og i hvert fall til 1903 bosatt i Revierstredet 5 og 7, og fra før 1910 og til 1925 i en bakbygning i Dronningens gate 4.[1 097],[1 098] Helge Nilsen med kona Klara Emilie og sønnen Thorbjørn emigrerte 1925 til New York.[1 099],[1 100],[1 101] Ved ankomst i New York er det angitt i passasjerlista at bestemmelsstedet var til Helges datter Gudrun Nilsen i Brooklyn.[1 102] Helge var tilbake i Norge på besøk ettersom han emigrerte igjen 1927,[1 103] og atter en en gang i 1930 hvor Helge og Klara da for andre gang hadde vært tilbake i Oslo.[1 104],[1 105]
 • 5a. Helga Karoline Nilsen (1894–1923), født i Kristiania.[1 106] Ekspeditrise, var ugift og bosatt hos sine foreldre da hun døde.[1 107],[1 108]
 • 5b. Gudrun Nilsen (1896–), født i Kristiania.[1 109] Emigrerte i 1917 til New York og skulle ifølge passasjerlista ved ankomst til «Cousin Mr. Les Halgren» i Brooklyn. Les Halgren var gift med Gudrun Nilsens kusine Hilleborg Sofie Nilsen (se denne).[1 110] Gudrun var senere tilbake på besøk hos familien i Dronningens gate 4 da hun igjen i 1923 reiste tilbake til New York fra Kristiania. Ved begge anledninger var hun ugift og med yrkesbetegnelsen massøse.[1 111],[1 112]
 • 5c. Thorbjørn Johan NilsenJohn T. Nilsen (1903– e. 1932), født i Kristiania.[1 113] Thorbjørn var ugift og kontorist ved en ullvarefabrikk da han i 1925 emigrerte til Brooklyn, New York med sine foreldre.[1 114] I 1932 var John T. Nilsen tilbake på et besøk i Norge. Ved returen i New York er det i passasjerlista angitt han arbeidet som massør og skulle forenes med sin far Helge Nilsen i Brooklyn. Som kontaktperson i avreiselandet Norge er angitt en onkel Petter Hansen, Tordenskjolds pl. 1 i Oslo.[1 115] Denne Petter Hansen var døpt Peder Sigvart Hansen og født 1878 i Larvik, gift 1901 i Kristiania med Lotta Julie Johansen, en søster av Thorbjørn Johans mor. Lotta Julie var ved vielsen bosatt i Revierstredet 5, altså på samme adresse som sin søster og ektemannen Helge Nilsen.[1 116],[1 117]
Sjømannshjemmet i Karlsborgveien 5. Mathea Johannesdatters ektemann Lauritz Martinius Halvorsen levde sine siste år her. Foto : Anders Beer Wilse.
Gravminnet til ekteparet Karl Anton Bøhler (1872–1940) og Louise Marie Bøhler (1867–1957) på Drøbak kirkegård. Foto: Nils Eirik Jevne.
 • 3d. Mathea Johannesdatter (1833–1883), født i en plass under Garder i Frogn.[1 118] En lakune i kirkebokmaterialet gjør at hverken konfirmasjonsår eller vielsesår lar seg finne, men en merknad i den yngste datterens dåp oppgir at vielsen fant sted i desember 1866, noe som må være feilskrift, og at det helst er desember 1856 som skal være det riktige. Gift med sjømann Lauritz Martinius Halvorsen Saltboden i Drøbak (1834–1919), som var født i Drøbak av foreldre arbeidsmann Halvor Olsen og Ingeborg Andersdatter.[1 119] Han fikk i 1862 grunnseddel på nr. 276 i Drøbak, på hvilken tomt han samme sommer oppførte et nytt hus og flyttet inn.[1 120],[1 121],[1 122] Mathea Johannesdatter døde i 1883, og ved folketellingen 1885 bor enkemannen alene i huset med en leieboende familie.[1 123],[1 124] Lauritz Halvorsen Saltboden ga 1887 en O. Tandberg fullmakt til å selge huset, fullmakten er datert Linøen 12. august 1887.[1 125] En sjømannsrulle for Drøbak mønstringsdistrikt viser en mengde seilaser for Lauritz Martinius fra 1867 til 1895 hvoretter han så ble overført til et annet distrikt.[1 126] Lauritz giftet seg på ny 1892 i Sagene menighet med Pauline Sofie Paulsdatter (1892–) fra Drøbak.[1 127] I 1900 var de bosatt i Larviksgata, han var da opprført som stuert og hun fabrikkarbeider.[1 128] Ved folketellingen 1910 er hun listet alene i Kongsbergata,[1 129] mens han oppholdt seg på sjømannshjemmet i Karlsborgveien.[1 130] Lauritz Martinius Halvorsen ble boende på sjømannshjemmet frem til han døde på Kroghstøtten sykehus i 1919.[1 131]
 • 4a. Lorenz Martinius Lauritzen (1859–1876), født i Drøbak.[1 132] Sjømann, i følge ministerialboken antagelig omkommet ved forlis i desember 1876,[1 133] og i en sjømannsrulle er det angitt at han formentlig druknet ved et forlis med «Alloa».[1 134]
 • 4b. Hulda Samueline Lauritzdatter (1862–1872), født og død i Drøbak.[1 135],[1 136]
 • 4c. Dødfødsel (1864–1864).[1 137]
 • 4d. Henrikka Emilie Lauritzdatter (1864–1881), født i og død i Drøbak.[1 138],[1 139]
 • 4e. Lovise Marie Lauritzdatter (1867–1957), født i Drøbak.[1 140] Gift 1. 1889 i Drøbak med matros Jørgen Hansen (1863–1915),[1 141] født i Drøbak av foreldre glassmester Hans Samuelsen og Marie Johannesen.[1 142] Ekteparet var bosatt i Røysebråten i Drøbak.[1 143],[1 144],[1 145],[1 146],[1 147] Jørgen Hansen døde i 1915.[1 148],[1 149] Enken drev frukthandel i Drøbak. Gift 2. 1929 i Drøbak med enkemann, hustømmermann og bryggearbeider Karl Anton Bøhler (1872–1940),[1 150] født på Bøler i Frogn av foreldre gårdbruker Martin Pedersen og h. Augusta Petronelle Pedersdatter.[1 151] Karl Anton Bøler hadde tidligere vært gift med handlende Anne Kathrine Strøm som døde året før i Drøbak.[1 152] Louise Marie og Karl Anton Bøhler er gravlagt på Drøbak kirkegård.[1 153],[1 154],[1 155]
 • 5a. Marie Lovise Kristensen Hansen (1889–1958), født utenfor ekteskap på Rikshospitalet med oppgitt far ungkar kontorist Kristen Kristensen.[1 156] Marie Lovise var hjemme hos mor og stefar i Drøbak i 1891[1 157] og 1900, konfirmert samme sted i 1903.[1 158] Gift 1908 i Drøbak med mekaniker og sersjant Einar Adelstein Jacobsen (1885–1959),[1 159] født i Tjølling VF av foreldre landhandler Anders Jacob Jacobsen og h. Maren Birgitte Knudsdatter på Østre Kalven.[1 160],[1 161] Ekteparet flyttet til Løkken verk i Meldal ST hvor Einar Adelstein hadde en stilling som vaskerimester/vaskeriformann (se dåps- og konfirmasjonsinnførsler til de to første barn). Ved faren Jørgen Hansens død i 1915 var Einar Adelstein fabrikkarbeider og bosatt på Kaholmen ved Drøbak,[1 162] og oppgis året etter som sersjant ved det tredje barnets dåp i Drøbak. I 1919 kjøpte og solgte Einar en villaeiendom i Oppegård med god fortjeneste,[1 163],[1 164] og i 1921 kjøpte han villaeiendommen «Aasborg» gnr. 44 bnr. 122 i Oppegård hvor familien ble boende.[1 165],[1 166] Ved datteren Else Jacobsens konfirmasjon i 1927 ble Einar titulert som forgyller, i 1946 som verkstedeier/løytnantkaptein og i 1955 som løytnant. Han ble den 12. januar 1942 arrestert av tyskerne og plassert på Grini frem til februar samme år da han ble overført til fangeleirene Schokken, Grune, Schildberg og Luckenwalde i Tyskland hvor han var frem til freden.[1 167],[1 168] Marie Louise og Einar Adelstein Jacobsen døde i Oppegård og ble bisatt og begravet fra Kolbotn kapell.[1 169],[1 170]
 • 6a. Reidar Borg Jacobsen (1910–1983), født i Meldal ST,[1 171] konfirmert 1926 i Vår Frelsers menighet, Oslo.[1 172] Var bosatt i Oppegård. Kontorsjef i Østlandske Stenexport A/S.[1 173] Gift 1. 1937 i Arendal med butikkdame Ruth Andersen (1910–1976),[1 174],[1 175] født i Arendal av foreldre maskinmester Martin Andersen og h. Nelly Wilhelma Arntsen.[1 176] Ekteskapet oppløst. Ruth gift på ny 1963 i Oppegård med Bjarne Rikart Syversen f. 1914 i Kråkerøy. Ruth og Bjarne Syversen er gravlagt på Kolbotn kirkegård, Oppegård.[1 177],[1 178],[1 179] Gift 2. 1954 i Oppegård med Signe Elise Hansen Brønn (1919–1994),[1 180] født i Sauherad av foreldre banearbeider Hans Hansen og h. Borghild Nordal på Dale.[1 181] Signe Elise hadde tidligere vært gift med el. sveiser Woodrow Arne Kjenslie.[1 182] Reidar og Signe Borg Jacobsen flyttet fra Oppegård til Vang i Valdres hvor de er gravlagt på Heensåsen kirkegård.[1 183],[1 184]
 • 6b. Else Jacobsen (1912–1990), født i Meldal ST,[1 185] konfirmert 1927 i Vår Frelsers menighet, Oslo.[1 186] Gift 1935 i Ski med gårdbruker Jens Martin Grøstad (1913–1989),[1 187],[1 188] født i Ski av foreldre gårdbruker Jens Marius Grøstad og h. Theresia Aasella Gyberg.[1 189] Else og Martin Grøstad er gravlagt på Ski kirkegård.[1 190],[1 191]
 • 6c. Gudrun Liv Birgit JacobsenLilleba Jacobsen (1916–1981), født i Drøbak.[1 192] Ble i 1936 forlovet med Bjørn Hemsen fra Ski.[1 193] Gift 1. med Jonsrud (Jf. opplysning i lysning for 2. ekteskap om skifteattest av 16. april 1947). Gift 2. 1947 i Oppegård med major i Luftvåpenet Leiv Engerdal (1906–1993), født i Trysil av foreldre lærer og fotograf Jacob Jacobsen Engerdal og h. Valdine Tollefsdatter Hoelseth på Nybak gnr. 20 bnr. 17.[1 194],.[1 195] Var i forbindelse med offiserstjenesten bosatt mange steder i landet, som pensjonister på Hamar.[1 196] Begge er gravlagt på Hamar.[1 197],[1 198],[1 199]
 • 6d. Einar Adelstein Jacobsen (1927–2003), født i Oppegård, konfirmert 1942 i Døves menighet i Oslo. Elev ved døveskolen i Oslo (Skådalen) hvor han ble utdannet som skredder og tilskjærer. Flyttet etter sitt andre ekteskap til Trondheim.[1 200] Gift 1. 1952 i Døves menighet i Oslo med syerske Wenche Elinor Hamborgstrøm (1930–2015).[1 201],[1 202] Wenche Elinor benyttet etternavnet Martinsen da hun døde.[1 203] Gift 2. med Kari (–). Einar Adelstein Jacobsen er gravlagt på Tiller kirkegård i Trondheim.[1 204]
 • 5b. Johan Martinius Hansen (1894–), født i Drøbak.[1 205] Maskingutt i 1910. Var ute til sjøs med bopel i Drøbak ved sin fars død i 1915.[1 206]
 • 5c. Nelly Sophie Hansen (1901–1993), født og konfirmert i Drøbak.[1 207],[1 208] Gift 1919 i Drøbak med kontorsjef Axel Andreas Sivertsen Haugen (1893–1967),[1 209] født på Tjøtta i Nordland av foreldre husmann og snekker Alexander Leonard Sivertsen og h. Anna Jensine Nilsdatter.[1 210] Ekteparet bosatte seg først i en villa på Løkenjordet i Askim hvor da Axel Andreas hadde en kontorstilling ved Solbergfoss, senere som kontorist og pantefullmektig på kemnerkontor. Familien flyttet til Oppegård hvor Axel Andreas i 1923 kjøpte villaeiendommen «Dannevang» gnr. 44 bnr. 154 (Høgsæterveien 8).[1 211] Axel Andreas Haugen etablerte i 1930 Sætreskogen landhandleri som ble drevet av Nelly Sophie til omkring 1948 da det ble overtatt av andre (nedlagt 1978).[1 212] Axel Andreas og Nelly Sophie Haugen er gravlagt på Kolbotn kirkegård i Oppegård.[1 213],[1 214],[1 215],[1 216]
 • 6a. Aase Louise Haugen (1920–2015), født i Askim ØF.[1 217] Gift 1948 i Oppegård med Edvind Birger Thauland (1913–1995), som skal være født i Vestre Aker og sønn av telefontekniker Eivind Thauland.[1 218],[1 219] Birger Thauland startet under eget navn en radio-elektrisk forretning med verksted i Ski, han sto selv i butikkdelen av forretningen.[1 220] Edvind Birger og Aase Louise Thauland er gravlagt på Ski kirkegård.[1 221],[1 222],[1 223]
 • 7a. Thauland (k) (1949–).
 • 7b. Thauland (m) (1951–1986).
 • 7c. Thauland (k) (1955–).
 • 7d. Thauland (m) (1958–).
 • 6b. Gunnar Kjell Haugen (1924–2005), født i Oppegård.[1 224] Gift ca. 1950 med Margit Haugen (1922–2011). Begge ble bisatt fra Greverud kirke i Oppegård.[1 225],[1 226]
 • 7a. Haugen (k) (–).
 • 7b. Haugen (k) (–).
 • 6c. Tore Jarl Haugen (1926–2011), født i Oppegård.[1 227] Kontorassistent. Gift 1952 i Oppegård med kontorassistent Kaasamoen (1930–).[1 228] Tore Jarl Haugen er gravlagt på Kolbotn gravlund, Oppegård.[1 229]
 • 4f. Hilda Kaja Lauritzdatter (1872–1873), født og død i Drøbak.[1 230],[1 231]
Conrad Langaards tobakksfabrikk i Pilestredet 56 ca. 1895. Ukjent fotograf / Oslo Museum.
Conrad Langaards pakkhus og presseri ved Bislett omkring 1880–1890. Ukjent fotograf / Oslo Museum.
Gravminne for Leif Norman Rosse (1918–1993).
 • 3e. Karen Johannesdatter (1836–1871), født i Sandbrekka under Garder i Frogn,[1 232] gift 1856 på Nesodden med Karl Hansen (1833–1918), som var født i plassen Flatebybråten av foreldre husmann Hans Paulsen og Karen Nilsdatter.[1 233],[1 234] De slo seg ned hos hans foreldre i Flatebybråten hvor Karl hjalp sin far med husmannsarbeidet, og vel også tok over for ham da hans mor døde i 1868.[1 235] Husmannskone Karen Johannesdatter døde i Flatebybråten våren 1871,[1 236] og enkemannen Karl flyttet da til Fjellstrand øvre hvor han i 1875 giftet seg på nytt med Johanne Olsdatter (1838–1891) fra Näs i Blomskog, Sverige.[1 237],[1 238] Karl og Johanne fikk 1876 en datter, Ida Marie, og 1878 en sønn Jørgen. En skoledagbok for Persilengen skole på Nesodden viser så at Karl i perioden 1883–1886 var bosatt i plassen Lalien beliggende ovenfor Alværn, noe som varte til våren 1887 da han inngikk en avtale med Johannes Markussen og fikk en rydnings- og festeseddel på et stykke udyrket mark under en gårdpart av Løes.[1 239] Denne eiendommen ble senere til Løkke eller Løkka med gnr. 10, bnr. 28 i Nesodden, og Karl Hansen var altså den første som bosatte seg der.[1 240] Hans 2. kone Johanne døde på Løkke i 1891,[1 241] og noen år senere, i 1898, flyttet Karl inn til sønnen Karl Martinus i Kristiania, først til Thorshouggata 1 og deretter permanent i Osterhaugsgate 1 (kommunal folketelling for 1905 er kilde for Karl Hansens flytteår). Både far og sønn arbeidet ved Langaards tobakksfabrikk. Karl Hansen døde under et opphold på Kroghstøtten i 1918.[1 242],[1 243],[1 244],[1 245],[1 246]
 • 4a. Karen Julie Karlsdatter (1857–1900), født i Flatebybråten.[1 247] Gift 1886 i Sagene menighet med Nils Olsen Tomte (1855–1929),[1 248] født i Övra Elgestad, Köla socken i Värmland Sverige, sønn av gårdbruker Olof Olsson og Kajsa Olsdatter.[1 249],[1 250] Ekteparet fikk før de ble gift en datter født 1884 i plassen Lalien under To gård på Nesodden hvor hennes foreldre da var bosatt. Nils Olsen Tomte var på det tidspunktet grubearbeider, og arbeidet senere som gårdskarl, kontorbud, byselger og kommunearbeider. I tiden mellom barnefødselen i 1884 og vielsen var Karen Julie og barnet bosatt hos sin nygifte søster Anne Dorthea i Skjoldgata på Sagene.[1 251] Karen Julie Tomte døde 1900 på Kampen i Kristiania.[1 252],[1 253] Enkemannen Nils Olsen Tomte giftet seg på ny og døde på Sagene i 1929, av de seks barna fra 1. ekteskap var 2 i Oslo og 4 i Amerika i tillegg til tre barn fra 2. ekteskap.[1 254],[1 255],[1 256]
 • 5a. Juliane Karoline Tomte (1884–1981), født i Lalien, Nesodden.[1 257] Var i 1900 husholderske og bosatt hjemme hos sin far og søsken i Sørligata 52.[1 258] Var ved vielsen veverske i Nydalen. Gift 1910 i Vestre Aker med smed Johan Berntin Jacobsen (1885–1971),[1 259] født på Alvøen, Askøy HO av foreldre Jacob Johannesen og h. Johanne Johannesdatter.[1 260] Ekteparet var i 1910 bosatt i Bergensgata 52, men flyttet for en periode senere til Odda hvor Johan B. arbeidet som smed for Aktieselselskabet Tyssefaldene, og hvor de i 1921 fikk sønnen Arne Johan. Juliane og Johan B. Jacobsen er gravlagt i felles grav med datter og sønn på Vestre gravlund, Oslo.[1 261]
 • 6a. Eldbjørg Juliane Tomte (1912–2001), født på Sagene, Kristiania. Merknad i dåpsinnførselen at ifølge Fylkesmannens bevilling 24. juni 1968 skal slektsnavnet være Tomte i stedet for Kristiansen.[1 262], Gift 1. 1931 med pølsemaker Finn Arenberg (1911–1982),[1 263] født i Kristiania av foreldre mursvenn Otto Larsen og h. Elise Marie Engebretsen. Dåpsinnførselen viser at Finn Arenberg opprinnelig var hans fornavn, og at hans fulle navn var Finn Arenberg Larsen frem til 3. juni 1930 da han fikk bevilling til å anta Arenberg som slektsnavn.[1 264] Ekteskapet oppløst 1941. Finn Arenberg gift på ny 1941 med Haldis Syversen (1908–2002).[1 265] Finn og Haldis Arenberg er gravlagt på Østre gravlund, Oslo.[1 266],[1 267] Gift 2. 1941 med skreddermester Roy Eldegard Kristiansen (1915–1972),[1 268] født i Kristiania av foreldre porteføljearbeider Thor Adolf Kristiansen og h. Emma Alvilde Jahnsen.[1 269] Ekteskapet oppløst. Roy Eldegard Kristiansen ble gift på ny med Inger Lind (1928–2017), og er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i felles grav med sin mor og siste hustru.[1 270],[1 271],[1 272] Eldbjørg Juliane Tomte er gravlagt i felles grav med sine foreldre og sin bror på Vestre gravlund, Oslo.[1 273],[1 274]
 • 6b. Arne Johan Fribu (1921–2017), født i Odda.[1 275] Antok Fribu som slektsnavn i 1944. Handelsskole og kurser i engelsk, fransk, innkjøpsledelse og materialforvaltning. Studiereise til USA ett år 1946-47. Arbeidet som kontorist hos pølsemaker Jens J. Andersen i Oslo 1941–1946, innkjøpsfullmektig i Det Norske Luftfartselskap på Fornebu 1947, senere i SAS til 1956 da han begynte som innkjøpssjef i A/S Fred. Olsens Flyveselskap.[1 276] Gift 1949 i Oslo med Carin Selen (1922–1999),[1 277] født i Kristiania av foreldre skuespiller Arne Idar Johannesen og h. Nora Clara Johanne Ulleberg.[1 278] Carin Selen hadde tidligere vært gift med gårdsbestyrer Paust Kyvik Løchen i Ringsaker, i hvilket ekteskap hun fikk en datter.[1 279] Carin Selen Fribu er gravlagt på Ringsaker kirkegård.[1 280],[1 281],[1 282] Arne Johan Fribu er gravlagt i felles grav med søster og foreldre på Vestre gravlund, Oslo.[1 283],[1 284]
 • 7a. Fribu (k) (1949–).
 • 7b. Fribu (k) (1954–).
 • 5b. Anna Mathilde Tomte (1887– e. 1920), født i Kristiania.[1 285] Gift 1906 i Vestre Aker med spikerarbeider Kristian Nilsen (1885– e. 1920),[1 286] født i Bråten i Nydalen, Vestre Aker av foreldre spikerarbeider Martin Nilsen og h. Gustava Varberg.[1 287] Ekteparet var bosatt i Bakkevold og Bråten i Nydalen.[1 288] Kristian Nilsen emigrerte i 1912 til Illinois, USA,[1 289] og Anna Mathilde reiste etter med barna i 1913.[1 290] Familien var i 1920 bosatt i Rockford Ward 6, Winnebago, Illinois, USA.[1 291],[1 292] Merk at «Chris Nelson» i transkribering av "United States Census, 1920" har blitt til «Orin Nelson», og at svigerinnen «Mattie Tomter» i samme husholdning trolig skal være «Hattie Tomter» og identisk med Anna Mathildes søster Hedda Kaspara.
 • 6a. Leif Gunnar Nilsen (1906–1942), født i Nydalen, V. Aker.[1 293] Emigrerte i 1913 sammen med mor og søster for å forenes med sin far i Illinois USA.[1 294] Bosatt 1920 med foreldrene i Rockford Ward 6, Winnebago, Illinois, USA.[1 295] Gunnard Nelson var maler av yrke da han døde i 1942. Begravet på Millwood Cemetry, Rockford, Winnebago Co., Ill., USA.[1 296]
 • 6b. Hjørdis Nilsen (1910–), født i Nydalen, V. Aker.[1 297] Emigrerte i 1913 sammen med mor og bror for å forenes med sin far i Illinois USA.[1 298] Bosatt 1920 med foreldrene i Rockford Ward 6, Winnebago, Illinois, USA.[1 299]
 • 5c. Marie Nilsine Tomte (1890–1978), født i Kristiania.[1 300] Var i 1910 veverske bosatt hos hos sin farbror Ludvig Tomte i Geitemyrsveien.[1 301] Gift 1916 i Gamle Aker menighet med fotograf og senere disponent Karl Kristiansen (1888–1968),[1 302] født i Kristiania av foreldre skomaker Lars Kristiansen og h. Sofie Marie Pettersen Møller.[1 303] Ekteparet var bosatt i Kirkegaardsgate i tidsrommet 1916–1923,[1 304] og senere i Sorgenfrigata 1 på Frogner. Karl Kristiansen var læregutt i Norsk Lystryk- & Reproduktionsanstalt 1903–1908, svenn i samme firma 1908–1929 og hadde et studieopphold i Tyskland. I 1929 etablerte han firmaet Centrum Klisjeanstalt i Oslo. Han var i perioden 1942–1947 medlem av prøvenemda i faget.[1 305] Karl Kristiansen døde i 1968 og Marie Kristiansen i 1978.[1 306],[1 307]
 • 6a. Leif Norman Rosse (1918–1993), født i Kristiania. Justisdepartementets tillatelse av 17. juni 1936 til å anta Leif Norman Rosse som sitt fulle navn.[1 308] Reklamesjef i Gyldendal forlag, oversetter og forfatter. Gift 1955 med Berit Marianne Gabrielsen (1923–), født i Oslo av foreldre disponent Arne Clarence Gabrielsen (1891–1958) og Anna Margit Andersen (1892–). Ekteskapet oppløst 1967.[1 309] Leif Norman Rosse døde i 1993, begravet 1994 Vestre gravlund, Oslo.[1 310],[1 311]
 • 7a. Øystein Rosse (1956–), født i Oslo, prisbelønt oversetter av barneboklitteratur, bosatt i Staværn.[1 312],[1 313]
 • 7b. Rosse (k) (1958–).
 • 7c. Rosse (k) (1960–).
 • 5d. Hilda Therese Tomte (1894– e. 1920), født i Kristiania.[1 314] Emigrerte i 1915 til slektninger i Illinois, USA. Hun var da ugift ekspeditrise i fruktforretning og bosatt i Uelandsgate.[1 315]
 • 5e. Nils Juul Tomte (1897– e. 1918), født i Kristiania.[1 316] Emigrerte som ugift lagerarbeider i 1914 til slektninger i Illinois, USA.[1 317],[1 318] Nels Juul Tomter var i 1918 bosatt i Rockford County no 1, Illinois, USA.[1 319]
 • 5f. Hedda Kaspara Tomte (1899–), født i Kristiania.[1 320] Emigrerte i 1916 til Illinois, USA.[1 321] Hun er trolig identisk med svigerinnen «Hattie Tomter» i husholdet til søsteren Anna Mathilde og ektemannen Chris Nelson i United States Census, 1920. Familien var da bosatt i Rockford Ward 6, Winnebago, Illinois, USA.[1 322]
Fra et produksjonslokale hos Conrad Langaards tobaksfabrikk ca. 1910. Foto: Anders Beer Wilse.
Erling Westher (1903–1986). Foto: Ukjent.
Gravminnet til Erling Westher (1903–1986) og Elsa Margrethe «Brita» Westher, f. Pedersen (1913–1988).
Gravminnet til Roar Malvin Thorstensen (1929–2016) og kona Randi Elsa Thorstensen, f. Larsen (1931–2001).
 • 4b. Karl Martinius Karlsen (1860–1935), født i Flatebybråten.[1 323] Var i 1875 og hjalp sin far og stemor i Fjellstrand øvre på Nesodden.[1 324] Gift 1885 i Johannes menighet i Kristiania med Charlotte (Lotta) Andersdatter Løf Wester (1861–1932),[1 325] født i Tångberg i Stavnäs, Värmland Sverige, datter av arbeider Anders Jonasson Løf og Britta Kajsa Persdotter.[1 326],[1 327],[1 328] NB: Det eneste tilfellet hvor Charlotte Løf/Løv er funnet benevnt med slektsnavnet Wester er ved inngåelsen av sønnen Erling Westhers 2. ekteskap i 1945 hvor hun navngis som Charlotte f. Lof Wester.[1 329] Etter vielsen var ekteparet en periode bosatt i plassen Kontra under Røer nedre i Nesodden før de flyttet for godt til Kristiania hvor Karl Martinius først var sømfabrikkarbeider og deretter tobakksarbeider på Conrad Langaards tobakksfabrikk. Bosatt i Thorshauggate 1 og Osterhaugsgate 1,[1 330],[1 331],[1 332],[1 333] før ekteparet omkring 1925 flyttet til Kildals gate 4 hvor de ble boende frem til sin død. Karl Martinius skiftet i sine siste leveårår yrke fra tobakksarbeider til ekspeditør.[1 334],[1 335]
 • 5a. Karl Johan Karlsen (1885–1886), født i Kristiania, død i Kontra under Røer nedre på Nesodden.[1 336],[1 337]
 • 5b. Harald Thorbjørn Hansen (1887–1955), født i Kontra under Røer nedre på Nesodden.[1 338] Var 1923 bosatt hos foreldrene i Osterhaugsgate 1 og arbeidet som bankbokholder i Christiania Bank & Kreditkasse. Flyttet med sine foreldre til Kildals gate 4, og etter sin fars død i 1935 flyttet han til Schleppergrells gate 30 hvor han var bosatt ved siden av sin søster Lilly og hennes familie. Ugift. Harald Thorbjørn Hansen var avdelingssjef i Kreditkassen da han i 1955 ble bisatt fra Det nye krematorium. Gravsted og gravminne er ikke funnet.[1 339],[1 340],[1 341],[1 342]
 • 5c. Karl Fredrik Hansen (1891–), født i Kristiania.[1 343] Emigrerte 1913 som ugift tobakksarbeider til Minnesota.[1 344] Er ikke nevnt 1932 og 1935 i foreldrenes dødsfallsmeldinger.
 • 5d. Lilly Marie Ruth Hansen (1894–1979), født i Kristiania.[1 345] Var 1923 hushjelp hjemme hos foreldrene i Osterhaugsgate 1. Gift 1927 i Sagene menighet med modellsnekkermester Arne Thoralf Larssen (1892–1969),[1 346] født i Kristiansand av foreldre malersvenn Ludvig Theodor Larsen og h. Knudine Kirstine Sørensen.[1 347] Ekteparet er gravlagt på Nordre gravlund, Oslo.[1 348],[1 349],[1 350],[1 351]
 • 6a. Larssen (m) (–).
 • 6b. Larssen (m) (–).
 • 6c. Larssen (m) (–).
 • 5e. Hans Trygve Hansen (1896–), født i Kristiania.[1 352] Emigrerte 1914 som ekspeditør til Minnesota.[1 353] Er ikke nevnt 1932 og 1935 i foreldrenes dødsfallsmeldinger.
 • 5f. Erling Wester Hansen (1900–1901), født og død i Kristiania.[1 354],[1 355]
 • 5g. Erling Wester HansenErling Westher (1903–1986), født i Kristiania.[1 356] Var 1923 hjemme hos foreldrene i Osterhaugsgate 1 og arbeidet som assistent i Den norske Creditbank. Pianist, klaverpedagog og musikk-kritiker. Studerte teoretiske fag med Leif Halvorsen og var elev i klaverspill hos Nanna Storm og Nils Larsen. Debuterte i 1927 med Filharmonisk Selskaps Orkester som solist i Sindings sværkalibrede Klaverkonsert og fikk strålende kritikk. Etter dette fulgte en omfattende turnevirksomhet og han kunne utvilsomt ha gjort en betydelig karriere som pianist. Erling Westher valgte imidlertid å satse på pedagogisk virksomhet, først i 12 år ved Nils Larsens Klaverskole, senere som leder av Klaverakademiet i Oslo og fra 1944 som privatpedagog. Mange av hans elever ble kjente pianister, f eks Kirsti Hjort, Ruth Lagesen, Johan Øian, Kåre Siem, Gunnar Sønstevoll og Leif Wilthil. Fra 1949 til 1974 var Westher også musikkanmelder i Arbeiderbladet. Han mottok mange hedersbevisninger for sin innsats i norsk musikkliv, blant annet Kongens fortjenestemedalje i gull.[1 357] Gift 1. 1924 i Markus menighet i Oslo med telegrafist Ingrid Normann (1903–1977),[1 358],[1 359] født i Kristiania av foreldre handelsborger Mikael Peder Normann og h. Kirstine Marie Monsen.[1 360] Skilsmisse. Ingrid inngikk i nytt ekteskap med Thor Henrik Haugland (1915–1982), begge er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo i felles grav med hennes foreldre og datteren Karin Westher fra første ekteskap.[1 361],[1 362],[1 363] Gift 2. 1945 i Oslo med Elsa Margrethe Larsen f. Pedersen (1913–1988),[1 364] født i Kristiania av foreldre kontorsjef og senere direktør Erik Adolf Pedersen og h. Siegfrida Kristiansen.[1 365] Elsa Margrethe hadde i likhet med Erling også et tidligere ekteskap bak seg. Erling og Elsa Margrethe Westher er gravlagt på Vestre gravlund, Oslo.[1 366],[1 367],[1 368] NB: Erling Westher ser ut til i ganske ung alder å ha antatt Westher som slektsnavn, og det kan antas at han har hentet dette navnet fra sin mor som ved Erlings 2. ekteskap er navngitt som Charlotte f. Lof Wester.[1 369]
 • 6a. Karin Westher (1924–1944). Karin Westher ble bisatt 1944 og gravlagt på ny i 1972. Gravlagt i felles grav med sin mor, stefar og besteforeldre på sin mors side. [1 370],[1 371],[1 372]
 • 6b. Westher (k) (–).
 • 4c. Anne Dorthea Karlsdatter (1862–1886), født i Flatebybråten.[1 373] Var i 1875 og hjalp sin far og stemor i Fjellstrand øvre på Nesodden.[1 374] Konfirmert 1877 fra samme sted.[1 375] Gift 1885 i Sagene menighet med møller Ole Mikkelsen (1858–1914),[1 376] født 1858 i Hamar av foreldre Mikkel Andersen og Johanne Olsdatter.[1 377] Ved folketellingen 1885 var ekteparet bosatt i Skjoldgata 1 på Sagene med Anne Dortheas søster Karen Julie og hennes datter.[1 378] Anne Dorthea Mikkelsen døde i november 1886 på Rikshospitalet, trolig i forbindelse med barnefødsel av sønnen Anton.[1 379] Ole Mikkelsen ble gift på ny og var i 1900 og frem til sin død i 1914 bosatt i Tollbugata 20 hvor han først hadde en stilling som bankbud og senere som vaktmester i Centralbanken.[1 380],[1 381],[1 382]
 • 5a. Anton Mikkelsen (1886–1887), født i Kristiania. Begravet fra plassen Kontra under Røer nedre på Nesodden,[1 383] trolig i forpleining hos Anne Dortheas bror Karl Martinius som da var bosatt der. Antons dåpsinnførsel er ikke funnet i Sagene menighet, Rikshospitalet eller Nesodden.
 • 4d. Hilda Mathilde Karlsdatter (1865–1890), født i Flatebybråten.[1 384] Tjente i 1875 som barnepike på Nyborg i Nesodden.[1 385] Var 1890 i tjeneste i Kristiania da hun fikk en sønn utenfor ekteskap med tjener og ungkar Lars Arnesen, barnet ble døpt i Sagene menighet. Hilda Mathilde døde ugift 1890 hos sin far og stemor i Løkke gnr. 10 bnr. 28 i Nesodden.[1 386]
 • 5a. Karl Hilmar Larsen (1890–1965), født i Kristiania utenfor ekteskap med oppgitt barnefar ungkar og tjener Lars Arnesen.[1 387] Oppvokst hos sin morfar og mormor på Sagene og arbeidet som tobakkspresser i Conrad Langaards tobakksfabrikk og fra omkring 1940 i Kooperativ Tobakkfabrikk A/S (NKL).[1 388],[1 389],[1 390] Karl Hilmar brukte ved vielsesinnførselen og i adressebøker kun navnet Hilmar Larsen. Gift 1920 i Grorud menighet, Østre Aker med Emma Karoline Andersen (1899–1981),[1 391] født i Østre Aker av foreldre teglverksarbeider og senere stenhugger Juul Andersen og h. Karoline Hansen som da oppholdt seg på Refstad.[1 392] Ekteparet var først bosatt i Osterhaugsgate 1. før de flyttet til Granlien eller Granheim i Bekkenstenveien på Grorud i Østre Aker hvor de var bosatt inntil de flyttet til Thereses gate 31.[1 393],[1 394],[1 395],[1 396] Omkring 1940 flyttet familien til Christian Kroghs gate 43 hvor de var bosatt livet ut. Denne siste flyttingen ser ut til korrespondere med Karl Hilmars overgang til ny arbeidsgiver.[1 397],[1 398],[1 399],[1 400],[1 401] Karl Hilmar og Emma Karoline Larsen er gravlagt på Gamlebyen gravlund.[1 402],[1 403],[1 404]
 • 6a. Karl Henry Larsen (1920–1974), født på Rikshospitalet, Kristiania.[1 405] Snekker. Gift 1949 i Paulus kirke, Oslo med pelssyerske Karin Alfhild Lycke (1925–2010),[1 406],[1 407] født i Oslo av foreldre typograf Alfred Lycke og h. Ragnhild Larsen.[1 408] Karl Henry og Karin Alfhild Larsen er gravlagt på Alfaset gravlund, Oslo.[1 409],[1 410],[1 411],[1 412]
 • 7a. Larsen (k) (–).
 • 7b. Larsen (m) (–).
 • 7c. Øyvind Larsen (1963–1983).[1 413]
 • 6b. Frank Harry Larsen (1922–1995), født i Grorud menighet, Østre Aker.[1 414] Lagerarbeider. Gift 1944 i Oslo med Judith Evelyn Pedersen Eriksen (1922–1986),[1 415] født i Kristiansund av mor Elvira Marie Eriksen. Frank Harry og Judith Evelyn Larsen er gravlagt på Alfaset gravlund, Oslo.[1 416],[1 417],[1 418]
 • 7a. Larsen (k) (–).
 • 7b. Larsen (m) (–).
 • 6c. Randi Elsa Larsen (1931–2001). Bokbinderske. Gift 1950 i Oslo med dreier Roar Malvin Thorstensen (1929–2016).[1 419] Randi Elsa og Roar Malvin Thorstensen er gravlagt på Alfaset gravlund, Oslo.[1 420],[1 421],[1 422],[1 423]
 • 7a. Thorstensen (m) (–).
 • 7b. Thorstensen (k) (–).
 • 4e. Maren Karlsdatter (1868–1868), født og død i Flatebybråten.[1 424],[1 425]
 • 4f. Hans Peter Hansen (1869–1910), født i Flatebybråten.[1 426] Var i 1875 hos sin far og stemor i Fjeldstrand øvre, Nesodden.[1 427] Konfirmert 1883 fra Lalien under To gård, Nesodden.[1 428] Flyttet 1893 til Langesund (merknad om attest 1897).[1 429] Pølsemaker og slaktermester. Gift borgerlig 1897 med Ingeborg Marie Glittum (1877–1907),[1 430] født i Bamble TEL av foreldre skolelærer og gårdmann Ole Kristensen Glittum og h. Ingeborg Gurine Gundersdatter.[1 431] Det vites ikke om Hans Peter Hansen gikk i lære hos slaktermester Anders Tomte i Langesund, men det er utvilsomt at slakter Tomte var en medvirkende årsak til at Hans Peter flyttet dit. Slakter Tomte som var født 1858 i Köla socken i Värmland[1 432] var nemlig en yngre bror av Nils Olsen Tomte som var gift med Hans Peters eldste søster Karen Julie Karlsdatter (se lenger opp). I tillegg var slaktermester Anders Tomte gift med Mette Karine Glittum (viet 1883 i Bamble[1 433]) som var en farsøster av Hans Peter Hansens kone Ingeborg Marie. Slaktermester Tomte og kone var også faddere til to av Hans Peter og Ingeborg Maries barn. Et annet eksempel på slektsnettverk i disse familiene kommer frem i slakter Tomtes husholdning ved folketellingen 1891 hvor man som besøkende finner Hans Peters fremtidige kone Ingeborg Marie samt Anders Olsen, enkemann etter Hans Peters morsøster Johanne Johannesdatter og deres datter Hilda Mathilde Andersdatter (se lenger ned).[1 434] Etter vielsen flyttet Hans Peter og Ingeborg Marie til Kragerø hvor Hans Peter etablerte seg som slaktermester. Ved folketellingen 1900 er Hans Peter oppført med feil fødested.[1 435] Ekteparet døde begge i Kragerø av tuberkulose,[1 436],[1 437] og deres tre barn var i 1910 plassert på Kragerø barnehjem.
 • 5a. Karl Thorleif Hansen (1898–1961), født i Kragerø TEL.[1 438] Var i 1910 bosatt på Kragerø barnehjem. NB: Oppgitt fødselsdato og fødeår er feil i folketellingen 1910.[1 439] Emigrerte til New York, USA. Han er trolig en av de to emigrantene med passende navn og alder som i 1919 reiste som passasjer fra Kristiania med DS «Bergensfjord».[1 440],[1 441] Gift omkring 1926 med norskfødte Astrid Hansen (ca. 1904–). Karl Thorleif Hansen arbeidet 1940 i en barberforretning og var bosatt i Brooklyn med kone og en sønn.[1 442],[1 443] Karl Thorleif Hansen døde 17. januar 1961 i Staten Island N. Y., og ble gravlagt påfølgende 21. januar s. å.[1 444],[1 445]
 • 6a. Robert Hansen (ca. 1927–).
 • 5b. Harry Hansen (1902–1975), født i Kragerø TEL.[1 446] Var i 1910 bosatt på Kragerø barnehjem. NB: Oppgitt fødselsdato og fødeår er feil i folketellingen 1910.[1 447] Var 1923 ugift elektriker bosatt i Kristian Augusts gate 3 i Kristiania.[1 448] Han er trolig identisk med den Harry Hansen som i adressebøkene for Oslo 1927 og 1929 er oppført som ekspeditør i AEG og bosatt på Tåsen og i Keysers gate 3.[1 449],[1 450] Denne Harry Hansen overlappes i adressebøkene for 1933 og 1934 med en Harry Hansen som innehaver av firma Lys-Utstyr, Harry Hansen & Co.[1 451],[1 452] Denne personen kan følges videre fra 1936 til 1939 nevnt både som elektriker og ved overnevnte firmanavn i Normanns gate 13,[1 453],[1 454],[1 455] og fra 1941 til 1975 i Munchs gate 5.[1 456],[1 457],[1 458],[1 459],[1 460] Harry Hansen er gravlagt i felles grav med sin svoger og søster på Vestre gravlund, Oslo.[1 461],[1 462]
 • 5c. Eldrid Hansen (1905–1993), født i Kragerø TEL.[1 463] Var i 1910 bosatt på Kragerø barnehjem. NB: Oppgitt fødselsdato og fødeår er feil i folketellingen 1910.[1 464] Gift 1938 i Oslo med Erling William Jacobsen (1904–1986),[1 465] født i Minneapolis MN, USA av foreldre former Ingvald Edvard Jacobsen og h. Alvilde Karlmine Olausen.[1 466] Erling William og Erling Jacobsen er gravlagt på Vestre gravlund, Oslo.[1 467],[1 468],[1 469],[1 470]
 • 6a. Jacobsen (m) (1945–).
Gravminnet til Hulda Nordli, datter Edith Larsen, sønn Viktor Nordli og svigerdatter Caroline Solveig f. Berg. Frogn kirkegård. Foto: Mai Berggren.
Faksimile fra Akershus Amtstidende 12. januar 1915.
 • 3f. Johanne Johannesdatter (1840–1889), født i Sandbrekka under Garder i Frogn.[1 471] Hun var hjemme hos faren til etter hans død,[1 472],[1 473] hvor hun i 1870 fikk en sønn med en ugift matros Kasper Petersen. Nesten 3 mnd. etter sin fars død i 1875 fikk hun sitt andre barn utenfor ekteskap. Johanne giftet seg med barnefaren, arbeidsmann, minèrmester og gråstensmurer Anders Olsen (1833–1915), født 1833 i Värmland, Sverige. Ekteparet var på Sandbrekka til i hvert fall 1877.[1 474],[1 475] Fra 1881 til 1885 holdt familien til på gårdparten Slottet av Kai, og en gang før 1889 har de flyttet til Nordli under Fuglesang. Anders Olsen Nordli fikk 1889 tillatelse fra til å få sin kone Johanne innlagt på Rikshospitalet for en operasjon på fattigvesenets regning, i mot at han skulle tilbakebetale utlegget.[1 476] Operasjonen ble til liten nytte ettersom Johanne som lå på sykehuset fra 26. april til 6. juni døde senere samme år,[1 477],[1 478] og Anders satt igjen med en gjeld på over 84 kr. til fattigvesenet. Han betalte tilbake 8 kr. i 1892, 10 kr. året etter og 15 kr. i 1899.[1 479] Anders Olsen ble boende i Nordli med bl. annet sønnen Olaf og stesønnen Karl Johan Kaspersen,[1 480],[1 481] med unntak av ved folketellingen 1891 hvor han med sønn og stesønn var bosatt på Spro nordre i Nesodden. Anledningen for det oppholdet var at de da var grubearbeidere i feltspatbruddet på Spro.[1 482],[1 483],[1 484] Ved den omtalte folketellingen 1891 oppgis det at Anders ved telletidspunktet befant seg i Sverige, mens en annen telling fra samme år viser at Anders og datteren Hilda Mathilde var på besøk hos slaktermester Anders Olsen Tomte i Langesund.[1 485] Se lenger opp om Nils Olsen Tomte og under Hans Peter Hansen om slaktermester Anders Olsen Tomte. Anders Olsen døde på Nordli i 1915.[1 486], [1 487]
 • 4a. Karl Johan Kaspersen (1870–1911), født i Sandbrekka i Frogn.[1 488] Konfirmert 1885 fra Tajebråten ved Spro på Nesodden.[1 489] Var 1891 bosatt på Spro nordre i Nesodden som grubearbeider ved feltspatbruddet på Spro.[1 490] Senere bosatt på Nordli av Fuglesang i Frogn med stefaren Anders Olsen og halvbroren Olaf, arbeidet som gråstensmurer, isarbeider og fisker.[1 491],[1 492] Ugift. Karl Johan Kaspersen falt over bord og druknet under sildefiske utenfor Vallø i Vestfold i november 1911.[1 493],[1 494]
 • 4b. Olaf Andersen Nordli (1875–1951), født i Sandbrekka i Frogn[1 495] (fornavnet veksler i kildene mellom Olaf og Oluf, her er Olaf valgt som standard). Isarbeider, gråstensmurer og fisker. Var i 1891 bosatt på Spro nordre i Nesodden som grubearbeider i feltspatbruddet på Spro,[1 496] fra før 1900 til etter 1915 bosatt hos stefaren Anders Olsen på Nordli av Fuglesang i Frogn.[1 497],[1 498] Olaf ble registrert to steder i folketellingen 1910; på Nordli 44/5 i Frogn, og på Husbergøya i Bunnefjorden hvor han var en del av et arbeidslag som utførte planeringsarbeider.[1 499] Dette var trolig i forbindelse med Heinrich Carl Hudtwalckers oppbygging av tran- og fiskeoljefabrikken på Husbergøya.[1 500],[1 501] Gift 1911 i Frogn med tjenestepike Hulda Elisabeth Norrby (1887–1948), født i Öyerud i Gunnarskog, Värmland Sverige av foreldre gårdbruker Gustaf Nilsson Norrby og Maria Jansdotter.[1 502],[1 503] Hulda døde i 1948 og ligger gravlagt på Frogn kirkegård.[1 504] Olaf Andersen Nordli døde 27. desember 1951, Brevik i Frogn.[1 505]
 • 5a. Viktor Tidemann Nordli (1912–1969), født i Frogn.[1 506] Fisker. Eier av Nordli 44/5 i 1950.[1 507] Gift 1938 i Uranienborg menighet i Oslo med Caroline Solveig Berg (1912–1977).[1 508] Viktor Tidemand og Caroline Solveig Nordli er gravlagt på Frogn kirkegård.[1 509],[1 510],[1 511],[1 512]
 • 6a. Nordli (m) (–).
 • 6b. Nordli (m) (–).
 • 5b. Gustav Margon Nordli (1913–1976), født i Frogn. Justisdepartedementets bevilling av 14. februar 1947 til å anta navnet Nordli i stedet for Andersen. Fisker. Gift 1947 i Frogn med Snefrid Gretchen Alfonsia Ulriksson (1917–1998),[1 513] født i Barbu AA av foreldre finskfødt styrmann Albin Alfons Ulriksson og h. Gudrun Jensen på Pusnes.[1 514] Gustav Margon og Snefrid Nordli er gravlagt på Frogn kirkegård.[1 515],[1 516],[1 517]
 • 6a. Nordli (m) (–).
 • 6b. Nordli (k) (–).
 • 6c. Nordli (m) (–).
 • 6d. Nordli (m) (–).
 • 5c. Edith Olafine Nordli (1920–1949), født i Arvika, Värmland, Sverige.[1 518],[1 519] Gift 1947 i Frogn med maskinassistent Johannes Larsen (–).[1 520] Edith Larsen døde på Midtstuen sykehus i Oslo og er gravlagt på Frogn kirkegård i felles grav med sin mor Hulda og sin bror Viktor og dennes h. Solveig Caroline.[1 521],[1 522]
 • 4c. Hilda Mathilde Andersdatter (1877– e. 1936), født i Sandbrekka i Frogn.[1 523] Var 1892 bosatt på Nordli i Frogn da hun ble konfirmert i Nesodden.[1 524] Gift 1900 i Gamle Aker med murer Karl Nilsson Höglund (1871–1937),[1 525] født i Smolmark i Karlanda, Värmland Sverige av foreldre selveier skomaker Nils Eriksson og Kajsa Olsdotter.[1 526],[1 527] Ekteparet var ved dåpen av deres første barn i 1900 bosatt i Fredensborgveien i Kristiania, og på Nordli i Frogn fra 1901 og frem til november 1907 da de flyttet til Arvika i Sverige (merknad ved begge barns dåpsinnførsel og opplysning i dødfallsprotokoll 1915 ved Anders Olsen Nordlis død). Familien er innført som innflyttet til Arvika köpings församling 8. november 1907,[1 528] og kan følges videre der i församlingsböcker for Arvika stadsförsamling.[1 529],[1 530],[1 531],[1 532],[1 533] Karl Nilsson Höglund døde 31. januar og ble gravlagt 4. februar 1937 i Arvika stadsförsamling.[1 534]
 • 5a. Esther Cornelia Höglund (1900–), født i Kristiania.[1 535] Flyttet i 1907 med foreldrene fra Frogn til Arvika i Sverige.[1 536] Flyttet i 1919 fra Arvika til Asea (fabrikken) i Västerås.[1 537],[1 538] Flyttet igjen i 1925 som kontorist til O. Envall, Prästgårdsgatan 28 i Maria Magdalena församling, Stockholm.[1 539],[1 540],[1 541]
 • 5b. Karl Birger Thorbjørn HöglundCarl B. Huglund (1901–1956), født i Frogn.[1 542] Flyttet i 1907 med foreldrene til Arvika, Sverige. Emigrerte i 1923 fra Arvika via Göteborg til New York med skipet «Kungsholm».[1 543],[1 544] Ble amerikansk statsborger i 1929 og var da bosatt i 864 Barry Ave., Chicago, Illinois.[1 545] Arbeidet i 1940 som landskapsgartner i Chicago.[1 546] Ugift. Død 1956 i Chicago og gravlagt på Graceland Cemetery. Var da anført som maskinist av yrke med adresse 1203 Belmoral Ave., Chicago, Cook County, Illinois, USA.[1 547]
 • 5c. Klara Ingeborg Höglund (1906–),[1 548] født i Frogn, flyttet i 1907 med foreldrene til Arvika, Sverige. Flyttet i 1924 fra Arvika til Asea (fabrikken) i Västerås.[1 549],[1 550] Flyttet igjen i 1925 som kontorist til Norrbackagatan 7 i Matteus församling, Stockholm.[1 551],[1 552],[1 553]
 • 5d. Gösta Margon Höglund (1908–), født i Arvika stadsförsamling.[1 554] Flyttet i 1928 fra Arvika til Norrbackagatan 7 i Matteus församling, Stockholm.[1 555],[1 556]
Gå tilbake til hovedartikkelen.

Referanser

 1. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 3 (1752-1799), Kronologisk liste 1797, Side 436-437
 2. Akershus fylke, Ås, Nordby, Kroer i Ås, Ministerialbok nr. I 4 (1818-1826), Viede 1821, Side 376-377, nr. 3.
 3. Oslo fylke, Kristiania kjøpstad, Statlig folketelling 1 (RA/EA-4070/J/Jd/L0001), 1801-1801, Pebervigen 446
 4. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 5 (1787-1806), Viede 1798, Side 108-109, 10. august 1798
 5. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Forlovererklæringer nr. 10 (1789-1807), Forlovererklæringer 1798, Side 208-209
 6. Akershus fylke, Ås, Nordby, Kroer i Ås, Ministerialbok nr. I 4 (1818-1826), Fødte og døpte 1821, Side 52-53, nr. 28.
 7. Akershus fylke, Follo, Pantebok nr. I 9 (1829-1834), Pantebokside, Side 546, fol. 545b, nr. 33.
 8. Myckland, Haakon Falck. Bygdebok for Frogn : Gårdshistorien, Frogn : Bygdehistoriekomitéen, 1967, s. 472.
 9. Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll (SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0007), 1837-1844, oppb: Statsarkivet i Oslo., fol. 523b.
 10. Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll (SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0008), 1844-1855, oppb: Statsarkivet i Oslo., fol 284a, 285b.
 11. Høyesterett, Voteringsprotokoll 29 (RA/S-1002/E/Eb/L0029), 1828-1828, oppb: Riksarkivet., fol. 66b.
 12. Myckland, Haakon Falck. Bygdebok for Frogn : Gårdshistorien, Frogn : Bygdehistoriekomitéen, 1967, s. 472.
 13. Akershus fylke, Drøbak prestegjeld, Drøbak kjøpstad, Statlig folketelling 63 (RA/S-2231/E), 1865-1865., Bjærgene i Øst, 121.
 14. Akershus fylke, Drøbak prestegjeld, Frogn sokn, Statlig folketelling 46 (RA/S-2231/E), 1865-1865, oppb: Riksarkivet., Sandbrækken, fol. 206b.
 15. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 1 (1871-1900), Døde og begravede 1875, Side 103, nr. 12.
 16. Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Dødsfallsprotokoll 1 (Hac 0001), 1862-1912, oppb: Statsarkivet i Oslo., 10. mai.
 17. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 2 (1878-1891), Døde og begravede 1878, Side 224, nr. 1.
 18. Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Dødsfallsprotokoll 1 (Hac 0001), 1862-1912, oppb: Statsarkivet i Oslo., 12. januar.
 19. Akershus fylke, Ås, Nordby, Kroer i Ås, Ministerialbok nr. I 4 (1818-1826), Fødte og døpte 1821, Side 44-45, nr. 16.
 20. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ås, Ministerialbok nr. I 1 (1816-1842), Konfirmerte 1838, Side 222, nr. 30.
 21. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 6 (1814-1847), Fødte og døpte 1818, Side 30-31, nr. 65.
 22. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 6 (1814-1847), Fødte og døpte 1842-1844, Side 317-318, nr. 17 kvinnekj.
 23. Akershus fylke, Follo, Pantebok nr. I 14b (1857-1859), Pantebokside, Side 514, fol. 513b.
 24. Folketelling 1865 for 0216P Nesodden prestegjeld, Langefjeld 333ab
 25. Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll (SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0012), 1864-1872, fol. 35, 40, 41, 42b.
 26. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 7 (1848-1868), Døde og begravede 1868, Side 194, nr. 11.
 27. Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Dødsfallsprotokoll 1 (Hac 0001), 1862-1912, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 28. Folketelling 1875 for 0216P Nesodden prestegjeld, Langefjeld østre
 29. Akershus fylke, Follo, Pantebok nr. I 18 (1874-1881), Pantebokside, Side 467, fol. 467.
 30. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Døde og begravede 1896, Side 301, nr. 13.
 31. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 7 (1848-1868), Fødte og døpte 1847-1848, Side 3, nr. 3.
 32. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 7 (1848-1868), Konfirmerte 1862, Side 118, nr. 9.
 33. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 8 (1869-1879), Viede 1875, Side 167. nr. 5.
 34. Hedmark fylke, Strøm, Ullern, Oppstad i Sør-Odal, Ministerialbok nr. 1 (1849-1859), Fødte og døpte 1854, Side 70, nr. 193.
 35. Folketelling 1865 for 0419P Sør-Odal prestegjeld, 309
 36. 1875 for 0216P Nesodden prestegjeld, Langefjeld østre
 37. Akershus fylke, Follo, Pantebok nr. I 19 (1881-1886), Pantebokside, Side 35
 38. Akershus fylke, Follo, Pantebok nr. I 24 (1903-1906), Pantebokside, Side 528
 39. Folketelling 1900 for 0216 Nesodden herred, Orebugten 28/12
 40. Folketelling 1910 for 0216 Nesodden herred, Orebugten (gaard) 28/12
 41. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Døde og begravede 1911, Side 319, nr. 11.
 42. Akershus fylke, Nesodden lensmann, Dødsfallsprotokoll 2 (Fca 0002), 1910-1927, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 43. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Klokkerbok nr. I 2 (1905-1924), Døde og begravede 1922, Side 231, nr. 5.
 44. Akershus fylke, Nesodden lensmann, Dødsfallsprotokoll 2 (Fca 0002), 1910-1927, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 45. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 8 (1869-1879), Fødte og døpte 1876, Side 38, nr. 8.
 46. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Konfirmerte 1890, Side 191, nr. 11.
 47. Oslo fylke, Trefoldighet i Oslo, Ministerialbok nr. III 4 (1891-1900), Viede 1895, Side 109, nr. 174.
 48. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Rosteds Gade 5
 49. Emigranter over Oslo 1867-1930
 50. Lorentzen, Harald. Reisen mot vest : emigrasjonshistorie fra Nesodden 1850-1915, Nesodden : H. Lorentzen, 1997 s. 34–35.
 51. "United States Census, 1910," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:M2VV-42S : accessed 2 June 2016), Sigurd Knudson, Malden Ward 6, Middlesex, Massachusetts, United States; citing enumeration district (ED) ED 903, sheet 24B, NARA microfilm publication T624 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,374,614.
 52. "Massachusetts State Vital Records, 1841-1920," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:23RY-YKT : accessed 2 June 2016), Louise Johnson Knudsen, 02 Apr 1917; citing Death, Malden, Suffolk, Massachusetts, United States, certificate number 205, page 163, State Archives, Boston.
 53. Oslo fylke, Trefoldighet i Oslo, Ministerialbok nr. I 5 (1881-1891), Fødte og døpte 1888, Side 308, nr. 80.
 54. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 55. Lorentzen, Harald & Andresen, Lasse. Nordstrand Fastboende og sommergjester gjennom 150 år, Nesoddtangen, H. Lorentzen, 2012, s. 48.
 56. "United States Census, 1920," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MFM1-XNX : 14 December 2015), Sigurd Knudsen, Boston Ward 17, Suffolk, Massachusetts, United States; citing sheet 14B, NARA microfilm publication T625 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,820,737.
 57. "United States Census, 1930", database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XQPZ-GZY : 8 December 2015), Sigurd Knudson, 1930.
 58. "United States Census, 1940," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:K4FJ-FCV : 17 May 2014), Petter Knudsen, Ward 6, Malden, Malden City, Middlesex, Massachusetts, United States; citing enumeration district (ED) 9-255, sheet 6A, family 146, NARA digital publication T627 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 2012), roll 1609.
 59. Oslo fylke, Rikshospitalet i Oslo, Ministerialbok nr. 9 (1894-1897), Fødte og døpte 1895, Side 184, nr. 454.
 60. "Massachusetts Deaths, 1841-1915," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N47M-VHV : accessed 2 June 2016), William Robert Kundsen, 12 May 1912; citing Malden,,Massachusetts, 196, State Archives, Boston; FHL microfilm 2,398,850.
 61. Oslo fylke, Jacob i Oslo, Ministerialbok nr. 5 (1896-1903), Fødte og døpte 1898, Side 48, nr. 36.
 62. Lorentzen, Harald & Andresen, Lasse. Nordstrand Fastboende og sommergjester gjennom 150 år, Nesoddtangen, H. Lorentzen, 2012, s. 48.
 63. Lorentzen, Harald & Andresen, Lasse. Nordstrand Fastboende og sommergjester gjennom 150 år, Nesoddtangen, H. Lorentzen, 2012, s. 48.
 64. "New Hampshire Marriage Records, 1637-1947," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FL8N-CMN : 12 December 2014), Petter S. Knudsen in entry for Arnold Stuart Knudsen and Evelyn Ruth O'Brien, 08 Mar 1942; citing Seabrook, Rockingham, New Hampshire, Bureau of Vital Records and Health Statistics, Concord; FHL microfilm 2,293,149.
 65. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 8 (1869-1879), Fødte og døpte 1877, Side 46, nr. 42.
 66. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Konfirmerte 1892, Side 194, nr. 19.
 67. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Døde og begravede 1893, Side 298, nr. 2.
 68. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 8 (1869-1879), Fødte og døpte 1879, Side 53, nr. 26.
 69. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Konfirmerte 1894, Side 197, nr. 14.
 70. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 71. Lorentzen, Harald & Andresen, Lasse. Nordstrand Fastboende og sommergjester gjennom 150 år, Nesoddtangen, H. Lorentzen, 2012, s. 49.
 72. Vest-Agder fylke, Vanse i Vanse, Ministerialbok nr. A 12 (1879-1903), Fødte og døpte 1883, Side 47, nr. 38.
 73. Rudjord, Kåre. Listaboka 1 : Gard og folk, Farsund : Farsund kommune, 1980, s. 85.
 74. "United States World War I Draft Registration Cards, 1917-1918," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KZN2-73K : 12 December 2014), Nikolai Hjalmer Benson, 1917-1918; citing East Boston City no 1, Massachusetts, United States, NARA microfilm publication M1509 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,684,759.
 75. "United States Census, 1920," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MFM4-J4W : 14 December 2015), Nikolai Benson in household of Andrew Sorenson, Boston Ward 1, Suffolk, Massachusetts, United States; citing sheet 3B, NARA microfilm publication T625 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,820,728.
 76. "New York, New York Passenger and Crew Lists, 1909, 1925-1957," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KXL3-PW6 : 2 October 2015), Nikolai H Bensen, 1927; citing Immigration, New York, New York, United States, NARA microfilm publication T715 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.).
 77. "United States Census, 1930", database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XQPF-RMZ : 8 December 2015), Nikolai H Bensen, 1930.
 78. "United States Census, 1940," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:K4FG-PM8 : 17 May 2014), Emma Benson in household of Nicohi Benson, Ward 7, Melrose, Melrose City, Middlesex, Massachusetts, United States; citing enumeration district (ED) 9-378, sheet 8B, family 180, NARA digital publication T627 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 2012), roll 1613.
 79. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Fødte og døpte 1882, Side 8, nr. 16.
 80. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Konfirmerte 1896, Side 201, nr. 13.
 81. Lorentzen, Harald & Andresen, Lasse. Nordstrand Fastboende og sommergjester gjennom 150 år, Nesoddtangen, H. Lorentzen, 2012, s. 49.
 82. Oslo fylke, Vålerenga i Oslo, Ministerialbok nr. 2 (1899-1924), Viede 1911, Side 81, nr. 56
 83. Akershus, Oslo fylke, Østre Aker i Østre Aker, Ministerialbok nr. I 4 (1876-1878), Fødte og døpte 1878, Side 192, nr. 14.
 84. Disnorge.no/gravminner, Karl Knudsen begr. 1958 Nesodden: id. 1634248.
 85. Disnorge.no/gravminner, Martha Knudsen begr. 1950 Nesodden: id. 1634250.
 86. Lorentzen, Harald & Andresen, Lasse. Nordstrand Fastboende og sommergjester gjennom 150 år, Nesoddtangen, H. Lorentzen, 2012, s. 53–54.
 87. Oslo fylke, Vålerenga i Oslo, Ministerialbok nr. 1 (1899-1915), Fødte og døpte 1913, Side 269, nr. 81.
 88. Lorentzen, Harald & Andresen, Lasse. Nordstrand Fastboende og sommergjester gjennom 150 år, Nesoddtangen, H. Lorentzen, 2012, s. 53–55.
 89. Disnorge.no/gravminner, Anker Gilbert Knudsen begr. 1977 Nesodden: id. 1634249.
 90. Oslo fylke, Oslo, Vigselsbok (borgerlig) (1947-1948), Protokollside, Side upaginert
 91. Nordland fylke, Evenes i Ofoten, Ministerialbok nr. 863A16 (1915-1937), Fødte og døpte 1918, Side 24, nr. 6.
 92. Dødsannonse i Akershus Amtstidende. Vår kjære mamma, svigermor, bestemor, oldemor, søster, svigerinne og tante Astrid B. Knudsen født 23. november 1917 sovnet stille inn i dag. Nesodden/Vestby, 16. desember 2015. John/Ellen. Anne Kristine/Tor (død). Monica og Per Gunnar, Kenneth og Nathalie. Nina, Andre, Stian, Hedda Emrik. Øvrige familie. Bisettelsen har funnet sted i stillhet etter avdødes ønske.
 93. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Fødte og døpte 1884, Side 14, nr. 10.
 94. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Konfirmerte 1898, Side 204, nr. 12.
 95. Lorentzen, Harald & Andresen, Lasse. Nordstrand Fastboende og sommergjester gjennom 150 år, Nesoddtangen, H. Lorentzen, 2012, s. 50.
 96. Arbeiderbladet 30. juni 1938, s. 10. Dødsfall i Aker. Vestre Aker. fisker Georg Syversen, f. 1884.
 97. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Fødte og døpte 1886, Side 19, nr. 12.
 98. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Døde og begravede 1887, Side 291, nr. 1.
 99. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Fødte og døpte 1888, Side 24, nr. 5.
 100. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Døde og begravede 1890, Side 294, nr. 6.
 101. Oslo fylke, Rikshospitalet i Oslo, Ministerialbok nr. 9 (1894-1897), Fødte og døpte 1894, Side 8, nr. 39.
 102. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Konfirmerte 1908, Side 225, nr. 5.
 103. Lorentzen, Harald. Reisen mot vest : emigrasjonshistorie fra Nesodden 1850-1915, Nesodden : H. Lorentzen, 1997 s. 34–35.
 104. "United States Census, 1920," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MX13-6FR : accessed 2 June 2016), Sinton F Erlandson in household of Fritz Erlandson, Malden Ward 5, Middlesex, Massachusetts, United States; citing sheet 8A, NARA microfilm publication T625 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,820,713.
 105. "United States Census, 1930", database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XQPZ-L5V : accessed 2 June 2016), Lawrence F Erlandson in entry for Fritz E Erlandson, 1930.
 106. "United States Social Security Death Index," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JT5R-DX9 : accessed 2 June 2016), Sinton F Erlandson, 24 Jan 1995; citing U.S. Social Security Administration, Death Master File, database (Alexandria, Virginia: National Technical Information Service, ongoing).
 107. "Massachusetts Death Index, 1970-2003," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:VZB9-KGJ : accessed 2 June 2016), Signe K Erlandson, 06 Feb 1970; from "Massachusetts Death Index, 1970-2003," database, Ancestry (https://www.ancestry.com : 2005); citing Malden, Massachusetts, death certificate number 005493, Commonwealth of Massachusetts Department of Health Services, Boston.
 108. "United States Census, 1920," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MX13-6FR : accessed 2 June 2016), Sinton F Erlandson in household of Fritz Erlandson, Malden Ward 5, Middlesex, Massachusetts, United States; citing sheet 8A, NARA microfilm publication T625 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,820,713.
 109. "United States Census, 1930", database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XQPZ-L5V : accessed 2 June 2016), Lawrence F Erlandson in entry for Fritz E Erlandson, 1930.
 110. "United States Social Security Death Index," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JT5R-DX9 : accessed 2 June 2016), Sinton F Erlandson, 24 Jan 1995; citing U.S. Social Security Administration, Death Master File, database (Alexandria, Virginia: National Technical Information Service, ongoing).
 111. "United States Public Records, 1970-2009," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KGWL-ZBJ : 22 May 2014), Sinton F Erlandson, Residence, Kittery Point, Maine, United States; a third party aggregator of publicly available information.
 112. "Maine Death Index, 1960-1996," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KCVR-MNM : 27 November 2014), Sinton F Erlandson, 24 Jan 1995; citing Death, Kittery, city code 31130, certificate 9500548, Maine State Archives, Augusta.
 113. "United States Social Security Death Index," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JBZV-25M : 19 May 2014), Ruth H Erlandson, 12 Feb 2007; citing U.S. Social Security Administration, Death Master File, database (Alexandria, Virginia: National Technical Information Service, ongoing).
 114. "United States Public Records, 1970-2009," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KGWL-ZB1 : 22 May 2014), Ruth H Erlandson, Residence, Kittery Point, Maine, United States; a third party aggregator of publicly available information.
 115. "United States Public Records, 1970-2009," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QJCK-F8ZS : 23 May 2014), Ruth H Erlandson, Residence, Kittery Point, Maine, United States; a third party aggregator of publicly available information.
 116. "United States Census, 1920," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MX13-6FR : accessed 2 June 2016), Sinton F Erlandson in household of Fritz Erlandson, Malden Ward 5, Middlesex, Massachusetts, United States; citing sheet 8A, NARA microfilm publication T625 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,820,713.
 117. "United States Census, 1930", database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XQPZ-L5V : accessed 2 June 2016), Lawrence F Erlandson in entry for Fritz E Erlandson, 1930.
 118. "Find A Grave Index," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QVK2-GJ83 : accessed 2 June 2016), Marian H. Chisholm, 1991; Burial, Marblehead, Essex, Massachusetts, United States of America, Waterside Cemetery; citing record ID 48926100, Find a Grave.
 119. "United States Census, 1930", database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XQPZ-L5V : accessed 2 June 2016), Lawrence F Erlandson in entry for Fritz E Erlandson, 1930.
 120. Robert Williamson Chisholm. Birth: Oct. 6, 1918 Lynn, Essex County, Mass. USA. Death: Apr. 30, 1985, Marblehead, Essex County, Mass. USA. Burial: Waterside Cemetry. Find A Grave
 121. Avskrift av nekrolog 11. juli 1991 publisert i The Marblehead Reporter. Find A Grave
 122. "United States Public Records, 1970-2009," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KLZX-CHQ : 22 May 2014), Carol L Carr, Residence, Sunderland, Massachusetts, United States; a third party aggregator of publicly available information.
 123. "United States Public Records, 1970-2009," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KLF4-BL8 : 22 May 2014), Peder B Acres, Residence, Marblehead, Massachusetts, United States; a third party aggregator of publicly available information.
 124. "United States Public Records, 1970-2009," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QJL8-S2XX : 16 May 2014), Peder B Acres, Residence, Marblehead, Massachusetts, United States; a third party aggregator of publicly available information.
 125. "Massachusetts Death Index, 1970-2003," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:VZBD-TTN : 4 December 2014), Peder Acres in entry for Effie M Acres, 02 Jan 2000; from "Massachusetts Death Index, 1970-2003," database, Ancestry (https://www.ancestry.com : 2005); citing Boston, Massachusetts, death certificate number 000058, Commonwealth of Massachusetts Department of Health Services, Boston.
 126. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 7 (1848-1868), Konfirmerte 1865, Side 123, nr. 10.
 127. Folketelling 1865 for 0215L Drøbak prestegjeld, Frogn sokn, Sagstuen (plads)
 128. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 8 (1869-1879), Viede 1877, Side 169, nr. 13.
 129. Hedmark fylke, Strøm, Ullern, Oppstad i Sør-Odal, Ministerialbok nr. 1 (1849-1859), Fødte og døpte 1851, Side 31, nr. 98.
 130. Folketelling 1865 for 0419P Sør-Odal prestegjeld, Qvenhaug
 131. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Døde og begravede 1891, Side 295, nr. 12
 132. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 8 (1869-1879), Fødte og døpte 1877, Side 47, nr. 55.
 133. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Konfirmerte 1891, Side 193, nr. 9.
 134. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Viede 1906-1907, Side 262, nr. 2.
 135. Kville (O) C:2 (1874-1894) Bild 18 / sid 14 (AID: v53.b18.s14, NAD: SE/GLA/13296)
 136. Fjällbacka (O) AI:1 (1882-1890) Bild 40 / sid 30 (AID: v25149.b40.s30, NAD: SE/GLA/15672), Husförhörslengd 1882-1890
 137. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Vibesgate 10
 138. Akershus Amtstidende 1915.08.03: Skjøte fra Søren Langfjeld til Karl Sørensen på Langfjeld, gnr. 27, bnr. 4, for 3530 kr., dat 15-5 d. a.
 139. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1950 (1950-1950), Bokside, Side 874
 140. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Ida Langfjell f. 14041875, d. 25021952, gravl. 01031952: id. 1637096 Gjøfjell i Nesodden.
 141. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Karl S. Langfjell f. 07041877, d. 13091948, gravl. 18091948: id. 1637098 Gjøfjell i Nesodden.
 142. Oslo fylke, Fagerborg i Oslo, Ministerialbok nr. 1 (1898-1909), Fødte og døpte 1907, Side 246, nr. 119.
 143. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 10 (1924-1939), Viede 1928, Side 139, nr. 4.
 144. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Fødte og døpte 1902, Side 62, nr. 2.
 145. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Sonja Samuelsen f. 31071907, d. 02121977, gravl. 09121977: id. 1637097 Gjøfjell i Nesodden.
 146. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Kristian Samuelsen f. 07111901, d. 11071964, gravl. 1964: id. 1637380 Gjøfjell i Nesodden.
 147. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 10 (1924-1939), Fødte og døpte 1928, Side 19, nr. 24.
 148. Arbeiderbladet 30. november 1955. Lysinger: Syerske Turid Synnøve Danielsen, Lillestrøm og montør Bjørn Magnus Samuelsen, Oslo.
 149. Dødsannonse i Aftenposten 25. mai 1984: Min elskede mann, vår kjære far, svigerfar, bestefar, bror, svoger og onkel Bjørn Magnus Samuelsen døde plutselig fra oss i dag, 55 år gammel. Oslo/Bøverbru, 23. mai 1984. Turid. Rune. Mona/Olav. Vidar. Arne. Øyvind. Svein Samuelsen m/familie. Øvrige familie. Begraves fra Ås kirke, Vestre Toten tirsdag 29. mai kl. 14.30. Vennligst ingen kondolanser. Høytideligheten avsluttes ved graven.
 150. Dødsannonser i Oppland Arbeiderblad og Romerikes Blad 19. juni 2010. Vår kjære mamma, svigermor, mormor, farmor og oldemor, vår søster, svigerinne og tante Turid Synnøve Samuelsen født 20. februar 1932 døde fra oss i dag etter lengere tids sykdom. Løvenstad 16. juni 2010. Rune. Mona/Kai Olav. Vidar/Ann Kristin. Arne/Hanne Kjersti. Øyvind, Kjersti, Ingvild, Martin, Magnus, Ida, Anna, Håkon, Emilie. Øvrige familie. Bisettes fra Rælingen kirke torsdag 24. juni kl. 14.00. Like kjært som blomster er en gave til LHL.
 151. Oslo fylke, Fagerborg i Oslo, Ministerialbok nr. 1 (1898-1909), Fødte og døpte 1908, Side 274, nr. 127.
 152. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1939 (1939-1939), Bokside, Side 963
 153. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1950 (1950-1950), Bokside, Side 874
 154. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 14 (1903-1921), Fødte og døpte 1906, Side 67, nr. 35.
 155. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 22.066 Nordre gravlund, Sigurd Langfjell f. 03091908 d. 20101981.
 156. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 22.066 Nordre gravlund, Hildur Langfjell f. 10031906 d. 15101975.
 157. Dødsannonse i Aftenposten 22. oktober 1981: Min inderlig kjære, tålmodige bror, vår svoger og onkel Sigurd Langfjell sovnet stille inn i dag. Oslo, 20. oktober 1981. Agnes/Preben. Øvrige familie. Bisettes i Østre krematorium, store kapell, tirsdag 27. oktober kl. 13.00. Sørgehøytideligheten avsluttes i kapellet.
 158. Dødsannonse i Aftenposten 17. oktober 1975: Min kjære hustru og gode kamerat, min søster, vår svigerinne og tante Hildur Langfjell sovnet stille inn i dag. Oslo, 15. oktober 1975. Sigurd. Øvrige familie. Bisettes i Østre krematorium, lille kapell, torsdag 23. oktober kl. 12.15.
 159. Oslo fylke, Fagerborg i Oslo, Ministerialbok nr. 1 (1898-1909), Fødte og døpte 1908, Side 274, nr. 128.
 160. Oslo fylke, Fagerborg i Oslo, Ministerialbok nr. 3 (1898-1916), Døde og begravede 1910, Side 295, nr. 12.
 161. Oslo fylke, Rikshospitalet i Oslo, Ministerialbok nr. 15 (1913-1915), Fødte og døpte 1915, Side 337, nr. 567/1443.
 162. Arbeiderbladet 20. oktober 1956. Lysninger: Agnes Langfjeld, Grefsen, og sjømann Gunnar Preben Hansen, København.
 163. Afteposten 8. november 1956. Personalia. Ekteskap: 10 ds.: Agnes Langfjeld, Oslo og Preben Hansen, København. Adr. for dagen: Glads vei 50.
 164. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 10.061.04.007 Østre gravlund. Agnes Hansen f. 08111915 d. 11101992, gravl. 02111992.
 165. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 10.061.04.007 Østre gravlund. Gunnar Preben Hansen f. 25121925 d. 21121998, gravl. 07051999.
 166. Dødsannonse i Aftenposten 21. oktober 1992: Min kjære hustru, min gode mor og svigermor Agnes Hansen døde fra oss i dag. Oslo, 11. oktober 1992. Gunnar. Bengt og Toril. Øvrige familie. Bisettelsen har funnet sted i stillhet etter mors eget ønske.
 167. Dødsannonse i Aftenposten 28. desember 1998: Vår alles kjære Gunnar Preben Hansen døde plutselig fra oss. Bengt/Toril. Øvrige familie. Bisettelse i Ullevål sykehus kapell mandag 28. desember kl. 12.00.
 168. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Fødte og døpte 1880, Side 1, nr. 1.
 169. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Konfirmerte 1894, Side 198, nr. 13.
 170. Oslo fylke, Jacob i Oslo, Ministerialbok nr. 10 (1908-1922), Viede 1909, Side 13, nr. 39.
 171. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Viede 1908-1909, Side 263
 172. Folketelling 1910 for 0216 Nesodden herred, Langefjeld østre 27/4
 173. Akershus fylke, Nesodden lensmann, Dødsfallsprotokoll 2 (Fca 0002), 1910-1927, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 174. fylke, Nesodden lensmann, Dødsfallsprotokoll 3 (Fca 0003), 1927-1940, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 175. "United States Census, 1930," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:X3ZJ-XYD : accessed 25 February 2018), John K Bush, Minneapolis (Districts 1-250), Hennepin, Minnesota, United States; citing enumeration district (ED) ED 126, sheet 16A, line 4, family 248, NARA microfilm publication T626 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, 2002), roll 1093; FHL microfilm 2,340,828.
 176. Lorentzen, Harald. Reisen mot vest : emigrasjonshistorie fra Nesodden 1850-1915, Nesodden : H. Lorentzen, 1997, s. 63.
 177. Holmsen, Cato. Slegten Gløersen med sidelinjer, Oslo : Eget forlag, Hønefoss, 1929, s. 137.
 178. Disnorge.no/gravminner, Joachim Busk: id. 1637312.
 179. "United States Census, 1940," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KS24-MN6 : accessed 25 February 2018), Elida Bush, Ward 11, Minneapolis, Minneapolis City, Hennepin, Minnesota, United States; citing enumeration district (ED) 89-359, sheet 4B, line 49, family 79, Sixteenth Census of the United States, 1940, NARA digital publication T627. Records of the Bureau of the Census, 1790 - 2007, RG 29. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 2012, roll 1990.
 180. Find A Grave, database and images (https://www.findagrave.com : accessed 25 February 2018), memorial page for Elida M Bush (1880–5 Sep 1957), Find A Grave Memorial no. 142268522, citing Lakewood Cemetery, Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA ; Maintained by DaveVangsness (contributor 16959198).
 181. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Fødte og døpte 1909, Side 84, nr. 9.
 182. Find A Grave, database and images (https://www.findagrave.com : accessed 26 February 2018), memorial page for Elsa “Elsie” Bush (1909–29 Sep 1929), Find A Grave Memorial no. 113137849, citing Lakewood Cemetery, Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA ; Maintained by Eva H (contributor 48112941). Memorial Text: Elsa Busk, who was known as Elsie Bush, was the daughter of John and Elida Busk (or Bush) who all left Christiana, Norway in July 1911 for their new home in Minneapolis.
 183. Holmsen, Cato. Slegten Gløersen med sidelinjer, Oslo : Eget forlag, Hønefoss, 1929, s. 137.
 184. "United States Census, 1940," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KS24-MN6 : accessed 25 February 2018), Elida Bush, Ward 11, Minneapolis, Minneapolis City, Hennepin, Minnesota, United States; citing enumeration district (ED) 89-359, sheet 4B, line 49, family 79, Sixteenth Census of the United States, 1940, NARA digital publication T627. Records of the Bureau of the Census, 1790 - 2007, RG 29. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 2012, roll 1990.
 185. Find A Grave, database and images (https://www.findagrave.com : accessed 25 February 2018), memorial page for Helen Julia Bolstad (5 Sep 1911–18 Apr 2009), Find A Grave Memorial no. 137444181, citing Lakewood Cemetery, Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA ; Maintained by MaryT (contributor 47616997).
 186. Find A Grave, database and images (https://www.findagrave.com : accessed 25 February 2018), memorial page for Edward H Bolstad (1912–27 Mar 1975), Find A Grave Memorial no. 137444008, citing Lakewood Cemetery, Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA ; Maintained by MaryT (contributor 47616997).
 187. Holmsen, Cato. Slegten Gløersen med sidelinjer, Oslo : Eget forlag, Hønefoss, 1929, s. 137.
 188. "United States Census, 1940," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KS24-MN6 : accessed 25 February 2018), Elida Bush, Ward 11, Minneapolis, Minneapolis City, Hennepin, Minnesota, United States; citing enumeration district (ED) 89-359, sheet 4B, line 49, family 79, Sixteenth Census of the United States, 1940, NARA digital publication T627. Records of the Bureau of the Census, 1790 - 2007, RG 29. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 2012, roll 1990.
 189. "United States, GenealogyBank Obituaries, 1980-2014," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QKWW-9H8W : accessed 26 February 2018), Del Stubstad in entry for Robert Bush, Minneapolis, Minnesota, United States, 09 Mar 2003; from "Recent Newspaper Obituaries (1977 - Today)," database, GenealogyBank.com (https://www.genealogybank.com : 2014); citing Star Tribune: Newspaper of the Twin Cities, born-digital text.
 190. "Minnesota Death Index, 1908-2002," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:V4ZC-H7R : 4 December 2014), Thelma Bush Stubstad, 11 Mar 1974; from "Minnesota Death Index, 1908-2002," database, Ancestry (https://www.ancestry.com : 2001); citing Hennepin, Minnesota, record 1906913, certificate number 007667, Minnesota Department of Health, Minneapolis.
 191. Holmsen, Cato. Slegten Gløersen med sidelinjer, Oslo : Eget forlag, Hønefoss, 1929, s. 137.
 192. "United States Census, 1940," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KS24-MN6 : accessed 25 February 2018), Elida Bush, Ward 11, Minneapolis, Minneapolis City, Hennepin, Minnesota, United States; citing enumeration district (ED) 89-359, sheet 4B, line 49, family 79, Sixteenth Census of the United States, 1940, NARA digital publication T627. Records of the Bureau of the Census, 1790 - 2007, RG 29. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 2012, roll 1990.
 193. "United States, GenealogyBank Obituaries, 1980-2014," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QKWW-9HZ2 : accessed 26 February 2018), Robert Bush, Minneapolis, Minnesota, United States, 09 Mar 2003; from "Recent Newspaper Obituaries (1977 - Today)," database, GenealogyBank.com (https://www.genealogybank.com : 2014); citing Star Tribune: Newspaper of the Twin Cities, born-digital text.
 194. Holmsen, Cato. Slegten Gløersen med sidelinjer, Oslo : Eget forlag, Hønefoss, 1929, s. 137.
 195. Find A Grave, database and images (https://www.findagrave.com : accessed 25 February 2018), memorial page for Barbara Elizabeth Bush Naslund (17 Dec 1917–27 Sep 2008), Find A Grave Memorial no. 151328125, citing Pleasant View Memorial Gardens, Burnsville, Dakota County, Minnesota, USA ; Maintained by Cashline (contributor 48515391). Naslund, Barbara Elizabeth passed away on September 27, 2008 at Meridian Manor in Wayzata at the age of 90. Barbara is survived by her husband, Irving Naslund; son, Ronald Naslund and his wife Rebecca; daughters, Judy Reiter and her husband Jerry and Lori Naslund; grandchildren, Melissa Reiter, Julie Peyton and husband Scott; great-granddaughter, Vivienne; sister, Helen Bolstad. She will be missed by her family and friends.
 196. Find A Grave, database and images (https://www.findagrave.com : accessed 25 February 2018), memorial page for Irving Marvin Naslund (13 Nov 1916–18 Nov 2008), Find A Grave Memorial no. 151327896, citing Pleasant View Memorial Gardens, Burnsville, Dakota County, Minnesota, USA ; Maintained by Cashline (contributor 48515391). Naslund, Irving M. peacefully passed away on November 18, 2008 at Meridian Manor in Wayzata at the age of 92. Preceded in death by his wife, Barbara and brothers, Clifford and Edward. Survived by his son, Ronald Naslund and his wife Rebecca; daughters, Judy Reiter and her husband Jerry and Lori Naslund; grandchildren, Melissa Reiter, Julie Peyton and husband Scott; great-granddaughter, Vivienne; sister-in-law, Helen Bolstad. He will be missed by his family and friends. Irving Naslund and Barbara Bush were married on August 05, 1938.
 197. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 7 (1848-1868), Fødte og døpte 1857, Side 53, nr. 28.
 198. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 8 (1869-1879), Konfirmerte 1871, Side 114, nr. 8.
 199. Folketelling 1875 for 0216P Nesodden prestegjeld, Langefjeld østre
 200. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 8 (1869-1879), Viede 1876, Side 168, nr. 5.
 201. Hedmark fylke, Strøm, Ullern, Oppstad i Sør-Odal, Ministerialbok nr. 1 (1849-1859), Fødte og døpte 1854, Side 70, nr. 183.
 202. Folketelling 1865 for 0419P Sør-Odal prestegjeld, Qvenhaug
 203. Akershus fylke, Follo, Pantebok nr. I 18 (1874-1881), Pantebokside, Side 467, fol. 467.
 204. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Døde og begravede 1890, Side 294, nr. 1.
 205. Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Skifteforhandlingsprotokoll 5 , 1886-1894, oppb: Statsarkivet i Oslo., fol. 90b.
 206. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Viede 1891-1892, Side 253, nr. 2.
 207. 1900 for 0216 Nesodden herred, Langefjeld søndre 27/12
 208. 1910 for 0216 Nesodden herred, Langefjeld østre 27/2
 209. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Klokkerbok nr. I 2 (1905-1924), Døde og begravede 1918, Side 223, nr. 2.
 210. Akershus fylke, Nesodden lensmann, Dødsfallsprotokoll 2 (Fca 0002), 1910-1927, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 211. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Fødte og døpte 1881, Side 4, nr. 3.
 212. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Døde og begravede 1881, Side 286, nr. 3.
 213. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Fødte og døpte 1882, Side 8, nr. 11.
 214. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Døde og begravede 1882, Side 287, nr. 5.
 215. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Fødte og døpte 1883, Side 12, nr. 21.
 216. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Døde og begravede 1883, Side 288, nr. 6.
 217. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Fødte og døpte 1885, Side 15, nr. 17.
 218. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Døde og begravede 1884-1885, Side 289, nr. 9.
 219. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Fødte og døpte 1886, Side 18, nr. 2.
 220. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Konfirmerte 1901, Side 209, nr. 12.
 221. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Døde og begravede 1909, Side 317, nr. 5.
 222. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Fødte og døpte 1888, Side 26, nr. 20.
 223. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Konfirmerte 1902, Side 212, nr. 18.
 224. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Døde og begravede 1910, Side 318, nr. 10.
 225. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 7 (1848-1868), Fødte og døpte 1860, Side 66, nr. 32.
 226. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 8 (1869-1879), Konfirmerte 1874, Side 128, nr. 8.
 227. Folketelling 1875 for 0216P Nesodden prestegjeld, Labraaten nordre
 228. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Viede 1891-1892, Side 253, nr. 4.
 229. 1900 for 0216 Nesodden herred, Langfjeld østre 27/4
 230. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Døde og begravede 1905, Side 310, nr. 5.
 231. Folketelling 1910 for 0216 Nesodden herred, Langefjeld østre 27/4
 232. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Klokkerbok nr. I 2 (1905-1924), Døde og begravede 1917, Side 222, nr. 10,
 233. Akershus fylke, Nesodden lensmann, Dødsfallsprotokoll 2 (Fca 0002), 1910-1927, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 234. Oslo fylke, Rikshospitalet i Oslo, Ministerialbok nr. 8 (1890-1893), Fødte og døpte 1890, Side 31, nr. 256.
 235. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Konfirmerte 1905, Side 218, nr. 8.
 236. Folketelling 1910 for 0216 Nesodden herred, Langefjeld østre 27/4
 237. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 238. Akershus fylke, Nesodden lensmann, Dødsfallsprotokoll 2 (Fca 0002), 1910-1927, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 239. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Fødte og døpte 1896, Side 45, nr. 12.
 240. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Konfirmerte 1910, Side 229, nr. 6-
 241. Norsk Kundgjørelsestidende 1919.08.25: lysninger: Alf Nikolai Nikolaisen Heltorp, lagermand, Solhøi i Østre Aker og Margit Sofie Julie Sørensen Langfjeld, hjv. Langfjeld i Nesodden – Sognepresten i Nesodden.
 242. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Klokkerbok nr. I 2 (1905-1924), Viede 1919, Side 167, nr. 3.
 243. Østfold fylke, Idd i Idd, Ministerialbok nr. III 7 (1904-1925), Konfirmerte 1905, Side 215, nr. 8.
 244. Folketelling 1900 for 0117 Idd herred, Heltorp (gaard) 29/2
 245. Folketelling 1910 for 0117 Idd herred, Heltorp 29/2
 246. [ https://media.digitalarkivet.no/db10151511040049 Akershus fylke, Aker, Adressebøker nr. 1922 (1922-1922), Bokside, Side 132]
 247. Akershus fylke, Adressebøker nr. 1924-1925 (1924-1925), Bokside, Side 145
 248. Østfold fylke, Fredrikshald i Halden, Ministerialbok nr. I 20 (1925-1941), Døde og begravede 1925, Side 5, nr. 48.
 249. Østfold fylke, Idd og Marker, Pantebok nr. 40 (1927-1928), Pantebokside, Side 85
 250. Østfold fylke, Fredrikshald i Halden, Ministerialbok nr. I 20 (1925-1941), Døde og begravede 1927, Side 27, nr. 52.
 251. Østfold fylke, Idd i Idd, Ministerialbok nr. III 8 (1926-1953), Døde og begravede 1927, Side 374, nr, 0.
 252. Østfold fylke, Dødsfallsprotokoll nr. 4 (1920-1929), Dødsfallsprotokollside, Side 83
 253. Sætherskar, Johs. (medvirker). Det Norske næringsliv. 8 : Østfold fylkesleksikon, Bergen : Det norske næringslivs forl., 1951, s. 458. (Halden): HELTORP, ALF. Fiskeforretning, Fiskebryggen. Tlf. 1343.
 254. Kirgegårdene i Halden, Margit Julie Sofie Heltorp f. 17061896, d. 11021976, gravl. 19021976, Os kirkegård, gravnr. 05.F.00.621
 255. Kirgegårdene i Halden, Alf Nicolai Heltorp f. 08051891, d. 11021976, gravl. 28111979, Os kirkegård, gravnr. 05.F.00.621, NB: Det er trolig oppgitt feil dødsdato.
 256. Arkivverket, Østfold fylke, Halden, Grunnboksblad (1935-1993), Grunnboksblad for Halden (0101), Gnr 168 / Bnr 25: Lundtorp. Alf Heltorp død 21111979
 257. Akershus fylke, Østre Aker i Østre Aker, Ministerialbok nr. I 12 (1913-1924), Fødte og døpte 1920, Side 83, nr. 0.
 258. Oslo fylke, Rikshospitalet i Oslo, Ministerialbok nr. 17 (1919-1922), Fødte og døpte 1920, Side 108, nr. 261.
 259. Halden Arbeiderblad 17. januar 1939: Artikkel angående gjennomførte kurs ved yrkesskolen.
 260. Sætherskar, Johs. (medvirker). Det Norske næringsliv. 8 : Østfold fylkesleksikon, Bergen : Det norske næringslivs forl., 1951, s. 988, (Landdistriktene) Møbelstoppere: Heltorp, Gunnar, Idd pr. Halden.
 261. Opplysninger hentet fra kirkebøker tilhørende pinsemenigheten Salen i Halden, gitt av menighetens pastor Frode Næss i en e-post oversendt 1. august 2015 til Espen Tjernshaugen: Hans Ystrøm og Hanna T Bergkvist ble viet i 1912. Ingrid Ystrøm ble født 7.oktober 1914 og hun ble døpt 22.juni 1930. Hun døde 5.desember 2001. Gunnar Heltorp ble født 28.mai.1920 og døpt 16.3 1941 , Han døde 20.mai 1993. Han giftet seg med Ingrid 18.12.1939.
 262. Vegelius, Jan. Den sägenomspunna släkten. Om Håbolssläkten från Dalsland., Infograf og Håbolsläktsföreningen 1987, ISBN : 9185836109. Sitat fra boken: Hans Yström, f. 28 oktober 1883 i Halden, Norge, d. 9 februari 1949, ”Sadelmaker, möbeltapetserer”, bosatt i Halden. G. 16 november 1912 m. Hanna Teresa Bergqvist, f. 21 september 1887 i Karlstad, d. 3. mars 1978. Barn: Ingerid Nathalie Yström, f. 7 oktober 1914 i Halden, ”husmor”, bosatt i Halden. G. 18 december 1943 m. Gunnar Normann Heltorp, f. 28 maj 1920 i Oslo, ”möbeltapetserer”. Uppgiftslämnare: Ingerid Heltorp.
 263. Opplysninger hentet fra kirkebøker tilhørende pinsemenigheten Salen i Halden, gitt av menighetens pastor Frode Næss i en e-post oversendt 1. august 2015 til Espen Tjernshaugen: Hans Ystrøm og Hanna T Bergkvist ble viet i 1912. Ingrid Ystrøm ble født 7.oktober 1914 og hun ble døpt 22.juni 1930. Hun døde 5.desember 2001. Gunnar Heltorp ble født 28.mai.1920 og døpt 16.3 1941 , Han døde 20.mai 1993. Han giftet seg med Ingrid 18.12.1939.
 264. Vegelius, Jan. Den sägenomspunna släkten. Om Håbolssläkten från Dalsland., Infograf og Håbolsläktsföreningen 1987, ISBN : 9185836109. Sitat fra boken: Hans Yström, f. 28 oktober 1883 i Halden, Norge, d. 9 februari 1949, ”Sadelmaker, möbeltapetserer”, bosatt i Halden. G. 16 november 1912 m. Hanna Teresa Bergqvist, f. 21 september 1887 i Karlstad, d. 3. mars 1978. Barn: Ingerid Nathalie Yström, f. 7 oktober 1914 i Halden, ”husmor”, bosatt i Halden. G. 18 december 1943 m. Gunnar Normann Heltorp, f. 28 maj 1920 i Oslo, ”möbeltapetserer”. Uppgiftslämnare: Ingerid Heltorp.
 265. Halden Arbeiderblad 11. februar 1949. Dødsannonse: Min kjære mann, far og svigerfar, bror og svoger, tapetserer Hans Ystrøm hensov i dag. Halden, 10.2.49. Hanna Ystrøm. Ingrid og Gunnar Heltorp. føres fra St. Josephs Hospital til Idd gravkapell i dag kl. 17.
 266. Oslo fylke, Flytteprotokoller nr. 11 (1906-1914), Dokumentside, Side 982a
 267. [https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01036343001382 Folketelling 1910 for 0117 Idd herred, Mariedal 29/11
 268. Kirkegårdene i Halden. Gravnr. 04.B : slettet, Hanna Theresia Ystrøm f. 21091887 d. 04031978, gravl. 09031978 Idd kirkegård.
 269. Kirgegårdene i Halden, Gunnar Normann Heltorp f. 28051920, d. 20051993, gravl. 27051993, Idd kirkegård, gravnr. 04.M : slettet.
 270. Dødsfall i Norge (1947) 1995-april 2001
 271. Kirkegårdene i Halden. Gravnr. 04.M : slettet, Ingerid Nathalie Heltorp f. 07101914 d. 05122001, gravl. 14122001 Idd kirkegård.
 272. Akershus fylke, Østre Aker i Østre Aker, Ministerialbok nr. I 12 (1913-1924), Fødte og døpte 1923, Side 143, nr. 18.
 273. Arkivverket, Østfold fylke, Halden, Grunnboksblad (1935-1993), Grunnboksblad for Halden (0101), Gnr 168 / Bnr 25: Lundtorp.
 274. Østfold fylke, Idd i Idd, Klokkerbok nr. II 2 (1907-1913), Fødte og døpte 1908, Side 9, nr. 19.
 275. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Reidun Synnøve Holmberg f. 22121922, d. 20022006, gravl. 28022006: id. 4124960, Os kirkegård Halden.
 276. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Jens Kristian Holmberg f. 28021908, d. 28021981, gravl. 07031981: id. 4124959, Os kirkegård Halden.
 277. Østfold fylke, Fredrikshald i Halden, Ministerialbok nr. I 19 (1925-1948), Fødte og døpte 1926, Side 18, nr. 43.
 278. Arkivverket, Østfold fylke, Halden, Grunnboksblad (1935-1993), Grunnboksblad for Halden (0101), Gnr 168 / Bnr 25: Lundtorp.
 279. Oppland fylke, Totenvika i Balke, Klokkerbok nr. 1 (1920-1955), Fødte og døpte 1923, Side 8, nr. 3.
 280. Ødegaard, Svein-Erik. Totenvika, Bøverbu : Toten museum, 1984, s. 348.
 281. Ødegaard, Svein-Erik. Totenvika, Bøverbu : Toten museum, 1984, s. 348.
 282. Oppland fylke, Østre Toten, Grunnboksblad (1935-1993), Grunnboksblad 3 og 4 for Østre Toten (0528), Gnr 22 / Bnr 16: Fredvald Mellem Midtivegen 21. Skjøte på Fredvald mellem 8/3-68 fra Ingeborg Heimdahl til Asbjørn Heimdahl.
 283. Oppland Arbeiderblad 6. mars 2007, s. 35. Dødsannonse over Asbjørn Heimdal d. 03032007 Totenviken, hustru Solveig ….
 284. Oppland Arbeiderblad 16. februar 2008. Eiendom Østre Toten. Gnr 22, bnr 16 er solgt for kr 790.000 fra Solveig Gudrun Heimdal til Marit Hubred Andresen.
 285. Kirkegårdene i Halden , Gravnr. 05.F.00.621, Os kirkegård. Solveig Gudrun Heimdal f. 27121925, d. 03052008, gravl. 25092008.
 286. Halden Arbeiderblad 7. mai 2008, s. 31. Dødsannonse over tante og alles kjære Solveig Gudrun Heimdal f. Heltorp, død 03052008 på Halden Sykehjem.
 287. Oppland Arbeiderblad 7. mai 2008, s. 58. Dødsannonse over svigerinne og tante Solveig Gudrun Heimdal f. Heltorp, død 03052008.
 288. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 7 (1848-1868), Fødte og døpte 1863, Side 75, nr. 23.
 289. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 7 (1848-1868), Døde og begravede 1868, Side 194, nr. 18.
 290. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 7 (1848-1868), Fødte og døpte 1866, Side 82, nr. 16]
 291. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 8 (1869-1879), Døde og begravede 1873, Side 202, nr. 1.
 292. Akershus fylke, Ås, Nordby, Kroer i Ås, Ministerialbok nr. I 4 (1818-1826), Fødte og døpte 1823, Side 106-107, nr. 14.
 293. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ås, Ministerialbok nr. I 1 (1816-1842), Konfirmerte 1838, Side 222, nr. 16.
 294. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ås, Ministerialbok nr. I 1 (1816-1842), Fødte og døpte 1825, Side 60, nr. 7.
 295. Folketelling 1865 for 0215L Drøbak prestegjeld, Frogn sokn, Kirkefjerdingen, Holtskov 276b, NB: Matrikkelnr. 276b er feil i transkribert utgave, skal være 267b, se original.
 296. Akershus fylke, Drøbak prestegjeld, Frogn sokn, Statlig folketelling 46 (RA/S-2231/E), 1865-1865, oppb: Riksarkivet., Holt skov 267b.
 297. Folketelling 1875 for 0215L Drøbak prestegjeld, Frogn sokn, Holtbakken 267b
 298. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 2 (1878-1891), Døde og begravede 1881, Side 231, nr. 6.
 299. Folketelling 1875 for 0215L Drøbak prestegjeld, Frogn sokn, Bakker
 300. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 2 (1878-1891), Fødte og døpte 1879, Side 10, nr. 6 kvinnekj.
 301. fylke, Follo sorenskriveri, Dødsfallsprotokoll 1 (Hac 0001), 1862-1912, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 302. Folketelling 1900 for 0215 Frogn herred, Bakken gnr. 62.
 303. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Døde og begravede 1909, Side 193, nr. 3.
 304. Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Dødsfallsprotokoll 1 (Hac 0001), 1862-1912, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 305. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. I 2 (1858-1870), Konfirmerte 1867, Side 56, nr. 23.
 306. Aust-Agder fylke, Tromøy i Austre Moland, Ministerialbok nr. A 6 (1855-1863), Fødte og døpte 1857, Side 94, nr. 43.
 307. Folketelling 1865 for 0918P Austre Moland prestegjeld, Stokken, Næs 225e
 308. Oslo fylke, Den evangelisk-lutherske frikirke, østre menighet i Oslo, Dissenterprotokoll nr. 2 (1892-1936), Døde dissentere 1905-1906, Side 166, nr. 3.
 309. Akershus fylke, Aker kriminaldommer, skifte- og auksjonsforvalterembete, Dødsfallsprotokoll 1 (Hb 0001), 1901-1907, oppb: Statsarkivet i Oslo., nr. 125.
 310. Oslo fylke, Den evangelisk-lutherske frikirke, østre menighet i Oslo, Dissenterprotokoll nr. 2 (1892-1936), Viede dissentere 1908-1910, Side 150, nr. 11.
 311. Vestfold fylke, Nøtterøy i Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 7 (1865-1877), Fødte og døpte 1874, Side 124, nr. 23.
 312. Oslo fylke, Den evangelisk-lutherske frikirke, østre menighet i Oslo, Dissenterprotokoll nr. 2 (1892-1936), Døde dissentere 1923-1927, Side 176, nr. 3.
 313. Oslo fylke, Oslo skifterett, Avd. II, Dødsfallsprotokoll C 12 , 1923-1925, oppb: Statsarkivet i Oslo., nr. 1281.
 314. Folketelling 1900 for 0724 Sandeherred herred, Hasle øvre 46/20
 315. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Bjerregaardsgate 1
 316. Kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923: Carl J?? Evensen, 03.12.1851 ??an Sogn, m, e, Syk, arbeidsudyktig, Bjerregaards gate 1, Gamle Aker.
 317. Johnsen, Arne Odd. Den moderne hvalfangsts historie : opprinnelse og utvikling. 2 D. 1 : Verdensfangsten 1883-1924 1883-1914, Oslo : Aschehoug, 1967, s. 246.
 318. Sannes, Tor Borch. Fram, Oslo : Norsk maritimt forlag, 1989, s. 174.
 319. Holmesland, Arthur & Dahl, John Aschehougs konversasjonsleksikon. B. 1 : A-August, Oslo, 1954, s. 541.
 320. Hertha (skipshistorie.net).
 321. Cape Evensen, (Wikipedia)
 322. Obituary, Cambridge Journals
 323. Artikkel i Aftenposten 22. april 1913.
 324. Artikkel i Aftenposten 26. juli 1915.
 325. Artikkel i Aftenposten 17. september 1915.
 326. Emigranter over Kristiania 1867-1927, tilleggsliste
 327. Emigranter over Oslo 1867-1930
 328. "New York, New York City Municipal Deaths, 1795-1949," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:2WR1-NLY : 20 March 2015), Carl Julius Evensen, 03 Oct 1937; citing Death, Brooklyn, Kings, New York, United States, New York Municipal Archives, New York; FHL microfilm 2,131,349.
 329. Dødsannonse i Nordisk Tidende 7. oktober 1937, s. 12. Vår kjære far, bestefar og oldefar Carl Julius Evensen tok Gud hjem til sig søndag 3. oktober, 85 aar og 10 maaneder gammel. Begravelsen foregikk onsdag fra Sandstrøm Kapell, 46. St. og 4. Ave., til Valhalla Gravlund, Staten Island. Marie Hansen. Rachel og Ed. Solberg, Margit og Oscar Meberg. Ruth og Lawrence Larsen. Chris. og Loraine Evensen. Sam og Sophie Evensen. Carl og Esther Evensen. Barnebarn og oldebarn.
 330. Aust-Agder fylke, Den evangelisk-lutherske frimenighet i Arendal i Arendal, Dissenterprotokoll nr. F 5 (1877-1883), Fødte barn av dissentere 1880, Side 151-152, nr. 23.
 331. Aust-Agder fylke, Den evangelisk-lutherske frimenighet i Arendal i Arendal, Dissenterprotokoll nr. F 5 (1877-1883), Fødte barn av dissentere 1883, Side 391-392, nr. 31.
 332. Emigranter over Oslo 1867-1930
 333. "New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JNSS-5JM : 6 December 2014), Rachel Evensen, 19 Sep 1904; citing departure port Christiania, arrival port New York, ship name United States, NARA microfilm publication T715 and M237 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.).
 334. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 335. "United States Census, 1910," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MLXM-VB3 : 29 October 2015), Rachel Evansen in household of Emma Gandrup, Cleveland Ward 3, Cuyahoga, Ohio, United States; citing enumeration district (ED) ED 88, sheet 13B, NARA microfilm publication T624 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,375,181.
 336. "Ohio, County Marriages, 1789-2013," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:X8MC-19N : 8 December 2014), Edward Solberg and Rachael Evensen, 10 Oct 1911; citing Cuyahoga, Ohio, United States, reference p 299; county courthouses, Ohio; FHL microfilm 886,226.
 337. Hordaland fylke, Samnanger i Os, Klokkerbok nr. A 2 (1879-1897), Fødte og døpte 1883, Side 21
 338. Lauvskard, Nils. Samnanger. 1 : Soga um bygdi, gardarne og ætterne, Bergen : Sigurd Olsens boktrykkeri, 1930, s. 168.
 339. Folketelling 1900 for 1243 Os herred, Solberg 86/2
 340. Folketelling 1910 for 1242 Samnanger herred, Solberg (gaard) Hilderen (plads) 86/2
 341. "United States Census, 1920," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MDGQ-5RT : 14 December 2015), Rachael Solberg in household of Evan Solberg, West Park, Cuyahoga, Ohio, United States; citing sheet 24A, NARA microfilm publication T625 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,821,376.
 342. "United States Census, 1930", database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:X4QQ-2DR : 8 December 2015), Rachel Solberg in entry for Even Solberg, 1930.
 343. "United States Census, 1940," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KWR3-69P : 17 May 2014), Rachel Sulberg in household of Even M Sulberg, Ward 33, Cleveland City, Cleveland City, Cuyahoga, Ohio, United States; citing enumeration district (ED) 92-881, sheet 7A, family 148, NARA digital publication T627 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 2012), roll 3238.
 344. "Ohio Deaths, 1908-1953," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:X6RM-TL9 : 8 December 2014), Rachel Solberg, 01 Jan 1948; citing , reference certificate; FHL microfilm 2,246,453.
 345. "Ohio, County Marriages, 1789-2013," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:2QWM-GYL : 8 December 2014), Morten Solberg and Violet Lamphier, 21 Jul 1934; citing Cuyahoga, Ohio, United States, reference ; county courthouses, Ohio; FHL microfilm 1,902,055.
 346. "United States Census, 1940," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KWR3-RH7 : 17 May 2014), Violet Solberg in household of Morton Solberg, Ward 33, Cleveland City, Cleveland City, Cuyahoga, Ohio, United States; citing enumeration district (ED) 92-890, sheet 1B, family 14, NARA digital publication T627 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 2012), roll 3239.
 347. "Ohio Death Index, 1908-1932, 1938-1944, and 1958-2007," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:VKLP-7VW : 8 December 2014), Morten O Solberg, 02 Feb 1969; from "Ohio, Deaths, 1908-1932, 1938-2007," database and images, Ancestry (https://www.ancestry.com : 2010); citing vol. 19571, certificate number 011207, Ohio Historical Society, Columbus; Ohio Department of Health, State Vital Statistics Unit, Columbus.
 348. "Ohio Death Index, 1908-1932, 1938-1944, and 1958-2007," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:VKKL-1ZK : 8 December 2014), Violet E Solberg, 16 Aug 1993; from "Ohio, Deaths, 1908-1932, 1938-2007," database and images, Ancestry (https://www.ancestry.com : 2010); citing vol. 29490, certificate number 059306, Ohio Historical Society, Columbus; Ohio Department of Health, State Vital Statistics Unit, Columbus.
 349. "Ohio, County Marriages, 1789-2013," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:2Q7B-KGC : 8 December 2014), Richard G Vander Linde and Clara Salberg, 15 Mar 1933; citing Cuyahoga, Ohio, United States, reference ; county courthouses, Ohio; FHL microfilm 1,902,054.
 350. "United States Census, 1940," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KWR3-69R : 17 May 2014), Clara Vander Linde in household of Richard Vander Linde, Ward 33, Cleveland City, Cleveland City, Cuyahoga, Ohio, United States; citing enumeration district (ED) 92-881, sheet 7A, family 149, NARA digital publication T627 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 2012), roll 3238.
 351. Aust-Agder fylke, Den evangelisk-lutherske frimenighet i Arendal i Arendal, Dissenterprotokoll nr. F 6 (1884-1908), Fødte barn av dissentere 1885, Side 53, nr. 35.
 352. "Ohio, County Marriages, 1789-2013," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XZRD-BJ3 : 8 December 2014), Christian Evensen and Marie Torjusen, 24 Jun 1911; citing Cuyahoga, Ohio, United States, reference P. 351, CN 74401; county courthouses, Ohio; FHL microfilm 886,225.
 353. Folketelling 1910 for 0923 Fjære herred, Frivold østre 8/26
 354. "Ohio, County Naturalization Records, 1800-1977," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:K84T-3GP : 9 December 2014), Christian Evensen, 1914; citing Naturalization, Ohio, Cuyahoga, county courthouses, Ohio; FHL microfilm 1,819,030.
 355. "United States Passport Applications, 1795-1925," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QVJP-3HBZ : 4 September 2015), Marie Evensen, 1916; citing Passport Application, Ohio, United States, source certificate #36188, Passport Applications, January 2, 1906 - March 31, 1925, Roll 326, NARA microfilm publications M1490 and M1372 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,531,627.
 356. "United States Passport Applications, 1795-1925," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QKDX-NK3K : 13 October 2015), Marie Evensen, 1923; citing Passport Application, Ohio, United States, source certificate #351681, Passport Applications, January 2, 1906 - March 31, 1925, 2388, NARA microfilm publications M1490 and M1372 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,737,946.
 357. Vestfold fylke, Larvik i Larvik, Klokkerbok nr. I 2 (1807-1830), Fødte og døpte 1815, Side 60-61
 358. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 359. "Ohio, County Naturalization Records, 1800-1977," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:K84T-3GG : 9 December 2014), Antoni Marconini Evensen, 1918; citing Naturalization, Ohio, Cuyahoga, county courthouses, Ohio; FHL microfilm 1,819,030.
 360. "United States World War I Draft Registration Cards, 1917-1918," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:K6XG-6PZ : 12 December 2014), Antoni M Evensen, 1917-1918; citing Cleveland City no 1, Ohio, United States, NARA microfilm publication M1509 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,411,593.
 361. "Ohio, County Marriages, 1789-2013," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XDGC-8Y1 : 8 December 2014), Antoni M. Evensen and Anna Olsen Kjaer, 02 Jan 1918; citing Cuyahoga, Ohio, United States, reference 124903; county courthouses, Ohio; FHL microfilm 1,888,793.
 362. Aust-Agder fylke, Flosta i Dypvåg, Ministerialbok nr. A 1 (1885-1912), Fødte og døpte 1889, Side 52-53
 363. U. S. A. fylke, New York City, Ministerialbok nr. A 1 (1878-1885), Viede 1885
 364. "Ohio, Cleveland Cemetery Interment Records, 1824-2001," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:K6WV-FP4 : 24 May 2014), Anthony M Evensen, 18 Sep 1934; citing p. 117, vol. 1, Alger Cemetery, Cleveland, Cuyahoga, Ohio, United States, East Cuyahoga County Genealogical Society, Lyndhurst.
 365. "Ohio Death Index, 1908-1932, 1938-1944, and 1958-2007," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:VKT2-1X9 : 8 December 2014), Anna P Evensen, 12 Jan 1974; from "Ohio, Deaths, 1908-1932, 1938-2007," database and images, Ancestry (https://www.ancestry.com : 2010); citing vol. 21559, certificate number 001691, Ohio Historical Society, Columbus; Ohio Department of Health, State Vital Statistics Unit, Columbus.
 366. Find A Grave
 367. Id#: 0093250 Name: Evensen, Anthony M. Date: Sep 16 1934 Source: Cemetery record; Cleveland Necrology File, Reel #024. Notes: Evensen: Anthony M., age 47, beloved husband of Anna, father of Irene and Adele, son of C. J., brother of Christ, Sam, Carl, Marie Hanson, Rachael Solberg, Maggie Meberg and Ruth Larsen, entered into rest Saturday. Remains at 3769 W. 134 St. until Tuesday noon. Funeral from Bethel Church, corner of Franklin Blvd. and W. 52, Sept. 18, at 2 p. m. 1934. age 47. Alger Cemetery Cleveland, Ohio. Find A Grave, nekrolog
 368. Id#: 0493052 Name: Evensen, Anna P. Date: Jan 14 1974 Source: Cleveland Press; Cleveland Necrology File, Reel #107. Notes: Evensen. Anna P. Evensen, beloved wife of the late Anthony, dear mother of Mrs. Ronald Ware (Irene) and Mrs. John Dobra (Adele) of Rochester, Mich., grandmother of Ronald Dobra, Richard, Debra and Ronald Ware, great-grandmother of Matthew and Kelly Dobra, sister of Kristina of Norway, Olaf of New Jersey and William Klar. Funeral services 11 A.M. Tuesday, Jan. 15, Zeis Funeral Home, 16105 Detroit Ave. Visitation Monday 3-5 And 7-9 P.M. Find A Grave, nekrolog
 369. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 370. "Ohio, County Marriages, 1789-2013," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XDGD-JBP : 8 December 2014), Oscar Meberg and Margit Evensen, 14 Feb 1919; citing Cuyahoga, Ohio, United States, reference 188-278; county courthouses, Ohio; FHL microfilm 1,888,832.
 371. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 372. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 373. "Ohio, County Marriages, 1789-2013," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XD2Q-7XV : 8 December 2014), Nils L. Larsen and Ruth Evensen, 03 Jul 1915; citing Cuyahoga, Ohio, United States, reference P196 Ap101783; county courthouses, Ohio; FHL microfilm 886,233.
 374. "United States Census, 1920," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MJKY-PWD : 14 December 2015), Ruth Larsen in household of Nels L Larsen, Jamestown Ward 6, Chautauqua, New York, United States; citing sheet 22B, NARA microfilm publication T625 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,821,091.
 375. "United States Census, 1930", database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XMPV-V22 : 8 December 2015), Ruth Larsen in entry for Niels L Larsen, 1930.
 376. "United States Census, 1940," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KWMP-LL2 : 17 May 2014), Ruth Larsen in household of N L Larsen, Ward 8, Hartford, Hartford Town, Hartford, Connecticut, United States; citing enumeration district (ED) 10-102, sheet 2B, family 36, NARA digital publication T627 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 2012), roll 536. .
 377. Vestfold fylke, Sandar i Sandar, Ministerialbok nr. 12 (1883-1895), Fødte barn av dissentere 1883-1893, Side 274, nr. 3.
 378. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 379. "New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JJ2C-2W1 : 6 December 2014), Samuel Evensen, 28 Jun 1911; citing departure port Christiania, arrival port New York, ship name United States, NARA microfilm publication T715 and M237 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.).
 380. "United States Census, 1930", database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:X4QQ-C39 : 8 December 2015), Samuel Evanson, 1930.
 381. "United States Census, 1940," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KWRQ-Z7N : 17 May 2014), Samuel Evensen, Ward 33, Cleveland City, Cleveland City, Cuyahoga, Ohio, United States; citing enumeration district (ED) 92-898, sheet 1A, family 3, NARA digital publication T627 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 2012), roll 3239.
 382. "Ohio Deaths, 1908-1953," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:X6VT-GPG : 8 December 2014), Samuel Evensen, 06 Jul 1948; citing , reference certificate; FHL microfilm 2,246,466.
 383. Vestfold fylke, Sandar i Sandar, Ministerialbok nr. 14 (1896-1909), Fødte barn av dissentere 1896-1905, Side 247
 384. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 385. "United States World War I Draft Registration Cards, 1917-1918," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:K6XG-6PC : 12 December 2014), Carl S Evensen, 1917-1918; citing Cleveland City no 1, Ohio, United States, NARA microfilm publication M1509 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,411,593.
 386. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. I 2 (1858-1870), Konfirmerte 1867, Side 59, nr. 6.
 387. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 1 (1871-1900), Viede 1877, Side 79, nr. 6.
 388. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. I 2 (1858-1870), Konfirmerte 1870, Side 70, nr. 11.
 389. Folketelling 1865 for 0215L Drøbak prestegjeld, Frogn sokn, Braaten (plads)
 390. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 2 (1878-1891), Fødte og døpte 1890, Side 92, nr. 10.
 391. Folketelling 1910 for 0215 Frogn herred, Damstuen 20/8
 392. SAO, Drøbak prestekontor Kirkebøker, Ministerialbok nr. III 4, 1919-1935, s. 223, nr. 3.
 393. Disnorge.no/gravminner, Bernt Johansen Fredbo f. 14071852, d. 03111936, gravl. 10111936: id. 2777603, Frogn.
 394. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Klokkerbok nr. II 2 (1919-1939), Døde og begravede 1936, Side 243, nr. 8.
 395. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 2 (1878-1891), Fødte og døpte 1878, Side 4, 7. august. Navn og dato korresponderer med opplysninger ved vielsen 1904.
 396. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Viede 1904-1905, Side 151, nr. 5.
 397. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 1 (1871-1900), Fødte og døpte 1877, Side 28, nr. 24.
 398. Folketelling 1910 for 0215 Frogn herred, Spervigen 18/5
 399. Myckland, Haakon Falck. Bygdebok for Frogn : Gårdshistorien, Frogn : Bygdehistoriekomitéen, 1967, s. 180.
 400. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Fødte og døpte 1905, Side 19, nr. 22.
 401. Oslo fylke, Johannes i Oslo, Ministerialbok nr. 13 (1919-1930), Viede 1927, Side 104, nr. 30.
 402. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 4 (1919-1935), Viede 1927, Side 172
 403. Hedmark fylke, Furnes i Vang, Ministerialbok nr. 13 (1855-1879), Fødte og døpte 1878, Side 50, nr. 28.
 404. Dødsannonse i Aftenposten 18. november 1940: Min kjære mann cand. pharm. Hans O. Erichsen døde idag. 12. november 1940. Martha Erichsen. Begravelsen finner sted fra Frogn kirke tirsdag den 19. ds. kl. 1.
 405. Myckland, Haakon Falck. Bygdebok for Frogn : Gårdshistorien, Frogn : Bygdehistoriekomitéen, 1967, s. 180.
 406. Matrikkelutkastet av 1950, Akershus, Frogn herad, gnr. 19 Oppegård.
 407. Dødsannonse i Aftenposten 13. september 1978. Vår kjære kusine Martha Erichsen Spervik døde plutselig fra oss i dag, nær 73 år gammel. Grande Aldershjem, Drøbak 1. september 1978. For familien Bertha og Randi Fredbo. Begravelsen har funnet sted.
 408. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Martha Eriksen f. 26101904, d. 01091978, gravl. 07091978. id. 2777639, Frogn kirkegård. Gravminne mangler. NB: Fødselsår er feil. Martha er født 26101905..
 409. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 2 (1878-1891), Fødte og døpte 1886, Side 60, nr. 9.
 410. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Viede 1906, Side 152, nr. 6.
 411. Østfold fylke, Tomter i Hobøl, Ministerialbok nr. II 1 (1878-1904), Fødte og døpte 1886-1887, Side 14, nr. 7.
 412. Disnorge.no/gravminner, Inga Sofie Fredbo f. 09061887, d. 25051944, gravl. 31051944: id. 2777419, Frogn.
 413. Disnorge.no/gravminner, Jørgen Martinius Fredbo f. 16121885, d. 22061966, gravl. 25061966: id. 2777420, Frogn.
 414. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Fødte og døpte 1908, Side 25, nr. 5.
 415. Disnorge.no/gravminner, Bertha Marie Fredbo f. 23031908, d. 23101989, gravl. 31101989: id. 2776763, Frogn.
 416. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Fødte og døpte 1910, Side 30, nr. 4.
 417. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 4 (1919-1935), Viede 1929, Side 176, nr. 8.
 418. Østfold fylke, Hobøl i Hobøl, Ministerialbok nr. I 6 (1905-1927), Fødte og døpte 1905, Side 4, nr. 4.
 419. Disnorge.no/gravminner, Gunda Helene Bjerke f. 20121909, d. 17082000, gravl. 24082000: id. 2776762, Frogn.
 420. Disnorge.no/gravminner, Jacob Bjerke f. 24111904, d. 07051988, gravl. 13051988: id. 2776761, Frogn.
 421. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Fødte og døpte 1912, Side 37, nr. 4.
 422. Akershus fylke, Follo, Vigselsbok (borgerlig) nr. 2 (1942-1946), Protokollside, Side 89
 423. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Fødte og døpte 1910, Side 30, nr. 2.
 424. Myckland, Haakon Falck. Bygdebok for Frogn : Gårdshistorien, Frogn : Bygdehistoriekomitéen, 1967, s. 189.
 425. Disnorge.no/gravminner, Margrethe Røed f. 02021912, d. 24102003, gravl. 31102003: id. 2777619, Frogn.
 426. Disnorge.no/gravminner, Johan Røed f. 17101909, d. 05011993, gravl. 12011993: id. 2777618, Frogn.
 427. Disnorge.no/gravminner, Hans Jørgen Røed f. 23071946, d. 26091962, gravl. 02101962: id. 2777617, Frogn.
 428. Myckland, Haakon Falck. Bygdebok for Frogn : Gårdshistorien, Frogn : Bygdehistoriekomitéen, 1967, s. 189.
 429. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Fødte og døpte 1915, Side 51, nr. 1.
 430. Norsk Lysingsblad 7. mars 1947. Bakken, Peder, keramikkarbeider, og butikkdame Ingeborg Johanne Berntsen, begge Drøbak.
 431. Disnorge.no/gravminner, Peder Bakken f. 30091916, d. 22091994, gravl. 19051995: id. 2777432, Frogn.
 432. Disnorge.no/gravminner, Ingeborg Bakken f. 21111914, d. 11051969, gravl. 11051969: id. 2777431.
 433. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Fødte og døpte 1918, Side 65, nr. 2.
 434. Dødsannonse november 2013 i Akerhus Amtstidende: Vår blomsterelskende tante Randi Lagertha Fredbo født 3. januar 1918 sovnet rolig inn i dag. Ullerud sykehjem 24. november 2013. Per. Torill. Runar. Øvrige familie og venner. Begraves ved Frogn kirke 06. desember kl. 13.00. Sørgehøytideligheten avsluttes ved graven.
 435. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 2 (1878-1891), Fødte og døpte 1890, Side 92, nr. 10.
 436. Oslo fylke, Trefoldighet i Oslo, Ministerialbok nr. III 6 (1908-1914), Viede 1913, Side 202, nr. 88.
 437. Akershus fylke, Nordby i Ås, Ministerialbok nr. II 1 (1881-1895), Fødte og døpte 1889, Side 26, nr. 6.
 438. Myckland, Haakon Falck. Bygdebok for Frogn : Gårdshistorien, Frogn : Bygdehistoriekomitéen, 1967, s. 178.
 439. Disnorge.no/gravminner, Harald Berntsen, begr. 1969 Frogn: id. 2777118.
 440. Disnorge.no/gravminner, Grethe Lovise Berntsen, begr. 1954 Frogn: id. 2777116.
 441. Akershus fylke, Nordby i Ås, Ministerialbok nr. II 2 (1895-1916), Fødte og døpte 1914, Side 36, nr. 5.
 442. Disnorge.no/gravminner, Kåre Brekken f. 21051913, d. 08021986: id. 2776457, Frogn.
 443. Disnorge.no/gravminner, Helga Othilie Brekken f. 28021914, d. 24092002, gravl. 04102002: id. 2776458, Frogn.
 444. Disnorge.no/gravminner, Kjell Brekken f. 20091945, d. 27121952: id. 2776459, Frogn.
 445. Akershus fylke, Nordby i Ås, Ministerialbok nr. II 2 (1895-1916), Fødte og døpte 1915, Side 38, nr. 4.
 446. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Klokkerbok nr. II 2 (1919-1939), Viede 1938, Side 183, nr. 6.
 447. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Fødte og døpte 1910, Side 32, nr. 24.
 448. Disnorge.no/gravminner, Ragna Lagerta Hansen f. 05041915, d. 22022002: id. 2305708, Drøbak.
 449. Disnorge.no/gravminner, Arne Kolbjørn Hansen f. 12081910, d. 27011998, gravl. 04021998: id. 2305707, Drøbak.
 450. Akershus fylke, Nordby i Ås, Klokkerbok nr. II 2 (1921-1936), Fødte og døpte 1921, Side 1, nr. 1.
 451. Disnorge.no/gravminner, Bjarne G. Berntsen, begr. 2006 Frogn: id. 277717.
 452. Øvre Smaalenene 23. juli 1952, s. 2. Gbr.sønn Bjarne Georg Berntsen og ekspeditrise Eva Helene Stenstad, Furuseth, begge Frogn pr. Drøbak. Sorenskriveren i Follo, Drøbak.
 453. Dødsannonse i Akershus Amtstidende 21. mars 2017: Vår kjære mamma, svigermor, mormor, farmor, oldemor, søster, svigerinne og tante Eva Helene Berntsen født 4. mars 1933 døde fra oss i dag. Frogn, 8. april 2017. Far har rakt ut hånden, mor har grepet den. På den andre siden møtes de igjen. Betty. Erik/Hanne. Kirsten/Torbjørn. Erik, Sara, Jørgen, Marie, Pia, Signe, Even, Tea, Frode. Oldebarn. Øvrige familie. Bisettelsen har funnet sted i stillhet.
 454. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 4 (1919-1935), Fødte og døpte 1922, Side 12, nr. 12.
 455. Hedmark fylke, Løten i Løten, Ministerialbok nr. 12 (1918-1926), Fødte og døpte 1920, Side 36, nr. 66.
 456. Disnorge.no/gravminner, Edvin Engebakken f. 16071920, d. 16031978, gravl. 22031978: id. 2778181, Frogn.
 457. Dødsannonse i Aftenposten 18. mars 1978: Min kjære, tålmodige mann, vår snille pappa og bestefar, min sønn, vår bror, svoger og onkel Edvin Engebakken døde fra oss idag etter et langt sykeleie, 57 år gammel. Frogn, 16. mars 1978. Borghild. Karin, Randi. Helge, Morten og Christer. Selma Engebakken (mor). Øvrige familie. Begraves fra Frogn kirke onsdag 22. mars kl. 13.00.
 458. Dødsannonse i Akershus Amtstidende 7. juli 2008. Vår inderlig kjære Mamma, min svigermor, vår elskede bestemor, vår gode oldemor, min søster og tante Borghild Engebakken født 16. juli 1922 døde brått fra oss i dag. Drøbak, 2. juli 2008. Karin/. Randi/Dag Otto. Helge og Helena. Morten. Christer og Karin. Kalison og Vitoria. Marit (søster). Øvrige familie. Begraves fra Frogn kirke torsdag 10. juli kl. 13.00.
 459. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 4 (1919-1935), Fødte og døpte 1924, Side 19, nr. 30.
 460. [Aftenposten 27. desember 1945. Personalia / Bryllup: 29. ds.: Signe Berntsen og Aksel Engebakken. Vielse i Frogner kapell kl. 13.30. Brudeparets adresse: Monsrud, Frogn.
 461. Dødsannonse i Aftenposten 24. april 1979: Min inderlig kjære mann, vår snille omsorgsfulle far og svigerfar, min kjære sønn, vår bror, svoger og onkel Aksel Engebakken døde plutselig fra oss idag, 60 ½ år gammel. Kolbotn, 22. april 1979. Signe. Eva / Gerhard. Astrid / Kåre. Grethe. Selma Engebakken (mor). Øvrige familie. Begraves fra Kolbotn kapell fredag 27. april kl. 13.
 462. Dødsannonse i Aftenposten 11. august 2006: Vår inderlig kjære mor og svigermor, snille mormor, vår søster, svigerinne og tante Signe Marie Engebakken født Berntsen, 21. oktober 1923, døde fra oss i dag. Kolbotn, 8. august 2006. Eva / Gerhard. Astrid / Sigmund. Grethe / Knut. Alexander og Hanne, Pia, Camilla og Johnny, Katharina, Kim, Thomas, Susanne. Øvrige familie. Begraves fra Kolbotn kapell onsdag 16. august kl. 10.30.
 463. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 4 (1919-1935), Fødte og døpte 1926, Side 31, nr. 8.
 464. Norsk Lysingsblad 2. november 1950, s. 2. Ås, Arne Halvard, grunnmurarbeider, Skogheim, Nordby, Ås, og hmv. Marit Kristine Berntsen, Monsrud, Frogn. Drøbak/Frogn soknekall, Drøbak.
 465. Disnorge.no/gravminner, Marit Kristine Aas f. 08031926, 05022011, gravl. 16022011: id. 3887808, Nordby i Ås.
 466. Disnorge.no/gravminner, Arne Halvor Aas f. 05011920, d. 29122005, gravl. 06012006: id. 3887803, Nordby i Ås.
 467. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. I 2 (1858-1870), Konfirmerte 1870, Side 44, nr. 7.
 468. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 2 (1878-1891), Viede 1882, Side 194, nr. 5.
 469. Akershus fylke, Vestby, Garder, Såner i Vestby, Ministerialbok nr. I 8 (1863-1877), Fødte og døpte 1865, Side 18, nr. 92.
 470. Folketelling 1865 for 0211P Vestby prestegjeld, Stridenhoug
 471. Martinsen, Osvald. Vestby bygdebok : gård og grend gjennom tidene. 1 : Vestby sokn, Vestby : Vestby kommune, 1974, s. 294.
 472. Folketelling 1900 for 0215 Frogn herred, Thorshytten under 20
 473. Folketelling 1910 for 0215 Frogn herred, Torshytten, Tomterpl. 20/1
 474. Akershus fylke, Frogn lensmannskontor. Dødsfallsprotokoll nr. 2 (1933-1954), Løst vedlegg, Side upaginert, nr. 22/1942.
 475. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Døde og begravede 1915, Side 201, nr. 3.
 476. Disnorge.no/gravminner, Emilie Johansen f. 22091864, d. 28031915, gravl. 07041915: id. 2777110, Frogn.
 477. Disnorge.no/gravminner, Karl Nikolai Johansen f. 27021855, d. 19101942, gravl. 24101942: id. 277718, Frogn.
 478. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 2 (1878-1891), Fødte og døpte 1882, Side 31, nr. 8.
 479. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 3 (1897-1918), Viede 1909, Side 163, nr. 6.
 480. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 2 (1878-1891), Fødte og døpte 1888, Side 79, nr. 18.
 481. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Conradisgate 6
 482. Kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923, Markveien 26.
 483. Akershus fylke, Frogn lensmannskontor. Dødsfallsprotokoll nr. 2 (1933-1954), Løst vedlegg, Side upaginert, nr. 22/1942.
 484. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 10.105, Østre gravlund, Johan Konrad Karlsen f. 11041882 d. 30101969.
 485. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 10.105, Østre gravlund, Inga Marie Karlsen f. 07041888 d. 07111965.
 486. Dødsannonse i Aftenposten 1. november 1969: Min kjære pappa, svigerfar og bestefar Konrad Karlsen døde fra oss i dag. Oslo, 30. oktober 1969. Ester/Thorbjørn. Torgunn og Arne. Bisettes i Østre krematorium, lille kapell, onsdag 5. nov. kl. 15.
 487. Aftenposten 11. november 1965. Kremasjoner og begravelser. Lørdag 11. november. Østre krematorium. Fru Inga Marie Karlsen 13.00.
 488. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 3 (1897-1918), Fødte og døpte 1910, Side 53, nr. 5.
 489. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 10.055.02.010 Esther Anette Nilsen f. 31121909 d. 09041996, gravl. 21051996, Østre gravlund.
 490. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 10.055.02.010 Thorbjørn Nilsen f. 13091910 d. 24081970, gravl. 16091970, Østre gravlund.
 491. Dødsannonse i Aftenposten 11. april 1996: Vår alles kjære Esther Anette Nilsen født 31. desember 1909, sovnet stille inn på Stovner sykehjem i dag. Oslo, 9. april 1996. Torgunn og Inge. Anette / Richard. Camilla. Thomas. Morten. Bisettelsen vil foregå i stillhet.
 492. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 10.055.02.010 Torgunn Nilsen f. 25021945 d. 15062009, gravl. 27082009, Østre gravlund.
 493. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 2 (1878-1891), Fødte og døpte 1883, Side 42, nr. 24.
 494. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 495. Akershus fylke, Frogn lensmannskontor. Dødsfallsprotokoll nr. 2 (1933-1954), Løst vedlegg, Side upaginert, nr. 22/1942.
 496. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 2 (1878-1891), Fødte og døpte 1886, Side 58, nr. 4.
 497. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Viede 1908-1909, Side 154, nr. 1.
 498. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 2 (1878-1891), Fødte og døpte 1884, Side 45, nr. 10.
 499. Folketelling 1910 for 0203 Drøbak kjøpstad
 500. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 4 (1918-1933), Døde og begravede 1918, Side 207, nr. 17.
 501. Akershus fylke, Drøbak sorenskriveri, Dødsfallsprotokoll 1 , 1894-1926, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 502. Oslo fylke, Fagerborg i Oslo, Ministerialbok nr. 7 (1917-1934), Viede 1920, Side 32, nr. 38.
 503. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 4 (1919-1935), Viede 1920-1921, Side 160
 504. Oslo fylke, Paulus i Oslo, Ministerialbok nr. 1 (1875-1878), Fødte og døpte 1878, Side 200, nr. 471.
 505. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 4 (1919-1935), Døde og begravede 1920, Side 207, nr. 11.
 506. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 4 (1918-1933), Døde og begravede 1920, Side 211
 507. Akershus fylke, Frogn lensmann, Dødsfallsprotokoll 1 (Ha 0001), 1912-1933, oppb: Statsarkivet i Oslo., nr. 23.
 508. Akershus fylke, Frogn lensmannskontor. Dødsfallsprotokoll nr. 2 (1933-1954), Løst vedlegg, Side upaginert, nr. 22/1942.
 509. Disnorge.no/gravminner, Hans Fredrik Karlsen f. 11121885, d. 16021978, gravl. 19051978: id. 2777107, Frogn.
 510. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Fødte og døpte 1908, Side 26, nr. 8.
 511. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 4 (1918-1933), Konfirmerte 1922, Side 112, nr. 9.
 512. Direktoratet for sjømenn. REGISTERAVDELINGEN, Hovedkort nordmenn, nummerisk ordnet etter fødselsdato. Annen kilde nr. 76 (1908-1908), Dokumentside, Side 342
 513. Dagbladet 20. juni 1938, s. 3: Navn. Lysinger: Solveig Marie Karlsen, Sinsen, og Karl Henry Bjermo, Drøbak.
 514. Dagbladet 16. juli 1938, s. 3: Navn. Bryllup: Idag i Vidsynveien, Sinsen Haveby: Solveig Karlsen og Karl Henry Bjermo.
 515. Oslo fylke, Paulus i Oslo, Ministerialbok nr. 21 (1912-1922), Fødte og døpte 1912, Side 11, nr. 82.
 516. Kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923, Storgate 20.
 517. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 08.038 Solveig Marie Bjermo f. Karlsen f. 06031912 d. 23011953, gravl. 15061953, Østre Aker kirkegård.
 518. Dødsannonse i Aftenposten 28. januar 1953: Min inderlig kjære hustru, min mor og min datter fru Solveig Bjermo døde fra oss idag. Oslo, 23. januar 1953. Karl Bjermo, Kari. Sigurd Karlsen. Bisettes i det nye krematorium torsdag 29. januar kl. 10.
 519. Aftenposten 22. juni 1956: Personalia / Ekteskap: 23. ds : Rigmor Fredheim og Karl Bjermo. Adr.: Bjermo, «Utsikten», Nærsnes.
 520. Dødsannonse i Aftenposten 4. juni 1977: Min kjære snille mann og min inderlig gode far, min sønn, bror og svoger Karl H. Bjermo sovnet stille inn idag. Oslo, 27. mai 1977. Rigmor. Kari og Chris. Hans Karlsen. Haakon / Dagmar. Signe. Bisettelsen har funnet sted.
 521. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 08.038 Karl H. Bjermo f. 30031908 d. 27051977, Østre Aker kirkegård.
 522. Dødsannonse i Aftenposten 5. august 1988: Min kjære mor og svigermor Rigmor Bjermo f. Fredheim, døde plutselig idag. Oslo, 27. juli 1988. Kari / Chris. Bisettelsen har funnet sted i stillhet.
 523. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 08.038 Rigmor B. Bjermo f. Fredheim f. 28111914 d. 27071988, Østre Aker kirkegård.
 524. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 3 (1897-1918), Fødte og døpte 1910, Side 54, nr. 13.
 525. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 3 (1897-1918), Døde og begravede 1910, Side 206, nr. 18.
 526. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 3 (1897-1918), Fødte og døpte 1913, Side 64, nr. 11.
 527. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 4 (1919-1935), Konfirmerte 1927, Side 130, nr. 6.
 528. Direktoratet for sjømenn. REGISTERAVDELINGEN, Hovedkort nordmenn, nummerisk ordnet etter fødselsdato. Annen kilde nr. 112 (1913-1913), Dokumentside, Side 483
 529. Dødsannonse i Aftenposten 15. juni 1993: Vår inderlig snille og gode onkel Haakon Bjermo døde i sitt hjem. Oslo, 5. juni 1993. Kari og Chris. Bisettes i Vestre krematorium, gamle kapell, fredag 18. juni kl. 11.15.
 530. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 08.038 Haakon Bjermo f. 06051913 d. 05061993, Østre Aker kirkegård.
 531. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 2 (1878-1891), Fødte og døpte 1888, Side 75, nr. 1.
 532. Oslo fylke, Trefoldighet i Oslo, Ministerialbok nr. III 6 (1908-1914), Viede 1912, Side 159, nr. 112.
 533. Sogn og Fjordane fylke, Eid i Eid, Ministerialbok nr. B 1 (1879-1906), Fødte og døpte 1880, Side 14, nr. 20.
 534. Folketelling 1910 for 0215 Frogn herred, Kirkefjærdingen, Ottarsrud 63/1, Camilla Olsen.
 535. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1914 (1914-1914), Bokside, Side 348
 536. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1915 (1915-1915), Bokside, Side 355
 537. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1916 (1916-1916), Bokside, Side 361
 538. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1918 (1918-1918), Bokside, Side 410
 539. Kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923, Conradis gate 4.
 540. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1927 (1927-1927), Bokside, Side 1398
 541. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1955 (1955-1955), Bokside, Side 276
 542. Oslo skifterett, dødsfallsprotkoll for dødsfall 671/1942-I: Fru Camilla Carlsen f. 11. juni 1880. Død den 24. mai på Ullevold sykehus. Bopel: Conradis gt. 4. Etterlater mann Harald Carlsen, Conradis gt. 4. ingen livsarvinger.
 543. Dødsannonse i Aftenposten 27. mai 1942: Min elskede hustru Camilla gikk hjem til Jesus i dag. Oslo, 24/5 1942. Harald Carlsen. Begravelsen foregår på Østre gravlund fredag 29. mai kl. 14.
 544. Oslo fylke, Oslo, Vigselsbok (borgerlig) (1944-1944), Protokollside, Side upaginert,
 545. Vestfold fylke, Slagen i Sem, Ministerialbok nr. II 4 (1878-1891), Fødte og døpte 1890, Side 108, nr. 32.
 546. Oslo skifterett SAO/A-10383/G/Ga/Gac/L0035 Dødsfallsprotokoll avd. II, Årstall: 04.08.1959-10.10.1960 Dødsfallnr. 1071/59-1370/60 dødsfallnr. 652/1960 avd. II.
 547. Dødsannonse i Aftenposten 27. april 1960: Min elskede mann, vår kjære bror, svoger og onkel Harald Carlsen fikk hjemlov lørdag. Oslo, 23. april 1960. På familiens vegne Inger Carlsen f. Hermansen. Begraves på Østre gravlund fredag 29. april kl. 12.
 548. Aftenposten 28. april 1960. Dødsfall meldt 26. april: Ekspeditør Harald Carlsen f. 1887.
 549. Arbeiderbladet 4. november 1960. Dødsfall. Enkefru Inger Carlsen f. 1890.
 550. Arbeiderbladet 5. november 1960. Kremasjoner og begravelser idag. Østre gravlund: Fru Inger Carlsen kl. 10.00.
 551. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 2 (1878-1891), Fødte og døpte 1890, Side 94, nr. 18.
 552. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 553. "Vermont, St. Albans Canadian Border Crossings, 1895-1954," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QK3Y-VKBK : 9 October 2015), Haakon Karlsen, 1910; citing M1464, Soundex Index to Canadian Border Entries through the St. Albans, Vermont, District, 1895-1924, 122, NARA microfilm publications M1461, M1463, M1464, and M1465 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, publication year); FHL microfilm 1,561,208.
 554. "Vermont, St. Albans Canadian Border Crossings, 1895-1954," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QKQM-82LB : 9 October 2015), Haakon Karlsen, 1895-1924; citing M1461, Soundex Index to Canadian Border Entries through the St. Albans, Vermont, District, 1895-1924, 227, NARA microfilm publications M1461, M1463, M1464, and M1465 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, publication year); FHL microfilm 1,473,027.
 555. "United States World War I Draft Registration Cards, 1917-1918," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:K87X-P1C : 12 December 2014), Haakan Carlson, 1917-1918; citing Duluth City no 3, Minnesota, United States, NARA microfilm publication M1509 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,675,463.
 556. Akershus fylke, Frogn lensmannskontor. Dødsfallsprotokoll nr. 2 (1933-1954), Løst vedlegg, Side upaginert, nr. 22/1942.
 557. Minnesota Historical Society, Carlsen, Haakon. Death Certificate Index. Certificate Number: 1959-MN-031629. Death: February 28, 1959. County of Death: St. Louis County, Minnesota, United States. Subject: Death records. Type: Text, Government Record, Historical Records. Mother's Maiden Name: CHRISTENSEN, Date of Birth: May 6 1890, Place of Birth: OUT OF STATE.
 558. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 1 (1871-1900), Fødte og døpte 1892, Side 31, nr. 11.
 559. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Viede 1915, Side 163, nr. 1.
 560. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 1 (1871-1900), Fødte og døpte 1892, Side 31, nr. 10.
 561. Akershus fylke, Kroer, Nordby i Follo, Panteregister nr. II 6 (1906-1937), Realregisterside, Side 3
 562. Disnorge.no/gravminner, Karl Johan Karlsen, d. 1971: id. 3886804, Nordby i Ås.
 563. Disnorge.no/gravminner, Elise Marie Lundheim, d. 1990: id. 3886806, Nordby i Ås.
 564. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Fødte og døpte 1915, Side 53, nr. 11.
 565. Akershus fylke, Kroer, Nordby, Ås i Ås, Lysningsprotokoll nr. 2 (1946-1955), Lysninger 1952, Side 58, nr. 12.
 566. Bergen fylke, Maria i Maria, Ministerialbok nr. B 1 (1901-1915), Fødte og døpte 1902, Side 17, nr. 54.
 567. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Kristian Pedersen f. 1901, d. 1980. id. 3886899 Nordby kirkegård, Ås.
 568. Søk på gravplasser i Ås, Gravnr. 02.A.06.006, Nordby kirkegård. Else Pedersen f. 15071915, d. 15072005.
 569. Søk på gravplasser i Ås, Gravnr. 02.N : slettet, Nordby kirkegård. Kristian Pedersen f. 1902.
 570. Søk på gravplasser i Ås, Gravnr. 02.A.06.007, Nordby kirkegård. Kristian Pedersen f. 1901, d. 1980.
 571. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Fødte og døpte 1917, Side 59, nr. 9.
 572. Disnorge.no/gravminner, Birger Lundheim f. 1917, d. 1956: id. 3888055, Nordby i Ås.
 573. Akershus fylke, Nordby i Ås, Klokkerbok nr. II 2 (1921-1936), Fødte og døpte 1922, Side 4, nr. 6.
 574. Aftenposten 16. oktober 1956, s. 6. 20. desember 1957, s. 17. 13. oktober 1958 s. 21. 8. januar 1959, s. 13. Reklameannonse for BP med forhandlerliste for Oslo og omegn som anfører for Langhus: Langhus Landhandleri, Langhus, Aage Lundheim, Langhus, (tlf.) 86 26 68.
 575. Dagbladet 3. desember 1964. Reklameannonse for Kjøpmannen K-kjeden med forhandlerliste som viser: Aage Lundheim Landhandleri, Langhus – Tlf. 86 26 68.
 576. Oppland fylke, Ås i Vestre Toten, Klokkerbok nr. 13 (1940-1956), Viede 1950, Side 241, nr. 50.
 577. Norske gardsbruk 1997 : Oppland fylke. 1 : Eina, Kolbu, Vestre Toten, Østre Toten, Noresund : S.K. Granum, 1997, Solstad 20/11 s. 312.
 578. Oppland fylke, Ås i Vestre Toten, Klokkerbok nr. 12 (1909-1928), Fødte og døpte 1927, Side 117, nr. 8.
 579. Disnorge.no/gravminner, Åge Lundheim f. 10021922, d. 21032000, gravl. 30032000: id. 3887206, Nordby i Ås.
 580. Dødsannonse i Aftenposten 23. mars 2000: Min kjære mann, pappa og svigerfar, vår gode bestefar, min bror, vår svoger og onkel Åge Lundheim født 10. februar 1922, døde stille fra oss i dag etter mange års sykdom, 78 år gammel. Nordby 21. mars 2000. Astrid. Åse / Frank. Camilla og Bent, Tore. Else (søster). Øvrige familie. Begraves fra Nordby kirke torsdag 30. mars kl. 13.00.
 581. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 1 (1871-1900), Fødte og døpte 1896, Side 48, nr. 24.
 582. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 4 (1918-1933), Viede 1919, Side 164, nr. 10.
 583. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 1 (1871-1900), Fødte og døpte 1892, Side 31, nr. 9.
 584. Disnorge.no/gravminner, Einar Trygve Karlsen f. 05081896, d. 25061970, gravl. 01071970: id. 2304484, Drøbak.
 585. Disnorge.no/gravminner, Maren Sofie Karlsen f. 29061892, d. 16081980, gravl. 24091980: id. 2304483, Drøbak.
 586. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 4 (1918-1933), Fødte og døpte 1920, Side 9, nr. 5.
 587. SAO, Drøbak mønstringskontor, F/Fc/Fca/L0002: Patent nr. 1-672, 1865-1916, s. 171
 588. Akershus fylke, Ski i Kråkstad, Klokkerbok nr. II 3 (1942-1948), Viede 1945, Side 151, nr. 28.
 589. Akershus fylke, Ski i Kråkstad, Klokkerbok nr. II 2 (1921-1941), Fødte og døpte 1922, Side 16, nr. 16.
 590. Disnorge.no/gravminner, Erik Lindø Karlsen f. 31011920, d. 03042006, gravl. 15062006: id. 2304482, Drøbak.
 591. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Else Johanne Karlsen f. 24121921, d. 18122002. id. 4669835 Ski kirkegård.
 592. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 4 (1918-1933), Fødte og døpte 1921, Side 15, nr. 9.
 593. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 4 (1918-1933), Døde og begravede 1921, Side 212, nr. 8.
 594. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 4 (1918-1933), Fødte og døpte 1923, Side 20, nr. 7.
 595. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 4 (1918-1933), Døde og begravede 1923, Side 215, nr. 6.
 596. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 4 (1918-1933), Fødte og døpte 1924, Side 25, nr. 6.
 597. Arbeiderbladet 7. november 1955, s. 13. Lysinger: Kontordame Randi Elinor Hansen og formann Alf Gunnar Karlsen, begge Oslo.
 598. Arbeiderbladet 3. desember 1955, s. 22. Personalia. Bryllup – i dag, lørdag 3. desember: Kontordame Randi Elinor Hansen og formann Alf Gunnar Karlsen, begge Oslo. Adr. for dagen: Nordråksgt. 12, Oslo.
 599. skatteliste for 2008, Randi Elinor Karlsen f. 1928, 0968 Oslo (Stovner).
 600. Dødsannonse 28. desember 2007 i Aftenposten: Min inderlig kjære mann, vår gode far, svigerfar, bestefar, oldefar, bror, svoger og onkel Alf Gunnar Karlsen født 17. februar 1924, sovnet stille inn på Stovnerhjemmet. Oslo, 18. desember 2007. Randi. Jan Egil / Torill. Asbjørn. Heidi, Linda, Thomas, Anne Lene. Oldebarn. Øvrige familie. Bisettes fra Fossum kirke torsdag 3. januar kl. 13.00. Takk til Stovnerhjemmet 3 syd for god pleie. Like kjært som blomster er en gave til Evangeliesenteret. Gaven kan gis i kirken.
 601. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 16.001.06.043 Alf Gunnar Karlsen f. 17021924 d. 18122007, gravl. 30062008, Vestre Aker kirkegård.
 602. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 4 (1918-1933), Fødte og døpte 1926, Side 34, nr. 2.
 603. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 4 (1918-1933), Døde og begravede 1933, Side 255, nr. 9.
 604. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 4 (1918-1933), Fødte og døpte 1928, Side 44, nr. 7.
 605. Norsk Lysingsblad 11. april 1956, s. 3. Karlsen, Egil, lagerarb., Mosseveien 14, og sykepleierske Torny Aamdal, Sinsenveien 58 a, begge Oslo. Byfogden i Oslo.
 606. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 10.008.006, Østre gravlund, Egil Karlsen f. 23051928 d. 20112011, gravl. 13082012.
 607. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 10.008.006, Østre gravlund, Torny Bjørg Karlsen f. 16011929 d. 28041996, gravl. 10061996.
 608. Dødsannonse i Aftenposten 30. april 1996: Min inderlig kjære hustru, min umistelige mor, vår svigerinne, tante og søster Torny Bjørg Karlsen sovnet stille inn. Oslo, 28. april 1996. Egil. Beate. Øvrige familie. Bisette fra Ullevål sykehus kapell, til krematoriet, tirsdag 7. mai kl. 12.00.
 609. Dødsannonse i Aftenposten 23. november 2011: Min kjære pappa født 23. mai 1928, døde fredfullt fra meg. Oslo, 20. november 2011. Beate. Øvrig familie. Bisettes fra Ullevål sykehus kapell, fredag 25. november kl. 10.30.
 610. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 1 (1871-1900), Fødte og døpte 1899, Side 58, nr. 3.
 611. Akershus fylke, Frogn lensmannskontor. Dødsfallsprotokoll nr. 2 (1933-1954), Løst vedlegg, Side upaginert, nr. 22/1942.
 612. Disnorge.no/gravminner, Bjarne Karlsen f. 10121898, d. 12101988, gravl. 04111998: id. 2777109, Frogn.
 613. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Fødte og døpte 1901, Side 4, nr. 4.
 614. Akershus fylke, Heni i Gjerdrum, Ministerialbok nr. II 1 (1881-1921), Viede 1921, Side 187
 615. Akershus fylke, Gjerdrum, Heni i Gjerdrum, Lysningsprotokoll nr. 1 (1920-1969), Lysninger 1920, Side 3
 616. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 10 (1886-1903), Fødte og døpte 1897, Side 191, nr. 10.
 617. Kirkeby, Birger. Gjerdrum bygdebok. 2 : Gardshistorie II, Gjerdrum : Kommunen, 1963, s. 110.
 618. Kirkegårdene på Gjerdrum, Gravnr. 02.G.01.007 Heni, Reidar Karlsen d. 31121986.
 619. Kirkegårdene på Gjerdrum, Gravnr. 02.G.01.007 Heni, Borghild Karlsen d. 15041996.
 620. Akershus fylke, Heni i Gjerdrum, Ministerialbok nr. II 1 (1881-1921), Fødte og døpte 1920, Side 98, nr. 4.
 621. Telemark fylke, Bø i Bø, Klokkerbok nr. 8 (1920-1930), Fødte og døpte 1922, Side 4, nr. 40.
 622. Kirkeby, Birger. Gjerdrum bygdebok. 2 : Gardshistorie II, Gjerdrum : Kommunen, 1963, s. 110.
 623. Kirkegårdene på Gjerdrum, Gravnr. 02.F.07.002 Heni, Rolf Karsten Karlsen f. 05051920 d. 12092015.
 624. Kirkegårdene på Gjerdrum, Gravnr. 02.F.07.002 Heni, Margit Karlsen.
 625. Akershus fylke, Heni i Gjerdrum, Klokkerbok nr. II 1 (1901-1944), Fødte og døpte 1922, Side 50, nr. 8.
 626. Akershus fylke, Gjerdrum, Heni i Gjerdrum, Lysningsprotokoll nr. 1 (1920-1969), Lysninger 1947, Side 34, nr. 2.
 627. Kirkeby, Birger. Gjerdrum bygdebok. 2 : Gardshistorie II, Gjerdrum : Kommunen, 1963, s. 110.
 628. Oslo fylke, Rikshospitalet i Oslo, Ministerialbok nr. 15 (1913-1915), Fødte og døpte 1915, Side 225, nr. 6/728.
 629. Akershus fylke, Furuset i Ullensaker, Ministerialbok nr. III 1 (1913-1935), Konfirmerte 1930, Side 103, nr. 12.
 630. Kirkegårdene på Gjerdrum, Gravnr. 02.N.09.005 Heni kirkegård. Signe Helene Johannesen f. 12061922, d. 17042014.
 631. Akershus fylke, Heni i Gjerdrum, Klokkerbok nr. II 1 (1901-1944), Fødte og døpte 1924, Side 52, nr. 3.
 632. Akershus fylke, Gjerdrum, Heni i Gjerdrum, Lysningsprotokoll nr. 1 (1920-1969), Lysninger 1947, Side 34, nr. 3.
 633. Oppland fylke, Venabygd i Ringebu, Klokkerbok nr. 8 (1890-1922), Fødte og døpte 1922, Side 36, nr. 4.
 634. Kirkeby, Birger. Gjerdrum bygdebok. 2 : Gardshistorie II, Gjerdrum : Kommunen, 1963, s. 110.
 635. Slekter fra Ringebu og Gudbrandsdalen
 636. Akershus fylke, Heni i Gjerdrum, Klokkerbok nr. II 1 (1901-1944), Fødte og døpte 1926, Side 56, nr. 5.
 637. Norsk Lysingsblad 11. oktober 1954, s. 2. Navnebevilling for Kari Borgny Karlsen, Sørkedalsveien 1, oppg. 3, Oslo, til å anta Eikstam som slektsnavn.
 638. Aftenposten 28. april 1986, s. 23. Proklama over Borgny Eikstam f. 11. juli 1926. Siste Bopel: Oddvar Solbergs v. 45, Romsås.
 639. Kirkegårdene på Gjerdrum, Gravnr. 02.G.01.007 Heni, Kari Borgni Karlsen d. 29011986.
 640. Kirkeby, Birger. Gjerdrum bygdebok. 2 : Gardshistorie II, Gjerdrum : Kommunen, 1963, s. 110.
 641. Kirkeby, Birger. Gjerdrum bygdebok. 2 : Gardshistorie II, Gjerdrum : Kommunen, 1963, s. 110.
 642. Akershus fylke, Gjerdrum, Heni i Gjerdrum, Lysningsprotokoll nr. 1 (1920-1969), Lysninger 1957, Side 50
 643. Kirkeby, Birger. Gjerdrum bygdebok. 2 : Gardshistorie II, Gjerdrum : Kommunen, 1963, s. 110.
 644. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Fødte og døpte 1904, Side 15, nr. 17.
 645. Norsk Kundgjørelsestidende 8. august 1931, s. 2. Karlsen, Herman Asbjørn, lagerarb., Bryn, og eksp.trise Olga Kristofa Vernersen, Nedre Bekkelaget. Sognepresten i Nordstrand.
 646. Akershus fylke, Nordstrand i Nordstrand, Ministerialbok nr. I 7 (1930-1947), Viede 1931, Side 17, nr. 28.
 647. Østfold fylke, Vestre Fredrikstad i Vestre Fredrikstad, Ministerialbok nr. I 6 (1894-1914), Fødte og døpte 1900, Side 97, nr. 91.
 648. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1955 (1955-1955), Bokside, Side 851
 649. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 13.011 Herman A. Karlsen f. 19040524 d. 19820112, Bekkelaget urnelund.
 650. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 13.011 Olga Karlsen f. 19000713 d. 19900529, Bekkelaget urnelund.
 651. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Fødte og døpte 1910, Side 31, nr. 10.
 652. Akershus fylke, Frogn lensmannskontor. Dødsfallsprotokoll nr. 2 (1933-1954), Løst vedlegg, Side upaginert, nr. 22/1942.
 653. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Fødte og døpte 1901, Side 6, nr. 23.
 654. Myckland, Haakon Falck. Bygdebok for Frogn : Gårdshistorien, Frogn : Bygdehistoriekomitéen, 1967, s. 330.
 655. Disnorge.no/gravminner, Elma Kamilla Skjønhaug f. 11041910, d. 07102006, gravl. 13102006: id. 2777129, Frogn.
 656. Disnorge.no/gravminner, Harald Skjønhaug f. 02071901, d. 28091991, gravl. 08101991: id. 2777111, Frogn.
 657. Myckland, Haakon Falck. Bygdebok for Frogn : Gårdshistorien, Frogn : Bygdehistoriekomitéen, 1967, s. 330.
 658. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. I 2 (1858-1870), Fødte og døpte 1858, Side 2, nr. 21.
 659. Folketelling 1875 for 0215L Drøbak prestegjeld, Frogn sokn, Holtbakken 267b
 660. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 2 (1878-1891), Viede 1886, Side 201, nr. 7.
 661. Folketelling 1865 for 0216P Nesodden prestegjeld, Nylenna 325b
 662. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 7 (1848-1868), Konfirmerte 1867, Side 125, nr. 7.
 663. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Utflyttede 1883-1886, Side 354, 1886 nr. 7.
 664. Akershus fylke, Drøbak kjøpstad, Statlig folketelling (RA/S-2231/E/Ea), 1891-1891, oppb: Riksarkivet., tellingskrets II, husliste nr. 73. Carl Hansen s. 1624, Helene Hansen s. 1625, Harald f. 1887 s. 1626, Konrad f. 1889 s. 1627.
 665. Folketelling 1900 for 0203 Drøbak kjøpstad, Raakeløkken 293
 666. Folketelling 1910 for 0203 Drøbak kjøpstad, Raakeløkken 293
 667. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Klokkerbok nr. I 2 (1917-1932), Døde og begravede 1929, Side 215, nr. 10.
 668. Akershus fylke, Drøbak sorenskriveri, Dødsfallsprotokoll 2 , 1926-1934, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 669. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Klokkerbok nr. I 2 (1917-1932), Døde og begravede 1933, Side 225, nr. 12.
 670. Akershus fylke, Drøbak sorenskriveri, Dødsfallsprotokoll 2 , 1926-1934, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 671. Dødsannonse i Aftenposten 10. oktober 1933: Vår inderlig kjære mor, svigermor og bestemor Helene Sofie Hansen f. Johansen, døde fra oss i går, 75 år gammel. Drøbak, 6. oktober 1933. Mabel og Harald Hansen, U. S. A. Mary og Konrad Hansen. Norgen Hansen. Ragna og Arnt M. Jørgensen. Karl Johan Olsen. Karen og Willie h. Wielse, U. S. A. Barnebarn. Begravelsen foregår fra Drøbak gravkapell torsdag 12. ds. kl. 2.
 672. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 1 (1878-1891), Fødte og døpte 1887, Side 100, nr. 19.
 673. George James Sheppard
 674. Find A Grave, Find A Grave Memorial# 80560869, Mabel Williams Hansen.
 675. Find A Grave, Find A Grave Memorial# 80560868, Harold Oscar Hansen
 676. "United States Census, 1930," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XCX2-5P1 : accessed 14 June 2017), Harold O Hansen, Chico, Butte, California, United States; citing enumeration district (ED) ED 12, sheet 12A, line 24, family 314, NARA microfilm publication T626 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, 2002), roll 112; FHL microfilm 2,339,847.
 677. "United States Census, 1940," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:K9Q4-R36 : accessed 14 June 2017), Harold O Hansen, Chico Judicial Township, Butte, California, United States; citing enumeration district (ED) 4-13, sheet 14A, line 24, family 298, Sixteenth Census of the United States, 1940, NARA digital publication T627. Records of the Bureau of the Census, 1790 - 2007, RG 29. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 2012, roll 192.
 678. "United States Public Records, 1970-2009," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:K12D-VWW : 23 May 2014), Claire H Hansen, Residence, Carmichael, California, United States; a third party aggregator of publicly available information.
 679. "United States Public Records, 1970-2009," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:K12D-VW9 : 23 May 2014), Arthur N Hansen, Residence, Carmichael, California, United States; a third party aggregator of publicly available information.
 680. "California Death Index, 1940-1997," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:VP3V-YSV : 26 November 2014), Arthur Norgen Hansen, 28 Apr 1997; Department of Public Health Services, Sacramento.
 681. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 1 (1878-1891), Fødte og døpte 1889, Side 116, nr. 13.
 682. Akershus fylke, Drøbak, Hovedrulle nr. 3 (1892-1892), Protokollside, Side 14
 683. SAO, Drøbak mønstringskontor, F/Fc/Fca/L0002: Patent nr. 1-672, 1865-1916, s. 129
 684. Østfold fylke, Østre Fredrikstad i Østre Fredrikstad, Klokkerbok nr. 2 (1900-1919), Viede 1915, Side 235, nr. 14.
 685. Østfold fylke, Østre Fredrikstad i Østre Fredrikstad, Fredrikstad, Klokkerbok nr. 1 (1880-1899), Fødte og døpte 1891, Side 65, nr. 36.
 686. Folketelling 1910 for 0103 Fredrikstad kjøpstad, Løkke 59/j
 687. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Konrad Hansen f. 11031889, d. 08011970, gravl. 14011970. id. 4862395, Østre Fredrikstad kirkegård.
 688. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Mary Hansen f. 20051891, d. 08081958, gravl.13081958. id. 4862394, Østre Fredrikstad kirkegård.
 689. Østfold fylke, Østre Fredrikstad i Østre Fredrikstad, Klokkerbok nr. 3 (1920-1940), Fødte og døpte 1920, Side 4, nr. 48.
 690. Østfold fylke, Østre Fredrikstad i Østre Fredrikstad, Fødselsregister nr. 1 (1916-1936), Fødte og døpte 1920, Side 56, nr. 51.
 691. Kirkegårdene i Oppegård, gravnr. 01.BK.10.021, Kolbotn gravlund. Harald Kåre Hansen f. 10091920, d. 28051993.
 692. Kirkegårdene i Oppegård, gravnr. 01.BK.10.021, Kolbotn gravlund. Ragnhild Helene Hansen f. 30101920, d. 01012006.
 693. Dødsannonse i Arbeiderbladet 2. juni 1993: Min inderlig kjære mann, vår gode pappa og svigerfar, vår snille bestefar, min onkel Harald Kåre Hansen døde fra oss i dag. Kolbotn, 28. mai 1993. Lang var din sykdom, tålmodig du led, nu har du utstridt, hvil i fred. Ragnhild. Gunnar Tore/Doreen. Willy Roar/Liv Unni. Per Christopher, Siw og Kyrre Jørgen, Øvrige familie. Begraves fra Kolbotn kapell fredag 4. juni kl. 13.00. Høytideligheten avsluttes ved graven. Vennligst ingen blomster til hjemmet.
 694. Konfirmasjonsinnførsel er her brukt som substitutt for manglende dåpsinnførsel. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 3 (1897-1918), Konfirmerte 1905, Side 117, nr. 18.
 695. Akershus fylke, Drøbak, Hovedrulle nr. 3 (1892-1892), Protokollside, Side 3
 696. SAO, Drøbak mønstringskontor, F/Fc/Fca/L0002: Patent nr. 1-672, 1865-1916, s. 131
 697. Pensjonist-nytt 2/2003, s. 14. Utg. av pensjonister ved Frogn Eldresenter
 698. Oslo fylke, Oslo, Vigselsbok (borgerlig) (1935-1936), Protokollside, Side 70b-71a
 699. Telemark fylke, Levang i Skåtøy, Ministerialbok nr. II 1 (1892-1916), Fødte og døpte 1903, Side 16, nr. 3.
 700. Sannidal og Skåtøy : bygdebok. 2 : Skåtøyboka, S.l. : Nemnda, 1950, s. 403.
 701. Folketelling 1910 for 0203 Drøbak kjøpstad, 0016 Røsebraaten, Marie Thorsdal.
 702. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Idun Norgen Hansen, Kaptein, f. 03061891, d. 12091967, gravl. 08111967. id. 2304924, Drøbak kirkegård.
 703. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Marie Erikka Hansen f. Thorsdal f. 14031903, d. 11071988, gravl. 10081988. id. 2304925, Drøbak kirkegård.
 704. Dødsannonse i Aftenposten 16. september 1967: Min kjære, snille mann Norgen Hansen døde stille i dag. Drøbak, 12. september 1967. På familiens vegne, Maja Hansen. Bisettes i Vestre krematorium, nye kapell, tirsdag 19. sept. kl. 10.30.
 705. Dødsannonse i Aftenposten 13. juli 1988: Vår alles kjære Marie Norgen Hansen sovnet stille inn i dag. Drøbak, 11. juli 1988. Tutte og John Johnsrud. Tom, Maria og Katrine. Bisettes fra Drøbak kirke torsdag 14. juli kl. 13.00.
 706. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 2 (1891-1896), Fødte og døpte 1893, Side 9, nr. 28.
 707. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 3 (1897-1918), Viede 1914, Side 171, nr. 5.
 708. Nord-Trøndelag fylke, Vikna i Nærøy, Ministerialbok nr. 786A04 (1899-1912), Konfirmerte 1900, Side 104, nr. 9.
 709. Folketelling 1910 for 0216 Nesodden herred, tellingskrets Steilene, Alværn 30/9
 710. Gravminne Drøbak, Arnt M. Jørgensen f. 16121885, d. 30051973, begr. 23081973. Ragna Jørgensen f. 22071893, d. 03021970. Pål Jørgensen f. 03041964, d. 21031998.DIS Norge, Gravminner i Norge
 711. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 3 (1897-1918), Fødte og døpte 1918, Side 82, nr. 1.
 712. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 4 (1918-1933), Konfirmerte 1932, Side 139
 713. Akershus fylke, Ås i Ås, Ministerialbok nr. I 10 (1900-1918), Fødte og døpte 1914, Side 65, nr. 13.
 714. Vik, Trygve. Ås bygdebok. 1 : Gårdshistorie, Ås : Ås Kommune, 1971, s. 586.
 715. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Ruth E. Sørbye f. 08021918, d. 10112007: id. 3399020, Drøbak kirkegård.
 716. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Jon Sørby f. 01091914, d. 21031981, gravl. 12081981: id. 2306020, Drøbak kirkegård.
 717. Dødsannonse i Aftenposten 24. mars 1981: Min kjære Jon, vår flinke, hjelpsomme pappa, svigerfar, bestefar, bror, svoger og onkel Jon Sørbye sovnet stille inn i sitt hjem i dag. Drøbak, 21. mars 1981. Ruth. Hanne/Kurt. Jon Arnt. Line og Hege. Øvrige familie. Bisettes fra Drøbak kirke, Torsdag 26. mars kl. 13.00.
 718. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 2 (1891-1896), Fødte og døpte 1895, Side 17, nr. 17.
 719. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 3 (1897-1918), Viede 1917, Side 178, nr. 9.
 720. Østfold fylke, Vestre Fredrikstad i Vestre Fredrikstad, Fredrikstad, Ministerialbok nr. 2 (1878-1894), Fødte og døpte 1892, Side 274, nr. 102.
 721. Østfold fylke, Vestre Fredrikstad i Vestre Fredrikstad, Ministerialbok nr. I 8 (1902-1936), Døde og begravede 1928, Side 302
 722. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 4 (1918-1933), Døde og begravede 1928, Side 234, nr. 1.
 723. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 3 (1897-1918), Fødte og døpte 1917, Side 81, nr. 15.
 724. Østfold fylke, Glemmen i Glemmen, Ministerialbok nr. 18 (1922-1955), Konfirmerte 1932, Side 134, nr. 168.
 725. Aftenposten 4. april 1939, s. 8. Artikkel med overskrift «Fredrikstads turndamer til København». Artikkelen inneholder foto av turntroppen.
 726. Aftenposten 19. oktober 1945, s. 4. Forlovede: Ingrid Falck Olsen, Oslo, og Eivind Bugaarden, Oslo, p. t. Stockholm.
 727. Aftenposten 28. desember 1945, s. 4. Bryllup. Lørdag 29. ds. i Drøbak: Frøken Ingrid Falck Olsen, Oslo, og løytnant Eivind Bugaarden, p. t. Stockholm. Adresse: Hotell «Renskaug», Drøbak.
 728. Vestfold fylke, Tønsberg i Tønsberg, Klokkerbok nr. 9 (1913-1920), Fødte og døpte 1916, Side 64, nr. 54.
 729. Hunnes, E. Den norske hærs intendantur 1925-1950, Oslo : Generalintendanturen, 1950, s. 211.
 730. Aftenposten 6. juni 1946, s. 4. Peronalia. Født: Stockholm, 1. ds.: Hallo venner og kjente! Petter ble en jente! Ingrid og Eivind Bugaarden.
 731. Akershus røde kors 1946-1996 : 50 år, Akershus røde kors, 1996.
 732. Gravplasser i Bærum ved Bærum kommune, Gravplassforvaltningen, Gravnr. 02.149.10.016 Haslum kirkegård. Eivind Bugaarden f. 24041916, d. 10102005, gravl. 10112005. Ingrid Synnøve Bugaarden f. 30091917, d. 03121995, gravl. 06061996.
 733. Dødsannonse i Aftenposten 12. oktober 2005. Vår kjøre far, svigerfar, morfar og oldefar Eivind Bugaarden født 24. april 1916, sovnet stille inn på Bærum sykehus i dag. Hosle, 10. oktober 2005. Mette/Holger. Geir/. Mads og Tove, Thea og Mats, Fabian. Øvrige familie. Bisettes i Haslum krematorium, store kapell, fredag 14. oktober kl. 12.00.
 734. Dødsannonse i Aftenposten 5. desember 1995. Min inderlig kjære Ingrid, vår omsorgsfulle mor, svigermor og mormor Ingrid Synnøve Bugaarden sovnet stille inn hjemme. Hosle, 3. desember 1995. Eivind. Mette/Karl. Geir/. Thea, Mads og Lene. Bisettes i Haslum krematorium, store kapell, fredag 8. desember kl. 14.00.
 735. Østfold fylke, Glemmen i Glemmen, Ministerialbok nr. 17 (1911-1936), Fødte og døpte 1922, Side 237, nr. 7.
 736. Juul Møller, Tryggve (medvirker). Studentene fra 1941, Oslo : Bokkomiteen for studentene fra 1941, (T. Juul Møller), 1966, s. 143.
 737. Akershus fylke, Nittedal, Hakadal i Nittedal, Lysningsprotokoll nr. 1 (1919-1953), Lysninger 1946, Side 68
 738. Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 10 (1915-1925), Fødte og døpte 1922, Side 220, nr. 186.
 739. Dødsannonse i Aftenposten 9. august 2007: Vår kjære Gunnar Falck Olsen født 22. november 1921, døde fra oss i dag. Nesodden, 7. August 2007. Rigmor, Per, Kari Anne, Christian og Cecilie, Hilde og Aage, Øvrig familie. Bisettes fra Nesodden kirke fredag 17. august kl. 13.00.
 740. Dødsannonse i Aftenposten 25. november 2010: Min kjære mor og svigermor, vår farmor og oldemor Rigmor Falck Olsen født 26. mai 1922, sovnet stille inn i dag, på sin kjære ektefelle Gunnars fødselsdag. 22. november 2010. Per, Kari Anne, Christian og Cecilie, Hilde og Aage, Ask, Live, Herman. Bisettes fra Nesodden kirke onsdag 1. des. kl. 13.00.
 741. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 3 (1897-1918), Fødte og døpte 1897, Side 5, nr. 8.
 742. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 743. "Indiana Marriages, 1811-2007," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QV9M-MS9F : 21 January 2016), Willie H Wilse and Karen Hansen, 13 Oct 1921; citing Lake, Indiana, United States, various county clerk offices, Indiana; FHL microfilm 2,414,769.
 744. "United States Census, 1900," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MMPJ-BML : 22 January 2015), Willie H Wilse in household of Andrew B Wilse, Precinct 3 Seattle city Ward 7, King, Washington, United States; citing sheet 12A, family 260, NARA microfilm publication T623 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,241,745.
 745. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
 746. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
 747. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 748. "United States World War I Draft Registration Cards, 1917-1918," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KZ2B-TPM : 12 December 2014), Willie Wilse, 1917-1918; citing Lake County no 2, Indiana, United States, NARA microfilm publication M1509 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,653,557.
 749. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 750. "United States Census, 1930", database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XH9F-RKL : 8 December 2015), Karen Wilse in entry for William H Wilse, 1930.
 751. "United States Census, 1940," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:V1TY-RNJ : 17 May 2014), Karen Wilse in household of Willie H Wilse, Area B, Hammond, North Township, Lake, Indiana, United States; citing enumeration district (ED) 45-114, sheet 6B, family 128, NARA digital publication T627 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 2012), roll 1068.
 752. "New York, New York Passenger and Crew Lists, 1909, 1925-1957," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:24LR-VQZ : 2 October 2015), Karen Wilse, 1948; citing Immigration, New York City, New York, United States, NARA microfilm publication T715 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.).
 753. Karen Wilse, Nov. 12, 1896, Mar. 4, 1961. Woodland Cemetery, McHenry, Ill. USA. Find A Grave
 754. "California Death Index, 1940-1997," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:VPN6-NXZ : 26 November 2014), William H Wilse, 30 Nov 1972; Department of Public Health Services, Sacramento.
 755. "Indiana Marriages, 1811-2007," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QV9M-KNTJ : 21 January 2016), George A Wilse and Margaret Lynch, 07 Jul 1951; citing Lake, Indiana, United States, various county clerk offices, Indiana; FHL microfilm 2,416,459.
 756. "Indiana Marriages, 1811-2007," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QV9M-GDGQ : 21 January 2016), George Wilse and Dolores Kesterson, 03 Jun 1955; citing Lake, Indiana, United States, various county clerk offices, Indiana; FHL microfilm 2,416,462.
 757. "United States Social Security Death Index," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:V97T-227 : 19 May 2014), George A Wilse, 25 Nov 2000; citing U.S. Social Security Administration, Death Master File, database (Alexandria, Virginia: National Technical Information Service, ongoing).
 758. "United States Public Records, 1970-2009," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:K16R-K8M : 23 May 2014), George A Wilse, Residence, San Jose, California, United States; a third party aggregator of publicly available information.
 759. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. I 2 (1858-1870), Fødte og døpte 1862, Side 44, nr. 54.
 760. Folketelling 1875 for 0215L Drøbak prestegjeld, Frogn sokn, Holtbakken 267b
 761. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 1 (1871-1900), Viede 1896, Side 85, nr. 7.
 762. Folketelling 1900 for 0215 Frogn herred, Tomter øvre under 20/6
 763. Folketelling 1910 for 0215 Frogn herred, Stubberud 40/1
 764. Myckland, Haakon Falck. Bygdebok for Frogn : Gårdshistorien, Frogn : Bygdehistoriekomitéen, 1967, s. 262.
 765. Akershus fylke, Frogn, Grunnboksblad 3 og 4 (1935-1993), Frogn (0215), Gnr 35 / Bnr 2: Finsta Stubberudveien 2.
 766. Disnorge.no/gravminner, Julius Furu: id. 2777403.
 767. Disnorge.no/gravminner, Johanne Furu: id. 2777405.
 768. Akershus fylke, Frogn lensmannskontor. Dødsfallsprotokoll nr. 2 (1933-1954), Løst vedlegg, Side upaginert, nr. 1/1946
 769. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 1 (1871-1900), Fødte og døpte 1897, Side 52, nr. 22.
 770. Disnorge.no/gravminner, Jens Anton Furu: id. 2777364.
 771. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 1 (1871-1900), Fødte og døpte 1899, Side 59, nr. 14.
 772. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Døde og begravede 1901, Side 183, nr. 16.
 773. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Fødte og døpte 1901, Side 7, nr. 29.
 774. Norsk Lysingsblad 8. mars 1939, s. 1. Juliussen, Klaus Ragnvald, forpakter, og hjv. Maggie Bertha Bjerke, begge Frogn. Sognepr. i Drøbak.
 775. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Fødte og døpte 1912, Side 37, nr. 2.
 776. Norske gardsbruk : Akershus fylke. 2, Oslo:Forlaget Norske gardsbruk, 1967, s. 251.
 777. Myckland, Haakon Falck. Gårdshistorien, Frogn:Bygdehistoriekomitéen, 1967, s. 336.
 778. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Klaus Ragnvald Furu f. 30111901, d. 18061960. id. 2777080 Frogn kirkegård.
 779. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Maggie Furu f. 22021912, d. 23111991, gravl. 28111991 id. 2777081 Frogn kirkegård.
 780. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Fødte og døpte 1903, Side 13, nr. 21.
 781. Akershus fylke, Frogn lensmannskontor. Dødsfallsprotokoll nr. 2 (1933-1954), Løst vedlegg, Side upaginert, nr. 1/1946
 782. "British Columbia Death Registrations, 1872-1986; 1992-1993", database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QK6P-P65R : 13 April 2017), Alfhild Marie Solheim, 1993.
 783. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Fødte og døpte 1905, Side 18, nr. 17.
 784. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 4 (1919-1935), Konfirmerte 1919, Side 99, nr. 10.
 785. Akershus Amtstidende 21. juli 1941, s. 2. Ekteskapslysning: Tømmermann Einar Marinius Furu, Finstad i Frogn, og hjv. Elfrida Ignatie Hoel, Kårvåg, Kvernes.
 786. Møre og Romsdal fylke, Kornstad i Kvernes, Ministerialbok nr. 570A07 (1901-1914), Fødte og døpte 1910, Side 36, nr. 3.
 787. Dødsannonse i Aftenposten 16. mai 1991: Min uerstattelige mann og far, Lises gode bestefar Einar Furu døde fra oss idag, nær 86 år gammel. Frogn, 13. mai 1991. Tiden forsvinner i hast som en drøm. Takk for alt. Elfrida. Jostein og Lise. Øvrige familie. Begraves fra Frogn kirke onsdag 22. mai kl. 14.00. Se donasjon.
 788. Disnorge.no/gravminner, Einar Furu: id. 2777402.
 789. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Fødte og døpte 1907, Side 24, nr. 14.
 790. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 4 (1919-1935), Viede 1930, Side 178, nr. 5.
 791. Akershus fylke, Nordby i Ås, Ministerialbok nr. II 2 (1895-1916), Fødte og døpte 1898, Side 6, nr. 1.
 792. Akershus fylke, Frogn, Grunnboksblad 3 og 4 (1935-1993), Frogn (0215), Gnr 35 / Bnr 2: Finsta Stubberudveien 2.
 793. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Karen Margrethe Skjønhaug f. 07101907, d. 25031979, gravl. 06041979 id. 2777410 Frogn kirkegård.
 794. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Hans Anton Skjønhaug f. 25101897, d. 14051983, gravl. 20051983 id. 2777412 Frogn kirkegård.
 795. Akershus fylke, Frogn, Grunnboksblad 3 og 4 (1935-1993), Frogn (0215), Gnr 35 / Bnr 2: Finsta Stubberudveien 2.
 796. Akershus fylke, Frogn, Grunnboksblad 3 og 4 (1935-1993), Frogn (0215), Gnr 35 / Bnr 2: Finsta Stubberudveien 2.
 797. Arbeiderbladet 28. juni 1972., s. 19. Lysinger. Marketingsjef Jan Storbraaten og regnskapssjef Mary Johanne Skjønhaug, begge Oslo.
 798. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 03.003.05.006, Sørkedalen kirkegård, Mary Storbraaten f. 17091932 d. 18041987, gravl. 29041987.
 799. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 03.003.05.006, Sørkedalen kirkegård, Jan Storbraaten f. 16121943 d. 01082016, gravl. 10082016.
 800. Dødsannonse i Aftenposten 3. august 2016: Min kjære mann. Vår snille pappa, bonuspappa, morfar og bestefar Jan Storbraaten født 16. desember 1943, døde fredfullt i dag 1. august 2016. Randi. Marianne/Hallvard. Kine. Marianne P. Barnebarn. Begraves fra Sørkedalen kirke onsdag 10. august kl. 10.30.
 801. Akershus fylke, Frogn, Grunnboksblad 3 og 4 (1935-1993), Frogn (0215), Gnr 35 / Bnr 2: Finsta Stubberudveien 2.
 802. Arbeiderbladet 18. september 1958, s. 12. Lysinger: Kontordame Grete Elisabeth Skjønhaug og instrumentmaker Jon Sigurd Ramstad, begge Oslo.
 803. Akershus Amtstidende. Dødsannonser juli 2010, Minn kjære mann, vår gode far, svigerfar, morfar, oldefar, bror, svoger og onkel Jon Sigurd Ramstad født 25. juli 1933, døde fra oss i dag. Drøbak, 19. juli 2014. Grete. Lise/Jens Erik. Marit/Egil. Jørgen og Marielle, Ida Amalie og Thomas, Sondre, Didrik. Håkon, Vegard. Øvrige familie. Bisettes fra Frogn kirke tirsdag 29. juli kl. 13.00.
 804. Akershus fylke, Frogn, Grunnboksblad 3 og 4 (1935-1993), Frogn (0215), Gnr 35 / Bnr 2: Finsta Stubberudveien 2.
 805. Anmeldte dødsfall fra Oslo byfogdembete, Anne Marie Skjønhaug 1937-03-21 2010-06-17.
 806. Akershus fylke, Frogn, Grunnboksblad 3 og 4 (1935-1993), Frogn (0215), Gnr 35 / Bnr 2: Finsta Stubberudveien 2.
 807. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Fødte og døpte 1910, Side 31, nr. 12.
 808. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. I 2 (1858-1870), Fødte og døpte 1867, Side 85, nr. 91.
 809. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. I 2 (1858-1870), Døde og begravede 1867, Side 22, nr. 39.
 810. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ås, Ministerialbok nr. I 1 (1816-1842), Fødte og døpte 1829, Side 139, nr. 5.
 811. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 20 (1848-1865), Viede 1856, Side 290, nr. 11.
 812. Akershus, Oslo fylke, Aker i Aker, Ministerialbok nr. 13 (1828-1837), Fødte og døpte 1831, Side 98, nr. 126.
 813. Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad, Store Vognmandsgade 13
 814. Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad, Norbygade 46
 815. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 26 (1867-1884), Døde og begravede 1881, Side 200, nr. 25.
 816. Kildeinformasjon: Oslo fylke, Fattigvesenet (Kristiania), Kontoret for utsatte, 3. avdeling, Manntallsprotokoll 2 (OB/A-20045/H/Hd/L0002), 1879-1887, oppb: Oslo Byarkiv., nr. 690.
 817. Kildeinformasjon: Oslo fylke, Oslo skifterett, Dødsfallsprotokoll A 11 , 1880-1882, oppb: Statsarkivet i Oslo., nr. 1005.
 818. Polititidende nr. 18, fredag 7. mars 1890.
 819. Polititidende nr. 94, fredag 19. desember 1890.
 820. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Kirkegade 4
 821. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 36 (1901-1919), Døde og begravede 1903, Side 41, nr. 43
 822. Oslo fylke, Oslo skifterett, Avd. II, Dødsfallsprotokoll C 2 , 1903-1905, oppb: Statsarkivet i Oslo., nr. 900.
 823. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 15 (1857-1871), Fødte og døpte 1857, Side 2, nr. 3.
 824. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 25 (1847-1867), Døde og begravede 1857, Side 639-640, nr. 221,
 825. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 15 (1857-1871), Fødte og døpte 1858, Side 64, nr. 15.
 826. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 25 (1847-1867), Døde og begravede 1858, Side 675-676, nr. 143.
 827. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 15 (1857-1871), Fødte og døpte 1859, Side 110, nr. 18.
 828. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 21 (1865-1884), Viede 1880, Side 327, nr. 39.
 829. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 14 (1850-1857), Fødte og døpte 1855, Side 386, nr. 158.
 830. Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad, Værksgade 25, Petrus
 831. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Kirkegade 4
 832. Folketelling 1910 for 0218 Aker herred, Sommerfryd 10/77
 833. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Lakkegaden 38
 834. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Maridalsveien 73
 835. Aftenposten 1920.07.29, Dødsfald, anmeldt for skifterettens II. afdeling. 28de juli. Handelsmand Josef Frithjof Norman Due. 65 aar 6 mdr.
 836. Oslo fylke, Oslo skifterett, Avd. II, Dødsfallsprotokoll C 10 , 1919-1921, oppb: Statsarkivet i Oslo., nr. 1024.
 837. Oslo fylke, Trefoldighet i Oslo, Ministerialbok nr. IV 5 (1912-1929), Døde og begravede 1919, Side 116, nr. 50.
 838. Norske Intelligenssedler 1919.07.11, Anmeldte dødsfall 10. juli: Kone Sofie Due 61 aar.
 839. Oslo fylke, Oslo skifterett, Avd. I, Dødsfallsprotokoll B 10 , 1918-1920, oppb: Statsarkivet i Oslo., nr. 1005.
 840. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 7 (1878-1888), Fødte og døpte 1880, Side 76, nr. 152.
 841. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 7 (1878-1888), Fødte og døpte 1882, Side 130, nr. 146.
 842. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 8 (1881-1893), Døde og begravede 1882, Side 229, nr. 94.
 843. Oslo fylke, Rikshospitalet i Oslo, Ministerialbok nr. 6 (1871-1885), Fødte og døpte 1883, Side 253, nr. 61.
 844. Oslo fylke, Petrus i Oslo, Ministerialbok nr. 3 (1885-1903), Døde og begravede 1888, Side 21, nr. 2.
 845. Oslo fylke, Petrus i Oslo, Ministerialbok nr. 1 (1880-1887), Fødte og døpte 1886, Side 110, nr. 29.
 846. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Kirkegade 4
 847. Emigranter over Oslo 1867-1930, Margit Elvira Josefa Due.]
 848. Emigranter over Oslo 1867-1930, Eleonore Due.
 849. Folketelling 1910 for 0218 Aker herred, Sommerfryd 10/77
 850. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 33 (1902-1913), Viede 1907, Side 123, nr. 149.
 851. Oslo fylke, Rikshospitalet i Oslo, Ministerialbok nr. 6 (1871-1885), Fødte og døpte 1884, Side 279, nr. 72.
 852. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 12 (1894-1909), Konfirmerte 1898, Side 49, nr. 50.
 853. Folketelling 1900 for 0218 Aker herred, Øvergård No 1, under 9/4
 854. Folketelling 1910 for 0218 Aker herred, Mitgaard 9/4
 855. Aftenposten 10. mai 1938. Anmeldte dødsfall ved Akers skifterett fra 28. til 30. april. Ullern fra 8. til 30. april: Fhv. øksesmed Andreas Thomassen, f. 1861.
 856. Aker kriminaldommer, skifte- og auksjonsforvalterembete, dødsfall Ullern 56/1938: gift fhv. øksesmed Andreas Thomassen f. 8/4 1861.
 857. Oslo fylke, Oslo skifterett, Avd. II, Dødsfallsprotokoll C 10 , 1919-1921, oppb: Statsarkivet i Oslo., nr. 1024.
 858. Aker kriminaldommer, skifte- og auksjonsforvalterembete, dødsfall Ullern 185/1940: Ragna Thomassen, 8 barn hvoriblandt Einar Thomassen, Ringstabekv. 24. Stabekk.
 859. Arkivverket. Akershus fylke, Bærum, Grunnboksblad (1935-1993), Grunnboksblad, Bærum (0219), Gnr 20 / Bnr 80: Ringstabekkveien 26.
 860. Matrikkelutkastet av 1950, Akershus, Bærum herad: Gnr. 20 bnr. 80 Grav, 5 øre, Einar Thomassen.
 861. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 17.035 Ullern kirkegård, Einar Thomassen f. 18840605 d. 19620821.
 862. Aftenposten 28. august 1962: Kremasjoner og begravelser. Tirsdag 28. august: Ullern kirkegård: Kommunearbeider Einar Thomassen kl. 11.
 863. Asker og Bærum Budstikke 24. august 1962, s. 6. Dødsannonse: Vår kjære far, svigerfar, snille bestefar og oldefar, vår bror, svoger og onkel fhv. komm.arbeider Einar Thomassen døde fra oss i dag. Jar, 21. august 1962. På familiens vegne Per Thomassen. Begraves fra Ullern kapell tirsdag 28. august kl. 11.
 864. Disnorge.no/gravminner, Margit Thomassen gravl. 04101969 Haslum i Bærum.: id. 3659115.
 865. Asker og Bærum Budstikke 28. mars 1969, s. 11: Enkefru Margit Thomassen, Storenga pleiehjem, er død, 84 år gammel. Hun var født i Oslo og ble gift med kommunearbeider Einar Thomassen. De hadde 5 barn, hvorav 4 lever. Ved bisettelsen i Haslum store kapell 19. mars var det orgelpreludering ved Melvin Simonsen, og Karsten Ekornes sang «Blott en dag». Efter salmen «Lykksalig hver sjel som har fred», talte res. kap. Erling Tronvik over Efes. 2, 14: «Han er vår fred». Presten takket for alt og la ned krans fra barnebarn og oldebarn. Ellers lå det flere kranser fra slekt og venner ved båren. – Solisten sang til slutt «Stjernesangen» og til senkningen ble spilt «Nu takk for alt» av Kjerulf.
 866. Asker og Bærum Budstikke 28. mars 1969, s. 11: Enkefru Margit Thomassen, Storenga pleiehjem, er død, 84 år gammel. Hun var født i Oslo og ble gift med kommunearbeider Einar Thomassen. De hadde 5 barn, hvorav 4 lever. Ved bisettelsen i Haslum store kapell 19. mars var det orgelpreludering ved Melvin Simonsen, og Karsten Ekornes sang «Blott en dag». Efter salmen «Lykksalig hver sjel som har fred», talte res. kap. Erling Tronvik over Efes. 2, 14: «Han er vår fred». Presten takket for alt og la ned krans fra barnebarn og oldebarn. Ellers lå det flere kranser fra slekt og venner ved båren. – Solisten sang til slutt «Stjernesangen» og til senkningen ble spilt «Nu takk for alt» av Kjerulf.
 867. Akershus fylke, Østre Bærum i Østre Bærum, Ministerialbok nr. 1 (1905-1924), Fødte og døpte 1914, Side 54, nr. 12.
 868. Asker og Bærum Budstikke 16. januar 1939, s. 2. Det er lyst til ekteskap for: Skogsarbeider Aksel Jahr, Melbyseter i Nannestad, og hushjelp Ingeborg Sofie Thomassen, Østre Bærum.
 869. Akershus fylke, Nannestad i Nannestad, Lysningsprotokoll nr. I 3 (1919-1958), Lysninger 1938, Side 42, nr. 28.
 870. Akershus fylke, Aker, Vigselsbok (borgerlig) nr. 11 (1938-1939), Protokollside, Side 35
 871. Akershus fylke, Nannestad i Nannestad, Klokkerbok nr. I 2 (1901-1913), Fødte og døpte 1909, Side 29, nr. 14.
 872. Arkivverket. Akershus fylke, Nannestad, Grunnboksblad (1935-1993), Grunnboksblad 3 og 4. Nannestad (0238), Gnr 6 / Bnr 11: Melbysætra.
 873. Disnorge.no/gravminner, Ingeborg Sofie Jahr f. 04081913, d. 11071993, Nannestad: id. 4473856.
 874. Disnorge.no/gravminner, Aksel Jahr f. 08071909, d. 10061997, Nannestad: id. 4473857.
 875. Akershus fylke, Østre Bærum i Østre Bærum, Ministerialbok nr. 1 (1905-1924), Fødte og døpte 1915, Side 62, nr. 11.
 876. Akershus fylke, Vestre Bærum i Vestre Bærum, Lysningsprotokoll nr. 1 (1919-1941), Lysninger 1937, Side 75, nr. 23. Merknad: Viet 4/6.
 877. Akershus fylke, Vestre Bærum i Vestre Bærum, Ministerialbok nr. 3 (1916-1930), Fødte og døpte 1925, Side 82, nr. 81.
 878. Akershus fylke, Vestre Bærum i Vestre Bærum, Ministerialbok nr. 4 (1920-1952), Konfirmerte 1925, Side 42, nr. 49.
 879. Arkivverket. Akershus fylke, Bærum, Grunnboksblad (1935-1993), Grunnboksblad 3 og 4, Bærum (0219), Gnr 56 / Bnr 16: Staverhagan 9.
 880. Disnorge.no/gravminner, Solveig Dagny Karlsen d. 27111987, gravl. 04121987, Tanum i Bærum: id. 3637455.
 881. Disnorge.no/gravminner, Karl Magnus Karlsen d. 21011988, gravl. 28011988, Tanum i Bærum: id. 3637456.
 882. Akershus fylke, Østre Bærum i Østre Bærum, Ministerialbok nr. 1 (1905-1924), Fødte og døpte 1919, Side 100, nr. 83.
 883. Akershus fylke, Østre Bærum i Østre Bærum, Lysningsprotokoll nr. 3 (1940-1947), Lysninger 1941, Side 31, nr. 136.
 884. Asker og Bærum Budstikke 30. desember 1941, s. 2.: Bryllup: – feires på Østheim, Jar den 31. ds. Anne Thomassen, Jar og Hans Rydèn, Oslo. Vielsen foregår i Haslum kirke kl. 2.45.
 885. Oslo fylke, Vålerenga i Oslo, Ministerialbok nr. 1 (1899-1915), Fødte og døpte 1912, Side 250, nr. 62.
 886. Arkivverket. Akershus fylke, Bærum, Grunnboksblad (1935-1993), Grunnboksblad 3, 4, 5 og 6. Bærum (0219), Gnr 37 / Bnr 233: Ruglandbakken 12.
 887. Asker og Bærum Budstikke 23. oktober 2003. Boligoverdragelser, Jar: Andel av Ruglandbakken 12 (Gnr 37, bnr 233) er overdradd fra Anne Elvira Ryden til Ulf Ryden og Thor Ryden (27.08.2003).
 888. Disnorge.no/gravminner, Hans Kr. Borgen Ryden f. 26121911, d. 26091994, gravl. 27101994 Østre gravlund Oslo: id. 3504310.
 889. Disnorge.no/gravminner, Anne Rydèn f. 17081919, d. 20102002, gravl. 28112002 Haslum Bærum: id. 3667040.
 890. Akershus fylke, Østre Bærum i Østre Bærum, Ministerialbok nr. 1 (1905-1924), Fødte og døpte 1924, Side 154, nr. 98.
 891. Asker og Bærum Budstikke. Angående yrket verktøymaker: ved søk på “Per Thomassen” i Budstikka kommer det frem flere treff som viser verktøymaker Per Thomassen med adresse Ringstabekkveien 24 i egenskap som medlem av Bærum kommunistiske parti.
 892. Arkivverket. Akershus fylke, Bærum, Grunnboksblad (1935-1993), Grunnboksblad, Bærum (0219), Gnr 20 / Bnr 80: Ringstabekkveien 26.
 893. Arbeiderbladet 7. august 1963. Lysinger. Verktøymaker Per Ingolf Thomassen, Jar og kontrollør Aud Irene Ytregård, Oslo.
 894. Biip.no skatteliste 2008
 895. Asker og Bærum Budstikke 15. mai 2000, s. 22. Anmeldte dødsfall: Per Thomassen f. 22.4.1924, død 14.5.2000.
 896. Disnorge.no/gravminner, Per I. Thomassen f. 22041924, d. 14052000, gravl. 28092000 Haslum i Bærum.: id. 3659116.
 897. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 15 (1857-1871), Fødte og døpte 1860, Side 173, nr. 108.
 898. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Mandalls gate 1
 899. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 15 (1857-1871), Fødte og døpte 1861, Side 230, nr. 102.
 900. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 25 (1847-1867), Døde og begravede 1861, Side 741-742, nr. 85.
 901. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 16 (1863-1871), Fødte og døpte 1863, Side 36, nr. 173.
 902. Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad, Urtegaden 3b
 903. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 2 (1878-1891), Viede 1886, Side 202, nr. 11.
 904. Folketelling 1865 for 0215L Drøbak prestegjeld, Frogn sokn, Snippen (plads)
 905. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 8 (1869-1879), Konfirmerte 1872, Side 116, nr. 15.
 906. Oslo fylke, Folkeregisteret (Oslo), Folketelling 31.12.1899, stykke 1-12 (OBA/A-20057/Gba), 1899-1899, oppb: Oslo Byarkiv., Kirkegaten 4.
 907. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Kirkegade 4
 908. Folketelling 1910 for 0216 Nesodden herred, Simensstuen 10/4
 909. Kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923: Norby gate 13, Wexels menighet: Oskar Nilsen 01061863 Kristiania. g. Bybud. Amalie Nilsen 04111958 Fron.
 910. "New York, New York Passenger and Crew Lists, 1909, 1925-1957," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KX9J-NWV : 2 October 2015), Helge Nilsen, 1925; citing Immigration, New York, New York, United States, NARA microfilm publication T715 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.
 911. Akershus fylke, Dødsfallsprotokoll nr. 1 (1922-1936), Dødsfallsprotokollside, Side 64, nr. 32.
 912. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 37 (1919-1930), Døde og begravede 1928, Side 202, nr. 224.
 913. Akershus fylke, Oppegård, Grunnboksblad (1935-1993), Grunnboksblad 3 for Oppegård (0217), Gnr 40 / Bnr 277: Arnhøy Kolbotnveien 36 (tidligere het eiendommen Bøierud).
 914. Akershus Amtstidende 9. oktober 1920, s. 2. Eiendomssalg. Villa «Bøierud», 3 a 4 minn. fra Kullebund st., er av fru Marie Eriksen solgt til frk. Constance Berg Pedersen, Mysen, for kr. 35000.- Overtagelse straks. Villaen har et tomteareal paa ca. 2 maal.
 915. Indre Smaalenenes Avis 5. november 1917, s. 3. Meddelse fra Maren Haugen om at hun har solgt sitt hotell på Mysen til frk. Constance Berg-Pedersen, Bergen. Sistnevnte overtar 1. november 1917. Selger takker tidligere kunder samtidig som ny eier forsikrer at de reisende kunder fortsatt vil få godt stell og real behandling.
 916. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 9 (1888-1893), Fødte og døpte 1889, Side 127, nr. 245.
 917. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 15 (1899-1919), Konfirmerte 1904, Side 138, nr. 73
 918. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave, Helleborg Sofie Nilsen.
 919. "New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924", database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JXKY-6YX : 30 January 2018), Hilleborg Nilsen, 1907.
 920. Akershus fylke, Nesodden lensmannskontor, Dødsfallsprotokoll nr. 2 (1910-1927), Dødsfallsprotokollside, Side upaginert, nr. 4/5.
 921. "New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924", database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JJCR-746 : 30 January 2018), Gudrun Nilsen, 1917.
 922. Akershus fylke, Dødsfallsprotokoll nr. 1 (1922-1936), Dødsfallsprotokollside, Side 64, nr. 32.
 923. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 16 (1863-1871), Fødte og døpte 1864, Side 83, nr. 167.
 924. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 25 (1847-1867), Døde og begravede 1865, Side 837-838, nr. 119.
 925. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 16 (1863-1871), Fødte og døpte 1865, Side 148, nr. 240.
 926. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 5 (1869-1880), Konfirmerte 1880, Side 167, nr. 35.
 927. Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad, Urtegaden 3b
 928. Oslo fylke, Paulus i Oslo, Ministerialbok nr. 4 (1879-1891), Viede 1888, Side 269, nr. 129.
 929. Oslo fylke, Jacob i Oslo, Ministerialbok nr. 1 (1875-1924), Konfirmerte 1877, Side 218, nr. 2.
 930. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Tøiengaden 45
 931. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Tøiengate 39
 932. Kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923, Tøiengaten 39
 933. Oslo fylke, Kampen i Oslo, Ministerialbok nr. I 13 (1917-1922), Døde og begravede 1915, Side 223, nr. 50.
 934. Oslo fylke, Oslo skifterett, Avd. II, Dødsfallsprotokoll C 7 , 1913-1915, oppb: Statsarkivet i Oslo., nr. 854.
 935. Dødsannonse: Min kjære strævsomme Mand og vor kjærlige, gode Far, Bror, Svoger og Svigerfar, Bryggeformand Christian August Rønning hensov stille i Troen paa sin Frelser Tirsdag den 22de Juni Kl. 7 Aften, 53 Aar gammel. Børnene. Marie Rønning. Begravelsen foregaar paa Oslo Gravlund Lørdag 26de Juni Kl. 2. Aftenposten 1915.06.25
 936. Kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923, Tøiengaten 39
 937. Oslo fylke, Oslo skifterett, Dødsfallsprotokollregister 39 , 1939-1939, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 938. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 9 (1888-1893), Fødte og døpte 1889, Side 87, nr. 95.
 939. Oslo fylke, Emigrantprotokoll nr. 40 (1931-1938)
 940. Akershus, Oslo fylke, Emigrantprotokoll nr. 41 (1938-1955)
 941. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 29 (1879-1892), Fødte og døpte 1890, Side 252, nr. 120.
 942. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 943. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 944. Oslo fylke, Emigrantprotokoll nr. 39 (1931-1938)
 945. Dødsannonse i Aftenposten 30. januar 1982: Vår inderlig kjære søster, svigerinne og tante Ingeborg Rønning døde plutselig fra oss idag. Elsket av alle. Harald. Solveig. Trygve (USA). Ella (USA). Øvrige familie. Begravelsen har funnet sted.
 946. Oslo fylke, Kampen i Oslo, Ministerialbok nr. I 9 (1899-1911), Konfirmerte 1906, Side 134, nr. 196.
 947. Kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923, Tøiengaten 28
 948. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1948 (1948-1948), Bokside, Side 1187
 949. Oslo fylke, Kampen i Oslo, Ministerialbok nr. I 11 (1907-1917), Viede 1914, Side 243, nr. 74.
 950. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 15 (1899-1919), Konfirmerte 1905, Side 168, nr. 45.
 951. Oslo fylke, Oslo, Vigselsbok (borgerlig) (1945-1945), Protokollside, Side upaginert
 952. Oslo fylke, Gamlebyen (Oslo) i Oslo, Ministerialbok nr. 7 (1889-1899), Fødte og døpte 1893, Side 122, nr. 230.
 953. Arbeiderbladet 18. september 1959. Dødsfall: Pensj. veiarbeider Sigurd Rønning. f. 1892.
 954. Arbeiderbladet 12. september 1959. Kremasjoner og begravelser i dag. Østre gravlund: Veiarbeider Sigurd Rønning kl. 14.
 955. Aftenposten 6. august 1966. Anmeldte dødsfall. Torsdag 4. august. Husmor Magda Rønning f. 1893.
 956. Aftenposten 8. august 1966. Kremasjoner og begravelser, tirsdag 9. august. Østre krematorium, Lille kapell, Strømsvn. 105: Fru Magda Rønning 13.45.
 957. Oslo fylke, Tøyen i Oslo, Ministerialbok nr. 1 (1907-1916), Fødte og døpte 1913, Side 74, nr. 24.
 958. Oslo fylke, Petrus i Oslo, Lysningsprotokoll nr. 4 (1941-1950), Lysninger 1941, Side 8
 959. Oslo fylke, Petrus i Oslo, Ministerialbok nr. 12 (1909-1936), Fødte og døpte 1917, Side 179, nr. 40.
 960. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 10.070 Østre gravlund, Erling R. Rønning f. 05031913 d. 01011946.
 961. Arbeiderbladet 21. mai 1946. Dødsfall: Lagerekspeditør Erling Reidar Rønning f. 1913.
 962. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 22.062.09.028 Nordre gravlund, Ingrid F. Rønning f. 07011917 d. 12101991, gravl. 11111991.
 963. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 22.062.09.028 Nordre gravlund, Rolf Erling Rønning f. 14051946 d. 11032016, gravl. 08082016.
 964. Dødsannonse i Aftenposten 16. mars 2016: Vår alles kjære Rolf Erling Rønning født 14. mai 1946, døde fra oss i dag. Nøstret Kroksund, 11. mars 2016. Hvil i fred. Beboere og ansatte ved Nøstret. Bisettelse i Ringerike krematorium fredag 18. mars kl. 14.00.
 965. Oslo fylke, Tøyen i Oslo, Ministerialbok nr. 1 (1907-1916), Fødte og døpte 1915, Side 95, nr. 34.
 966. Oslo fylke, Tøyen i Oslo, Ministerialbok nr. 2 (1907-1916), Døde og begravede 1916, Side 140, nr. 5.
 967. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 39 (1893-1932), Fødte og døpte 1894, Side 21, nr. 31.
 968. Oslo fylke, Oslo, Vigselsbok (borgerlig) (1924-1926), Protokollside, Side 65b-66a
 969. Akershus fylke, Nannestad i Nannestad, Ministerialbok nr. I 15 (1891-1905), Fødte og døpte 1896-1897, Side 25, nr. 12.
 970. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 08.054.04.01 Østre Aker kirkegård, Asta Magnhild Rønning f. 18011897 d. 15031969, gravl. 21031969.
 971. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 08.054.04.01 Østre Aker kirkegård, Harald Rønning f. 31121893 d. 07071983, gravl. 13071983.
 972. Dødsannonse i Aftenposten 18. mars 1969: Min kjære hustru, vår kjære mor, svigermor, bestemor, oldemor, søster, svigerinne og tante Asta Rønning døde plutselig idag. Oslo, 15. mars 1969. Harald Rønning. /Marie. Minnie/Andreas. Per/Ester. Barnebarn, oldebarn og øvrige familie. Begraves fra Østre Aker kirke (Ulven)) fredag 21. mars kl. 13.00.
 973. Dødsannonse i Aftenposten 14. juli 1983: Min kjære far, svigerfar, vår snille farfar og oldefar Harald Rønning døde fra oss idag. Oslo, 7. juli 1983. Per/Ester. Barnebarn og oldebarn. Øvrige familie. Begravelsen har funnet sted.
 974. Oslo fylke, Oslo, Vigselsbok (borgerlig) (1948-1949), Protokollside, Side upaginert
 975. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 10.095.03.003 Østre gravlund, Per Helge Rønning f. 02031925 d. 30082015, gravl. 16102015.
 976. Dødsannonse i Aftenposten 1. september 2015: Vår kjære Per, Per Helge Rønning født 2. mars 1925, sovnet fredfullt inn. Oslo, 30. august 2015. Ester. May-Britt †. Bente/Arild. Ellen og Dan. Tord og Ingeborg. Trude og Alexander. Torgeir og Anniken. Åsmund og Lene. Tuva og Knut. Steinar. Maren, Marte, Synne, Tale, Mathea, Henrik, Jonatan, Mats, Maja. Øvrige familie. Bisettes fra Østre gravlund lille kapell mandag 7. september kl. 13.00.
 977. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 10.095.03.003 Østre gravlund, May-Britt Rønning f. 11071949 d. 25022011, gravl. 03062011.
 978. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 39 (1893-1932), Fødte og døpte 1896, Side 54, nr. 49.
 979. https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000001167945, Rakel Rønning 1921.
 980. "New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J6G1-V3L : 6 December 2014), Rakel Running, 12 Apr 1921; citing departure port Christiania, arrival port New York, N.Y., ship name Stavangerfjord, NARA microfilm publication T715 and M237 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.).
 981. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave, Rachel Rønning 1927.
 982. Oslo fylke, Kampen i Oslo, Ministerialbok nr. I 7 (1897-1905), Fødte og døpte 1898, Side 31, nr. 87.
 983. Oslo fylke, Piperviken i Oslo, Ministerialbok nr. 2 (1911-1952), Viede 1921, Side 51, nr. 11.
 984. Kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923, Platous gate 25
 985. Akershus fylke, Østre Aker i Østre Aker, Ministerialbok nr. I 9 (1890-1894), Fødte og døpte 1894, Side 70, nr. 2.
 986. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 12.019.19.021, Gamlebyen gravlund. Jacob Rønning f. 10031898 d. 31081964, gravl. 06101964.
 987. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 12.019.19.021, Gamlebyen gravlund. Margit Emilie Rønning f. 10101893 d. 30061988, gravl. 22081988.
 988. Arbeiderbladet 5. september 1964. Dødsannonse: Min kjære mann, vår gode far, svigerfar, bestefar, oldefar og bror Jacob Rønning døde plutselig fra oss i dag. Oslo, 31. august 1964. Margit Rønning. -/Ruth. Ingrid/Arne. Aase/Olav. Marit. Gudrun/Helge. Arne/Gunvor. Laila/Johan. Barnebarn og oldebarn. Øvrige familie. Bisettes i Østre kramatorium, Store kapell, tirsdag 8. september kl. 13.00.
 989. Dødsannonse i Aftenposten 7. juli 1988: Vår gode mor, svigermor, snille bestemor og oldemor Margit Emilie Rønning døde fra oss i dag. Oslo, 30. juni 1988. Aase/-. Marit/. Gudrun/Helge. Arne/Gunvor. Laila/Tore. Barnebarn og oldebarn. Bisettelsen har funnet sted.
 990. Oslo fylke, Rikshospitalet i Oslo, Ministerialbok nr. 17 (1919-1922), Fødte og døpte 1921, Side 267, nr. 587.
 991. Oslo fylke, Oslo, Vigselsbok (borgerlig) (1942-1942), Protokollside, Side upaginert
 992. Aftenposten 28. juli 1955, s. 1. Artikkel med overskrift: Oslo-frue og hennes 5-årige sønn druknet.
 993. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 22.038.04.005 Nordre gravlund, Eva Lilly Rønning f. 19051922 d. 27071955, gravl. 07101955.
 994. Dødsannonse i Aftenposten 20. september 1955; Min inderlig kjøre hustru, min datter og søster Eva Rønning f. Svenneby, døde fra oss ved et ulykkestilfelle 27. juli 1955. Oslo, 19. september 1955. Odd Rønning. Marcus Svenneby, Kari. Bisettelsen har funnet sted.
 995. Aftenposten 5. juni 1963, artikkel med overskrift: Teknisk feil var neppe årsak til froskemannsulykken i Oslofjorden.
 996. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 12.019.17.011 Gamlebyen gravlund, Odd Kristian Rønning f. 08121921 d. 02061963, gravl. 03071963.
 997. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 22.038.04.005 Nordre gravlund, Dag Rønning f. 04101949 d. 27071955, gravl. 04101955.
 998. Oslo fylke, Gamlebyen (Oslo) i Oslo, Lysningsprotokoll nr. 3 (1936-1959), Lysninger 1951, Side 68, nr. 5/0.
 999. Arbeiderbladet 22. februar 1951. Lysinger. Syerske Ingrid Bergliot Rønning, Oslo og konduktør Arne Thoralf Andersen, Bekkelagshøgda.
 1000. Oslo fylke, Gamlebyen (Oslo) i Oslo, Lysningsprotokoll nr. 3 (1936-1959), Lysninger 1955, Side 86, nr. 6. Ingrid Bergliot Andersen er forlover i sin brors lysning 1955, Adresse: Sandstuv. 49 (Jf. merknaden «Utgår» i hennes egen lysning, dette bekrefter at vielse fant sted.
 1001. Oslo fylke, Petrus i Oslo, Ministerialbok nr. 12 (1909-1936), Fødte og døpte 1920, Side 223, nr. 67.
 1002. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 14.033.10.004, Nordstrand kirkegård. Einar Martinius Andersen f. 01071893 d. 25071964, gravl. 30071964. Gunvor Andersen f. 09021890, d. 04071976, gravl. 08071976. Arne Thorolf Andersen f. 19041920, d. 19051999, gravl. 25061999.
 1003. Dødsannonse i Aftenposten 25. mai 1999: Vår far og alles kjære Arne Thorolf Andersen født 19. april 1920, døde fra oss 19. mai 1999. Turid/Hans. Inger Johanne. Lilly. Barnebarn og oldebarn. Evelyn. Øvrige familie. Bisettes i Haslum krematorium, lille kapell, mandag 31. mai kl. 13.00. Høytideligheten avsluttes i kapellet.
 1004. Akershus fylke, Nittedal i Nittedal, Ministerialbok nr. I 8 (1902-1926), Fødte og døpte 1925, Side 78, nr. 13.
 1005. Akershus fylke, Enebakk, Mari i Enebakk, Lysningsprotokoll nr. 1 (1919-1958), Lysninger 1946, Side 60, nr. 19.
 1006. Norsk Lysingsblad 7. februar 1962. Hval, Olaf Alfred, murer, og eksp. Edith Østlie f. Børresen, begge Orknøygt. 2, Oslo. Byfogden i Oslo.
 1007. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1980-1981 (1980-1981), Bokside, Side 1086
 1008. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 13.010 (slettet?), Ingrid Bergliot Østlie f. 01011923 d. 01011984. Gunnar Østlie f. 05061925, d. 26081980. NB. Feil fødsels- og dødsdato for Inger Bergliot.
 1009. Dødsannonse i Aftenposten 2. september 1980: Min kjære mann, bror, svoger og onkel Gunnar Østlie forlot oss i dag. Oslo, 24. august 1980. Ingrid. Øvrige familie. Bisettelsen har funnet sted.
 1010. Dødsannonse i Aftenposten 7. april 1984: Min kjære datter, vår gode søster, svigerinne og tante Ingrid Østlie døde fra oss i dag. Oslo, 1. april 1984. Margit. Aase. Marit. Gudrun/Helge. Arne/Gunvor. Laila. Øvrige familie. Bisettelsen har funnet sted i stillhet.
 1011. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 18 (1911-1945), Fødte og døpte 1924, Side 282, nr. 47.
 1012. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Lysningsprotokoll nr. 4 (1939-1951), Lysninger 1947, Side 52, nr. 58.
 1013. Arbeiderbladet 6. august 1947. Lysinger. Kontordame Aase Marie Rønning og lagerarb. Olav Ekre, begge Oslo.
 1014. Telemark fylke, Flatdal i Seljord, Klokkerbok nr. II 4 (1885-1921), Fødte og døpte 1921, nr. 5.
 1015. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 12.019.19.021, Gamlebyen gravlund. Aase Marie Ekre f. 21061924 d. 18111988, gravl. 08051989.
 1016. Dødsannonse i Aftenposten 22. november 1988: Vår kjære mor, svigermor og bestemor Aase Marie Ekre født Rønning, døde fra oss i dag. Oslo, 18. november 1988. Så lukker vi deg i vårt hjerte inn, og gjemmer deg innerst inne. Der inne skal du for alltid bo, som et kjært og dyrebart minne. Bjørn Olav/Anne Britt. Jan Håvard/Tordis. Geir Magne/Nora. Morten/Lise Janne. Barnebarn. Bisettes i Østre krematorium, lille kapell, fredag 25. november kl. 15.15.
 1017. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Olav Ekre f. 21031921, d. 11062002, gravl. 18062002, id. 4876630 Seljord i Seljord.
 1018. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 18 (1911-1945), Fødte og døpte 1925, Side 296, nr. 56 og 57.
 1019. Arbeiderbladet 5. september 1964. Dødsannonse: Min kjære mann, vår gode far, svigerfar, bestefar, oldefar og bror Jacob Rønning døde plutselig fra oss i dag. Oslo, 31. august 1964. Margit Rønning. -/Ruth. Ingrid/Arne. Aase/Olav. Marit. Gudrun/Helge. Arne/Gunvor. Laila/Johan. Barnebarn og oldebarn. Øvrige familie. Bisettes i Østre kramatorium, Store kapell, tirsdag 8. september kl. 13.00.
 1020. Dødsannonse i Aftenposten 7. juli 1988: Vår gode mor, svigermor, snille bestemor og oldemor Margit Emilie Rønning døde fra oss i dag. Oslo, 30. juni 1988. Aase/-. Marit/. Gudrun/Helge. Arne/Gunvor. Laila/Tore. Barnebarn og oldebarn. Bisettelsen har funnet sted.
 1021. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 18 (1911-1945), Fødte og døpte 1925, Side 296, nr. 56 og 57.
 1022. Oslo fylke, Vålerenga i Oslo, Fødselsregister nr. 1 (1916-1924), Fødte og døpte 1923, Side 178, nr. 23.
 1023. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 12.019.19.021, Gamlebyen gravlund. Marit Helene Andresen f. 09091925 d. 05041991, gravl. 18071991.
 1024. Dødsannonse i Aftenposten 9. april 1991: Vår alles kjære Marit Helene Andresen sovnet stille inn. Oslo, 5. april 1991. Bjørg/Steinar. Berit/Jonny. Siri, Geir, Rune, Lasse, Tom, Johnny. Arne og Gudrun. Øvrige familie Bisettes i Østre krematorium, lille kapell, mandag 15. april kl. 10.45. Høytideligheten avsluttes i kapellet.
 1025. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 10.092.05.011 Østre gravlund, Thorbjørn Andresen f. 27031921 d. 29091978, gravl. 18101978.
 1026. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 18 (1911-1945), Fødte og døpte 1927, Side 309, nr. 17.
 1027. Oslo fylke, Gamlebyen (Oslo) i Oslo, Lysningsprotokoll nr. 3 (1936-1959), Lysninger 1955, Side 86, nr. 6.
 1028. Oslo fylke, Gamlebyen (Oslo) i Oslo, Ministerialbok nr. 10 (1895-1935), Fødte og døpte 1927, Side 265, nr. 40.
 1029. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Arne Fritjof Rønning f. 23121926, d. 17101997, gravl. 23101997. id. 4760228, Sandar kirkegård Sandefjord.
 1030. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Gunvor Rønning f. 17061927, d. 11011994, gravl. 18011994. id. 4760227, Sandar kirkegård Sandefjord.
 1031. Dødsannonse i Aftenposten 21. oktober 1997: Vår inderlig kjære Arne Frithjof Rønning døde fra oss i dag. Sandefjord, 17. oktober 1997. Tom/Eva. Trine. Barnebarn. Øvrige familie. Begraves fra Sandar kirke torsdag 23. oktober kl. 11.00. I stedet for blomster ønskes en gave til kreftsaken.
 1032. Dødsannonse i Aftenposten 13. Januar 1994: Vår umistelig kjære Gunvor Rønning døde fra øss i dag. Sandefjord. 11. januar 1994. Arne. Tom. Trine. Barnebarn. Øvrige familie. Begraves fra Sandar kirke, Sandefjord, tirsdag 18. januar kl. 12.15.
 1033. At hun var datter av Jacob og Margit Rønning fremgår av teksten i deres dødsannonser 1964 og 1988 hvor hun også nevnes med navn på 1. og 2. ektefelle, samt adressen Mosseveien 8 ved giftermålet
 1034. Arbeiderbladet 31. mai 1963. Ekteskap. I morgen: Laila Rønning, Oslo og Johan Skutevallen, Seljord. Vielse i Gamlebyen kirke kl. 15.15. Adresse for dagen: Mosseveien 8, Oslo.
 1035. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Johan Edvard Skutevollen f. 11011941, d. 29111985, gravl. 06121985 id. 4878113 Seljord i Seljord.
 1036. Begravelsesbyråkjeden Jølstad, Dødsannonse: Min kjære, kjære Laila. Vår snille og trygge mamma, bestemor og oldemor. Laila Skutevollen Vik født 1. juni 1943, døde stille fra oss i dag. Skien, 9. juni 2012. Så lukker vi deg i våre hjerter inn, og gjemmer deg innerst inne. Der skal du fredfullt bo i våre sinn som et kjært og dyrebart minne. Tore. Anne. Per. Magne. Barnebarn og oldebarn. Begraves fra Gjerpen kapell tirsdag 19. juni kl. 13.00.
 1037. Begravelsesbyråkjeden Jølstad, Dødsannonse: Min kjære gode snille pappa, vår kjære bror, onkel og venn Per Skutevollen født 3. januar 1967, døde fra oss i dag. Skien, 31. august 2012. Sander/-. Anne, Magne (søsken). Nieser og nevøer. Øvrige familie. Bisettes fra Gjerpen kapell tirsdag 11. september 2012 kl. 13.00.
 1038. Oslo fylke, Kampen i Oslo, Ministerialbok nr. I 7 (1897-1905), Fødte og døpte 1900, Side 95, nr. 98.
 1039. Jernbanekalenderen 1912–1943/44
 1040. Tjenestemenn ved statsbanene 1948–1963
 1041. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 39 (1893-1932), Fødte og døpte 1901, Side 132, nr. 30.
 1042. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Nygaten 4b.
 1043. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 06.005 Høybråten kirkegård, Johannes Rønning f. 09031900 d. 17111968.
 1044. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 06.005 Høybråten kirkegård, Hjørdis Otilie Rønning f. 12061901 d. 15121990.
 1045. Dødsannonse i Aftenposten 19. november 1968: Min kjære mann, vår kjære far, svigerfar, farfar, bror, svoger og onkel Johannes Rønning døde idag. Høybråten, 17. november 1968. Hjørdis Rønning. Frank/Kari. Kjell. Geir og Grete. Øvrige familie. Bisettes i Østre krematorium, lille kapell, onsdag 20. november kl. 10.
 1046. Dødsannonse i Aftenposten 18. desember 1990: Vår kjære mor, svigermor, farmor, søster og svigerinne Hjørdis Rønning døde stille i sitt 90. år. Høybråten, 15. desember 1990. Frank/Kari. Kjell. Geir, Grete og Bjørn. Nora (søster). Bisettes fra Høybråten kirke (til Østre krematorium), fredag 21. desember kl. 13.00.
 1047. Oslo fylke, Kampen i Oslo, Ministerialbok nr. I 7 (1897-1905), Fødte og døpte 1901, Side 148, nr. 299.
 1048. "New York, New York Passenger and Crew Lists, 1909, 1925-1957," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:24VW-7DP : 2 October 2015), Ella Marie Rönning, 1933; citing Immigration, New York, New York, United States, NARA microfilm publication T715 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.).
 1049. "New York, New York City Marriage Records, 1829-1940," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:24DY-1HG : 20 March 2015), Theodor M. Frivold and Ella M. Ronning, 23 Feb 1935; citing Marriage, Manhattan, New York, New York, United States, New York City Municipal Archives, New York; FHL microfilm 1,685,081.
 1050. Vest-Agder fylke, Halse, Mandal i Mandal, Ministerialbok nr. A 18 (1890-1905), Fødte og døpte 1897, Side 88, nr. 50.
 1051. Oslo fylke, Emigrantprotokoll nr. 40 (1931-1938)
 1052. "United States Census, 1940," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:K3BJ-X86 : accessed 10 December 2016), Thedore Frivold, Assembly District 3, Queens, New York City, Queens, New York, United States; citing enumeration district (ED) 41-607A, sheet 5A, line 10, family 215, Sixteenth Census of the United States, 1940, NARA digital publication T627. Records of the Bureau of the Census, 1790 - 2007, RG 29. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 2012, roll 2732.
 1053. Find A Grave, Find A Grave Memorial# 169849280, Ella Marie Frivold
 1054. Find A Grave, Find A Grave Memorial# 169849281, Theodore M. Frivold
 1055. Oslo fylke, Kampen i Oslo, Ministerialbok nr. I 7 (1897-1905), Fødte og døpte 1903, Side 204, nr. 160
 1056. Oslo fylke, Emigrantprotokoll nr. 40 (1931-1938)
 1057. Oslo fylke, Kampen i Oslo, Ministerialbok nr. I 7 (1897-1905), Fødte og døpte 1905, Side 265, nr. 85.
 1058. Oslo fylke, Kampen i Oslo, Lysningsprotokoll nr. 5 (1920-1927), Lysninger 1924, Side 63, nr. 6.
 1059. Emigranter over Oslo 1867-1930, Jean Baptiste Verrat.
 1060. Emigranter over Oslo 1867-1930, Randi Verrat.
 1061. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave, Margurit Verrat.
 1062. Nordisk Tidende 13. januar 1927, s. 18. Kost og Logi, annonsetekst: Et par skandinaviske gutter kan faa god og solid middag, ogsaa søndag, hos ung norsk familie ; blir som en familie. Mrs. Randi Verrat, 1235 Ave. A, New York City.
 1063. "United States Census, 1940," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KQ96-2JC : accessed 16 February 2018), Randi C Verat in household of John B Verat, Assembly District 9, Brooklyn, New York City, Kings, New York, United States; citing enumeration district (ED) 24-941, sheet 1A, line 19, family 6, Sixteenth Census of the United States, 1940, NARA digital publication T627. Records of the Bureau of the Census, 1790 - 2007, RG 29. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 2012, roll 2570.
 1064. "New York, New York Passenger and Crew Lists, 1909, 1925-1957," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:24LR-VD8 : 2 October 2015), Randi Constance Verrat, 1948; citing Immigration, New York City, New York, United States, NARA microfilm publication T715 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.).
 1065. Dødsannonse i Aftenposten 30. september 1974. Vår meget kjære søster og svigerinne Randi Verrat født Rønning døde 14. september 1974. New Jersey/Brooklyn. Familien Rønning.
 1066. Find A Grave, Memorial ID 57306761, Jean Verrat, Birth unknown, Death Feb 1967, Burial Green-Wood Cemetery Brooklyn, Kings County (Brooklyn), New York, USA. Plot Lot 39000, Section ARBO.
 1067. Find A Grave, Memorial ID 57306762, Randi C. Verrat, Birth unknown, Death Sep 1974, Burial Green-Wood Cemetery Brooklyn, Kings County (Brooklyn), New York, USA. Plot Lot 39000, Section ARBO.
 1068. "United States Social Security Death Index," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:VMNB-QZK : 19 May 2014), Randi Verrat, Sep 1974; citing U.S. Social Security Administration, Death Master File, database (Alexandria, Virginia: National Technical Information Service, ongoing)., Randi Verrat f. 19031905, død september 1974, siste bopel: Bergen, New Jersey.
 1069. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 18 (1911-1945), Fødte og døpte 1924, Side 285, nr. 64.
 1070. "New York, New York City Marriage Licenses Index, 1950-1995," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QLST-4BXM : 19 June 2017), Robert Day and Marguerite Verrat, 1950, Brooklyn, New York City, New York, United States; from Reclaim the Records, The NYC Marriage Index (https://www.nycmarriageindex.com : 2016); citing New York City Clerk's Office.
 1071. "United States Census, 1940," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KQ96-2J8 : accessed 16 February 2018), Elizabeth Verat in household of John B Verat, Assembly District 9, Brooklyn, New York City, Kings, New York, United States; citing enumeration district (ED) 24-941, sheet 1A, line 21, family 6, Sixteenth Census of the United States, 1940, NARA digital publication T627. Records of the Bureau of the Census, 1790 - 2007, RG 29. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 2012, roll 2570.
 1072. Oslo fylke, Kampen i Oslo, Ministerialbok nr. I 10 (1905-1917), Fødte og døpte 1907, Side 48, nr. 107.
 1073. Akershus, Oslo fylke, Emigrantprotokoll nr. 41 (1938-1955)
 1074. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 12.009 Gamlebyen gravlund, Solveig Rønning f. 11021907 d. 29041982
 1075. Dødsannonse i Aftenposten 3. mai 1982: Vår kjære søster, svigerinne og tante Solveig Rønning sovnet stille inn idag. Oslo, 29. april 1982. Trygve. Harald. Ella. /Margit. /Hjørdis. Øvrige familie. Begraves fra Gamlebyen kapell fredag 7. mai kl. 12.30.
 1076. Oslo fylke, Kampen i Oslo, Ministerialbok nr. I 10 (1905-1917), Fødte og døpte 1910, Side 128, nr. 88.
 1077. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 12.009 Gamlebyen gravlund, Ingeborg Kristine Rønning f. 22021910, d. 21011982
 1078. Dødsannonse i Aftenposten 30. januar 1982: Vår inderlig kjære søster, svigerinne og tante Ingeborg Rønning døde plutselig fra oss idag. Elsket av alle. Harald. Solveig. Trygve (USA). Ella (USA). Øvrige familie. Begravelsen har funnet sted.
 1079. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 16 (1863-1871), født og død i Kristiania. Fødte og døpte 1867, Side 259, nr. 222.
 1080. Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad, Urtegaden 3b
 1081. Norske Intelligenssedler 2. juli 1889, s. 3. Politibekjendtgjørelse. I henhold til udskrivningsreglementet af 28de februar 1877 bekjendtgjøres herved, at efternævnte mandskaber ere antegnede til mulkt for ikke at have mødt ved distriktsmødet for Kristiania fra 1ste til 17de april sidstleden. Rode-No. 4 Axel Henrik Nilsen, født 1/9 67, Forældre Arb. Nils Johannesen, Bolette Olsd., Lakkegaden No. 21, Bryggearbeider.
 1082. Norske Intelligenssedler 25. oktober 1889, s. 3. Politibekjendtgjørelse. I Henhold til udskrivningsreglementet af 28de februar 1887 bekjendtgjøres herved, at efternævnte mandskaber ere antegnede til mulkt ved sessionsmødet for Kristiania logtrækningsdistrikt fra 9de til 25de September d. a. Rode-No. 4 Axel Henrik Nilsen, født 1/9 67, Bryggearb., Faderen, Arbeider Nils Johansen, bor i Lakkegaden 21.
 1083. Oslo fylke, Folkeregisteret (Oslo), Folketelling 31.12.1902, stykke 1-13 (OBA/A-20057/Gbc), 1902-1902, oppb: Oslo Byarkiv.
 1084. Oslo fylke, Kristiania by, Kommunal folketelling , 1903-1903, oppb: Oslo Byarkiv.
 1085. Kildeinformasjon: Oslo fylke, Folkeregisteret (Oslo), Folketelling 31.12.1905, stykke 1-65 (OBA/A-20057/Gbf), 1905-1905, oppb: Oslo Byarkiv.
 1086. Oslo fylke, Vålerenga i Oslo, Ministerialbok nr. 3 (1899-1930), Døde og begravede 1907, Side 91
 1087. Kildeinformasjon: Oslo fylke, Oslo skifterett, Avd. I, Dødsfallsprotokoll B 3 , 1905-1907, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 1088. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 16 (1863-1871), Fødte og døpte 1869, Side 331, nr. 14.
 1089. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 26 (1867-1884), Døde og begravede 1869, Side 31, nr. 86.
 1090. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 17 (1869-1878), Fødte og døpte 1870, Side 102, nr. 186.
 1091. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 26 (1867-1884), Døde og begravede 1870, Side 44, nr. 97.
 1092. Oslo fylke, Grønland i Oslo, Ministerialbok nr. 4 (1869-1880), Fødte og døpte 1872, Side 151, nr. 208.
 1093. Kildeinformasjon: Oslo fylke, Fattigvesenet (Kristiania), Kontoret for utsatte, 3. avdeling, Manntallsprotokoll 2 (OB/A-20045/H/Hd/L0002), 1879-1887, oppb: Oslo Byarkiv., nr. 690.
 1094. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 8 (1877-1890), Konfirmerte 1888, Side 172, nr. 11.
 1095. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 32 (1885-1902), Viede 1895, Side 131, nr. 46.
 1096. Østfold fylke, Borge i Borge, Ministerialbok nr. I 6 (1861-1874), Fødte og døpte 1872, Side 114, nr. 73.
 1097. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Dronningensgate 4
 1098. Kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923, Dronningens gate 4: Helge Nielsen f. 11.09.1872 Kristiania, m, g, Formand | Klara Nielsen f. 02.07.1872 Borge, k, g | Thorbjørn Johan Nielsen, f. 06.07.1903 Kristiania, m, ug, Kontorist.
 1099. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave, Helge Abraham Nilsen.
 1100. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave, Klara Emilie Nilsen.
 1101. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave, Thorbjørn Johan Nilsen.
 1102. "New York, New York Passenger and Crew Lists, 1909, 1925-1957," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KX9J-NWV : 2 October 2015), Helge Nilsen, 1925; citing Immigration, New York, New York, United States, NARA microfilm publication T715 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.
 1103. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave, Helge Abraham Nikolai Nilsen.
 1104. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave, Helge Abraham Nicolai Nilsen.
 1105. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave, Klara Nilsen.
 1106. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 39 (1893-1932), Fødte og døpte 1895, Side 38, nr. 43.
 1107. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 37 (1919-1930), Døde og begravede 1923, Side 77, nr. 96.
 1108. Oslo fylke, Oslo skifterett, Dødsfallsprotokoll nr. B 12 (1922-1924), Dødsfallsprotokollside, Side 187, nr. 788.
 1109. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 39 (1893-1932), Fødte og døpte 1897, Side 67, nr. 21.
 1110. "New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924", database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JJCR-746 : 30 January 2018), Gudrun Nilsen, 1917.
 1111. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 1112. Emigranter over Kristiania 1867-1927, tilleggsliste
 1113. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 39 (1893-1932), Fødte og døpte 1903, Side 166, nr. 51.
 1114. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave, Thorbjørn Johan Nilsen.
 1115. "New York, New York Passenger and Crew Lists, 1909, 1925-1957," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:24JG-MT9 : 2 October 2015), John T Nilsen, 1932; citing Immigration, New York, New York, United States, NARA microfilm publication T715 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.).
 1116. Vestfold fylke, Larvik, Langestrand i Larvik, Ministerialbok nr. I 6 (1871-1883), Fødte og døpte 1878, Side 146, nr. 174.
 1117. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 32 (1885-1902), Viede 1901, Side 253, nr. 71.
 1118. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ås, Ministerialbok nr. I 1 (1816-1842), Fødte og døpte 1833, Side 170, nr. 7.
 1119. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ås, Ministerialbok nr. I 1 (1816-1842), Fødte og døpte 1834, Side 177, nr. 18.
 1120. Akershus fylke, Drøbak, Pantebok nr. 2 (1855-1867), Pantebokside, Side 187, fol. 187.]
 1121. Akershus fylke, Drøbak prestegjeld, Drøbak kjøpstad, Statlig folketelling 63 (RA/S-2231/E), 1865-1865., Bjærgene i Øst, 121.
 1122. Folketelling 1875 for 0203B Drøbak prestegjeld, Drøbak kjøpstad, 276
 1123. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 1 (1878-1891), Døde og begravede 1883, Side 255, nr. 3.
 1124. Folketelling 1885 for 0203 Drøbak kjøpstad, 276
 1125. Akershus fylke, Drøbak, Pantebok nr. 5 (1887-1894), Pantebokside, Side 32, s. 32–33.
 1126. Akershus fylke, Hovedrulle nr. 1 (1860-1892), Protokollside, Side 9
 1127. Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 2 (1880-1897), Viede 1892, Side 152, nr. 22.
 1128. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Larviksgaden 12
 1129. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Kongsberggaten 19
 1130. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Karlsborgvn. 5
 1131. Oslo fylke, Oslo skifterett, Avd. I, Dødsfallsprotokoll B 10 , 1918-1920, oppb: Statsarkivet i Oslo., nr. 401.
 1132. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. I 2 (1858-1870), Fødte og døpte 1860, Side 20, nr. 21.
 1133. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. I 3 (1871-1877), Døde og begravede 1877, Side 125, nr. 57.
 1134. Akershus fylke, Annotasjonsrulle nr. 2 (1865-1916), Drøbak mønstringsdistrikt. Protokollside, Side 18
 1135. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. I 2 (1858-1870), Fødte og døpte 1862, Side 43, nr. 43.
 1136. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. I 3 (1871-1877), Døde og begravede 1872, Side 110, nr. 12.
 1137. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. I 2 (1858-1870), Døde og begravede 1865, Side 16
 1138. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. I 2 (1858-1870), Fødte og døpte 1865, Side 68, nr. 24.
 1139. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 1 (1878-1891), Døde og begravede 1881, Side 251, nr. 21.
 1140. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. I 2 (1858-1870), Fødte og døpte 1868, Side 94, nr. 17.
 1141. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 1 (1878-1891), Viede 1889, Side 232, nr. 3.
 1142. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. I 2 (1858-1870), Fødte og døpte 1863, Side 53, nr. 67.
 1143. Akershus fylke, Drøbak kjøpstad, Statlig folketelling (RA/S-2231/E/Ea), 1891-1891, oppb: Riksarkivet., Jørgen Hansen.
 1144. Akershus fylke, Drøbak kjøpstad, Statlig folketelling (RA/S-2231/E/Ea), 1891-1891, oppb: Riksarkivet., Louise Marie Hansen.
 1145. Akershus fylke, Drøbak kjøpstad, Statlig folketelling (RA/S-2231/E/Ea), 1891-1891, oppb: Riksarkivet., Marie Christensen Hansen f. 1888 Drøbak.
 1146. Folketelling 1900 for 0203 Drøbak kjøpstad, Røisebraaten 221
 1147. Folketelling 1910 for 0203 Drøbak kjøpstad, Røsebraaten 241a
 1148. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 3 (1897-1918), Døde og begravede 1915, Side 213, nr. 9.
 1149. Akershus fylke, Drøbak i Follo, Dødsfallsprotokoll nr. 1 (1894-1926), Dødsfallsprotokollside, Side 22b-23a, 28/8 1915.
 1150. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 4 (1918-1933), Viede 1929, Side 180, nr. 8.
 1151. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 1 (1871-1900), Fødte og døpte 1872, Side 8, nr. 21.
 1152. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 4 (1918-1933), Døde og begravede 1928, Side 234, nr. 3.
 1153. Dødsannonse i Akershus Amtstidende 7. og 9. oktober 1940. Min kjære mann og vår kjære bror Karl Anton Bøhler døde stille og fredfullt 3-10-40. Louise Bøhler, Søsken. Begravelsen foregår fra Drøbak gravkapell …
 1154. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Karl Anton Bøhler f. 18081872, d. 03101940 id. 3398880 Drøbak kirkegård.
 1155. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Marie Louise Bøhler f. 22101867, d. 09061957, gravl. 16061957 id. 2304490 Drøbak kirkegård.
 1156. Oslo fylke, Rikshospitalet i Oslo, Ministerialbok nr. 7 (1885-1890), Fødte og døpte 1889, Side 137, nr. 77.
 1157. Akershus fylke, Drøbak kjøpstad, Statlig folketelling (RA/S-2231/E/Ea), 1891-1891, oppb: Riksarkivet., Marie Christensen Hansen f. 1888 Drøbak.
 1158. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 3 (1897-1918), Konfirmerte 1903, Side 114, nr. 11.
 1159. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 3 (1897-1918), Viede 1908, Side 162, nr. 4.
 1160. Vestfold fylke, Tjølling i Tjølling, Ministerialbok nr. 8 (1877-1886), Fødte og døpte 1885, Side 93, nr. 27.
 1161. Krohn-Holm, Jan W. Tjølling bygdebok. 3 : Gårder og slekter, Tjølling : Tjølling kommune, 1972, s. 1209.
 1162. Akershus fylke, Drøbak i Follo, Dødsfallsprotokoll nr. 1 (1894-1926), Dødsfallsprotokollside, Side 22b-23a, 28/8 1915.
 1163. Aftenposten 10. juni 1919: Eiendomshandler. Villa Mariefred, 10 min. fra Kullebund st., er af hr. Gerhard Alsten solgt til sergeant Einar Adelstein Jacobsen, Drøbak, for 28,500 kr. Villaen har brandtakst paa 48.250 kr. og 4 ½ maal have og park. Overtagelse straks.
 1164. Aftenposten 24. september 1919. Større eiendomssalg. Villa Mariefred, Kullebund, er af Einar Adelstein Jacobsen solgt til kjøbmand Karl Pettersen, Kristiania, for 37.100 kr. Villaen har et bebygget grundareal ca. 120 kvm. og ca. 4.5 maal.
 1165. Akershus Amtstidende 12. juli 1921: Eiendomshandler i Oppegaard. Villa Aasborg ved Oppegaard er av Oscar Rubinstein solgt til Einar Adelsten Jacobsen for 30,000 kr. og omkostninger.
 1166. Aftenposten 6. juni 1955: Dagens navn. 70 år. Idag: Einar Adelstein Jacobsen, løytnant, Villa Aasborg, Oppegård.
 1167. Nordmenn i fangenskap 1940-1945 : alfabetisk register, Oslo : Universitetsforlaget, 1995, s. 320.
 1168. Norsk fangeleksikon : Grinifangene, Oslo : Cappelen, 1946, s. 47.
 1169. Dødsannonse i Aftenposten 19. mars 1958: Min elskede hustru, vår eiegode mor, svigermor og bestemor Marie Louise Jacobsen sovnet inn idag. Oppegård, 16. mars 1958. Einar Adelstein Jacobsen. Reidar/Signe. Else/Martin. Lilleba/Leiv. Einar/Wenche. Nelly Haugen (søster). Barnebarn. Bisettelse lørdag den 22. mars kl. 12.15 i Kolbotn kapell.
 1170. Dødsannonse i Aftenposten 24. og 25. februar 1959: Vår elskede far, svigerfar og bestefar Einar Adelstein Jacobsen døde idag. Oppegård, 22. februar 1959. Reidar/Signe. Else/Martin. Lilleba/Leiv. Einar/Wenche. Barnebarna. Begravelsen foregår fra Kolbotn kapell torsdag 26. februar kl. 14.15.
 1171. Sør-Trøndelag fylke, Meldal i Meldal, Klokkerbok nr. 672C03 (1902-1914), Fødte og døpte 1910, Side 69, nr. 34.
 1172. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 31 (1918-1941), Konfirmerte 1926, Side 86, nr. 15.
 1173. Juul Møller, Tryggve (medvirker). Studentene fra 1931 : biografiske opplysninger, statistikk og artikler samlet til 25 års jubileet 1956, Oslo : Bokkomiteen for studentene fra 1931, 1956, s. 183.
 1174. Aftenposten 24. mars 1937. Personalia. Ekteskap: Påskeaften i Arendal: Frk. Ruth Andersen, Arendal, og bokholder Reidar Borg Jacobsen, Oppegård.
 1175. Aust-Agder fylke, Arendal i Arendal, Klokkerbok nr. B 8 (1928-1939), Viede 1937, Side 245, nr. 13.
 1176. Aust-Agder fylke, Arendal i Arendal, Ministerialbok nr. A 10 (1900-1919), Fødte og døpte 1910, Side 62, nr. 15.
 1177. Akershus fylke, Oppegård i Oppegård, Lysningsprotokoll nr. 2 (1962-1969), Lysninger 1963, Side 8, nr. 24.
 1178. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Ruth Syversen f. 16081910, d. 23041976. id. 3063216 Kolbotn kirkegård i Oppegård.
 1179. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Bjarne Syversen f. 15091914, d. 13071979. id. 3063217 Kolbotn kirkegård i Oppegård.
 1180. Akershus fylke, Oppegård i Oppegård, Lysningsprotokoll nr. 1 (1937-1961), Lysninger 1954, Side 59, nr. 9.
 1181. Telemark fylke, Sauherad (Saude) i Sauherad, Klokkerbok nr. I 4 (1906-1934), Fødte og døpte 1919, Side 33, nr. 2.
 1182. Oslo fylke, Petrus i Oslo, Ministerialbok nr. 18 (1936-1944), Viede 1939, Side 65, nr. 134.
 1183. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Signe Borg Jacobsen f. 24011919, d. 31101994, gravl. 04111994. id. 3789360 Heensåsen kirkegård, Vang OPL.
 1184. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Reidar Borg Jacobsen f. 14051910, d. 25061983, gravl. 02071983. id. 3789361 Heensåsen kirkegård, Vang OPL.
 1185. Sør-Trøndelag fylke, Orkdal i Orkdal, Ministerialbok nr. 668A11 (1894-1913), Fødte og døpte 1912, Side 187, nr. 38.
 1186. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 31 (1918-1941), Konfirmerte 1927, Side 99, nr. 19.
 1187. Aftenposten 21. desember 1934. Personalia. Forlovede: Frk. Else Jacobsen, Oppegård, og hr. Martin Grøstad, Ski.
 1188. Akershus fylke, Ski i Kråkstad, Klokkerbok nr. II 2 (1921-1941), Viede 1935, Side 265, nr. 19.
 1189. Akershus fylke, Ski i Kråkstad, Ministerialbok nr. II 2 (1893-1917), Fødte og døpte 1913, Side 109, nr. 16.
 1190. Disnorge.no/gravminner, Else Grøstad f. 14061912, d. 14011990: id. 4668569 Ski i Ski.
 1191. Disnorge.no/gravminner, Martin Grøstad f. 22091913, d. 01101989: id. 4668571 Ski i Ski.
 1192. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 3 (1897-1918), Fødte og døpte 1917, Side 81, nr. 17.
 1193. Aftenposten 29. desember 1936. Personalia. Forlovede: Lilleba Jacobsen, Oppegård, og Bjørn Hemsen, Ski.
 1194. Hedmark fylke, Trysil i Trysil, Ministerialbok nr. 12 (1898-1917), Fødte og døpte 1906, Side 129, nr. 75.
 1195. Akershus fylke, Oppegård i Oppegård, Lysningsprotokoll nr. 1 (1937-1961), Lysninger 1947, Side 28, nr. 11.
 1196. Trysilboknemnda (medvirker). Trysil-boka : bidrag til bygdens historie. 6 : Garder og slekter : (supplementsbind til bind 2 og 3), Trysil : Trysilboknemnda, 1995, s. 143.
 1197. Disnorge.no/gravminner, Gudrun Liv Birgit Engerdal f. 04061916, d. 22121981, gravl. 13051982. Bisettelse 30121981: id. 4886421 Hamar i Hamar.
 1198. Disnorge.no/gravminner, id. 4888969 Liv Gudrun Engerdal f. 04061916, d. 22121981, gravl. 13051982, bisatt 30121981. Hamar i Hamar.
 1199. V/gravminner Disnorge.no/gravminner, Leiv Engerdal f. 25081906 Trysil, d. 11021993 Hamar. Bisatt 17021993: id. 4888970 Hamar i Hamar.
 1200. Døves Tidsskrift. Medlemsblad for Norges Døveforbund 8. september 2003, Personaliasiden. Dødsfall: Einar Adelsten Jacobsen, Trondheim, døde 31. juli. Han var født i Oppegård 18. oktober 1927 og gikk på døveskolen i Oslo (Skådalen), hvor han ble konfirmert i 1942. Han utdannet seg til skredder og tilskjærer, men måtte senere skifte jobb. Etter å ha giftet seg for annen gang, med en dame fra Trøndelag, flyttet han nordover og trivdes i Trondheim.
 1201. Aftenposten 11. september 1951. Personalia. Forlovede: Wenche Elinor Hamborgstrøm, Oslo, og Einar Adelstein Jacobsen jr., Oppegaard.
 1202. Oslo fylke, Døves menighet Oslo i Oslo, Lysningsprotokoll nr. 1 (1919-1972), Lysninger 1952, Side 17, nr. 2.
 1203. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 10.062.13.003 Østre gravlund. Wenche Elinor Martinsen f. 05091930 d. 17092015, gravl. 13052016.
 1204. Disnorge.no/gravminner, Einar Adelsten Jacobsen f. 18071927, d. 31072003, gravl. 07082003: id. 840336 Tiller i Trondheim.
 1205. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 2 (1891-1896), Fødte og døpte 1894, Side 12, nr. 30.
 1206. Akershus fylke, Drøbak i Follo, Dødsfallsprotokoll nr. 1 (1894-1926), Dødsfallsprotokollside, Side 22b-23a, 28/8 1915.
 1207. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 3 (1897-1918), Fødte og døpte 1901, Side 27, nr. 11.
 1208. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 3 (1897-1918), Konfirmerte 1915, Side 142, nr. 6.
 1209. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. II 4 (1918-1933), Viede 1919, Side 164, nr. 4.
 1210. Nordland fylke, Tjøtta i Tjøtta, Ministerialbok nr. 817A04 (1878-1907), Fødte og døpte 1893, Side 84, nr. 26.
 1211. Arkivverket. Akershus fylke, Oppegård, Grunnboksblad (1935-1993), Grunnboksblad 3 for Oppegård (0217), Gnr 44 / Bnr 154: Dannevang Høgsæterveien 8
 1212. OPPEGÅRD LEKSIKON, Sætreskogen landhandleri. Op. Etablert 1930 av Axel Andreas Haugen, men drevet av fruen, Nelly Sophie Haugen, til ca 1948 da Aage Pedersen overtok. Nedlagt 1978.
 1213. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Nelly Sophie Haugen f. 30041901, d. 25041993: id. 3064460 Kolbotn i Oppegård.
 1214. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Axel Andreas Haugen f. 24061893, d. 02071967: id. 3064461 Kolbotn i Oppegård.
 1215. Dødsannonse i Aftenposten 4. juli 1967: Min inderlig kjære mann, vår gode far, svigerfar, bestefar, min bror og vår onkel Axel Andreas Haugen døde plutselig fra oss idag, 74 år gammel. Oppegård, 2. juli 1967. Nelly Haugen. Aase/Birger. Gunnar/Margit. Tore/Eva. Barnebarn. Sigrid Nilsen, søster. Øvrige familie. Begraves fra Kolbotn kapell torsdag 6. juli kl. 13.15.
 1216. Dødsannonse i Aftenposten 27. april 1993: Vår kjære mor, svigermor, bestemor, farmor, oldemor og tippoldemor Nelly Sophie Haugen sovnet stille inn i dag, nær 92 år gammel. Oppegård, 25. april 1993. Aase/Birger. Gunnar/Margit. Tore/Eva. Barnebarn og oldebarn. Tippoldebarn. Øvrige familie. Begraves fra Kolbotn kapell fredag 30. april kl. 13.00.
 1217. Østfold fylke, Askim i Askim, Ministerialbok nr. 9 (1913-1923), Fødte og døpte 1920, Side 58, nr. 17.
 1218. Akershus fylke, Oppegård i Oppegård, Lysningsprotokoll nr. 1 (1937-1961), Lysninger 1948, Side 34, nr. 27.
 1219. Juul Møller, Tryggve (medvirker). Studentene fra 1940, Oslo : Bokkomiteen for studentene fra 1940, 1965, s. 583.
 1220. Sætherskar, Johs. (medvirker). Det Norske næringsliv. 12 : Akershus fylkesleksikon, Bergen : Det norske næringslivs forlag, 1952, s. 742.
 1221. Kirkegårdene i Ski ved Ski kirkelige fellesråd, Aase Louise Thauland f. 23011920, d. 11112015, Ski kirkegård, gravnr. 96.07.08.003
 1222. Kirkegårdene i Ski ved Ski kirkelige fellesråd, Edvind Birger Thauland d. 06051995, Ski kirkegård, gravnr. 96.07.08.003
 1223. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Birger Thauland f. 14121913, d. 06051995: id. 4670860 Ski i Ski.
 1224. Akershus fylke, Oppegård i Nesodden, Fødselsregister nr. II 1 (1916-1933), Fødte og døpte 1924, Side 108, nr. 40.
 1225. Dødsannonse i Aftenposten 5. april 2005: Min elskede mann gjennom 55 år, verdens snilleste pappa, bestefar og oldefar, vår bror, svoger og onkel Gunnar Kjell Haugen født 8. juli 1924, sovnet stille inn. Oppegård, 31. mars 2005. Margit. Lillian og Grethe. Linda/Remi. Janecke/Jens Peter. Christiane/Christian. Martin. Bastian. Øvrige familie og venner. Bisettes fra Greverud kirke tirsdag 12. april kl. 13.00. Høytideligheten avsluttes i kirken.
 1226. Dødsannonse i Aftenposten 15. februar 2011: Verdens beste mamma, mormor, oldemor, søster, svigerinne og tante Margit Haugen født 17. mai 1922, sovnet stille i dag. Oppegård, 10. februar 2011. Lillian. Grethe. Linda og Remi. Janecke og Jens Peter. Christiane og Eskil. Martin og Trude. Bastian, Mathilde, Mia, Silje og Henrik Johannes. Øvrig familie. Bisettes fra Greverud kirke torsdag 17. februar kl. 10.30.
 1227. Akershus fylke, Oppegård i Nesodden, Fødselsregister nr. II 1 (1916-1933), Fødte og døpte 1926, Side 128, nr. 23.
 1228. Akershus fylke, Oppegård i Oppegård, Lysningsprotokoll nr. 1 (1937-1961), Lysninger 1952, Side 52, nr. 33.
 1229. Søk på gravlagte i Oppegård, Tore Jarl Haugen f. 28021926, d. 26112011. Kolbotn gravlund. Gravnr. 01.CB.02.014.
 1230. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. I 3 (1871-1877), Fødte og døpte 1872, Side 30, nr. 19.
 1231. Akershus fylke, Drøbak i Drøbak, Ministerialbok nr. I 3 (1871-1877), Døde og begravede 1873, Side 111, nr. 7.
 1232. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ås, Ministerialbok nr. I 1 (1816-1842), Fødte og døpte 1836, Side 343, nr. 23.
 1233. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 7 (1848-1868), Viede 1856, Side 141, nr. 8.
 1234. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 6 (1814-1847), Fødte og døpte 1834, Side 114-115, nr. 9.
 1235. Folketelling 1865 for 0216P Nesodden prestegjeld, Fladebybraaten
 1236. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 8 (1869-1879), Døde og begravede 1871, Side 199, nr. 4.
 1237. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 8 (1869-1879), Viede 1875, Side 167, nr. 4.
 1238. Folketelling 1875 for 0216P Nesodden prestegjeld, Fjeldstrand øvre
 1239. Akershus fylke, Follo, Pantebok nr. I 20 (1886-1893), Pantebokside, Side 93, fol. 93.
 1240. Akershus fylke, Nesodden herred, Statlig folketelling (RA/S-2231/E/Ea), 1891-1891, oppb: Riksarkivet., tellingskrets 2., husliste nr. 24.
 1241. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Døde og begravede 1891, Side 295, nr. 2.
 1242. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Thorshouggaden 1
 1243. Oslo fylke, Folkeregisteret (Oslo), Folketelling 31.12.1905, stykke 1-65 (OBA/A-20057/Gbf), 1905-1905, oppb: Oslo Byarkiv., Osterhaugs gd. 1.
 1244. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Osterhaus gate 1
 1245. Oslo fylke, Jacob i Oslo, Ministerialbok nr. 11 (1906-1920), Døde og begravede 1918, Side 120, nr. 65.
 1246. Oslo fylke, Oslo skifterett, Avd. I, Dødsfallsprotokoll B 9 , 1917-1918, oppb: Statsarkivet i Oslo., nr. 1232.
 1247. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 7 (1848-1868), Fødte og døpte 1857, Side 53, nr. 29.
 1248. Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 2 (1880-1897), Viede 1886, Side 126, nr. 54.
 1249. Köla C:11 (1844-1856) Bild 31 / sid 54 (AID: v6149.b31.s54, NAD: SE/VA/13309)
 1250. Köla AI:32 (1876-1880) Bild 47 / sid 36 (AID: v11982.b47.s36, NAD: SE/VA/13309)
 1251. Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad, Schjolgade 1
 1252. Oslo fylke, Kampen i Oslo, Ministerialbok nr. I 8 (1892-1902), Døde og begravede 1900, Side 251, nr. 26.
 1253. Oslo fylke, Oslo skifterett, Avd. II, Dødsfallsprotokoll C 1 , 1899-1903, oppb: Statsarkivet i Oslo., nr. 392.
 1254. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Sørligaden 52
 1255. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Sandakerveien 33
 1256. Oslo fylke, Oslo skifterett, Avd. I, Dødsfallsprotokoll B 16 , 1929-1931, oppb: Statsarkivet i Oslo., nr. 1168.
 1257. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Fødte og døpte 1885, Side 15, nr. 4.
 1258. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Sørligaden 52
 1259. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 15 (1904-1929), Viede 1910, Side 36, nr. 18.
 1260. Hordaland fylke, Strusshamn (Askøy) i Askøy, Ministerialbok nr. B 1 (1878-1889), Fødte og døpte 1885, Side 87, nr. 48.
 1261. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 20.051.08.018 Vestre gravlund. Johan B Jacobsen f. 11111885 d. 07101971, gravl. 25101971. Juliane K Jacobsen f. 06111884, d. 05021981, gravl. 05071981. Eldbjørg Juliane Tomte f. 23071912, d. 24082001, gravl. 04102001. Arne Johan Fribu f. 06051921, d. 27022017, gravl. 09062017.
 1262. Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 7 (1905-1915), Fødte og døpte 1912, Side 206, nr. 152.
 1263. Aftenposten 23. juni 1931, s. 8. Personalia. Forlovelse: Eldbjørg Jacobsen, V. Aker, og Finn Ahrenberg, Oslo.
 1264. Oslo fylke, Petrus i Oslo, Ministerialbok nr. 12 (1909-1936), Fødte og døpte 1912, Side 61, nr. 1.
 1265. Oslo fylke, Oslo, Vigselsbok (borgerlig) (1940-1941), Protokollside, Side upaginert
 1266. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 10.064.02.003 Østre gravlund, Finn Arenberg f. 11061911 d. 09081982, gravl. 12101982.
 1267. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 10.064.02.003 Østre gravlund, Haldis Arenberg f. 22081908 d. 04012002, gravl. 08052002.
 1268. Oslo fylke, Oslo, Vigselsbok (borgerlig) (1941-1942), Protokollside, Side upaginert
 1269. Oslo fylke, Rikshospitalet i Oslo, Ministerialbok nr. 15 (1913-1915), Fødte og døpte 1915, Side 280, nr. 283/664.
 1270. Riis, Helge. Norges håndverksmestere. B. 2, Stavanger: Dreyers forl, 1958, s. 932.
 1271. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 01.002.01.003 Vår Frelser gravlund, Fru Emma Alvilde Kristiansen f. 09071891 d. 18111941, gravl. 17051942. Roy Eldegard Kristiansen f. 24051915, d. 18091972, gravl. 03101972. Inger Kristiansen f. 05031918, d. 15102017, gravl. 06122017.
 1272. Dødsannonse i Aftenposten 22. september 1972. Vår kjære Roy Kristiansen døde i dag. Oslo, 18. september 1972. Inger, Arne og Elin. Bisettelsen har funnet sted.
 1273. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 20.051.08.018 Vestre gravlund. Johan B Jacobsen f. 11111885 d. 07101971, gravl. 25101971. Juliane K Jacobsen f. 06111884, d. 05021981, gravl. 05071981. Eldbjørg Juliane Tomte f. 23071912, d. 24082001, gravl. 04102001. Arne Johan Fribu f. 06051921, d. 27022017, gravl. 09062017.
 1274. Dødsannonse i Aftenposten 28. august 2001: Min kjære søster, min gode svigerinne, vår kjære tante Eldbjørg Juliane Tomte født 23. juli 1912, sovnet stille inn 24. august 2001. Arne og Kyllikki, Grethe og Nils, Unni og Knut, Tov, Ragnhild, Sigmund, Mari. Bisettes i Vestre krematorium, nye kapell, mandag 3. september kl. 12.30.
 1275. Hordaland fylke, Odda i Odda, Ullensvang (Kinsarvik), Klokkerbok nr. A 8 (1910-1923), Fødte og døpte 1921, Side 136, nr. 36.
 1276. Juul Møller, Tryggve (medvirker). Studentene fra 1940, Oslo : Bokkomiteen for studentene fra 1940, 1965, s. 155, 156.
 1277. Oslo fylke, Oslo, Vigselsbok (borgerlig) (1949-1949), Protokollside, Side upaginert
 1278. Oslo fylke, Frogner i Oslo, Fødselsregister nr. 1 (1916-1927), Fødte og døpte 1923, Side 139, nr. 21.
 1279. Hedmark fylke, Ringsaker i Ringsaker, Klokkerbok nr. 20 (1934-1946), Viede 1943, Side 496-497, nr. B. 6.
 1280. Gravplassene i Ringsaker, Carin Selen Fribu f. 24121922, d. 14081999. Gravnr. 00.0C.05.005F, Ringsaker
 1281. Dødsannonse i Aftenposten 17. august 1999. Carin Selen Fribu sovnet fredelig inn 14. august 1999. Arne. Grethe/Nils. Unni/Knut. Barnebarn. Bisettes i Ringsaker kirke fredag 20. august kl. 13.00.
 1282. Dødsannonse i Aftenposten 19. august 1999. Vår kjære mor, mormor, søster og svigermor Carin Selen Fribu født 24. desember 1922, døde stille fra oss lørdag morgen, 14. august 1999. Vi savner deg. Ingjerd, Grethe, Unni. Jan Inge, Helene, Tov, Ragnhild, Sigmund, Mari. Gerd, Jan, Helge, Kirsten, Brit, Per Martin, Elsa Marie, Randi. Nils, Knut, Ole Johan. Øvrige familie. Begraves ved Ringsaker kirke fredag 20. august kl. 13.00.
 1283. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 20.051.08.018 Vestre gravlund. Johan B Jacobsen f. 11111885 d. 07101971, gravl. 25101971. Juliane K Jacobsen f. 06111884, d. 05021981, gravl. 05071981. Eldbjørg Juliane Tomte f. 23071912, d. 24082001, gravl. 04102001. Arne Johan Fribu f. 06051921, d. 27022017, gravl. 09062017.
 1284. Dødsannonse i Aftenposten 3. mars 2017. Min inderlig kjære Arne og gode reisekamerat. Vår kjære, omsorgsfulle far, svigerfar, morfar og oldefar Arne Johan Fribu født 6. mai 1921, døde fra oss i dag. Oslo 27. februar 2017. Kyllikki. Grethe/Nils. Unni/Knut. Tov og Ragnhild. Sigmund og Mari. Mio Bertin, Leah Adele, Patrick. Birgit og Trond Olav. Laila og Per Ivar. Haakon jr. Bisettes fra Bøler kirke onsdag 8. mars kl. 12.00.
 1285. Oslo fylke, Jacob i Oslo, Ministerialbok nr. 3 (1880-1895), Fødte og døpte 1887, Side 189, nr. 124.
 1286. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 15 (1904-1929), Viede 1906, Side 18, nr. 48.
 1287. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 10 (1886-1903), Fødte og døpte 1886, Side 7, nr. 36.
 1288. Folketelling 1910 for 0218 Aker herred, Braaten 77/27, Nydalen.
 1289. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 1290. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 1291. "United States Census, 1920," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MJZD-1JQ : accessed 3 June 2016), Orin Nelson, Rockford Ward 6, Winnebago, Illinois, United States; citing sheet 12B, NARA microfilm publication T625 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,820,417.
 1292. "Illinois, Northern District Naturalization Index, 1840-1950," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XKGV-Q1C : accessed 3 June 2016), Kristian Nilsen, 1920; citing Rockford, Illinois, NARA microfilm publication M1285 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.), roll 130; FHL microfilm 1,432,130.
 1293. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 14 (1903-1921), Fødte og døpte 1907, Side 81, nr. 10.
 1294. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 1295. "United States Census, 1920," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MJZD-1JQ : accessed 3 June 2016), Orin Nelson, Rockford Ward 6, Winnebago, Illinois, United States; citing sheet 12B, NARA microfilm publication T625 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,820,417.
 1296. "Illinois Deaths and Stillbirths, 1916-1947," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N3Z5-GN8 : accessed 3 June 2016), Gunnard Nelsen, 19 Oct 1942; Public Board of Health, Archives, Springfield; FHL microfilm 1,851,788.
 1297. Akershus fylke, Vestre Aker i Vestre Aker, Ministerialbok nr. 14 (1903-1921), Fødte og døpte 1910, Side 129, nr. 70.
 1298. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 1299. "United States Census, 1920," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MJZD-1JQ : accessed 3 June 2016), Orin Nelson, Rockford Ward 6, Winnebago, Illinois, United States; citing sheet 12B, NARA microfilm publication T625 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,820,417.
 1300. Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 5 (1898-1911), Konfirmerte 1904, Side 64, nr. 38.
 1301. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Gjetemyrs.vn. 50
 1302. Oslo fylke, Gamle Aker i Oslo, Ministerialbok nr. 15 (1911-1924), Viede 1916, Side 233, nr. 143.
 1303. Oslo fylke, Jacob i Oslo, Ministerialbok nr. 3 (1880-1895), Fødte barn av dissentere 1887-1888, Side 392, nr. 2/1888.
 1304. Kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923, Kirkegaardsgata 6.
 1305. Bay-Schmith, Svend. Dahl, O.R. (Red). Næringslivets menn i Norden : biografisk håndbok over ledere av skandinaviske firmaer = The Commercial who is who in Scandinavia : biographical manual of leaders of Scandinavian firms, Norway : Norge, Oslo : Eckardts bokhandel, 1950, s. 779.
 1306. Dødsannonse i Aftenposten 22. oktober 1968: Min kjære mann og min far Karl Kristiansen døde i dag. Oslo, 15. oktober 1968. Marie Kristiansen. Leif. Bisettelsen har funnet sted. Vennligst send ikke blomster til hjemmet.
 1307. Dødsannonse i Aftenposten 12. august 1978: Min kjære mor Marie Kristiansen døde i dag. Oslo, 7. august 1978. Leif. Barnebarna. Bisettelsen har funnet sted.
 1308. Oslo fylke, Matteus i Oslo, Ministerialbok nr. 1 (1917-1938), Fødte og døpte 1918, Side 11, nr. 20/21.
 1309. Juul Møller, Tryggve (medvirker). Studentene fra 1942, Oslo : Bokkomiteen for studentene fra 1942, 1967, s. 469.
 1310. Disnorge.no/gravminner, Leif Norman Rosse, død 05081993, begr. 03061994 Vestre gravlund Oslo: id. 678001.
 1311. Foto av gravminnet.
 1312. Øystein Rosse på Wikipedia
 1313. Øystein Rosse på Alkunne
 1314. Oslo fylke, Jacob i Oslo, Ministerialbok nr. 3 (1880-1895), Fødte og døpte 1895, Side 362, nr. 102.
 1315. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 1316. Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 8 (1910-1919), Konfirmerte 1911, Side 27
 1317. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 1318. "New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JJ3H-93G : accessed 3 June 2016), Juul Tomte, 12 Oct 1914; citing departure port Bergen, arrival port New York, ship name Bergensfjord, NARA microfilm publication T715 and M237 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.).
 1319. "United States World War I Draft Registration Cards, 1917-1918," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:K6D1-TRQ : accessed 3 June 2016), Nels Juul Tomter, 1917-1918; citing Rockford County no 1, Illinois, United States, NARA microfilm publication M1509 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,614,546.
 1320. Oslo fylke, Kampen i Oslo, Ministerialbok nr. I 7 (1897-1905), Fødte og døpte 1899, Side 59, nr. 87.
 1321. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave
 1322. "United States Census, 1920," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MJZD-1JQ : accessed 3 June 2016), Orin Nelson, Rockford Ward 6, Winnebago, Illinois, United States; citing sheet 12B, NARA microfilm publication T625 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.); FHL microfilm 1,820,417.
 1323. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 7 (1848-1868), Fødte og døpte 1860, Side 66, nr. 38.
 1324. Folketelling 1875 for 0216P Nesodden prestegjeld, Fjeldstrand øvre 336b
 1325. Oslo fylke, Johannes i Oslo, Ministerialbok nr. 4 (1883-1907), Viede 1885, Side 38, nr. 40.
 1326. Stavnäs CI:10 (1861-1894) Bild 12 (AID: v8293.b12, NAD: SE/VA/13499)
 1327. Stavnäs AI:24 (1881-1885) Bild 619 / sid 604 (AID: v13249.b619.s604, NAD: SE/VA/13499)
 1328. Stavnäs B:4 (1882-1894) Bild 15 (AID: v8282.b15, NAD: SE/VA/13499)
 1329. Oslo fylke, Oslo, Vigselsbok (borgerlig) (1945-1945), Protokollside, Side upaginert
 1330. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Thorshouggaden 1
 1331. Oslo fylke, Folkeregisteret (Oslo), Folketelling 31.12.1905, stykke 1-65 (OBA/A-20057/Gbf), 1905-1905, oppb: Oslo Byarkiv., Osterhaugs gd. 1.
 1332. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Osterhaus gate 1
 1333. Kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923: Osterhaugsgaten 1
 1334. Oslo fylke, Oslo skifterett, Dødsfallsprotokoll nr. C 17 (1932-1934), Dødsfallsprotokollside, Side 51, nr. 1338.
 1335. Dødsfallsprotokoll Oslo skifterett, dødsfall 1552/1935-II: Martinus Karl Hansen
 1336. Oslo fylke, Johannes i Oslo, Ministerialbok nr. 3 (1882-1896), Fødte og døpte 1885, Side 62, nr. 106.
 1337. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Døde og begravede 1886, Side 290, nr. 7.
 1338. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Fødte og døpte 1887, Side 22, nr. 12.
 1339. Dødsfallsprotokoll Oslo skifterett, dødsfall 1471/1955-I: Harald Thorbjørn Hansen.
 1340. Arbeiderbladet 23. november 1955, s. 12. Dødsfall: Avdelingssjef Harald Thorbjørn Hansen.
 1341. Arbeiderbladet 23. november 1955, s. 14. Kremasjoner og begravelser i dag: Det nye krematorium: Avd.sjef Harald Thorbjørn Hansen kl. 13.20.
 1342. Dødsannonse i Aftenposten 22. november 1955: Vår inderlig kjære avdelingssjef Harald Th. Hansen døde idag. Oslo, 19. november 1955. Familien. Bisettes i Det nye krematorium fredag 25. november kl. 13.20.
 1343. Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 1 (1880-1893), Fødte og døpte 1892, Side 241, nr. 204.
 1344. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave, Karl Fredrik Hans.
 1345. Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 4 (1894-1904), Fødte og døpte 1894, Side 8, nr. 71.
 1346. Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 13 (1920-1929), Viede 1927, Side 79, nr. 13.
 1347. Vest-Agder fylke, Kristiansand i Kristiansand, Ministerialbok nr. A 18 (1890-1897), Fødte og døpte 1892, Side 77, nr. 162.
 1348. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 22.005 Nordre gravlund, Arne Thoralf Larssen f. 09091892 d. 08081969.
 1349. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 22.005 Nordre gravlund, Lilly Larssen f. 27031894 d. 02071979.
 1350. Dødsannonse i Aftenposten 11. august 1969: Min kjære mann, vår gode far, svigerfar og snille farfar Arne Thoralf Larssen døde idag. Oslo, 8. august 1969. Lilly Larssen. Finn/Brit. Ulf/Else. Bjørn/Berit. Lilli-Merete og Anne-Kjersti. Bisettes i Østre krematorium, lille kapell, torsdag 14. aug. kl. 12.15.
 1351. Dødsannonse i Aftenposten 5. juli 1979: Vår alles kjære Lilly Larssen døde idag, 85 år gammel, Oslo, 2. juli 1979. Finn/Brit. Ulf/Gunhild. Bjørn/Berit. Barnebarn og oldebarn. Erling og Bitta. Bisettelse i Østre krematorium, store kapell, mandag 9. juli kl. 14.30.
 1352. Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 4 (1894-1904), Fødte og døpte 1896, Side 71, nr, 167.
 1353. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave, Hans Trygve Hans.
 1354. Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 4 (1894-1904), Fødte og døpte 1900, Side 187, nr. 282.
 1355. Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 9 (1898-1923), Døde og begravede 1901, Side 26, nr. 61.
 1356. Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 4 (1894-1904), Fødte og døpte 1903, Side 251, nr. 147.
 1357. Nekrolog skrevet av Johan Kvandal i Aftenposten 12. juli 1986, s. 17.
 1358. Oslo fylke, Markus i Oslo, Ministerialbok nr. 3 (1917-1942), Viede 1924, Side 47, nr. 14.
 1359. Arbeiderbladet 28. mars 1924: Egteskapslysninger. Erling Westher og Ingrid Norman.
 1360. Oslo fylke, Paulus i Oslo, Ministerialbok nr. 16 (1902-1906), Fødte og døpte 1903, Side 50, nr. 91.
 1361. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 20.076.13.024 Vestre gravlund, Ingrid Haugland f. 14021903 d. 21101977, gravl. 09111977.
 1362. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 20.076.13.024 Vestre gravlund, Thor Henrik Haugland f. 02051915 d. 28101982, gravl. 04111983.
 1363. Dødsannonse i Aftenposten 27. oktober 1977: Vår inderlig kjære Ingrid gikk fra oss 21. oktober 1977. Thor Henrik Haugland. Tove Westher. Else-Marie Normann. Erling og Elsa Normann. Bisettelse i Vestre krematorium, gamle kapell, fredag 28. oktober kl. 14.15.
 1364. Oslo fylke, Oslo, Vigselsbok (borgerlig) (1945-1945), Protokollside, Side upaginert
 1365. Oslo fylke, Paulus i Oslo, Ministerialbok nr. 21 (1912-1922), Fødte og døpte 1913, Side 54, nr. 157.
 1366. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 20.102.00.010 Vestre gravlund, Erling Westher f. 12031903 d. 03071986, gravl.22071986.
 1367. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 20.102.00.010 Vestre gravlund, Elsa M Westher f. 22041913 d. 24011988, gravl. 19051988.
 1368. Dødsannonse i Aftenposten 9. juli 1986: Vår kjære, kjære klaverpedagog Erling Wesher døde idag. Oslo, 3. juli 1986. Bitta. Tove/. Marianne/Tore. Christian og Joachim. Lise og Finn (USA). Bisettes i Vestre krematorium, nye kapell, torsdag 10. juli kl. 12.00.
 1369. Oslo fylke, Oslo, Vigselsbok (borgerlig) (1945-1945), Protokollside, Side upaginert
 1370. Dødsannonse i Aftenposten 19. desember 1944: Vår elskede Karin døde i dag. Oslo, 14. desember 1944. Erling Westher. Ingrid Westher. Tove. Bisettes i Det nye krematorium onsdag kl. 14.45.
 1371. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 20.076.13.024 Vestre gravlund, Karin Westher f. 16091924 d. Ukjent, gravl. 26101972.
 1372. Disnorge.no/gravminner Slekt og Data, Karin Westher f. 16091924, gravl. 26101972: id. 698544 Vestre gravlund, Oslo.
 1373. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 7 (1848-1868), Fødte og døpte 1862, Side 73, nr. 39.
 1374. Folketelling 1875 for 0216P Nesodden prestegjeld, Fjeldstrand øvre 336b
 1375. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 8 (1869-1879), Konfirmerte 1877, Side 139, nr. 9.
 1376. Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 2 (1880-1897), Viede 1885, Side 121, nr. 54.
 1377. Hedmark fylke, Hamar i Vang, Ministerialbok nr. 11 (1852-1877), Fødte og døpte 1858, Side 22, nr. 10.
 1378. Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad, Schjolgade 1
 1379. Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 3 (1880-1922), Døde og begravede 1886, Side 54, nr. 95.
 1380. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Toldbodgade 20
 1381. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Toldbodgate 18/20
 1382. Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 36 (1901-1919), Døde og begravede 1914, Side 197, nr. 50.
 1383. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Døde og begravede 1887, Side 291, nr. 3.
 1384. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 7 (1848-1868), Fødte og døpte 1866, Side 81, nr. 29.
 1385. Folketelling 1875 for 0216P Nesodden prestegjeld, Nyborg 336a
 1386. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Døde og begravede 1891, Side 295, nr. 11.
 1387. Oslo fylke, Sagene i Oslo, Ministerialbok nr. 1 (1880-1893), Fødte og døpte 1890, Side 206, nr. 10.
 1388. Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad, Thorshouggaden 1
 1389. Oslo fylke, Folkeregisteret (Oslo), Folketelling 31.12.1905, stykke 1-65 (OBA/A-20057/Gbf), 1905-1905, oppb: Oslo Byarkiv., Osterhaugs gd. 1.
 1390. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Osterhaus gate 1
 1391. Akershus fylke, Grorud i Østre Aker, Ministerialbok nr. II 2 (1918-1930), Viede 1920, Side 162
 1392. Akershus fylke, Østre Aker i Østre Aker, Ministerialbok nr. I 10 (1895-1912), Fødte og døpte 1899, Side 74, nr. 60.
 1393. Akershus fylke, Adressebøker nr. 1922 (1922-1922), Bokside, Side 190
 1394. Akershus fylke, Adressebøker nr. 1924-1925 (1924-1925), Bokside, Side 209
 1395. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1929 (1929-1929), Bokside, Side 724
 1396. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1939 (1939-1939), Bokside, Side 976
 1397. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1941 (1941-1941), Bokside, Side 947
 1398. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1947 (1947-1947), Bokside, Side 812
 1399. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1950 (1950-1950), Bokside, Side 886
 1400. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1965-1966 (1965-1966), Bokside, Side 872
 1401. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1975-1976 (1975-1976), Bokside, Side 769, Emma Larsen.
 1402. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 12.016.03.024 Karl Hilmar Larsen f. 18900104 d. 19650216, Gamlebyen gravlund.
 1403. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 12.016.03.024 Emma Karoline Larsen f. 18990216 d. 19810404, gravlagt 19810410 Gamlebyen gravlund.
 1404. Dødsannonse i Aftenposten 7. april 1981: Vår inderlig kjære mor, svigermor, bestemor, oldemor, søster og tante Emma Larsen sovnet stille inn idag. Oslo, 4. april 1981. /Karin. Frank/Judith. Randi/Roar. Barnebarn og oldebarn, Øvrige familie. Begraves på Gamlebyen gravlund fredag 10. april kl. 11.30.
 1405. Oslo fylke, Rikshospitalet i Oslo, Ministerialbok nr. 17 (1919-1922), Fødte og døpte 1920, Side 94, nr. 177.
 1406. Oslo fylke, Paulus i Oslo, Lysningsprotokoll nr. 7 (1942-1953), Lysninger 1949, Side 64, nr. 32.
 1407. Aftenposten 7. mai 1949: Personalia. Bryllup: I dag: Hos Lycke, Bjerkelundsgt. 6, III, h: Frk. Karin Alfhild Lycke og hr. Henry Karl Larsen. Vielse i Paulus kirke kl. 17.45.
 1408. Oslo fylke, Paulus i Oslo, Ministerialbok nr. 27 (1922-1945), Fødte og døpte 1925, Side 39, nr. 11.
 1409. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 04.004.05.026 Alfaset gravlund, Karl Henry Larsen f. 10041920 d. 14091974, gravl. 19091974.
 1410. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 04.004.05.026 Alfaset gravlund, Karin Alfhild Larsen f. 04011925 d. 22032010, gravl. 29032010.
 1411. [Dødsannonse i Aftenposten 17. september 1974: Min kjære sønn, vår kjære bror, svoger og onkel, min svigersønn Henry Larsen sovnet stille inn idag. Oslo, 14. september 1974. Emma Larsen. Frank/Judith. Randi/Roar. Ragnhild Lycke. Øvrige familie. Begraves på Alfaset gravlund torsdag 19. september kl. 13.00.
 1412. [Dødsannonse i Aftenposten 17. september 1974: Min kjære mann, vår snille far, svigerfar og bestefar Henry Larsen døde idag. Oslo, 14. september 1974. Karin. Mona/Jan. Steinar. Øyvind. Monika og Lene. Begraves på Alfaset gravlund torsdag 19. september kl. 13.00. Vennligst ingen blomster til hjemmet. Vennligst ingen kondolanser.
 1413. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 04.004.05.026 Alfaset gravlund, Øyvind Larsen f. 07121963 d. 02121983, gravl. 21051984.
 1414. Akershus fylke, Grorud i Østre Aker, Ministerialbok nr. II 2 (1918-1930), Fødte og døpte 1923, Side 44, nr. 10.
 1415. Oslo fylke, Oslo, Vigselsbok (borgerlig) (1944-1944), Protokollside, Side upaginert
 1416. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 04.011.02.037 Alfaset gravlund, Frank Harry Larsen f. 02101922 d. 17041995, gravl. 22051995.
 1417. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 04.011.02.037 Alfaset gravlund, Judith Evelyn Larsen f. 01061922 d. 27081986, gravl. 22091986.
 1418. [Dødsannonse i Aftenposten 29. august 1986: Min kjære hustru, vår gode mor, svigermor, bestemor, svigerinne og tante Judith Larsen døde fra oss idag. Oslo, 27. august 1986. Frank. Eva/Morten. Frank Øyvind/Reidun. Cathrine og Simen. Øvrige familie. Bisettes fra Østre krematorium lille kapell, mandag 1. september kl. 10.45.
 1419. Arbeiderbladet 9. september 1950, s. 15: Personalia. Lysninger: Bokbinderske Randi Elsa Larsen og dreier Roar Malvin Thorstensen begge Oslo.
 1420. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 04.003.09.027 Alfaset gravlund, Randi Elsa Thorstensen f. 08101931 d. 10102001, gravl. 18102001.
 1421. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 04.003.09.027 Alfaset gravlund, Roar Malvin Thorstensen f. 27101929 d. 07102016, gravl. 18102016.
 1422. Dødsannonse i Aftenposten 12. oktober 2001: Min inderlig kjære, umistelige Randi, vår kjære mamma, svigermor, farmor og mormor, svigerinne, tante og gode venn Randi Elsa Thorstensen født Larsen 8. oktober 1931, døde fra oss i dag. Oslo, 10. oktober 2001. Roar. Tom/Eva. Tone. Jeanette. Karina og Jan. Øvrige familie og venner. Begraves fra Alfaset kapell torsdag 18. oktober kl. 11.00. Høytideligheten avsluttes ved graven.
 1423. Dødsannonse i Aftenposten 11. oktober 2016: Vår kjære pappa, svigerfar, bestefar og oldefar Roar Malvin Thorstensen født 27. oktober 1929, døde fra oss. Oslo 7. oktober 2016. Den som er elsket blir aldri borte. Tom/Eva. Tone. Jeanette. Karina og Jan. Heike, Knut Mathias, Oda Karoline. Øvrige familie. Begraves fra Alfaset kapell tirsdag 18. oktober kl. 12.00.
 1424. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 7 (1848-1868), Fødte og døpte 1868, Side 85, nr. 5.
 1425. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 7 (1848-1868), Døde og begravede 1868, Side 194, nr. 6.
 1426. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 8 (1869-1879), Fødte og døpte 1869, Side 3, nr. 16.
 1427. Folketelling 1875 for 0216P Nesodden prestegjeld, Fjeldstrand øvre 336b
 1428. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Konfirmerte 1883, Side 179
 1429. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Utflyttede 1887-1905, Side 355
 1430. Telemark fylke, Bamble i Bamble, Ministerialbok nr. I 8 (1888-1900), Utmeldte 1897-1899, Side 447, nr. 6. NB: Utmeldelse fra Statskirken 30. august 1897 for Ingeborg Marie Olsen grunngitt med inngåelse av borgerlig vielse.
 1431. Telemark fylke, Bamble i Bamble, Ministerialbok nr. I 6 (1869-1877), Fødte og døpte 1877, Side 103, nr. 44.
 1432. Köla (S) C:6 (1820-1860) Bild 147 / sid 285, nr. 41, Anders Olsen f. 8. juni 1858.
 1433. Telemark fylke, Bamble i Bamble, Ministerialbok nr. I 7 (1878-1888), Viede 1883, Side 281
 1434. Telemark fylke, Langesund, Statlig folketelling (1891-1891), Dokumentside, Side 890, Anders Olsen Thomte, hovedperson, g, f. 1858 Køla Vermeland Sverige, Slakter for egen regning. /Metthe Karine Thomte, hustru, f. 1857 Bamble. /Oskar Thomte, Søn, f. 1884 Langesund. /Christian Thomte, Søn, f. 1886 Langesund. /Claudia Thomte, Datter, f. 1887 Langesund. /Ole Thomte, Søn, f. 1890 Langesund. /Aase Laurine Larsen, tjenestetyende, f. 1870 Stathelle Bamble. /Karen Larsen, tjenestetyende, f. 1877 Stathelle. /Hilda Mathilde Andersen, besøgende, f. 1877 Frohn pr Akershus Amt. Sedvanlig bosted: Skau Frohn sogn. /Anders Olsen, enkemand, besøgende, f. 1834 Nesodden pr Christiania, Arbeidsmand ved grube Spro Feltspat. Sedvanlig bosted: Spro grube. /Ingeborg Marie Olsen, besøgende, f. 1877 Bamble, forsørgers livsstilling: Gaardmand, sedvanlig bosted: Glittum Bamble.
 1435. Folketelling 1900 for 0801 Kragerø kjøpstad, Hovedbyen 191
 1436. Telemark fylke, Kragerø i Kragerø, Klokkerbok nr. 8 (1881-1914), Døde og begravede 1910, Side 172, nr. 22.
 1437. Telemark fylke, Kragerø i Kragerø, Klokkerbok nr. 8 (1881-1914), Døde og begravede 1907, Side 153, nr. 19.
 1438. Telemark fylke, Kragerø i Kragerø, Ministerialbok nr. I 13 (1887-1915), Fødte og døpte 1899, Side 135, nr. 14.
 1439. Folketelling 1910 for 0801 Kragerø kjøpstad, Løkken og Thomseheien 82, Kragerø Barnehjem.
 1440. "New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J6WM-HT5 : 6 December 2014), Karl Thorleif Hansen, 24 Jun 1919; citing departure port Kristiania, Norway, arrival port New York, ship name Bergensfjord, NARA microfilm publication T715 and M237 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.).
 1441. "New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J6QN-757 : 6 December 2014), Thorleif Karl Hansen, 11 Feb 1919; citing departure port Kristiania, Norway, arrival port New York, ship name Bergensfjord, NARA microfilm publication T715 and M237 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.).
 1442. "United States Census, 1940," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:KQRN-CQC : accessed 19 March 2017), Thorlief Hansen, Assembly District 16, Brooklyn, New York City, Kings, New York, United States; citing enumeration district (ED) 24-1768, sheet 1A, line 21, family 7, Sixteenth Census of the United States, 1940, NARA digital publication T627. Records of the Bureau of the Census, 1790 - 2007, RG 29. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 2012, roll 2591.
 1443. "New York, Eastern District Naturalization Petitions, Index, 1865-1957," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XG65-CNY : 6 December 2014), Karl Thorleif Hansen, 1954; from "Index to Naturalization Petitions of the United States District Court for the Eastern District of New York, 1865-1957," database, Fold3.com (https://www.fold3.com : n.d.); citing Court U.S. District Court, Brooklyn, Kings, New York, Index to Naturalization Petitions of the United States District Court for the Eastern District of New York, 1865-1957, NARA microfilm publication 1164 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1991), roll 68.
 1444. "United States Social Security Death Index," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:VMK2-Y31 : 20 May 2014), Thorlief Hansen, Jan 1961; citing U.S. Social Security Administration, Death Master File, database (Alexandria, Virginia: National Technical Information Service, ongoing).
 1445. Dødsannonse i Aftenposten 15. mars 1961: Min kjære mann, min far og svigerfar, vår kjære bror, svoger og onkel Karl Thorleif Hansen døde i Staten Island N. Y., USA, den 17. januar og ble begravet den 21. januar. Astrid Hansen, USA. Robert/Gloria, USA. Ella og Erling Jacobsen. Harry. Kjell-Erling.
 1446. Telemark fylke, Kragerø i Kragerø, Ministerialbok nr. I 13 (1887-1915), Fødte og døpte 1902, Side 167, nr. 12.
 1447. Folketelling 1910 for 0801 Kragerø kjøpstad, Løkken og Thomseheien 82, Kragerø Barnehjem.
 1448. Folketelling i Kristiania 1.12.1923: Harry Hansen f. 03.01.1902 Kragerø, ugift, Elektriker (Francis Schøn), Kristian Augusts gate 3.
 1449. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1927 (1927-1927), Bokside, Side 437
 1450. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1929 (1929-1929), Bokside, Side 459
 1451. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1933 (1933-1933), Bokside, Side 506
 1452. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1934 (1934-1934), Bokside, Side 540
 1453. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1936 (1936-1936), Bokside, Side 571
 1454. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1937 (1937-1937), Bokside, Side 591
 1455. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1939 (1939-1939), Bokside, Side 617
 1456. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1941 (1941-1941), Bokside, Side 585
 1457. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1946 (1946-1946), Bokside, Side 473
 1458. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1960-1961 (1960-1961), Bokside, Side 553
 1459. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1970-1971 (1970-1971), Bokside, Side 552
 1460. Oslo fylke, Adressebøker nr. 1975-1976 (1975-1976), Bokside, Side 481
 1461. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 20.012.05.007 Vestre gravlund, Harry Hansen f. 03011902 d. 29091975, gravl. 16101975.
 1462. Dødsannonse i Aftenposten 1. oktober 1975: Min kjære bror, svoger og onkel Harry Hansen gikk fra oss i dag. Oslo, 29. september 1975. Ella og Erling Jacobsen. Kjell-Erling og Anne. Bisettes i Vestre krematorium, gamle kapell, mandag 6. oktober kl. 11.15.
 1463. Telemark fylke, Kragerø i Kragerø, Ministerialbok nr. I 13 (1887-1915), Fødte og døpte 1905, Side 195, nr. 29.
 1464. Folketelling 1910 for 0801 Kragerø kjøpstad, Løkken og Thomseheien 82, Kragerø Barnehjem.
 1465. Aftenposten 3. september 1938, s. 6: Personalia: Ekteskap: Idag: Idag i Schleppegrelsgate 30 II: Eldrid Hansen og Erling Jacobsen.
 1466. Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad, Sannergate 17.
 1467. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 20.012.05.007 Vestre gravlund, Erling W. Jacobsen f. 11121904 d. 26051986, gravl. 07071986.
 1468. Gravferdsetaten i Oslo kommune. Gravnr. 20.012.05.007 Vestre gravlund, Eldrid Jacobsen f. 09061905 d. 12041993, gravl. 21051993.
 1469. Dødsannonse i Aftenposten 28. mai 1986: Min kjære mann, far og svigerfar Erling Jacobsen døde i dag. Oslo, 26. mai 1986. Ella. Kjell-Erling/Anne Elisabeth. Bisettes i Vestre krematorium, gamle kapell, mandag 2. juni kl. 11.15.
 1470. Dødsannonse i Aftenposten 15. april 1993: Min kjære mor og svigermor Eldrid Jacobsen døde fra oss i dag. Oslo, 12. april 1993. Kjell-Erling og Anne Elisabeth. Øvrige familie. Bisettes fra Nordseter sykehjems kapell onsdag 21. april kl. 13.00. Høytideligheten avsluttes i kapellet.
 1471. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ås, Ministerialbok nr. I 1 (1816-1842), Fødte og døpte 1841, Side 296, nr. 8.
 1472. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 7 (1848-1868), Fødte og døpte 1860, Side 66, fadderskap se kvinnekj. nr. 32.
 1473. Akershus fylke, Drøbak prestegjeld, Frogn sokn, Statlig folketelling 46 (RA/S-2231/E), 1865-1865, oppb: Riksarkivet., Sandbrækken, fol. 206b.
 1474. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 1 (1871-1900), Viede 1875, Side 77, nr. 16.
 1475. Folketelling 1875 for 0215L Drøbak prestegjeld, Frogn sokn, Garder 249c
 1476. Frogn fattigvesen, forhandlingsprotokoll 1881–1903
 1477. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 2 (1878-1891), Døde og begravede 1890, Side 255, nr. 13.
 1478. Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Dødsfallsprotokoll 1 (Hac 0001), 1862-1912, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 1479. Frogn fattigvesen, forhandlingsprotokoll 1881–1903
 1480. Folketelling 1900 for 0215 Frogn herred, Nordli 44/5.
 1481. Folketelling 1910 for 0215 Frogn herred, Nordli 44/5.
 1482. Akershus fylke, Nesodden herred, Statlig folketelling (RA/S-2231/E/Ea), 1891-1891, oppb: Riksarkivet., Anders Olsen.
 1483. Akershus fylke, Nesodden herred, Statlig folketelling (RA/S-2231/E/Ea), 1891-1891, oppb: Riksarkivet., Oluf Andersen.
 1484. Akershus fylke, Nesodden herred, Statlig folketelling (RA/S-2231/E/Ea), 1891-1891, oppb: Riksarkivet., Johan Kaspersen.
 1485. Telemark fylke, Langesund, Statlig folketelling (1891-1891), Dokumentside, Side 890, Anders Olsen Thomte, hovedperson, g, f. 1858 Køla Vermeland Sverige, Slakter for egen regning. /Metthe Karine Thomte, hustru, f. 1857 Bamble. /Oskar Thomte, Søn, f. 1884 Langesund. /Christian Thomte, Søn, f. 1886 Langesund. /Claudia Thomte, Datter, f. 1887 Langesund. /Ole Thomte, Søn, f. 1890 Langesund. /Aase Laurine Larsen, tjenestetyende, f. 1870 Stathelle Bamble. /Karen Larsen, tjenestetyende, f. 1877 Stathelle. /Hilda Mathilde Andersen, besøgende, f. 1877 Frohn pr Akershus Amt. Sedvanlig bosted: Skau Frohn sogn. /Anders Olsen, enkemand, besøgende, f. 1834 Nesodden pr Christiania, Arbeidsmand ved grube Spro Feltspat. Sedvanlig bosted: Spro grube. /Ingeborg Marie Olsen, besøgende, f. 1877 Bamble, forsørgers livsstilling: Gaardmand, sedvanlig bosted: Glittum Bamble.
 1486. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Døde og begravede 1915, Side 201, nr. 1.
 1487. Akershus fylke, Frogn lensmann, Dødsfallsprotokoll 1 (Ha 0001), 1912-1933, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 1488. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. I 2 (1858-1870), Fødte og døpte 1870, Side 117, nr. 97.
 1489. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Konfirmerte 1885, Side 183, nr. 11.
 1490. Akershus fylke, Nesodden herred, Statlig folketelling (RA/S-2231/E/Ea), 1891-1891, oppb: Riksarkivet., Johan Kaspersen.
 1491. Folketelling 1900 for 0215 Frogn herred, Nordli 44/5
 1492. Folketelling 1910 for 0215 Frogn herred, Nordli 44/8
 1493. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Døde og begravede 1912, Side 197, nr. 2.
 1494. Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Dødsfallsprotokoll 1 (Hac 0001), 1862-1912, oppb: Statsarkivet i Oslo.
 1495. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 1 (1871-1900), Fødte og døpte 1875, Side 20, nr. 26.
 1496. Akershus fylke, Nesodden herred, Statlig folketelling (RA/S-2231/E/Ea), 1891-1891, oppb: Riksarkivet., Oluf Andersen.
 1497. Folketelling 1900 for 0215 Frogn herred, Nordli 44/5
 1498. Folketelling 1910 for 0215 Frogn herred, Nordli 44/8
 1499. Folketelling 1910 for 0216 Nesodden herred, Husbergøen 1/3
 1500. Husbergøya på Wikipedia
 1501. Husbergøya på hjemmesiden til Hudtwalcker & Co. AS
 1502. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Viede 1911, Side 156, nr. 2.
 1503. Gunnarskog C:12 (1874-1904) Bild 136 (AID: v6625.b136, NAD: SE/VA/13170)
 1504. Disnorge.no/gravminner, Hulda Nordli Norrby, begr. 1948 v. Frogn: id. 2777310.
 1505. Dødsannonse i Aftenposten 29. desember 1951, s. 8. Dødsannonse for far, svigerfar, bestefar bror, svoger og onkel Olaf Andersen Nordli død 27. desember Brevik i Frogn. NB: Fullstendig annonsetekst er ikke tilgjengelig per 19. februar 2018.
 1506. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Fødte og døpte 1912, Side 37, nr. 5.
 1507. Matrikkelutkastet av 1950 Nordli 44/5 i Frogn
 1508. Oslo fylke, Uranienborg i Oslo, Lysningsprotokoll nr. II 1 (1938-1947), Lysninger 1938, Side 4, nr. 131.
 1509. Disnorge.no/gravminner, Victor Tidemann Nordli, begr. 1969 v. Frogn: id. 2777313.
 1510. Dødsannonse i Aftenposten 22. september 1969: Vår alles kjære Viktor Nordli sovnet stille inn idag. Brevik i Frogn, 19. september 1969. Solveig Nordli f. Berg. Erling og Thorbjørn. Begraves fra Frogn kirke fredag 26. september kl. 14.
 1511. Disnorge.no/gravminner, Solveig Caroline Nordli, begr. 1977 v. Frogn: id. 2777314.
 1512. Annonse i Aftenposten 28. oktober 1977: Hjertelig takk fra meg og min bror for kjærlig deltagelse ved vår mor Caroline Solveig Nordli’s bortgang. Erling Margon Nordli. Thorbjørn Andre Nordli.
 1513. Norsk Lysingsblad 1. mars 1947, s. 2. Nordli, Gustav Margon, fisker, og husholderske Snefrid Gretchen Alfonia Ulriksen, begge Brevig, Frogn. Drøbak og Frogn soknekall.
 1514. Aust-Agder fylke, Barbu i Barbu, Ministerialbok nr. A 6 (1910-1929), Fødte og døpte 1917, Side 58, nr. 72.
 1515. Disnorge.no/gravminner, Gustav Margon Nordli, begr. 1976 v. Frogn: id. 2778160.
 1516. Dødsannonse i Aftenposten 4. september 1976: Min kjære snille mann, vår eiegode far, svigerfar og bestefar Margon Nordli gikk plutselig bort. Frogn, 30. august 1976. Snefrid. Geir/Kirsti. Elisabeth/Kåre. Willy. Hugo/Nina. Monica, Rikke, Linda, Rita, Cecilie, David. Begraves fra Frogn kirke tirsdag 7. september kl. 13.00.
 1517. Disnorge.no/gravminner, Snefrid Gretchen Nordli, begr. 1998 v. Frogn: id. 2778161.
 1518. Arvika stadsförsamling (S) C:5 (1918-1930) bild 44 / sid 38 (AID: v168296.b44.s38, NAD: SE/VA/13012)
 1519. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 4 (1919-1935), Fødte og døpte 1920, Side 4, uten nr.
 1520. Norsk Lysingsblad 11. juli 1947, s. 2. Larsen, Johannes, maskinassistent, og hmv. Edith Olafine Andersen Nordli, begge Brevik, Frogn. Drøbak og Frogn soknekall.
 1521. Disnorge.no/gravminner, Edith Larsen f. Nordli f. 31101920, d. 08051949 Frogn kirkegård: id. 2777312.
 1522. Dødsannonse i Aftenposten 10. mai 1949: Min kjære hustru, min oppofrende datter, vår søster, svigerinne og tante Edith Larsen f. Nordli sovnet stille inn på Midtstua sykehus i dag, nær 29 år gml. Brevik i Frogn, 8. mai 1949. Johannes Larsen, mann. Olaf Nordli (far). Søsken, svigerinner og svoger. Begraves ved Frogn kirke fredag 13. mai kl. 14.
 1523. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 2 (1878-1891), Fødte og døpte 1878, Side 2, nr. 5.
 1524. Akershus fylke, Nesodden i Nesodden, Ministerialbok nr. I 9 (1880-1915), Konfirmerte 1892, Side 195, nr. 8.
 1525. Oslo fylke, Gamle Aker i Oslo, Ministerialbok nr. 12 (1898-1910), Viede 1900, Side 167, nr. 6.
 1526. Karlanda CI:6 (1841-1878) Bild 107 (AID: v6811.b107, NAD: SE/VA/13271)
 1527. Karlanda AI:17 (1881-1890) Bild 387 / sid 375 (AID: v11721.b387.s375, NAD: SE/VA/13271)
 1528. Arvika stadsförsamling (S) B:3 (1905-1919) bild 40 / sid 32 (AID: v168272.b40.s32, NAD: SE/VA/13012)
 1529. Arvika stadsförsamling (S) AIIa:6 (1906-1910) bild 92 / sid 936 (AID: v196099.b92.s936, NAD: SE/VA/13012)
 1530. Arvika stadsförsamling (S) AIIa:10 (1911-1915) bild 206 / sid 1000 (AID: v168252.b206.s1000, NAD: SE/VA/13012)
 1531. Arvika stadsförsamling (S) AIIa:14 (1916-1920) bild 195 / sid 989 (AID: v168260.b195.s989, NAD: SE/VA/13012)
 1532. Arvika stadsförsamling (S) AIIa:14 (1916-1920) bild 195 / sid 989 (AID: v168260.b195.s989, NAD: SE/VA/13012)
 1533. Arvika stadsförsamling (S) AIIa:20 (1921-1936) bild 52 / sid 849 (AID: v168266.b52.s849, NAD: SE/VA/13012)
 1534. Arvika stadsförsamling (S) F:4 (1931-1945) bild 680 / sid 60 (AID: v168350.b680.s60, NAD: SE/VA/13012)
 1535. Oslo fylke, Trefoldighet i Oslo, Ministerialbok nr. I 7 (1900-1914), Fødte og døpte 1900, Side 12, nr. 67.
 1536. Arvika stadsförsamling (S) B:3 (1905-1919) bild 40 / sid 32 (AID: v168272.b40.s32, NAD: SE/VA/13012)
 1537. Arvika stadsförsamling (S) B:4 (1916-1922) bild 51 / sid 45 (AID: v168273.b51.s45, NAD: SE/VA/13012)
 1538. Västerås Domkyrkoförsamling (U) BI:8 (1914-1923) bild 1750 / sid 340 (AID: v261023.b1750.s340, NAD: SE/ULA/11727)
 1539. Västerås Domkyrkoförsamling (U) AIIa:25 (1918-1939) bild 1100 / sid 4605 (AID: v260699.b1100.s4605, NAD: SE/ULA/11727)
 1540. Västerås Domkyrkoförsamling (U) BII:10 (1920-1925) bild 2770 / sid 272 (AID: v261039.b2770.s272, NAD: SE/ULA/11727)
 1541. Maria Magdalena (AB, A) BI:93 (1925-1925) bild 670 / sid 63 (AID: v268704.b670.s63, NAD: SE/SSA/0012)
 1542. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Fødte og døpte 1901, Side 6, nr. 27.
 1543. Arvika stadsförsamling (S) B:6 (1923-1929) bild 10 / sid 2 (AID: v168275.b10.s2, NAD: SE/VA/13012)
 1544. "New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JNNL-CNR : 6 December 2014), Karl Birger Hoglund, 28 Mar 1923; citing departure port Gothenburg, Sweden, arrival port New York, ship name Kungsholm, NARA microfilm publication T715 and M237 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.).
 1545. "Illinois, Northern District Naturalization Index, 1840-1950," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XKL1-RML : 12 December 2014), Carl Birger Huglund, 1929; citing Chicago, Illinois, NARA microfilm publication M1285 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.), roll 76; FHL microfilm 1,432,076.
 1546. "United States Census, 1940," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:K49M-MWG : accessed 4 November 2016), Birger Huglund in household of Iver Lettenstran, Ward 48, Chicago, Chicago City, Cook, Illinois, United States; citing enumeration district (ED) 103-3056, sheet 7B, family 165, Sixteenth Census of the United States, 1940, NARA digital publication T627. Records of the Bureau of the Census, 1790 - 2007, RG 29. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 2012, roll 1017.
 1547. "Illinois, Cook County Deaths, 1878-1994," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QVRN-8XYF : 17 May 2016), Carl B Huglund, 10 Oct 1956; citing Chicago, Cook, Illinois, United States, source reference , record number , Cook County Courthouse, Chicago; FHL microfilm .
 1548. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 3 (1901-1920), Fødte og døpte 1907, Side 22, nr. 20.
 1549. Arvika stadsförsamling (S) B:6 (1923-1929) bild 28 / sid 20 (AID: v168275.b28.s20, NAD: SE/VA/13012)
 1550. Västerås Domkyrkoförsamling (U) BI:9 (1923-1934) bild 190 / sid 28 (AID: v261024.b190.s28, NAD: SE/ULA/11727)
 1551. Västerås Domkyrkoförsamling (U) AIIa:30 (1924-1944) bild 70 / sid 5752 (AID: v260704.b70.s5752, NAD: SE/ULA/11727)
 1552. Västerås Domkyrkoförsamling (U) BII:10 (1920-1925) bild 2980 / sid 293 (AID: v261039.b2980.s293, NAD: SE/ULA/11727)
 1553. Matteus (AB, A) BI:43 (1925-1925) bild 1760 / sid 172 (AID: v269394.b1760.s172, NAD: SE/SSA/6024)
 1554. Arvika stadsförsamling (S) C:4 (1905-1918) bild 79 / sid 71 (AID: v168292.b79.s71, NAD: SE/VA/13012)
 1555. Arvika stadsförsamling (S) B:6 (1923-1929) bild 75 / sid 67 (AID: v168275.b75.s67, NAD: SE/VA/13012)
 1556. Matteus (AB, A) BI:49 (1928-1928) bild 1820 / sid 178 (AID: v269400.b1820.s178, NAD: SE/SSA/6024)
 1557. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 2 (1878-1891), Fødte og døpte 1881, Side 23, nr. 11.
 1558. Akershus fylke, Frogn i Drøbak, Ministerialbok nr. III 2 (1878-1891), Døde og begravede 1885, Side 243, nr. 2.
 1559. Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Dødsfallsprotokoll 1 (Hac 0001), 1862-1912, oppb: Statsarkivet i Oslo.

Litteratur

Se også