Ingvaldsen (Nils Ingvaldsen (1770–1842) fra Lunner, Hadeland) (etterslekt)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
Sandungskalven i Nordmarka på midten av 1930–tallet. Foto: Markadatabasen.

Dette er en oversikt over etterslekten til husmann Nils Ingvaldsen (1770–1842) fra Lunner på Hadeland. Av hans barn ble blant annet en sønn opphav til en kjent Nordmarksslekt, en datter ble gårdbrukerkone i Lunner, to døtre ble gift med arbeidere ved Bærums Verk og tre sønner slo seg ned i samme område i nordre Frogn i Follo. Etterkommere har så spredt seg videre, av disse finnes blant annet grener med slektsnavn som Ballangrud, Bratlie, Dahl, Due, Forsberg, Fredbo, Furu, Gjersøyen, Gløtta, Gullheim, Hilde, Holen, Holtet, Höglund, Jørve, Kallerud, Kamphaug, Kjelstad, Kjensli, Klætte. Kvamme, Langfjeld, Lie, Lundheim, Lyseng, Lørenskogen, Nordli, Prinsdal, Rosse, Rønning, Skjønhaug, Smith, Svensbråten, Tomte, Vamnes og Watterud. I USA finnes etterkommere med slektsnavn som Acres, Bates, Bredeson, Carlson, Claude, Dobra, Erlandson, Fouts, Hamill, Pearce, Rude, Vander Linde, Ware, Wasbotten, Wilse og Wiuff. <Artikkelen er under arbeid, mer kommer ...>

Slektsoversikt

 • 1. Nils Ingvaldsen (1770–1842), født på Fragot i Lunner av foreldre Ingvald Nilsen og Anne Eriksdatter,[1] konfirmert 1788 i Lunner med oppgitt bosted Mælrud (Mellerud under Melås gnr. 57 i Lunner eller Mellerud, Mellerudødegården under Jevnaker prestegård).[2] Nils Ingvaldsen var 1789 reservedragon i Hadelandske kompani under Akershusiske dragonregiment.[3] I en militærulle fra 1800 red han som dragon en sort hingst for dragonkvarteret Undelie i Gran, og hadde da tjent som dragon siden han ble innrullert i juni 1792.[4] Gift 1. 16. februar 1794 i Nittedal med Anne Andersdatter (ca. 1766–1812) fra Hakadals verk.[5] Da ekteparet døpte sønnen Ingvald sommeren etter var de bosatt i en plass under Burås i Hakadal,[6] men de var våren 1797 flyttet til Fragot i Lunner. Ved folketellingen 1801 var de husmannsfolk under Bjøralt.[7] Anne Andersdatter døde i Bjøralteie og ble begravet 46 år gammel 12. juli 1812 i Lunner.[8] Det ble holdt skiftet etter Anne Andersdatter Bjøraltengen i 1813 hvor boet gikk med overskudd. I boet fantes det en del snekkerredskap som sag, diverse høvler, navere, økser, borvinne, huggjern og en høvelbenk.[9] Dette sammen med en fordring for en forferdiget likkiste i skiftet etter sin 2. kones mor Marthe Bentsdatter tyder på Nils Ingvaldsen til dels livnærte seg med snekkerarbeide som et tillegg til husmannsgjerningen. Gift 2. den 3. januar 1813 i Lunner med Goro Gundersdatter Bolken (1780–1844),[10] født på Sognseie i Jevnaker av foreldre Gunder Johansen Sogn og Marthe Bentsdatter.[11],[12],[13],[14] Nils og Goro var i 1817 bosatt i Bjøraltengen ved begravelsen av deres første datter Anne, og i 1820–1822 bosatt i Felbergstuen ved dåpen av datteren Ingeborg samt ved skiftebehandlingen etter svigermoren Marthe Bentsdatter Sognsengen.[15] I 1841 ble det opprettet en fletføringskontrakt mellom Nils Ingvaldsen og svigersønnen Peder Eriksen Ballangrud, hvor sistnevnte på sedvanlig vis skulle sørge for varmt hus, føde og klær for Nils og kona Goro frem til deres død, i mot at svigersønnen skulle overta alt det de eide eller kom til å eie ved deres død.[16] Husmann Nils Ingvaldsen døde 1. desember 1842 og ble begravet den 11. s. måned, han var da bosatt i en plass under Greftegrev.[17] Det ble holdt skifte 23. februar 1843. Skiftebehandlingen forteller blant annet at plassen han brukte under Greftegrev het Tomte, og at sønnene Johannes, Gulbrand og Erik befant seg på Garder og Gullerud i Frogn.[18] Goro Gundersdatter døde 1844 i Greftegreveie.[19]

Ingvald Nilsen

 • 2a. Ingvald Nilsen (1795–1876), født i en plass under Burås i Hakadal,[20] konfirmert fra Bjøralt i Lunner 1812.[21] Gift fra Felbergstuen i 1818 med Ingeborg Eriksdatter Toshaug (ca. 1792–1872).[22]
Se etterslekten til Ingvald Nilsen her.

Johannes Nilsen

 • 2b. Johannes Nilsen (1797–1875), født på Fragot i Lunner.[23] Gift 1821 i Ås med Marthe Maria Johnsdatter (ca. 1798–1878), Johannes oppholdt seg da på Gulbjørnrud i Frogn og hun på Skuterud i Frogn.[24]
Se etterslekten til Johannes Nilsen her.

Gulbrand Nilsen

 • 2c. Gulbrand Nilsen (1799–1853), født på Fragot i Lunner,[25] og sannsynlig identisk med den 16–årige Gulbrand Nilsen som konfirmeres fra Greftegrev i 1815.[26] Tilgangslisten i Ås ministerialbok viser ungkar og skomaker Gulbrand Nilsen som innflyttet 1821 med attest fra «Halland» (Hadeland),[27] og samme år står han to ganger som fadder; først for sin bror Johannes og kones første barn og deretter for et annet ektepar i nabolaget. Ved begge disse hendelsene har Gulbrand tilhold på Glenne i Frogn.[28],[29] I 1823 er han enda en gang fadder for ett av sin bror Johannes barn, denne gangen sammen broren Erik, både Gulbrand og Erik har da tilhold i plassen Kløfta av Munkerud i Nesodden, og var nærmeste nabo til Johannes sitt daværende bosted på en plass under Kopperud i Frogn.[30] Gift 1824 i Nesodden kirke med Kristiane Gregersdatter Hasle (1801–1836).[31]
Se etterslekten til Gulbrand Nilsen her.

Erik Nilsen

 • 2d. Erik Nilsen (1803–1865), født i en plass under Bjøralt i Lunner,[32] konfirmert 1819 fra Ohren med foreldre i Felbergstuen.[33] Erik befant seg sammen med broren Gulbrand på plassen Kløfta av Munkerud i Nesodden da de sto faddere for et av deres bror Johannes barn i 1823.[34] Året etter er han innført innflyttet som tjenestedreng fra Jevnaker i ministerialboken for Frogn,[35] og i 1825 var han fadder for sin bror Gulbrands barn på Gullerudnesset.[36] Han navngis som Erich Nielsen Biøralt i en militærrulle for Det Nordre Follougske Skarpskytter Compagnie hvor han er anført som overført etter ansøkning fra Hadelandske Esqvadron. Rullen forteller videre at han var husmannssønn, døpt 6. mars 1803, at han var 63 ½ tommer høy samt at han oppholdt seg på Garder i Frogn.[37] I 1832 og 1833 står han igjen fadder, både for broren Gulbrand på Gullerudnesset og broren Johannes på Gardereie,[38],[39] Ved ingen av de sistnevnte hendelsene er Eriks bosted nevnt, men da han enda en gang er fadder for et av Johannes sine barn holdt han til på Kai i Frogn.[40] Broren Johannes som festet plassen Sandbrekka under Garder var i 1849 tiltalt i en politisak for tyveri av oretrær som var hugget i Garderskogen, og Erik nevnes i denne saken som bosatt i Stupind, en plass under Gullerud.[41] Senere flyttet Erik inn som inderst og skredder i Tusse under Sønstedal i Frogn. Gift omkring 1850 med Margit Engebretsdatter (ca. 1825–1870), en datter av husmann Engebret Olsen i Tusse.
Se etterslekten til Erik Nilsen her.

Anders Nilsen

 • 2e. Anders Nilsen (1806–1806), født i en plass under Bjøralt i Lunner, døpt 26. januar og begravet 9. februar.[42]

Anne Nilsdatter

 • 2f. Anne Nilsdatter (1814–1817), født i en plass under Bjøralt,[43] død i Bjøraltengen, Lunner.[44]

Anne Nilsdatter

 • 2g. Anne Nilsdatter (1818–1890), født i Felbergstuen i Lunner,[45] konfirmert 1833 fra Greftegreveie.[46] Gift 1838 fra Greftegreveie med Peder Eriksen Ballangrud (1800–1883),[47] som hadde fått auksjonsskjøte og skjøte på gården Ballangrud vestre i 1835.[48] Peder Eriksen var født på Lieker i Lunner av foreldre Erik Amundsen og Kari Pedersdatter.[49] Peder og Anne ble værende på Ballangrud resten av deres levetid, på deres eldre dager som føderådsfolk hos sønnen Iver Pedersen Ballangrud.[50],[51] Peder Eriksen døde i 1883,[52] og Anne Nilsdatter i 1890.[53]
Se etterslekten til Anne Nilsdatter her.

Ingeborg Nilsdatter

 • 2h. Ingeborg Nilsdatter (1820–1841), født i Felbergstuen,[54] død i Greftegreveie, Lunner.[55]

Litt om Nils Ingvaldsens foreldre og søsken

Nils Ingvaldsens foreldre, Ingvald Nilsen Roen og Anne Eriksdatter Fragot, ble trolovet 6. april 1769 med påfølgende vielse i Jevnaker kirke 6. juli samme år.[56],[57] Ingvald Nilsens opphav er ukjent, han antas å være født i omkring 1733–1737, men er ikke funnet døpt på Hadeland. Anne Eriksdatter ble døpt 3. november 1743 i Lunner og var datter av Erik Pedersen Fragot og h. Åste Larsdatter.[58],[59] Ekteparet var ved dåpen av sitt førstefødte barn i 1770 bosatt på Fragot. Da det neste barnet ble døpt i 1772 er ikke bostedet oppgitt, men Ingvald Kinges kone ble introdusert 24. januar 1773, og ettersom ingen annen barnefar ved navn Ingvald er å finne i angjeldende tidsrom er det sannsynlig at bostedet var Kinge i Jevnaker. Fra 1773 eller 1774 var ekteparet husmannsfolk i Mellerud under Jevnaker prestegård hvor de også finnes i folketellingen av 1801.[60] Ingvald Nilsen døde i 1825 som legdslem i Mellerud i en oppgitt alder av 92 år.[61] Denne aldersangivelsen gir et fødselstidspunkt omkring 1733, mens den oppgitte alderen ved folketellingen 1801 gir et fødselstidspunkt omkring 1737. Enken Anne Eriksdatter døde i 1828 på samme sted, også hun som legdslem og med en oppgitt alder på 83 år.[62] Det gir 1745 som et omtrentlig fødselstidspunkt, mens aldersangivelsen oppgitt ved folketellingen 1801 gir et fødselstidspunkt omkring 1739. Ekteparets øvrige barn og Nils Ingvaldsens yngre søsken var følgende:

 • Anne Ingvaldsdatter (1772– f. 1776?).[63] Moren ble introdusert 24. januar 1773 fra Kinge i Jevnaker. Begravelse er ikke funnet.
 • Ole Ingvaldsen (1774–1857), født i Mellerud under Jevnaker prestegård.[64] Gift 1799 i Jevnaker med Mari Gundersdatter Greftegrev.[65] Hun var en søster av Goro Gundersdatter gift med broren Nils Ingvaldsen. Ole hadde en fordring for halvparten i en hest i skiftet etter svigerinnen Malene Pålsdatter Mellerud, han navngis da som Ole Ingvaldsen Engen. Ved skiftebehandlingen etter svigemoren Marthe Bentsdatter Sognsengen 1821–1822 er han navngitt som Ole Ingvaldsen Prestengen.[66] Husmann Ole Ingvaldsen Engen døde på Vaterud i 1857.[67]
 • Anne Ingvaldsdatter (1776–1851), født i Mellerud under Jevnaker prestegård.[68] Gift 1801 i Jevnaker med Ole Jonsen Ballangrud.[69] Gift husmannskone Anne Ingvaldsdatter Kingeeie døde i 1851.[70]
 • Erik Ingvaldsen (1779–1865), født i Mellerud under Jevnaker prestegård.[71] Gift 1805 i Jevnaker med Margrete Jonsdatter Ballangrud.[72] Føderådsmann Erik Ingvaldsen Bækken døde i 1865.[73]
 • Hans Ingvaldsen (1782–1853), født i Mellerud under Jevnaker prestegård.[74] Gift 1. 1807 i Jevnaker med Malene Pålsdatter Prestegården.[75] Gift 2. 1818 i Jevnaker med Anne Monsdatter Lia.[76] Ved skiftet etter Malene Pålsdatter i 1819 (død 1817) er bostedet oppgitt å være Mellerud under Melås,[77] men da Hans Ingvaldsen ble begravet i 1854 var bostedet Mellerud Prestegårdseie.[78]

Diskusjonsfora, nyhetsgrupper

Referanser

 1. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 3 (1752-1799), Kronologisk liste 1770, Side 220-221
 2. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 3 (1752-1799), Kronologisk liste 1788, Side 356-357
 3. Akershus, Buskerud, Oppland, Vestfold fylke, Militærrulle nr. 4 (1786-1789), Dokumentside, Side 277, nr. 11.
 4. Akershus, Buskerud, Oppland, Vestfold fylke, Militærrulle nr. 7 (1800-1804), Dokumentside, Side 213, nr. 39.
 5. Akershus fylke, Hakadal, Nittedal i Nittedal, Ministerialbok nr. I 2 (1779-1814), Viede 1793-1795, Side 219
 6. Kirkeby, Birger. Bygdebok for Nittedal og Hakadal : gardshistorie. 2 : Hakadal, Nittedal : Nittedal kommune, 1968, s. 135
 7. Folketelling 1801 for 0532P Jevnaker prestegjeld, Biøralt i Lunner
 8. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 4 (1800-1861), Kronologisk liste 1812, Side 222-223
 9. Oppland fylke, Hadeland og Land, Skifteprotokoll nr. 1 (1802-1821), Skifteprotokollside, Side 650b-651a, skifte 1813 Anne Andersdatter Bjøraltengen.
 10. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 4 (1800-1861), Kronologisk liste 1813, Side 234-235
 11. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 3 (1752-1799), Kronologisk liste 1780, Side 292-293, Goro Gundersdatter døpt 21. mai 1780.
 12. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 3 (1752-1799), Kronologisk liste 1796, Side 430-431, konfirmant nr. 25.
 13. Oppland fylke, Hadeland, Land og Valdres, Skifteprotokoll nr. 8 (1783-1802), Skifteprotokollside, Side 358b-359a, skifte 1789–1790 etter Gunder Johansen Sogn.
 14. Oppland fylke, Hadeland og Land, Skifteprotokoll nr. 2 (1806-1843), Skifteprotokollside, Side 26b-27a, skifte 1821–1822 etter Marthe Bentsdatter Sognsengen.
 15. Oppland fylke, Hadeland og Land, Skifteprotokoll nr. 2 (1806-1843), Skifteprotokollside, Side 26b-27a, skifte 1821–1822 etter Marthe Bentsdatter Sognsengen.
 16. Oppland fylke, Hadeland og Land, Pantebok nr. 11 (1840-1847), Pantebokside, Side 72, fol. 72.
 17. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 6 (1837-1857), Døde og begravede 1842, Side 245
 18. Oppland fylke, Hadeland og Land sorenskriveri, Skifteprotokoll 2 , 1806-1843, oppb: Statsarkivet i Hamar., fol. 843b.]
 19. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 6 (1837-1857), Døde og begravede 1843-1848, Side 247, nr. 13.
 20. Akershus fylke, Hakadal, Nittedal i Nittedal, Ministerialbok nr. I 2 (1779-1814), Fødte og døpte 1795, Side 52
 21. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 4 (1800-1861), Kronologisk liste 1812, Side 228-229, nr. 15.
 22. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 5 (1815-1837), Viede 1819, Side 197, nr. 24.
 23. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 3 (1752-1799), Kronologisk liste 1797, Side 436-437
 24. Akershus fylke, Ås, Nordby, Kroer i Ås, Ministerialbok nr. I 4 (1818-1826), Viede 1821, Side 376-377, nr. 3.
 25. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 3 (1752-1799), Kronologisk liste 1799, Side 458-459
 26. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 4 (1800-1861), Kronologisk liste 1815, Side 304-305
 27. Akershus fylke, Ås, Nordby, Kroer i Ås, Ministerialbok nr. I 4 (1818-1826), Innflyttede 1821, Side 604-605, nr, 36.
 28. Akershus fylke, Ås, Nordby, Kroer i Ås, Ministerialbok nr. I 4 (1818-1826), Fødte og døpte 1821, Side 44-45, nr. 16 mannkj.
 29. Akershus fylke, Ås, Nordby, Kroer i Ås, Ministerialbok nr. I 4 (1818-1826), Fødte og døpte 1821, Side 52-53, nr. 28 mannkj.
 30. Akershus fylke, Ås, Nordby, Kroer i Ås, Ministerialbok nr. I 4 (1818-1826), Fødte og døpte 1823, Side 106-107, nr. 14 Kvinnekj.
 31. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 6 (1814-1847), Viede 1825, Side 397-398, nr. 12.
 32. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 4 (1800-1861), Kronologisk liste 1803, Side 48-49
 33. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 5 (1815-1837), Konfirmerte 1819, Side 246, nr. 22.
 34. Akershus fylke, Ås, Nordby, Kroer i Ås, Ministerialbok nr. I 4 (1818-1826), Fødte og døpte 1823, Side 106-107, nr. 14 kvinnekj.
 35. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ås, Ministerialbok nr. I 1 (1816-1842), Innflyttede 1825, Side 304, nr. 40.
 36. Akershus fylke, Nesodden, Oppegård i Nesodden, Ministerialbok nr. I 6 (1814-1847), Fødte og døpte 1826, Side 72-73, nr. 13 mannkj.
 37. Hoved Lægds og Ungt Mandskabs Roulle for Det Aggershuussiske Skarpskytter Regiment, under Commando Herr Oberstelieutenant von Krebs og Det Nordre Follougske Skarpskytter Compagnie. Sessions Stedet Skydsjordet den 20de Marty 1812. Generalitets- og kommissariatskollegiet, Det kongelige norske kommissariatskollegium, Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller 49 (RA/EA-5420/E/Eh/L0049), 1812-1812, oppb: Riksarkivet. Merknader: Akershusiske skarpskytterregiment.
 38. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ås, Ministerialbok nr. I 1 (1816-1842), Fødte og døpte 1832, Side 168, nr. 27 mannkj.
 39. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ås, Ministerialbok nr. I 1 (1816-1842), Fødte og døpte 1833, Side 170, nr. 7 kvinnekj.
 40. Akershus fylke, Drøbak, Frogn i Drøbak, Ås, Ministerialbok nr. I 1 (1816-1842), Fødte og døpte 1836, Side 343, nr. 23 kvinnekj.
 41. Akershus fylke, Follo sorenskriveri, Ekstrarettsprotokoll (SAO/A-10274/F/Fc/Fca/L0008), 1844-1855, oppb: Statsarkivet i Oslo., fol 284a, 285b.
 42. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 4 (1800-1861), Kronologisk liste 1806, Side 102-103
 43. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 4 (1800-1861), Kronologisk liste 1814, Side 266-267
 44. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Klokkerbok nr. 1 (1815-1837), Døde og begravede 1815-1817, Side 96, nr. 13.
 45. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 5 (1815-1837), Fødte og døpte 1818, Side 13, nr. 14.
 46. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 5 (1815-1837), Konfirmerte 1833, Side 277, nr. 8.
 47. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 6 (1837-1857), Viede 1838, Side 172, nr. 9.
 48. Oppland fylke, Hadeland og Land, Pantebok nr. 10b (1835-1840), Pantebokside, Side 299, fol. 299 og 300.
 49. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 4 (1800-1861), Kronologisk liste 1801, Side 14-15, 4. januar.
 50. Folketelling 1865 for 0532P Jevnaker prestegjeld, Lunder, Ballangrud væstre
 51. Folketelling 1875 for 0532P Jevnaker prestegjeld, Balangrud (gaard) 24a, 25a.
 52. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 8 (1877-1890), Døde og begravede 1883, Side 312, nr. 13.
 53. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 8 (1877-1890), Døde og begravede 1890, Side 330, nr. 19.
 54. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Klokkerbok nr. 1 (1815-1837), Fødte og døpte 1820, Side 19
 55. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 6 (1837-1857), Døde og begravede 1841, Side 243
 56. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 3 (1752-1799), Kronologisk liste 1769, Side 208-209
 57. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 3 (1752-1799), Kronologisk liste 1769, Side 212-213
 58. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 2 (1725-1751), Fødte og døpte 1743, Side 156-157, 3. november 1743.
 59. Randi Bjørkviks arkiv, Hadeland Folkemuseum.
 60. Folketelling 1801 for 0532P Jevnaker prestegjeld, Jevnager Præstegaard
 61. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 5 (1815-1837), Døde og begravede 1825-1826, Side 115, nr. 28.
 62. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 5 (1815-1837), Døde og begravede 1828-1829, Side 120, nr. 33.
 63. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 3 (1752-1799), Kronologisk liste 1773, Side 242-243, 20. desember 1772.
 64. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 3 (1752-1799), Kronologisk liste 1774, Side 252-253, 21. august 1774.
 65. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 3 (1752-1799), Kronologisk liste 1799, Side 458-459, 16. juli 1799.
 66. Oppland fylke, Hadeland og Land, Skifteprotokoll nr. 2 (1806-1843), Skifteprotokollside, Side 26b-27a, skifte 1821–1822 etter Marthe Bentsdatter Sognsengen.
 67. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 6 (1837-1857), Døde og begravede 1857, Side 275
 68. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 3 (1752-1799), Kronologisk liste 1777, Side 268-269, 8. desember 1776.
 69. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 4 (1800-1861), Kronologisk liste 1801, Side 26-27, 28. desember 1801.
 70. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 6 (1837-1857), Døde og begravede 1851, Side 260
 71. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 3 (1752-1799), Kronologisk liste 1779, Side 284-285, 18. april 1779.
 72. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 4 (1800-1861), Kronologisk liste 1805, Side 96-97, 21. november 1805.
 73. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 7 (1858-1876), Døde og begravede 1865, Side 241
 74. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 3 (1752-1799), Kronologisk liste 1782, Side 308-309, 6. september 1782.
 75. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 4 (1800-1861), Kronologisk liste 1807, Side 126-127, 12. juli 1807.
 76. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 5 (1815-1837), Viede 1819, Side 198, nr. 12.
 77. Oppland fylke, Hadeland og Land, Skifteprotokoll nr. 1 (1802-1821), Skifteprotokollside, Side 827b-828a
 78. Oppland fylke, Jevnaker, Lunner i Jevnaker, Ministerialbok nr. 6 (1837-1857), Døde og begravede 1854, Side 267, nr. 1.

Litteratur

Eksterne lenker

Se også